Giáo án L3 T24 CKTKN KNS BVMT (đủ môn)

35 269 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:00

Võ Thanh Hồng Tuần 24 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 24 THỨ TIẾT MÔN BÀI DẠY Đ D D H HAI 14/2 1 2 Đạo đức Tôn trọng đám tang (t.2) Phiếu TL 3 Toán Luyện tập Bảng phụ, phấn màu 4 Tập đọc Đối đáp với vua Bảng phụ 5 Kể chuyện Đối đáp với vua Tranh minh họa SGK BA 15/2 1 Thể dục Nhảy dây kiểu chụm 2 chân. Trò chơi: Ném trúng đích Còi, sân bãi 2 Toán Luyện tập chung Bảng phụ, phấn màu 3 Tập viết Ôn chữ hoa R Mẫu chữ viết hoa 4 Chính tả Đối đáp với vua( nghe-viết ) Bảng phụ viết BT2 5 TNXH Hoa Sưu tầm tranh ảnh TƯ 16/2 1 Tập đọc Tiếng đàn Bảng phụ 2 Toán Làm quen với chữ số La mã Bảng phụ, phấn màu 3 Luyện từ và câu Từ ngữ về nghệ thuật – Dấu phẩy Bảng phụ, bảng lớp 4 Mỹ thuật Vẽ tranh: Đề tài tự do Tranh 5 NĂM 17/2 1 Thể dục n nhảy dây . Trò chơi : Ném trúng đích Còi, sân bãi 2 TNXH Quả Hình SGK 3 Toán Luyện tập Bảng phụ, phấn màu 4 Thủ công Đan nong đôi ( t2 ) Bảng quy trình 5 SÁU 18/2 1 Chính tả Nghe viết: Tiếng đàn Bảng phụ viết BT2 2 Toán Thực hành xem đồng hồ Bảng phụ, phấn màu 3 Làm văn Nghe kể: Người bán quạt may mắn Bảng viết câu gợi ý 4 Nhạc Ôn hai bài hát vừa học: Em yêu trường em , Cùng múa hát dưới trăng Chép lời ca vào bảng phụ 5 SH 1 Võ Thanh Hồng Tuần 24 14/2/2010 Đạo đức Tôn trọng đám tang (tiếp theo) I. Mục tiêu: - Biết được những việc cần làm khi gặp đám tang. - Bước đầu biết cảm thơng với những đau thương, mất mát người thân của người khác. II.Các kĩ năng sống cơ bản : - Kĩ năng thể hiện sự cảm thơng trước sự đau buồn của người khác. - Kĩ năng ứng xử phù hợp khi gặp đám tang. III. Các PP kĩ thuật dạy học : - Nói cách khác - Đóng vai IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC * GV: Phiếu thảo luận nhóm. * HS: VBT Đạo đức. V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1.Khởi động: Hát. (1’) 2.Bài cũ: Tôn đám tang (tiết 1). (4’) - Gọi 2 Hs làm bài tập 7 VBT. - Gv nhận xét. 3.Giới thiệu và nêu vấn đề: (1’) - Giới thiiệu bài – ghi tựa: 4. Phát triển các hoạt động. (28’) * Hoạt động 1:Bày tỏ ý kiến . - Mục tiêu: Giúp qua trò chơi biết phân biệt những việc làm nào đúng, những việc làm nào sai. - Gv yêu cầu Hs cử ra 2 bạn đại diện cho mỗi nhóm xanh – đỏ lên chơi trò chơi và 2 bạn làm trọng tài. - Gv nêu câu hỏi , người dự thi cho biết đúng hay sai, nếu đúng quay thẻ đỏ, nếu sai quay thẻ xanh. + Tôn trọng đám tang là chia sẻ nỗi buồn với gia đình họ. + Chỉ cần tôn trọng đám tang mà mình quen biết. + Tôn trọng đám tang là biểu hiện của nếp sống văn hoá - Gv chốt lại : ý 1, 3: tán thành .; ý 2 : không tán PP: Thực hành, trò chơi. HT: Hs tán thành , không tán thành , lưỡng lự : thẻ đỏ., thẻ xanh ,thẻ trắng . 2 Võ Thanh Hồng Tuần 24 thành * Hoạt động 2: Xử lí tình huống. - Mục tiêu: Giúp Hs biết nhận xét, đánh giá tình huống đúng hay sai. - Gv yêu cầu các nhóm thảo luận, giải quyết các tình huống sau: 1.Nhà hàng xóm em có đám tang. 2. Em thấy bạn em đeo băng tang ,đi đằng sau xe tang 3 Em thấy mấy em nhỏ la hét cười đùa chạy theo sau đám tang . - Gv nhận xét chốt lại: . Cần phải tôn trọng đám tang, không nên làm gì khiến người khác thêm đau buồn. Tôn trọng đám tang là nếp sống mới, hiện đại, có văn hó * Hoạt động 3 : Trò chơi : Nên và không nên -GV chia nhóm , mỗi nhóm một tờ giấy -Phổ biến luật chơi : Các nhóm thảo luận , liệt kê những việc nên làm và không nên làm , nhóm nào ghi được nhiều việc thì nhóm đó thắng cuộc *.Tổng kềt – dặn dò. (1’) -Về làm bài tập. -Chuẩn bò bài sau: Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác. -Nhận xét bài học. PP: Thảo luận. -Các nhóm thảo luận, xử lí tình huống. -Đại diện các nhóm lên trình bày. -Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Toán Luyện tập I/ Mục tiêu: - Có kĩ năng thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trường hợp có chữ số 0 ở thương). - Vận dụng phép chia để làm tính và giải tốn. - BT cần làm 1,2(a,b),3,4 II/ Chuẩn bò: * GV: Bảng phụ, phấn màu. III/ Các hoạt động: 1. Khởi động: Hát. 3 Võ Thanh Hồng Tuần 24 2 2. Bài cũ: Chia số có 4 chữ số với số có một chữ số (tiết 3 ) - Gv gọi 2Hs lên bảng sửa bài 1, 3. - Gv nhận xét, cho điểm. - Nhận xét bài cũ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Giới thiệu bài – ghi tựa. 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1. -Mục tiêu: Giúp cho Hs củng cố lại cách chia số có bốn chữ số với số có 1 chữ số. • Bài 1. - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của đề bài -Gv mời 4 Hs lên bảng làm bài. -Hs cả lớp làm vào vở - Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào vở • Bài 2(a,b): HS khá giỏi làm BTc - Gv mời hs đọc đề bài. -Gv mời 3 Hs lên bảng làm bài. -Hs cả lớp làm vào -Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào vở -Gv chốt lại. a) X x 7 = 2107 b) X x 9 = 2763 X = 2107 : 7 X = 2763 : 9 X = 301 X = 307 c) 8 x X = 1604 X = 1604: 8 X = 205 * Hoạt động 2: Làm bài 3, 4. - Mục tiêu: Củng cố lại cho Hs cách giải bài toán có lời văn bằng hai phép tính. • Bài 3: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài. - Gợi ý : + Tìm số kg gạo đã bán + Tìm số kg gạo còn lại . PP: Luyện tập, thực hành. -Hs đọc yêu cầu đề bài. -Bốn Hs lên bảng làm bài. -Hs cả lớp làm vào vở . -Hs cả lớp nhận xét bài của bạn. -Hs chữa bài đúng vào. -Hs đọc yêu cầu đề bài. -Hs cả lớp làm vào vở -Ba Hs lên bảng sửa bài. Dành cho HS khá, giỏi PP: Luyện tập, thực hành. -Hs đọc yêu cầu đề bài. - 2024 : 4 = 506 ( kg ) - 2024 –506 = 1518 (kg ) 4 Võ Thanh Hồng Tuần 24 • Bài 4: - GV mời Hs đọc yêu cầu đề bài. - Gvlàm mẫu : 6000 : 2 = ? + N hẩm : 6nghìn : 2 = 3nghìn + Vậy : 6000 : 2 = 3000 * Tổng kết – dặn dò. -Tập làm lại bài. -Làm bài 3, 4. -Chuẩn bò bài: Luyện tập chung . -Nhận xét tiết học. -Một Hs lên bảng sửa bài. -Hs đọc yêu cầu của bài -Hsnhẩm theo mẫu -Hs nhận xét. Tập đọc – Kể chuyện Đối đáp với vua I/ Mục tiêu: A. Tập đọc. - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. - Hiểu nội dung, ý nghĩa : Ca ngợi Cao Bá Quát thông minh, đối đáp giỏi, có bản lónh từ nhỏ. (trả lời được các câu hỏi trong SGK) B. Kể Chuyện. - Biết sắp xếp tranh (SGK) cho đúng thứ tự của câu chuyện và kể lại được toàn bộ câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ. - HS Khá, giỏi kể được cả câu chuyện. II. Các kỹ năng sống cơ bản -Tự nhận thức -Thể hiện sự tự tin -Tư duy sáng tạo. -Ra quyết định III. PP kĩ năng dạy học : -Trình bày ý kiến cá nhân -Thảo luận nhóm -Hỏi đáp trước lớp IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * GV: Tranh minh họa bài học trong SGK. Bảng phụ viết đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc. HS: SGK, vở. V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Khởi động: Hát. 2. Bài cũ: Chương trình xiếc đặc sắc. - Gv mời 2 em đọc quảng cáo: 5 Võ Thanh Hồng Tuần 24 + Cách trình bày quãng cáo có gì đặc biệt ( về lời văn trang trí) ? - Gv nhận xét bài. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề: Giới thiiệu bài – ghi tựa: 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Luyện đọc. - Mục tiêu: Giúp Hs bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài. • Gv đọc mẫu bài văn. - Gv đọc diễm cảm toàn bài. - Gv cho Hs xem tranh minh họa. • Gv hướng dẫn Hs luyện đọc kết hợp với giải nghóa từ. - Gv mời Hs đọc từng câu. + Hs tiếp nối nhau đọc từng câu trong mỗi đoạn. - Gv mời Hs đọc từng đoạn trước lớp. - Gv mời Hs tiếp nối nhau đọc 4 đoạn trong bài. - Gv mời Hs giải thích từ mới: leo lẻo, chang chang, đối đáp. - Gv cho Hs đọc từng đoạn trong nhóm. - Đọc từng đoạn trước lớp. + Bốn nhóm nhóm tiếp nối nhau đọc đồng thanh 4 đoạn. + Một Hs đọc cả bài. * Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài. - Mục tiêu: Giúp Hs nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài. - Gv yêu cầu Hs đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi: PP: Thực hành cá nhân, hỏi đáp, trực quan. HT: -Học sinh đọc thầm theo Gv. -Hs lắng nghe. -Hs xem tranh minh họa. -Hs đọc từng câu. -Hs đọc tiếp nối nhau đọc từng câu trong đoạn. -Hs đọc từng đoạn trước lớp. -4 Hs đọc 4 đoạn trong bài. -Hs giải thích các từ khó trong bài. -Hs đọc từng đoạn trong nhóm. -Đọc từng đoạn trứơc lớp. -Bốn nhón đọc ĐT 4 đoạn. -Một Hs đọc cả bài. PP: Đàm thoại, hỏi đáp, giảng giải, thảo luận. HT: -Hs đọc thầm đoạn 1. 6 Võ Thanh Hồng Tuần 24 + Vua Minh Mạng ngắm cảnnh ở đâu? - Hs đọc thầm đoạn 2 và trả lời: + Cậu bé Cao Bá Quát có mong muốn gì? + Cậu bé làm gì để thực hiện mong muốn đó? - Gv mời Hs đọc thành tiếng đoạn 3, 4. Thảo luận câu hỏi: + Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối? + Vua ra đối thế nào? + Cao Bá Quát đối lại thế nào? - Gv nhận xét, chốt lại: Truyện ca ngợi Cao Bá Quát ngay từ nhỏ đã bộc lộ tài năng xuất sắc và tính cách khảng khái, tự tin. * Hoạt động 3: Luyện đọc lại, củng cố. - Mục tiêu: Giúp HS đọc diễn cảm toàn bài theo lời của từng nhân vật - Gv đọc diễn cảm đoạn 3. - Gv cho 4 Hs thi đọc truyện trước lớp . - Gv yêu cầu 4 Hs tiếp nối nhau thi đọc 4 đoạn của bài. +Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở Hồ Tây. -Hs đọc thầm đoạn 2 +Cao Bá Quát mong muốn nhìn rõmặt vua. Nhưng xa giá đi đến đâu, quân lính cũng thét đuổi mọi người, không cho ai đến gần. +Cậu nghó ra cách làm ầm ó, náo động, cởi quần áo xuống sông tắm, làm cho quân lính hốt hoảng bắt trói cậu. Cậu không chòu, la hét, vùng vẫy khiến vua phải truyền lệnh dẫn cậu tới. -Hs đọc đoạn 3, 4. +Vì vua thấy Cao Bá Quát tự xưng là học trò muốn thử tài cậu,cho cậu có cơi hội chuộc tội. +Nước trong treo trẻo, cá đớp cá. +Trơì nắng chang chang, người trói người. PP: Kiểm tra, đánh giá trò chơi. -Hs thi đọc diễn cảm truyện. -Ba Hs thi đọc 3 đoạn của 7 Võ Thanh Hồng Tuần 24 - Một Hs đọc cả bài. - Gv nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt. * Hoạt động 4: Kể chuyện. - Mục tiêu: Hs sắp xếp các bức tranh và dựa vào tranh minh họa kể lại câu chuyện . - Gv cho Hs quan sát các tranh, và yêu cầu Hs sắp xếp lại các bức tranh. - Gv mời 4 Hs tiếp nối nhau thi kể từng đoạn câu chuyện. - Một hs kể lại toàn bộ câu chuyện. - Gv nhận xét, tuyên dương nhóm kể hay, tốt. 5. Tổng kềt – dặn dò. (1’) -Về luyện đọc lại câu chuyện. -Chuẩn bò bài: Tiếng dàn -Nhận xét bài học. bài. -Một Hs đọc cả bài. -Hs nhận xét. PP: Quan sát, thực hành, trò chơi. HT: -Hs quan sát tranh. -Hs sắp xếp các bức tranh. -Theo thứ tự: 3 – 1 – 2 – 4. -4 Hs kể lại 4 đoạn câu chuyện. -Một Hs kể lại toàn bộ câu chuyện. -Hs nhận xét. 15/2/2010 Thể dục Ơn nhảy dây kiểu chụm hai chân Trò chơi : Ném trúng đích I. Mục tiêu: -Biết cách nhảy dây kiểu chụm 2 chân và thực hiện đúng cách so dây, chao dây, quay dây, động tác nhảy dây nhẹ nhàng. - Trò chơi ném trúng đích: Biết cách chơi và tham gia chơi được. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1. Đòa điểm : Sân trường . 2. Phương tiện : Còi ., dây nhảy , mỗi đội 1 quả bóng III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : 10’ Mở đầu : MT : Giúp HS nắm nội dung sẽ được học . Hoạt động lớp . -Xoay các khớp : 1-2 phút -Chạy chậm: 1 phút 8 Võ Thanh Hồng Tuần 24 PP : Giảng giải , thực hành . - Tập hợp lớp , phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học : 1 – 2 phút . -Trò chơi :Kết bạn : 1 phút 20’ Cơ bản : -n nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân : 10-12 phút -Chơi trò chơi :Ném trúng đích : 8-10 phút Hoạt động lớp . - HS thực hành -Đứng tại chỗ so dây , chụm 2 chân bật nhảy nhẹ nhàng -Tập luyện theo tổ -Cả lớp cùng chơi 5’ Phần kết thúc : MT : Giúp HS nắm lại nội dung đã học và những việc cần làm ở nhà . PP : Đàm thoại , giảng giải . - Hệ thống bài : 1 – 2 phút . - Nhận xét , đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà : ôn nhảy dây Hoạt động lớp . -Đứng tại chỗ thực hiện một số động tác thả lỏng -Đi thường theo nhòp vừa đi , vừa hát Toán Luyện tập chung I/ Mục tiêu: - Biết nhân, chia cho số có bốn cũ số cho số có một chữ số. - Vận dụng giải bài tốn có hai phép tính. - BT cần làm 1,2,4 II/ Chuẩn bò: * GV: Bảng phụ, phấn màu. . III/ Các hoạt động: 1. Khởi động: Hát. 3 2. Bài cũ: Luyện tập - Gv gọi 2Hs lên bảng sửa bài 1, 3. - Gv nhận xét, cho điểm. 9 Võ Thanh Hồng Tuần 24 - Nhận xét bài cũ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Giới thiệu bài – ghi tựa. 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. -Mục tiêu: Giúp cho Hs củng cố lại cách nhân, chia số có bốn chữ số với số có một chữ số. • Bài 1. - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của đề bài - Gv mời 6 Hs lên bảng làm bài. Hs cả lớp làm vào VBT. • Bài 2: - Gv mời hs đọc đề bài. -Gv mời 3 Hs lên bảng làm bài. -Hs cả lớp làm vào vở - Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào vở . - Trong các phép chia, phép chia nào chia hết, phép chia nào còn dư? * Hoạt động 2: Làm bài 3, 4. - Mục tiêu: Củng cố lại cho Hs cách giải bài toán có lời văn bằng hai phép tính. • Bài 3:Dành cho HS khá, giỏi. - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài. - Gv hướng dẫn HS giải theo 2 bước : - + Tính tổng số sách trong 5 thùng - + Tính tốngố sách cho mỗi thư viện Bài 4:Gợi ý : +Tìm chiều dài + + Tìm chu vi Chiều dài hình chữ nhật là: 95 . 3 = 285 (m) Chu vi hình chữ nhật là: ( 285 +95) . 2 = 760 (m) Đáp số:760 m PP: Luyện tập, thực hành. -Hs đọc yêu cầu đề bài. - Đặt tính rồi tính -Sáu Hs lên bảng làm bài. -Hs cả lớp nhận xét bài của bạn. -Hs chữa bài đúng vào -Hs đọc yêu cầu đề bài. - Nhắc lại : Từ lần chia thứ hai nếu có SBC bé hơn số chia thì viết 0 ở thương rồi thực hiện các bước tiếp theo -Bốn Hs lên bảng sửa bài và nêu cách tính. -Đọc YC bài tập -306 . 5 = 1530 ( quyển ) -1530 : 9 = 170 ( quyển ) -Làm bài , chữa bài -Hs đọc yêu cầu đề bài. -Hslàm bài , chữa bài 10 [...]... chính, hình ảnh phụ +Tìm các hình dáng phù hợp với hoạt động + Tìm thêm các chi tiết để bức tranh sinh động - Gv gợi ý Hs cách vẽ màu + Vẽ màu theo ý thích, có màu đậm, màu nhạt + Nên vẽ nàu kín tranh hoặc có thể để nền giấy ở những chỗ cần thiết - Gv đến từng bàn để quan sát và hướng dẫn vẽ PP: Quan sát, lắng nghe HT: * Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá PP: Kiểm tra, đánh giá, trò 23 Hs quan sát Hs lắng... tiêu: Giúp Hs làm đúng bài tập + Bài tập 2: - Gv cho 1 Hs nêu yêu cầu của đề bài - Gv yêu cầu Hs cả lớp làm vào VBT - Gv dán 3 băng giấy mời 3 tốp Hs thi điền nhanh Hs - Gv nhận xét, chốt lời giải đúng: + Bắt đầu bằng âm s : sung sướng sục sạo, sạch sẽ, sẵn sàng, sóng sánh, so sánh, song song, sòng sọc + Bắt đầu bằng âm x : xôn xao, xào xạc, xốn xang, xộc xệch, xao xuyến, xinh xắn, xanh xao, xông xênh,... những chi tiết miêu tả khung cảnh thanh bình ngoài gian phòng như hoà với tiếng đàn? - Gv nhận xét, chốt lại: Vài cánh ngọc lan êm ái tụng xuống mặt đất mát rượi ; lũ trẻ dưới đường rủ nhau đi thả những chiếc thuyền giấy trên những vũng nước mưa ; dân chài đang tung lưới bắt cá…… PP: Kiểm tra, đánh giá, trò * Hoạt động 3: Luyện đọc lại chơi - Mục tiêu: Giúp các em củng cố lại bài - Gv hưỡng dẫn Hs đoạc... a) : sáo – xiếc b) : mõ – vẽ + Bài tập 3: - Gv cho Hs nêu yêu cầu của đề bài - Gv yêu cầu Hs làm bài cá nhân - Gv dán 3 tờ giấy lên bảng, mời 3 nhóm làm bài dưới hình thức tiếp sức - Gv mời một số em nhìn bảng đọc kết quả - Gv nhận xét, chốt lại: + Bắt đầu bằng s : san sẻ, xe sợi, so sánh, soi đuốc… + Bắt đầu bằng x : xé vải, xiết tay, xông lên, xúc đất, xơi côm, xẻo thòt, xào rau…… + Có thanh hỏi:... để tạo thành hình đơn giản II/ Chuẩn bò: * GV: tấm đang nong mốt bằng bìa Tranh quy trình đang nong đôi Các nan đan mẫu ba màu khác nhau Bìa màu, giấy thủ công, kéo, thước, bút chì, hồ dán * HS: Giấy thủ công, kéo, hồ hán, bút chì, thước kẻ III/ Các hoạt động: a Khởi động: Hát (1’) b Bài cũ: Đan nong mốt (4’) - Gv nhận xét bài kiểm tra của Hs c Giới thiệu và nêu vấn đề: (1’) Giới thiiệu bài – ghi tựa:... hoa đó, bông nào có hương thơm, bông nào không có hương thơm? + Hãy chỉ đâu là cuống hoa, cánh hoa, nhò hoa? Bước 2: Làm việc cả lớp - Gv gọi một số nhóm lên trình bày trước lớp - Gv nhận xét chốt lại: => Các loài hoa thường khác nhau về hình dạng, màu sắc và mùi hương Mỗi bông hoa thường có cuống hoa, đài hoa, cánh hoa và nhò hoa * Sau đó cho HS làm việc với vật thật : Nhóm trưởng điều khiển các bạn... ngồi, cách cầm bút, để vở -Học sinh nhớ và viết bài vào vở -Học sinh soát lại bài -Hs tự chữa bài PP: Kiểm tra, đánh giá, thực hành, trò chơi HT: -1 Hs đọc Cả lớp đọc thầm theo -Cả lớp làm vào vở -3 tốp Hs lên bảng thi làm nhanh -Hs nhận xét -Cả lớp chữa bài vào Võ Thanh Hồng Tuần 24 Toán Thực hành xem đồng hồ I/ Mục tiêu: Nhận biết được về thời gian (chủ yếu là thời điểm) đến từng phút - BT cần làm... những việc gì để chuẩn bò vào Trong trẻo vút bay lên giữa phòng thi ? yên lặng của gian phòng + Những từ nào miêu tả âm thanh của cây Thủy rất cố gắng, tập trung vào việc thể hiện bảng nhạc đàn? – vầng trán tái đi Thủy rung động với bảng nhạc – + Cử chỉ, nét mặt của Thủy khi kéo đàn thể gò má ửng hồng, đôi mắt sẫm màu hơn hiện điều gì? -Hs đọc thầm đoạn 2 -Hs trao đổi theo nhóm -Đại diện các nhóm lên -... : Phan Rang .- Hs viết trên bảng con -Hs đọc câu ứng dụng: -Hs viết trên bảng con các chữ: Rủ, Bây PP: Thực hành, trò chơi -Hs nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở -Hs viết vào vở PP : Kiểm tra đánh giá, trò chơi Võ Thanh Hồng Tuần 24 - Trò chơi: Thi viết chữ đẹp - Cho học sinh viết tên một đòa danh có chữ cái -Đại diện 2 dãy lên tham gia đầu câu là P Yêu cầu: viết đúng, sạch, đẹp -Hs nhận xét... -Hai Hs thi đọc cả bài - Gv nhận xét nhóm nào đọc đúng, đọc hay -Hs cả lớp nhận xét 5.Tổng kết – dặn dò (1’) -Về nhà luyện đọc thêm, tập trả lời câu hỏi -Chuẩn bò bài: Hội vật Nhận -Nhận xét bài cũ Toán Làm quen với chữ số La Mã I/ Mục tiêu: - Bước đầu làm quen với chữ số La Mã - Nhận biết các số từ I đến XII (để xem được đồng hồ); sốXX, số XXI ( đọc và viết “thế kỉ XX và thế kỉ XIX”) - BT cần làm . biểu hiện của nếp sống văn hoá - Gv chốt lại : ý 1, 3: tán thành .; ý 2 : không tán PP: Thực hành, trò chơi. HT: Hs tán thành , không tán thành , lưỡng lự : thẻ đỏ., thẻ xanh ,thẻ trắng . 2 Võ. bãi 2 TNXH Quả Hình SGK 3 Toán Luyện tập Bảng phụ, phấn màu 4 Thủ công Đan nong đôi ( t2 ) Bảng quy trình 5 SÁU 18/2 1 Chính tả Nghe viết: Tiếng đàn Bảng phụ viết BT2 2 Toán Thực hành xem đồng hồ Bảng. Mục tiêu: Củng cố lại cho Hs cách giải bài toán có lời văn bằng hai phép tính. • Bài 3: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài. - Gợi ý : + Tìm số kg gạo đã bán + Tìm số kg gạo còn lại . PP: Luyện tập,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án L3 T24 CKTKN KNS BVMT (đủ môn), Giáo án L3 T24 CKTKN KNS BVMT (đủ môn), Giáo án L3 T24 CKTKN KNS BVMT (đủ môn), Tôn trọng đám tang (t.2), Từ ngữ về nghệ thuật. Dấu phẩy