GIAO AN TUAN 23 K.ANH D.T

24 235 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:00

TUẦN 23 Thứ hai, ngày 14 tháng 2 năm 2011 TẬP ĐỌC Tiết 45 PHÂN XỬ TÀI TÌNH. I.Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm bài văn; giọng đọc phù hợp với tính cách của nhân vật. - Hiểu được quan án là người thơng minh, có tài xử kiện. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK). II. Chuẩn bị : Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK – Bảng phụ viết sẵn đoạn văn hướng dẫn luyện đọc. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Cao Bằng - Giáo viên nhận xét. 3. Bài mới: Phân xử tài tình. Hoạt động 1: Luyện đọc. - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc bài. - Giáo viên chia đoạn để học sinh luyện đọc. • Đoạn 1: Từ đầu … lấy trộm. • Đoạn 2: Tiếp theo … nhận tội. • Đoạn 3: Phần còn lại. - Giáo viên chú ý uốn nắn hướng dẫn học sinh đọc các từ ngữ khó, phát âm chưa chính xác như: rung rung, tra hỏi, lấy trộm biết trói lại, sư vãi. - Yêu cầu học sinh đọc từ ngữ chú giải. - Giáo viên giúp học sinh hiểu các từ ngữ học sinh nêu. - Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài (giọng nhẹ nhàng, chậm rãi thể hiện sự khâm phục trí thông minh tài xử kiện củ viên quan án, giọng phù hợp với đặc điểm từng đoạn: kể, đối thoại). Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. - Yêu cầu học sinh đọc lại đoạn 1 - Giáo viên nêu câu hỏi. - Yêu cầu học sinh đọc đoạn 2 và trao đổi thảo luận để trả lời câu hỏi. - Giáo viên chốt: Quan án thông minh hiểu tâm lý con người nên đã nghó ra phép thử đặc biệt – xé đôi tấm vải để buộc họ tự bộc lộ thái độ thật làm cho vụ án tưởng đi vào ngõ - Hát - Học sinh đọc thuộc lòng bài thơ và trả lời câu hỏi về nội dung. - 1 học sinh khá giỏi đọc bài, cả lớp đọc thầm. - 1 học sinh tiếp nối nhau đọc từng đoạn của bài văn.(2 lượt) - Học sinh luyện đọc các từ ngữ phát âm chưa tốt, dễ lẫn lộn. - 1 học sinh đọc phần chú giải, cả lớp đọc thầm, các em có thể nêu thêm từ khó chưa hiểu (nếu có). - Học sinh lắng nghe. - 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm. - Học sinh nêu câu trả lời. - 1 học sinh đọc đoạn 2. - Học sinh thảo luận nhóm rồi cử đại diện trình bày kết quả. cụt, bất ngờ bò phá nhanh chóng. - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn còn lại. - Giáo viên chốt: Quan án đã thực hiện các việc theo trình tự, nhờ sư cụ biện lễ cúng thật → giao cho mỗi người một nắm thóc → đánh đòn tâm lý: Đức Phật rất thiêng: ai gian thì thóc trong tay người đó nảy mầm → quan sát những người chay đàn thấy chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay xem → lập tức cho bắt. Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm. - Giáo viên hướng dẫn học sinh xác đònh các giọng đọc của một bài văn. - Hướng dẫn học sinh đọc ngắt giọng phù hợp nội dung câu chuyện, tình cảm của nhân vật. Bẩm quan, / con / mang vải / đi chợ, / bà này / hỏi mua / rồi cướp tấm vải, / bảo là / của mình. // - Học sinh đọc diễn cảm bài văn. 4: Củng cố. - Yêu cầu học sinh các nhóm thảo luận tìm nội dung chính của bài văn. - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua đọc diễn cảm bài văn. - Giáo viên nhận xét _ tuyên dương. 5. Dặn dò: - Luyện đọc lại bài. - Chuẩn bò: “Chú đi tuần”. - Nhận xét tiết học - 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm. - HS trả lời câu hỏi. - Học sinh nêu các giọng đọc. - Nhiều học sinh luyện đọc. - Học sinh các tổ nhóm, cá nhân đọc diễn cảm bài văn. - Học sinh các nhóm thảo luận, và trình bày kết quả. Dự kiến: Ca ngợi quan án là người thơng minh, có tài xử kiện. - Các tổ nhóm thi đua đọc diễn cảm bài văn. TOÁN Tiết 111 XĂNG-TI-MÉT KHỐI. ĐỀ-XI-MÉT KHỐI. I. Mục tiêu: - Có biểu tượng về xăng- ti- mét khối và đề- xi- mét khối. - Biết tên gọi, kí hiệu, “độ lớn” của đơn vị đo thể tích : xăng – ti – mét khối, đề –xi – mét khối. - Biết mối quan hệ giữa xăng- ti- mét khối và đề- xi- mét khối. - BT cần làm : 1 ; 2a. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Chu ẩn bị : Khối vuông 1 cm và 1 dm, hình vẽ 1 dm 3 chứa 1000 cm 3 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ: - Giáo viên nhận xét và cho điểm. 3.Bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tự hình thành biểu tượng xentimet khối – đềximet khối. - Giáo viên giới thiệu cm 3 và dm 3. - Thế nào là cm 3 ? - Thế nào là dm 3 ? - Giáo viên chốt. - Giáo viên ghi bảng. - Giáo viên hướng dẫn học sinh nêu mối quan hệ dm 3 và cm 3 - Khối có thể tích là 1 dm 3 chứa bao nhiêu khối có thể tích là 1 cm 3 ? - Hình lập phương có cạnh 1 dm gồm bao nhiêu hình có cạnh 1 cm? - Giáo viên chốt lại. Hoạt động 2: Luyện tập Bài 1: Bài 2a: - Giáo viên h.dẫn HS làm phần a. - GV chấm và sửa bài. 4. Củng cố. 5. Dặn dò: - Chuẩn bò: “Mét khối – Bảng đơn vò đo thể tích”. - Nhận xét tiết học - Học sinh sửa bài 1, 2/ tiết 110 - Lớp nhận xét. - Nhóm trưởng cho các bạn quan sát. - Khối có cạnh 1 cm → Nêu thể tích của khối đó. - Khối có cạnh 1 dm → Nêu thể tích của khối đó. - Nêu câu trả lời cho câu hỏi 1 và 2. - Đại diện nhóm trình bày. - Các nhóm khác nhận xét. - Lần lượt học sinh đọc. - Cm 3 là … - Dm 3 là … - Học sinh chia nhóm. - Nhóm trưởng hướng dẫn cho các bạn quan sát và tính. 10 × 10 × 10 = 1000 cm 3 1 dm 3 = 1000 cm 3 - Đại diện các nhóm trình bày. - Các nhóm nhận xét. - Lần lượt học sinh đọc 1 dm 3 = 1000 cm 3 - Học sinh đọc đề. - Học sinh làm bài, 1 học sinh làm bảng. - Học sinh sửa bài. - Lớp nhận xét. - Học sinh đọc đề, làm phần a. 8,5 dm 3 = 8500 cm 2 . 375dm 3 = 375 000 cm 3 . 5 4 dm 3 = 800 cm 3 . - Học sinh nhắc lại khái niệm cm 3 , dm 3 , quan hệ giữa 2 đơn vò đo đó. KHOA HỌC Tiết 45 SỬ DỤNG NĂNG LƯNG ĐIỆN. I. Mục tiêu: - Kể tên một số đồ dùng, máy móc sử dụng năng lượng điện. - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học. II. Chu ẩn bị : - Tranh ảnh về đồ dùng, máy móc sử dụng điện. - Một số đồ dùng, máy móc sử dụng điện. SGK. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Sử dụng năng lượng của gió và của nước chảy. - Giáo viên nhận xét. 3.Bài mới: “Sử dụng năng lượng điện”. Hoạt động 1: Thảo luận. * Nêu 1 số ví dụ chứng tỏ dòng điện mang năng lượng. - Giáo viên cho học sinh cả lớp thảo luận: + Kể tên một số đồ dùng điện mà bạn biết? + Tại sao ta nói “dòng điện” có mang năng lượng? - Năng lượng điện mà các đồ dùng trên sử dụng được lấy từ đâu? - Giáo viên chốt: Tất cả các vật có khả năng cung cấp năng lượng điện đều được gọi chung là nguồn điện. - Tìm thêm các nguồn điện khác? Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận. * Kể được 1 số ứng dụng của dòng điện. - Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm. - Giáo viên chốt. 4. Củng cố 5. Dặn dò: - Xem lại bài. - Chuẩn bò: Lắp mạch điện đơn giản. - Nhận xét tiết học . - Hát - Học sinh tự đặt câu hỏi và trả lời. - Bóng đèn, ti vi, quạt… - (Ta nói ”dòng điện” có mang năng lượng vì khi có dòng điện chạy qua, các vật bò biến đổi như nóng lên, phát sáng, phát ra âm thanh, chuyển động ) - Do pin, do nhà máy điện,…cung cấp. - c quy, đi-na-mô,… - Quan sát các vật thật hay mô hình hoặc tranh ảnh những đồ vật, máy móc dùng động cơ điện đã được sưu tầm đem đến lớp. HS nhắc lại nội dung bài. *************************************************************************** Thứ ba, ngày 15 tháng 2 năm 2011 CHÍNH TẢ: Tiết 23 NHỚ – VIẾT: CAO BẰNG. I.Mục tiêu: - Nhớ – viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức bài thơ. - Nắm vững quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam và viết hoa đúng tên người, tên địa lí Việt Nam (BT2, BT3). * GD BVMT (Khai thác gián tiếp) : GD HS có ý thức giữ gìn, bảo vệ những cảnh đẹp của đất nước. II. Chu ẩn bị : Giấy khổ to ghi sẵn các câu văn BT2, kẽ sẵn bảng theo 3 cột của BT3. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: - Giáo viên nhận xét, cho điểm. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nhớ viết. - Giáo viên nêu yêu cầu của bài. - Giáo viên nhắc nhở học sinh chú ý cách viết các tên riêng. - Giáo viên yêu cầu học sinh soát lại bài. - GV chấm 7 – 10 bài rồi sửa các lỗi phổ biến. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập. Bài 2: - Yêu cầu đọc đề. - Giáo viên lưu ý học sinh điền đúng chính tả các tên riêng và nêu nhận xét cách viết các tên riêng đó. - Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải đúng. a. Người nữ anh hùng hy sinh ở tù Côn Đảo là chò Võ Thò Sáu. b. Người lấy thân mình làm giá súng trong trận Điện Biên Phủ là anh Bế Văn Đàn. c. Người chiến só biệt động Sài Gòn đặt mìn trên cầu Công Lý là anh Nguyễn Văn Trỗi. Bài 3: - Giáo viên nhận xét. 4. Củng cố. - Giáo viên nhận xét. 5. Dặn dò: - Chuẩn bò: “Nghe-viết: Núi non hùng vó” - Nhận xét tiết học. - Hát - 1 học sinh nhắc lại qui tắc viết hoa tên người, tên đòa lí VN. - Lớp viết ra nháp 2 tên người, 2 tên đòa lí VN. - 2 Học sinh đọc thuộc lòng 4 khổ thơ đầu. - HS nêu cách trình bày bài thơ, các chữ viết hoa, - Học sinh nhớ lại 4 khổ thơ, tự viết bài. - Học sinh cả lớp soát lại bài sau đó từng cặp học sinh đổi vở cho nhau để soát lỗi. - HS tự sửa lỗi viết sai. - 1 học sinh đọc đề. - Lớp đọc thầm. - Lớp làm bài - Sửa bảng và nêu lại quy tắc viết hoa tên riêng vừa điền. - Lớp nhận xét. - 1 học sinh đọc yêu cầu của bài. - 3, 4 học sinh đại diện nhóm lên bảng thi đua điền nhanh . - Lớp nhận xét. - HS nhắc lại cách viếùt hoa tên người, tên đòa lí VN. TOÁN Tiết 112 MÉT KHỐI. I. MỤC TIÊU : - Biết tên gọi, kí hiệu, “độ lớn” của đơn vị đo thể tích : mét khối. - Biết mối quan hệ giữa mét khối, đề- xi- mét khối và xăng- ti- mét khối. - BT cần làm : 1 ; 2. II. Chu ẩn bị : Bảng phụ, bìa cứng có hình dạng như trong SGK. Chuẩn bò hình vẽ 1m = 10dm ; 1m = 100cm. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: - Học sinh sửa bài 2, (SGK). - Giáo viên nhận xét và cho điểm. 3. Bài mới: Mét khối. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tự hình thành được biểu tượng Mét khối – Bảng đơn vò đo thể tích. - Giáo viên giới thiệu các mô hình: mét khối – dm 3 – cm 3 - Giáo viên chốt lại, nhận xét, tuyên dương tổ nhóm nêu nhiều ví dụ và có sưu tầm vật thật. - Giáo viên giới thiệu mét khối: - Ngoài hai đơn vò dm 3 và cm 3 khi đo thể tích người ta còn dùng đơn vò nào? - Mét khối là gì? Nêu cách viết tắt? - Giáo viên chốt lại 2 ý trên bằng hình vẽ trên bảng. - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ, nhận xét rút ra mối quan hệ giữa mét khối – dm 3 - cm 3 : - Giáo viên chốt lại: 1 m 3 = 1000 dm 3 1 m 3 = 1000000 cm 3 - Giáo viên hướng dẫn học sinh nêu nhận xét mối quan hệ giữa các đơnm vò đo thể tích. 1 m 3 = ? dm 3 1 dm 3 = ? cm 3 1 cm 3 = phần mấy dm 3 1 dm 3 = phần mấy m 3 Hoạt động 2: Bài 1: - Giáo viên chốt lại. Bài 2: - Giáo viên chốt lại. - Hát - Lớp nhận xét. - Học sinh lần lượt nêu mô hình m 3 : nhà, căn phòng, xe ô tô, bể bơi,… - Mô hình dm 3 , cm 3 : cái hộp, khúc gỗ, viên gạch… - … mét khối. - Học sinh trả lời minh hoạ bằng hình vẽ (hình lập phương cạnh 1m). - Viết vào bảng con. - 1 mét khối …1m 3 - Học sinh đọc đề – Chú ý các đơn vò đo. - Các nhóm thực hiện – Đại diện nhóm lên trình bày. - Học sinh lần lượt ghi vào bảng con. - Học sinh đọc lại ghi nhớ. - HS làm miệng HS làm theo cặp rồi sửa bài Đáp án : a/ 1000dm 3 , 5216dm 3 13800dm 3 , 220dm 3 , b/ 1000cm 3 , 1969cm 3 , 250000cm 3 , 4. Củng cố. - Thi đua đổi các đơn vò đo. 5. Dặn dò: - Ôn bài. Chuẩn bò bài sau. - Nhận xét tiết học. 1954000cm 3 . HS thi đua theo nhóm. ĐỊA LÍ: Tiết 23 MỘT SỐ NƯỚC Ở CHÂU ÂU. I. Mục tiêu : - Nêu được một số đặc điểm nổi bật của hai quốc gia Pháp và Liên bang Nga: + Liên bang Nga nằm ở cả châu Á và châu Âu, có diện tích lớn nhất thế giới và dân số khá đơng. Tài ngun thiên nhiên giàu có tạo điều kiện thuận lợi để Nga phát triển kinh tế. + Nước Pháp nằm ở Tây Âu, là nước phát triển cơng nghiệp, nơng nghiệp và du lịch. - Chỉ vị trí và thủ đơ của Nga, Pháp trên bản đồ. II. Chu ẩn bị : Bản đồ châu Âu. Một số ảnh về Nga, Pháp.SGK. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: “Châu Âu” - Nhận xét, đánh giá,. 3.Bài mới: Một số nước ở châu Âu. Hoạt động 1: Tìm hiểu về Liên bang Nga - Theo dõi, nhận xét Hoạt động 2: Tìm hiểu về nước Pháp - GV chốt: Đấy là những nông sản của vùng ôn đới ( khác với nước ta là vùng nhiệt đới). 4. Củng cố. - Nhận xét, đánh giá. 5. Dặn dò: - Chuẩn bò: Ôn tập. - Nhận xét tiết học. + Hát - Trả lời các câu hỏi trong SGK. - Nhận xét, bổ sung. - Thảo luận nhóm , dùng tư liệu trong bài để điền vào bảng như mẫu SGK - Báo cáo kết quả - Nhận xét từng yếu tố. - Dùng hình 3 để xác đònh vò trí nước Pháp - So sánh vò trí 2 nước: Nga và Pháp. - Thảo luận: + Quan sát hình A, đọc SGK, khai thác:  Nông phẩm của Pháp  Tên các vùng nông nghiệp - Trình bày. - Thi trưng bày và giới thiệu hình ảnh đã sưu tầm về nước Nga và Pháp. LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 45 MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRẬT TỰ, AN NINH. I. Mục tiêu: - Hiểu nghĩa của các từ trật tự, an ninh. - Làm được các BT1, BT2, BT3. - Có ý thức sử dụng đúng nghóa của từ. II. Chuẩn bò: Từ điển Tiếng Việt – Các tờ giấy khổ to làm BT2. Bảng phụ viết sẵn các từ ngữ ở BT4. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Nối các vế câu bằng quan hệ từ. - Giáo viên kiểm tra 2, 3 học sinh làm lại bài tập 3 và đọc ghi nhớ. 3. Bài mới: MRVT: Trật tự an ninh. Bài 1: - Yêu cầu học sinh đọc đề bài. - Giáo viên lưu ý học sinh đọc kỹ đề bài để tìm đúng nghóa của từ “an ninh”. - Giáo viên nhận xét, bổ sung và chốt lại lời giải đúng. Bài 2: - Giáo viên lưu ý học sinh đọc kể để phát hiện ra các từ ngữ chỉ người, sự vật, liên quan đến nội dung bảo vệ an ninh, trật tự. - Giáo viên nhận xét, chốt lại, giải thích cho học sinh hiểu nghóa của các từ các em vừa tìm. Bài 3: - Giáo viên phát phiếu cho học sinh làm bài trên phiếu - Giáo viên nhận xét chốt lại lời giải đúng. 4. Củng cố. 5. Dặn dò: - Ôn bài. Chuẩn bò: “Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (tt)”. - Nhận xét tiết học - Hát 1 học sinh đọc đề bài. - Cả lớp đọc thầm. - Học sinh làm việc cá nhân. - Học sinh phát biểu ý kiến - Học sinh đọc yêu cầu của bài. - Học sinh trao đổi theo nhóm, sử dụng từ điển rồi cử đại diện lên bảng thi đua tiếp sức. - Hết thời gian qui đònh đại diện các nhóm đọc kết quả. - Cả lớp nhận xét. - 1 học sinh đọc yêu cầu đề bài và truyện vui. - Cả lớp đọc thầm. - Học sinh làm cá nhân rồi phát biểu ý kiến. - Cả lớp nhận xét. - Nêu đònh nghóa từ “an ninh”. - Tìm thêm từ ngữ thuộc chủ điểm. ******************************************************************************* Thứ tư, ngày 16 tháng 2 năm 2011 TẬP ĐỌC: Tiết 45 CHÚ ĐI TUẦN. I. Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm bài thơ. - Hiểu được sự hi sinh thầm lặng, bảo vệ cuộc sống bình n của các chú đi tuần.(Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3 ; học thuộc lòng những câu thơ u thích). II. Chu ẩn bị : Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. Bảng phụ ghi khổ thơ HS luyện đọc. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Phân xử tài tình. - Giáo viên nhận xét cho điểm. 3. Bài mới: Chú đi tuần Hoạt động 1: Luyện đọc. - Giáo viên yêu cầu 1 học sinh đọc bài. - Yêu cầu học sinh đọc phần chú giải từ ngữ. - Giáo viên nói về tác giả và hoàn cảnh ra đời của bài thơ. (tài liệu giảng dạy). - Giáo viên chia đoạn để luyện đọc cho học sinh: mỗi đoạn thơ là 1 khổ thơ. - Khổ thơ 1: Từ đầu…xuống đường. - Khổ 2: “Chú đi qua…ngủ nhé!” - Khổ 3: “Trong đêm…chú rồi!” - Khổ 4: Đoạn còn lại. - Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc những từ ngữ phát âm còn lẫn lộn do ảnh hưởng của phương ngữ như âm tr, ch, s, x… - Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài giọng nhẹ, trầm lắng, thiết tha. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. - Yêu cầu học sinh đọc khổ thơ 1 và trả lời câu hỏi. +Người chiến só đi tuần trong hoàn cảnh như thế nào? - Giáo viên gọi 2 học sinh tiếp nối nhau đọc các khổ thơ 1 và 2 và nêu câu hỏi. +Đặt hình ảnh người chiến só đi tuần bên hình ảnh, giấc ngủ yêu bình của học sinh, tác giả bài thơ muốn nói lên điều gì? +Yêu cầu học sinh đọc 2 khổ thơ còn lại và nêu câu hỏi. - Em hãy gạch dưới những từ ngữ và chi tiết thể hiện tình cảm và mong ước của người chiên só đối với các bạn học sinh? - Giáo viên chốt: Các chiến só an ninh yêu thương các cháu học sinh, quan tâm, lo lắng cho các cháu, sẵn sàng chòu gian khổ, khó khăn để giữ cho cuộc sống của các cháu bình yên, mong các cháu học hành giỏi giang, có một tương lai tốt đẹp. Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm. - Giáo viên hướng dẫn học sinh xác đònh cách đọc - Hát - 3 Học sinh đọc lại bài và trả lời câu hỏi trong SGK. - Học sinh khá giỏi đọc bài. - Cả lớp đọc thầm. - Học sinh tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ(2 lượt) - Học sinh luyện đọc. - Học sinh lắng nghe. - 1 học sinh đọc 1 khổ thơ. - Cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi. - 2 học sinh đọc khổ thơ tiếp nối nhau. - Học sinh phát biểu. - Tác giả bài thơ muốn ngợi ca những chiến só tận t, quên mình vì hạnh phúc của trẻ thơ. - 2 học sinh tiếp nối nhau đọc 2 khổ thơ còn lại. - Học sinh tìm và gạch dưới các từ ngữ và chi tiết. - Từ ngữ, yêu mến, lưu luyến. diễn cảm bài thơ cách nhấn giọng, ngắt nhòp các khổ thơ. Gió hun hút/ lạnh lùng/ Trong đêm khuya/ phố vắng/ Súng trong tay im lặng/ Chú đi tuần/ đêm nay/ - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc thuộc lòng từng khổ thơ. - Tổ chức cho học sinh thi đua đọc diễn cảm và thuộc lòng từng khổ thơ, cả bài thơ. - Yêu cầu học sinh chia nhóm để thảo luận tìm nội dung chính của bài. 4. Củng cố. - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua 2 dãy. - Giáo viên nhận xét–Tuyên dương 5. Dặn dò: - Yêu cầu học sinh về nhà luyện đọc. - Chuẩn bò: “Tập tục xưa của người Ê-đê”. - Nhận xét tiết học - Học sinh luyện đọc từng khổ thơ, cả bài thơ. - Học sinh các tổ, nhóm, cá nhân thi đua đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ. - Học sinh các nhóm thảo luận trao đổi tìm nội dung bài và trình bày kết quả. “Sự hi sinh thầm lặng, bảo vệ cuộc sống bình n của các chú đi tuần.” - Học sinh thi đua đọc diễn cảm. TOÁN Tiết 113 LUYỆN TẬP. I. Mục tiêu: - Biết đọc, viết các đơn vị đo mét khối, đề-xi- mét khối, xăng – ti – mét khối, và mối quan hệ giữa chúng. - Biết đổi các đơn vị đo thể tích, so sánh các số đo thể tích. - BT cần làm : Bài 1 (a;b dòng 1,2,3) ; Bài 2 ; Bài 3 (a;b). - Giáo dục tính khoa học, chính xác. II. Chuẩn bò: SGK, bảng phụ. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Mét khối Điền chỗ chấm. 15 dm 3 = …… cm 3 2 m 3 23 dm 3 = …… cm 3 - Giáo viên nhận xét 3. Bài mới: Luyện tập. Bài 1 a) Đọc các số đo. b) Viết các số đo. - Giáo viên nhận xét. Bài 2 - Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông - Hát - Học sinh làm bài. - m 3 , dm 3 , cm 3 - Học sinh nêu. - Học sinh đọc đề bài. a) Học sinh làm bài miệng. [...]... học mà bạn ấy/ còn rất chăm làm - Cặp quan hệ từ: Chẵng những … mà còn … - Hãy nêu cặp quan hệ từ trong câu? → GV nhận xét + chốt: Cặp quan hệ từ chẵng những … mà còn … thể hiện quan hệ tăng tiến giữa 2 vế câu Bài 2 Bài 2: Tìm thêm những cặp quan hệ từ có thể - 1 học sinh đọc yêu cầu nối các vế câu có quan hệ tăng tiến - Học sinh trao đổi nhóm đôi, thay thế các quan hệ từ khác vào câu ghép BT1 - Giáo... thiệu hình vẽ và mạch điện mục Thực hành ở trang 86 trong SGK của nhóm mình - Phải lắp mạch như thế nào thì đèn mới - Học sinh suy nghó - Học sinh đọc mục Bạn cần biết ở trang 86, 87 sáng? trong SGK chỉ cực dương (+), cực âm (-) của pin chỉ 2 đầu của dây tóc nơi 2 đầu đưa ra ngoài - Chỉ mạch kín cho dòng điện chạy qua (hình 4 trang 87) - Quan sát hình 5 trang 87 trong SGK và dự - Lắp mạch so sánh với... lại bài tập: 1, 2 - Chuẩn bò: Luyện tập chung - Nhận xét tiết học Tiết 46 LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ I Mục tiêu: - Hiểu được câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến - Tìm được câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong chuyện Người lái xe đảng trí (BT1 mục III) tìm được quan hệ từ thích hợp để tạo ra các câu ghép BT2 - HS khá, giỏi phân tích được cấu tạo câu ghép trong BT1 II Chuẩn bị:... hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát 1 Khởi động: 2 Bài cũ: MRVT: “Trật tự, an ninh” - Nêu ví dụ từ thuộc chủ đề “Trật tự, an ninh” - Học sinh nêu - Đặt câu với từ an ninh - Giáo viên nhận xét bài cũ 3.Bài mới: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Hoạt động 1: Nhận xét Bài 1 Bài 1 - Học sinh đọc yêu cầu - Phân tích cấu tạo câu ghép đã cho - Cả lớp đọc thầm... viên nêu yc và h.dẫn - GV chấm và sửa bài a) 913 ,232 413m3 = 91 3232 413cm3 b) b) Học sinh làm bảng con Đáp án : a/ Đ ,b/ S ,c/ S ,d/ S - Học sinh đọc đề bài - Học sinh làm bài vào vở - Sửa bài 1234 5 3 m = 12,345m3 1000 4 Củng cố 5 Dặn dò: - Chuẩn bò: Thể tích hình hộp chữ nhật - Nhận xét tiết học - Học sinh nêu lại q.hệ giữa m3, dm3, cm3 KỂ CHUYỆN: Tiết 23 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I Mục tiêu: Kể lại... hiểu thông tin -Mỗi nhóm nghiên cứu, thảo luận chuẩn bò giới -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho từng thiệu 1 nd của thông tin trong SGK nhóm -Đại diện từng nhóm trình bày k.quả, các nhóm khác nhận xét bổ sung ý kiến -GV kết luận: Việt Nam có nền văn hoá lâu đời, có truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước Việt Nam đang phát triển và thay đổi từng ngày Từng nhóm thảo luận theo các câu hỏi sau:... Tiết 23 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I Mục tiêu: Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc về những người bảo vệ trật tự, an ninh ; sắp xếp chi tiết tương đối hợp lí, kể rõ ý, ; biết và biết trao đổi về nội dung câu chuyện II Chuẩn bị: Một số sách báo, truyện viết về chiến só an ninh, công an, bảo vệ III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát 1 Khởi động: Ổn đònh 2 Bài cũ: Ông... - Học sinh nêu lại? - Muốn xây dựng miền Bắc, muốn thắng lợi - Học sinh nêu trong đấu tranh thông nhất nước nhà thì ta phải làm gì? - Nhà máy cơ khí HN ra đời sẽ tác động ra sao đến sự nghiệp cách mạng của nước ta? - Giáo viên nhận xét * Chia theo nhóm bàn - Nêu thời gian khởi công, đòa điểm xây dựng và thời gian khánh thành nhà máy cơ khí HN - Giáo viên nhận xét - Hãy nêu thành tích tiêu biểu của... chương trình An toàn giao thông - HS nhắc lại cấu trúc 3 phần của 1 CTHĐ 4.Củng cố 5 Dặn dò: - Yêu cầu học sinh về nhà hoàn chỉnh lại CTHĐ viết vào vở - Nhận xét tiết học TOÁN: Tiết114 THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT I.Mục tiêu: - Có biểu tượng về thể tích hình hộp chữ nhật - Biết tính thể tích hình hộp chữ nhật - Biết vận dụng cơng thức tính thể tích hình hộp chữ nhật để giải một số bài tập liên quan - BT... 200 cm3 4 Củng cố Thi đua nêu nhanh quy tắc, công thức tính thể HS xung phong nêu HS nhận xét, sửa chữa tích hình hộp chữ nhật 5.Dặn dò: - Làm lại các bài tập Học thuộc quy tắc, công thức - Chuẩn bò: “Thể tích hình lập phương” - Nhận xét tiết học ĐẠO ĐỨC Tiết 23 EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM (Tiết 1) I.Mục tiêu: - Biết Tổ quốc em là Việt Nam: Tổ quốc em thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc . văn. TOÁN Ti t 111 XĂNG-TI-M T KHỐI. ĐỀ-XI-M T KHỐI. I. Mục tiêu: - Có biểu t ợng về xăng- ti- m t khối và đề- xi- m t khối. - Bi t tên gọi, k hiệu, “độ lớn” của đơn vị đo thể t ch : xăng – ti. VỐN T : TR T TỰ, AN NINH. I. Mục tiêu: - Hiểu nghĩa của các t tr t tự, an ninh. - Làm được các BT1, BT2, BT3. - Có ý thức sử d ng đúng nghóa của t . II. Chuẩn bò: T điển Tiếng Vi t – Các t . trúc 3 phần của 1 CTHĐ TOÁN: Ti t1 14 THỂ T CH HÌNH HỘP CHỮ NH T. I.Mục tiêu: - Có biểu t ợng về thể t ch hình hộp chữ nh t. - Bi t tính thể t ch hình hộp chữ nh t. - Bi t vận d ng cơng thức
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN TUAN 23 K.ANH D.T, GIAO AN TUAN 23 K.ANH D.T, GIAO AN TUAN 23 K.ANH D.T