GA1 Tuan 23

12 540 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 09:00

Tuần 23: (Tửứ ngy 22/2 ủeỏn 26/2/2010) Thứ Môn Tên bài dạy 2 CC Hc vn 2 Đạo đức Chào cờ Bi 95: oanh - oach i b ỳng quy nh (T1) 3 Th dc Toán Hc vn 2 T nhiờn - Xó hi Bi TD- TC vn ng V on thng cú di cho trc Bi 96: oat -ot Cõy hoa 4 m nhc Toỏn Hc vn 2 ATGT GVC Luyn tp chung Bi 97: ễn tp Khụng chi ựa trờn ng ph (t1) 5 Toán Hc vn 2 M thut Th cụng Luyn tp chung Bi 98: uờ - uy Xem tranh cỏc con vt K cỏc on thng cỏch u 6 HTT Toỏn Hc vn 2 SHTT Cỏc s trũn chc Bi 99: u- uya Thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2010 Học vần: oanh , oach Mục tiêu: - Đọc đợc : oanh , oach , thu hoạch , doanh trạ, thu hoạch; từ và các câu ứng dụng. - Viết đợc : oanh , oach , thu hoạch , doanh trạ, thu hoạc. - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Nhà máy , cửa hàng , doanh trại II. Thiết bị dạy học: 1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ƯD phần luyện nói . 2. HS : SGK vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Thầy Trò 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Giảng bài mới : * Tiết 1 : a. GT bài : b. Dạy vần *oanh + GV giới thiệu vần mới và viết lên bảng vần : oanh - HS hát 1 bài -1em đọc vần và câu ƯD bài:94 - Nhận xét . - Đánh vần , đọc trơn , phân tích vần oanh - Viết vào bảng con: oanh - Viết thêm chữ d vào trớc vần oanh để tạo thành tiếng mới : doanh - Đánh vần , đọc trơn và phân tích tiếng : doanh ( có chữ d đứng trớc , vần oanh đứng Giỏo ỏn lp 1 - Nguyn Th Bớch Liờn - Viết bảng : doanh - Cho HS xem : tranh mnh họa - Viết bảng : doanh trại *oach - Giới thiệu vần mới và viết lên bảng : oach - Nhận xét - Cho HS so sánh oanh với vần oach - Nêu yêu cầu - Viết bảng : hoạch - Cho HS quan sát tranh và hỏi tranh vẽ ? - Viết bảng : thu hoạch - HD hs vit bc: oanh, oach,doanh, hoch. - Dạy từ và câu ứng dụng - Viết 4 từ mới lên bảng HD đọc và tìm tiếng có vần vừa học . * Tiết 2 : Luyện tập . a . Luyện đọc SGK b. HD viết : - Viết mẫu trên bảng lớp :oanh , oach - HD viết từ : thu hoạch , doanh trại . c . Luyện nói theo chủ đề : Nhà máy , cửa hàng , doanh trại * Em thấy cảnh gì trong tranh ? * Trong cảnh đó em thấy những gì ? *Có ai ở trong cảnh , họ đang làm gì d. HD làm vở BTTV ( nếu có ) sau) - Quan sá tranh mnh họa - Đọc trơn : oanh , doanh , doanh trạ * Đánh vần cá nhân , nhóm , lớp : vần oach - Viết vào bảng con :oach - So sánh oanh vớ oach với * giống nhau : bắt đầu = oa bằng * khác nhau : oanh kết thúc = nh còn oach kết thúc = ch - Viết thêm vào vần để đợc tiếng mới : - Đánh vần , đọc trơn, phân tích tiếng hoạch . - Quan sát tranh - Đọc trơn : họach , thu hoạch - Đọc thầm và phát hiện rồi gạch chân các tiếng có vần mới trên bảng . - Đọc trơn tiếng , trơn từ . - Nêu - nhận xét - Đọc thầm câu ƯD. Tìm tiếng mới - Đọc toàn bài trong SGK - Viết bảng con - sửa lỗi - Viết vào vở tập viết - Kể trớc lớp về những gì mà em đã quan sát thấy trong tranh : nhà máy , cửa hàng , doanh trại quân đội nhân dân. - HS thực hiện ( nếu có ) 4. Củng cố , dặn dò : a. Thi viết tiếng có vần : oanh , oach b. GV nhận xét giờ học . c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài . Đạo đức: Đi bộ đúng quy định( t1) I/ Mục tiêu: - Nêu đợc một số quy định đối với ngời đi bộ phù hợp với điều kiện giao thông địa phơng. -Nêu đợc ích lợi của việc đI bộ đúng quy định. -Thực hiện đi bộ đúng quy định và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. II/Tài liệu và phơng tiện: -Vở bài tập đạo đức, đền tín hiệu gt III/ Các hoạt động: Tiết 1 Thầy Trò *Hoạt động 1 : Làm bài tập 1 1. GV treo tanh hỏi: -ở thành phố đi bộ phải đi ở phần đờng nào -Khi qua ngã t đI ở phần đờng đờng nào -Khi bật đèn đỏ -Khi bật đèn vàng -Khi bật đèn xanh -ở nông thôn đi bộ phải đi ở phần đờng nào 2.Hs làm bài tập 3. Trình bày ý kiến 4. GV kết luận: ở nông thôn, đi bộ cần đi sát lề đờng bên phải.ở thành phố, đi bộ cần đi trên vỉa hè. Khi qua đờng cần đi theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu và đI vào vạch quy định Đi trên vỉa hè Đi theo vạch quy định và theo đèn tín hiệu Dừng lại Chuẩn bị đi Đợc đi Đi sát lề đờng bên phải Giỏo ỏn lp 1 - Nguyn Th Bớch Liờn *Hoạt động 2: 1 Hs làm bài tập 2 2. Hs trình bày- iu gỡ s xy ra vi bn nu bn chy ngang qua ng? 3. Lớp nhận xét bổ sung 4. GV kết luận *HĐ3: Trò chơi Qua đờng 1. GV vẽ sơ đồ ngã t và vạch quy định cho ngời đi bộ 2.GVphổ biến luật chơi 3. HS tiến hành trò chơi 4. Cả lớp nhận xét *HĐ4: CC- DD: - Vừa rồi học đạo đức bài gì -ở quê cha có vỉa hè, khi đI bộ phảI đI ở phần đờng nào? -ở quê cha có đèn tín hiệu, khi qua đờng em phảI làm gì * Về học bài - Xem trớc bài tuần sau học tiết 2. -Tranh 1: Đi bộ đúng quy định -Tranh 2: Bạn nhỏ chạy ngang qua đờng là sai quy định. -Tranh 3: Hai bạn sang đờng đi đúng duy định. Thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2010 Toỏn V ON THNG Cể DI CHO TRC I/Mc tiờu: -Bit dựng thc cú vch xng-ti- met v on thng cú di di 10cm. II/DDH: -Thc cú vch chia thnh tng cm. III/ Cỏc hot ng dy hc: Thầy Trò 1/BC:* 2cm + 3cm = * 8cm + 2cm = 2/GV hng dn hs thc hin cỏc thao tỏc v on thng cú di cho trc:VD V on thng AB cú di 4cm -t thc(cú chia vch cm) lờn t giy, tay trỏi gi thc, tay phi cm bỳt chm 1 im trựng vi vch o, chm 1 im trựng vi vch 4. Dựng thc ni im vch 4 thng theo mộp thc, nhc thc ra vit A bờn im u, vit B bờn im cui ca on thng. Ta v c on thng AB cú 4cm 2/Thc hnh -Bi 1: Yc lm gỡ? -Bi 2: Yc lm gỡ? -GV ghi túm tt bi toỏn: on thng AB: 5cm on thng BC: 4cm C hai on thng: cm? - Làm bảng con : 2 cm + 3cm= 5cm 8cm + 2cm = 10cm - Nhận xét . -V on thng cú di: 3cm,. -Nờu cỏch v Hs lờn bng-Lp v vo v. -Hs c toỏn -Hs mn m -ri da vo túm tt, c bi toỏn. -1 HS gii bi toỏn C hai on thng di l: 5+4=9(cm) Giỏo ỏn lp 1 - Nguyn Th Bớch Liờn -Bi 2b) yc lm gỡ? -Bi 3: Yc lm gỡ? -YC hs lm bi- NX 4/CC-DD:- Va ri hc toỏn bi gỡ? -Lờn bng v on thng cú di tu chn -NX-TD -Dn v nh hc bi-Xem bi Luyn tp chung. S: 9cm -V on thng AB ri v on thng BC cú di nờu trong phn a V on thng AO di 3cm ri v on thng OB di 5cm cú on thng AB di 8 cm. Học vần: Bi: oat , oăt Mục tiêu: - HS viết đợc : oat , oăt , hoạt hình , loắt choắt . - Đọc đợc vn, từ và các câu ứng dụng : Thoắt một cái cả cánh rừng - Luyn núi t 2-4 cõu theo chủ đề : Phim hoạt hình . - GD HS có ý thức học tập . II. Thiết bị dạy học: 1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ƯD phần luyện nói . 2. HS : SGK vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Thầy Trò 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Giảng bài mới : * Tiết 1 : a. GT bài : b. Dạy vần * oat + GV giới thiệu vần mới và viết lên bảng vần :oat - Viết bảng : hoạt - Cho HS xem tranh minh họa **oăt - Giới thiệu vần mới và viết lên bảng :oăt - Nhận xét - Cho HS so sánh vần oat với oăt - Nêu yêu cầu Viết bảng : loắt choắt HD vit bc : - Cho HS qt tranh và hỏi tranh vẽ gì ? - Viết bảng : loắt choắt - Dạy từ và câu ứng dụng - Viết 4 từ mới lên bảng * Tiết 2 : Luyện tập . a . Luyện đọc SGK b. HD viết : - HS hát 1 bài -1em đọc vần và câu ƯD bài: 95 - Nhận xét . - Đánh vần , đọc trơn , phân tích vần có oat - Viết vào bảng con: oat - Viết thêm chữ h vào trớc vần oat và dấu nặng để tạo thành tiếng mới : hoạt - Đánh vần , đọc trơn và phân tích tiếng : hoạt - Quan sát tranh - Đọc trơn : hoạt hình * Đánh vần cá nhân , nhóm , lớp : vần oăt - Viết vào bảng con :oăt - So sánh oat với oăt * giống nhau : kết thúc bằng t * khác nhau : oat bắt đầu = oa còn oăt bắt đầu = oă - Viết thêm ch vào vần oăt để đợc tiếng mới :choắt Đánh vần , đọc trơn và phân tích tiếng : choắt . - Quan sát tranh - Đọc trơn : loắt choắt -Hs vit bc : - Đọc thầm và phát hiện rồi gạch chân các tiếng có vần mới trên bảng đoạt , ngoặt , hoắt . - Đọc trơn tiếng , trơn từ . - Đọc thầm 2 câu ƯD. Tìm tiếng mới . - Đọc trơn câu thơ ƯD Giỏo ỏn lp 1 - Nguyn Th Bớch Liờn - Viết mẫu trên bảng lớp oat , oăt - HD viết từ : hoạt hình , loắt choắt . c. Luyện nói theo chủ đề : Phim hoạt hình . * Em thấy cảnh gì trong tranh ? * Trong cảnh đó em thấy những gì ? *Có ai ở trong cảnh , họ đang làm gì d. HD làm vở BTTV ( nếu có ) - Đọc toàn bài trong SGK - Viết bảng con - sửa lỗi - Viết vào vở tập viết - Kể trớc lớp về những điều em đã quan sát đợc trong tranh . thực hiện ( nếu có ) 4. Củng cố , dặn dò : a. Thi viết tiếng có vần : oat , oăt b. GV nhận xét giờ học . c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài . TN-XH : Cây hoa I. Mục tiêu : - Kể đợc tên 1 số cây hoa và nơi sống của chúng . - Quan sát , phân biệt và kể tên các bộ phận chính của cây hoa . - Nói đợc ích lợi của cây hoa II. Đồ dùng dạy học : 1.Giáo viên : cây hoa thật 2.Học sinh : cây hoa thật III. các hoạt động dạy học chủ yếu : GV HS 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra : sự chuẩn bị của học sinh - Nhận xét . 3. Bài mới :giới thiệu * Hoạt động 1: Cho học sinh quan sát cây hoa - Mục tiêu : học sinh biết tên các bộ phận của cây hoa và kể tên các bộ phận của cây hoa - Cho học sinh quan sát cây hoa . - Chỉ và nói : rễ , thân , lá của cây hoa mang tới lớp . - Các bông hoa thờng có đặc điểm gì? Em thích loại hoa nào ? KL : SGV ( 82) * Hoạt động 2: Làm việc với SGK Mục tiêu : Biết đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi dựa trên hình ảnh SGKvà biết ích lợi của hoa. - Cho HS quan sát hình SGK bài 23. - Các em biết loại hoa nào ? - Hoa đợc dùng để làm gì ? * * Hoạt động 3: Trò chơi ( đố bạn hoa gì ) - Củng cố cho học sinh biết về các loại hoa . - HS hát 1 bài - Mở sự chuẩn bị của mình . - Nhận xét. - Quan sát cây hoa. - Chỉ vào : rễ , thân , lá. - Nhiều em kể : có đặc điểm về màu sắc : mùi thơm khác nhau. - Quan sát hình 23 SGK . - Nhiều em nêu ý kiến của mình . - Hoa dùng để trang trí trong đám cới , hội nghị, làm nớc hoa - Bịt mắt lại và dùng tay để sờ , mũi để ngửi , đoán xem đó là hoa gì . Ai đoán đúng nhanh thì thắng cuộc. - Thực hiện trò chơi theo nhóm . 4. Hoạt động nối tiếp : - GV nhận xét giờ . - Tuyên dơng em có ý thức học tập tốt . - Dặn dò : Tiếp tục quan sát cây hoa và quan sát trớc cây gỗ. . Thứ t ngày 24 tháng 2 năm 2010 Toán: Luyện tập chung I. Mục tiêu : - Giúp HS rèn luyện kỹ năng giải toán và trình bày bài giải của bài toán có lời văn . - Biết điền số thích hợp vào ô trống theo đúng thứ tự . II. Đồ dùng dạy học : 1.GV : Nội dung bài , bảng phụ ghi tóm tắt bài toán 3( 124). 2.HS : SGK , Vở BT toán 1 Giỏo ỏn lp 1 - Nguyn Th Bớch Liờn III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của thầy . Hoạt động của trò 1. ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra : nêu các bớc giải 1 bài toán có lời văn - GV nhận xét . 3. Bài mới : a. Hớng dẫn học sinh tự giải bài toán . *Bài 1: HD học sinh điền các số từ 1 đến 20. *Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu . - Cho HS điền số thích hợp vào ô trống *Bài 3: - Cho HS đọc yêu cầu . - Nêu tóm tắt. - Bài toán cho biết gì ? - Bài toán hỏi gì ? - Cho HS giải bài toán vào vở. *Bài 4: - Nêu yêu cầu . - Cho HS thực hiện vào SGK - Hát 1 bài - Nêu 3 bớc . - Nhận xét . - Điền các số từ 1 đến 20 vào SGK - Nêu kết quả - nhận xét. - Nêu yêu cầu - Điền số thích hợp vào ô trống - Đổi vở chữa bài cho nhau Tóm tắt : Có : 12 bút xanh Có : 3 bút đỏ Có tất cả : cái bút ? - Nêu nhận xét. Bài giải : Có tất cả số bút là : 12 + 3 = 15( cái bút) Đáp số : 15 cái bút - Thực hiện vào SGK. - Nêu kết quả . - Đổi vở nhận xét kết quả . 4. Hoạt động nối tiếp : a. GV nhận xét giờ b. Dặn dò : về nhà ôn lại bài . Học vần: Ôn tập Mục tiêu: - HS viết đợc các vần từ bài 91 đến bài 96 - Đọc đợc từ có chứa vần ôn . - Kể chuyện : Chú Gà Trống khôn ngoan. II. Thiết bị dạy học: 1. GV: phiếu từ của các bài từ bài 91 đến bài 96 .Bảng ôn 2. HS : SGK vở tập viết, III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: GV HS 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Giảng bài mới : * Tiết 1 : a. GT bài : b. Ôn các vần từ bài 91-96 + GV giới thiệu vần từ bài 91 đến bài 96 - GV treo bảng ôn cho HS tự ghép các vần ở từng ô cột dọc với từng âm ở ô hàng ngang để tạo các vần đã học - Cho HS tự ôn theo cặp . - HD và sửa sai cho HS - Chia lớp thành 4 nhóm :cho mỗi nhóm viết vần theo bảng ôn * Tiết 2 : Luyện tập . - Cho HS thi tìm tiếng chứa vần vừa học . - Cho HS viết vào giấy rồi dán kết quả lên bảng . b. HD viết : Cho HS viết vở tập viết . - Giúp đỡ các em yếu . c. Kể chuyện : Chú Gà Trống khôn ngoan. - HS hát 1 bài -1em đọc vần và câu ƯD bài: 96 - Nhận xét . - Mở SGK - Thực hiện theo bảng ôn : ghép các vần ở từng ô cột dọc với từng âm ở ô hàng ngang để tạo các vần đã học - Ôn theo cặp đôi - Thi viết vào giấy các tiếng có vần vừa ôn rồi ghép lên bảng lớp . - Mở sách thi tìm tiếng có vần vừa ôn - Các nhóm thi viết vào giấy rồi dán lên bảng nhận xét - Mở vở viết bài Giỏo ỏn lp 1 - Nguyn Th Bớch Liờn - Kể mẫu . - Kể theo tranh . HD HS kể trớc lớp . d. HD làm vở BTTV ( nếu có ) - Nghe kể chuyện - Kể lại chuyện theo gợi ý . - Thực hiện ( nếu có ) 4. Củng cố , dặn dò : a.Thi viết tiếng có vần vừa ôn . b. GV nhận xét giờ học . c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài . Thứ nm ngày 25 tháng 2 năm 2010 Toán: Luyện tập chung I. Mục tiêu : - Giúp HS rèn luyện kỹ năng giải toán có lời văn . - Biết tìm số lớn nhất , bé nhất trong dãy số đã cho. II. Đồ dùng dạy học : 1.GV : Nội dung bài , bảng phụ ghi tóm tắt bài toán 4( 125). 2.HS : SGK , Vở BT toán 1 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của thầy . Hoạt động của trò 1. ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra : 12 + 3 = 19 - 4 = - GV nhận xét . 3. Bài mới : *Bài 1: HD học sinh tính nhẩm rồi nêu kết quả *Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu . - Cho HS khoanh tròn vào số lớn nhất (a)và khoang tròn vào số bé nhất ( b) *Bài 3: - Cho HS đọc yêu cầu . - HD thực hiện . Bài 4( 125) - Bài toán cho biết gì ? - Bài toán hỏi gì ? - Cho HS giải bài toán vào vở. - Hát 1 bài - Thực hiện vào bảng con - Nhận xét . - Thực hiện nhẩm - nêu kết quả. - Nhận xét. - Nêu yêu cầu - Nêu kết quả : a(18); ( 10) - Nêu yêu cầu - Vẽ đoạn thẳng 4 cm vào vở Tóm tắt : - Đoạn AB : 3cm. - Đoạn BC: 6cm - Cả 2 đoạn : cm? Bài giải : Đoạn thẳng AC dài số cm là : 3 + 6 = 9( cm) Đáp số : 9 cm 4. Hoạt động nối tiếp : a. GV nhận xét giờ b. Tuyên dơng em có ý thức học tập tốt. b. Dặn dò : về nhà ôn lại bài Học vần: Bi 98: uê - uy Mục tiêu: - HS viết đợc : uê , uy , bông huệ , huy hiệu. - Đọc đợc từ và các câu ứng dụng : Cỏ mọc xanh chân đê nơi nơi. - Luyn núi t 2-4 cõu theo chủ đề : Tàu hỏa , tàu thủy , ô tô , máy bay. - GD HS có ý thức học tập . II. Thiết bị dạy học: 1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ƯD phần luyện nói. 2. HS : SGK - vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: GV HS 1. ổn định tổ chức - HS hát 1 bài Giỏo ỏn lp 1 - Nguyn Th Bớch Liờn 2. Kiểm tra bài cũ 3. Giảng bài mới : * Tiết 1 : a. GT bài : b. Dạy vần *uê + GV giới thiệu vần mới và viết lên bảng vần : uê - Viết bảng : huệ - Cho HS xem tranh minh họa - Viết bảng : bông huệ *uy - Giới thiệu vần mới và viết lên bảng : uy - Nhận xét - Cho HS so sánh vần uê với uy - Nêu yêu cầu - Viết bảng : huy - Cho HS quan sát tranh và hỏi tranh vẽ gì ? - Viết bảng : huy hiệu - Dạy từ và câu ứng dụng - Viết 4 từ mới lên bảng * Tiết 2 : Luyện tập . a . Luyện đọc SGK b. HD viết : uê , uy - Viết mẫu trên bảng lớp - HD viết từ : bông huệ, huy hiệu c. Luyện nói theo chủ đề : Tàu hỏa , tàu thủy , ô tô , máy bay. - Trong tranh em thấy những gì ? - Em đã đợc đi ô tô , tàu thủy , tàu hỏa , máy bay cha ? d. HD làm vở BTTV ( nếu có ) -1em đọc vần và câu ƯD bài: 97 - Nhận xét . - Đánh vần , đọc trơn , phân tích vần uê - Viết vào bảng con: uê - Viết thêm chữ h vào trớc vần uê và dấu nặng để tạo thành tiếng mới :huệ - Đánh vần , đọc trơn và phân tích tiếng : huệ - Đọc trơn : bông huệ * Đánh vần cá nhân , nhóm , lớp : vần uy - Viết vào bảng con :uy - So sánh uê với uy *Giống nhau : bắt đầu bằng u *Khác nhau : uê kết thúc = ê - Viết thêm h vào vần uy để đợc tiếng mới : huy - Đánh vần , đọc trơn và phân tích tiếng : huy - Quan sát tranh - Đọc trơn : huy hiệu. - Đọc thầm và phát hiện rồi gạch chân các tiếng có vần mới trên bảng - Đọc trơn tiếng , trơn từ . - Nêu - nhận xét - Đọc thầm 2 câu ƯD. Tìm tiếng mới . - Đọc trơn câu thơ ƯD - Đọc toàn bài trong SGK - Viết bảng con - sửa lỗi - Viết vào vở tập viết - Kể trớc lớp về những gì em quan sát thấy trong tranh. - Nhiều em bày tỏ ý kiến của mình . - HS thực hiện. 4. Củng cố , dặn dò : a. Thi viết tiếng có vần : uê, uy b. GV nhận xét giờ học . c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài Thứ sỏu ngày 27 tháng 2 năm 2010 Toán: Các số tròn chục . I. Mục tiêu : - Các em biết các số 10 , 20 , 90 là các số tròn chục . - Biết các số đó có mấy chục và mấy đơn vị. - Điền đợc các số thích hợp vào ô trống. II. Đồ dùng dạy học : 1.GV : Nội dung bài , bảng phụ ghi bài toán 2( 127). 2.HS : SGK , Vở BT toán 1, các bó chục III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : GV HS 1. ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra : 12 + 4 = 17 - 4 = - Hát 1 bài - Thực hiện vào bảng con Giỏo ỏn lp 1 - Nguyn Th Bớch Liờn - GV nhận xét . 3. Bài mới : a. Hoạt động 1: GT các số tròn chục - Cho HS sử dụng các bó chục que tính - Viết lần lợt các số tròn chục lên bảng : 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90. - Hỏi lần lợt các số này có mấy chục mấy đơn vị? b. Hoạt động 2:Thực hành *Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu . a. Viết theo mẫu b. Viết số theo mẫu . c. Viết số thích hợp theo mẫu . - HD thực hiện *Bài 2: (treo bảng phụ) - Cho HS đọc yêu cầu . - HD thực hiện - viết kết quả vào ô trống và ô vuông thích hợp Bài 3( 127) - Nêu yêu cầu - cho HS điền số thích hợp vào ô trống( > , < , = ) - HD thực hiện . - nêu kết quả : 16 , 13 - Nhận xét . - Lấy bỏ thẻ chục - Lần lợt lấy các bó chục - Đọc : 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90. - Trả lời các số đó lần lợt có chụcđơn vị. - Nêu yêu cầu - Thực hiện vào SGK đổi vở chữa bài - Nêu yêu cầu - Lần lợt viết các số là : *10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 *90 , 80 , 70 , 60 , 50 , 40 , 30 , 20 , 10 - Điền dấu thích hợp vào ô trống. - Đổi vở chữa bài cho nhau. - Nhận xét 4. Hoạt động nối tiếp : a. GV nhận xét giờ b. Dặn dò : về nhà ôn lại bài Học vần: Bi 99: uơ - uya Mục tiêu: - HS viết đợc: uơ - uya , huơ vòi , đêm khuya. - Đọc đợc từ và các câu ứng dụng : Nơi ấy ngôi sao trên sân. - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Sáng sớm , chiều tối , đêm khuya . II. Thiết bị dạy học: 1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ƯD phần luyện nói. 2. HS : SGK - vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: GV HS 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Giảng bài mới : * Tiết 1 : a. GT bài : b. Dạy vần * uơ + GV giới thiệu vần mới và viết lên bảng vần : uơ - Viết bảng :huơ - Cho HS xem tranh minh họa - Viết bảng : huơ vòi *uya - Giới thiệu vần mới và viết lên bảng : uya - Nhận xét - Cho HS so sánh vần với uơ với uya - Nêu yêu cầu - Viết bảng : khuya - HS hát 1 bài - 1em đọc vần và câu ƯD bài: 98 - Nhận xét . - Đánh vần , đọc trơn , phân tích vần uơ - Viết vào bảng con: uơ - Viết thêm chữ h vào trớc vần uơ để tạo thành tiếng mới : huơ - Đánh vần , đọc trơn và phân tích tiếng : huơ - Quan sát tranh - Đọc trơn : huơ vòi * Đánh vần cá nhân , nhóm , lớp : vần uya - Viết vào bảng con :uya - So sánh uơ với uya *Giống nhau : bắt đầu bằng u *Khác nhau : uya kết thúc ya - Viết thêm kh vào vần uya để đợc tiếng mới : khuya Giỏo ỏn lp 1 - Nguyn Th Bớch Liờn - Cho HS quan sát tranh và hỏi tranh vẽ gì ? - Viết bảng : đêm khuya - Dạy từ và câu ứng dụng - Viết 4 từ mới lên bảng * Tiết 2 : Luyện tập . a . Luyện đọc SGK b. HD viết : uơ , uya - Viết mẫu trên bảng lớp - HD viết từ : huơ vòi , đêm khuya c. Luyện nói theo chủ đề : Sáng sớm , chiều tối , đêm khuya . - Trong tranh là cảnh của buổi nào ? - Em thấy ngời và vật đang làm gì ? Em còn tởng tợng xem mọi ngời còn làm gì nữa vào buổi này ? d. HD làm vở BTTV. - Đánh vần , đọc trơn và phân tích tiếng : khuya - Tranh vẽ cảnh đêm khuya - Đọc trơn : đêm khuya - Đọc thầm và phát hiện rồi gạch chân các tiếng có vần mới trên bảng - Đọc trơn tiếng , trơn từ . - Nêu - nhận xét - Đọc thầm 2 câu ƯD. Tìm tiếng mới . - Đọc trơn câu thơ ƯD - Đọc toàn bài trong SGK - Viết bảng con - sửa lỗi - Viết vào vở tập viết - Kể trớc lớp về những gì em quan sát thấy trong tranh. - Nhiều em bày tỏ ý kiến của mình . - HS thực hiện 4. Củng cố , dặn dò : a. Thi viết tiếng có vần : uơ , uya b. GV nhận xét giờ học . c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài Giỏo ỏn lp 1 - Nguyn Th Bớch Liờn . Tuần 23: (Tửứ ngy 22/2 ủeỏn 26/2/2010) Thứ Môn Tên bài dạy 2 CC Hc vn 2 Đạo đức Chào cờ Bi 95: oanh. ngang qua đờng là sai quy định. -Tranh 3: Hai bạn sang đờng đi đúng duy định. Thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2010 Toỏn V ON THNG Cể DI CHO TRC I/Mc tiờu: -Bit dựng thc cú vch xng-ti- met v. và trả lời câu hỏi dựa trên hình ảnh SGKvà biết ích lợi của hoa. - Cho HS quan sát hình SGK bài 23. - Các em biết loại hoa nào ? - Hoa đợc dùng để làm gì ? * * Hoạt động 3: Trò chơi ( đố bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: GA1 Tuan 23, GA1 Tuan 23, GA1 Tuan 23