mot so de nang cao cho hoc sinh lop 4 lam tet

6 254 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 08:00

Trờng Tiểu học nga điền1 Đề bài làm trong ngày têt đềsố 1 Môn: Toán 4 Năm học: 2010 - 2011 Phần I: Học sinh ghi đáp án hoặc câu trả lời đúng, không cần giải thích. 1. (1 điểm): Điền số thích hợp vào ? trong hình dới đây. 2. (1 điểm): Viết phân số 35 13 thành tổng các phân số có tử số là 1 và mẫu số khác nhau. 3. (1 điểm): Để đánh số trang của một quyển sách ngời ta phải dùng hết 225 lợt các chữ số. Hỏi quyển sách đó dày bao nhiêu trang? 4. (1 điểm): Tìm 3 số cách đều nhau có trung bình cộng bằng 5. 5. (1 điểm): Hôm nay là chủ nhật. Hỏi 100 ngày sau sẽ là thứ mấy của tuần lễ? 6. (1 điểm): Hãy tìm số còn thiếu trong dãy số sau: 132 1 ; ; 56 1 ; 30 1 ; 12 1 ; 2 1 Phần II: Học sinh trình bày bài làm của mình 1. (3 điểm): Viết các phân số có tích của tử số và mẫu số bằng 24. Tính tổng và tích các phân số đó. 2. (3 điểm): Bạn Quang lần đầu mua 1 trái xoài và 2 trái cam hết 8000 đồng, lần sau mua 2 trái xoài và 3 trái cam hết 13 500 đồng. Tính giá tiền một trái xoài, một trái cam. 3. (3 điểm): Có tất cả 720kg gạo gồm 3 loại: 6 1 số gạo là gạo thơm, 8 3 số gạo là gạo nếp, còn lại là gạo tẻ. Tính số ki-lô-gam gạo mỗi loại? 4. (5 điểm): Một hình vuông đợc chia thành 5 hình chữ nhật bằng nhau nh hình vẽ. Chu vi hình chữ nhật là 36cm. Tính chu vi, diện tích hình vuông. 2 4 7 15 3 6 4 22 2 9 8 ? đề số 2 . Phần trắc nghiệm ( 4 điểm ) Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng. Câu1. Số chia hết cho cả 2 ;3 và không chia hết cho 9 là : A. 7245 B. 4272 C. 2541 D. 7452 Câu 2. Cho các chữ số 0;1;2;3;4.Từ các chữ số trên có lập đợc các phân số là : A. 16 B. 20; C. 25; D. 30 Câu 3. Để viết các số từ 10 đến 123 cần số chữ số là : A.114 B. 228 C. 369 D.252 Câu4. Phân số lớn hơn 3 1 và nhỏ hơn 3 2 là : A. 3 1 B. 3 2 C. 4 3 D. 2 1 II. Phần tự luận ( 15 điểm ) Bài 1. ( 5 điểm ) 1,Không quy đồng mẫu số hãy So sánh các phân số sau : a, 2008 2007 và 2009 2008 b, 120 26 và 100 27 2, Cho phân số b a có a + b = 7525 và a - b = 903. Hãy xác định phân số đó rồi rút gọn. Bài 2. ( 5 điểm ) Hai đàn chim đang bay trên trời .Nếu một con từ đàn trên bay xuống đàn d- ới thì số chim hai đàn bằng nhau .Nhng nếu một con từ đàn dới bay lên đàn trên thì số chim đàn trên gấp đôi đàn dới . Tính số chim mỗi đàn. Bài 3. ( 5 điểm ) Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 230m. Nếu giảm chiều dài 15m và tăng chiều rộng 15m thì diện tích thửa ruộng không thay đổi .Tính diện tích thửa ruộng. đề số 3 Câu 1:Tính giá trị các biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất: a. 43 x 2 +3 x 43 + 43 x 4 +43 b. 25 x 2 x 6 x 5 c. 6 x 7 x 8 x9 x 10 x (9 x 9 - 162 :2) Câu 2: a.Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 b.Tìm số tròn chục X, biết 68 <X < 92 Câu 3: Điền vào chỗ có dấu * để phép tính đợc thực hiện đúng: a. 3*7* b. 8*0* + - *834 *375 97*5 25*1 Câu 4: Cho ba số có tổng là 360. Nếu chuyển 5 đơn vị từ số thứ nhất sang số thứ hai và chuyển 3 đơn vị từ số thứ hai sang số thứ ba thì đợc ba kết quả bằng nhau. Hãy tìm ba số đó? (Dùng Sơ đồ ven) Câu 5: Cho một hình chữ nhật nếu giảm chiều dài đi 5 mét và tăng chiều rộng thêm 5 mét thì đám đất đó trở thành hình vuông có chu vi là 164 mét. Hãy tính diện tích hình chữ nhật ban đầu? Đề 4 1. So sỏnh bng cỏch thun tin nht: a) 3 4 v 13 12 b) 17 15 v 19 17 c) 208 209 v 209 210 2. Tỡm x: a) x 4 + 12 5 = 4 3 b) x : 2 5 + 1234 = 2234 3. Khi nhõn mt s t nhiờn vi 45, mt hc sinh t cỏc tớch riờng thng ct nh phộp cng nờn c kt qu l 5103. Tỡm tớch ỳng? 4. Tng s go np v go t l 240 kg. Sau khi bỏn mt s go np bng s go t thỡ cũn li 48 kg go t v 30 kg go np. Tớnh s go mi loi cú lỳc u? 5. Cho hỡnh bỡnh hnh ABCD cú chu vi 102m, bit AB gp ụi BC v cú AH bng 15cm. Tớnh din tớch hỡnh bỡnh hnh? (Hỡnh v) A B D CH Tiếng việt Đề1 1. a) Phân biệt nghĩa hai từ sau : mơ ớc, mơ mộng. b) Đặt câu với mỗi từ trên. a. T m c- Ngha: Đặt câu: b.Từ mơ mộng Nghĩa: .Đặt câu: 2. Tìm động từ( trong các từ in đậm) ở từng cặp câu dới đây: a) - Nhân dân thế giới mong muốn có hoà bình. - Những mong muốn của nhân dân thế giới về hoà bình sẽ thành hiện thực. b) - Đề nghị cả lớp im lặng - Đó là một đề nghị hợp lí c) - Bố mẹ hi vọng rất nhiều ở con. - Những hi vọng của bố mẹ ở con là có cơ sở. d) -Yêu cầu mọi ngờigiữ trật tự -Bài toán này có hai yêu cầu cần thực hiện. 3. Hãy nêu cảm nhận của em về đoạn thơ dới đây của Mai Thị Bích Ngọc: Em mơ làm mây trắng Bay khắp nẻo trời cao Nhìn non sông gấm vóc Quê mình đẹp biết bao! Em mơ làm nắng ấm Đánh thức bao mầm xanh Vơn lên từ đất mới Mang cơm no áo lành. 4. Lớn lên em sẽ làm gì ? Hãy hình dung khi em trởng thành sẽ đợc làm công việc mình đã chọn và viết th kể lại cho bạn( hoặc ngời thân )biết những điều đó. Đề 2: Câu 1: Từ nào ( trong mỗi dãy từ dới đây) có tiếng nhân không cùng nghĩa với tiếng nhân trong các từ còn lại? a) nhân loại,nhân tài ,nhân đức ,nhân dân b) nhân ái ,nhân vật ,nhân nghĩa ,nhân hậu c) nhân quả ,nhân tố ,nhân chứng, nguyên nhân. Câu 2 : Chỉ ra những trờng hợp dùng sai dấu hai chấm và sửa lại cho đúng: a) Ông Hòn Rấm cời bảo : -Sao chú mày nhát thế ? b) Nhà trờng phát phần thởng cho : học sinh giỏi trong năm học 2004-2005. c) Vùng Hòn với những vòm lá của đủ các loại cây trái: mít, dừa, cau, mãng cầu ,lê ki ma, măng cụt sum sê nhẫy nhợt. d) Bất giác ,em lại nhớ đến: ba ngời thợ nhễ nhại mồ hôi mà vui vẻ bên tiếng bễ thổi "phì phào". Câu 3: Trong bài Ngôi trờng mới ,nhà văn Ngô Quân Miện tả cảm xúc của bạn học sinh trong lớp học nh sau: Dới mái trờng mới, sao tiếng trống rung động kéo dài ! Tiếng cô giáo trang nghiêm mà ấm áp . Tiếng đọc bài của em cũng vang vang đến lạ ! Em nhìn ai cũng thấy thân thơng . Cả đến chiếc thớc kẻ , chiếc bút chì sao cũng đáng yêu đến thế! Em hãy cho biết : Ngồi trong lớp học của ngôi trờng mới, bạn học sinh cảm thấy những âm thanh và sự vật có gì khác lạ ? Vì sao bạn lại có cảm xúc ấy? Câu 4 : Em đã từng tham gia hoặc chứng kiến một việc làm giúp đỡ em nhỏ ở ngoài đờng hay trong trờng học . Hãy kể lại câu chuyện đó. . nghiệm ( 4 điểm ) Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng. Câu1. Số chia hết cho cả 2 ;3 và không chia hết cho 9 là : A. 7 245 B. 42 72 C. 2 541 D. 745 2 Câu 2. Cho các chữ số 0;1;2;3 ;4. Từ các. tin nht: a) 3 4 v 13 12 b) 17 15 v 19 17 c) 208 209 v 209 210 2. Tỡm x: a) x 4 + 12 5 = 4 3 b) x : 2 5 + 12 34 = 22 34 3. Khi nhõn mt s t nhiờn vi 45 , mt hc sinh t cỏc tớch. thửa ruộng. đề số 3 Câu 1:Tính giá trị các biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất: a. 43 x 2 +3 x 43 + 43 x 4 +43 b. 25 x 2 x 6 x 5 c. 6 x 7 x 8 x9 x 10 x (9 x 9 - 162 :2) Câu 2: a.Tìm số trung
- Xem thêm -

Xem thêm: mot so de nang cao cho hoc sinh lop 4 lam tet, mot so de nang cao cho hoc sinh lop 4 lam tet, mot so de nang cao cho hoc sinh lop 4 lam tet

Từ khóa liên quan