Tu kiem cong doan_CB Khoi VP

2 80 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 08:00

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN TRƯỜNG TH&THCS PHONG ĐÔNG ======== CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ==== ==== BẢNG TỰ KIỂM CÁ NHÂN (Khối VP) GIAI ĐOẠN I – Năm học 2010-2011 - Kính gửi: Ban thi đua trường TH&THCS Phong Đông. - Tôi tên: sinh năm - Chức vụ: trường TH&THCS Phong Đông. - Tôi xin tự kiểm bản thân qua quá trình công tác của mình trong học kì I từ ngày 10 tháng 08 năm 2010 đến ngày 30 tháng 12 năm 2010 và tự chấm điểm thi đua như sau: Tiêu chí Điểm chuẩn Điểm tự chấm Điểm tổ chấm Tiêu chuẩn 1: Công tác tổ chức 30 *Điều 1: Nhận thức tư tưởng chính trị và ý thức tổ chức kỹ luật: - Nhận thức tư tưởng chính trị, với trách nhiệm một công dân, một Nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Chấp hành tốt và đầy đủ các chủ trương của Đảng, các quy định của Pháp luật và chính sách của Nhà nước và thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương, của đơn vị. - Liên hệ thực tế để giáo dục học sinh ý thức chấp hành Pháp luật và giữ gìn trật tự, an ninh nơi công cộng. - Chấp hành Quy chế của ngành, Quy chế của trường, kỹ luật lao động, có nghiên cứu và giải pháp thực hiện. - Thái độ lao động đúng mực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cải tiến công tác quản lí học sinh trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục. - Đảm bảo thực hiện tốt ngày giờ công, giờ giấc làm việc. 2 2 1 1 2 2 * Điều 2: Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của Nhà giáo - Thực hiện tốt chủ trương: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức và học tập”, có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp, được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh, nhân dân và cộng đồng. - Không làm các việc vi phạm phẩm chất, vinh dự của nhà giáo, không xúc phạm nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinh; Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu, được nhân dân và học sinh tin tưởng, tín nhiệm… không có biểu hiện xấu, tiêu cực trong cuộc sống và vi phạm trong giáo dục. - Có tinh thần tự học, tự phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện sức khoẻ. - Mặc trang phục phù hợp, đeo thẻ công chức trong giờ làm việc, đúng quy định của ngành, của đơn vị. - Trong giờ làm việc và trước khi dạy, hội họp không uống ruợu bia, hút thuốc lá. 2 2 2 2 2 * Điều 3: Trung thực trong công tác và đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân và học sinh. - Trung thực trong báo cáo, kết quả giảng dạy, đánh giá học sinh và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, kể cả đúng thời gian quy định. - Đoàn kết với mọi người, có tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn. - Phục vụ nhân dân với thái độ đúng mực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của 2 2 phụ huynh và học sinh. - Hết lòng giảng dạy và giáo dục học sinh bằng tình yêu thương, thái độ thân thiện, sự công bằng và trách nhiệm một nhà giáo. - Không vi phạm chính sách dân số KHHGĐ và duy trì thực hiện xây dựng gia đình văn hoá. 2 2 2 Tiêu chuẩn 2: Công tác chuyên môn 50 - Thực hiện đầy đủ hồ sơ, sổ sách, cập nhật số liệu chính xác, hồ sơ sạch đẹp, khoa học, bao bìa bảo quản tốt. 10 - Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm đúng quy định và thực hiện có hiệu quả. Thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm. 10 - Bảo quản, lưu trữ hồ sơ tốt, có ý thức bảo vệ csvc, cây trồng và trang trí nơi làm việc tốt. 10 - Báo cáo số liệu chính xác, kịp thời 10 - Trong giờ trực, phải có mặt tại phòng làm việc để xử lí kịp thời các trường hợp liê quan. Khi nghỉ, trực bù hoặc đi công tác đột xuất phải báo với BGH và Công đoàn để theo dõi ngày công 10 Tiêu chuẩn 3: công tác khác (Đoàn thể, đoàn đội, chính trị, xã hội…) 20 Tổng điểm: 100 * Những ghi nhận khác: * Tổng hợp: - Điểm tự chấm: Tự xếp loại: Trên đây là những điều tự kiểm điểm của bản thân trong thời gian HKI năm học 2010-2011, rất mong được sự xem xét, góp ý khách quan, công bằng của tập thể và Ban thi đua của nhà trường để bản thân rút được nhiều bài học kinh nghiệm cho công trong tác thời gian tới. Xin thành thật cảm ơn! Phong Đông, ngày… tháng… năm 20… Người tự kiểm …………………………………………. - Điểm tổ chấm: Tổ xếp loại: Tổ trưởng …………………………………………. . XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ==== ==== BẢNG TỰ KIỂM CÁ NHÂN (Khối VP) GIAI ĐOẠN I – Năm học 2010-2011 - Kính gửi: Ban thi đua trường TH&THCS Phong Đông. - Tôi. Đảng, các quy định của Pháp luật và chính sách của Nhà nước và thực hiện nghiêm tu c các quy định của địa phương, của đơn vị. - Liên hệ thực tế để giáo dục học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tu kiem cong doan_CB Khoi VP, Tu kiem cong doan_CB Khoi VP, Tu kiem cong doan_CB Khoi VP

Từ khóa liên quan