MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ.doc

100 1,382 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:25

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Đức HiểnMỤC LỤCBảng 10: Vòng quay vốn ngắn hạn của ngân hàng . 3 Bảng 10: Vòng quay vốn ngắn hạn của ngân hàng 63 CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ 74 Thứ hai, về xử lý những phát sinh 85 Nguyễn Thị Nga Lớp TCDN 47A Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Đức HiểnCÁC TỪ VIẾT TẮTNHTM: Ngân hàng thương mạiNHNN: Ngân hàng Nhà nướcNHCT: Ngân hàng Công thươngTSCĐ: Tài sản cố địnhTSNH: Tài sản ngắn hạnTSDH: Tài sản dài hạnTSĐB: Tài sản đảm bảoTG: Tiền gửiTGTK: Tiền gửi tiết kiệmTCKT: Tổ chức kinh tếCV: Cho vayDNQD: Doanh nghiệp quốc doanhDNNQD: Doanh nghiệp ngoài quốc doanhDNNN: Doanh nghiệp nhà nướcXLRR: Xử lý rủi roTNHH: Trách nhiệm hữu hạnTNHH NN: Trách nhiệm hữu hạn nhà nướcTNHH TN: Trách nhiệm hữu hạn tư nhânCP: Cổ phầnCP NN: Cổ phần Nhà nướcDNTN: Doanh nghiệp tư nhânCho vay ngắn hạn: Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệpChi nhánh/ Ngân hàng: chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Nga Lớp TCDN 47A Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Đức HiểnDANH SÁCH ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU1. đồSơ đồ 1: Mô hình tổ chức bộ máy kinh doanh NHCT Phú Thọ đồ 2: Cơ cấu tổ chức NHCT Phú Thọ2. Biểu đồBiểu đồ 1: Cơ cấu dư nợ cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tếBiểu đồ 2: So sánh cơ cấu tỷ trọng các thành phần trong khối DNQDBiểu đồ 3: Cơ cấu dư nợ ngắn hạn của các DNNQD theo thành phần Biểu đồ 4: So sánh tốc độ gia tăng của nợ xấu ngắn hạn với tổng dư nợ cho vay3. Bảng biểuBảng 1: Tình hình huy động vốn của NHCT Phú Thọ giai đoạn 2006-2008Bảng 2: So sánh tăng trưởng vốn huy động giữa các nămBảng 3: Tình hình cho vay của NHCT Phú Thọ giai đoạn 2006-2008Bảng 4: Trạng thái các khoản vayBảng 5: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua các nămBảng 6: Dư nợ ngắn hạn đối với DNQD và DNNQDBảng 7: Cơ cấu cho vay ngắn hạn đối với thành phần DNQDBảng 8: Cơ cấu cho vay ngắn hạn đối với các DNNQDBảng 9: So sánh cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp giữa các nămBảng 10: Vòng quay vốn ngắn hạn của ngân hàngBảng 11: Dư nợ ngắn hạn quá hạn đối với doanh nghiệp từ 2006 – 2008Bảng 12: Nợ xấu cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp năm 2006-2008Bảng 13: Mức sinh lời của đồng vốn cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp từ 2006 – 2008Bảng 14: Tỷ lệ thu nhập tư cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp so với tổng thu nhập của ngân hàng từ 2006 – 2008. Nguyễn Thị Nga Lớp TCDN 47A Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Đức HiểnLỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong các hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM), cho vay là hoạt động chủ yếu. Trong những năm gần đây, các ngân hàng thương mại đã mở rộng cho vay trung và dài hạn, song cho vay ngắn hạn vẫn luôn là hoạt động chủ đạo, đặc biệt là đối với thị trường ngân hàngtài chính Việt Nam.Trong cho vay ngắn hạn, việc mở rộng quy mô cho vay không thể tách rời việc nâng cao chất lượng cho vay. Do đó, nâng cao chất lượng cho vay là yêu cầu cấp thiết đối với sự tồn tại và phát triển của NHTM, là yêu cầu của nền kinh tế.Tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Phú Thọ, do đặc trưng là ngân hàng phục vụ cho công nghiệpthương mại nên cho vay ngắn hạn nói chung và cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nói riêng là khoản mục cho vay có tỉ trọng lớn nhất. Từ những vấn đề trên, em đã chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Phú Thọ” làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình.2. Mục tiêu nghiên cứu:Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề là làm rõ lí luận về chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng thương mại, bước đầu đưa lí luận kiểm nghiệm, áp dụng trong thực tiễn để hiểu sâu sắc hơn vấn đề nghiên cứu.3. Phạm vi nghiên cứu:Chuyên đề nghiên cứu hoạt động cho vay của NHTM về khía cạnh chất lượng và chỉ giới hạn ở hình thức cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp. Nguyễn Thị Nga Lớp TCDN 47A1 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Đức HiểnChuyên đề chọn điểm nghiên cứu thực tiễn tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Phú Thọ, thời gian nghiên cứu là từ năm 2006 đến 2008.4. Kết cấu của chuyên đề:Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục bảng biểu, chuyên đề được kết cấu thành 3 chương:Chương 1: Chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại NHTMChương 2: Thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Phú Thọ.Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Phú Thọ.Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của thầy giáo ThS. Nguyễn Đức Hiển, cùng sự giúp đỡ của Ban Giám đốc và các cô chú, các anh chị trong phòng Khách hàng doanh nghiệp ngân hàng công thương tỉnh Phú Thọ đã giúp em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Trong bài viết, không tránh khỏi thiếu sót, em rất mong có được ý kiến đóng góp và chỉ bảo của các thấy cô để bài viết hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô! Nguyễn Thị Nga Lớp TCDN 47A2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Đức HiểnCHƯƠNG ICHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mạiNgân hàng thương mại là tổ chức tiền gửi đóng vai trò quan trọng trong việc khơi nguồn vốn đến những người vay tiền có các cơ hội đầu tư sinh lời, đảm bảo cho nền kinh tế vận động nhịp nhàng hữu hiệu. Để hiểu được hoạt động của ngân hàng trước hết cần xem xét “Bản quyết toán tài sản của ngân hàng” –đó là bản kê các tài sản có và tài sản nợ của ngân hàng và đặc trưng của nó là: “Tổng tài sản có =Tài sản nợ +Vốn”Tài sản nợ bao gồm: *Các khoản tiền gửi có thể phát séc: là loại tiền gửi có thể được thanh toán theo yêu cầu.*Các khoản tiền gửi phi giao dịch: bao gồm tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi kỳ hạn, đây có thể nói là nguồn vốn quan trọng nhất của ngân hàng, những người sở hữu chúng không được quyền phát séc và cũng không được hưởng nhiều dịch vụ như tiền gửi phát séc, nhưng được hưởng mức lãi suất cao hơn.*Các khoản tiền ngân hàng đi vay từ NHNN, từ dân cư, từ các doanh nghiệp, từ các tổ chức tín dụng khác, vay Chính phủvay nước ngoài…Vốn của ngân hàng là của cải thực có của ngân hàng đó. Vốn hình thành ban đầu của ngân hàng chính là vốn do NSNN cấp (đối với NNTM thuộc sở hữu của Nhà nước); hoặc góp vốn cổ phần (đối với NHTM cổ phần)… Trong quá trình hoạt động, ngân hàng gia tăng vốn theo nhiều phương thức khác Nguyễn Thị Nga Lớp TCDN 47A3 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Đức Hiểnnhau như: phát hành cổ phiếu, lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn, dự phòng rủi ro. Khi nói tới hoạt động sinh lời của NHTM là nói tới tài sản có của ngân hàng. Tài sản có là kết quả của việc sử dụng vốn của ngân hàng đó, nhờ chúng mà ngân hàng thu được tiền trả lãi, tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. Các tài sản có bao gồm: *Tiền dự trữ: bao gồm tiền gửi ở NHNN và tiền mặt mà ngân hàng cất giữ. *Tiền mặt: bao gồm tiền mặt trong quá trình thu – đó là các tờ séc được phát hành bởi các ngân hàng A được gửi vào ngân hàng B nhưng chưa tới B, nó sẽ được coi như tài sản có của B; và tiền gửi ở các ngân hàng khác.*Các chứng khoán: đối với các NHTM, các chứng khoán chỉ bao gồm những công cụ vay nợ, tuy nhiên chúng là nguồn thu nhập quan trọng của ngân hàng. *Tiền cho vay: đây là loại tài sản có mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản có của ngân hàng. Tiền cho vaymột món nợ đối với cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc tổ chức tín dụng khác. Tiền cho vay kém lỏng hơn và rủi ro vỡ nợ so với các loại tài sản có khác vì chúng không thể chuyển thành tiền mặt trước khi các khoản cho vay đến hạn, do vậy ngân hàng thu được lợi tức cao nhất nhờ vào chúng.*Tài sản có khác: bao gồm các TSCĐ như nhà cửa, trang thiết bị của ngân hàng v.vNhư vậy, cho vay là hoạt động quan trọng nhất trong việc thu lợi nhuận cho ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động này không thuộc về độc quyền của ngân hàng, hiện nay, các ngân hàng cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh của Nguyễn Thị Nga Lớp TCDN 47A4 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Đức Hiểncác tổ chức tài chính khách như các công ty chứng khoán, các công ty bảo hiểm… Trong thời gian vừa qua, cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ mà bắt nguồn từ sự sụp đổ của một số tổ chức tài chính lớn của Mỹ, câu hỏi được đặt ra cho mỗi chúng ta là phải hiểu thế nào về hoạt động và chất lượng cho vay của các NHTM. 1.1.1. Khái niệm cho vayTheo quan điểm của Frederici S.Mishkin trong cuốn “Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính”, các ngân hàng thu lợi nhuận bằng cách bán tài sản nợ có một số đặc tính (một kết hợp riêng về tính lỏng, rủi ro và lợi tức) và dùng tiền mua được để mua những tài sản có một số đặc tính khác, và trong hoạt động cho vay, tài sản có này chính là tiền cho vay. Như vậy, các ngân hàng đã cung cấp dịch vụ chuyển một loại tài sản thành một loại tài sản khác cho công chúng, và cho vaymột trong những sản phẩm dịch vụ đó.Theo các văn bản hiện hành liên quan tới hoạt động tín dụng của các NHTM, cho vaymột nghiệp vụ tín dụng, theo đó, ngân hàng cho vay giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất đình theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi.Cho vay là hoạt động thông qua sự thỏa thuận giữa bên đi vay và bên cho vay dựa trên các phương án sản xuất kinh doanh hoặc dự án kinh doanh do bên đi vay trình cho bên cho vay, bên cạnh đó các khoản vay còn được đảm bảo bằng tài sản của bên đi vay. Các khoản vay này chứa đựng những rủi ro vì chúng xuất hiện trước khi diễn ra các hành vi thương mại của bên đi vay, vì thế chúng phải đảm bảo theo 3 nguyên tắc cơ bản sau:Thứ nhất, tiền vay phải được hoàn trả đúng hạn cả vốn lẫn lãi.Thứ hai, khoản vay phải được bên đi vay sử dụng đúng mục đích. Nguyễn Thị Nga Lớp TCDN 47A5 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Đức HiểnThứ ba, các khoản vay phải được đảm bảo bởi các tài sản của bên đi vay.Như vậy, có thể khái quát khái niệm cho vay như sau: cho vay là hoạt động cơ bản của NHTM, đó là một giao dịch về tiền giữa bên cho vayngân hàng và bên đi vay là các cá nhân và tổ chức, trong đó, bên cho vay chuyển giao tiền cho bên đi vay sử dụng cho một mục đích nào đó trong một thời hạn nhất định như đã thỏa thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. 1.1.2. Phân loại cho vayCho vay có thể được phân loại dựa trên nhiều tiêu thức sao cho phù hợp với tính chất, đặc điểm của nhu cầu vay và việc quản lý cho vay của ngân hàng. Có một số cách chủ yếu để phân loại cho vay như sau:1.1.2.1. Theo đối tượng khách hàngTheo đối tượng khách hàng, cho vay được phân chia thành:- Cho vay Chính phủ: Là hoạt động cho vay đối với Nhà nước để tài trợ cho nhu cầu chi tiêu thường xuyên. Cho vay Chính phủ thường thể hiện bằng việc Ngân hàng mua trái phiếu do Kho bạc phát hành.- Cho vay các tổ chức kinh tế: Là hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp, công ty nhằm tài trợ cho các nhu cầu vốn để kinh doanh. Cho vay tổ chức kinh tế được thực hiện với nhiều phương thức khác nhau phù hợp với từng nhu cầu vốn cụ thể.- Cho vay các tổ chức tài chính khác (ngân hàng, công ty tài chính, quỹ tín dụng…): Là hoạt động cho vay chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản hoặc thanh toán liên ngân hàng. Nguyễn Thị Nga Lớp TCDN 47A6 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Đức Hiển- Cho vay cá nhân: Là hoạt động cho vay đối với khách hàng là các cá nhân – người tiêu dùng với các mục đích mua sắm tài sản, tiêu dùng hoặc kinh doanh.1.1.2.2. Theo mục đích sử dụng vốn vayTheo mục đích vốn vay được sử dụng, cho vay bao gồm:- Cho vay kinh doanh: Là hoạt động cho vay mà vốn vay được sử dụng cho mục đích kinh doanh. Đối tượng khách hàng vay kinh doanh có thể là cá nhân, các hộ gia đình hoặc các tổ chức kinh tế, trong đó chủ yếu là các tổ chức kinh tế.- Cho vay tiêu dùng: Là hoạt động cho vay mà vốn vay được sử dụng cho mục đích tiêu dùng. Đối tượng chủ yếu vay tiêu dùng là các cá nhân (vay để mua tài sản) và Chính phủ (vay cho nhu cầu chi tiêu thường xuyên).1.1.2.3. Theo phương thức cho vayVề phương thức, cho vay có thể bao gồm các loại chính như sau:- Cho vay từng lần: Là phương thức cho vay đối với các khách hàng không có nhu cầu vay thường xuyên, chỉ khi vào thời vụ kinh doanh hay mở rộng sản xuất mới xin vay. Mỗi lần vay vốn, ngân hàng và khách hàng lại thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng.- Cho vay theo hạn mức tín dụng: Là phương thức cho vayngân hàng và khách hàng thoả thuận một hạn mức về số dư trong suốt kỳ hoặc số dư cuối kỳ. Đây là hình thức cho vay phù hợp đối với khách hàng vay mượn thường xuyên, vốn vay tham gia thường xuyên vào quá trình sản xuất kinh doanh.- Cho vay luân chuyển: Là phương thức cho vayngân hàng thoả thuận tài trợ dựa trên kế hoạch lưu chuyển hàng hoá và ngân quỹ của khách Nguyễn Thị Nga Lớp TCDN 47A7[...]... tương đối dư nợ cho vay ngắn hạn = Mức tăng trưởng tuyệt đối dư nợ cho vay ngắn hạn/ Dư nợ cho vay ngắn hạn năm trướcChỉ tiêu về tăng trưởng dư nợ cho vay ngắn hạn tuyệt đối và tương đối phản ánh mức tăng trưởng trong hoạt động cho vay ngắn hạn của ngân hàng, thể hiện chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn xét về quy mô. Mức tăng trưởng dư nợ cho vay ngắn hạn cao và ổn định qua các năm thể hiện chất. .. từ nhu cầu vốn của doanh nghiệp, các ngân hàng cho vay đối với doanh nghiệp –đây là một trong những kênh huy động vốn hữu hiệu của doanh nghiệp. Các NHTM cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp trong các trường hợp sau:*NHTM cho vay ngắn hạn để tài trợ tài sản lưu động: Ngân hàng thương mại thường chia các khoản cho vay của mình thành cho vay ngắn hạncho vay trung và dài hạn. Tùy thuộc vào nhu... cho vay của NHCT Phú Thọ giai đoạn 2006-2008Bảng 4: Trạng thái các khoản vay Bảng 5: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua các nămBảng 6: Dư nợ ngắn hạn đối với DNQD và DNNQDBảng 7: Cơ cấu cho vay ngắn hạn đối với thành phần DNQDBảng 8: Cơ cấu cho vay ngắn hạn đối với các DNNQDBảng 9: So sánh cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp giữa các nămBảng 10: Vòng quay vốn ngắn hạn của ngân hàng Bảng... hàng Bảng 11: Dư nợ ngắn hạn quá hạn đối với doanh nghiệp từ 2006 – 2008Bảng 12: Nợ xấu cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp năm 2006-2008Bảng 13: Mức sinh lời của đồng vốn cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp từ 2006 – 2008Bảng 14: Tỷ lệ thu nhập tư cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp so với tổng thu nhập của ngân hàng từ 2006 – 2008. Nguyễn Thị Nga Lớp TCDN 47A Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:... về chất lượng cho vay ngắn hạn Quan điểm về chất lượng cho vay cũng như chất lượng cho vay ngắn hạn trước đây chỉ được giới hạn trong phạm vi an toàn cho vay, phản ánh tổn thất phát sinh từ những rủi ro cho vay. Chất lượng cho vay ngắn hạn được coi là cao khi các khoản vay ngắn hạn không có tổn thất hoặc có tổn thất nhưng chỉ trong giới hạn nhất định, và ngược lại khi tổn thất là lớn thì chất lượng. .. của nền sản xuất xã hội, cho vay ngày càng trở nên quan trọng, nó góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển và với nhu cầu vốn liên tục gia tăng của nền kinh tế đòi hỏi cho vay phải nâng cao chất lượng. Nâng cao chất lượng cho vay mà ở đây đề cập đến chất lượng cho vay ngắn hạn là cần thiết vì:- Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn để đưa hoạt động cho vay thích nghi đối với nền kinh tế thị trường,... cầu gia tăng vốn không ngừng của nền kinh tế.- Đảm bảo chất lượng cho vay ngắn hạn sẽ đảm bảo vịng quay vốn cho vay ở mức tính tốn đảm bảo nguồn vốn sẵn sàng cho vay tại ngân hàng, tăng khả năng cho vay của ngân hàng đối với nền kinh tế.- Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn làm đồng vốn cho vay thực hiện được mục tiêu vay vốn của doanh nghiệp. Từ đó, thúc đẩy hoạt động đầu tư, tích cực chuyển... khách hàng. Khi vay, khách hàng chỉ cần gửi đến ngân hàng các chứng từ hóa đơn nhập hàngsố tiền cần vay. Ngân hàng cho vay và trả tiền cho người bán. Giá trị những hàng hoá mua vào là đối tượng được ngân hàng tài trợ và thu nhập bán hàng đều là nguồn để chi trả cho ngân hàng. Ngân hàng sẽ cho vay theo tỷ lệ nhất định tuỳ theo khối lượngchất lượng quan hệ nợ nần của người vay. Cho vay luân... Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Đức Hiển- Cho vay có thời hạn: Là hình thức cho vay mà thời hạn thu hồi nợ được xác định cụ thẻ trong hợp đồng tín dụng. Cho vay có thời hạn được phân chia thành:+ Cho vay ngắn hạn: Là hình thức cho vay mà thời hạn cho vay dưới 12 tháng+ Cho vay trung hạn: Là hình thức cho vay mà thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến dưới 60 tháng.+ Cho vay dài hạn: Là hình... dụng đối với các doanh nghiệp thương nghiệp hoặc doanh nghiệp sản xuất có chu kì tiêu thụ ngắn ngày, có quan hệ vay trả thường xuyên với ngân hàng. Cho vay luân chuyển rất thuận tiện cho các khách hàng. Thủ tục cho vay chỉ cần thực hiện 1 lần cho nhiều lần vay. Khách hàng được đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời, vì vậy việc thanh toán cho người cung cấp sẽ nhanh gọn.1.3. Chất lượng cho vay ngắn hạn 1.3.1. . hàng công thương tỉnh Phú Thọ. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh. 1: Chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại NHTMChương 2: Thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ.doc, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ.doc, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ.doc, Biểu đồ Bảng biểu Tính cấp thiết của đề tài, Theo đối tượng khách hàng Theo mục đích sử dụng vốn vay Theo phương thức cho vay, Theo thời hạn Các căn cứ khác, Cho vay trực tiếp từng lần Cho vay theo hạn mức, Cho vay luân chuyển, Chỉ tiêu về tăng trưởng dư nợ cho vay ngắn hạn Chỉ tiêu vòng quay vốn cho vay ngắn hạn Chỉ tiêu về nợ ngắn hạn quá hạn, Khái niệm cho vay Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn của NHTM, Các điều kiện về phía NHTM, Các điều kiện về phía doanh nghiệp, Các điều kiện khác, Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban của chi nhánh NHCT Phú Thọ:, Tình hình sử dụng vốn:, Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng: Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng, Cho vay ngắn hạn đối với khối doanh nghiệp quốc doanh tại NHCT Phú Thọ:, Nguyên nhân chủ yếu., Tạo nguồn vốn ổn định, Đa dạng hoá phương thức cho vay ngắn hạn, Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay, Đảm bảo thực hiện tốt hơn quy trình cho vay Tăng cường cơng tác quản lý tín dụng, Thực hiện marketing ngân hàng hiệu quả, Đối với Ngân hàng Nhà nước Đối với Nhà nước

Từ khóa liên quan