Mở rộng nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam-chi nhánh Bắc Ninh.doc

50 773 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:25

Mở rộng nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam-chi nhánh Bắc Ninh Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ_ Công Nghệ Việt Nhật Khoa: Quản Trị_Tài ChínhA. LỜI MỞ ĐẦUThế giới ngày nay ngày càng khuynh hướng tiến tới sự hội nhập. Điều này đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các quốc gia phát triển và mở rộng các mối quan hệ kinh tế đối ngoại Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Với chủ trương phát triển nền kinh tế mở, đẩy nhanh quá trình hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới Việt Nam đã tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế thông qua hoạt động thương mại quốc tế nhằm thu hút đầu tư, khai thông nguồn lực để nền kinh tế lưu thong phục vụ cho quá trình Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước.Ngày nay nhu cầu về dịch vụ ngân hàng không còn xa lạ dối với phần lớn các chủ thể trong nền kinh tế . Do vậy hiểu biết về các dịch vụ là mối quan tâm của nhiều tô chức, cá nhân, trong đó thương mại quốc tế đóng vai trò quan trọng.Đóng góp một phần không nhỏ vào hoạt động thương mại quốc tế chính là hoạt động thanh toán quốc tế. Chất lượng và tốc độ phát triển thương mại quốc tế phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó thanh toán quốc tế giữ vai trò hết sức quan trọng. Trong những năm vừa qua, hoạt động thương mại quốc tế nói chung và hoạt động thanh toán quốc tế nói riêng của nước ta đã trải qua những biến động nhưng đang ngày càng hoàn thiện và phát triển. 1Họ và tên: Nguyễn Văn Thạch __Lớp: CĐ TCNH02 K 3 Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ_ Công Nghệ Việt Nhật Khoa: Quản Trị_Tài ChínhB. NỘI DUNGCHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ I/ Lý do chọn đề tài: Đóng góp một phần không nhỏ vào hoạt động thương mại quốc tế và giữ một vị trí quan trọng chính là hoạt động thanh toán quốc tế. Trong quá trình học tập tại trường, được sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của các thầy giáo, em đã tiếp thu được những kiến thức bản về ngân hàng thương mại. Trong những năm gần đây, hoạt động thanh toán quốc tế của ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng Thương mại Cổ phần công thương Vietinbank nói riêng rất phát triển. Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh (Vietinbank Bắc Ninh) chiếm 11,1%% thị phần trong thị trường thanh toán quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tuy nhiên hiện nay hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần phải khắc phục, cùng với nó là sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng trong và ngoài nước. Bởi vậy, việc nghiên cứu để hoàn thiện, mở rộng nhằm nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế góp phần phát triển kinh doanh bền vững là một yêu cầu cần thiết đối với Chi nhánh Vietinbank Bắc Ninh. Là một sinh viên ngành Ngân hàng, nhận thức được vấn đề trên nên em đã chọn đề tài: “Mở rộng nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam-chi nhánh Bắc Ninh ” làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình 2Họ và tên: Nguyễn Văn Thạch __Lớp: CĐ TCNH02 K 3 Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ_ Công Nghệ Việt Nhật Khoa: Quản Trị_Tài ChínhII/ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứuNghiên cứu hoạt động thanh toán quốc tế2. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng và giải pháp mở rộng thanh toán quốc tế tại ngân hang TMCP công thương Vietinbank-chi nhánh Bắc Ninh trong 3 năm gần đây.III/ Mục đích và mục tiêu nghiên cứu1. Mục đích nghiên cứuNghiên cứu lý luận bản về hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hang thương mại.Phân tích, đánh giá thực trạng về hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank-chi nhánh Bắc Ninh.Đề xuất giải pháp nâng cao thanh toán xuất nhập khẩu của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh Bắc Ninh.2. Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu kĩ hơn về ngân hàng Công thương từ quá trình hình thành đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng để thấy được những thành tựu và những mặt còng hạn chế từ đó những giải pháp khắc phục nhằm mở rộng hơn nữa hoạt động thanh toán quốc tế đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng.3Họ và tên: Nguyễn Văn Thạch __Lớp: CĐ TCNH02 K 3 Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ_ Công Nghệ Việt Nhật Khoa: Quản Trị_Tài ChínhIV/ Phương pháp nghiên cứu1. Phương pháp trực quan:Là phương pháp quan sát cung cấp thông tin về quan niệm, thái độ, giá trị và hành vi tự thuật của đối tượng. Các phương pháp quan sát cung cấp thông tin về hành vi thực cho phép hiểu rõ hơn về hành vi mình nghiên cứu.2. Phương pháp lý luận:Là phương pháp thu thập thông tin khoa học dựa trên sự nghiên cứu các văn bản, tài liệu đã và bằng các thao tác tư duy logic để rút ra các kết luận khoa học.3. Phương pháp điều tra:Là dùng một hệ thống câu hỏi theo những nội dung xác định, nhằm thu thập những thông tin khách quan nói lên nhận thức và thái độ của người được điều tra. IV/ Tóm tắt nội dung,bố cục đề tài:1. Tóm tắt nội dung đề tài “Mở rộng nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank”. Như một mắt xích không thể thiếu được trong hoạt động kinh tế đối ngoại,hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng ngày càng vai trò và vị trí quan trọng,nó được xem công cụ, là cầu nối tromg hoạt động kinh tế đối ngoại,quan hệ kinh tếthương mại giữa các nước trên thế giới.Hoạt động thanh toán quốc tế là một trong những mặt hoạt động quan trọng của ngân hàng ,nó liên quan đến nhiều mặt hoạt động khác trong kinh doanh của ngân hàng.Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh Bắc Ninh đã tham gia hoạt động thanh toán và đạt được những thành quả nhất định,tuy nhiên vẫn gặp phải nhiều khó khăn do mội trường kinh tế không ổn định. Việc tìm ra 4Họ và tên: Nguyễn Văn Thạch __Lớp: CĐ TCNH02 K 3 Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ_ Công Nghệ Việt Nhật Khoa: Quản Trị_Tài Chínhgiải pháp để mở rộng và phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tế là hết sức cần thiết và cấp bách, nó không những tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động kinh tế đối ngoại, góp phần thực hiện vào đường lối ngày càng đổi mới và hội nhập sâu rộng của nước ta2. Bố cục đề tàiKết cấu chuyên đề gồm ba phần và năm chương;A.Lời mở đầu:B.Nội dung:Chương 1: Đặt vấn đề.Chương 2: Tổng quan về nghiên cứu thanh toán quốc tế.Chương 3: Phương pháp nghiên cứu hoạt động thanh toán quốc tế.Chương 4: Thực trạng và giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tạiNgân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh.C.Kết luận:Chương 5: Kết luận và kiến nghị5Họ và tên: Nguyễn Văn Thạch __Lớp: CĐ TCNH02 K 3 Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ_ Công Nghệ Việt Nhật Khoa: Quản Trị_Tài ChínhCHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨUI/ Tổng quan về thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại:1.1. Khái niệm và lịch sử hình thành Ngân hàng thương mại:Lúc đầu kinh doanh tiền tệ do nhà thờ đứng ra tổ chức vì đây là nơi tôn nghiêm được dân chúng tin tưởng để ký gửi tài sản và vàng bạc. Những tổ chức này được coi là tiền thân của ngân hàng. Ngân hàng ra đời sớm nhất ở Venise của ý năm 1580. Đầu thế kỷ 17 (thời kỳ cận đại) xuất hiện một số tổ chức kinh doanh tiền tệ lớn, sở hữu tư nhân được coi là khởi điểm của kỷ nguyên ngân hàng hiện đại như ngân hàng Amsterdam (Hà Lan), ngân hàng Hamburg (Đức) Châu âu.Đầu thế kỷ 19, trong giai đoạn này nhà nước bắt đầu can thiệt vào hoạt động ngân hàng bằng cách ban hành các đạo luật nhằm hạn chế bớt số các ngân hàng được phép phát hành tiền tệ Đến đầu thế kỷ 20, hầu hết các nước đều thực hiện chế chỉ 1 ngân hàng phát hành. Sau đó, cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, nhà nước mới bặt đầu quốc hữu hóa và nắm lấy ngân hàng phát hành Các ngân hàng liên doanh, các tập đoàn ngân hàng phát triển mạnh trong những năm cuối thế kỷ 20. Vậy, Ngân hàng là các tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất- đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế.6Họ và tên: Nguyễn Văn Thạch __Lớp: CĐ TCNH02 K 3 Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ_ Công Nghệ Việt Nhật Khoa: Quản Trị_Tài Chính1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại1.2.1. Tạo phương tiện thanh toánTiền- vàng một chức năng quan trọng là phương tiện thanh toán. Các ngân hàng thợ vàng tạo phương tiện thanh toán khi phát hành giấy nợ với khách hàng. 1.2.2. Trung gian thanh toán.Để việc thanh toán thuận lợi và tiết kiệm chi phí, ngân hàng đưa ra cho khách hàng nhiều hình thức thanh toán như thanh toán bằng séc, uỷ nhiệm chi, nhờ thu .cung cấp mạng lưới thanh toán điện tử, kết nối với các quỹ và cung cấp tiền giấy khi khách hàng cần. Các ngân hàng còn thực hiện thanh toán bù trừ với nhau thông qua Ngân hàng Trung ương hoặc thông qua các trung tâm thanh toán. 1.2.3. Trung gian tài chính.Ngân hàng là một tổ chức trung gian tài chính với hoạt động chủ yếu là chuyển tiết kiệm thành đầu tư .Trung gian tài chính đã tập hợp những người tiết kiệm và đầu tư, vì vậy giải quyết được mâu thuẫn tín dụng trực tiếp. Trung gian tài chính đã làm tăng thu nhập cho người tiết kiệm, từ đó khuyến khích tiết kiệm, đồng thời giảm phí tổn tín dụng đối với nhà đầu tư, từ đó khuyến khích đầu tư. 1.3. Các hoạt động bản của Ngân hàng thương mại- Hoạt động huy động vốn-. Hoạt động sử dụng vốn. (cho vay và đầu tư)- Hoạt động trung gian thanh toán và các loại hình dịch vụ khác- Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại2. Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại7Họ và tên: Nguyễn Văn Thạch __Lớp: CĐ TCNH02 K 3 Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ_ Công Nghệ Việt Nhật Khoa: Quản Trị_Tài Chính2.1. Khái niệm thanh toán quốc tế Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ tiền tệ, nảy sinh trên sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức hay cá nhân nước này với tổ chức hay cá nhân nước khác, hoặc giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa các ngân hàng liên hệ.2.2.Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thươngmại.2.2.1. Đối với khách hàng.Vai trò trung gian thanh toán trong hoạt động TTQT của NHTM giúp cho quá trình thanh toán theo yêu cầu của khách hàng được tiến hành nhanh chóng, chính xác, an toàn tiện lợi và tiết kiệm tối đa chi phí2.2.2. Đối với nền kinh tế.TTQT là chiếc cầu nối liền giữa các quốc gia trong hoạt động kinh doanh đối ngoại,tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động ngoại thương phát triển, đẩy mạnh quá trình sản xuất lưu thông hàng hoá, tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, góp phần phát triển kinh tế.2.2.3. Đối với bản thân ngân hàng.Đẩy mạnh được hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu, phát triển được các nghiệp vụ khác như kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh. Giúp ngân hàng tạo được uy tín trên thị trường quốc tế vượt khỏi phạm vi quốc gia và hoà nhập với các ngân hàng thế giới.2.3. Các điều kiện trong thanh toán quốc tế.2.3.1. Điều kiện về tiền tệ.8Họ và tên: Nguyễn Văn Thạch __Lớp: CĐ TCNH02 K 3 Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ_ Công Nghệ Việt Nhật Khoa: Quản Trị_Tài ChínhĐiều kiện về tiền tệ là các quy định mà các bên tham gia thoả thuận việc sử dụng đơn vị tiền tệ của nước nào để tính toánthanh toán trong hợp đồng ngoại thương cũng như cách xử lý khi sự biến động về giá trị của đồng tiền đó trong quá trình thực hiện hợp đồng xuất - nhập khẩu hàng hoá và thanh toán. 2.3.2. Điều kiện về địa điểm thanh toánTrong thanh toán ngoại thương, địa điểm thanh toán thể ở nước người nhập khẩu hoặc ở nước người xuất khẩu hoặc ở nước thứ ba. Nhưng trên thực tế, việc xác định địa điểm thanh toán là do sự so sánh lực lượng giữa hai bên quyết định, đồng thời cũng thấy rằng dùng đồng tiền thanh toán của nước nào thì địa điểm thanh toán thường là nước ấy.2.3.3. Điều kiện về thời gian thanh toán:Điều kiện về thời gian thanh toán chỉ rõ thời hạn người nhập khẩu phải trả tiền cho người xuất khẩu theo quy định trong hợp đồng ngoại thương. Thông thường ba cách quy định về thời gian thanh toán: trả tiền trước, trả tiền ngay và trả tiền sau. - Thời gian trả tiền trước- Thời gian trả tiền ngay - Thời gian trả tiền sau2.3.4. Điều kiện về phương thức thanh toánĐây là điều kiện quan trọng nhất trong các điều kiện TTQT.Các phương thức TTQT sử dụng trong quan hệ thương mại quốc tế bao gồm:- Phương thức ghi sổ (mở tài khoản).9Họ và tên: Nguyễn Văn Thạch __Lớp: CĐ TCNH02 K 3 Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ_ Công Nghệ Việt Nhật Khoa: Quản Trị_Tài Chính- Phương thức chuyển tiền.- Phương thức nhờ thu.- Phương thức tín dụng chứng từ.2.4. Các phương tiện dùng trong thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại2.4.1. Séc Khái niệmSéc là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện của người chủ tài khoản, ra lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của mình để trả cho người tên trong séc, hoặc trả theo lệnh của người ấy hoặc trả cho người cầm séc một số tiền nhất định, bằng tiền mặt hay chuyển khoản. Thành phần tham gia thanh toán séc gồm có- Người ký séc: là người chủ tài khoản thanh toánngân hàng.- Người thụ lệnh: ngân hàng (thực hiện trích tài khoản của người ký séc trả cho người thụ hưởng). - Người thụ hưởng: người được hưởng số tiền trên tờ séc. Những nội dung ghi chú bắt buộc trên tờ séc- Tên của séc: là loại séc gì?- Số tiền ghi trên séc phải rõ ràng, trùng khớp cả số và bằng chữ phải ký hiệu tiền tệ.- Trên séc phải địa điểm, ngày tháng lập séc.- Tên, địa chỉ, tài khoản của người yêu cầu trích séc.- Ký séc theo đúng chữ ký mẫu đã đăng ký.10Họ và tên: Nguyễn Văn Thạch __Lớp: CĐ TCNH02 K 3 [...]... tốn quốc tế. Trong q trình học tập tại trường, được sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của các thầy giáo, em đã tiếp thu được những kiến thức bản về ngân hàng thương mại. Trong những năm gần đây, hoạt động thanh toán quốc tế của ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng Thương mại Cổ phần cơng thương Vietinbank nói riêng rất phát triển. Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng Thương mại cổ phần. .. nhằm nâng cao chất lượng thanh tốn quốc tế góp phần phát triển kinh doanh bền vững là một yêu cầu cần thiết đối với Chi nhánh Vietinbank Bắc Ninh. Là một sinh viên ngành Ngân hàng, nhận thức được vấn đề trên nên em đã chọn đề tài: Mở rộng nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam-chi nhánh Bắc Ninh ” làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình 2Họ và... cứu lý luận bản về hoạt động thanh tốn quốc tế của ngân hang thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng về hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank-chi nhánh Bắc Ninh.Đề xuất giải pháp nâng cao thanh toán xuất nhập khẩu của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh Bắc Ninh.2. Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu kĩ hơn về ngân hàng Cơng thương từ q trình hình thành... Các hoạt động bản của Ngân hàng thương mại - Hoạt động huy động vốn Hoạt động sử dụng vốn. (cho vay và đầu tư)- Hoạt động trung gian thanh toán và các loại hình dịch vụ khác- Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại 2. Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại 7Họ và tên: Nguyễn Văn Thạch __Lớp: CĐ TCNH02 K 3 Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ_ Công Nghệ Việt Nhật Khoa: Quản Trị_Tài... sự phát triển đó, hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại trong nước ngày càng được mở rộng. tuy nhiên hoạt động nnày cũng vấp phải rất nhiều khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt với các Ngân hàng liên doanh, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ngân hàng TMCP CT Việt Nam_chi nhánh Bắc Ninh (Vietinbank Bắc Ninh) cũng là một trong số các ngân hàng thương mại đang đứng trước thực trạng... cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh (Vietinbank Bắc Ninh) chiếm 11,1%% thị phần trong thị trường thanh toán quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tuy nhiên hiện nay hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần phải khắc phục, cùng với nó là sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng trong và ngoài nước. Bởi vậy, việc nghiên cứu để hoàn thiện, mở rộng nhằm... và phát triển uy tín của mình trên thị trường quốc tế thì việc nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế là yêu cầu bức thiết của Ngân hàng Em hy vọng với chừng mực nào dó, những nghiên cứu và giải pháp nêu trên sẽ giúp ích đối với cơng việc của cán bộ thanh tốn quốc tế, góp phần mở rộng hoạt động thanh tốn quốc tế tại NH TMCP CT Việt Nam_chi nhánh Bắc Ninh.II/ Kiến nghị1.Với chính phủ và các... Trị_Tài ChínhCHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠTĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG VIETIN BANK_CHI NHÁNH BẮC NINHI- Thực trạng họat động thanh toán quốc tế tại NH TMCP CT Bắc Ninh1. Giới thiệu chung về ngân hàng 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Bắc Ninh là một tỉnh tiềm năng phát triển kinh tế lớn (Có vị trí địa lý thuận lợi: Nằm trên khu tam giác phát triển... Ngữ_ Công Nghệ Việt Nhật Khoa: Quản Trị_Tài Chính2. Phân tích thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại NH TMCP CT Bắc Ninh, từ đó đánh giá những kết quả đạt được đồng thời tìm ra các hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế này.3. Qua phân tích, đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế tại NH TMCP CT Bắc Ninh, chuyên đề đã đưa ra một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại. .. Ngữ_ Công Nghệ Việt Nhật Khoa: Quản Trị_Tài Chính Thương Hà Bắc trước đây. Sau khi tỉnh Hà Bắc được chia tách thành 02 tỉnh là: Bắc Ninh và Bắc Giang thì NH Cơng Thương Bắc Ninh chính thức trở thành chi nhánh cấp 1 trực thuộc NH Công Thương Việt Nam kể từ ngày 01/01/1997.Kể từ ngày chính thức trở thành chi nhánh cấp 1 trực thuộc NH Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Bắc Ninh 01 trụ sở chính đặt tại . động thanh toán quốc tế của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh (Vietinbank Bắc Ninh) chiếm 11,1%% thị phần. bản về ngân hàng thương mại. Trong những năm gần đây, hoạt động thanh toán quốc tế của ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng Thương mại Cổ phần công thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam-chi nhánh Bắc Ninh.doc, Mở rộng nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam-chi nhánh Bắc Ninh.doc, Mở rộng nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam-chi nhánh Bắc Ninh.doc, Phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu, Séc  Khái niệm Hối phiếu, Kỳ phiếu Thẻ thanh toán, Phương thức thanh toán nhờ thu Collection of payment  Định nghĩa, Phương thức ghi sổ Open account  Định nghĩa Phương thức tín dụng chứng từ Documentary credit  Định nghĩa, Nhóm các nhân tố bên ngồi ngân hàng - Các chính sách vĩ mơ của Nhà nước:, Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng, Hoạt động cho vay: Kết quả hoạt động kinh doanh:, Chuyển tiền Thực trạng thanh toán theo phương thức chuyển tiền tại NH TMCP, Các hạn chế

Từ khóa liên quan