Hoat dong thanh toan bang phuong thuc tin dung chung tu.doc

70 655 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:25

Hoat dong thanh toan bang phuong thuc tin dung chung tu Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Trầm Thò Xuân Hương  Từ tháng 11 năm 2006, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức Thương mại quốc tế WTO, điều này đã tạo môi trường thuận lợi cho hệ thống NH Việt Nam đẩy nhanh tiến trình cải cách, đổi mới và phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, thì những thách thức không nhỏ do hội nhập kinh tế mang lại mà hệ thống NH Việt Nam sẽ phải đối mặt do nguy cơ lừa đảo mới từ nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam, trong khi hệ thống văn bản pháp luật, các quy đònh về kiểm soát rủi ro, giám sát rủi ro trong hoạt động NH vẫn chưa đồng bộ và hoàn chỉnh. Năm 2008 còn đánh dấu một bước ngoặt mới trong quá trình phát triển hệ thống NH Việt Nam bằng sự kiện hàng loạt các NH TMCP, trong đó có không ít NH 100% vốn nước ngoài được thành lập, tạo nên một áp lực cạnh tranh khá lớn cho các NH đã thành lập trước đó. Điều này sẽ càng làm gia tăng rủi ro cho các NH TMCP. HDBank là một NH đã được thành lập cách đây khá lâu. Trong những năm gần đây, HDBank đã không ngừng mở rộng hoạt động của mình trên các lónh vực NH, nâng cao năng lực tài chính, hiện đại hóa công nghệ NH, phát triển mạng lưới các chi nhánh…để ngày càng phát triển và gia tăng cạnh tranh với các NH TMCP khác. Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô quá nhanh trong khi nguồn nhân lực và khả năng quản trò NH không theo kòp sẽ tạo ra rủi ro rất lớn, mà một trong những hoạt động tiềm ẩn rủi ro mà HDBank cần có những giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn là hoạt động TTQT của NH, cụ thể hoạt động mà chuyên đề tốt nghiệp sẽ đề cập đến là hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ. Mục tiêu nghiên cứu:• Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ tại HDBank.• Giúp HDBank xác đònh những rủi ro mà KH của mình có thể gặp phải để tư vấn cho KH tránh những rủi ro đó và đưa ra những giải pháp thích hợp để ngăn chặn.SVTH: Nguyễn Quốc Anh Thư1Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Trầm Thò Xuân Hương• Làm rõ những rủi ro có thể gặp phải trong phương thức tín dụng chứng từ tại HDBank và khả năng phòng chống của NH khỏi những rủi ro đó.• Đưa ra những giải pháp và kiến nghò nhằm nâng cao khả năng phòng chống rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại HDBank.Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở sử dụng các phương pháp truyền thống như tổng hợp, phân tích, so sánh, rút ra các kết luận, nhận xét đánh giá trên nền tảng các tư liệu sau:• Từ lý thuyết: Các cơ sở lý luận từ sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo khác. Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ ICC – UCP600. Quy trình nghiệp vụ TTQT của HDBank. Các báo cáo thường niên của HDBank từ năm 2004 đến năm 2007.• Từ thực tế:  Quan sát và thực hành các công đoạn được thực hiện trong phương thức tín dụng chứng từ. Phỏng vấn các anh chò TTV của Phòng TTQT.Phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tế liên quan đến hoạt động tín dụng chứng từ và công tác ngăn ngừa rủi ro trong phương thức này tại Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP. HCM (HDBank) trong những năm gần đây, giai đoạn từ năm 2005 đến 2007.Ngoài phần mở bài và kết luận, đề tài có kết cấu gồm 3 chương như sau:Chương 1: Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP. HCM (HDBank)Chương 2: Những rủi ro có thể gặp phải trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP. HCM (HDBank).SVTH: Nguyễn Quốc Anh Thư2Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Trầm Thò Xuân HươngChương 3: Một số đề xuất và kiến nghò phòng tránh rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP. HCM (HDBank).I. SỰ THÀNH LẬP, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HDBANK: 1. Quá trình thành lập và phát triển: NH TMCP Phát triển Nhà TP.Hồ Chí Minh (HDBank) được thành lập vào ngày 04/01/1990. Là một trong những NH TMCP đầu tiên của cả nước với số vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng, HDBank đã lấy sứ mệnh “phát triển nhà ở và chỉnh trang đô thò, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh hiện đại” làm mục tiêu hoạt động và phát triển của mình. 18 năm qua HDBank đãù thực hiện chức năng kinh doanh tổng hợp, đa dạng của mình trong lónh vực nhà ở, trong đó tập trung huy động vốn và quản lý tất cả các nguồn vốn để phục vụ chương trình phát triển nhà và chỉnh trang đô thò. Đến nay HDBank đã phát huy được lợi thế cạnh tranh trong lónh vực đầu tư tín dụng cho các dự án về bất động sản, xác lập thế mạnh trong việc cung cấp các dòch vụ trọn gói cho KH, từ tư vấn, hỗ trợ vay vốn thanh toán mua nhà đến sửa chữa, xây dựng nhà đất. Ngoài ra HDBank đã có nhiều kiến nghò, góp ý với Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về chương trình, kế hoạch phát triển nhà và chỉnh trang đô thò trong suốt 18 năm qua. Hoạt động trong bối cảnh hội nhập thò trường, HDBank không chỉ chuyên nghiệp hóa ở một lónh vực mà còn mở rộng hoạt động trong nhiều lónh vực khác, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, cung cấp vốn cho các dự án sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức kinh tế và cá nhân. Nhờ đó, đến nay HDBank đã khẳng đònh được vò thế, thò phần trong các hoạt động kinh doanh vàng, TTQT, thu đổi ngoại tệ, cho vay tiêu dùng, đẩy mạnh hoạt động đầu tư, liên doanh liên kết. HDBank đã dành hơn 200 SVTH: Nguyễn Quốc Anh Thư3Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Trầm Thò Xuân Hươngtỷ đồng tham gia góp vốn vào 11 công ty có tiềm năng phát triển mạnh như Quỹ đầu tư Việt Nam, Công ty Vónh Tường, Khu công nghiệp Daresco, HDReal, Vietjet…2. Những thành tựu: Sự trưởng thành của HDBank được thể hiện rõ trong việc gia tăng năng lực tài chính. Với số vốn điều lệ ban đầu thành lập chỉ có 3 tỷ đồng, đến cuối năm 2007 đã nâng lên 500 tỷ đồng và đến ngày 04/01/2008 đã tăng lên 1.000 tỷ đồng. Cùng với vốn điều lệ, các chỉ tiêu khác như vốn huy động, tổng tài sản… cũng không ngừng được tăng lên. Quá trình tăng trưởng vốn điều lệ, vốn huy động và tổng tài sản có thể được thể hiện qua sơ đồ sau:Biểu đồ 1.1: Tăng trưởng vốn huy động qua các năm71150300500 50077010921871324412456020004000600080001000012000140002003 2004 2005 2006 2007nămtỷ đồngVốn điều lệVốn huy độngNguồn: Báo cáo thường niên các năm 2004, 2005, 2006, 2007 của HDBankBiểu đồ 1.2: Tăng trưởng tổng tài sản và vốn điều lệ HDBank qua các nămĐơn vò tính: tỷ đồngSVTH: Nguyễn Quốc Anh Thư4Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Trầm Thò Xuân HươngNguồn: Báo cáo thường niên năm 2007 của HDBankHoạt động kinh doanh của HDBank đã có những bước tăng trưởng mạnh. Những năm qua HDBank liên tục được NHNN xếp loại A, là một trong số các NH hoạt động hiệu quả cao trên đòa bàn TP. HCM. Điều này thể hiện ở tốc độ tăng trưởng tổng tài sản trong các năm qua, trung bình mỗi năm tăng 74%. Tỷ suất lợi nhuận ròng/vốn tự có (ROE) là 18% năm 2005 đã nâng lên 21% (2006) và 19,21% (2007). Mặc dù là một NH TMCP có quy mô còn nhỏ nhưng nếu xét về tỷ suất lợi nhuận đạt được trên vốn điều lệ, HDBank có thể sánh ngang với các NH TMCP hàng đầu ở Việt Nam hiện nay, ta có thể theo dõi ở bảng sau:Bảng 1.3: Tỷ suất lãi trước thuế trên vốn điều lệNăm 2003 2004 2005 2006 2007Lãi trước thuế (tỷ đồng) 21 25 48 94 168Vốn điều lệ (tỷ đồng) 71 150 300 500 500Tỷ suất (%) 29,58 16,67 16 18,8 33,6Nguồn: Báo cáo thường niên các năm 2004, 2005, 2006, 2007 của HDBankĐặc biệt trong năm 2007 HDBank đã có tăng trưởng đột phá với tổng tài sản đạt 13.823 tỷ đồng, tăng 244% so với năm 2006; tổng dư nợ cho vay đạt 8.912 tỷ đồng, tăng 233% trong khi nợ quá hạn chỉ chiếm 0,3%; tổng vốn huy động đạt được 12.456 tỷ đồng, tăng 284%; lợi nhuận trước thuế đạt 168 tỷ đồng, tăng 81%. HDBank luôn thực hiện nghiêm túc các quy đònh của NHNN, thực hiện tốt phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi SVTH: Nguyễn Quốc Anh Thư5Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Trầm Thò Xuân Hươngro theo quy đònh 493 của NHNN, sớm đảm bảo yêu cầu của NHNN về việc cho vay kinh doanh chứng khoán, đến cuối năm 2007, tỷ lệ cho vay chứng khoán chỉ chiếm 0,95% trên tổng dư nợ cho vay của HDBank. Quyền lợi của cổ đông luôn được đảm bảo, trong đó tỷ lệ chia cổ tức luôn ở mức cao: 12% vào năm 2005, 16% vào năm 2006 và 2007. Mạng lưới hoạt động của HDBank liên tục được mở rộng với hơn 20 điểm trên cả nước. Biểu đồ 1.4: Thu nhập, chi phí và lãi trước thuế của HDBank qua các năm779716929877756721212046092125489416801002003004005006007008009002003 2004 2005 2006 2007nămtỷ đồngTổng thuTổng chiLãi trước thuếNguồn: Báo cáo thường niên các năm 2004, 2005, 2006, 2007 của HDBankBước vào hội nhập, HDBank đã từng bước nâng cao năng lực về vốn, đổi mới thiết bò công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm dòch vụ, quản lý NH theo chuẩn mực quốc tế. Theo đó HDBank đã đầu tư khoảng 5 triệu USD cho phần mềm và phần cứng của hệ thồng NH lõi (Core Banking) nhằm thay đổi hệ thống công nghệ thông tin hoàn toàn mới. Dự án hiện đại hóa công nghệ NH Core Banking đã hoàn tất và đang chờ thời điểm thích hợp đưa vào vận hành trên toàn HDBank, qua đó giúp HDBank triển khai hàng loạt các sản phẩm, dòch vụ như phát hành thẻ ATM, SMS Banking, Internet Banking, Home Banking, thấu chi, bao thanh toán…Công nghệ này sẽ giúp HDBank quản trò hoạt động tốt SVTH: Nguyễn Quốc Anh Thư6Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Trầm Thò Xuân Hươnghơn, bảo mật thông tin, an toàn hệ thống dữ liệu, quản trò rủi ro khi mở rộng mạng lưới hoạt động. Đây sẽ là hướng đột phá về công nghệ nhằm đưa HDBank trở thành một NH đa năng hiện đại, cung cấp các sản phẩm dòch vụ mới dành cho giới trẻ năng động.3. Đònh hướng phát triển trong giai đoạn đến 2010: 3.1. Đònh hướng phát triển trong năm 2008:Với chiến lược “Xây dựng HDBank trở thành NH đa năng và hoạt động hiệu quả”, đònh hướng phát triển của HDBank trong năm 2008 là tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực tài chính, quảng bá thương hiệu, đa dạng hóa các sản phẩm dòch vụ trên nền công nghệ hiện đại, quản lý theo chuẩn mực quốc tế…bằng các biện pháp sau:• Tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng và nâng cao thò giá cổ phiếu HDBank.• Đẩy mạnh huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế, tiếp tục phát triển ổn đònh các nghiệp vụ truyền thống và sản phẩm mới.• Phát triển nguồn nhân lực, tái cấu trúc bộ máy tổ chức.• Hiện đại hóa công nghệ NH.• Đẩy mạnh tăng nguồn thu từ dòch vụ, giảm tỷ trọng nguồn thu từ tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn trong hoạt động.• Phát triển mạng lưới đạt tối thiểu 50 điểm hoạt động.• Xây dựng mới trụ sở chính.• Thành lập các công ty trực thuộc hoặc góp vốn thành lập các công ty cổ phần do HDBank và các cổ đông chiến lược cùng HDBank nắm quyền chi phối như: công ty cho thuê tài chính, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ…• Phát triển thương hiệu HDBank.• Đẩy mạnh công tác pháp chế thu hồi nợ.3.2. Đònh hướng phát triển trong giai đoạn đến năm 2010:• Phát triển mạng lưới các chi nhánh: là một trong những tiêu chí phát triển quan trọng. Hiện nay HDBank đã xây dựngthực hiện được một phần kế hoạch phát triển mạng lưới chi nhánh trên toàn quốc.SVTH: Nguyễn Quốc Anh Thư7Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Trầm Thò Xuân Hương• Nâng cao năng lực tài chính: chiến lược đề ra là đến năm 2010 HDBank sẽ đạt mức vốn điều lệ khoảng 3000 tỷ đồng, trở thành một trong những NHTMCP có năng lực tài chính mạnh và phát triển hiện đại.• Phát triển nguồn nhân lực để tăng yếu tố cạnh tranh: thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực chính là sự chuẩn bò cho bước phát triển trong tương lai của HDBank, giữ vững và phát huy những thành tựu mà HDBank đã đạt được một cách bền vững nhất.• Phát triển luôn gắn liền với mục tiêu: cho vay xây dựng, sửa chữa nhà ở, cho vay phát triển dự án nhà ở, đất ở và chỉnh trang đô thò trên đòa bàn thành phố và các tỉnh thành khác trong cả nước.• Phát triển các dòch vụ NH mới: thực hiện thành công dự án Core Banking, mở các dòch vụ công nghệ cao như Internet Banking, Home Banking…, góp vốn thành lập công ty cổ phần thẻ, phát hành thẻ thanh toán nội đòa và quốc tế.4. Cơ cấu tổ chức: Sơ đồ1.5: Sơ đồ tổ chức của HDBankSVTH: Nguyễn Quốc Anh Thư8Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Trầm Thò Xuân HươngSVTH: Nguyễn Quốc Anh ThưHội đồng quản tròTổng giám đốcBan kiểm soátHội đồng quản trò tài sảnHội đồng nhân sựHội đồng tín dụngPhó TGĐPhó TGĐPhó TGĐPhòng kiểm tra kiểm toán nội bộPhòng tin họcPhòng dòch vụ đòa ốcPhòng kinh doanhPhòng nhân sự &ø quản trò hành chánhPhòng thanh toán quốc tếPhòng kế hoạch và phát triểnPhòng thanh toán & ngân quỹPhòng kế toán & tài chínhChi nhánh Lãnh Binh ThăngChi nhánh Phú NhuậnChi nhánh Nguyễn TrãiChi nhánh Hiệp PhúChi nhánh An LạcChi nhánh Hà NộiChi nhánh Cộng HòaChi nhánh Phú ThọChi nhánh Bình DươngChi nhánh Cần ThơChi nhánh Cầu GiấyChi nhánh Hoàn KiếmChi nhánh Đà NẵngPhó TGĐPhó TGĐNguồn: Báo cáo thường niên năm 2007 của HDBank và trang web www.hdb.com.vnPhòng kinh doanh tiền tệ9Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Trầm Thò Xuân Hương5. Nguồn nhân lực: Lấy yếu tố con người làm làm giá trò cốt lõi để phát triển, HDBank đã xác đònh ưu tiên hàng đầu đối với chiến lược phát triển nguồn nhân lực là xây dựng các kế hoạch tuyển dụng quy mô, đầu tư chính sách thu hút nhân lực cũng như tài trợ cho sinh viên các trường đại học, phát hiện và đào tạo nhân tố mới. Nhờ vậy số CB – NV, đặc biệt là những CB - NV có trình độ cao của HDBank trong những năm qua không ngừng tăng lên. Tổng số CB – NV năm 2005 là 208 người, trong đó 80% CB - NV có trình độ đại học và trên đại học. Năm 2006 số CB - NV của HDBank đạt 401 người, tăng 43% so với năm 2005, số CB - NV có trình độ đại học và trên đại học đạt 67%. Trong số những CB - NV còn rất trẻ của HDBank đã có 2 người đạt học vò tiến sỹ, 8 người đạt học vò thạc sỹ và rất nhiều người có được bằng đại học thứ hai. Đến năm 2007 tổng số CB - NV là 675 người, tăng 68% so với năm 2006, trong đó số CB - NV có trình độ đại học và trên đại học là 69%.Hàng năm HDBank thường xuyên thực hiện đào tạo nâng cao trình độ quản lý, củng cố và nâng cao kiến thức nghiệp vụ, chăm sóc KH, ngoại ngữ…với nhiều khóa học dưới nhiều hình thức khác nhau, do các đơn vò đào tạo nổi tiếng như FACE, BTC, Trường đại học Kinh tế TP.HCM, Trường đại học ngân hàng…tổ chức giảng dạy. Ngoài ra HDBank còn đưa cán bộ quản lý và các chuyên viên giỏi nghiệp vụ, có năng lực làm việc tốt đi tham quan học tập kinh nghiệm tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài về các dòch vụ NH hiện đại, cách thức tổ chức hoạt động của các NH này trong thò trường tài chính tiền tệ.II. PHÒNG THANH TOÁN QUỐC TẾ:1. Giới thiệu: Nghiệp vụ TTQT là nghiệp vụ còn khá non trẻ trong các hoạt động nghiệp vụ của HDBank, song phát triển TTQT cũng là mục tiêu chiến lược mà HDBank đặt ra trong tham vọng phát triển của NH và đây cũng chính là một trong những thế mạnh của HDBank. Tuy mới được thành lập nhưng Phòng TTQT của HDBank đã tập trung được đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ, năng động, chuyên nghiệp và có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động TTQT. Bộ máy tổ chức trong Phòng TTQT cũng là một cơ cấu hoàn thiện, SVTH: Nguyễn Quốc Anh Thư10[...]... Phòng Thanh toán - Ngân quỹ:3.3.1. Phòng TTQT với phòng Thanh toán - Ngân quỹ:• Giao kịp thời, đầy đủ các chứng từ hạch toán kế toán: giấy báo Có, giấy báo Nợ, các tài khoản KH do phòng Thanh toán – Ngân quỹ quản lý có liên quan đến nghuệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu.• Thông báo các trường hợp có điện trả tiền hoặc báo Có tiền hàng xuất chưa đủ yếu tố nên chưa hạch toán theo yêu cầu của phòng Thanh. .. Anh Thö49 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Trầm Thị Xuân HươngCăn cứ nội dung trả lời của KH để thông báo cho NH nước ngoài trong vòng 5 ngày làm vịệc kể từ ngày nhận chứng từ. Nếu KH chấp nhận thanh toán, TTV lập điện trả tiền. Nếu KH từ chối thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán 1 phần, TTV lập điện từ chối/chấp nhận thanh toán 1 phần gửi NH nước ngoài và chờ quyết định từ phía NH nước ngoài.... phòng Kinh doanh : • Cung cấp thông tin về tình hình thanh toán xuất khẩu, nhập khẩu của KH khi có yêu cầu.• Thông báo cho phòng Kinh doanh bằng văn bản trước 2 ngày làm việc đối với các khoản thanh toán thuộc L/C mở theo hạn mức đã được duyệt.• Thông báo kịp thời cho phòng Kinh doanh khi nhận được báo Có các khoản tiền hàng xuất được xác định là nguồn để thanh toán cho các khoản vay tín dụng... trình duyệt và tách hồ sơ, Phiếu hạch toán như ở phần thanh toán nói trên. Nhận được xác nhận của KH là chứng từ đã được thanh toán bằng phương thức khác (TT…), KH đề nghị ngừng theo dõi tất toán chứng từ. Thực hiện như trường hợp chứng từ do NH nước ngoài từ chối thanh toán trả về. Tuy nhiên hồ sơ phải có các chứng từ chứng minh việc đã được thanh toán bằng phương thức khác và phía NH nước ngoài... thành mối quan tâm hàng đầu đối với các NHTM nói chung và HDBank cũng chọn việc gia tăng nguồn thu từ các loại hình dịch vụ làm định hướng phát triển cho NH trong những năm tới. Chính những điều này sẽ làm gia tăng các rủi ro cho HDBank trong nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ.3.4 Rủi ro từ phía NH chỉ định:NH chỉ định có thể mắc sai lầm khi đã thanh toán cho một BCT có sai sót, sau đó ghi Nợ... tiền theo đúng hợp đồng, trong khi NH phát hành vì quá tin tưởng vào KH của mình mà không đòi hỏi nhà nhập khẩu ký quỹ thì khi rủi ro xảy ra, NH sẽ dựa vào bất cứ bất hợp lệ nào dù nhỏ nhất để từ chối thanh toán. Đây cũng là rủi ro liên quan đến bên thứ ba mà HDBank trong vai trò của NH thông báo không thể kiểm soát được, do hệ thống thông tin SVTH: Nguyễn Quốc Anh Thư39 Chuyên đề tốt nghiệp... khác thì TTV có thể phải yêu cầu KH cung cấp thông tin về số lượng hàng hóa đã xuất theo các BCT đó. Lưu ý các ghi chú đặc biệt khác trên L/C: L/C đối ứng, L/C đã được tài trợ (để lưu ý khi chiết khấu và/hoặc khi thanh toán), L/C chưa thu phí thông báo, L/C quy định thu phí từ người mua (để lưu ý đòi phí)… Lập phiếu kiểm chứng từ ghi đầy đủ thông tin tham chiếu và các điều kiện đặc biệt của L/C... đồng quản trị tài sảnHội đồng nhân sựHội đồng tín dụngPhó TGĐPhó TGĐPhó TGĐPhòng kiểm tra kiểm toán nội bộPhòng tin họcPhòng dịch vụ địa ốcPhòng kinh doanhPhòng nhân sự &ø quản trị hành chánhPhòng thanh toán quốc tếPhòng kế hoạch và phát triểnPhòng thanh toán & ngân quỹPhòng kế toán & tài chínhChi nhánh Lãnh Binh ThăngChi nhánh Phú NhuậnChi nhánh Nguyễn TrãiChi... với người thụ hưởng/Người thụ hưởng từ chối nhận L/C thì tiến hành thông báo cho NH phát hành để xin thông tin/ chỉ thị của họ. Theo dõi trong vòng 5 ngày làm việc+ Nhận được thông tin, chỉ thị từ NH phát hành thì tiến hành xử lý tiếp như yêu cầu của NH phát hành.+ Không nhận được thông tin, chỉ thị từ NH phát hành thì tiến hành gửi điện nhắc NH phát hành đồng thời báo cho KSV và Lãnh đạo phòng.... phòng Kinh doanh thu hồi nợ các khoản chiết khấu chứng từ bị phía nước ngoài từ chối thanh toán.• Trả lại chứng từ hoặc chuyển quá hạn và làm thủ tục nhận nợ vay bắt buộc.3.1.2. Phòng Kinh doanh với phòng TTQT:• Xem xét, đề xuất với Ban TGĐ trong trường hợp KH xin vay để thanh toán BCT nhập khẩu.• Cung cấp các thông tin về quan hệ tín dụng, hạn mức tín dụng, dư nợ tín dụng của các KH khi có yêu cầu.• . lưu trữ khi có yêu cầu.3.7. Phòng Tin học:3.7.1. Phòng TTQT với phòng Tin học: • Cung cấp các thông tin về nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu khi có. lý nói chung. 3.5. Phòng Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ:3.5.1. Phòng TTQT với phòng Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ:• Cung cấp các thông tin về tình hình thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoat dong thanh toan bang phuong thuc tin dung chung tu.doc, Hoat dong thanh toan bang phuong thuc tin dung chung tu.doc, Hoat dong thanh toan bang phuong thuc tin dung chung tu.doc, Những thành tựu:, Đònh hướng phát triển trong năm 2008: Đònh hướng phát triển trong giai đoạn đến năm 2010:, Cơ cấu tổ chức: Sơ đồ1.5: Sơ đồ tổ chức của HDBank Nguồn nhân lực:, Phòng Tài chính - Kế toán: Phòng Thanh toán - Ngân quỹ:, Phòng Kế hoạch và Phát triển: Phòng Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ: Phòng Nhân sự - Quản trò hành chánh:, Giới thiệu: Thành tựu:, Nghiệp vụ thông báo LC LC tu chỉnh:, Xử lý chứng từ mới xuất trình:, Chiết khấu chứng từ:, Thanh toán chứng từ:, Ruûi ro do BCT:, Rủi ro liên quan đến vận chuyển và chuyên chở hàng hóa:, Rủi ro từ phía NH thanh toán: Rủi ro LC không thống nhất với hợp đồng:, Rủi ro do không thực hiện đúng những điều kiện mà LC qui đònh: BCT bò thất lạc trong quá trình luân chuyển:, Rủi ro do bên thứ ba không cung cấp hàng hóa:, Rủi ro từ phía nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu:, Rủi ro do nghiệp vụ:, Rủi ro do chủ quan: Rủi ro từ phía NH chỉ đònh:, Rủi ro do LC giả:, Đối với nhà nhập khẩu:, Đối với nhà xuất khẩu:, Đối với NH phát hành:, Đối với NH thông báo: Đối với NH được chỉ đònh: Đối với NH xác nhận: Đối với NH chiết khấu:

Từ khóa liên quan