SKKN Một vài kinh nghiệm về dạy - học loại bài hướng dẫn đọc thêm trong môn ngữ văn thcs

16 1,333 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 16:45

Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2006 - 2007 Mt vi kinh nghim v dy - hc loi bi hng dn c thờm Đề cơng sơ lợc A. Đặt vấn đề B. Giải quyết vấn đề I. Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn 1. Cơ sở lí luận a. Số lợng bài hớng dẫn đọc thêm trong chơng trình ngữ văn THCS. b. Vị trí của loại bài này trong chơng trình Ngữ Văn. c. Đặc trng cơ bản về phơng pháp dạy học loại bài này. 2. cơ sở thực tiễn a. Thực trạng dạy học loại bài này b. Kết quả. II. Một vài kinh nghiệm dạy học loại bài hớng dẫn đọc thêm. 1. Về nguyên tắc. 2. Về phơng pháp. a. Phơng pháp dạy học phần chú thích. b. Phơng pháp dạy học phần đọc - hiểu văn bản. Bớc 1: Hớng dẫn phơng pháp đọc văn bản. Bớc 2: Hớng dẫn phơng pháp tìm hiểu văn bản. c. Hớng dẫn học phần tổng kết. C. Một thiết kế minh hoạ: (Khúc hát ru những em bé lớn trên lng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm) D. Kết quả thực nghiệm kinh nghiệm. E. Kết luận. G. Tài liệu tham khảo. Trờng THCS Xuân Thủy Hồ Thị Minh Ngọc 1 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2006 - 2007 Mt vi kinh nghim v dy - hc loi bi hng dn c thờm Một vài kinh nghiệm về dạy - học loại bài hớng dẫn đọc thêm A. Đặt vấn đề Đối với việc dạy học Ngữ Văn, phơng pháp dạy học truyền thống lấy giáo viên làm trung tâm đã thống trị hàng chục năm trong nhà trờng, trở thành một tập quán có sức ì khó thay đổi. Thủ tớng Phạm Văn Đồng gọi đó là cách học theo điệu "sáo" nghĩa là chỉ bắt chớc và lặp lại, không hề có tính sáng tạo, hiệu quả đạt đợc thấp. Tình hình đó đặt ra một vấn đề bức thiết đối với đôi ngũ giáo viên nói riêng, với ngành giáo dục nói chung là phải đổi mới. Hạt nhân của sự đổi mới phơng pháp dạy học là lấy học sinh làm trung tâm, đề cao vai trò của ngời học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng Trờng THCS Xuân Thủy Hồ Thị Minh Ngọc 2 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2006 - 2007 Mt vi kinh nghim v dy - hc loi bi hng dn c thờm tạo của học sinh. Ngời thầy tổ chức các hoạt động nhận thức và có vai trò quyết định đối với quá trình tổ chức hoạt động của trò. Thực tế từ khi đổi mới đến nay, giáo dục tích cực theo hớng coi học sinh là trung tâm không chỉ đa lại một sức sống mới cho giáo dục ở thời đại mới mà cũng là con đờng có triển vọng để nhận thức lại cơ chế dạy học Văn, đặc biệt là dạy tác phẩm văn chơng trong nhà trờng. Việc đổi mới phơng pháp dạy học Văn tác động đến việc thay đổi chơng trình, nội dung sách giáo khoa, cách đánh giá học sinh Một trong những sự đổi mới có thể nhận rõ đó là nội dung chơng trình. Trong chơng trình Ngữ Văn THCS , bên cạnh loại bài dạy học theo nghĩa truyền thống: Thầy và trò cùng hoạt động tìm hiểu toàn bộ giá trị nội dung và nghệ thuật tác phẩm (văn bản) thì còn có loại bài khác - loại bài "hớng dẫn đọc thêm". Đây không phải là loại bài mới, những vì cha có một giáo trình nào của trờng S phạm định hớng một cách rõ ràng cụ thể phơng pháp dạy học nên hầu hết giáo viên hết sức lúng túng khi dạy loại bài hớng dẫn đọc thêm này. Qua quá trình dạy học, tự tìm tòi, học hỏi thêm đồng nghiệp chúng tôi dần dần hình thành cho mình một cách, phơng pháp dạy - học loại bài này và b- ớc đầu có kết quả. Trong phạm vị một sáng kiến kinh nghiêm, xin đợc nêu một vài kinh nghiệm của bản thân về dạy loại bài hớng dẫn đọc thêm trong chơng trình Ngữ văn lớp 9. B. Giải quyết vấn đề I. Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn 1. Cơ sở lí luận: a. Trong cấu trúc chơng trình Ngữ Văn THCS loại bài hớng dẫn đọc thêm chiếm dung lợng khá nhiều. Cụ thể: Trờng THCS Xuân Thủy Hồ Thị Minh Ngọc 3 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2006 - 2007 Mt vi kinh nghim v dy - hc loi bi hng dn c thờm Bảng thống kê các văn bản hớng dẫn đọc thêm trong chơng trình Ngữ Văn THCS TT Lớp Tên bài 1 6 - Văn bản: "Bánh chng, bánh giày" 2 6 - Văn bản: "Sự tích Hồ Gơm" 3 6 - Văn bản: "Ông lão đánh cá và con cá vàng" 4 6 - Văn bản: "Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng" 5 6 - Văn bản: "Lớn cới, áo mới" 6 6 - Văn bản: "Con hổ có nghĩa" 7 6 - Văn bản: "Ma" 8 6 - Văn bản: "Lòng yêu nớc" 9 7 - Văn bản: "Sau phút chia li " 10 7 - Văn bản: "Xa ngắm thác núi L" 11 7 - Văn bản: "Sài Gòn tôi yêu" 12 8 - Văn bản: "Muốn làm thằng Cuội" 13 8 - Văn bản: "Hai chữ nớc nhà" 14 9 - Văn bản: "Khúc hát ru những em bé lớn trên lng mẹ" 15 9 - Văn bản: "Những đứa trẻ" 16 9 - Văn bản: "Con cò" 17 9 - Văn bản: "Bến quê" Nh vậy số lợng bài hớng dẫn học thêm trong chơng trình Ngữ Văn THCS là 17 bài dành cho cả 4 khối lớp - một số lợng không nhỏ và có ý nghĩa lớn với học sinh. b. Vị trí của loại bài này trong chơng trình Ngữ Văn. Bên cạnh hệ thống các văn bản học chính thức, thì loại văn bản hớng dẫn học thêm này góp phần làm giàu kiến thức văn học cho học sinh. Đặc biệt nó có một vị trí quan trọng trong việc rèn luyện kĩ năng - phơng pháp tự học, tự nghiên cứu một văn bản văn chơng cho học sinh, góp phần hình thành cho các em một "Văn hoá đọc" đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học Văn "Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh". c. Đặc trng cơ bản về phơng pháp dạy học loại bài hớng dẫn học thêm. Trờng THCS Xuân Thủy Hồ Thị Minh Ngọc 4 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2006 - 2007 Mt vi kinh nghim v dy - hc loi bi hng dn c thờm Đặc trng cơ bản về phơng pháp dạy học loại bài này là: coi trọng yếu tố tự học của trò thông qua sự hớng dẫn một cách khoa học của thầy gợi mở phơng pháp nhiều hơn là dạy kiến thức. Nó khác với loại bài dạy học chính khoá là thầy và trò "đồng hoạt động, đồng sáng tạo, đồng cảm thụ" 2. Cơ sở thực tiễn a. Thực trạng dạy học loại bài hớng dẫn đọc thêm. Thực tế hiện nay đang tồn tại hai khuynh hớng - hai cách dạy loại bài này: Cách 1: Để học sinh tự hoạt động thông qua hình thức giáo viên nêu một số câu hỏi (SGK) - trò trả lời. Cách 2: Thầy trò cùng hoạt động, tìm hiểu vài nét sơ lợc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Nguyên nhân của thực trạng nh đã nêu ban đầu là cha có một trờng S phạm, một cấp chỉ đạo chuyên môn nào cung cấp cho sinh viên phơng pháp cụ thể dạy - học loại bài này, và sách giáo viên cũng không có hớng dẫn cụ thể, nên giáo viên phải tự bơi trong "sáng tạo". b. Kết quả. Kết quả của cách dạy này dẫn đến yếu tố "hớng dẫn" của thầy và kĩ năng tự học và đọc thêm của trò không thực hiện đợc, hoặc nếu có thể thì rất mờ nhạt và điều đáng buồn hơn là các em không nắm đợc đặc sắc nội dung và nghệ thuật của tác phẩm, do vậy mà kiến thức của các em nghèo đi. 3. Từ cơ sở lí luận và thực tiễn nh trên, đặt chúng tôi - những giáo viên dạy Ngữ Văn - phải tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm để hình thành dần một phơng pháp dạy - học tối u cho loại bài này nhằm khắc phục những hạn chế nh đã nêu, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học Văn trong nhà trờng. Sau đây xin nêu một vài kinh nghiêm bớc đầu của bản thân. II. Một vài kinh nghiệm dạy học loại bài hớng dẫn đọc thêm. Trờng THCS Xuân Thủy Hồ Thị Minh Ngọc 5 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2006 - 2007 Mt vi kinh nghim v dy - hc loi bi hng dn c thờm 1. Về nguyên tắc. Coi trọng yếu tố hớng dẫn - tự học của loại bài hớng dẫn đọc thêm và có ý nghĩa của nó trong việc rèn luyện kĩ năng, tiến đến hình thành, xây dựng một phơng pháp tự học - một văn hoá đọc, làm cơ sở cho quá trình học văn trong nhà trờng và sau này vào đòi cho học sinh. Nhận rõ vai trò của yếu tố hớng dẫn, để thầy làm tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò này đối với học sinh, giúp các em "tự học" tốt hơn, có hiệu quả hơn. Thấy đợc mối quan hệ biện chứng của hai yếu tố "tự học" và "hớng dẫn". Nếu ngời giáo viên hớng dẫn tốt tất yếu học sinh sẽ tự học tốt, ngợc alị nếu h- ớng dẫn có hạn chế, kết quả tự học sẽ không cao. 2. Về phơng pháp. a. Phơng pháp dạy học phần chú thích. Phần này lu ý hai loại chú thích: *Loại 1: Những kiến thức về tác giả, tác phẩm Phần này giáo viên chỉ hớng dẫn học sinh tìm đợc yếu tố nào trong cuộc đời của tác giả đã ảnh hởng và chi phối sâu sắc đến quá trình thai nghén tác phẩm. Đây là yếu tố quan trọng để giúp các em hiểu sâu nội dung tác phẩm. Ví dụ: Khi giới thiệu tác giả của đoạn trích "Những đứa trẻ" - lớp 9 - thì cần phải lu ý với học sinh rằng tuổi ấu thơ của Gooc - ki cũng từng sống trong đắng cay, tủi hờn để trong quá trình tìm hiểu văn bản các em cắt nghĩa đợc vì sao nhà văn có đợc những trang viết xúc động nh vậy về những đứa trẻ. * Loại 2: Loại chú thích về từ ngữ và các điển tích. Phần này chỉ hớng dẫn các em tìm hiểu và nắm từ ngữ khó, điển tích khó với mục đích giúp các em khai thông - giải mã văn bản bớc đầu. b. Phơng pháp dạy học phần đọc - hiểu văn bản. Bớc 1: Hớng dẫn phơng pháp đọc văn bản. Trờng THCS Xuân Thủy Hồ Thị Minh Ngọc 6 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2006 - 2007 Mt vi kinh nghim v dy - hc loi bi hng dn c thờm Qua quá trình hớng dẫn phơng pháp đọc tác phẩm cần phải tuân theo qui trình sau: - Giáo viên đọc mẫu - Giáo viên định hớng phơng pháp đọc cho tất cả các em học sinh - Học sinh đọc - Giáo viên yêu cầu các học sinh khác nhận xét các đọc của bạn để rút kinh nghiệm đồng thời nhận thức thế nào là đọc đúng. Để hoàn thành tốt qui trình này thì giáo viên đọc mẫu phải tốt, định hớng phơng pháp đọc phải rõ ràng cụ thể. Bớc 2: Hớng dẫn phơng pháp tìm hiểu văn bản. * Với loại bài này trên cơ sở câu hỏi sách giáo khoa, giáo viên hớng dẫn học sinh đi sâu tìm hiểu hai vấn đề cơ bản: - Đặc sắc nội dung - Đặc sắc nghệ thuật. Trong mỗi phần giáo viên phải cung cấp cho học sinh hệ thống câu hỏi vừa đủ để định hớng gợi mở cho các em tự tìm hiểu đặc sắc bội dung và đặc sắc nghệ thuật của văn bản. Giáo viên tổ chức cho các em trao đổi thông qua hệ thống câu hởi đó. * Vai trò của thầy giáo trong phần hớng dẫn đọc - hiểu văn bản , vừa h- ớng dẫn, vừa tổ chức cho trò hoạt động tìm hiểu, vừa là th kí chắt lọc - ghi lại kết quả tự tìm hiểu của từng cá nhân - tập thể lớp, vừa giúp đỡ với tinh thần góp thêm một cách hiểu để định hớng và làm phong phú thêm kết quả cảm thụ cho các em. c. Hớng dẫn học phần tổng kết. Cũng thông qua hệ thống câu hỏi (hai hoặc ba câu) giáo viên định hớng để học sinh tự tổng kết rút ra đặc sắc giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản và giúp các em chắt lọc, tự ghi lại nội dung cơ bản nhất của phần tổng kết. Lu ý phần này có tác dụng rất lớn trong việc rèn kì năng tổng hợp, khái quát, kĩ năng nói cho học sinh rất lớn nên thầy giáo không đợc làm thay. Trờng THCS Xuân Thủy Hồ Thị Minh Ngọc 7 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2006 - 2007 Mt vi kinh nghim v dy - hc loi bi hng dn c thờm d. Hớng dẫn học sinh tiếp tục học ở nhà. Phần này đối với loại bài hớng dẫn đọc thêm có ý nghĩa quan trọng, giúp các em nắm chắc hơn những điều đã đợc hớng dẫn ở lớp, trên cơ sở đó đi sâu tìm hiểu thêm những vấn đề cha đợc thầy giáo và bạn học đề cập đến, vì vậy nên giáo viên cần hớng dẫn các em tiếp tục tự mình đọc thêm tác phẩm ở nhà một cách cụ thể và với một mục đích rõ ràng, trành hình thức qua loa, chiếu lệ. C. Một thiết kế minh hoạ * Lu ý: Văn bản này học chung với văn bản "Bếp lửa" (học chính thức) trong hai tiết. Vì thế thời lợng dành cho hớng dẫn đọc thêm văn bản này tối đa 20 phút. Văn bản: Khúc hát ru những em bé lớn trên lng mẹ (Nguyễn Khoa Điềm) A. Yêu cầu cần đạt: Giúp học sinh: - Cảm nhận đợc tình yêu thơng con và ớc vọng của ngời mẹ dân tộc Tà-ôi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nớc, từ đó phần nào hiểu đợc lòng yêu quê hơng, đất nớc và khát vọng tự do của nhân dân ta trong thời kì lịch sử này. - Giọng điệu thơ tha thiết, ngọt ngào của Nguyễn Khoa Điềm qua những khúc ru cùng bố cục đặc sắc của bài thơ. B. Chuẩn bị: - GV: Giáo án - HS: Học bài, làm bài tập và soạn bài C. Tiến trình giờ học: 1. ổn định lớp Trờng THCS Xuân Thủy Hồ Thị Minh Ngọc 8 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2006 - 2007 Mt vi kinh nghim v dy - hc loi bi hng dn c thờm 2 . Bài mới: Hoạt động 1: Hớng dẫn tìm hiểu về tác giả, tác phẩm Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng ? Để tạo cơ sở cho việc cảm thụ tác phẩm tốt, điều đầu tiên ngời đọc phải làm gì? Dựa vào đâu để tìm hiểu tác giả, tác phẩm? - HS yếu kém nêu - HS Tb nhận xét và bổ sung - GV định hớng đúng. ? Dựa vào phần chú thích về tác giả kết hợp với những hiểu biết của em, hãy nêu những nét cần lu ý về tác giả Nguyễn Khoa Điểm? - HS yếu kém nêu - HS Tb nhận xét và bổ sung - GV định hớng đúng. ? Bài thơ này đợc sáng tác trong hoàn cảnh nào? - HS Tb trình bày hoàn cảnh ra đời của bài thơ. - HS khá giỏi nhận xét và bổ sung. I. Vài nét về tác giả, tác phẩm 1. Tác giả: - Nguyễn Khoa Điềm (1943) - Quê: Phong Điền - Thừa Thiên Huế. - Thuộc thế hệ nhà thơ trởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nớc. - Ông từng sống và chiến đấu cùng ng- ời dân Vân Kiều ở miền Tây Thừa Thiên. 2. Tác phẩm - Bài thơ đợc sáng tác năm 1971, khi đang công tác ở chiến khu miền Tây Thừa Thiên. Hoạt động 2: Hớng dẫn đọc và tìm hiểu chung về bài thơ II. Đọc và tìm hiểu chung về văn Trờng THCS Xuân Thủy Hồ Thị Minh Ngọc 9 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2006 - 2007 Mt vi kinh nghim v dy - hc loi bi hng dn c thờm - GV hớng dẫn HS giọng đọc: Đọc với giọng tha thiết, chú ý các điệp khúc. - GV đọc mẫu. - HS theo dõi giọng đọc - GV hớng dẫn đọc chú thích ở nhà - HS trả lời ? Bài thơ thuộc thể thơ gì? - HS Tb xác định ? Bài thơ có thể chia theo bố cục nào? - HS chia bố cục bản 1. Đọc 2. Tìm hiểu chú thích 3. Thể thơ 8 chữ, vần chân, mang tính chất một bài hát ru. 4. Bố cục: Gồm 3 đoạn, mỗi đoạn gồm 2 lời ru - Lời ru của nhà thơ (7 câu) - Lời ru cuả mẹ (4 câu) Từng khúc mở đầu bằng: "Em Cu Tai ngủ trên lng mẹ ơi" Kết thúc: "Ngủ ngoan A Kay ơi " Hoạt động 3: Hớng dẫn đọc - hiểu văn bản ? Sau khi tìm hiểu về tác giả, tác phẩm, đọc tác phẩm, bớc tiếp theo ngời đọc phải làm gì? - HS xác định. ? Về đặc sắc nội dung, ở bài thơ này ta III. Đọc - hiểu văn bản 1. Đặc sắc về nội dung * Hình ảnh ngời mẹ Tà - ôi Trờng THCS Xuân Thủy Hồ Thị Minh Ngọc 10 [...]... - NXB GD 2 Ngữ Văn lớp 6,7,8,9 - NXB GD 3 Ngữ Văn lớp 6,7,8,9 - Sách giáo viên - NXB GD 4 Một số vấn đề về đổi mới phơng pháp dạy học ở các trờng THCS Môn Ngữ Văn - Viện khoa học giáo dục 2002 5 Tài liệu bồi dỡng thờng xuyên Chu kì III (Năm học 2004 2007 Môn Ngữ Văn - Quyển I) - NXB GD 6 Giáo trình Phơng pháp dạy học Ngữ Văn ở trờng THPT - ĐHSP Huế - Tài liệu lu hành nội bộ 15 Trờng THCS Xuân Thủy... thể) - Soạn bài: "ánh trăng" 13 Trờng THCS Xuân Thủy Hồ Thị Minh Ngọc Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2006 - 2007 Mt vi kinh nghim v dy - hc loi bi hng dn c thờm D Kết quả thực nghiệm kinh nghiệm 1 Về định tính: Học sinh bớc đầu biết cách đọc thêm một tác phẩm cụ thể, điều này thể hiện rõ qua bài soạn của các em về loại bài hớng dẫn đọc thêm Đa phần trong bài soạn các em đã nêu đợc vài nét đặc sắc về. .. dẫn đọc thêm là loại bài có tác dụng làm giàu vốn văn chơng, rèn luyện kĩ năng tự học, tự cảm thụ và bớc đầu xây dựng cho học sinh một văn hoá đọc, nếu nh chúng ta có đợc một phơng pháp dạy và học đúng với đặc trng thể loại Là một giáo viên mới vào nghề, vốn kinh nghiệm cha nhiều, những điều nêu trên mới chỉ là bớc đầu với mong muốn làm phong phú hoá - tiến đến góp phần định hình phơng pháp dạy - học. .. học loại bài vốn không mấy ai yêu thích này Vì vậy chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết Kính mong đồng nghiệp miễn thứ và chỉ giáo thêm 14 Trờng THCS Xuân Thủy Hồ Thị Minh Ngọc Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2006 - 2007 Mt vi kinh nghim v dy - hc loi bi hng dn c thờm Xuân Thuỷ, tháng 2 năm 2007 Hồ Thị Minh Ngọc G Tài liệu tham khảo 1 Chơng trình giáo dục phổ thông cấp THCS Môn Ngữ Văn - NXB GD 2 Ngữ. .. Tà - ôi 4 Củng cố: Từ hình ảnh của ngời mẹ Tà - ôi, em có liên hệ gì về tình yêu quê hơng đất nớc, ý chí chiến đấu cho độc lập tự do của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nớc? - HS tự bộc lộ 5 Hớng dẫn về nhà: - Nắm đợc kiến thức bài học - Học thuộc bài thơ - Tiếp tuọc tìm hiểu kĩ một số khía cạnh nội dung (Yêu thơng con, yêu bộ đôi, yêu lãnh tụ bà mẹ đã làm gì?) và nghệ thuật của bài. .. về nghệ thuật tìm hiểu những nét đặc sắc nghệ thuật - Giọng điệu thơ ngọt ngào tha thiết của bài thơ ta tìm hiểu những khía của khúc hát ru cạnh nào? - Hình ảnh thơ: gần gũi, mộc mạc đợc - GV gợi mở: giọng điệu thơ, hình ảnh nói theo cách rất riêng của ngời dân thơ, sử dụng một số biện pháp nghệ tộc Vân Kiều 12 Trờng THCS Xuân Thủy Hồ Thị Minh Ngọc Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2006 - 2007 Mt vi kinh. .. Mt vi kinh nghim v dy - hc loi bi hng dn c thờm thuật tu từ - Sử dụng một số biện pháp nghệ - HS phát hiện chi tiết nghệ thuật thuật: nhân hoá, ẩn dụ Hoạt động 4: Hớng dẫn tổng kết - Theo em, giá trị nội dung và nghệ IV Tổng kết thuật của bài thơ thể hiện nh thế nào? - HS tự khái quát 1 Nghệ thuật: - Khúc hát ru với giọng điệu ngọt ngào, thiết tha - Hình ảnh ẩn dụ 2 Nội dung - Khúc hát của tình yêu... đội - HS yếu kém đọc và phát hiện + Thơng làng đói ? Những câu thơ đó cho em cảm nhận + giã gạo để nuôi bộ đội gì về tình yêu quê hơng, đất nớc? + Tham gia sản xuất - HS tự bộc lộ cảm nhận + đi chuyển lán, đi đạp rừng, đi giành - GV định hớng: Bằng hành động của trận cuối mẹ tham gia sản xuất ở hậu phơng 11 Trờng THCS Xuân Thủy Hồ Thị Minh Ngọc Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2006 - 2007 Mt vi kinh. ..Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2006 - 2007 Mt vi kinh nghim v dy - hc loi bi hng dn c thờm phải đi sâu tìm hiểu vấn đề gì? (Nhân vật nào?) ? Phân tích nhân vật bà mẹ ta phải làm gì? - HS trình bày phơng pháp - GV định hớng (Tình cảm của bà mẹ) ? Hình ảnh ngời mẹ Tà - ôi có những nét nào đáng quý? - HS Tb trình bày cảm nhận - HS khá giỏi nhận xét và bổ sung (Thơng con,... nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ Tuy nhiên nó chỉ là bớc đầu nhng có tác dụng làm cơ sở cho việc dạy và học ở trên lớp 2 Về định lợng Kết quả kiểm tra 15 phút của bài "Khúc hát ru những em bé lớn trên lng mẹ" so với năm trớc khi cha thực hiện kinh nghiệm này, học sinh có nhiều tiến bộ Đề kiểm tra 15 phút: Tình cảm và ớc vọng của ngời mẹ Tà - ôi qua ba khúc ru? Kết quả Số lợng HS 36 . trạng dạy học loại bài này b. Kết quả. II. Một vài kinh nghiệm dạy học loại bài hớng dẫn đọc thêm. 1. Về nguyên tắc. 2. Về phơng pháp. a. Phơng pháp dạy học phần chú thích. b. Phơng pháp dạy học. 2007 Mt vi kinh nghim v dy - hc loi bi hng dn c thờm Một vài kinh nghiệm về dạy - học loại bài hớng dẫn đọc thêm A. Đặt vấn đề Đối với việc dạy học Ngữ Văn, phơng pháp dạy học truyền thống lấy giáo. THCS Môn Ngữ Văn - NXB GD 2. Ngữ Văn lớp 6,7,8,9 - NXB GD 3. Ngữ Văn lớp 6,7,8,9 - Sách giáo viên - NXB GD 4. Một số vấn đề về đổi mới phơng pháp dạy học ở các trờng THCS Môn Ngữ Văn - Viện
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một vài kinh nghiệm về dạy - học loại bài hướng dẫn đọc thêm trong môn ngữ văn thcs, SKKN Một vài kinh nghiệm về dạy - học loại bài hướng dẫn đọc thêm trong môn ngữ văn thcs, SKKN Một vài kinh nghiệm về dạy - học loại bài hướng dẫn đọc thêm trong môn ngữ văn thcs

Từ khóa liên quan