SKKN Vận dụng tư vấn học đường để nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm học sinh khối 10 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

24 4,883 18
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 14:58

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM HỌC SINH LỚP 10A2 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI Người thực hiện: Phan Thị Khoa NHA TRANG - 04/2013 A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Trong nhà trường THPT, cùng với dạy học, giáo dục là một trong những nhiệm vụ then chốt. Làm thế nào để học sinh ngoan hơn, ý thức tự giác cao hơn, học tập tốt hơn, yêu thương đoàn kết với nhau hơn đó là những câu hỏi thường trực của những thầy, cô giáo đã và đang làm công tác chủ nhiệm. Hoà chung với sự biến đổi của giáo dục thế giới, nền giáo dục Việt Nam đang có những sự thay đổi lớn: Rũ bỏ những quan niệm, biện pháp giáo dục lạc hậu, thay thế vào đó là các quan niệm và biện pháp giáo dục mới, hiện đại hơn, phù hợp với sự phát triển của xã hội, nhằm mục tiêu giáo dục nên các thế hệ học trò không chỉ học giỏi mà còn năng động, tự giác, tự tin trong học tập cũng như trong cuộc sống. Trong những năm làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để nâng cao hiệu quả của công tác chủ nhiệm, và đã đạt được những kết quả khá tốt. Tuy nhiên, thực tế đã đặt ra một số vấn đề cần giải quyết như sau: Thứ nhất, những kết quả đó chưa bền vững, lúc giáo viên chủ nhiệm tăng cường kiểm tra việc thực hiện nội quy thì các em rất ngoan, nhưng chỉ cần giáo viên chủ nhiệm “thả lỏng” thì nhiều em sẽ vi phạm. Tinh thần tự quản của tập thể lớp chưa cao. Mặt khác, trong lớp có những em rất cá tính (và nhiều khi có cả học trò cá biệt) nếu chúng ta chỉ đơn thuần áp dụng các biện pháp như nhắc nhở hay trách phạt thì chưa đủ. Thứ hai, hiện nay do điều kiện kinh tế được cải thiện, mức sống của các gia đình được nâng lên, mỗi gia đình chỉ sinh từ một đến hai con nên có điều kiện quan tâm con cái nhiều hơn. Do được sống trong sự bao bọc của gia đình từ nhỏ nên trong các em hình thành tính ích kỷ, cái tôi của các em quá lớn, dẫn đến việc khó hoà nhập với tập thể và thiếu những kỹ năng cơ bản trong quan hệ, giao tiếp, ứng xử với những người xung quanh. Thứ ba, đại bộ phận phụ huynh mới chỉ chú ý đến việc học của con chứ chưa chú ý đế sự phát triển về mặt tâm lý. Hơn nữa bản thân phụ huynh còn có tâm lý ngại ngùng khi trò chuyện với con cái về các vấn đề nhạy cảm. Vì vậy đa số các em chưa có hiểu biết đúng và đầy đủ về tình yêu, giới tính, và quan hệ với bạn khác giới. Thứ tư, ở tuổi các em làm đẹp trở thành một nhu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, các em chưa có hiểu biết đầy đủ về thẩm mỹ, dẫn tới hiện tượng chạy theo bắt chước thần tượng của mình một cách máy móc, nhiều khi không phù hợp với văn hoá dân tộc tạo nên sự phản cảm ở những người xung quanh, có nguy cơ đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc. Thứ năm, các em mới bước chân vào trường THPT, hầu hết chưa quen với phương pháp giảng dạy của giáo viên ở cấp 3. Thêm vào đó chương trình học hiện nay của các em khá nặng, nên các em lúng túng chưa tìm ra phương pháp học thích hợp cho bản thân dẫn đến kết quả học tập chưa cao. Làm thế nào để các em không chỉ học tốt, mà còn trở thành những con người tự giác, tự tin, năng động trong học tập cũng như trong cuộc sống. Bản thân tôi nghĩ rằng người giáo viên chủ nhiệm cần phải cùng một lúc thực hiện nhiều biện pháp, một trong những biện pháp quan trọng nhất là công tác tư vấn học đường. Bởi vì tư vấn tốt sẽ giúp giáo viên chủ nhiệm đạt hiệu quả cao trong giáo dục học sinh. Mục tiêu của tư vấn chính là hỗ trợ trẻ tự nhận thức, tự giúp đỡ chính mình và tự thay đổi bản thân. Như vậy, tư vấn là cách thức đạt đến giáo dục ở trình độ cao: giáo dục dựa trên sự tự giác, tự giáo dục. Đối với việc học tập của học sinh, công tác tư vấn học đường giúp các em tìm ra được phương pháp học tập phù hợp, hiệu quả, giúp các em nhận ra rằng học ở trình độ cao nhất là tự học, học để ngộ ra, để tự nhận thức. Học hiệu quả không phải là ghi nhớ những điều thầy cô truyền đạt, mà học từ nhiều nguồn, qua nhiều cách, qua trải nghiệm. Qua công tác tư vấn học đường, giáo viên chủ nhiệm sẽ nắm được tâm tư tình cảm của các em, những khó khăn mà học sinh đang mắc phải, cùng sẻ chia, động viên và hướng dẫn các em vượt qua khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống, giúp học sinh tự trải nghiệm để nhận ra giá trị thật của cuộc sống, tự trang bị cho mình những kỹ năng sống cần thiết. Đồng thời công tác tư vấn học đường còn là cơ hội để xây dựng quan hệ thầy (cô) – trò gắn bó, bạn bè mến thương nhau, tạo cơ sở để xây dựng nên lớp học thân thiện, học sinh tích cực. Khi làm được điều đó là chúng ta đang góp phần nâng cao hiệu quả của công tác chủ nhiệm lớp. Từ những lý do nêu trên, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Vận dụng tư vấn học đường để nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 10A2 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi” để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu - Nâng cao ý thức tự giác, tự giáo dục cho học sinh. - Giúp học sinh lựa chọn phương pháp học tập phù hợp với điều kiện thực tế của bản thân. - Trang bị cho học sinh những kỹ năng sống cơ bản để tự xử lý tốt các tình huống phát sinh trong cuộc sống. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: học sinh lớp 10A2 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Nha Trang, Khánh Hoà. - Đối tượng nghiên cứu: Công tác tư vấn học đường 4. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận của công tác tư vấn học đường đối với học sinh. - Khảo sát đánh giá thực trạng học sinh lớp 10A2 tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Nha Trang, Khánh Hoà - Đề xuất những biện pháp, tiến hành thực nghiệm, đánh giá kết quả và vận dụng để nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm học sinh lớp10A2. 5. Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: công tác tư vấn học đường - Thời gian: từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2014 - Không gian: Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Nha Trang, Khánh Hoà - Đối tượng khảo sát: Học sinh lớp10A2 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. 6. Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu về mặt lý luận để hiểu và chọn lọc ra được những nội dung tư vấn học đường phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh lớp 10. - Tiến hành khảo sát bằng cách phát phiếu thăm dò để đánh giá thực trạng của vấn đề đang nghiên cứu. - Vận dụng những nội dung đã nghiên cứu về mặt lý luận vào đối tượng nghiên cứu cụ thể. - Khảo sát bằng phiếu thăm dò, so sánh, đối chiếu, đánh giá kết quả trước và sau khi tiến hành thực nghiệm. - Rút ra kết luận và đề ra hướng ứng dụng của đề tài. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Khái niệm Tư vấn học đường Tư vấn là từ chỉ một hoạt động chuyên môn hoặc chỉ một nghề nghiệp chuyên giúp người khác có thể ra quyết định và giải quyết vấn đề, nâng cao năng lực sống cá nhân bằng những phương pháp nghiệp vụ chuyên môn. Người làm nghề này được gọi là nhà tư vấn. Trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT, để hỗ trợ học sinh trong quá trình phát triển, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục học sinh, người giáo viên chủ nhiệm cũng cần có khả năng tư vấn, hỗ trợ học sinh. Một số dạng tư vấn thường được sử dụng trong công tác chủ nhiệm, đó là tư vấn tâm lý và tư vấn giáo dục. Tư vấn tâm lý là quá trình nhà tư vấn vận dụng những tri thức, phương pháp và kỹ thuật tâm lý học nhằm trợ giúp đối tượng được tư vấn nhận ra chính mình, từ đó thay đổi hành vi, thái độ, tự tái lập lại thế cân bằng tâm lý của bản thân mình. Tư vấn giáo dục là qua trình tư vấn mà nhà tư vấn sử dụng các phương pháp giáo dục nhằm can thiệp, phòng ngừa, hỗ trợ học sinh trong quá trình phát triển. Tư vấn giáo dục có hai loại: tư vấn trực tiếp và tư vấn gián tiếp. Như vậy, quá trình tư vấn là quá trình từ khi nhà tư vấn bắt đầu làm việc với người cần tư vấn đến khi đạt được một kết quả nhất định mà cả hai chấp nhận. Kết quả tư vấn là sự thay đổi về chất ở một mức độ nhất định ở người cần tư vấn. Tham vấn một khái niệm còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Có nhiều cách hiểu về tham vấn. Trong công tác chủ nhiệm, tham vấn là kỹ năng trợ giúp về mặt tâm lý của giáo viên chủ nhiệm đối với học sinh khó khăn về tâm lý, nhằm giúp các em tự nhận thức và đối mặt với những vấn đề của mình, có thể vượt qua những khó khăn đó. Tham vấn có nhiều loại như: tham vấn tâm lý, tham vấn hướng nghiệp, tham vấn học tập. Thuật ngữ tư vấn học đường được sử dụng trong nhà trường hiện nay bao gồm cả chức năng tư vấn và tham vấn. Đó là một lĩnh vực khoa học ứng dụng tâm lý và giáo dục, bao gồm những cách thức hỗ trợ và tác động mang tính định hướng giáo dục tới học sinh cần giúp đỡ. Qua tư vấn, học sinh vượt qua được những khó khăn lựa chọn được cách giải quyết phù hợp. Giáo viên chủ nhiệm đồng thời là nhà tư vấn, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục con người. 2.Vai trò của Tư vấn học đường Năm 2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo cho các trường thực hiện nhiệm vụ tư vấn học đường. Điều đó chứng tỏ, tư vấn học đường có vai trò quan trọng trong nhà trường. Tư vấn học đường tạo ra những tác động mang tính định hướng giáo dục tới học sinh, nhằm giúp học sinh biết cách định hướng và giải quyết vấn đề của bản thân, tạo ra sự phát triển phù hợp với yêu cầu, mong muốn của xã hội. Như vậy, tư vấn học đường tác động vào nhận thức, giúp các em tự nhận thức, tự giải quyết vấn đề qua đó hình thành tính tự lập, biết tự chịu trách nhiệm. Tư vấn học đường trợ giúp và là bạn đồng hành của các em trong quá trình học tập, rèn luyện và phát triển. Tư vấn học đường có vai trò tham vấn giúp các em lựa chọn cách xử lý đúng, góp phần ổn định đời sống tâm hồn, tình cảm và giúp học sinh thực hiện được nguyện vọng của mình. Tư vấn học đường tạo ra môi trường thuận lợi, tích cực, thân thiện cho sự phát triển nhân cách của trẻ đúng theo định hướng, mục tiêu mà xã hội mong muốn. Đó là hạnh phúc của mỗi các nhân dựa trên hạnh phúc của toàn xã hội. 3. Các nội dung của Tư vấn học đường Dựa trên một số kết quả nghiên cứu từ năm 2000 đến năm 2005, những khó khăn trong đời sống học đường, những “trục trặc” mà học sinh trung học có thể gặp phải trong các mối quan hệ của mình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định rõ sáu nội dung của tư vấn học đường ở trường phổ thông, tập trung vào các vấn đề sau: - Hướng nghiệp, chọn nghề và thông tin tuyển sinh - Tình yêu, giới tính và quan hệ với bạn khác giới - Quan hệ, giao tiếp, ứng xử với gia đình, bạn bè và giáo viên - Phương pháp học tập - Tham gia các hoạt động xã hội - Thẩm mỹ 4. Đối tượng cần tư vấn học đường Trong tư vấn học đường, một trong những vấn đề cấn xác định rõ là đối tượng cần tư vấn. Đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm, có hai đối tượng cần tư vấn. Thứ nhất là những học sinh gặp khó khăn chủ quan, không tìm thấy phương hướng sống, hoặc những khó khăn mà bản thân em không tìm ra cách giải quyết. Đó là những khó khăn trong đời sống học đường, trong các mối quan hệ của học sinh. Đây là kiểu tư vấn trực tiếp. Thứ hai là những tác nhân gây ra khó khăn cho các em, gây tổn thương hoặc không biết làm việc với các em. Nếu không tư vấn, can thiệp vào nhóm đối tượng này thì vấn đề của học sinh không được giải quyết. Vì vậy, khi làm việc với nhóm thứ hai, mục tiêu là hỗ trợ để họ hiểu, thay đổi thái độ, cách ứng xử với học sinh cần tư vấn. Đây là kiểu tư vấn gián tiếp. Dù là tư vấn trực tiếp hay tư vấn gián tiếp, mục tiêu cuối cùng vẫn là lợi ích của học sinh đang được tư vấn. 5. Lực lượng tham gia tư vấn học đường Để thực hiện những nội dung tư vấn nêu trên, đảm bảo thực hiện tốt vai trò của tư vấn học đường nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh cần thu hút đông đảo lực lượng tham gia công tác tư vấn, bao gồm: Các tổ chức, cá nhân tư vấn ngoài nhà trường- đó là những người, những tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, như các tổ chức tư vấn trẻ em, các cơ quan bảo vệ và chăm sóc trẻ em, các cơ quan pháp luật và các cơ quan công tác xã hội. Các tổ chức, cá nhân tư vấn trong nhà trường. Mỗi trường có một hay một vài bộ phận chịu trách nhiệm tư vấn cho học sinh. Các tổ chức, cá nhân này bao gồm cả lực lượng chuyên nghiệp và không chuyên. 6. Một số yêu cầu trong công tác tư vấn học đường Tư vấn, dù là nghề nghiệp hay chỉ là một chức năng đều phải tuân theo yêu cầu đạo đức nghề nghiệp. Các yêu cầu đạo đức nghề nghiệp giúp người tư vấn định hướng đúng nghề nghiệp, đảm bảo cho các cuộc tư vấn đúng hướng và hiệu quả. Mặt khác các yêu cầu đạo đức tư vấn còn tăng cường trách nhiệm nghề nghiệp, đảm bảo người tư vấn có thể thực hiện mục đích vì lợi ích của trẻ em. Những phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần tuân thủ khi tư vấn cho học sinh gồm: - Luôn đảm bảo khách quan trong tư vấn. - Người tư vấn cần tránh các quan hệ nhiều tuyến với học sinh cần tư vấn. - Người tư vấn cần tôn trọng học sinh cần tư vấn. - Cần giữ bí mật thông tin trong tư vấn. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG TẠI TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI 1. Một số nét về công tác tư vấn học đường tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi là một trong số các trường có quy mô lớn trên địa bàn thành phố Nha Trang. Năm học 2013- 2014, trường có 49 lớp (gồm 17 lớp khối 12, 16 lớp khối 11 và 16 lớp khối 10) với quy mô hơn 2000 học sinh. Ban giám hiệu nhà trường đã có nhiều quan tâm đến vấn đề tư vấn học đường như: Trường đã thành lập câu lạc bộ tư vấn sức khoẻ sinh sản vị thành niên do cô Phan Hồng Vân và cô Cao Thị Nhung, giáo viên môn sinh học phụ trách. Đã phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường như hội cha mẹ học sinh, công an phường, công an thành phố, hàng năm tổ chức các hoạt động để phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh. Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp để tư vấn tuyển sinh cho học sinh khối 12, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh, giúp các em có cái nhìn đúng với các ngành nghề trong xã hội. Ngoài ra còn có sự tham gia của các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội, Thông qua việc tổ chức các hoạt động ngoại khoá, văn nghệ, vui chơi giải trí đã góp phần tạo điều kiện để các em được tham gia sinh hoạt tập thể, rèn luyện kỹ năng hoà nhập với cộng đồng, vượt qua những mặc cảm tự ti về bản thân, dám thể hiện mình trước đám đông 2. Những khó khăn và hạn chế trong công tác tư vấn học đường Các em học sinh của trường đều ở độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi, lứa tuổi gặp nhiều vướng mắc về tâm, sinh lý nên rất cần sự tư vấn và sự quan tâm, giúp đỡ của những người có chuyên môn. Đặc biệt đối với học sinh lớp 10, các em gặp nhiều khó khăn trong việc hoà nhập với môi trường mới với rất nhiều điều lạ lẫm (bạn bè mới, môi trường học tập mới, phương pháp học tập mới, ). Tuy nhiên công tác tư vấn học đường tại trường vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế. Bảng thăm dò mức độ khó khăn trong việc hoà nhập với môi trường học tập mới của học sinh Tổng số người trả lời: 44 Tổng số ý kiến Tỉ lệ (%) Rất khó khăn 10 22.73 Khó khăn 10 22.73 Hơi khó khăn 10 22.73 Không khó khăn 14 31.82 Nhà trường chưa có cán bộ chuyên môn phụ trách công tác tư vấn học đường. Các lực lượng tham gia vào công tác này hiện nay đều là những lực lượng không chuyên, không được đào tạo bài bản về công tác tư vấn. Chính vì vậy, khi tư vấn cho học sinh các giáo viên chủ yếu tư vấn theo theo kinh nghiệm của bản thân và đồng nghiệp. Quá trình nắm bắt tâm lý học sinh, gợi mở để các em mạnh dạn bày tỏ những khó khăn đang mắc phải, quá trình giúp đỡ các em chưa chuyên nghiệp dẫn đến học sinh e ngại. Khi có nhu cầu được tư vấn các em sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè, từ những người xung quanh hoặc tự tìm cách xử lý. Bảng thăm dò mức độ thường xuyên đến phòng tư vấn sức khoẻ sinh sản vị thành niên của trường Tổng số người trả lời: 44 Tổng số ý kiến Tỉ lệ (%) Rất thường xuyên 0 0 Thường xuyên 1 2.27 Không thường xuyên 5 11.36 Chưa bao giờ 38 86.36 Câu lạc bộ tư vấn sức khoẻ sinh sản vị thành niên đã thành lập được gần 5 năm nhưng hoạt động chưa có hiệu quả. Số học sinh đến tư vấn rất ít do tâm lý xấu hổ, rụt rè, e ngại. Phòng tư vấn của trường chưa đảm bảo được yêu cầu của một phòng tư vấn vì chưa đảm bảo sự kín đáo, riêng tư, tạo cho các em cảm giác an toàn. Nhiều giáo viên kể cả giáo viên chủ nhiệm là những người gần gũi với học sinh nhất vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của tư vấn học đường. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp, các tiết sinh hoạt lớp giáo viên thường dành để phổ biến các hoạt động tuần tiếp theo, phê bình các học sinh vi phạm hoặc có những biểu hiện không tốt trong tuần vừa qua. Nhiều giáo viên chưa quan tâm, tìm hiểu nguyên nhân tại sao học sinh lại như vậy và nếu tìm hiểu được nguyên nhân thì lại không biết phải tác động như thế nào, nhất là khi học sinh gặp những vấn đề nhạy cảm về giới tính, tình bạn, tình yêu Bảng thăm dò mức độ thường xuyên tư vấn tâm lý của giáo viên chủ nhiệm Tổng số người trả lời: 44 Tổng số ý kiến Tỉ lệ (%) Rất thường xuyên 0 0 Thường xuyên 0 0 Không thường xuyên 10 22.73 Chưa bao giờ 34 77.27 Các em học sinh lớp 10 bước vào một môi trường học tập mới nên gặp rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. So với chương trình bậc THCS chương trình ở bậc THPT khối lượng kiến thức nhiều hơn và khó hơn rất nhiều. Phương pháp giảng dạy của giáo viên THPT cũng khác với bậc học trước nên nhiều em không bắt kịp được. Tuy nhiên nhiều giáo viên không để ý đến sự khác biệt đó, nên không hướng dẫn cho học sinh tìm ra phương pháp học tập phù hợp với bản thân. Bảng thăm dò mức độ khó khăn trong việc tìm ra phương pháp học tập phù hợp Tổng số người trả lời: 44 Tổng số ý kiến Tỉ lệ (%) Rất khó khăn 10 22.73 Khó khăn 20 45.45 Hơi khó khăn 6 13.64 Không khó khăn 8 18.18 Các em gặp rất nhiều những vướng mắc cần được hỗ trợ trong cuộc sống, trong học tập, nhưng các em không muốn tìm đến vai trò tư vấn của giáo viên và các tổ chức trong trường do tâm lý rụt rè, e ngại. Ở lứa tuổi này, các em đã có ý thức làm đẹp. Nhưng vì nhận thức chưa đầy đủ về thẩm mỹ nên các em thường bắt chước theo thần tượng của mình trên phim, ảnh một cách vô thức dẫn đến nhiều em ăn mặc phản cảm, đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, nhiều gia đình tập trung phát triển kinh tế. Cha mẹ có ít thời gian để gần gũi và quan tâm đến con nên không hiểu được suy nghĩ của con mình. Hơn nữa các em học sinh cấp THPT đều bước vào độ tuổi đang lớn, tâm sinh lý có nhiều thay đổi, nhiều bậc phụ huynh không theo sát sự phát triển của con nên không thấy được những khó khăn các em đang mắc phải để kịp thời hỗ trợ con mình. Hầu hết các gia đình hiện nay chỉ quan tâm đến việc học của con chứ chưa quan tâm đúng mức đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ, trong khi các em cần có [...]... vấn học đường 7 6 Một số yêu cầu trong công tác tư vấn học đường 7 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG TẠI TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI 8 1 Một số nét về công tác tư vấn học đường tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi8 2 Những khó khăn và hạn chế trong công tác tư vấn học đường 8 CHƯƠNG 3: VẬN DỤNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG... NHIỆM HỌC SINH TẠI LỚP 10A2 Từ thực tế công tác tư vấn học đường tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, tôi đã thực nghiệm một số nội dung của tư vấn học đường để nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm học sinh tại lớp 10A2 như sau: 1 Tình yêu, giới tính và quan hệ với bạn khác giới - Tổ chức sinh hoạt lớp theo chuyên đề "Tình yêu, giới tính và quan hệ với bạn khác giới”, có sự tham dự của chuyên viên tư vấn, ... Ý kiến (%) Trước khi ứng dụng tư vấn học đường 0 0 2 4.55 10 22.73 32 72.73 Sau khi ứng dụng tư vấn học đường 10 22.73 25 56.82 9 2.45 0 0 - Đã tạo ra được sự phối hợp tốt giữa giáo viên chủ nhiệm và gia đình học sinh trong việc giáo dục học sinh Khi học sinh có vấn đề vướng mắc phụ huynh đã chủ động báo cho giáo viên chủ nhiệm Nhờ đó đã nắm bắt được tình hình học sinh học ở trường cũng như ở nhà và... viên chủ nhiệm có khả năng biến những chủ trương, kế hoạch đào tạo của nhà trường thành chương trình hành động của tập thể lớp và của mỗi học sinh Vận dụng các nội dung tư vấn học đường trong công tác chủ nhiệm đã giúp cho giáo viên chủ nhiệm xây dựng được tập thể lớp đoàn kết, tư ng thân, tư ng ái Củng cố được mối quan hệ tốt đẹp giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên bộ môn, học sinh với... những học sinh này, để giúp đỡ các em phải tác động từ gia đình Đây là một điều vô cùng khó khăn đối với nhà trường Bảng thăm dò vấn đề mà gia đình học sinh thường quan tâm nhất Tổng số người trả lời: 44 Tổng số ý kiến Tỉ lệ (%) Kết quả học tập 43 97.73 Sự phát triển tâm sinh lý 1 2.27 Không quan tâm 0 0 CHƯƠNG 3 VẬN DỤNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC CHỦ... gia đình Giúp học sinh giải quyết được những vấn đề khó khăn của bản thân trong quá trình học tập Vận dụng các nội dung tư vấn học đường đã giúp cho người giáo viên chủ nhiệm gần gũi hơn với tập thể lớp, từ đó nắm bắt được những vấn đề phát sinh trong lứa tuổi học sinh để có những định hướng giáo dục phù hợp đối với các em Mang lại hiệu quả cao cho công tác chủ nhiệm lớp Với thời gian công tác chưa lâu,... đối tư ng nghiên cứu 3 4 Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5 Phạm vi nghiên cứu 4 6 Phương pháp nghiên cứu 4 B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 5 1 Khái niệm Tư vấn học đường 5 2.Vai trò của Tư vấn học đường 5 3 Các nội dung của Tư vấn học đường 6 4 Đối tư ng cần tư vấn học đường 6 5 Lực lượng tham gia tư. .. nội quy học sinh của các em chưa tốt, nhiều học sinh thường xuyên vi phạm nội quy học sinh về các vấn đề như trang phục, nhuộm tóc khác màu đen, đi học trễ , sử dụng tài liệu trong kiểm tra, Sau khi thực hiện các biện pháp tư vấn học đường, số lượng học sinh vi phạm giảm xuống đáng kể: không có học sinh vi phạm trong giờ kiểm tra, không có học sinh mặc đồng phục sai quy định, không có học sinh nhuộm... phương pháp học của mình, từ đó có những góp ý kịp thời đối với những học sinh chưa tiến bộ trong học tập để các em có sự điều chỉnh hợp lý về phương pháp học tập - Phối hợp với nhà trường tổ chức hội thảo học tốt cấp trường để học sinh được nghe các bạn có kết quả học tốt nhất trường chia sẻ về phương pháp học tập từ đó các em sẽ tìm cho mình phương pháp học tập phù hợp với bản thân để có kết quả học tập... ứng dụng tư vấn học đường 10 22.73 20 45.45 6 13.64 8 18.18 Sau khi ứng dụng tư vấn học đường 0 0 4 9.09 10 22.73 30 68.18 Bảng thăm dò đánh giá sự tiến bộ của học sinh về mặt kết quả học tập Tổng số người trả lời: 44 Tổng số ý kiến Tỉ lệ (%) Nhiều tiến bộ 38 86.36 Ít tiến bộ 4 9.09 Không tiến bộ 2 4.55 - Các em thường xuyên tâm sự với giáo viên chủ nhiệm về những vướng mắc trong tình bạn, tình yêu để . KHÁNH HÒA TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM HỌC SINH LỚP 10A2 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI . tư vấn. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG TẠI TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI 1. Một số nét về công tác tư vấn học đường tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi Trường THPT Nguyễn Văn. NHIỆM HỌC SINH TẠI LỚP 10A2 Từ thực tế công tác tư vấn học đường tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, tôi đã thực nghiệm một số nội dung của tư vấn học đường để nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Vận dụng tư vấn học đường để nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm học sinh khối 10 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, SKKN Vận dụng tư vấn học đường để nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm học sinh khối 10 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, SKKN Vận dụng tư vấn học đường để nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm học sinh khối 10 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

Từ khóa liên quan