Giới thiệu về sacombank và trung tâm sacombank.doc

19 1,158 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:25

Giới thiệu về sacombank và trung tâm sacombank Chương 1: Giới thiệu về Sacombank trung tâm thẻ Sacombank.LỜI MƠÛ ĐẦU.Trên thế giới, việc thanh toán qua thẻ đã được bắt đầu từ những năm 40 của thế kỷ XX nhưng đến năm 1990 thẻ ngân hàng mới xuất hiện ở Việt Nam. Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng ở các lónh vực trong đời sống kinh tế của đất nước góp phần thúc đẩy hoạt động ngân hàng phát triển, bao gồm cả các hoạt động trong lónh vực thẻ. Thò trường thẻ Việt Nam còn khá non trẻ nhưng áp lực cạnh tranh đối với các ngân hàng không phải nhỏ. Để có thể vươn lên đứng đầu trong lónh vực thẻû chiếm lónh thò trường này, đòi hỏi các ngân hàng phải nhìn nhận một cách khách quan những thuận lợi khó khăn, những mặt mạnh mặt yếu của sản phẩm, từ đó đề ra các biện pháp nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh phát triển thò trường sản phẩm thẻ của mình. Công việc này không phải chỉ riêng của một ngân hàng nào, ngay cả với một ngân hàng lớn như Sacombank. Mục tiêu nghiên cứu.- Tìm hiểu về các hoạt động của Trung tâm thẻ Sacombank các sản phẩm thẻ do Sacombank phát hành, những điều kiêïn thuận lợi để sản phẩm này phát triển cũng như những vấn đề còn tồn tại ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh phát triển của sản phẩm.- Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những điểm hạn chế, tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm thẻ Sacombank, góp phần thúc đẩy sự phát triển trong lónh vực thẻ tại hệ thống Sacombank. Phương pháp nghiên cứu.Trong quá trình nghiên cứu đề tài, ngoài việc tiếp cận với thực tế tôi cũng đã sưu tầm, thu thập các tài liệu liên quan; sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu dựa trên cơ sở nền tảng kiến thức về ngành tài chính ngân hàng các văn bản, quy đònh của pháp luật.SVTH: Nguyễn Quỳnh Nga. Lớp NH7-K29 1Chương 1: Giới thiệu về Sacombank trung tâm thẻ Sacombank. Phạm vi nghiên cứu.Trong chuyên đề tốt nghiệp của mình, tôi chủ yếu đề cập đến sản phẩm thẻ Sacombank hoạt động thẻ của Sacombank từ năm bắt đầu thành lập trung tâm thẻ Sacombank (2002) đến nay. Ngoài ra, để tiện cho việc so sánh, đánh giá tôi cũng có đề cập đến một số loại thẻ của các ngân hàng khác cũng như sơ lược về thò trường thẻ Việt Nam từ khi mới hình thành đến nay. Kết cấu nội dung nghiên cứu.Chuyên đề tốt nghiệp được kết cấu thành 3 chương:Chương 1: Giới thiệu Sacombank Trung tâm thẻ Sacombank: Cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quát về quá trình hình thành, phát triển cũng như các hoạt động của Sacombank nói chung trung tâm thẻ Sacombank nói riêng.Chương 2: Đánh giá hoạt động trong lónh vực thẻ tại hệ thống Sacombank: Phần đầu chương là lý luận tổng quan về thẻ và một số thông tin về thò trường thẻ Việt Nam. Phần còn lại của chương tập trung vào đánh giá hoạt động trong lónh vực thẻ của Sacombank phân tích những khía cạnh có ảnh hưởng đến hoạt động này.Chương 3: Đề xuất một số giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh phát triển thò trường sản phẩm thẻ Sacombank. Ý nghóa của đề tài.Đề tài này mong muốn đóng góp một ý kiến khách quan trong việc đánh giá hoạt động thẻ của Sacombank, từ đó cũng đề ra một số giải pháp nhằm phát huy các mặt mạnh, khắc phục các khó khăn, hạn chế để góp phần thúc đẩy lónh vực thẻ của Sacombank phát triển tương xứng với tiềm năng hiện có.SVTH: Nguyễn Quỳnh Nga. Lớp NH7-K29 2Chương 1: Giới thiệu về Sacombank trung tâm thẻ Sacombank.CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNGSÀI SÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) TRUNG TÂM THẺ SACOMBANKSVTH: Nguyễn Quỳnh Nga. Lớp NH7-K29 3Chương 1: Giới thiệu về Sacombank trung tâm thẻ Sacombank.Mục lục chương 1. 2.1. Giới thiệu về ngân hàng sài gòn thương tín (Sacombank) 52.1.1. Quá trình ra đời 52.1.2. Cơ cấu tổ chức .62.1.3. Hoạt động 8- Lónh vực hoạt động .8- Các kết quả đã đạt được .9- Đònh hướng phát triển trong tương lai 112.2. Giới thiệu về trung tâm thẻ các sản phẩm thẻ của Sacombank 122.2.1. Trung tâm thẻ Sacombank 122.2.1.1. Quá trình hình thành phát triển .122.2.1.2. Cơ cấu tổ chức 132.2.1.3. Nguyên tắc hoạt động của trung tâm thẻ .142.2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 142.2.2. Các sản phẩm thẻ của Sacombank 152.2.2.1. Thẻ nội đòa .15- Thẻ thanh toán Sacompassport 16- Thẻ thanh toán đồng thương hiệu VNPay .16- Thẻ tín dụng Sacompassport 17- Thẻ tín dụng đồng thương hiệu Sacombank – Metro .172.2.2.2. Thẻ quốc tế 18- Thẻ Sacom Visa Debit 18- Thẻ Sacom Visa Credit .18SVTH: Nguyễn Quỳnh Nga. Lớp NH7-K29 4Chương 1: Giới thiệu về Sacombank trung tâm thẻ Sacombank.1.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK).1.1.1. Quá trình ra đời phát triển.Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín (Saigon Thuong tin Commercial Joint Stock Bank – viết tắt là Sacombank) được thành lập ngày 21/12/1991, theo giấy phép số 006/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 05/12/1991 giấy phép số 05/GP-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/01/1992. Sacombank thành lập trên cơ sở chuyển thể hoạt động của ngân hàng phát triển kinh tế Gò Vấp sát nhập thêm 3 tổ chức nữa là: HTX tín dụng Lữ Gia, HTX tín dụng Thành Công, trung tâm tín dụng Tân Bình. Mức vốn điều lệ ban đầu của Sacombank chỉ có khoảng gần 3 tỷ đồng.Thời kỳ này cũng là thời kỳ các hợp tác xã tín dụng lâm vào khủng hoảng trầm trọng khi hàng loạt các tổ chức tín dụng lâm vào tình trạnh mất khả năng chi trả, vỡ nợ. Niềm tin của công chúng đối với các đònh chế tài chính ngoài quốc doanh sụp đổ. Đứng trước tình hình đó, ban lãnh đạo của Sacombank vẫn cố gắng tìm cách lèo lái đưa ngân hàng đứng vững dần thoát ra khỏi những khó khăn, vốn điều lệ tăng dần, mở thêm các chi nhánh mới vượt ra khỏi phạm vi thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 2003, Sacombank tăng vốn lên 740 tỷ đồng, trở thành ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.Năm 2001, tập đoàn tài chính Anh Quốc (Dragon Capital) đã góp 10% vốn điều lệ vào Sacombank. Đến năm 2002, công ty tài chính quốc tế (IFC) trực thuộc ngân hàng thế giới cũng đầu tư vào Sacombank với tỷ lệ 10% vốn điều lệ, trở thành cổ đông nước ngoài thứ 2 của Sacombank. Ngày 8/8/2005, ngân hàng ANZ chính thức trở thành cổ đông nước ngoài thứ 3 của Sacombank khi ký hợp đồng góp cổ phần với tỷ lệ 10% SVTH: Nguyễn Quỳnh Nga. Lớp NH7-K29 5Chương 1: Giới thiệu về Sacombank trung tâm thẻ Sacombank.vốn điều lệ. Ngoài ra, hiện nay Sacombank cũng là ngân hàng có số lượng cổ đông đại chúng lớn nhất với khoảng gần 7000 cổ đông.Biểu đồ 1.1. Sự tăng trưởng vốn điều lệ của Sacombank giai đoạn từ 1991 đến 2006. Đơn vò: tỷ đồng.(Nguồn: Sacombank)Sau hơn 15 năm thành lập, Sacombank đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn: trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam với vốn điều lệ đã lên tới 2.089 tỷ đồng ( cao nhất trong khối các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh). Là ngân hàng đầu tiên niêm yết trên thò trường chứng khoán, giá trò vốn hoá đã xấp xỉ 1 tỷ USD. Sacombank cũng là ngân hàng thương mại cổ phần có mạng lưới rộng nhất với 163 chi nhánh phòng giao dòch rải khắp 38/64 tỉnh thành trong cả nước, cùng với khoảng hơn 3800 nhân viên có trình độ ngày càng được nâng cao, Sacombank đang ngày càng phát triển lớn mạnh.1.1.2. Cơ cấu tổ chức.SVTH: Nguyễn Quỳnh Nga. Lớp NH7-K29 6310 1620244771 71711381902725057401250208905001000150020002500199119941997200020032006Chương 1: Giới thiệu về Sacombank trung tâm thẻ Sacombank.Cơ cấu tổ chức của Sacombank đang ngày càng được hoàn thiện nhằm đáp ứng được với yêu cầu phát triển của ngân hàng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.Sơ đồ 1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy điều hành của Sacombank.Khu vựcKhối kinh doanhCác uỷ ban vàCác dự ánKhối ngân quỹP. Kiểm tra Khối điều hànhkiểm soát nội bộKhối hỗ trợP. Đầu tư.Khối CNTTSVTH: Nguyễn Quỳnh Nga. Lớp NH7-K29 Các SGD/CN khu vực miền BắcCác SGD/CN khu vực miền TrungCác SGD/CN khu vực miền NamPhòng tín dụngPhòng tài trợ thương mạiTrung tâm thẻBộ phận phát triển sản phẩmBộ phận ngân hàng điện tửBộ phận dòch vụ khách hàngPhòng kinh doanh tiền tệ Phòng nguồn vốnPhòng ngân quỹ thanh toánPhòng vận hành xử lý thông tinPhòng quản trò tài nguyênP. nghiên cứu phát triển CNTTC.ty quản lý nợ & khai thác tài sảnCông ty kiều hốiCông ty cho thuê tài chínhCông ty chứng khoánPhòng kế hoạch chiến lượcPhòng chính sáchPhòng tài chính – kế toánPhòng quản lý rủi roPhòng nhân sự đào tạoPhòng hành chánh quản tròP.Phát triển thương hiệu&thò trườngBP. QH quốc tế QH công chúng7TỔNGGIÁMĐỐC Chương 1: Giới thiệu về Sacombank trung tâm thẻ Sacombank.C.Ty trực thuộc1.1.3. Hoạt động.1.1.3.1. Lónh vực hoạt động.Sacombank là ngân hàng bán lẻ, rất thành công trong hoạt động tài trợ doanh nghiệp vừa nhỏ. Sacombank cũng đang rất chú trọng phát triển các dòch vụ phục vụ nhóm khách hàng cá nhân.Từ năm 1996 trở về trước, do cả những điều kiệân khách quan chủ quan, hoạt động của Sacombank chỉ đơn thuần là hoạt động huy động vốn cho vay. Nhưng từ sau năm 1996, ngân hàng đã có những bước điều chỉnh mở rộng lónh vực hoạt động, đa dạng hoá các loại hình dòch vụ. Ngoài nghiệp vụ truyền thống là huy động vốn cho vay, ngân hàng còn phát triển các nghiệp vụ mới như: thanh toán quốc tế, thẻ, các dòch vụ chuyển tiền, dòch vụ bảo lãnh, tư vấn, cho thuê ngăn tủ sắt rất nhiều dòch vụ khác phù hợp với chức năng của một ngân hàng thương mại. Nhờ mở rộng lónh vực hoạt động, cơ cấu thu nhập đã có những thay đổi, thu nhập từ hoạt động phi tín dụng tăng lên dần theo các năm.Biểu đồ 1.2. Cơ cấu thu nhập của Sacombank qua các năm 1995, 2000, 2005.SVTH: Nguyễn Quỳnh Nga. Lớp NH7-K29 8Chương 1: Giới thiệu về Sacombank trung tâm thẻ Sacombank. (Nguồn: Sacombank).Năm 2006, số thu từ hoạt động phi tín dụng là 31.2%, trong những năm tới, ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tỷ trọng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng trong tổng thu nhập cho phù hợp với xu hướng của một ngân hàng hiện đại.Để hỗ trợ cho hoạt động của mình, Sacombank đã tích cực học hỏi kinh nghiệm của nước ngoài : Năm 1999, Sacombank trở thành thành viên của hiệp hội viễn thông liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), sau đó gia nhập hiệp hội thẻ quốc tế Visa, Master tiếp nhận được sự uỷ thác tín dụng tài trợ của nhiều tổ chức kinh tế tài chính nước ngoài. Tháng 6/2004, Sacombank ký hợp đồng triển khai hệ thống Corebanking T-24 với công ty Temenos (Thụy Só), khởi đầu cho quá trình hiện đại hoá công nghệ ngân hàng của Sacombank trong tiến trình phát triển hội nhập.1.1.3.2. Các kết quả đã đạt được.Sau hơn 15 năm thành lập, từ một ngân hàng nhỏ với số vốn ít ỏi, nguồn nhân lực cũng chưa thể gọi là vững vàng, Sacombank đã có những bước phát triển được đánh giá là “thần kỳ”, trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam. Có thể kể đến một số thành tựu nổi bật như:SVTH: Nguyễn Quỳnh Nga. Lớp NH7-K29 16%84%21%79%30%70%0%50%100%1995 2000 2005Thu tín dụngThu phi tín dụng9Chương 1: Giới thiệu về Sacombank trung tâm thẻ Sacombank.- Ngày 12/07/2006, cổ phiếu của Sacombank ( STB) được niêm yết tại trung tâm giao dòch chứng khoán TP. HCM, Sacombank trở thành ngân hàng đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên thò trường chứng khoán. Giá trò vốn hoá trên thò trường của Sacombank đã xấp xỉ 1 tỷ USD. Sacombank cũng là ngân hàng đầu tiên niêm yết chứng chỉ quỹ trên sàn giao dòch chứng khoán. - Là ngân hàng thương mại cổ phần có mạng lưới rộng nhất đang ngày càng được phát triển thêm nhiều chi nhánh mới. Không những cạnh tranh về chất lượng các dòch vụ, Sacombank còn tạo được lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng khác ở các dòch vụ đặc trưng của mình, trong đó loại hình ngân hàng dành riêng cho phụ nữ ( chi nhánh Tám tháng ba) đang là một minh chứng tiêu biểu cho hướng đi đúng đắn này.- Sacombank đã được trao tặng giải thưởng “Ngân hàng uy tín, chất lượng – Trusted 2006”. Được Dự án quỹ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ bình chọn là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam về cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ. Bên cạnh đó Sacombank còn nhận được nhiều bằng khen của UBND TP.HCM giải thưởng của các tổ chức khác trao tặng, đó chính là những sự công nhận về các thành công trong hoạt động của Sacombank.- Toàn hệ thống Sacombank hoạt động ngày càng hiệu quả, lợi nhuận liên tục tăng lên qua các năm. Một vài con số nổi bật trong năm 2006:˜ Đến cuối 2006, huy động vốn đạt gần 20, 000 tỷ đồng, dư nợ cho vay hơn 14,312 tỷ đồng tăng gấp gần 160 lần so với 1992. Trong đó cho vay bằng VND chiếm 74%, cho vay bằng ngoại tệ 20%, còn lại 6% là cho vay bằng vàng.Biểu đồ 1.3. Cơ cấu cho vay của Sacombank.SVTH: Nguyễn Quỳnh Nga. Lớp NH7-K29 10[...]... thành 3 chương:Chương 1: Giới thiệu Sacombank Trung tâm thẻ Sacombank: Cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quát về quá trình hình thành, phát triển cũng như các hoạt động của Sacombank nói chung trung tâm thẻ Sacombank nói riêng.Chương 2: Đánh giá hoạt động trong lónh vực thẻ tại hệ thống Sacombank: Phần đầu chương là lý luận tổng quan về thẻ một số thông tin về thị trường thẻ Việt Nam.... tệVàng11 Chương 1: Giới thiệu về Sacombank trung tâm thẻ Sacombank.  Phạm vi nghiên cứu.Trong chuyên đề tốt nghiệp của mình, tôi chủ yếu đề cập đến sản phẩm thẻ Sacombank hoạt động thẻ của Sacombank từ năm bắt đầu thành lập trung tâm thẻ Sacombank (2002) đến nay. Ngoài ra, để tiện cho việc so sánh, đánh giá tôi cũng có đề cập đến một số loại thẻ của các ngân hàng khác cũng như sơ lược về. .. thúc đẩy lónh vực thẻ của Sacombank phát triển tương xứng với tiềm năng hiện có.SVTH: Nguyễn Quỳnh Nga. Lớp NH7-K29 2 Chương 1: Giới thiệu về Sacombank trung tâm thẻ Sacombank. 1.2.1.3.Nguyên tắc hoạt động của trung tâm thẻ. Trung tâm thẻ Sacombank là đơn vị trực thuộc ngân hàng Sài Gòn thương tín, có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động thẻ của ngân hàng. Trung tâm thẻ được bố trí thành... thẻ, sau đó mới đưa trở về nước để giao cho khách hàng. Đến 5/2003, SVTH: Nguyễn Quỳnh Nga. Lớp NH7-K29 12 Chương 1: Giới thiệu về Sacombank trung tâm thẻ Sacombank. 1.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) .1.1.1. Quá trình ra đời phát triển.Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín (Saigon Thuong tin Commercial Joint Stock Bank – viết tắt là Sacombank) được thành... Chương 1: Giới thiệu về Sacombank trung tâm thẻ Sacombank. C.Ty trực thuộc1.1.3. Hoạt động.1.1.3.1. Lónh vực hoạt động. Sacombank là ngân hàng bán lẻ, rất thành công trong hoạt động tài trợ doanh nghiệp vừa nhỏ. Sacombank cũng đang rất chú trọng phát triển các dịch vụ phục vụ nhóm khách hàng cá nhân.Từ năm 1996 trở về trước, do cả những điều kiệân khách quan chủ quan, hoạt động của Sacombank. .. hiệu quả.- Xây dựng chính sách kiểm soát xử lý thông tin nhanh nhạy, có kế hoạch dự phòng, đối phó với những tình huống bất ngờ, sự cố khủng hoảng hoặc khi thị trường chứng khoán có biến động xấu.1.2. GIỚI THIỆU TRUNG TÂM THẺ SẢN PHẨM THẺ CỦA SACOMBANK. 1.2.1. Trung tâm thẻ Sacombank. 1.2.1.1. Quá trình hình thành phát triển. Trung tâm thẻ Sacombank được thành lập tháng 5 năm 2002, đến... 3 của Sacombank khi ký hợp đồng góp cổ phần với tỷ lệ 10% SVTH: Nguyễn Quỳnh Nga. Lớp NH7-K29 5 Chương 1: Giới thiệu về Sacombank trung tâm thẻ Sacombank. - Phòng Marketing phát triển sản phẩm có chức năng nghiên cứu đưa ra các sản phẩm thẻ mới, quản lý các kênh phân phối; xây dựng các chương trình quảng cáo khuyến mãi, các chiến lược phát triển thẻ, các chính sách kích hoạt sử...Chương 1: Giới thiệu về Sacombank trung tâm thẻ Sacombank. mở rộng mạng lưới, trên cơ sở đảm bảo tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn ở mức hợp lý.- Xây dựng thương hiệu Sacombank vững mạnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần kinh doanh thu hút sự quan tâm của các nhà đàu tư. Phát triển thương hiệu thông qua đầu tư vào công nghệ ngân hàng, nguồn nhân... tăng lên dần theo các năm.Biểu đồ 1.2. Cơ cấu thu nhập của Sacombank qua các năm 1995, 2000, 2005.SVTH: Nguyễn Quỳnh Nga. Lớp NH7-K29 8 Chương 1: Giới thiệu về Sacombank trung tâm thẻ Sacombank. (Nguồn: Sacombank) .˜ Tỷ lệ nợ quá hạn ( từ nhóm 2 - 5) trên tổng dư nợ cho vay là 1.2%, tỷ lệ nợ xấu 0.55% ( trong khi tỷ lệ nợ quá hạn vào đầu năm 2000 lên tới 17.6%)˜Lợi nhuận trước thuế của năm... giao dịch trên internet.Tuỳ vào thu nhập hàng tháng của mình, khách hàng có thể được ngân hàng cấp các hạn mức tín dụng khác nhau:- Thẻ chuẩn: hạn mức tín dụng từ 10 đến 50 triệu đồng. - Thẻ vàng: hạn mức tín dụng từ 50 đến 100 triệu đồng.SVTH: Nguyễn Quỳnh Nga. Lớp NH7-K29 19 Chương 1: Giới thiệu về Sacombank trung tâm thẻ Sacombank. vốn điều lệ. Ngoài ra, hiện nay Sacombank cũng là ngân hàng . 2Chương 1: Giới thiệu về Sacombank và trung tâm thẻ Sacombank. CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNGSÀI SÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) VÀ TRUNG TÂM THẺ SACOMBANKSVTH:. dụng và thu hồi nợTỔNG GIÁM ĐỐCChương 1: Giới thiệu về Sacombank và trung tâm thẻ Sacombank. 1.2.1.3.Nguyên tắc hoạt động của trung tâm thẻ .Trung tâm thẻ Sacombank
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu về sacombank và trung tâm sacombank.doc, Giới thiệu về sacombank và trung tâm sacombank.doc, Giới thiệu về sacombank và trung tâm sacombank.doc, Cơ cấu tổ chức. Hoạt động. 1. Lónh vực hoạt động.