GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH TÁM THÁNG BA.doc

21 1,011 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:25

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH TÁM THÁNG BA [...]... THIỆU TỔNG QUAN Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH TÁM THÁNG BAGVHD: Th.S Nguyễn Quốc Anh Trang 3 Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Bên cạnh tạo cung cấp những dịch vụ tài chính ngân hàng chuyên biệt, Sacombank chi nhánh 8/3 TP.HCM luôn quan tâm đến việc tổ chức các chương trình, sự kiện có ý nghĩa để chăm sóc các khách hàng của mình. Chi nhánh đã tổ... Sốt - Ông Lê Thanh Tòng : Thành viên - Ông Phạm Duy Cường : Thành viên - Ơng Dỗn Bá Trung : Thành viên1.3.1.3 Ban tổng giám đốc - Bà Phan Bích Vân : Tổng Giám Đốc - Ơng Hồng Khánh Sinh : Phó Tổng Giám Đốc - Bà Nguyễn Thị Thanh Mai : Phó Tổng Giám Đốc - Ơng Hồ Xn Nghiễm : Phó Tổng Giám Đốc - Ơng Lưu Huỳnh : Phó Tổng Giám Đốc - Bà Nguyễn Huỳnh Thu Trúc: Phó Tổng Giám Đốc - Ơng Tào Thành Danh : Phó Tổng. .. nhánh. - Kiểm sốt hoạt động thanh tốn tồn Chi nhánh đối với các đơn vị trong nội bộ ngân hàng và bên ngoài. - Hướng dẫn, kiểm tra cơng tác hạch tốn kế tốn và kho quỹ ở các đơn vị thuộc chi nhánh. - Chịu trách nhiệm hậu kiểm kịp thời chứng từ kế toán do các đơn vị thuộc Chi nhánh thực hiện, đề xuất các biện pháp xử lý sai sót. - Quảnchi phí điều hành toàn chi nhánh. - Quản lý thanh khoản toàn chi nhánh. .. Lưu trữ và bảo quản bản chính hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, giấy nhận nợ, giấy gia hạn nợ.GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Anh Trang 13 Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 11 Quận 4 5 5-5 7 Hoàng Diệu, Q4.12 Tám Tháng Ba19 2-1 94 Lý Thường Kiệt, P8, Q.Tân Bình.9711365 97113671.7. Giới thiệu về Chi nhánh Tám Tháng Ba1.7.1. Quá trình hình thành và phát triển Chi nhánh Được thành lập từ ngày 8/3/2005... an toàn chi trả và chấp hành định mức thanh khoản. - Tổng hợp kế hoạch kinh doanh do các đơn vi trực thuộc Chi nhánh xây dựng; dự kiến kế hoạch kinh doanh, tài chính hàng tháng, năm của toàn Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc; theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của toàn Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc. - Thực hiện báo cáo hoạt động hàng tháng, sơ kết 6 thángtổng kết... Danh : Phó Tổng Giám Đốc - Ơng Nguyễn Quang Trung : Phó Tổng Giám Đốc - Bà Nguyễn Ngọc Quế Chi : Phó Tổng Giám Đốc1.3.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy điều hànhGVHD: Th.S Nguyễn Quốc Anh Trang 8 Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN tại chi nhánh đồng thời đã góp phần đóng góp cho sự phát triển vượt bậc của chi nhánh. Trong xu thế hướng đến sự độc đáo và chun biệt, có thể nói mơ hình chi nhánh 8/3 của Sacombank... trưởng bộ phận . Chức năng nhiệm vụ: - Hướng dẫn và giới thiệu tất cả các sản phẩm của ngân hàng (ngoại trừ sản phẩm cấp tín dụng và thanh tốn quốc tế đối với doanh nghiệp) cho khách hàng. - Tư vấn cho khách hàng trong việc sử dụng các sản phẩm của ngân hàng. - Thực hiện các thủ tục ban đầu khi khách hàng sử dụng sản phẩm và hướng dẫn khách hàng đến quầy giao dịch liên quan. Tuỳ tình hình thực tế có thể... 20 Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.3.1.1. Hội đồng quản tri - Ông Đặng Văn Thành : Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị - Bà Huỳnh Quế Hà : Phó Chủ Tịch - Ông Nguyễn Châu : Phó Chủ Tịch - Ông Dominic Scrinven : Phó Chủ Tịch - Ơng Adil Ahmd : Uỷ viên - Ông Trần Văn Ngọc : Uỷ viên - Ông John Law : Uỷ viên - Ông Đặng Hồng Anh : Uỷ viên - Bà Nguyễn Thị Mai Thanh : Uỷ viên1.3.1.2 Ban kiểm sốt - Ơng Nguyễn Tấn... kiệm của ngân hàng. - Thực hiện đổi ngoại tệ tiền mặt, séc du lịch và thanh toán các loại thẻ quốc tế. - Đảm nhận nghiệp vụ thẻ Sacombank. - Chi trả kiều hối. - Đảm nhận công tác vốn cổ phần của ngân hàng. - Lập chứng từ kế tốn có liên quan đến cơng việc do bộ phận đảm trách. - Quản lý việc sử dụng khuôn dấu của chi nhánh. f. Bộ phận hướng dẫn khách hàng Bộ phận hướng dẫn khách hàng gồm một hoặc một... vụ: - Thực hiện thu chi tiền mặt, vàng theo quy định. - Kiểm đếm, đóng bó đúng tiêu chuẩn tiền mặt tồn quỹ một cách kịp thời. - Tạm ứng quỹ, thanh toán tạm ứng với các quỹ phụ và các đơn vị trực thuộc Chi nhánh theo quy định. - Thực hiện kiểm kê tồn quỹ định kỳ và đột xuất theo quy định. - Bảo đảm tuyệt đối an toàn kho quỹ.GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Anh Trang 15 Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN - Lưu . Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH TÁM THÁNG BAGVHD: Th.S Nguyễn. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và Chi nhánh Tám Tháng BaVào ngày 21/12/1991, Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH TÁM THÁNG BA.doc, GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH TÁM THÁNG BA.doc, GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH TÁM THÁNG BA.doc, Chiến lược phát triển trong thời gian tới Cơ cấu tổ chức 1. Bộ máy quản trị và điều hành, Phòng Kế tốn và Quỹ, Khu vực miền Bắc gồm: 1 sở giao dịch SGD, 09 chi nhánh CN, 11 Khu vực miền Trung Tây Nguyên: gồm 11 chi nhánh và 22 phòng, Khu Vực Đơng Nam Bộ: gồm 4 chi nhánh và 12 phòng giao dịch. STT Khu vực Miền Tây Nam Bộ: gồm 14 chi nhánh và 23 phòng giao, Sơ đồ tổ chức của Chi nhánh Những sản phẩm dịch vụ

Từ khóa liên quan