SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG_TĂNG CƯỜNG SỰ BỀN VỮNG TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN

23 1,262 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2015, 15:29

SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG Tăng cường sự bền vững tài chính của tổ chức phi lợi nhuận Tháng 4-2014 Tổ chức: Tài trợ: Shelter Accessibility Play Education Healthcare Vocational Training Life improvement Rights Tại TP.HCM, hàng trăm tổ chức phi lợi nhuận (NPO) đang cung cấp dịch vụ miễn phí để cải thiện cuộc sống của nhiều nhóm người dễ bị tổn thương. Trước nguy cơ các nhà tài trợ nước ngoài rút hẳn khỏi Việt Nam, đang ngày một suy giảm kể từ khi Việt Nam gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình. Nhiều tổ chức dựa vào nguồn tài trợ quốc tế, Các NPO không thể tiếp tục phụ thuộc vào nguồn tài trợ này và cần biết cách tăng nguồn tài chính từ trong nước. “Chúng tôi phụ thuộc vào nguồn tài trợ nước ngoài. Khi nhà tài trợ rút khỏi Việt Nam, chúng tôi gặp khó khăn vì chưa chuẩn bị cho tình huống này và không biết cách tự gây quỹ.” – Một quản lý ở một mái ấm dành cho trẻ em trai 63 NPO không có kế hoạch gây quỹ được viết thành văn bản NPO không có kế hoạch gây quỹ được viết thành văn bản 68 NPO nhận định tình hình tài chính của họ không ổn định* NPO nhận định tình hình tài chính của họ không ổn định* * Khảo sát thường niên của LIN với 70 tổ chức đối tác (2013) Bạn có biết? Nhiều tổ chức và cá nhân đang hợp sức giúp đỡ những tổ chức này có được kỹ năng cần thiết để bền vững tài chính. Đã đến lúc bạn chung tay góp sức để hỗ trợ cộng đồng nơi bạn đang sinh sống và làm việc! LIN Sáng kiến vì Cộng đồng Cái gì? Một chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp được thiết kế sẵn Ai? NPO Các nhóm tình nguyện viên doanh nghiệp/cá nhân Như thế nào? Tình nguyện viên hướng dẫn và cố vấn NPO Khi nào? Tháng 6 – Tháng 9/2014 Kết nối Hợp tác Chấm điểm Lễ trao giải Sáng kiến vì Cộng đồng (CPI) 1. Kết nối (T5-T6) Gặp gỡ & Kết nối 23/5 • 5 phút tự giới thiệu của mỗi NPO và nhóm tình nguyện • Kết nối tự do – Hỏi đáp • 3 ngày quyết định • Công ty gửi danh sách 3 NPO đến LIN qua email Họp định hướng 1-14/6 • Cuộc họp đầu tiên của mỗi đội • LIN điều phối cuộc họp • Đặt ra kỳ vọng và mục tiêu Công bố kết quả 30/5 • LIN công bố đến các NPO được chọn. • Mỗi NPO được kết nối với một nhóm tình nguyện. Chiến lược gây quỹ Phác thảo thị trường nhà tài trợ, phân tích cách tiếp cận Dữ liệu nhà tài trợ Một danh sách các nhà tài trợ quá khứ, hiện tại và tiềm năng Kế hoạch chăm sóc nhà tài trợ Ý tưởng giữ chân nhà tài trợ (thư cám ơn, sáng kiến tri ân nhà tài trợ) Ý tưởng gây quỹ 3 ý tưởng tạo thu nhập khả thi cho NPO Hoạt động tạo thu nhập Hoạt động để hiện thực hóa 1 trong 3 ý tưởng gây quỹ 2. Hợp tác (T6-T9) Nâng cao tính bền vững tài chính của NPO về dài hạn [...]... Marketing/Sales • • • Tài chính Truyền thông Dịch vụ khách hàng Phát triển doanh nghiệp Cùng làm việc Khối phi lợi nhuận Các vấn đề cộng đồng Các giải pháp đang được thực hiện • • • • • Điều phối kết nối Điều phối định hướng Tư vấn riêng Hỗ trợ xuyên suốt Thông tin hữu ích Cùng có lợi Rèn luyện kỹ năng hướng dẫn và cố vấn Xây dựng kỹ năng chuyên nghiệp Mở rộng kiến thức về hoạt động phi lợi nhuận Đạt được... vấn Xây dựng kỹ năng chuyên nghiệp Mở rộng kiến thức về hoạt động phi lợi nhuận Đạt được mục tiêu chung & Cộng đồng vững mạnh hơn TỔ CHỨC NPO Sự ghi nhận của NPO và cộng đồng TÌNH NGUYỆN VIÊN Tăng cường năng lực lãnh đạo Nâng cao nhận thức về sứ mệnh tổ chức Nhận được kết quả thiết thực Tham gia vào cộng đồng CPI 2013: Tóm tắt 62 Tình nguyện viên 8 công ty 3 nhóm tình nguyện 200 Giò tình nguyện 150,000... chuyên môn vì chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục trước ý tưởng này, và chúng tôi trân trọng cơ hội được đóng góp cho cộng đồng một cách ý nghĩa.” - Ms Giao Phan General Manager, BBDO Vietnam “Chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng không chỉ là một cuộc thi thú vị để các công ty truyền thông học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, mà còn đem đến cơ hội quý giá để chúng tôi hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận một cách... lợi nhuận một cách thiết thực và bền vững. ” - Ms Tran Thi Minh Phuong Director, Green Hat communications agency Bạn có sẵn sàng THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI? Hãy đăng ký! Bước 1 Điền vào phi u đăng ký và Điền vào phi u đăng ký và bản kế hoạch ngân sách 2014 bản kế hoạch ngân sách 2014 Bước 2 Chuẩn bị bài giới thiệu 5 Chuẩn bị bài giới thiệu 5 phút về tổ chức phút về tổ chức Bước 3 Sẵn sàng cho buổi Gặp... nối Họp nhóm NPO Gặp gỡ & Kết nối 23/5 Chấm điểm Ai có thể tham gia? Các chuyên gia với ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong những lĩnh vực sau đây Marketing/Sales Tài chính Truyền thông Phát triển kinh doanh Ai có thể tham gia? Các tổ chức phi lợi nhuận: Là đối tác với LIN Có kế hoạch ngân sách 2014 *Kế hoạch gây quỹ 2014 (ưu tiên nhưng không bắt buộc) Có kế hoạch hạt động 2014 Đóng góp TNV NPO LIN Thời... tham dự Tất cả đội tham dự Thẻ thành viên 1 năm ở một hiệp hội doanh nghiệp tùy chọn (tối đa 4 triệu đồng) • • Kỉ niệm chương Ghi nhận của cộng đồng Giải khuyến khích Vé mời đến sự kiện cộng đồng Rút ngắn khoảng cách của LIN (tháng 8-2014), một cơ hội để gặp gỡ nhà tài trợ tiềm năng T6 T5 T7 T8 T10 T9 17/10 Lễ trao giải Nộp kết quả 20/9 Hợp tác Họp nhóm TNV Họp định hướng 1-15/6 Kết nối Họp nhóm NPO... các kết quả đạt được Chất lượng và tính sáng tạo trong hoạt động gây quỹ Mimi Vũ Giám đốc Advocacy & Đối tác chiến lược Pacific Links Nguyễn Phương Anh Nguyễn Đức Thụy Anh Cố vấn Giám đốc Tài chính CSIP Bộ phận Thương mại & Lập kế hoạch CocaCola 4 Lễ trao giải (T10) Giải thưởng cho đội thắng cuộc NPO NPO • • 40 triệu đồng để thực hiện dự án hoặc phát triển tổ chức • • Nhóm tình nguyện viên Nhóm tình... ngân sách 2014 Bước 2 Chuẩn bị bài giới thiệu 5 Chuẩn bị bài giới thiệu 5 phút về tổ chức phút về tổ chức Bước 3 Sẵn sàng cho buổi Gặp gỡ & Sẵn sàng cho buổi Gặp gỡ & kết nối kết nối Đặc biệt cám ơn nhà tài trợ Website: www.linvn.org Email: volunteer@linvn.org Tel: 08-3512-0092 . SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG Tăng cường sự bền vững tài chính của tổ chức phi lợi nhuận Tháng 4-2014 Tổ chức: Tài trợ: Shelter Accessibility Play Education. đỡ những tổ chức này có được kỹ năng cần thiết để bền vững tài chính. Đã đến lúc bạn chung tay góp sức để hỗ trợ cộng đồng nơi bạn đang sinh sống và làm việc! LIN Sáng kiến vì Cộng đồng Cái. tình hình tài chính của họ không ổn định* NPO nhận định tình hình tài chính của họ không ổn định* * Khảo sát thường niên của LIN với 70 tổ chức đối tác (2013) Bạn có biết? Nhiều tổ chức và
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG_TĂNG CƯỜNG SỰ BỀN VỮNG TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN, SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG_TĂNG CƯỜNG SỰ BỀN VỮNG TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN, SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG_TĂNG CƯỜNG SỰ BỀN VỮNG TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN

Từ khóa liên quan