KẾT HỢP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC LỚP 11

28 979 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2015, 14:27

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA HÓA HỌC  Đ Ề TÀI : KẾT HỢP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC LỚP 11 Nhóm nghiên cứu : ( Sinh viên k59 khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) HÀ NỘI NGÀY THÁNG NĂM 2011 Mục lục Mục lục 3 Chương I 5 Tóm tắt đề tài 5 Chương II 6 Giới thiệu 6 I. Nguyên nhân 6 II. Giải pháp thay thế 6 III. Vấn đề nghiên cứu 6 Chương III 7 Phương pháp nghiên cứu 7 I. Khách thể nghiên cứu 7 1. Giáo viên 7 2. Học sinh 7 II. Thiết kế 7 III. Quy trình nghiên cứu 8 1. Chuẩn bị của giáo viên 8 2. Tiến trình dạy thực nghiệm 8 Bài 15 : AXIT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT 9 I. Mục đích bài học 9 1. Kiến thức 9 - HS biết: 9 +Cấu tạo phân tử, tính chất vật lý, tính chất hóa học của H 3 PO 4 9 + Các giai đoạn sản xuất axit H 3 PO 4 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. 9 + Tính chất của muối photphat 9 + Cách nhận biết ion photphat 9 - HS hiểu: 9 - HS vận dụng: 9 2. Kỹ năng 9 3. Tư duy 9 - Vận dụng lý thuyết vào bài toán cụ thể, trường hợp cụ thể 9 II. Trọng tâm tiết học 9 2 - Nắm được tính chất hóa học của H 3 PO 4. 9 - Nắm được các giai đoạn chính trong sản xuất axit H 2 SO 4 9 - Thuốc thử nhận biết ion sunfat 9 III. Chuẩn bị 10 1. Giáo viên: 10 - Giáo án powerpoint 10 - Tư liệu: Quy trình sản xuất axit H 3 PO 4 trong công hiện nay 10 - Bảng tính tan 10 - Hoá chất: Các dung dịch H 3 PO 4 ,AgNO 3 , HNO 3 , Na 3 PO 4 , P rắn, nước cất 10 - Dụng cụ: ống nghiệm, bình nón, đèn cồn, muỗng thủy tinh,kẹp 10 2. Học sinh 10 IV. Phương pháp 10 V. Tiến hành dạy học 10 1. Bước 1 : Ổn định lớp và phát phiếu thảo luận nhóm cho học sinh(3’) 10 2. Bước 2 : Giới thiệu bài mới(1’) 10 3. Bước 3 : (Giảng bài mới) (25’) 10 4. Củng cố: (1’) 13 A- BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM(Thảo luận nhóm)(3’) 14 B- BÀI TẬP TỰ LUẬN (12’) 14 IV. Đo lường 15 Chương IV 16 Phân tích kết quả và dữ liệu 16 Bàn luận 23 Kết luận và khuyến nghị 23 Phụ lục 25 Tài liệu tham khảo 27 Tài liệu tham khảo 3 Chương I Tóm tắt đề tài Hóa học là một bộ môn khoa học thực nghiệm. Trong đó thực hành là một khâu rất quan trọng. Thực hành giúp cho chúng ta dễ dàng quan sát được hiện tượng, các quá trình diễn biến hay tốc độ phản ứng hóa học, ngoài ra còn giúp kiểm chứng các định luật. Nếu chỉ dạy lý thuyết thì học sinh khó có thể hình dung được là như thế nào. Trong thời gian gần đây, hiện tượng học sinh ngồi trong lớp thường lơ đãng không chú ý vào bài học, hay làm việc riêng, không hứng thú và chỉ đếm ngược thời gian cho đến hết giờ. Một số em thì rất thụ động, phụ thuộc nhiều vào giáo viên. Từ đó dẫn đến kết quả học tập chưa cao và học sinh chưa phát huy được hết khả năng của mình. Giải pháp của chúng tôi là sử dụng hóa chất , dụng cụ thí nghiệm và thực hành ngay tại lớp đồng thời kết hợp với sử dụng phiếu thảo luận cho mỗi nhóm học sinh thay vì chỉ sử dụng hình ảnh tĩnh trong sách giáo khoa và việc giáo viên cứ giảng học sinh ngồi cứ chép bài. Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: hai lớp 11 trương THPT VIệt Nam Ba Lan. Lớp 11A4 là lớp thực nghiệm và lớp 11A5 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài trong chương Nito 4 – Photpho. Kết quả cho thấy đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập. 5 Chương II Giới thiệu I. Nguyên nhân Do lý thuyết dài, nhiều thí nghiệm không được làm ngay tại lớp, học sinh không thể hình dung được. Phương thức truyền đạt đạt hiệu quả chưa cao, học sinh vẫn còn thụ động và phụ thuộc rất nhiều vào giáo viên. II. Giải pháp thay thế Việc kết hợp thực hành thí nghiệm hóa học và phiếu thảo luận trong giảng dạy hóa học ở trường phổ thông có nâng cao kết quả học tập của học sinh hay không? III.Vấn đề nghiên cứu Sử dụng phiếu thực hành thảo luận sẽ : Nâng cao được khả năng tìm tòi,chủ động khám phá tri thức Tích cực, sôi nổi trong học tập Rèn luyện khả năng tư duy độc lập Kĩ năng làm việc theo nhóm Giúp học sinh tự tin, mạnh dạn và cách trình bày một vấn đề trước đông đảo mọi người. Kết hợp với thực hiện thí nghiệm ngay tại lớp : Làm tăng sự hứng thú học tập và nghiên cứu môn Hóa học Giảm thiểu tình trạng dạy chay học chay 6 Chương III Phương pháp nghiên cứu I. Khách thể nghiên cứu Chúng tôi chọn trường THPT Việt Nam Ba Lan vì trường có những điều kiện thuận lợi cho Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng. Hệ thống cơ sở vật chất tốt, đầy đủ đáp ứng được cho việc giảng dạy và học tập. Môi trường làm việc tốt, giáo viên năng động sáng tạo, yêu học sinh và rất tâm huyết với nghề nghiệp Học sinh tương đối đồng đều, có khả năng tiếp thu tốt, đạo đức tốt. 1. Giáo viên Hai cố giáo giảng dạy hai lớp 11 có tuổi đời và nghề như nhau và đều là giáo viên giỏi cấp Thành phố trong nhiều năm, có lòng nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh. Nguyễn Thị Ninh – Giáo viên dạy lớp 11A4 ( Lớp thực nghiệm) Nguyễn Thị Hồng – Giáo viên dạy lớp 11A5 ( Lớp đối chứng) 2. Học sinh Hai lớp học sinh được chọn tham gia nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng nhau về tỉ lệ giới tính. Cụ thể như sau: Số học sinh trong các nhóm Tổng số Nam Nữ Lớp 11A4 35 16 19 Lớp 11A5 35 18 17 Về ý thức học tập, tất cả các em ở hai lớp này đều chưa tích cực và chủ động Về thành tích học tập của năm học trước, hai lớp tương đương nhau về điểm số. 7 I. Thiết kế Chọn hai lớp nguyên vẹn : Lớp 11A4 là nhóm thực nghiệm và 11A5 là nhóm đối chứng. Chúng tôi dùng bài kiểm tra 1 tiết chương 1 làm bài kiểm tra trước tác động. Kết quả cho thấy điểm trung bình của hai nhóm có sự khác nhau, do đó chúng tôi sử dụng phép kiểm chứng T-Test để kiểm chứng cho sự chênh lệch giữa điểm trung bình của hai nhóm tương đương. Bảng 2: Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương Đối chứng Thực nghiệm TBC 5,17 5,03 P = 0,174 Bảng 3 Nhóm Kiểm tra trước tác động Tác động Kiểm tra sau tác động Thực nghiệm C1 Dạy học sử dụng phiếu thảo luận nhóm và thí nghiệm tại lớp C3 Đối chứng C2 Dạy học không sử dụng phiếu thảo luận nhóm và thí nghiệm tại lớp C4 II.Quy trình nghiên cứu 1. Chuẩn bị của giáo viên Cô Hồng dạy lớp đối chứng : Thiết kếkế hoạch bài học không sử dụng phiếu thảo luận nhóm và thí nghiệm ngay tại lớp, quy trình chuẩn bị bài như bình thường. Nhóm nghiên cứu và cô Ninh : Thiết kế kế hoạch bài học có bố trí thí nghiệm hóa học, soạn thảo phiếu thảo luận nhóm, chú ý đưa ra các câu hỏi mang tính suy luận một chút, kích thích sự động não, sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê khoa học cho học sinh. 2. Tiến trình dạy thực nghiệm Thời gian tiến hành thí nghiệm vẫn tuân theo kế hoạch dạy học của nhà trường và theo thời khóa biểu để đảm báo tính khách quan. 8 Bảng 4 : Thởi gian thực nghiệm Thứ ngày Môn/Lớp Tiết theo PPCT Tên bài dạy Tư (06/10/2010) Hóa học 20 Nito Bảy (10/10/2010) Hóa học 21 Amoniac và muối amoni Tư (13/10/2010) Hóa học 22 Axit nitric và muối nitrat Bảy (17/10/2010) Hóa học 23 Photpho Tư (20/10/2010) Hóa học 24 Axit phot phoric và muối photphat Bảy (23/10/2010) Hóa học 25 Phân bón hóa học Kế hoạch bài học Bài 15 : AXIT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT I. Mục đích bài học 1. Kiến thức - HS biết: +Cấu tạo phân tử, tính chất vật lý, tính chất hóa học của H 3 PO 4 + Các giai đoạn sản xuất axit H 3 PO 4 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. + Tính chất của muối photphat + Cách nhận biết ion photphat. - HS hiểu: - HS vận dụng: 2. Kỹ năng - Viết PTHH của các phản ứng về tính chất hóa học của H 3 PO 4 và muối photphat. 9 - Nhận biết H 3 PO 4 và muối photphat. - Làm các bài tập liên quan đến điều chế và tính chất của H 3 PO 4 và muối photphat. 3. Tư duy - Rèn luyện tư duy linh hoạt, có hệ thống kiến thức. - Vận dụng lý thuyết vào bài toán cụ thể, trường hợp cụ thể II. Trọng tâm tiết học – Nắm được tính chất hóa học của H 3 PO 4. – Nắm được các giai đoạn chính trong sản xuất axit H 2 SO 4 . – Thuốc thử nhận biết ion sunfat. III. Chuẩn bị 1. Giáo viên: – Giáo án powerpoint – Tư liệu: Quy trình sản xuất axit H 3 PO 4 trong công hiện nay. – Bảng tính tan – Hoá chất: Các dung dịch H 3 PO 4 ,AgNO 3 , HNO 3 , Na 3 PO 4 , P rắn, nước cất. – Dụng cụ: ống nghiệm, bình nón, đèn cồn, muỗng thủy tinh,kẹp. 2. Học sinh - Bảng tính tan. - Đọc trước bài mới. IV. Phương pháp – Đàm thoại gợi mở : GV – HS - Thuyết trình, giảng giải: GV – Thí nghiệm nhóm : HS - Thảo luận nhóm : HS 10 [...]... vê nhóm thực nghiệm Hạn chế Nghiên cứu này sử dụng phiếu thảo luận nhóm và tiến hành thí nghiệm hóa học ngay tại lớp trong giờ học bộ môn Hóa học ở trường THPT là một giải pháp tốt nhưng để sử dụng có hiệu quả, người giáo viên phải biết sắp xếp, bố trí thời gian dạy một cách khoa học, thường xuyên cập nhập và khai thác thông tin ở các nguồn trên internet, biết thiết kế bài học một cách hợp lý Kết luận. .. internet, biết thiết kế bài học một cách hợp lý Kết luận và khuyến nghị Kết luận Việc sử dụng phiếu thảo luận nhóm và thực hành thí nghiệm ngay trên lớp vào trong quá trình giảng dạy chương II – Hóa học 11 ở trường THPT Việt Nam Ba Lan đã nâng cao được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh khi học trên lớp, hạn chế tối đa tình trạng dạy chay, học chay ở các trường hiện nay Khuyến nghị Đối với các... và đặc biệt đối với giáo viên cấp THPT áp dụng đề tài này vào trong việc dạy học môn Hóa học để tạo hứng thú và nâng cao kết quả học tập cho học sinh 25 Phụ lục Cấu trúc đề kiểm tra kết thúc chương II – Hóa học 11 Trường THPT Việt Nam Ba Lan BÀI KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC Lớp 11 Thời gian: 45P’ Họ và tên: Ngày KT: Ngày trả: *** *********** Điểm: Lời phê của thầy (cô) giáo Đề bài: I/ Trắc nghiệm: Câu 1: Trong. .. khối 11 Bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra kết thúc chương II – Hóa học 11 do 2 giáo viên dạy lớp 11A4.11A5 và nhóm nghiên cứu đề tìa tham gia thiết kế Tiến hành kiểm tra và chấm bài Sau khi thực hiện dạy xong các bài học trên, chúng tôi tiến hành kiểm tra 1 tiết.(Nội dung bài kiểm tra trình bày ở phần phụ lục) Sau đó nhóm nghiên cứu cùng hai cô giáo tiến hành chấm bài theo đáp án đã xây dựng Và. .. về cơ sở vật chất như bộ dụng cụ thí nghiệm, hóa chất, máy tính, màn hình lớn, và các thiết bị khác nữa cho nhà trường Khuyến khích giáo viên soạn phiếu thảo luận nhóm và tiến hành thí nghiệm ngay tại lớp 24 Đối với giáo viên : không ngừng tự học, tự nâng cao khả năng sử dụng máy tính trong soạn giáo án và giảng dạy, tích cực khai thác thông tin trên mạng internet Với kết quả này chúng tôi mong rằng...V Tiến hành dạy học 1 Bước 1 : Ổn định lớp và phát phiếu thảo luận nhóm cho học sinh(3’) 2 Bước 2 : Giới thiệu bài mới(1’) Axit phosphoric và muối phophat là các hóa chất có rất nhiều ứng dụng thực tế trong cuộc sống, được sản xuất rất nhiều.Tính chất hóa học của H3PO 4và quá trình sản xuất axit H3PO4 đi từ nguyên liệu gì,trải qua mấy giai đoạn? Tính chất của muối sunfat và cách nhận biết... hành chấm bài theo đáp án đã xây dựng Và cuối cùng phân loại theo 3 nhóm: – – – Nhóm khá giỏi có điểm 7, 8, 9, 10 Nhóm trung bình có điểm 5, 6 Nhóm yếu kém có điểm dưới 5 17 So sánh kết quả lớp thực nghiệm và lớp đối chứng và đưa ra kết luận Chương IV Phân tích kết quả và dữ liệu Kết quả TNSP được xử lý theo phương pháp thống kê toán học theo thứ tự: 1 Lập các bảng phân phối, tần số, tần suất, tần suất... tra của lớp thực nghiệm sau tác động 22 Biểu đồ cơ cấu điểm kiểm tra của lớp thực nghiệm sau tác động *Các Tham số thống kê Biểu đồ thể hiện giá trị điểm trung bình của hai lớp thực nghiệm và đối chứng Nhóm TN Nhóm ĐC Trước TĐ Sau TĐ Trước TĐ Sau TĐ GTTB 5,03 6,31 5,17 5,29 Độ lệch chuẩn(S) 1,54 1,37 1,67 1,23 SMD 0,08 0,84 Giá trị p của T-test 0,00074 Từ kết quả thực nghiệm cho thấy chất lượng học tập... của lớp TN nhỏ hơn lớp ĐC, chứng tỏ độ phân tán quanh GTTB cộng của lớp TN nhỏ hơn, tức là chất lượng lớp TN đồng đều hơn lớp ĐC 23 Bàn luận Kết quả bài kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm có điểm trung bình = 6,31 , kết quả bài kiểm tra tương ứng của nhóm đối chứng có điểm trung bình = 5,29 Độ chênh lệch điểm số giữa hai nhóm là 1,02 Điều đó cho thấy điểm trung bình của hai lớp đối chứng và thực. .. lớp đối chứng: td= X1-X2Sd Sd = S12n1+ S12n1 18 X1: đối chứng X2: S1: đối chứng S2 thực nghiệm : thực nghiệm Qua mỗi bài kiểm tra của từng lớp, chúng tôi đã lập các bảng phân phối tần số, tần suất và tần suất lũy tích 19 Bảng điểm của lớp thực nghiệm và đối chứng trước và sau tác động Lớp 11A4 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Họ Tên . HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA HÓA HỌC  Đ Ề TÀI : KẾT HỢP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC LỚP 11 Nhóm nghiên cứu : ( Sinh viên k59 khoa Hóa học Trường Đại học. chưa cao, học sinh vẫn còn thụ động và phụ thuộc rất nhiều vào giáo viên. II. Giải pháp thay thế Việc kết hợp thực hành thí nghiệm hóa học và phiếu thảo luận trong giảng dạy hóa học ở trường. tác động Thực nghiệm C1 Dạy học sử dụng phiếu thảo luận nhóm và thí nghiệm tại lớp C3 Đối chứng C2 Dạy học không sử dụng phiếu thảo luận nhóm và thí nghiệm tại lớp C4 II.Quy trình nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾT HỢP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC LỚP 11, KẾT HỢP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC LỚP 11, KẾT HỢP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC LỚP 11, Tóm tắt đề tài, Bài 15 : AXIT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT, 3. Bước 3 : (Giảng bài mới) (25’), Phân tích kết quả và dữ liệu, Kết luận và khuyến nghị

Từ khóa liên quan