Tìm công thức phân tử khi biết khối lượng một nguyên tố

19 1,731 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:00

Tìm công thức phân tử khi biết khối lượng một nguyên tố Môn: Hoá họcÔN THI ĐẠI HỌCBỔ TR KIẾN THỨCMôn: Hoá họcÔN THI ĐẠI HỌCBỔ TR KIẾN THỨCGV. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)GV. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)Baøi 2(Từ % ( theo Khối lượng)) Bước 1: Đặt CTTQ Bước 2: Lập phương trình đại số (*) Bước 3: Giải phương trình (*)Gồm 3 bước giải Bước 1: Đặt CTTQ Bước 2: Lập phương trình đại số (*) Bước 3: Giải phương trình (*)Gợi ý:-Nếu phương trình (*) có 3 ẩn, thì có dạng:B1: Cho z=1; 2; . Cho đến khiTìm được x,y thì dừngvà suy ra công thức nguyên (CTNG).B2: Tìm chỉ số CTNG để ⇒CTPT ax + by = cz( Phương pháp 2: PP2) Chât hữu cơ (A) thuộc dãy đồng đẳngbenzen, có % H = 9,43 (theo khối lượng) Tìm CTPT (A)PP tìm CTPT Khi dựa trên % nguyên tố Bước 1: Đặt CTTQ Bước 2: Lập phương trình đại số (*) Bước 3: Giải phương trình (*)(ĐH Ngoại Thương – 1998)Ví dụ1:Ví dụ 1:A: Đông đẳng Benen%H = 9,43A: ?B1.Đặt CTTQB2.Lập pt (*)B3.Giải (*)PP tìm CTPTDựa trên % của1 nguyên tốGiải:- Đặt CTTQ (A): CnH2n - 6- Theo đề có:%H =14 n - 6 = 9,43n = 81(2n – 6). 100Vậy CTPT A: C8H10 ví dụ 2:A chứa C,H,O có %O = 43,24. Tìm CTPT của A trong mỗi trường hợp :a. MA<140 đvC.b. Khối lượng oxi có trong 1 mol Abé hơn khối lượng nitơ trong 150 gammuối amoni nitrat. 9B1.Đặt CTTQ9B2.Lập pt (*)9B3.Giải (*)PP Tìm CTPTBiết %1 nguyên tốVí dụ 2:A: C, H, O có% O = 43,24a. MA< 140. CTPT A?b. mOtrong 1 mol A < mNtrong150 g NH4NO3B1.Đặt CTTQB2.Lập pt (*)B3.Giải (*)PP tìm CTPTDựa trên % của1 nguyên tốGiải:- Đặt CTTQ (A): CxHyOz- Theo đề có:% O == 43,2412x +y + 16z 16. z. 100⇒ 12x + y + 16z =43,2416. z=37.z⇒ 12x + y = 21 z (*).100 . thuộc dãy đồng đẳngbenzen, có % H = 9,43 (theo khối lượng) Tìm CTPT (A)PP tìm CTPT Khi dựa trên % nguyên tố Bước 1: Đặt CTTQ Bước 2: Lập phương trình. là chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố, có %O = 50. Tìm CTPT – CTCT của A 9B1.Đặt CTTQ9B2.Lập pt (*)9B3.Giải (*)PP Tìm CTPTBiết %1 nguyên tố( ĐH Ngoại Thương –
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm công thức phân tử khi biết khối lượng một nguyên tố, Tìm công thức phân tử khi biết khối lượng một nguyên tố

Từ khóa liên quan