Xây dựng chiến lược cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á.doc

75 746 15
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:30

Xây dựng chiến lược cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á. Luận văn chiến lượcLỜI CẢM ƠNLuận văn này được hoàn thành bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của mỗi thành viên trong nhóm là những kiến thức bổ ích mà các Thầy khoa Quản Lý Công Nghiệp của trường Đại học Bách Khoa đã tận tình giảng dạy cho chúng em.Chúng em xin chân thành cám ơn Thầy Hà Văn Hiệp đã tận tình hướng dẫn chúng em hoàn thành đề tài luận văn chiến lược này.Chúng em xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á cũng như các anh chị nhân viên đã giúp đỡ chúng em hoàn thành đề tài này.TP. Hồ Chí Minh, Tháng 6, Năm 2011Nhóm Sinh viên1Luận văn chiến lượcLỜI MỞ ĐẦUền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng cộng với việc hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đang đặt ra nhiều hội và thách thức cho các ngân hàng Việt Nam. Đó là hội, bởi vì khi kinh tế phát triển, mức sống của người dân được nâng cao thì nhu cầu chi tiêu vào các sản phẩm vật chất và dịch vụ cũng ngày càng được mọi người quan tâm chú ý hơn, hơn thế nữa nó còn giúp cho các ngân hàng trong nước tiếp cận với một thị trường rộng lớn hơn – thị trường toàn cầu. Đó là thách thức, bởi vì hội nhập kinh tế quốc tế đồng nghĩa với việc mở cửa thị trường, phải dỡ bỏ các rào cản giữa các quốc gia, giữa các nền kinh tế để mọi thành phần được tham gia vào một sân chơi chung một cách bình đẳng, sòng phẳng.NTrong sân chơi chung đó, cạnh tranh vừa những mặt tích cực khi nó thúc đẩy các DN phải không ngừng nâng cao năng lực nội tại, chất lượng sản phẩm, gia tăng chất lượng phục vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Nhưng nó cũng thể gây ra những hiệu ứng không mong muốn đối với nền kinh tế của một quốc gia – khi các ngân hàng trong nước vẫn còn chưa đủ năng lực để cạnh tranh đặc biệt là về vốn, công nghệ, nhân sự… và quan trọng hơn cả là xây dựng một chiến lược toàn diện, phát triển bền vững phù hợp với một thị trường rộng lớn với những khách hàng ngày càng khó tính hơn, một môi trường kinh doanh thay đổi từng ngày và đầy khốc liệt với những đối thủ cạnh tranh đến từ trong nước lẫn ngoài nước.Đối với Ngân hàng Đông Á, sau gần 19 năm hình thành và phát triển (Ngân hàng được thành lập ngày 1/7/1992), trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của nền kinh tế, Ngân hàng vẫn đứng vững và không ngừng đầu tư, nâng cao năng lực, mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Với định hướng phát triển “Chất lượng trên sở bền vững” cùng slogan “Người bạn đồng hành đáng tin cậy”, Ngân hàng Đông Á đang từng ngày từng ngày càng lớn mạnh và trở thành một thương hiệu quen thuộc đối với khách hàng Việt Nam.Thành công hôm nay không nghĩa là sẽ thành công ngày mai. Trong tình hình các ngân hàng quốc tế đang ngày càng mở rộng các hoạt động xâm chiếm thị trường tài chính Việt Nam cùng với việc các ngân hàng nội địa khác cũng đang không ngừng gia tăng các hoạt động cạnh tranh nhằm giành lấy thị phần thì vấn đề xây dựng chiến lược được xem là một điều cốt yếu mà Ngân hàng Đông Á cần phải quan tâm hàng đầu. Vì lý do đó, nhóm chọn đề tài “Xây dựng chiến lược cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á” 2Luận văn chiến lượcTÓM TẮT ĐỀ TÀINgành ngân hàng là một trong những ngành mới phát triển từ khi được chính phủ cho phép thành lập các ngân hàng tư nhân. Tuy ngành ngân hàng còn mới mẻ nhưng tốc độ phát triển là rất nhanh. Hiện nay đối với thị trường Việt Nam đã gần như bão hòa. Áp lực cạnh tranh lớn cùng với tình hình khủng hoảng kinh tế và mức lạm phát cao như hiện nay khiến nhiều ngân hàng gặp khó khăn. Đây là tình trạng chung không chỉ của ngành ngân hàng. Vì vậy, một chiến lược đúng đắn là điều rất cần thiết với EAB hiện nay.Nhóm đã tiến hành thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn đáng tin cậy và tiến hành các phân tích kỹ lưỡng dựa trên các mô hình PESTN, năm tác lực của Michael E. Porter, chuỗi giá trị… cho ra các kết quả định tính để xây dựng các ma trận SWOT, TOWS, kết hợp thêm các ma trận định lượng SPACE, QSPM để hình thành và chọn lựa các chiến lược phù hợp với tình hình hiện tại cho EAB3Luận văn chiến lượcMỤC LỤCĐề mụcLời cảm ơn 1Lời mở đầu 2Tóm tắt đề tài 3CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 61.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ61.1.1. Phân tích chính trị-luật pháp: 61.1.2. Yếu tố kinh tế:131.1.3. Các yếu tố văn hóa xã hội: 151.1.4. Yếu tố công nghệ:161.1.5. Phân tích yếu tố tự nhiên:201.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH211.2.1. Quyền lực của các nhà cung cấp: 211.2.2. Quyền lực của khách hàng231.2.3. Đe dọa từ sản phẩm thay thế:251.2.4. Cạnh tranh trong ngành ngân hàng:261.2.5. Đối thủ tiềm ẩn của ngân hàng Đông Á: 344Luận văn chiến lược1.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ391.3.1. Chuỗi giá trị391.3.2. Tiềm lực tài chính401.3.3. Các sản phẩm dịch vụ411.3.4. Nhân sự511.3.5. Marketing521.3.6. Công nghệ521.3.7. Mạng lưới chi nhánh53CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG, ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 552.1. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO NGÂN HÀNG ĐÔNG Á552.1.1.Phân tích SWOT 552.1.1.1.Xu hướng trong ngành ngân hàng: 582.1.1.2.Phân tích hội và nguy cơ: 582.1.2.Ma trận TOWS 602.2. ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC632.2.1.Ma trận SPACE 632.2.2.Ma trận QSPM 652.2.3.Lựa chọn chiến lược 662.2.4.Các giải pháp thực hiện chiến lược 675Luận văn chiến lượcCHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 723.1. Kiến nghị723.1.1. Kiến nghị đối với EAB 723.1.2.Kiến nghị đối với NHNN và Chính phủ 733.2. Kết luận73Tài liệu tham khảo 76CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG1.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ1.1.1. Phân tích chính trị-luật pháp: Trong đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định mục tiêu phát triển các tổ chức tín dụng (TCTD) đến năm 2010 và định hướng chiến lược đến năm 2020: cải cách căn bản, triệt để và phát triển toàn diện hệ thống các TCTD theo hướng hiện đại, hoạt động đa năng để đạt trình độ phát triển trung bình tiên tiến trong khu vực ASEAN với cấu trúc đa dạng về sở hữu, về loại hình TCTD, quy mô hoạt động lớn hơn, tài chính lành mạnh, đồng thời, tạo nền tảng đến sau năm 2010 xây dựng được hệ thống 6Luận văn chiến lượccác TCTD hiện đại, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực châu Á, đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng, khả năng cạnh tranh với các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới. Bảo đảm các TCTD, kể cả các TCTD nhà nước hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc thị trường và vì mục tiêu chủ yếu là lợi nhuận. Phát triển hệ thống TCTD hoạt động an toàn và hiệu quả vững chắc dựa trên sở công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến, áp dụng thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng thương mại. Phát triển các TCTD phi ngân hàng để góp phần phát triển hệ thống tài chính đa dạng và cân bằng hơn. Phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán với chất lượng cao và mạng lưới phân phối phát triển hợp lý nhằm cung ứng đầy đủ, kịp thời, thuận tiện các dịch vụ, tiện ích ngân hàng cho nền kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hình thành thị trường dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là thị trường tín dụng cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các loại hình TCTD, tạo hội cho mọi tổ chức, cá nhân nhu cầu hợp pháp, đủ khả năng và điều kiện được tiếp cận một cách thuận lợi các dịch vụ ngân hàng. Ngăn chặn và hạn chế mọi tiêu cực trong hoạt động tín dụng. Những định hướng này, một mặt, giải quyết về bản các chế, chính sách, tạo động lực cho các NHTM phát triển toàn diện theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của từng NHTM. Từ đây, các NHTM được chủ động tối đa trong hoạt động. Đồng nghĩa với việc tự do hoạt động thì mức độ cạnh tranh trên thị trường cũng ngày càng gay gắt hơn, để thành công trong cuộc cạnh tranh này, các NHTM phải ngay lập tức xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu của mình. Như vậy, thể coi, các quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển thị trường ngân hàng nước ta là những quan điểm định hướng chiến lược, là nền tảng cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu của các NHTM hiện nay.*Chính sách tài chính: bao gồm chi tiêu của chính phủ và thuế khóa. Chi tiêu của chính phủ là một nhân tố then chốt định mức tổng chi tiêu. 7Luận văn chiến lược Khi nhà nước thực hiện một chính sách tài chính bành trướng (tăng chi tiêu của Chính phủ và giảm thuế) sẽ ảnh hưởng đến thăng bằng của thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ, từ đó ảnh hưởng đến lãi suất. Khi chi tiêu của chính phủ tăng trực tiếp làm tăng tổng cầu, đường cầu dịch chuyển về bên phải, khi chính phủ giảm thuế, làm cho nhiều thu nhập hơn được sẵn sang để chi tiêu và làm tăng tổng sản phẩm bằng cách tăng chi tiêu, tiêu dùng. Mức cao hơn của tổng sản phẩm làm tăng lượng cầu tiền tệ, đường cầu dịch chuyển về bên phải, lãi suất tăng. Ngoài ra, thuế còn thể tác động đến mức sản lượng tiềm năng, chẳng hạn việc giảm thuế đánh vào thu nhập từ đầu tư làm cho các ngành tăng đầu tư vào máy móc, nhà máy, tổng sản phẩm tiềm năng được tăng lên, tăng lượng cầu tiền tệ, đường cầu dịch chuyển về bên phải, lãi suất tăng lên. Ví dụ chính sách tài chính : Để khắc phục những hạn chế, yếu kém về kinh tế vĩ mô, tháng 2/2011 Chính phủ Việt Nam đã Nghị quyết 11 tập trung “ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội” với 6 gói các biện pháp chính sách, bao gồm: “Thắt chặt chính sách tiền tệ; thắt chặt chính sách tài chính; kìm hãm thâm hụt thương mại; tăng giá điện đồng thời với việc hỗ trợ người nghèo và sử dụng một chế mang tính thị trường hơn đối với việc định giá xăng dầu; tăng cường an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả việc phổ biến thông tin chính sách”.Chính sách đã ảnh hưởng tới ngân hàng Triển khai Nghị quyết 11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) đã điều chỉnh mục tiêu trần tăng trưởng tín dụng từ 23% xuống còn 20% trong năm, và tăng trưởng nguồn cung tiền (M2) trong năm 2011 từ 21-24% xuống còn 15-16%. Cả hai mục tiêu này đều được điều chỉnh thấp hơn khá nhiều so với năm 2010 (năm 2010 tín dụng tăng ở mức 32,4% và M2 tăng 33,3%). Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, SBV đã yêu cầu các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác phải kìm hãm tăng trưởng tín dụng ở mức dưới 20% trong năm; các tổ chức tín dụng hạn chế cấp tín dụng cho những hoạt động không mang tính sản xuất như bất 8Luận văn chiến lượcđộng sản và chứng khoán xuống dưới 22% trong tổng số tiền cho vay tính đến cuối tháng 6/2011, và 16% tính đến cuối năm 2011. Đồng thời SBV sẽ phạt những tổ chức tín dụng nào không đáp ứng được những mục tiêu trên bằng cách bắt buộc tăng gấp đôi tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Mặt khác, SBV cũng tìm cách hạn chế cho vay bằng ngoại tệ đối với việc nhập khẩu những hàng hóa không thiết yếu (bao gồm tất cả hàng hóa tiêu dùng); giới hạn việc nhập khẩu vàng và chỉ cho phép một số ít công ty được nhập khẩu vàng, cấm kinh doanh vàng miếng trên thị trường. Những động thái tính quyết liệt của SBV đưa ra là nhằm giảm thiểu những giao dịch đầu tích trữ ngoại tệ và vàng để đảm bảo ổn định tiền đồng VND.*Chính sách tiền tệ: với tư cách ngân hàng của các ngân hàng, ngân hàng trung ương thực hiện vai trò chỉ huy đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng của một quốc gia. Với công cụ lãi suất, ngân hàng trung ương thể điều tiết hoạt động của nền kinh tế vĩ mô bằng các phương pháp sau: Ngân hàng thể quy định lãi suất cho thị trường, chủ động điều chỉnh lãi suất để điều chỉnh tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế, hạn chế hoặc mở rộng hoạt động tín dụng nhằm thực hiện được mục tiêu giảm lạm phát và tăng trưởng kinh tế theo từng thời kỳ. Ngân hàng trung ương thực hiện chính sách lãi suất tái chiết khấu: ngân hàng trung ương tái chiết khấu các chứng từ do ngân hàng thương mại xuất trình với điều kiện ngân hàng phải trả một lãi suất nhất định do ngân hàng trung ương đơn phương quy định. Mỗi khi lãi suất chiết khấu thay đổi xu hướng làm tăng hay giảm chi phí cho vay của ngân hàng trung ương đối với ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng do đó khuyến khích hay cản trở nhu cầu vay vốn. Vì vậy thông qua việc điều chỉnh lãi suất chiết khấu, ngân hàng trung ương thể khuyến khích mở rộng hay làm giảm khối lượng tín dụngngân hàng thương mại cấp cho nền kinh tế. Do 9Luận văn chiến lượcthay đổi lãi suất chiết khấu, ngân hàng trung ương thể tác động gián tiếp vào lãi suất thị trường. Một lãi suất chiết khấu cao hay thấp sẽ làm thay đổi lượng vay của ngân hàng, tức lượng tiền cung ứng của ngân hàng cho nền kinh tế và cuối cùng sẽ làm thay đổi mức lãi suất thị trường. Ngân hàng trung ương thực hiện chính sách thị trường mở: nghĩa là ngân hàng trung ương thực hiện việc mua bán giấy tờ giá trên thị trường chứng khoán. Nhiệm vụ chính của chính sách thị trường mở là điều hòa cung cầu về các chứng phiếu giá để tác động vào các ngân hàng thương mại trong việc cung cầu tiền tệ, cung ứng tín dụng. Ngân hàng trung ương tăng hay giảm mức dự trữ bắt buộc: khi tỷ lệ dự trữ tăng lên tức là ngân hàng trung ương quyết định giảm bớt số vốn khả dụng của ngân hàng kéo theo những khó khăn ngân quỹ cho các ngân hàng, hạn chế tín dụng của ngân hàng và ngược lại. Do đó cũng ảnh hưởng gián tiếp đến lãi suất trên thị trường. Năm 2011, NHNN sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng nhằm mục tiêu hàng đầu là kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần tăng trưởng kinh tế" - đây là một định hướng chiến lược mới, thay cho hỗ trợ tăng trưởng của chính sách tiền tệ năm 2010 Chính sách thu nhập: đó là chính sách về giá cả và tiền lương. Nếu mức giá cả giảm mà cung tiền tệ không thay đổi, giá trị của đơn vị tiền tệ theo giá trị thực tế tăng, bởi vì nó thể dùng để mua nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn. Do vây cũng như ảnh hưởng của một sự tăng lên trong cung tiền tệ khi mức giá được giữ cố định, làm lãi suất giảm. Ngược lại một mức giá cao hơn làm giảm cung tiền tệ theo giá trị thực tế, làm tăng lãi suất. Như vậy một sự thay đổi về chính sách giá cả cũng làm thay đổi lãi suất. Yếu tố cấu thành quan trọng nhất của chi phí sản xuất là chi phí tiền lương, khi tiền lương tăng làm chi phí sản xuất tăng, làm giảm lợi nhuận theo đơn vị sản phẩm tại một mức giá cả, giảm nhu cầu đầu tư, cầu tiền tệ giảm, lãi suất giảm. 10[...]... là một điều cốt yếu mà Ngân hàng Đông Á cần phải quan tâm hàng đầu. Vì lý do đó, nhóm chọn đề tài Xây dựng chiến lược cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á” 2 Luận văn chiến lược NHU CẦU KHÁCH HÀNGChất lương dịch vụ/ đa đang dịch vụ/ thời gian dịch vụ/ chi phí dịch vụTính tiện lợiThời gian phục vụTính đa dạng Phí dịch vụCông nghệThủ tụcTrung tâm dịch vụ khách hàng Chi nhánh giao dịchSự... kỳ. Ngân hàng trung ương thực hiện chính sách lãi suất tái chiết khấu: ngân hàng trung ương tái chiết khấu các chứng từ do ngân hàng thương mại xuất trình với điều kiện ngân hàng phải trả một lãi suất nhất định do ngân hàng trung ương đơn phương quy định. Mỗi khi lãi suất chiết khấu thay đổi xu hướng làm tăng hay giảm chi phí cho vay của ngân hàng trung ương đối với ngân hàng thương mại và... ngân hàng trung ương thể khuyến khích mở rộng hay làm giảm khối lượng tín dụngngân hàng thương mại cấp cho nền kinh tế. Do 9 Luận văn chiến lược kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM với Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất huy động USD đối với tổ chức kinh tế từ mức trần 1% xuống 0%/năm. Các ngân hàng thương mại tiếp tục hạ giá USD mua vào - bán ra, dù tỷ giá bình quân liên ngân. .. đến những đại cổ đơng thể tác động trực tiếp đến chiến lược kinh doanh của một ngân hàng. Nhìn chung hầu hết các ngân hàng Việt Nam đều nhận đầu tư của một ngân hàng khác. Quyền lực của nhà đầu tư sẽ tăng lên rất nhiều nếu như họ đủ cổ phần và việc sáp nhập với ngân hàng được đầu tư thể xảy ra. Ở một khía cạnh khác, ngân hàng đầu tư sẽ một tác động nhất định đến ngân hàng được đầu... là một bài tốn rất khó cho các NHTMCP, trước mắt NHTMCP chỉ nên phát hành cổ phiếu để huy động từ cổ đông hiện hữu. Xây dựng và đề xuất với NHNN một tỷ lệ sở hữu cổ phiếu hợp lý của công đông chiến lượccổ đơng nước ngồi. Với tỷ lệ 30% cho cổ đơng nước ngồi như hiện nay vẫn cịn là một tỷ lệ khiêm tốn. Tỷ lệ này thể cao hơn nhưng vẫn kiểm soát được sự chi phối của cổ đơng nước ngồi. Nếu tỷ... gửi ngoại tệ. Theo đó, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 12 tháng bằng ngoại tệ áp dụng cho các ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước (không bao gồm Agribank), NHTM cổ phần, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 6% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc. Còn tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi từ 12 tháng... hơn, để thành công trong cuộc cạnh tranh này, các NHTM phải ngay lập tức xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu của mình. Như vậy, thể coi, các quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển thị trường ngân hàng nước ta là những quan điểm định hướng chiến lược, là nền tảng cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu của các NHTM hiện nay.*Chính sách tài chính: bao gồm chi tiêu... suất tiết kiệm của đa số các ngân hàng chỉ ở mức 7-8% một năm.Các sản phẩm và dịch vụ chính của ngân hàng là:• Nhận các khoản tiền gửi của khách hàng • Thực hiện chức năng thanh tốn• Cho vay tiền• Hoạt động kiều hối.Tuy nhiên ngày nay thương mại điện tử đang phát triển mạnh và đe dọa đến ngành ngân hàng. Ebay sẽ thay thế ngân hàng. Công ty nghiên cứu thị trường Gartner cho rằng website đấu giá... mở, như eBay, nơi mọi người thể xây dựng lịng tin với nhau, thể sẽ thay thế hệ thống ngân hàng. 25 Luận văn chiến lược đầu tư hệ thống, ngân hàng sẽ khơng muốn thay đổi nhà cung cấp vì q tốn kém, điều này lại làm tăng quyền lực của nhà cung cấp thiết bị đã thắng thầu.Quyền lực của các cổ đơng trong ngành ngân hàng thì như thế nào? Không nhắc đến những cổ đông đầu tư nhỏ lẻ thơng qua thị trường... ổn định tiền đồng VND.*Chính sách tiền tệ: với tư cách ngân hàng của các ngân hàng, ngân hàng trung ương thực hiện vai trị chỉ huy đối với tồn bộ hệ thống ngân hàng của một quốc gia. Với công cụ lãi suất, ngân hàng trung ương thể điều tiết hoạt động của nền kinh tế vĩ mô bằng các phương pháp sau: Ngân hàng thể quy định lãi suất cho thị trường, chủ động điều chỉnh lãi suất để điều chỉnh . tài Xây dựng chiến lược cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 2Luận văn chiến lượcTÓM TẮT ĐỀ TÀINgành ngân hàng là một trong những ngành mới phát triển. nghệ521.3.7. Mạng lưới chi nhánh53CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG, ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 552.1. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO NGÂN HÀNG ĐÔNG Á5 52.1.1.Phân tích SWOT
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chiến lược cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á.doc, Xây dựng chiến lược cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á.doc, Xây dựng chiến lược cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á.doc, Tính năng ưu việt:, Giao dịch Điện tử với DongA Bank – Công nghệ bảo mật hàng đầu, 1: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG 6 2: XÂY DỰNG, ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 55 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 Các nguồn cung vốn của ngân hàng Đơng Á: a: Vốn chủ sở hữu, Thực trạng năng lực cạnh tranh:, Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh:, Trình độ đội ngũ lãnh đạo, ban lãnh Mức độ ứng dụng cơng nghệ thơng Độ nhận biết, uy tín thương hiệu Đa dạng hóa sản phẩm ,Dịch vụ phát Hiệu quả quản trị hoạt động kinh Mạng lưới chi nhánh:

Từ khóa liên quan