TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH THẺ QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU.doc

1 477 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:29

TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH THẺ QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA NGÂN HÀNG  CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Giáo viên hướng dẫn : Ths. Nguyễn Quốc AnhSinh
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH THẺ QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU.doc, TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH THẺ QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU.doc

Từ khóa liên quan