rui ro tin dung tai Sacombank.doc

79 303 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:28

rui ro tin dung tai Sacombank. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc AnhCHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ SACOMBANK SVTH: Trần Hoa Diệu Trinh Trang 1Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc Anh1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được thành lập theo giấy phép số 006/NH-GP do ngân hàng nhà nước thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/12/1991 và giấy phép số 005/GP-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/01/1992Tiền thân của Sacombank là 4 tổ chức tín dụng:• Ngân hàng phát triển kinh tế Gò Vấp• Hợp tác xã tín dụng Lữ Gia• Hợp tác xã tín dụng Tân Bình• Hợp tác xã tín dụng Thành Công Ngày 21/12/1991, trên cơ sở hợp nhất 4 tổ chức tín dụng trên ngân hàng Sacombank đã chính thức khai trương đi vào hoạt động. Sacombank khởi đầu với số vốn điều lệ là 3 tỷ đồng, một khởi đầu khá thấp so với các ngân hàng thương mại cổ phần khác. Đến tháng 4 năm 2006, Sacombank đã tăng vốn điều lệ lên khoảng 1900 tỷ đồng. Từ 3 chi nhánh và một Hội sở lúc thành lập, đến nay mạng lưới hoạt động của Sacombank đã phát triển trên 92 điểm giao dòch trải đều khắp các tỉnh/thành kinh tế trọng điểm từ Nam ra Bắc. Ngân hàng ra đời trong bối cảnh hệ thống Ngân hàng Việt Nam đang bước đầu thực hiện đường lối đổi mới nền kinh tế đất nước do Đảng Cộng Sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Theo đó ngành Ngân hàng được xác đònh là ngành mũi nhọn, có vai trò động lực thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển. Tuy nhiên trong những năm đầu đổi mới chưa có hệ thống Pháp luật Ngân hàng, hoạt động Ngân hàng chỉ mới được điầu chỉnh bởi pháp lệnh Ngân hàng, hành SVTH: Trần Hoa Diệu Trinh Trang 2Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc Anhlang pháp lý lúc bấy giờ vẫn chưa đảm bảo an toàn cho hoạt động tài chính – tiền tệ – tín dụng Ngân hàng. Tình hình thực tế lúc mới chuyển đổi, nền kinh tế đang ở trong tình trạng cơ chế quản lý cũ chưa xoá bỏ hết, cơ chế quản lý mới chưa được thiết lập đầy đủ. Tất cả đều còn mới mẻ, phải vừa học, vừa làm, vừa thí điểm thực hiện để từng bước phát triển. Hoạt động của Ngân hàng do đó cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, Ngân hàng đã biết tranh thủ thời cơ và các chính sách của năm đầu đổi mới hệ thống các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Hội đồng quản trò Ngân hàng lúc bấy giờ mạnh dạng xin thành lập khá nhiều chi nhánh và phòng giao dòch trên khắp các quận, huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, đồng thời cũng đi tiên phong trong việc đa dạng hoá nội dung hoạt động bằng cách xin phát hành tín phiếu có mục đích và thực hiện dòch vụ chuyển tiền nhanh trong nước. Nhờ đó, tên tuổi của Ngân hàng ngày càng được mở rộng, tạo sự nghiệp vững chắc cho sự nghiệp phát triển Ngân hàng sau này. Và qua gần 13 năm hoạt động, Ngân hàng đã từng bước trưởng thành và lớn mạnh, là một trong những Ngân hàng Thương mại Cổ phần hàng đầu Việt Nam với tốc độ phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Ngân hàng đã và đang chú trọng phát triển mọi mặt cả số lượng và chất lượng. Mạng lưới hoạt động của Ngân hàng hiện nay gồm: Hội sở, 1 Sở giao dòch, 19 chi nhánh cấp 1, hơn 40 chi nhánh cấp 2, 22 phòng giao dòch và 1 văn phòng đại diện. Mạng lưới được trải rộng ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm của quốc gia, như: Hà Nội, TP.HCM, Huế, Khánh Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Bạc Liêu, Kiên Giang … Trong năm 2004, Ngân hàng sẽ mở rộng mạng lưới hoạt động tại các tỉnh mà thò trường tài chính – tiền tệ chưa mấy sôi động. Trong năm 2003 – 2004, đã khai trương thêm nhiểu trụ sở mới như: Đà Nẵng, SVTH: Trần Hoa Diệu Trinh Trang 3Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc AnhLong An. Ngoài ra, Ngân hàg còn là thành viên của Hiệp hội viễn thông Ngân hàng toàn cầu (SWIFT) và có quan hệ Swiftkey với khoản 4700 Đại lý của 155 Ngân hàng tại hơn 83 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới hoạt động, Ngân hàng còn thành lập công ty trực thuộc và tham gia góp vốn vào nhiều công ty. Riêng trong lónh vực tài chính – tiền tệ, Ngân hàng đã thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng (Sacombank – AMC) cũng như đã góp vốn thành lập các công ty: Công ty chứng khoán Thánh phố Hồ Chí Minh (HSC), Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS), Công ty liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VIETFUND MANAGEMENT). Vốn điều lệ năm 2004 của Ngân hàng là 740 tỷ và là Ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam hiện nay, trong đó có hai cổ đông lớn nước ngoài là: Công ty tài chính quốc tế (IFC) trực thuộc Ngân hàng thế giới (World Bank) và Quỹ đầu tư Dragon Financial Holdings (Anh Quốc). Ngân hàng đã thực hiện thành công tăng vốn điều lệ từ 505 tỷ lên 740 tỷ trong năm 2004 theo phương án: đăng ký góp vốn ở mọi cổ đông thể nhân, pháp nhân, nhân viên Ngân hàng chưa phải là cổ đông, kể cả các tổ chức nước ngoài.Sacombank là Ngân hàng bán lẻ và là Ngân hàng rất thành công trong lónh vực tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, chú trọng đến dòng sản phẩm dòch vụ phục vụ khách hàng cá nhân. Sản phẩm dòch vụ của Ngân hàng đã không ngừng được cải tiến và mở rộng. Ngoài các nghiệp vụ và cho vay truyền thống, Ngân hàng đã cung ứng nhiều dòch vụ mới đáp ứng nhu cầu và xu hướng phát triển của thò trường thanh toán quốc tế, thu đổi ngoại tệ, kinh doanh ngoại tệ, chuyển tiền ra nước ngoài, kiều hối, chi hộ, thu hộ, thanh toán SVTH: Trần Hoa Diệu Trinh Trang 4Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc Anhlương, quản lý quỹ, cho thuê ngăn tủ sắt, bảo lãnh, tài trợ thương mại, tiết kiệm tích luỹ và đặt biệt là dòch vụ thẻ và hệ thống máy rút tiền tự động (ATM) – thời gian qua đã thực sự mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng. Nhìn chung Ngân hàng đã có những bước phát triển ngoạn mục trong những năm gần đây. Cuối năm 2003, tổng giá trò tài sản Có là 7300 tỷ đồng, tăng hơn 33 lần so với năm 1993. Lợi nhuận ròng của Ngân hàng năm 2003 là 85 tỷ đồng (tăng 57.8% so với năm 2002) và 125 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2004. Ngày 28/05/2005, Ngân hàng đã chính thức tăng Vốn điều lệ từ 740 tỷ đồng lên 1.027 tỷ đồng, vốn tự Có tăng từ 81506 tỷ đồng lên 1.107,4 tỷ đồng và là Ngân hàng thương mại có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay. Với nguồn vốn điều lệ tăng thêm 287 tỷ đồng và tổng tài sản của Ngân hàng đạt hơn 11.551 tỷ đồng. Ngân hàng tiếp tục là Ngân hàng dẫn đầu trong nổ lực tăng vốn điều lệ và nâng cao năng lực tài chính giữa các Ngân hàng thương mại cổ phần. Vốn điều lệ ban đầu và năm 2004 giữa một số NHTMCP lớn1014052002025050300204122048137400100200300400500600700800Ty dongVĐL ban đầu10 5 20 50 20 20 3VĐL 2004140 200 250 300 412 481 740PhươngNamHabubank Đông Á EximbankTechcombankACBSacombank SVTH: Trần Hoa Diệu Trinh Trang 5Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc Anh Tuy nhiên trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế cùng với việc mở của thò trường Tài chính Việt Nam theo thoả thuận của Hiệp đònh thương mại Việt – Mỹ thì sự cạnh tranh sẽ ngày càng quyết liệt và Ngân hàng đã đang đứng trước áp lực cạnh tranh không những từ các Ngân hàng trong nước mà cả Ngân hàng nước ngoài. Ngân hàng đã đề ra các chính sách, các nhóm giải pháp lớn nhằm phát huy nội lực, thu hút thêm các nguồn lực từ bên ngoài để vừa đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng các mặt, vừa tập trung năng cao chất lượng phát triển bền vững của Ngân hàng. Quyết tâm đạt được những mục tiêu đã đề ra với tinh thần tự thân vận động để đi lên là chính của tập thể các thành viên Hội đồng quản trò – Ban kiểm soát – Ban tổng Giám đốc, đặc biệt là sức trẻ đầy năng động sáng tạo của trên 1.800 nhân viên trong toàn bộ hệ thống ở khắp mọi miền đất nước, chắc chắn “khó khăn nào cũng cò thể vượt qua, nhiệm vụ nào cũng có thể vượt qua, nhiệm vụ nào cũng có thể hoàn thành”, để nhanh chóng hội nhập và nâng cao khả năng cạnh tranh, giữ vững vò thế trên thò trường tài chính Việt Nam.1.2 SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CỦA SACOMBANK: 1.2.1 Khách hàng cá nhân:- Tiền gởi tiết kiệm không kỳ hạn- Tiền gởi tiết kiệm có kỳ hạn- Tiền gởi thanh toán- Tiết kiệm tích lũy và các dòch vụ hỗ trợ- Chuyển tiền nội đòa, quốc tế- Cho vay: tiêu dùng, bất động sản, sản xuất kinh doanh, nông nghiệp- Cho vay cầm cố sổ tiền gởi- Thẻ thanh toán, thẻ tín dụng Sacombank SVTH: Trần Hoa Diệu Trinh Trang 6P.Quản lý tín dụngP. Dòch vụ khách hàngP. Kế toán và quỹTổ hành chính quản trò Chi nhánh cấp 2Phòng giao dòchTổ tín dụngChuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc Anh- Dòch vụ cho thuê ngăn tủ sách- Dòch vụ Phonebanking- Dòch vụ tư vấn và tài trợ du học- Dòch vụ bảo lãnh 1.2.2 Khách hàng doanh nghiệp:- Tiền gởi thanh toán- Tiền gởi có kỳ hạn- Cho vay sản xuất kinh doanh- Dòch vụ thấu chi tài khoản- Dòch vụ bảo lãnh- Dòch vụ thanh toán quốc tế- Dòch vụ thu chi hộ- Dòch vụ chi trả lương cho cán bộ công nhân viên1.3 CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG- Phát hành thẻ tín dụng nội đòa và thẻ tín dụng quốc tế Sacombank Visa.- Huy động tiền gửi bằng VND, vàng và ngoại tệ. Đặc biệt với hình thức tiết kiệm tích luỹ, tiết kiệm trung hạn linh hoạt, tiết kiệm bằng vàng, VND có dự thưởng.- Cho vay tiêu dùng, sinh hoạt gia đình, du học, du lòch trong và ngoài nước.- Cho vay xây dựng, sửa chữa và mua bán bất động sản.- Cho vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn bằng VND, vàng và ngoại tệ phục vụ sản xuất kinh doanh. SVTH: Trần Hoa Diệu Trinh Trang 7P.Quản lý tín dụngP. Dòch vụ khách hàngP. Kế toán và quỹTổ hành chính quản trò Chi nhánh cấp 2Phòng giao dòchTổ tín dụngChuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc Anh1.4 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SACOMBANK SVTH: Trần Hoa Diệu Trinh Trang 8ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐÔNGBAN KIỂM SOÁTHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊỦY BAN QUẢN TRỊ RỦI ROHỘI ĐỒNG TÍN DỤNGBAN TỔNG GIÁM ĐỐCỦY BAN QUẢN TRỊ TS N TS CÓKHỐI CNTT VÀ NHĐTP. Chính sách tín dụngP. Tín dụngKHỐI TÍN DỤNGKHỐI QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNHP. Kế hoạch đầu tưP. MarketingP. Tài chính kế toánP. Hành chính quản tròP. Nguồn nhân lựcMẠNG LƯỚI CHI NHÁNHP. Kinh doanh tiền tệP. Thanh roán quốc tếP. Thanh toán nội đòa và quỹKHỐI NGÂN QUỸCông ty quản lý nợ & khai thác tài sảnCÔNG TY CONTRUNG TÂM THẺP. Kế toán – Hành chínhP. Kỹ thuậtP. Chính sác nghiên cứuP. Dòch vụ khách hàngP. Vận hành & xử lý TTP. Quản trò tài nguyênP. Nghiên cứu & phát triển CNTTTRUNG TÂM CNTTKhu vực TP.HCMKhu vực Tây Nam BộKhu vực ĐNB - m TrungKhu vực Bắc BộCHI NHÁNH CẤP 1P.Quản lý tín dụngP. Dòch vụ khách hàngP. Kế toán và quỹTổ hành chính quản trò Chi nhánh cấp 2Phòng giao dòchTổ tín dụngChuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc Anh1.5 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA SACOMBANK TRONG THỜI GIAN QUA Nhìn chung Ngân hàng đã có những bước phát triển ngoạn mục trong những năm gần đây. Ngày 6/4/2006, Ngân hàng đã chính thức tăng Vốn điều lệ lên 1899 tỷ đồng, vốn tự Có tăng từ 81506 tỷ đồng lên 1.107,4 tỷ đồng và là Ngân hàng thương mại có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay. Với nguồn vốn điều lệ tăng thêm 287 tỷ đồng và tổng tài sản của Ngân hàng đạt hơn 11.551 tỷ đồng. Vốn sử dụng qua các năm không ngừng tăng lên, trong đó là sự tăng lên của cả tín dụng và các khoản mục đầu tư nhưng tín dụng luôn là khoản đóng góp chủ yếu. Sự chuyển dòch cơ cấu theo hướng giảm tín dụng, tăng đầu tư có thể nói là một chuyển biến tích cực và lành mạnh và cũng là xu hướng chung của đại đa số các ngân hàng thương mại hiện nay. Trong gần hai năm trở lại đây Ngân Hàng đã tích cực tập trung mở rộng mạng lưới và xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại hơn. Đây cũng chính là một trong những chiến lược góp phần quan trọng đem đến hiệu quả kinh doanh và nâng cao uy tín của Ngân Hàng.1.6 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN SẮP TỚI1.6.1 Nắm chắc, phân khúc khách hàng truyền thống Xác đònh đối tượng khách hàng truyền thống là các cá nhân ,hộ kinh tế gia đình và các doanh nghiệp vừa và nhỏ do đó Ngân Hàng TMCP cần tập trung sức lực để phát triển sâu hơn vào hệ khách hàng này. Tận dụng khỏang thời gian trong vài năm tới, khi phân khúc thò trường này vẫn còn nằm trong khả năng khai thác của hệ thống Ngân Hàng TMCP thì cần phải đẩy mạnh các phương thức ưu đãi và nâng cao chất lượng dòch vụ để nắm chắc phân khúc khách hàng SMEs và cá nhân. SVTH: Trần Hoa Diệu Trinh Trang 9Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc Anh Các Ngân Hàng TMCP cần có khả năng đánh giá được tiềm năng phát triển của doanh nghiệp để lựa chọn , hỗ trợ và đồng hành cùng họ trong quá trình phát triển doanh nghiệp, bởi hiệu quả mà doanh nghiệp đạt được nhờ sự trợ giúp của Ngân Hàng sẽ tạo nên sự gắn kết vững chắc giữa đôi bên không bao giờ tách rời1.6.2 Mở rộng mạng lưới Việc tiếp tục duy trì đònh hướng phát triển mạng lưới để chủ động mở rộng thò trường và chiếm thò phần đón đầu cho quá trình hội nhập cũng cần được các Ngân Hàng TMCP quan tâm đặc biệt , vì mạng lưới vẫn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho mảng dòch vụ Ngân Hàng bán lẻ theo truyền thống của Ngân Hàng TMCP. Trong gần hai năm trở lại đây một số Ngân Hàng có tiềm lực đã tích cực tập trung mở rộng mạng lưới và xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại hơn. Đây cũng chính là một trong những chiến lược góp phần quan trọng đem đến hiệu quả kinh doanh và nâng cao uy tín của Ngân Hàng1.6.3 Thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Hơn bất kỳ yếu tố nào khác, nguồn nhân lực luôn đóng vai trò then chốt quyết đònh sự thành công của mọi doanh nghiệp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý điều hành. Các Ngân Hàng TMCP cần mạnh dạn thay đổi chính sách về thu nhập đối với một số vò trí quản lý cao cấp để thu hút nguồn nhân sự có chất lượng cao, đầu tư nhiều hơn cho ngân sách đào tạo và học tập các phương pháp đào tạo từ nước ngòai. Thêm vào đó, các Ngân Hàng TMCP cần tạo được một môi trường làm việc tốt thông qua các chính sách quản lý khoa học, ràng và chế độ ưu đãi ngộ tương xứng, đặc biệt phải xây dựng chính sách duy trì và bồi dưỡng nguồn nhân lực hiện có. Điều này sẽ góp phần không nhỏ vào việc thu hút và SVTH: Trần Hoa Diệu Trinh Trang 10[...]... ngân hàng.2.1.2 Rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa 2.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Theo Thomas P. Fitch viết trong Dictionary of banking Terms thì: rủi ro tín dụng là loại rủi ro xảy ra khi người vay không thanh toán được nợ theo thoả thuận hợp đồng dẫn đến sai hẹn trong nghóa vụ trả nợ. Cùng với rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng là một trong những rủi ro chủ yếu trong hoạt động cho vay... cực không chỉ riêng trong công tác quản trị rủi ro tín dụng mà còn trong việc giảm thiểu thời gian và khối lượng công việc của qui trình tín dụng. Khi đã có được đầy đủ thông cần thiết, cán bộ tín dụng sẽ lập tờ trình theo mẫu. Trong đó, tờ trình phải thể hiện được tối thiểu các nội dung sau:• Thông tin sơ lược về khách hàng như họ tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh…• Thông tin về tình hình hoạt... năng lực và kinh nghiệm trong lónh vực tài chính đủ sức đảm nhận những công việc có yêu cầu áp lực lớn.1.6.4 Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin Hệ thống Công Nghệ Thông Tin (CNTT) hiện đại không những tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp đáp ứng yêu cầu thông tin quản trị mà còn cung cấp cho khách hàng những tiện ích một cách nhanh, an toàn hiệu quả đối với khách hàng trong cũng như ngòai nước.... này, một số Ngân Hàng TMCP đã chấp nhận bỏ vốn đầu tư thay thế hệ thống Công Nghệ Thông Tin mới nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng đa dạng phong phú và thay đổi từng ngày. Hệ thống Ngân Hàng lõi (Core Banking System) mới sẽ hỗ trợ các Ngân Hàng TMCP quản lý thông tin khách hàng tốt hơn và quản lý rủi ro trong hoạt động vốn là điểm yếu nhất của hệ thống Ngân Hàng TMCP hiện nay được tốt hơn1.6.5... Bước 1. Giai đoạn tiếp thị và phát triển khách hàng Xét dưới góc độ kinh doanh, Marketing là hoạt động giúp mở rộng thị phần, nâng cao mức ảnh hưởng và khả năng cạnh tranh của Ngân hàng. Ở đây, dưới giác độ của quản trị rủi ro tín dụng, Marketing cần được nhận thức như một chốt kiểm soát đầu tiên nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho Ngân hàng. Việc tiếp thị của Sacombank sử dụng hai phương thức tiếp... thời cũng đi tiên phong trong việc đa dạng hoá nội dung hoạt động bằng cách xin phát hành tín phiếu có mục đích và thực hiện dịch vụ chuyển tiền nhanh trong nước. Nhờ đó, tên tuổi của Ngân hàng ngày càng được mở rộng, tạo sự nghiệp vững chắc cho sự nghiệp phát triển Ngân hàng sau này. Và qua gần 13 năm hoạt động, Ngân hàng đã từng bước trưởng thành và lớn mạnh, là một trong những Ngân hàng Thương... lòng tin. Những tổn thất đó lớn hơn tổn thất tài chính rất nhiều lần.2.1.2.4 Sự cần thiết của việc phân tích rủi ro tín dụng: Qua nghiên cứu, phân tích tác hại của rủi ro tín dụng từ đó đã cho chúng ta hiểu biết được các tác hại của nó không chỉ đối với một ngân hàng mà còn tác hại đến một hệ thống, một quốc gia và thậm chí đối với quốc tế. Do đó, việc phân tích tín dụng phòng ngừa hạn chế rủi ro. .. nhà nước không kiểm soát nổi, tâm lý người dân bất an, không tin tưởng. Thì đây cũng là thời cơ của các thế lực thù địch, bọn cơ hội có điều kiện gây rối, quấy nhiễu…Từ đó làm cho tình hình an ninh quốc phòng thêm phức tạp.• Tác hại của rủi ro đối với nền kinh tế thế giới: Ngày nay trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu hóa, khi rủi ro diễn ra với quy mô lớn, gây tác hại nghiêm trọng đến nền kinh... thuần và thị giá của vốn xuất phát từ việc khách hàng không thanh toán hay thanh toán trễ hẹn. Đúc kết từ những định nghóa trên, ta có thể rút ra những nội dung cơ bản sau của rủi ro tín dụng:• Rủi ro tín dụng là khi người đi vay sai hẹn trong việc thực hiện nghóa vụ trả nợ theo hợp đồng, bao gồm vốn gốc và/hoặc lãi. Sự sai hẹn có thể là trễ hẹn hoặc không thanh toán SVTH: Trần Hoa Diệu Trinh... quyết định bản chất tín dụng: Trong tín dụng nặng lãi: người cho vay sử dụng lãi suất cao và buộc người đi vay phải chấp nhận mối quan hệ không bình đẳng. Tín dụng trong nền kinh tế hiện đại: thể hiện mối quan hệ hợp tác giữa người cho vay và người đi vay nhằm tạo ra sản phẩm cho xã hội và mang lại lợi nhuận cho bản thân mình. Người cho vay không độc quyền trong quan hệ tín dụng nên không thể . VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI2.1.1 Tín dụng trong hoạt động của ngân hàng 2.1.1.1 Khái niệm của tín dụng.Xét trong quan. Anh1.5 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA SACOMBANK TRONG THỜI GIAN QUA Nhìn chung Ngân hàng đã có những bước phát triển ngoạn mục trong những năm gần đây. Ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: rui ro tin dung tai Sacombank.doc, rui ro tin dung tai Sacombank.doc, rui ro tin dung tai Sacombank.doc, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:, CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SACOMBANK, Mở rộng mạng lưới Thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Bản chất của tín dụng:, Chức năng của tín dụng, Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thò trường:, Các loại hình tín dụng phổ biến hiện nay:, Sự cần thiết của việc phân tích rủi ro tín dụng: Các nguyên nhân gây ra rủi ro:, Qui trình tín dụng:, Thực trạng công tác quản trò rủi ro tín dụng:, Thành tựu Hạn chế, Thẩm đònh dự án trước khi quyết đònh cho vay Giới hạn cho vay, Không tập trung vốn vay cho một số ít khách hàng Không tập trung vốn vay cho một ngành kinh tế:, Nợ quá hạn, Xây dựng sổ tay tín dụng, Thiết lập hệ thống thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, Kiến nghò với chính phủ và các ngành có liên quan