Phát triển hoạt động cho vay mua nhà đối với người tiêu dùng tại ngân hàng NHNo&PTNT Hà nội.doc

68 873 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:28

Phát triển hoạt động cho vay mua nhà đối với người tiêu dùng tại ngân hàng NHNo&PTNT Hà nội [...]... trợ vốn cho người dân mua nhà để ở. Xuất phát từ thực trạng về nhà ở của người dân Việt Nam hiện nay và cũng xuất phát từ nhu cầu cần phát triển của mỗi ngân hàng cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của TS. Đặng Ngọc Đức, qua quá trình thực tập tại Trụ sở ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam, đề tài: Phát triển hoạt động cho vay mua nhà đối với người tiêu dùng tại ngân hàng NHNo&PTNT... cho vay này của ngân hàng. - Tại NHNo&PTNT Nội, cân đối kế tốn hiện hành khơng tách bạch việc hạch tốn giữa hộ kinh doanh và vay tiêu dùng. Do vậy ngân hàng sẽ khơng có số liệu thống kê chính xác về cho vay mua nhà cho vay kinh doanh. Mà số liệu thông kê là tiền đề để phân tích, đánh giá hoạt động cho vay mua nhà, từ đó đưa ra giải pháp mở rộng cho vay mua nhà. Việc gộp cho vay mua nhà. .. năm này 2 chi nhánh cấp hai trực thuộc tách khỏi NHNo&PTNT nội.• Cơ cấu cho vay mua nhà Cơ cấu cho vay mua nhà tại NHNo&PTNT nội được phân loại theo mục đích cho vay. Theo tiêu thức này cho vay mua nhà được chia thành các loại sau Cho vay sửa chữa, mua sắm nhà cửa Cho vay mua đất xây nhà ở Bảng 2.5: Cơ cấu cho vay mua nhà Đơn vị: triệu đồngĐinh Văn Tài Lớp: Tài chính 45B39 Chuyên... thể lệ, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề ra các quy định hướng dẫn chi tiết các vấn đề về cho vay mua nhà đối với cán bộ tín dụng ngân hàng như : phạm vi, đối tượng cho vay, Điều kiện cho vay, Mức hạn mức thời hạn cho vay ….(Được định kèm ở phụ lục 2). Nhằm tạo ra quy trình cho vay chung cho toàn bộ ngân hàng giảm bớt những rủi ro cho ngân hàng. • Quy trình cho vay mua nhà Có... định đó, các ngân hàng thương mại hoạt động ra sao trong những năm vừa qua. 2.2.2.Thực trạng cho vay mua nhà tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nơng thơn Nội.• Thể lệ cho vay mua nhà tại ngân hàng nông nghiệp nội Ngày 11 tháng 5 năm 2004 Hội đồng quản trị ngân hàng đã ra thông tư 1634/NHNO – TD về “Thể lệ cho vay – Xây dựng mới - Sửa chữa – Cải tạo nâng cấp nhà đối với dân cư ”.... cho vay tiêu dùng qua các năm. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho việc phát triển một hướng đi mới cho ngân hàng. Cho vay mua nhà hoạt động nhằm mở rộng thị phần tín dụng, đa dạng hóa các đối tượng vay vốn ngân hàng nhằm phân tán rủi ro ngân hàng. Hiện nay, rất nhiều ngân hàng thuộc mọi thành phần kinh tế đêù hướng tới việc mở rộng cho vay mua nhà như một thị trường tiềm năng mới. Khách hàng. .. khó khăn cho Ngân hàng. Chủ trương chính sách của nhà nướcChính sách của nhà nước ảnh hưởng khơng nhỏ tới hoạt động cho vay mua nhà. Nếu nhà nước tăng cường đầu tư hay đưa ra các biện pháp phát triển kinh tế thơng thống: hạ lãi suất cho vay, giảm các thủ tục hành chính …đây là điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động cho vay mua nhà tại các ngân hàng thương mại.Các nhân tố xuất phát từ phía... động cho vay mua nhà phát triển. So với các ngân hàng khác trên địa bàn nội NHNo&PTNT nội thực sự có những ưu thế trong cho vay mua nhà. Những ưu thế có kể tới là:- Ngân hàng có mạng lưới hoạt động rộng khắp gồm 12 chi nhánh quận và 42 phòng giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng tiếp cận với khách hàng vay mua nhà đối tượng có đặc điểm cư trú phân tán- Ngân hàng là môt trong... hình cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại Các ngân hàng thường cho người tiêu dùng vay để tài trợ cho họ trong việc mua những tài sản như là nhà cửa, ô tô, xe máy hoặc trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trước mắt của họ. Cho vay mua có sự khác biệt so với các loại hình vay khác của ngân hàng và ngay cả trong cho vay tiêu dùng nó cũng có sự khác biệt so với các loại vay còn lại. Trong... hoạt động cho vay mua nhà có nhiều văn bản liên quan quy định hoạt động này cùng với hoạt động tín dụng nói chung.Trong những năm 1993-1994, hoạt động cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam bắt đầu phát triển và tập trung nhiều vào cho vay trả góp. Cơ sở pháp lý đầu tiên đựơc áp dụng cho vay tiêu dùng là quyết định số 18/QĐ-NH5 ngày 16/02/1994 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước . mua nhà .Cho vay mua nhà là loại hình cho vay với mục đích mua mua nhà, sửa nhà, mua đất xây nhà nên đối tượng vay là người tiêu dùng có nhu cầu về nhà ở,. tác động đến sự phát triển của hoạt động cho vay nói chung và hoạt động cho vay mua nhà của các Ngân hàng thương mại .Cho vay mua nhà là hình thức cho vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hoạt động cho vay mua nhà đối với người tiêu dùng tại ngân hàng NHNo&PTNT Hà nội.doc, Phát triển hoạt động cho vay mua nhà đối với người tiêu dùng tại ngân hàng NHNo&PTNT Hà nội.doc, Phát triển hoạt động cho vay mua nhà đối với người tiêu dùng tại ngân hàng NHNo&PTNT Hà nội.doc, Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại, Các loại hình cho vay của Ngân hàng Thương mại, Đặc điểm của cho vay mua nhà., Các phương thức cho vay mua nhà., Vai trò của cho vay mua nhà., I: Cho vay mua nhà - Một loại hình cho vay tiêu dùng của ngân II: Thực trạng hoạt động cho vay mua nhà tại NHNoPTNT Hà 2: THỰC TRẠNG HOAT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI

Từ khóa liên quan