Phân tích tình hình tín dụng tài chính ngân hàng thương mại sổ phần SCB.doc

10 662 8
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:28

Phân tích tình hình tín dụng tài chính ngân hàng thương mại sổ phần SCB Lời cảm ơnQua bốn năm ngồi trên ghế nhà trường, nhờ sự dìu dắt của thầy cô mà em mới có được thành quả ngày hôm nay. Thầy cô đã truyền đạt cho em khối lượng kiến thức lớn, giúp em hiểu biết hơn về lónh vực kinh tế nói chung và ngân hàng nói riêng. Đồng thời qua hơn 2 tháng thực tập tại chi nhánh Chợ Lớn – Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, các anh chò phòng tín dụng đã giúp em tiếp cận thực tế hiểu rõ hơn về hoạt động ngân hàng.Em xin cảm ơn các thầy cô trường đại học Kinh Tế đặt biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Nguyễn Quốc Anh đã giúp em hoàn thành khoá luận này.Nhân đây, em xin cảm ơn ban tổng giám đốc ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và trung tâm đào tạo đã tạo điều kiện cho em được thực tập tại ngân hàng, cũng như ban giám đốc chi nhánh Chợ Lớn và phòng dòch vụ khách hàng, các anh chò bộ phận tín dụng doanh nghiệp đã giúp đỡ, hướng dẫn tận tình và cung cấp tài liệu cho em trong quá trình thực tập. TP.HCM, tháng 05 năm 2006 Sinh viên thục hiện: Đoàn Thò Thu HảiTrang ivNhận xét của giáo viên hướng dẫn Trang vMục lụcCHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN VÀ QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TR GIÚP PHÁT TRIỂN DNNVV 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNGTMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN . .21.2. TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CH LỚN . 31.2.1. đồ tổ chức bộ máy và chức năng từng phòng 41.2.2. Các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu . 51.2.3. Tình hình hoạt động của chi nhánh 51.2.4. Phương hướng hoạt động trong thời gian sắp tới 71.3. DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA – NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TR GIÚP PHÁT TRIỂN DNNVV 81.3.1. Khái niệm 8Trang vi1.3.2. Đối tượng áp dụng 91.3.3. Chương trình trợ giúp 91.3.4. Các chính sách trợ giúp101.3.5. Tổ chức xúc tiến DNNVV 17CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG PHỤC VỤ DNNVV TẠI CHI NHÁNH2.1. ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA DNNVV TRONG NỀN KINH TẾ VN HIỆN NAY 272.1.1. Những đặc điểm chủ yếu của DNNVV .272.1.1.1. Những lợi thế của DNNVV .272.1.1.2. Những khó khăn chủ yếu của DNNVV .282.1.2. Vai trò của DNNVV trong nền kinh tế hiện nay 302.1.2.1. DNNVV góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động 302.1.2.2. DNNVV đóng góp to lớn vào quá trình tăng trưởng kinh tế .302.1.2.3. DNNVV góp phần vào sự chuyển dòch cơ cấu kinh tế thông qua khai thác tiềm năng phong phú của xã hội. 312.1.2.4. DNNVV góp phần làm năng động nền kinh tế 31Trang vii2.1.2.5. DNNVV là nơi ươm mầm các tài năng kinh doanh 312.2. TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG .322.2.1. Khái niệm .322.2.2. Tín dụng ngắn hạn 322.2.2.1. Khái niệm .322.2.2.2. Nhu cầu vốn ngắn hạn của doanh nghiệp 322.2.2.3. Các loại cho vay 342.2.2.4. Phương thức cho vay 362.2.3. Tín dụng trung và dài hạn 392.2.3.1. Khái niệm .392.2.3.2. Các phương thức cho vay trung và dài hạn 402.2.4. Các hình thức bảo đảm tín dụng .402.2.4.1. Bảo đảm tín dụng bằng tài sản thế chấp402.2.4.2. Bảo đảm tín dụng bằng tài sản cầm cố 412.2.4.3. Bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay 422.2.4.4. Bảo đảm bằng hình thức bảo lãnh .422.2.5. Rủi ro tín dụng 422.2.5.1. Khái niệm .422.2.5.2. Nguyên nhân 422.2.5.3. Hậu quả 432.2.5.4. Biện pháp phòng ngừa .442.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG DNNVV TẠI CHI NHÁNH CHLỚN .442.3.1. Những quy đònh chung trong cho vay tại chi nhánh Chợ Lớn 442.3.2. Qui trình tín dụng 54Trang viii2.3.3. Tình hình cấp tín dụng cho các DNNVV tại chi nhánh572.3.3.1. Tình hình cho vay của chi nhánh theo thành phần kinh Tế .592.3.3.2. Tình hình cho vay của chi nhánh theo tiền tệ602.3.3.3. Phân tích tình hình cho vay theo ngành kinh tế612.3.3.4. Phân tích tình hình nợ quá hạn 632.3.4. Nhận xét chung tình hình tăng trưởng tín dụng DNNVV tại CNChợ Lớn .64 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG3.1. NHỮNG VƯỚNG MẮC CÁC DNNVV GẶP PHẢI KHI VAY VỚI NH 673.2. GIẢI PHÁP MƠÛ RỘNG, NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DNNVV 693.2.1. Về phía nhà nước .693.2.2. Về phía ngân hàng .723.2.3. Về phía doanh nghiệp 733.3. KIẾN NGHỊ 73Trang ix3.3.1. Đối với nhà nước 743.3.2. Đối với ngân hàng nhà nước 743.3.3. Đối với ngân hàng SGTT – Chi nhánh Chợ Lớn 75Danh sách các bảng biểuTrang xSỐ THỨ TỰTÊN BẢNG TRANGBẢNG1Tình hình tài chính của chi nhánh năm 2005 7BẢNG 2Tình hìnhtại chi nhánh 57BẢNG 3 Tình hình dư nợ tại chi nhánh theo thành phần kinh tếá59BẢNG 4Tình hình dư nợ tiền tệ theo loại tiền tệ 62BẢNG 5Tình hình cho vay của chi nhánh theo ngành kinh tế61BẢNG 6Tỷ trọng các ngành kinh tế 62BẢNG 7Tình hình nợ quá hạn 63Trang xiDanh sách các hình vẽ, đồ thò1. Tình hình dư nợ tại chi nhánh .582. Tình hình cho vay của chi nhánh theo loại tiền tệ .603. Tình hình cho vay của chi nhánh theo ngành kinh tế 614. Tình hình dư nợ quá hạn .63Trang xiiDanh mục từ viết tắtNHNN Ngân hàng nhà nướcNHTM Ngân hàng thương mạiCBTD Cán bộ tín dụngTMCP Thương mại cổ phầnNH Ngân hàngSGTT Sài Gòn Thương TínDNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừaTrang xiii[...]...3.3.1. Đối với nhà nước 743.3.2. Đối với ngân hàng nhà nước 743.3.3. Đối với ngân hàng SGTT – Chi nhánh Chợ Lớn 75Danh sách các bảng biểuTrang x . từ viết tắtNHNN Ngân hàng nhà nướcNHTM Ngân hàng thương mạiCBTD Cán bộ tín dụngTMCP Thương mại cổ phầnNH Ngân hàngSGTT Sài Gòn Thương TínDNNVV Doanh nghiệp. TRANGBẢNG 1Tình hình tài chính của chi nhánh năm 2005 7BẢNG 2Tình hình dư tại chi nhánh 57BẢNG 3 Tình hình dư nợ tại chi nhánh theo thành phần kinh tếá59BẢNG 4Tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tín dụng tài chính ngân hàng thương mại sổ phần SCB.doc, Phân tích tình hình tín dụng tài chính ngân hàng thương mại sổ phần SCB.doc, Phân tích tình hình tín dụng tài chính ngân hàng thương mại sổ phần SCB.doc

Từ khóa liên quan