PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI ACB-CHI NHÁNH VĂN LANG.doc

33 4,272 46
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:27

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI ACB-CHI NHÁNH VĂN LANG Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánhCHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI ACB-CHI NHÁNH VĂN LANG2.1. Cơ sở lý luận:2.1.1. Khái niệm tiền gửi:Tiền gửi là các khoản tiền mà khách hàng mang đến gửi vào ngân hàng với mục đích khác nhau như: hưởng lãi, an toàn, tiện lợi trong thanh toán và chi tiêu thông qua các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. Các khoản tiền gửi của khách hàng trở thành nguồn vốn để ngân hàng kinh doanh, sinh lời, là bộ phận tài sản nợ chủ yếu của ngân hàng thương mại.2.1.2. Phân loại và đặc điểm2.1.2.1. Tiền gửi thanh toánTiền gửi thanh toán là hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại bằng cách mở cho khách hàng tài khoản gọi là tài khoản tiền gửi thanh toán. Tài khoản này mở cho các đối tượng khách hàng, cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu thực hiện thanh toán qua ngân hàng.Môn học Tiền tệ - Ngân hàng và môn Kế toán ngân hàng đã trình bày khá chi tiết và đầy đủ về thanh toán qua ngân hàng. Thanh toán qua ngân hàng là một loại dịch vụ thanh toán, theo đó ngân hàng thực hiện việc trích chuyển tiền từ tài khoản của đơn vị phải trả, bằng cách ghi nợ vào tài khoản, sang tài khoản của đơn vị thụ hưởng, bằng cách ghi có vào tài khoản. Để thực hiện được nghiệp vụ thanh toán này, đòi hỏi khách hàng phải mở tài khoản tiền gửi thanh toán ở ngân hàng. Số dư có trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng có thể hình thành từ hai nguồn: (1) do khách hàng nộp tiền mặt vào, (2) do khách hàng nhận tiền chuyển khoản từ các đơn vị khác. Số dư này nhằm duy trì khả năng thanh toán và chi trả của khách hàng ở bất cứ thời điểm nào.SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 14Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánhTuy nhiên, không phải lúc nào khách hàng cũng huy động số dư tài khoản tiền gửi thanh toán của họ vào thanh toán. Do vậy, đôi khi số dư này nhàn rỗi tạm thời cho đến khi được huy động vào thanh toán. Những lúc tạm thời nhàn rỗi số dư này trở thành nguồn vốn của ngân hàng, do đó, ngân hàng có thể sử dụng cho hoạt động của mình. Tuy nhiên, do tài khoản tiền gửi là loại tài khoản không kỳ hạn, khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà không cần báo trước cho ngân hàng, nên ngân hàng rất khó kế hoạch hoá việc sử dụng loại tiền gửi này. Chính vì vậy, đối với loại tiền gửi này thường ngân hàng trả lãi suất thấp, hoặc thậm chí không trả lãi cho khách hàng. Do không được hưởng lãi cao nên khách hàng thường duy trì số dư tài khoản tiền gửi thanh toán không nhiều, chỉ vừa đủ đáp ứng nhu cầu chi trả hàng ngày của họ.Mặc dù số dư tài khoản tièn gửi của từng khách hàng thường không lớn, nhưng do là trung tâm tập trung tiền tệ và cung cấp dịch vụ thanh toán, nên ngân hàng thương mại có số lượng khách hàng rất đông khiến cho tổng số vốn huy động qua tiền gửi thanh toán của tất cả khách hàng trở nên lớn đáng kể.Thủ tục mở tài khoản:Hiện nay hầu hết các ngân hàng thương mại đều khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, kể cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức, được mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng. Để mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng thương mại, khách hàng cần làm các thủ tục sau đây:Đối với khách hàng cá nhân chỉ cần điền vào mẫu giấy đề nghị mở tài khoản tiền gửi cá nhân, đăng ký chữa ký mẫu, xuất trình và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân.Đối với khách hàng tổ chức chỉ cần điền vào mẫu giấy đề nghị mở tài khoản tiền gửi thanh toán, đăng ký mẫu chữ ký và mẫu con dấu của người đại diện, xuất trình và nộp bản sao các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 15Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánhĐối với khách hàng là đồng chủ tài khoản cần điền và nộp giấy đề nghị mở tài khoản đồng sở hữu, các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện cho tổ chức tham gia tài khoản đồng sở hữu, văn bản thoả thuận quản lý và sử dụng tài khoản chung của các đồng chủ tài khoản.Tính lãi tiền gửi thanh toán:Theo thông lệ ở các nước phát triển, ngân hàng không trả lãi cho khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán vì mục đích của khách hàng khi sử dụng tài khoản này là để thực hiện thanh toán qua ngân hàng chứ không phải để hưởng lãi. Hơn nữa ngân hàng còn yêu cầu khách hàng phải duy trì một số dư tối thiểu (compensation balance) để được hưởng các dịch vụ ngân hàng, nếu không có đủ số dư này thì khách hàng phải trả phí cho ngân hàng.Ở Việt Nam do chúng chưa có thói quen sử dụng tài khoản và gửi tiền vào ngân hàng nên để thu hút khách hàng, ngân hàng vẫn trả lãi đối với tài khoản tiền gửi thanh toán, tuy nhiên mức lãi suất áp dụng thường rất thấp, khoảng 0,2%/tháng, so với lãi suất của những loại tiền gửi tiết kiệm khác. Lãi tiền gửi thanh toán có thể tính theo định kỳ hàng tháng hoặc quý theo phương pháp tích số và lãi được nhập vào số dư có tài khoản tiền gửi của khách hàng. Hầu hết các ngân hàng đều chương trình hoá công việc tính lãi và hàng tháng tự động nhập lãi vào số dư gốc tài khoản tiền gửi của khách hàng. 2.1.2.2. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạnSản phẩm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn được thiết kế dành cho đối tượng khách hàng cá nhân hoặc tổ chức có tiền tạm thời nhàn rỗi muốn gửi ngân hàng vì mục tiêu an toàn và sinh lợi nhưng không thiết lập được kế hoạch sử dụng tiền gửi trong tương lai. Đối với khách hàng khi chọn lựa hình thức tiền gửi này thì mục tiêu an toàn và tiện lợi quan trọng hơn là mục tiêu sinh lợi. Đối với ngân hàng, vì loại tiền gửi này khách hàng muốn rút bất cứ lúc nào cũng được nên ngân hàng phải đảm bảo SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 16Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánhtồn quỹ để chi trả và khó lên kế hoạch sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng. Do vậy, ngân hàng thường trả lãi rất thấp cho loại tiền gửi này (khoảng 0,25%/tháng).Thủ tục mở sổ tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn rất đơn giản. Chỉ cần khách hàng đến bất cứ chi nhánh nào của ngân hàng điền vào mẫu giấy đề nghị gửi tiết kiệm không kỳ hạn có kèm theo giấy chứng minh nhân dân và chữ ký mẫu. Nhân viên sẽ hoàn tất thủ tục nhận tiền và cấp sổ tiền gửi ngay cho khách hàng.Với sổ tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, khách hàng có thể gửi tiền và rút tiền bất cứ lúc nào trong giờ giao dịch. Tuy nhiên, khác với hình thức tài khoản tiền gửi cá nhân mỗi lần giao dịch khách hàng phải xuất trình sổ tiền gửi và chỉ có thể thực hiện được các giao dịch ngân quỹ như là gửi tiền và rút tiền chứ không thể thực hiện được các giao dịch thanh toán như trong trường hợp tiền gửi thanh toán.2.1.2.3. Tiền gửi tiết kiệm có kì hạnKhác với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm định kỳ được thiết kế dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức có nhu cầu gửi tiền vì mục tiêu an toàn, sinh lợi và thiết lập được kế hoạch sử dụng tiền trong tương lai. Đối tượng khách hàng chủ yếu của loại tiền gửi này là các cá nhân muốn có thu nhập ổn định và thường xuyên, đáp ứng cho việc chi tiêu hàng tháng hoặc hàng quý. Đa số khách hàng thích lựa chọn hình thức gửi tiền này là công nhân, viên chức hưu trí. Mục tiêu quan trọng của họ khi chọn lựa hình thức tiền gửi này là lợi tức có được theo định kỳ. Do vậy, lãi suất đóng vai trò quan trọng để thu hút được đối tượng khách hàng này. Dĩ nhiên, lãi suất trả cho loại tiền gửi tiết kiệm định kỳ cao hơn lãi suất trả cho loại tiền gửi không kỳ hạn. Ngoài ra, mức lãi suất còn thay đổi tuỳ theo loại kỳ hạn gửi (3, 6, 9 hay 12 tháng), tuỳ theo loại đồng tiền gửi tiết kiệm (VND, USD, EUR hay vàng), và tuỳ theo uy tín và rủi ro của ngân hàng nhận tiền gửi.Về thủ tục mở sổ, theo dõi hoạt độngtính lãi cũng tiến hành tương tự như tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, chỉ khác ở chỗ khách hàng chỉ được rút tiền theo đúng kỳ hạn đã cam kết, không được phép rút tiền trước hạn. Tuy nhiên, để khuyến SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 17Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánhkhích và thu hút khách gửi tiền trước hạn nếu có nhu cầu, nhưng khi đó khách hàng bị mất tiền lãi hoặc chỉ được trả lãi theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn.Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn có thể phân chia thành nhiều loại. Căn cứ vào thời hạn có thể chia thành tiền gửi kỳ hạn tuần (1,2,3,4 tuần) và kì hạn tháng (1,2,3,6,9,12,24,36 tháng ). Căn cứ vào phương thức trả lãi có thể chia thành:• Tiền gửi kỳ hạn lĩnh lãi đầu kỳ.• Tiền gửi kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ.• Tiền gửi kỳ hạn lĩnh lãi theo định kỳ (tháng hoặc quý).Việc phân chia tiền gửi kỳ hạn thành nhiều loại khác nhau làm cho sản phẩm tiền gửi của ngân hàng trở nên đa dạng và phong phú có thể đáp ứng được nhu cầu gửi tiền đa dạng của khách hàng.2.1.3. Ý nghĩa của việc gia tăng tiền gửiTiền gửi là nguồn vốn chủ yếu của ngân hàng thương mại. Việc duy trì và mở rộng tiền gửi có ý nghĩa cực kì quan trọng trong việc mở rộng kinh doanh và gia tăng lợi nhuận của ngân hàng. Vì lí do này, các ngân hàng đã tập trung mọi nỗ lực trong việc khai thác mọi nguồn vốn.2.1.3.1. Đối với ngân hàng thương mạiTiền gửi là nguồn vốn ban đầu để ngân hàng tiến hành tạo tiền thông qua cấp tín dụng bằng cách ứng trước vào tài khoản và sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Khi cấp tín dụng bằng cách này ngân hàng đã không nhận 1 khoản tiền gửi mà tổng tiền gửi vẫn tăng, tất nhiên không thể tăng mãi mà có mức độ nhất định. Việc tạo ra tiền từ nguồn tiền gửi ban đầu đã tạo ra một khối lượng tiền tệ lớn hơn, tạo cho nền kinh tế thêm sức thanh toán và tăng thêm lợi nhuận cho ngân hàng.SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 18Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánhTiền gửi tạo thành nguồn vốn cung cấp cho các nghiệp vụ sinh lời của ngân hàng như cấp tín dụng, đầu tư, làm phương tiện thanh toán.Ngân hàng thương mại cũng là một loại hình doanh nghiệp cho nên mục đích cuối cùng vẫn là lợi nhuận và khơi tăng lợi nhuận. Do đó, ngân hàng luôn ra sức tìm kiếm nguồn vốn này và sử dụng có hiệu quả nhằm trang trải chi phí, đứng vững trong cạnh tranh, kinh doanh có lời đồng thời tác động vào nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển.2.1.3.2. Đối với nền kinh tếBất kì quốc gia nào muốn phát triển đều cần vốn để đầu tư, xây dựng, phát triển sản xuất hàng hóa, tạo công ăn việc làm và của cải vật chất cho xã hội. Vốn từ ngân sách thì có hạn không thể chi cho tất cả các nhu cầu. Vốn của mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân thì tạm thời nhàn rỗi nhiều nhưng nhỏ bé, phân tán. Vì vậy, vấn đề đặt ra là làm sao gom những đồng vốn này lại với nhau thành một khối lớn rồi dùng nó tài trợ cho các nhu cầu trên. Không ai khác, chính ngân hàng là người đứng ra giữ vai trò trung gian hết sức quan trọng này: thu hút những đồng vốn từ nơi nhàn rỗi và chuyển nó sang nơi cần thiết.Ở Việt Nam, theo đánh giá của các nhà kinh tế thì vốn nhàn rỗi còn nằm trong dân cư khá lớn, chủ yếu nằm dưới dạng dự trữ như vàng bạc, đá qúi kể cả tiền mặt. Không ai khác ngoài ngân hàng có thể tạo dựng được nguồn vốn lớn lao đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, cũng như các nhu cầu đa dạng khác của mọi tầng lớp dân cư. Hơn nữa, việc huy động nguồn vốn trong nước có ý nghĩa quyết định vì đây là nguồn tại chỗ, có giá trị lớn và thể hiện được sức mạnh, ý chí tự lực tự cường của một quốc gia, dân tộc.Việc tập trung, gia tăng nguồn vốn kết hợp với việc sử dụng vốn và vai trò trung gian thanh toán. Ngân hàng đã làm được công việc quan trọng cho nền kinh tế là đẩy mạnh tốc độ lưu thông tiền tệ, vòng quay vốn của doanh nghiệp, cá nhân, làm giảm lượng tiền mặt lưu thông, tiết kiệm chi phí và thời gian cho mọi thành phần kinh tế.SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 19Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánhNgân hàng thương mại khi huy động vốn còn đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện chính sách tiền tệ của ngân hàng Nhà nước. Chẳng hạn, trong điều kiện nền kinh tế đang có lạm phát hoặc giảm phát thì ngân hàng với công cụ hữu hiệu là lãi suất sẽ là một trong những biện pháp tích cực để điều tiết lượng tiền mặt trong lưu thông.Ngân hàng huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư và trả lãi ở mức thích hợp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ý thức tiết kiệm của mỗi người dân, tạo ra trong lòng họ ngân hàng như là một hình ảnh quen thuộc, một tiện ích, một nhu cầu không thể thiếu trong đời sốn , đó cũng là tiền đề để phát triển kinh tế.2.1.3.3. Đối với người gửi tiềnDoanh nghiệp, cá nhân khi mở tài khoản tại ngân hàng sẽ thuận tiện trong việc chi trả hàng hóa, dịch vụ vì được phục vụ nhanh chóng, kịp thời, an toàn và tiết kiệm, vì không phải mất công vận chuyển, kiểm đếm, bảo quản tiền…Ngoài ra họ còn hưởng một lãi suất nào đó.Đối với việc gửi tiền tiết kiệm, khách hàng sẽ có điều kiện tích lũy sẵn để chi tiêu cho nhưng nhu cầu lớn cho tương lai nhu mua sắm, nhà cửa, máy móc, xe cộ….2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động tiền gửi2.1.4.1. Sự phát triển của nền kinh tếSự phát triển của nền kinh tế là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến lượng tiền gửi của ngân hàng. Sự phát triển của nền kinh tế sẽ chỉ ra nhu cầu về vốn cho kinh doanh cũng như qui mô tạo quĩ cho vay của nền kinh tế. Bên cạnh đó trình độ phát triển của hệ thống ngân hàng cũng như thói quen giao dịch với ngân hàng của dân chúng được thể hiện rất rõ tại các nước có nền kinh tế phát triển. Trong điều kiện kinh tế chung sẽ phản ánh mức thu nhập, mức sống điều này ảnh hưởng rất lớn đến chính sách huy động vốn tại các ngân hàng thương mại.SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 20Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánhĐiều đáng chú ý là các loại hình dịch vụ ở mỗi ngành lại có tính đặc thù riêng đòi hỏi phải có chuyên môn phù hợp. Nhưng điều cần nhận thức rằng dù dịch vụ ở lĩnh vực nào thì cái chung của dịch vụ là phục vụ cho sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các loại hình dịch vụ phải vươn lên phục vụ cho các nước. Vấn đề đặt ra là các loại hình dịch vụ phải chuyên sâu, có nghiệp vụ vững mới đáp ứng được khách hàng trong nước và nước ngoài mến mộ. Sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi giai đoạn đòi hỏi các loại hình dịch vụ phải vươn lên thích ứng nắm bắt để phục vụ có hiệu quả. Mô hình Xin-ga-po - một quốc gia có diện tích và dân số khiêm tốn nhưng lại có các loại hình dịch vụ cao, hoạt động có hiệu quả mà chúng ta cần học tập và suy ngẫm.2.1.4.2. Thị trường chứng khoánThị trường chứng khoán là một bộ phận của thị trường vốn dài hạn, thực hiện cơ chế chuyển vốn trực tiếp từ nhà đầu tư sang nhà phát hành, qua đó thực hiện chức năng của thị trường tài chính là cung ứng nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.Thị trường chứng khoán là thị trường vốn dài hạn, tập trung các nguồn vốn cho đầu tư và phát triển kinh tế, do đó có tác động rất lớn đến môi trường đầu tư nói riêng và nền kinh tế nói chung. Mặt khác, thị trường chứng khoán là thị trường cao cấp, nơi tập trung nhiều đối tượng tham gia với các mục đích, sự hiểu biết và lợi ích khác nhau.Thị trường chứng khoán cũng là nơi phân phối các nguồn vốn tiết kiệm. Tập trung các nguồn tiết kiệm để phân phối lại cho những ai muốn sử dụng các nguồn tiết kiệm đó theo giá mà họ sẵn sàng trả và theo phán đoán của thị trường về khả năng sinh lời từ các dự án của người sử dụng.Khi các nhà đầu tư mua chứng khoán do các công ty phát hành, số tiền nhàn rỗi của họ được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và qua đó góp phần mở rộng sản xuất xã hội. Bằng cách hỗ trợ các hoạt động đầu tư của công ty, thị trường chứng khoán đã có những tác động quan trọng đối với sự phát triển cuả nền kinh tế quốc dân. Thông qua thị trường chứng khoán, Chính Phủ và Chính quyền các địa phương SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 21Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánhcũng huy động được các nguồn vốn cho mục đích sử dụng và đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, phục vụ cho các nhu cầu chung của xã hội.Khi có thị trường chứng khoán, hầu hết các đơn vị kinh tế có nguồn lực tài chính giàu mạnh đều tham gia vao thị trường này. Họ có thể trao đổi vốn trực tiếp với nhau mà không phải qua trung gian vì vậy ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến việc huy động tiền gửi của ngân hàng thương mại.2.1.4.3. Lãi suấtLãi suất là một trong những công cụ tài chính quan trọng nhất của các ngân hàng. Lãi suất huy động tiền gửi, còn gọi là lãi suất huy động vốn hay tiết kiệm, và lãi suất cho vay là hai công cụ chính các ngân hàng dùng để nâng cao thế mạnh tài chính của họ và giúp đóng góp vào việc ổn định và phát triển nền kinh tế quốc dân. Công cụ tài chính này thường được các Ngân hàng Trung ương của các quốc gia thường xuyên sử dụng để ổn định nền kinh tế trong nước. Khi nền kinh tế của họ có dấu hiệu chậm lại, các Ngân hàng Quốc gia thường đưa ra một lãi suất cho các ngân hàng tư nhân vay rất thấp để khuyến khích việc họ vay và cho vay lại để tiêu dùng hay đầu tư phát triển giúp hâm nóng nền kinh tế trở lại. Khi tốc độ phát triển của nền kinh tế tăng quá mau dẫn đến tình trạng lạm phát, giá cả leo thang thì các Ngân hàng Quốc gia này sẽ đưa ra lãi suất cao để giảm thiểu số lượng tiền vay của các ngân hàng tư nhân và qua đó giảm nhu cầu tiêu dùng của người dân.Ở Việt Nam, đa số các ngân hàng thương mại lớn đều thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và chịu sự chi phối của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Một cách nào đó, việc tăng hay giảm lãi suất tiết kiệm hay cho vay đều phản ảnh chính sách của NHNN, chiến lược riêng của từng ngân hàng và có sự tác động của nền kinh tế thị trường. Mỗi ngân hàng đều có chiến lược hay lý do riêng khi quyết định tăng lãi suất tiền gửi. Điểm mấu chốt là khi tăng lãi suất này, các ngân hàng đều nhằm vào việc thu hút thêm lượng tiền hiện đang luân chuyển trong thị trường để phục vụ một mục đích tài chính nào đó. Tùy vào nhu cầu tiền mặt của ngân hàng, của chính phủ hay SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 22Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánhcác khách hàng lớn cần vay để mua bán, đầu tư vào dự án trọng điểm, các ngân hàng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp hay cao để thu hút dân chúng bỏ tiền vào các tài khoản hoặc quỹ tiết kiệm. Với các nền kinh tế phát triển mạnh, nhu cầu sử dụng tiền mặt hay đầu tư vào các dự án tăng cao, ngân hàng thường không đủ tiền để cho vay nên phải tìm cách huy động tiền gửi sau đó cho vay lại với một lãi suất cao hơn. Có những lý do khách quan do thị trường tác động và có những lý do riêng biệt khác mang tính chất hay nhu cầu nội bộ của việc tăng lãi suất tiền gửi. Nhiều ngân hàng vì cần số lượng tiền cho vay lớn và để gấp rút đáp ứng nhu cầu phát triển của chính phủ hay doanh nghiệp (đầu tư, nhập khẩu, v.v.) nên phải huy động tiền gửi qua việc tăng lãi suất tiết kiệm ngắn hay dài hạn. Các ngân hàng khác, vì vị thế và nhu cầu cạnh tranh không muốn mất khách hàng, tuy không có nhu cầu tiền mặt lớn, thường vẫn phải tăng lãi suất để cùng đứng chung với các ngân hàng khác. Việc các ngân hàng theo nhau tăng hay giảm lãi suất cũng là việc bình thường. Điều quan trọng là tất cả chúng ta cần quan tâm thường xuyên đến ngành ngân hàng vì tài chính là huyết mạch của thị trường và sự phát triển của đất nước.Trong hoạt động ngân hàng, lãi suất là yếu tố kĩ thuật hàng đầu của dịch vụ ngân hàng. Thông thường, lãi suất cao thì nguồn huy động nhiều, ngược lại lãi suất thấp sẽ làm cho nguồn huy động giảm đi. Vì vậy ngân hàng phải đưa ra một mức lãi suất thật phù hợp.2.2. Phân tích thực trạng2.2.1. Tình hình vốn tại chi nhánh2.2.1.1. Vốn huy độngHình thức huy động hiện nay của ngân hàng ACB chi nhánh Văn Lang là:• Cá nhân: tiền gửi thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm có kì hạn.• Pháp nhân: tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kì hạn.SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 23[...]... Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh Sở dĩ nguồn vốn huy động tăng nhanh là do ngân hàng đã hoạch định chính sách hợp lý trong hoạt động, đa dạng hóa loại hình tiền, đa phương hóa hoạt động, mở rộng thêm phòng giao dịch, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong ngân hàng. Trong thời gian tới, càng phát huy hơn nữa nhằm huy động triệt để nguồn vốn này. Trong năm 2006, tình hình nguồn vốn huy động như... trạng huy động vốn tại chi nhánh CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI ACB-CHI NHÁNH VĂN LANG2.1. Cơ sở lý luận:2.1.1. Khái niệm tiền gửi:Tiền gửi là các khoản tiền mà khách hàng mang đến gửi vào ngân hàng với mục đích khác nhau như: hưởng lãi, an tồn, tiện lợi trong thanh tốn và chi tiêu thông qua các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. Các khoản tiền gửi của khách hàng trở thành nguồn vốn. .. là huy t mạch của thị trường và sự phát triển của đất nước.Trong hoạt động ngân hàng, lãi suất là yếu tố kĩ thuật hàng đầu của dịch vụ ngân hàng. Thơng thường, lãi suất cao thì nguồn huy động nhiều, ngược lại lãi suất thấp sẽ làm cho nguồn huy động giảm đi. Vì vậy ngân hàng phải đưa ra một mức lãi suất thật phù hợp.2.2. Phân tích thực trạng2.2.1. Tình hình vốn tại chi nhánh 2.2.1.1. Vốn huy động Hình. .. trạng huy động vốn tại chi nhánh Người Việt Nam nói chung và nhân dân Gị Vấp nói riêng có thói quen sử dụng tiền mặt hơn là giao dịch qua Ngân hàng. Vì vậy nguồn tiền gửi huy động của Ngân hàng Á Châu chi nhánh Văn Lang còn thấp so với nhu cầu vốn kinh doanh của Ngân Hàng cũng như so với số vốn nhàn rỗi thực tế tồn tại trong dân cư.Trong công tác huy động vốn, lãi suất là yếu tố chủ yếu tác động. .. qua ACB chi nhánh Văn Lang ln chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng, trên cơ sở giới thiệu từ khách hàng uy tín, khách hàng thân thuộc, khách hàng Vip. Ngân hàng gắn chiến lược sử dụng vốn với chiến lược huy động vốn, thực hiện theo phương châm ‘‘đi vay để cho vay, thu nợ để cho vay’’.SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 37 Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh cũng huy động được các nguồn vốn cho mục... nhánh Xuất phát từ quan điểm đi vay để cho vay, đi vay có nghĩa là huy động vốn, huy động được nhiều thì cho vay được nhiều, nó mang lại hiệu quả cao và ổn định cho ngân hàng. Chính nhờ có huy động vốn mà chi nhánh đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy của bộ phận dân cư và tổ chức tín dụng trong và cả ngồi địa bàn chi nhánh phụ trách.Tổng huy động vốn tăng qua các năm, năm 2005 là 68.5 tỉ đồng đến năm 2007... khách hàng, nó đã gop phần ổn định và tăng trưởng số dư huy động. Bảng 15: Bảng số dư tiền gửi qua các nămNăm 2005 2006 2007VNĐ(tỷ đồng) 68.5 360 650SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 34 Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh (Nguồn: Phòng dịch vụ khách hàng)BIẾN ĐỘNG CÁC KHOẢN TIỀN GỬI NĂM 2006TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH VĂN LANGBảng 16: Biến động các khoản tiền gửi năm 2006 ĐVT: tỷ đồngChỉ tiêuSố... người gửi tiền. Thế nhưng lãi suất huy động có lúc quá thấp so với giá cả hàng hố của thị trường bên ngồi nên kém hấp dẫn đối với người gửi tiền. Hình thức huy động vốn của Ngân Hàng cịn đơn giản, các hình thức huy động hiện nay cịn mang nặng tính truyền thống, chưa đa dạng, phong phú. Chủ yếu là tiền gửi khơng kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng, các hình thức huy động khác chưa thực hiện. Đây cũng... trạng huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng thương mại khi huy động vốn cịn đóng một vai trị quan trọng trong việc thực hiện chính sách tiền tệ của ngân hàng Nhà nước. Chẳng hạn, trong điều kiện nền kinh tế đang có lạm phát hoặc giảm phát thì ngân hàng với cơng cụ hữu hiệu là lãi suất sẽ là một trong những biện pháp tích cực để điều tiết lượng tiền mặt trong lưu thông.Ngân hàng huy động vốn nhàn... chúng được thể hiện rất rõ tại các nước có nền kinh tế phát triển. Trong điều kiện kinh tế chung sẽ phản ánh mức thu nhập, mức sống điều này ảnh hưởng rất lớn đến chính sách huy động vốn tại các ngân hàng thương mại.SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 20 Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh Còn nhớ quý II, III năm 2007, toàn hệ thống ngân hàng có tình trạng tạm thời thừa vốn khả dụng VND. Lúc đó, . Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánhCHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI ACB-CHI NHÁNH VĂN LANG2 .1. Cơ sở lý luận:2.1.1. Khái. tích thực trạng2.2.1. Tình hình vốn tại chi nhánh2 .2.1.1. Vốn huy độngHình thức huy động hiện nay của ngân hàng ACB chi nhánh Văn Lang là:• Cá nhân: tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI ACB-CHI NHÁNH VĂN LANG.doc, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI ACB-CHI NHÁNH VĂN LANG.doc, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI ACB-CHI NHÁNH VĂN LANG.doc, Tiền gửi thanh toán, Tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn Tiền gửi tiết kiệm có kì hạn, Đối với ngân hàng thương mại Đối với nền kinh tế, Sự phát triển của nền kinh tế Thị trường chứng khoán, Lãi suất, Tiền gửi khơng kì hạn Tiền gửi có kì hạn Tiền gửi tiết kiệm khơng kì hạn, Tình hình sử dụng nguồn vốn, Lãi suất Các hình thức huy động vốn, Uy tín của Ngân Hàng Nâng cao cơng nghệ thanh tốn qua Ngân Hàng Nâng cao thái độ, kỹ năng làm việc

Từ khóa liên quan