các dạng cân bằng. cân bằng của một vật có mặt chân đế

2 374 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2015, 13:53

Ngày soạn 15/12/06 Tuần 16 Ngời soạn: Nguyễn Thị Huệ Tiết 32: các dạng cân bằng. cân bằng của một vật có mặt chân đế A/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Phân biệt đợc 3 dạng cân bằng. Phát biểu đợc điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế. 2/ Kỹ năng: Nhận biết đợc dạng cân bằng là bền hay không bền. Xác định đợc mặt chân đế của một vật đặt trên mặt phẳng đỡ. Biết cách làm tăng mức vững vàng của một vật. B/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Chuẩn bị các thí nghiệm 2/ Học sinh: Ôn lại kiến thức về mô men lực C/ Tổ chức các hoạt động dạy học: Ngày dạy: 10B1: 10B2: Hoạt động 1: (5) : Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Mô men lực + Quy tắc mô men + ĐKCB của vật chịu tác dụng của 3 lực song song +Nêu câu hỏi + Nhận xét câu trả lời của HS Hoạt động 2: ( 10): Tìm hiểu các dạng cân bằng Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên I/ Các dạng cân bằng + Đọc SGK, quan sát t/n rút ra đặc điểm cân bằng của vật trong mỗi trờng hợp. + Trả lời: nguyên nhân dẫn đến có các dạng cân bằng khác nhau? + Yêu cầu HS đọc SGK + Bố trí t/n để HS quan sát + Nêu và phân tích các dạng cân bằng + Nêu câu hỏi Hoạt động 3: ( 15) : Xác định điều kiện cân bằng của vật có mặt chân đế. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên II/ Cân bằng của một vật có mặt chân đế 1/ Mặt chân đế là gì? + Đọc SGK rút ra mặt chân đế là gì? 2/ Điều kiện cân bằng của vật có mặt chân đế + Đọc SGK xác định dạng cân bằng của mỗi vật. + Nêu điều kiện cân bằng 3/ Mức vững vàng của cân bằng. Đọc SGK trả lời: Yếu tố nào ảnh hởng tới mức vững vàng? + Muốn tăng mức vững vàng của cân bằng làm thế nào? + Lấy ví dụ về cách làm tăng mức vững vàng của vật. + Giới thiệu mặt chân đế + Xét tác dụng của mô men trọng lực. + Yêu cầu Hs trả lời C1 + Nêu, phân tích điều kiện Hoạt động 4: ( 15) : Vận dụng củng cố Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Tự đọc phần ghi nhớ + Trả lời các câu hỏi và bài tập SGK + Nêu câu hỏi và BT. + yêu cầu HS trả lời , nêu đáp 42 + Chú ý trọng tâm của các vật và mặt chân đế trong từng trờng hợp. án. + Nhận xét KQ của HS. Hoạt động5: ( 5) : Hớng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Chuẩn bị bài 21 tr. 111. + Nêu câu hỏi và bài tập về nhà + Yêu cầu HS chuẩn bị bài sau 43 . Tiết 32: các dạng cân bằng. cân bằng của một vật có mặt chân đế A/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Phân biệt đợc 3 dạng cân bằng. Phát biểu đợc điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế. 2/ Kỹ. của vật có mặt chân đế. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên II/ Cân bằng của một vật có mặt chân đế 1/ Mặt chân đế là gì? + Đọc SGK rút ra mặt chân đế là gì? 2/ Điều kiện cân bằng của. trả lời của HS Hoạt động 2: ( 10): Tìm hiểu các dạng cân bằng Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên I/ Các dạng cân bằng + Đọc SGK, quan sát t/n rút ra đặc điểm cân bằng của vật trong
- Xem thêm -

Xem thêm: các dạng cân bằng. cân bằng của một vật có mặt chân đế, các dạng cân bằng. cân bằng của một vật có mặt chân đế, các dạng cân bằng. cân bằng của một vật có mặt chân đế