Giáo án môn sử CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV

23 342 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2015, 08:34

Lịch sử 10(CB) SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ HỘI THI GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ LẦN THỨ VII , NĂM HỌC 2010 - 2011 Phú Vang, tháng 11 năm 2010 Đại thần vua Tể tướng Sảnh Viện Đài Sơ đồ tổ chức bộ máy Nhà nước thời Lý, Trần, Hồ vua 6 bộ Hàn lâm việnNgự sử đài Sơ đồ tổ chức bộ máy Nhà nước thời Lê sơ Câu 1. Hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy Nhà nước thời Lý, Trần, Hồ và tổ chức bộ máy Nhà nước thời Lê sơ? Câu 2. Qua hai sơ đồ trên kết hợp với những kiến thức đã học em có nhận xét gì về sơ đồ tổ chức bộ máy Nhà nước thời Lý, Trần, Hồ và tổ chức bộ máy Nhà nước thời Lê sơ? Tiết 24 Nội dung chính * Bối cảnh lịch sử: - Đây là giai đoạn đầu của thời kì phong kiến độc lập, cũng là lúc Đại Việt trở thành một quốc gia thống nhất ĐẠI VIỆT THẾ KỈ X-XV Tiết 24 * Bối cảnh lịch sử: - Đây là giai đoạn đầu của thời kì phong kiến độc lập, cũng là lúc Đại Việt trở thành một quốc gia thống nhất * Biện pháp: - Nhà nước và nhân dân hợp lực đẩy mạnh khai hoang, mở rộng diện tích canh tác - Nhà nước từ thời Lý đến thời Lê sơ phát động nhân dân thực hiện tốt công tác thủy lợi - Nhà nước quan tâm đến sản xuất nông nghiệp hàng năm các vua đều làm lễ cày tịch điền - Nhà nước quan tâm bảo vệ sức kéo trâu, bò… Nông nghiệp phát triển mọi mặt=> đời sống ấm no,trật tự xã hội ổn định độc lập được củng cố Tr an h ả n h Tiết 24 Phim a. Thủ công nghiệp trong nhân dân: - Các nghề thủ công truyền thống tiếp tục duy trì và phát triển bên cạnh đó các ngành nghề mới xuất hiện như nghề khai thác mỏ (vàng, bạc, đồng ) - Một số làng nghề thủ công được hình thành như, Bát Tràng(Hà Nội), Chu Đậu(Hải Dương), Huê Cầu(Hưng Yên) b. Thủ công nghiệp Nhà nước: - Nhà nước có những xưởng thủ công(quan xưởng) chuyên sản xuất tiền, vũ khí, áo mũ cho vua quan - Đầu thế kỉ XV, sản xuất được một số sản phẩm kĩ thuật cao như súng thần cơ, thuyền chiến… Tr an h ả n h * Nhân tố thúc đẩy sự phát triển của thủ công nghiệp - Truyền thống nghề nghiệp, đất nước được độc lập thống nhất và nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và Nhà nước… Tiết 24 a. Nội thương: - Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên khắp nơi - Thời Lý, Trần và Lê sơ, Thăng Long là một đô thị lớn với nhiều phố phường và chợ b. Ngoại thương: - Giao thương với nước ngoài được mở rộng, các cảng được hình thành và phát triển - Ở biên giới Việt-Trung cũng hình thành các địa điểm trao đổi buôn bán Tr an h ả n h Tiết 24 - Kinh tế phát triển mọi mặt => sự phân hóa xã hội giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị - Cuối thế kỉ XIV, Nhà nước không quan tâm đến cuộc sống của nhân dân, mất mùa đói kém => cuộc đấu tranh của nông dân Tr an h ả n h Tiết 24 [...]... đồng thời là 1248, ta một vị và tồntự: cho trâu (Ninh Tên kỉ X-XVcó và người Nămđến ngày nay chuyên 2 câu thơ từ đầu nguồn thếbị chuyền Kinhtại hẹp Hoa Lư cách Bình) ra Đại La (Hà Nội)? là làng đô từ làm đồ gốm, đó nông nghiệp nước ta từ thế kỉ X-XV gọi là đênào? đến cửa biển dọc các con sông lớn như thế gì? nghề thủ côngvăn là người sáng lập ra hội Tao Đàn vào nửa sau thế kỉ XV một nhà thơ, nhà nào?... có kí tự: khóa Hàng số 4 có 9từ kí tự: Hằng năm các vị Vua từ“Đời kỉ X-XV thường xuống Hàng số đỏ là 10 chìa Vào triều thờinào có thế k thế vua Tháithương nước HàngHàng8số 4kí tự: Nhân dân đại Lê Vua Lý ở Hà Nội được Tổ,đời từ số 6 kí tự: Một làng Năm 1010 ở câu: X-XV ngoại ra Thái Hàng 5 có có 1 có 10 kí tự :nghề rất nổi tiếng Công Uẩn đọc… để ruộngThóc vài kíthu có những chẳngTrần hành cày lúa Tông;hạn3chế... 6 Đáp án từ chìa khóa : LÊ THÁNH TÔNG Hãy sắp xếp thành tên một vị Vua thời Lê sơ: Tiết 24 - HS về nhà trả lời câu hỏi cuối bài, trang 95 – SGK - Chuẩn bị trước bài mới - Sưu tầm tư liệu cho bài 19 Tiết 24 Tiết 24 Một số đồ gốm thời Lý, Trần Tiết 24 Gốm thời Trần Tiết 24 Tiết 24 Cảnh chợ làng, chợ huyện Tiết 24 Vân Đồn Lạch Trường Hội Thống Càn Hải Thị Nại Một số bến cảng hình thành từ thế kỉ X-XV Tiết . cũng hình thành các địa điểm trao đổi buôn bán Tr an h ả n h Tiết 24 - Kinh tế phát triển mọi mặt => sự phân hóa xã hội giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị - Cuối thế kỉ XIV, Nhà nước. những cải cách về mặt hành chính rất quan trọng, đồng thời là một nhà thơ, nhà văn là người sáng lập ra hội Tao Đàn vào nửa sau thế kỉ XV Hàng số 6 có 4 kí tự: Vào triều đại nào ở thế kỉ X-XV ngoại. từ thế kỉ X-XV như thế nào? Hàng số 3 có 9 kí tự: Năm 1248, nhà Trần tổ chức đắp đê từ đầu nguồn đến cửa biển dọc các con sông lớn gọi là đê gì? Hàng số 2 có 10 kí tự: Hằng năm các vị Vua từ thế
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn sử CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV, Giáo án môn sử CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV, Giáo án môn sử CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn