Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS

17 1,885 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 23:03

Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS lời nói đầu Tiếng Anh là ngôn ngữ đợc nhiều quốc gia sử dụng nhất, nó trở thành tiếng bản ngữ của nhiều nớc, là ngôn ngữ giao tiếp giữa con ngời với con ngời trên toàn thế giới. Với xu thế hội nhập quốc tế, Việt Nam đang ngày càng phát huy hết khả năng sẵn có trong mọi lĩnh vực. Ngôn ngữ giao tiếp trở thành công cụ đắc lực và có sức mạnh tiên quyết. Ngoài tiếng mẹ đẻ, ngời Việt Nam đã coi tiếng Anh nh ngôn ngữ giao tiếp thứ hai, hết sức coi trọng và đa chơng trình tiếng Anh nh một môn chính khoá vào các trờng học, thậm chí ngay từ bậc Tiểu học. Chúng ta cũng xác định thấy rõ vị trí của môn học đối với sự phát triển chung của toàn xã hội: là một công cụ tạo điều kiện hoà nhập với cộng đồng quốc tế và khu vực; tiếp cận thông tin quốc tế và khoa học kĩ thuật; tiếp cận những nền văn hoá khác cũng nh những sự kiện quốc tế quan trọng. Bộ Giáo dục - Đào tạo đa ra mục tiêu cho bộ môn: Chơng trình môn tiếng Anh cấp THCS nhằm hình thành và phát triển ở học sinh những kiến thức và kĩ năng cơ bản về tiếng Anh và những phẩm chất trí tuệ cần thiết để tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động. Riêng cá nhân tôi, với cơng vị là giáo viên phụ trách bộ môn tiếng Anh ở tr- ờng THCS, tôi nắm rõ đặc trng phơng pháp của bộ môn mình phụ trách. Cùng với thực tế giảng dạy và kinh nghiệm giảng dạy tôi luôn nghiên cứu, tìm tòi nâng cao chất lợng dạy và học bộ môn tiếng Anh, đặc biệt với những vùng miền còn nhiều khó khăn nh trờng tôi. Với những tiêu chí đó, tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài "Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS". Trong quá trình nghiên cứu, ghi chép về lí luận thực tiễn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu xót. Rất mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn! Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 08-09 Phạm Thị Phơng Thủy-Trờng THCS Vinh Quang 1 Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS Phần I - mở đầu 1- Lí do chọn đề tài 1.1 Cơ sở lý luận: Ngày nay, sự phát triển mang tính bùng nổ của khoa học công nghệ thông tin và sự thay đổi của xã hội, của đất nớc. Đất nớc ta đang đẩy mạnh sự phát triển công nghiệp hoá hiện đại hoá, đòi hỏi phải có những con ngời mới năng động , sáng tạo, chủ động tiếp thu đợc những tri thức khoa học ,kỹ thuật hiện đại, biết vận dụng tìm ra các giải pháp hợp lý cao, những vấn đề trong cuộc sống của bản thân và xã hội. Đó chính là mục tiêu giáo dục của Đảng và nhà nớc đã đề ra. Đồng thời đứng trớc một thức trạng vẫn còn đang tồn tại ở các nhà trờng THCS hiện nay, mặc dù đã và đang tích cực đổi mới phơng pháp giảng dạy, nhng còn hạn chế ở một số ít giáo viên vẫn còn quen với phơng pháp cổ truyền đơn thuần nên chất lựơng giảng dạy cha cao, và quan trọng là trong năm học 2002 - 2003 ngành giáo dục đã tiến hành thay đổi chơng trình và sách giáo khoa lớp 6,7,8,9 trong toàn quốc. Vì nội dung thay đổi nên việc đổi mới phơng pháp dạy học là điều tất yếu xảy ra. Vậy đổi mới phơng pháp dạy học ở các trờng THCS là nh thế nào? T tởng cơ bản của việc đổi mới phơng pháp đã đợc nghị quyết TW 2 khoá VIII chỉ rõ : Ph- ơng pháp dạy học ở nớc ta hiện nay cần phải thay đổi theo hớng : Khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp t duy sáng tạo của ngời học. Từng bớc áp dụng những phơng pháp tiên tiến, phơng pháp hiện đại vào quá trình dạy học bảo đảm điều kiện và thời gian tự học tập tự nghiên cứu cho học sinh. Định hớng này đã đợc pháp chế hoá trong luật giáo dục điều 24, 25. Phơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dỡng phơng pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 08-09 Phạm Thị Phơng Thủy-Trờng THCS Vinh Quang 2 Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS Trong nhà trờng, tiếng Anh là một bộ môn khá mới mẻ, có đặc thù riêng, gây trí tò mò ham mê với học sinh song cũng không tránh khỏi gây ra những khó khăn làm nản trí ngời học. Do đó giáo viên cũng giống nh một ngời nghệ sĩ, cần nhận biết một cách tinh tế, nhạy cảm để có thể tạo cho đối tợng học những hứng thú và niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn mình phụ trách. Xuất phát từ quan điểm "lấy ngời học làm trung tâm ",phơng pháp dạy và học đã có những thay đổi căn bản. Ngời dạy không phải là ngời duy nhất nắm giữ kiến thức và truyền đạt kiến thức mà chỉ là ngời hớng dẫn, ngời hỗ trợ,ngời cố vấn ngời kiểm tra Ngời học không còn là ngời thụ động tiếp thu kiến thức mà là trung tâm của quá trình dạy học, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập nhằm đạt đợc mục tiêu dạy học của mình. Dạy Ngoại ngữ nói chung,tiếng Anh nói riêng, việc đổi mới phơng pháp dạy học là rất rõ ràng và quan trọng đặc biệt trong giao tiếp bằng ngôn ngữ . Từ những luận điểm trên việc các em học sinh trực tiếp tham gia vào quá trình học tập một cách tự nhiên và linh họat sẽ tạo đợc niềm vui hứng khởi trong phân môn tiếng Anh. Nhận thức đợc tinh thần trên tôi đã cố gắng vận dụng hiểu biết của mình vào việc đổi mới phơng pháp dạy học trong bộ môn tiếng Anh do mình phụ trách, sao cho trong một tiết học giúp học sinh đợc thực sự suy nghĩ nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, trao đổi và thực hành nhiều hơn và đợc đánh giá nhiều hơn, tức là học sinh đã tích cực chủ động trong quá trình tiếp thu kiến thức , góp phần nâng cao chất lợng giảng dạy và giáo dục. 1.2 Cơ sở thực tiễn: ở những vùng đô thị, thành phố tiếng Anh trở thành nhu cầu cấp thiết của nhiều ngời. Nhiều trung tâm, câu lạc bộ mở ra khắp nơi đáp ứng nguyện vọng học tiếng của mọi tầng lớp ngời dân. Song ngợc lại, ở những vùng nông thôn tiếng Anh đến Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 08-09 Phạm Thị Phơng Thủy-Trờng THCS Vinh Quang 3 Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS với ngời học còn mới mẻ, lạ lẫm, nhận thức của nhiều ngời còn hạn chế. Do đó, tạo ra đợc niềm ham thích cho đối tợng học cũng không phải là dễ dàng. Tiếng Anh là bộ môn khá thú vị nhng đòi hỏi sự cần cù, chịu khó cao từ phía ngời học nếu không kiến thức sẽ dễ dàng đứt quãng và dễ quên. Tạo dợc dấu ấn cho học sinh ngay từ việc tiếp thu cái mới giúp các em nhớ ngay và khắc sâu là niềm băn khoăn trăn trở của các giáo viên. Trên con đờng tìm tòi sự thể nghiệm, tích luỹ t liệu và học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, dự các lớp tập huấn chuyên môn của sở Giáo dục- Đào tạo Hải Phòng và phòng Giáo dục- Đào tạo Tiên Lãng chúng tôi đã áp dụng kết hợp các phơng pháp dạy học hiện đại, học và chơi, chơi mà học vào các tiết dạy gây hứng thú cao nhất cho đối tợng học và trong quá trình thực nghiệm của các lớp chúng tôi đã đạt kết quả tơng đối khích lệ. Các em đã thích học môn tiếng Anh hơn, hứng khởi và mạnh dạn hơn. Nhiều em đạt điểm giỏi, khá hơn. Cảm giác nặng nề với một tiết học không còn và điều đó chứng tỏ hớng đi của chúng tôi là đúng đắn. 2. Mục đích nghiên cứu: Tạo đợc dấu ấn cho học sinh trong việc tiếp thu cái mới, rèn các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. Giúp học sinh có điều kiện thu nhận và trao đổi thông tin, nâng cao trình độ tiếng Anh, có hiểu biết thêm về xã hội. tạo đợc cho các em hứng thú học môn tiếng Anh. 3.Thời gian và địa điểm nghiên cứu: 3. 1 Thời gian tôi tiến hành : năm học 2008- 2009 3. 2 Địa điểm tại trờng THCS Vinh Quang Tiên Lãng Hải Phòng. 3. 3 Phạm vi đề tài a. Giới hạn đối tợng nghiên cứu: ứng dụng công nghệ thông tin trong giờ học tiếng Anh b. Giới hạn địa bàn nghiên cứu: Xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. c. Giới hạn khách thể khảo sát: Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 08-09 Phạm Thị Phơng Thủy-Trờng THCS Vinh Quang 4 Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS Học sinh khối THCS Phần II - nội dung Ch ơng I: Tổng quan Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phân môn tiếng Anh THCS 1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu: Đề tài tuy không mới nhng rất quan trọng, gắn liền với đổi mới phơng pháp dạy học, sách giáo khoa mới, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của dạy và học trong giao tiếp bằng ngôn ngữ. Điều trăn trở của những giáo viên dạy ngoại ngữ tại những vùng nông thôn còn nhiều khó khăn đó chính là làm sao tạo đợc sự yêu thích với bộ môn mình phụ trách. Bởi lẽ đó tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài này nhằm tìm ra đợc một giải pháp giúp các em học tập tốt hơn. 2. Cơ sở lí luận "Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS". Phơng pháp dạy: áp dụng các phơng pháp giảng dạy tiên tiến nh phơng pháp nêu vấn đề và hớng học sinh vào việc tìm kiếm phát hiện và giải quyết vấn đề, đồng thời kết hợp việc ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại. nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, vào quá trình dạy học, bảo đảm điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh. Định hớng phơng pháp bộ môn: + Thúc đẩy động cơ học tập: Trong quá trình tiếp thu ngôn ngữ, học sinh sẽ đạt đợc kết quả học tập cao nếu các em có động cơ học tập. Động cơ học tập có đợc khi các em cảm thấy đợc sự hứng thú với môn học và thấy đợc sự tiến bộ của chính mình. Do vậy, giáo viên nên sử dụng các tình huống thách đố, hấp dẫn, lôi cuốn các em vào các hoạt động trên lớp vừa mang tính chất yêu cầu cao, vừa phù hợp trình độ để các em có thể cảm nhận đợc sự tiến bộ của mình trong học tập. Để Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 08-09 Phạm Thị Phơng Thủy-Trờng THCS Vinh Quang 5 Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS giúp các em cảm nhận đợc sự tiến bộ trong học tập, giáo viên cần đề ra những mục tiêu học tập vừa sức, không quá cao. Ngoài ra cần khuyến khích học sinh học theo phơng châm thử nghiệm và chấp nhận mắc lỗi (trial and error) trong quá trình thực hành tiếng - không nên tạo cho các em tâm lí sợ mắc lỗi trong thực hành. + Phát huy phơng pháp học tập cá nhân và tính sáng tạo của HS: Điều quan trọng nữa góp phần vào việc tiếp thu ngôn ngữ có hiệu quả là phơng pháp học tập cá nhân của chính các em. GV cần giúp các em ý thức đợc về bản chất quá trình tiếp thu ngôn ngữ và khuyến khích các em tìm ra phơng pháp học tập thích hợp nhất cho chính mình; hớng dẫn các em phơng pháp tự học và các thủ thuật học tập và thực hành. Ngoài ra GV cần luôn luôn tạo điều kiện cho HS đợc tham gia đóng góp kinh nghiệm và hiểu biết cá nhân vào quá trình học, tạo cho các em tự chủ và phát huy đợc tính sáng tạo và tiềm năng của các em hơn. + Tạo cơ hội tối đa cho việc luyện tập sử dụng ngôn ngữ: Nhằm tạo cho HS một môi trờng học tiếng thuận lợi nhất, GV cần quan tâm sử dụng tối đa thời gian trên lớp, tạo mọi cơ hội để HS có thể sử dụng ngữ liệu đã học một cách có nghĩa và hiệu quả. Để làm tốt việc này, cần phát huy các hoạt động cặp và nhóm và các thủ thuật lôi cuốn các em tham gia vào các hoạt động trên lớp một cách tích cực. Cần sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp trên lớp học đến mức độ tối đa có thể: giữa HS và GV, giữa HS với nhau, nhằm tạo điều kiện cho các em làm quen việc sử dụng tiếng Anh vào giao tiếp thật. Tuy nhiên không nên loại trừ tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt) một cách máy móc. Nên sử dụng tiếng Việt khi cần thiết nh: để giải thích những từ chỉ khái niệm phức tạp, các cấu trúc ngữ pháp khó hoặc để giải thích những yêu cầu của GV về bài tập + Phối hợp các kỹ năng: Nh đã trình bày, chơng trình môn tiếng Anh mới chú trọng kết hợp cả 4 kỹ năng lời nói ngay từ đầu và đợc phát triển có hệ thống trong suốt chơng trình từ lớp 6 đến lớp 9. Mọi bài tập trong các đơn vị bài học, dù ở dạng Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 08-09 Phạm Thị Phơng Thủy-Trờng THCS Vinh Quang 6 Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS hoạt động cá nhân hay nhóm ở mọi trình độ từ lớp 6 đến lớp 9 đều có kết hợp tất cả các kỹ năng ở mức độ có thể, tuỳ theo đặc điểm của nội dung từng bài. Một đơn vị bài học có thể bắt đầu bằng một hoạt động nghe hiểu, giới thiệu chủ đề mới mà cũng có thể bắt đầu bằng mọt bài đọc hiểu hoặc một hoạt động vào đề trên lớp. Các hoạt động tiếp theo có thể là: luyện nói theo cặp, cá nhân đọc thầm để thu lợm thông tin, nghe băng lấy thông tin cần thiết hoặc điền vào bảng trống. Các bài học không nên có một trật tự cố định về việc sử dụng các kỹ năng trong một đơn vị bài học (unit). Thứ tự sắp xếp và việc phối hợp các kỹ năng đợc xuất phát từ việc xem xét các mối quan tâm, nhu cầu, sở thích của HS cũng nh đặc điểm và tiến trình phát triển của chủ điểm và chủ đề. + Sử dụng sách giáo khoa một cách sáng tạo: GV cần hiểu rõ ý đồ, yêu cầu, mục tiêu của từng bài, từng mục dạy trong sách giáo khoa để một mặt có thể dạy đúng trọng tâm bài học, mặt khác có thể sử dụng sách giáo khoa một cách sáng tạo phù hợp với đối tợng HS. Trong trờng hợp cụ thể, cần tìm cách bổ xung hoặc cập nhật nội dung trong bài làm cho giáo trình luôn mới, phù hợp với đối tợng HS và với cuộc sống tiến triển và thay đổi. * Kết luận chơng một. - Mỗi một bài học có thể có phơng pháp dạy khác nhau. Điều cốt lõi là làm sao tạo đợc sự hứng thú cao cho HS trong việc tiếp thu kiến thức mới và quan trọng hơn nữa là giúp khắc sâu đợc cho các em ngay khi học trên lớp và tự phát triển khả năng ngôn ngữ tiếng Anh của mình một cách linh hoạt và hiệu quả. - Bản thân mỗi GV có sự sáng tạo khác nhau trong từng tiết dạy, trong từng đề tài nghiên cứu sao cho phù hợp với HS tại địa bàn mình công tác. Phơng pháp dạy ứng dụng công nghệ thông tin ở khối THCS chính là tạo ra đợc những thủ thuật, kĩ năng thích hợp cho từng đối tợng HS. Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 08-09 Phạm Thị Phơng Thủy-Trờng THCS Vinh Quang 7 Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS Ch ơng 2 : Phơng pháp nghiên cứu - Kết quả nghiên cứu. 1 . Ph ơng pháp nghiên cứu: Ph ơng pháp nghiên cứ u lý thuyết : Nghiên cứu đọc tài liệu ,giáo trình có liên quan đến vấn đề nghiên cứu bằng ph- ơng pháp phân tích, tổng hợp , so sánh, mô hình hoá để rút ra những vấn đề lý luận có tính chất định hớng làm cơ sở để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ nghiên cứu. Ph ơng pháp điều tra: Tìm hiểu thực trạng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh cụ thể trong việc lĩnh hội kiến thức mới nhằm phát hiện các vấn đề cần giải quyết, xác định tính phổ biến nguyên nhân , chuẩn bị cho các bớc nghiên cứu tiếp theo. Ph ơng pháp đàm thoại: Trao đổi với dồng nghiệp về những thuận lợi và những khó khăn trong việc soạn giảng dạy học và cách sử dụng phơng pháp mới hiện nay. Ph ơng pháp quan sát: Thông qua các tiết dự giờ, thao giảng có thể quan sát trực tiếp tình hình học sinh. Qua đó biết đợc khả năng tiếp thu bài , nắm bắt kiến thức qua bài giảng. Bên cạnh đó tiếp thu học hỏi đồng nghiệp và phát hiện ra những hạn chế trong giảng dạy. Ph ơng pháp kiểm tra đánh giá: Thông qua những tiết dạy của bản thân, đồng nghiệp và kiểm tra khảo sát học sinh. Ngoài ra trong quá trình nghiên cứu đề tài này tôi còn sử dụng phối hợp nhiều phơng pháp khác nh: tạo ra các trò chơi, các thủ thuật dạy tiếng Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 08-09 Phạm Thị Phơng Thủy-Trờng THCS Vinh Quang 8 Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS 2 Kết quả nghiên cứu thực tiễn: 2. 1 Vài nét về địa bàn nghiên cứu: Trờng THCS Vinh Quang cách xa trung tâm 30 km, là vùng thuần nông. Trình độ dân c còn thấp, kinh tế còn nghèo do đó học sinh phải thờng xuyên làm thêm, thời gian việc học ít. việc tiếp thu thông tin cập nhật còn nhiều hạn chế. Trang thiết bị còn thiếu, thậm chí có học sinh thiếu sách giáo khoa, không có học sinh nào tự mua sách tham khảo. Tâm sinh lí của học sinh: ngại học tiếng, ngại nói, e sợ mắc lỗi, xấu hổ với bạn bè thầy cô. Lời học bài và làm bài ở nhà. 2. 2 Thực trạng: Đội ngũ giáo viên trẻ trung, năng động, sáng tạo và nhiệt tình trong công tác giảng dạy. Trong những năm gần đây, việc dạy môn tiếng Anh ở trờng THCS đã có những biến chuyển theo định hớng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. Một số giáo viên luân chuyển liên tục, bị công việc gia đình chi phối do đó sự đầu t trong giảng dạy còn hạn chế. Số lợng học sinh có ý thức cao còn ít, coi nhiệm vụ học tập là phụ. Thói quen của HS khi học môn tiếng Anh chỉ học theo yêu cầu cha có hứng thú học theo nhu cầu. Nếu GV không thực sự sáng tạo và đầu t giáo án thì đối với HS rất dễ bị lãng quên ngay. Thực trạng trong học tập bộ môn, HS hay có thói quen thụ động, quen nghe, ghi chép giống nh một bản sao. Phần đông HS cha có thói quen chủ động tìm hiểu, khám phá bài học nếu không đợc giao nhiệm vụ hoặc nếu có đ- ợc giao nhiệm vụ thì cũng còn lúng túng trong khi giải quyết vấn đề. Các em cha có nhu cầu tự thân bộc lộ những suy nghĩ, tình cảm, sở thích, năng khiếu của cá nhân trớc tập thể. ý thức chuẩn bị trớc bài hầu nh không có, tồn tại thói quen đợi chờ tiếp nhận kiến thức từ phía GV. Nếu có khó khăn thì đợi giải thích từ phía GV. 2. 3 Đánh giá thực trạng: Từ thực trạng trên có những u điểm và nhợc điểm sau: Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 08-09 Phạm Thị Phơng Thủy-Trờng THCS Vinh Quang 9 Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS Ưu điểm: đội ngũ giáo viên trẻ việc tiếp thu cái mới, công nghệ thông tin nhanh nhạy sáng tạo và chịu khó đầu t giáo án bài vở. Do đó việc ứng dụng đề tài vào trong thực tế giảng dạy là cần thiết . Học sinh ham thích tiếp thu cái mới lạ đặc biệt tự mình đa ra ý kiến. Nh ợc điểm: giáo viên luân chuyển liên tục nên thời gian thực hiện bị đứt quãng .Một số khác do công việc gia đình chi phối nên việc đầu t còn hạn chế, sợ làm lớp ồn , sợ mất nhiều thời gian, hao tốn kinh phí. Học sinh có thói quen thụ động khi hoạt động nhóm còn ỷ lại vào bạn. Việc sản sinh lời nói còn rụt rè. Nh vậy, khi giáo viên tổ chức các hoạt động phải lu ý tránh cho học sinh những phản ứng không tích cực và nếu có xảy ra thì kịp thời sửa chữa, cố gắng khuyến khích, động viên khen thởng để học sinh có những phản ứng tích cực. 2. 4 Đề xuất biện pháp: Mục đích của việc việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS là giúp cho học sinh hứng thú với giờ học tiếng Anh, phù hợp với trình độ và lứa tuổi của học sinh, giúp học sinh có điều kiện thu nhận và trao đổi thông tin, nâng cao trình độ tiếng Anh, có hiểu biết thêm về xã hội. Giải pháp 1 : Trớc khi soạn một GAĐT môn tiếng Anh, giáo viên cần hình dung các bớc lên lớp một cách rõ ràng, điều này sẽ giúp giáo viên xác định đợc thời gian cho từng phần của bài học và hình dung ra các bớc chuyển nội dung của bài học một cách nhuần nhuyễn, tự nhiên. Giải pháp 2 : Giáo viên cần xác định các thủ thuật thích hợp cho từng nội dung của bài học từ đó có hớng su tầm t liệu thích hợp và tạo đợc các hiệu ứng hiệu quả cho từng thủ thuật. Giải pháp 3 : Khi chọn hình ảnh cho bài học, GV cần chú ý chọn những hình ảnh sinh động, vui nhộn và thích hợp với lứa tuổi của HS nhằm gây sự hứng thú đối với HS. GV không nhất thiết phải sử dụng hoàn toàn tranh ảnh có trong sách giáo khoa mà có thể khai thác, su tầm thêm các hình ảnh trên báo, tạp chí và Internet. Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 08-09 Phạm Thị Phơng Thủy-Trờng THCS Vinh Quang 10 [...]... Thủy -Trờng THCS Vinh Quang 14 Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS Trên đây là một số việc làm nhỏ mà tôi đã vận dụng trong quá trình giảng dạy ở lớp mình phụ trách và đạt kết quả Tôi kính mong sự đầu t thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu, mở chuyên đề, cho thăm quan để giúp bản thân tôi và đồng nghiệp tích luỹ đợc thêm nhiều kinh nghiệm giảng dạy và dạy học.. .Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS Giải pháp 4 : Khi dạy một tiết có sử dụng công nghệ thông tin, GV không nên đa tất cả các câu hỏi xuất hiện trên màn hình vì nh vậy GVsẽ không bị phụ thuộc vào những lập trình có sẵn và có thể linh hoạt sử lí các tình huống xảy ra trong quá trình hỏi Giải pháp 5 : GV cần chú ý những nội dung chính của bài học... Phạm Thị Phơng Thủy -Trờng THCS Vinh Quang 13 Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS + Yếu : 10% + Yếu : 5% Phần III - kết luận và kiến nghị 1 Kết luận Trên cơ sở xác định cơ sở lí luận và phân tích những thuận lợi, khó khăn của GV và HS trong quá trình dạy phân môn tiếng Anh Chúng tôi đã đề ra đợc một số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng dạy và học Đồng thời qua... trân trọng cảm ơn! Hải Phòng, ngày 2 tháng 2 năm 2009 Phạm Thị Phơng Thủy Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 08-09 Phạm Thị Phơng Thủy -Trờng THCS Vinh Quang 15 Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS Phần IV: danh mục tài liệu tham khảo ST Tên tác giả T 1 Nguyễn Hạnh Dung Một số vấn đề về đổi mới ph- Dự án phát triển Đào Ngọc Lộc ơng pháp dạy học ở trờng giáo dục THCS- Bộ... Stage Steps Warm up - Greeting - Revision : Bingo - Ask Ss to choose and write down 5 numbers on the board : 6,8,12,20,52,100,200,32,41,400,17,25,600,900,10 - T reads: Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 08-09 Phạm Thị Phơng Thủy -Trờng THCS Vinh Quang Work arrangement Teacher whole class Group work 11 Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS Pre-reading 17,100,12,20,15,600,25,200,6,400,8,900,32,41,52... The ELTTP methodoloyy course Lesson plan English Language teacher traning project Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 08-09 Phạm Thị Phơng Thủy -Trờng THCS Vinh Quang 16 Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS Nhận xét của HĐKH cấp trờng, phòng GD & ĐT ... classrooms are there in Phongs school ? (8) 4 How manystudents are there in his school ? ( 400 ) Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 08-09 Phạm Thị Phơng Thủy -Trờng THCS Vinh Quang 12 Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS 5 6 7 8 9 LN Where is Thus school ?( in the city ) LN Is Thus school small ? ( No, it isnt ) How many classroom are there in Thus school ? ( 20 ) 10.How... và của phân môn tiếng Anh nói riêng chứng tỏ tính đúng đắn của đề tài Với tinh thần cần mẫn nghiên cứu, đúc rút kinh ngiệm, khiêm tốn học hỏi từ đồng nghiệp và các thế hệ trớc tôi, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài Tuy nhiên biện pháp bao giờ cũng là công cụ, yếu tố con ngời mới là quyết định cụ thể là: lòng nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ của GV và sự cần cù của HS sẽ làm nên thành công của giờ dạy. .. trờng THCS Vinh Quang Tiên Lãng- HP thì tôi thấy HS đều có sự tiến bộ, giờ học diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên, HS không còn có cảm giác ngại học tiếng nớc ngoài Các em tham gia vào các hoạt động tích cực, vô t, hào hứng do đó hiệu quả đạt rất cao Nh vậy với những biện pháp đã đề xuất đảm bảo đợc việc thực hiện dúng theo tinh thần thay sách và đổi mới phơng pháp dạy học, đảm bảo các nguyên tắc của việc dạy. .. biến một tiết dạy thành một buổi xem phim của HS bằng cách giao việc cho HS làm một cách hiệu quả HS có thể làm việc bằng hình thức cá nhân, theo cặp hoặc theo nhóm tùy vào nội dung từng phần của bài học Sự phối hợp nhịp nhàng giữa GV và HS sẽ làm tiết học trở nên hấp dẫn, tạo hứng thú cho cả thày và trò 2.5 Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất Tiết dạy thực nghiệm (Tiếng Anh6 ) Period . Thủy-Trờng THCS Vinh Quang 4 Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS Học sinh khối THCS Phần II - nội dung Ch ơng I: Tổng quan Việc ứng dụng công nghệ thông. Thủy-Trờng THCS Vinh Quang 9 Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS Ưu điểm: đội ngũ giáo viên trẻ việc tiếp thu cái mới, công nghệ thông tin nhanh nhạy. Phơng Thủy-Trờng THCS Vinh Quang 10 Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS Giải pháp 4 : Khi dạy một tiết có sử dụng công nghệ thông tin, GV không nên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS, Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS, Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy tiếng Anh THCS

Từ khóa liên quan