SKKN phương pháp sử dụng phiếu học tập và kết hợp bảng số liệu trong tiết ôn tập Địa lý KTXH lớp 9 THCS

19 1,344 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 16:16

Phần I: Mở đầu I.Đặc điểm chung Việc nâng cao chất lợng dạy học trong nhà trờng nói chung và ở trờng THCS nói riêng là vấn đề đang rất đợc quan tâm. Vì vậy việc tạo một phơng pháp hợp lí, khoa học trong mỗi giờ dạy nhằm phát huy tính năng động, tích cực của học sinh để đạt hiệu quả cao trong học tập là vấn đề cần thiết. Muốn có kết quả dạy học tốt, điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có phơng pháp dạy học. Phơng pháp dạy học phụ thuộc vào mục đích, nội dung của môn học. Vì vậy, việc lựa chọn phơng pháp dạy học cho phù hợp với mục đích, nội dung của bộ môn nhằm phát triển t duy, kích thích học sinh tự suy nghĩ tìm tòi, liên hệ với thực tế để đi đến những nhận định, đánh giá khách quan khoa học làm cơ sở cho việc hình thành thái độ và hành vi đúng đắn là vấn đề đặc biệt quan trọng. Hiện nay, hệ thống các phơng pháp dạy học khá phong phú nhng thích hợp với bộ môn địa lý KTXH, ngoài các phơng pháp truyền thống còn có các phơng pháp : thảo luận nhóm, nêu vấn đề, tự học Việc áp dụng linh hoạt các phơng pháp trong từng bài phù hợp với từng nội dung để phát huy tính tích cực của học sinh là cần thiết. Nhng, trong những tiết ôn tập địa lý KTXH thì nên hớng dẫn học sinh nh thế nào? Đây là vấn đề rất quan trọng mà không phải tất cả các giáo viên dạy địa lý KTXH lớp 9 đã làm đợc. II. Lý do chọn đề tài Mục đích của việc giảng dạy môn Địa lý KTXH lớp 9 là nhằm trạng bị cho các em những kiến thức cơ bản cần thiết.phổ thông về dân c, các ngành kinh tế, sự phân hóa lãnh thổ KT XH của nớc ta. Ngoài ra, còn rèn luyện, củng cố các kĩ năng cần thiết ( đọc, khai thác kiến thức từ bảng đồ, bản đồ , xử lí số liệu thống kê, vẽ biểu đồ và rút ra nhận xét ) Vậy, trong những tiết ôn tập, giáo viên cần hỡng dẫn, tổ chức học sinh hệ hống hoá những hiến thức cơ bản, trọng tâm của từng phần học, đồng thời nâng cao, củng cố kiến thức trên cơ sở kiến thức học sinh đã có. Ngoài ra, tiết ôn tập giáo 1 viên giúp học sinh hệ thống kiến thức theo từng phần học của từng bài. Vì thế bài ôn tập thờng vụn vặt, kém tính hệ thống, lôgíc, học sinh ít đợc làm việc Đây cũng là những vấn đề trăn trở và cần khắc phục. Tiết ôn tập thờng có dung lợng kiến thức nhiều, mà thời gian chỉ giới hạn trong 45 phút, nên việc sử dụng phiếu học tập và bẳng số liệu thống kê sẽ tiết kiệm đợc thời gian trong việc tổ chức các hoạt động dạy học, đồng thời thu thập và xử lí đợc các thông tin ngợc từ phía học sinh về việc nắm bài, thành thạo các kỹ năng đến mức độ nào Vì vậy, tôi đã lựa chọn đề tài này góp phần nâng cáo chất lợng giảng dạy Địa lý KTXH ở lớp 9 THCS. III. Mục đích của đề tài - Xác định và làm rõ hơn phơng pháp sử dụng phiếu học tập kết hợp với dùng bảng số liệu trong tiết ôn tập Địa lý KTXH ở bậc THCS. - Hình thành kỹ năng về quá trình vận dụng phơng pháp này trong dạy học các tiết ôn tập Địa lý KTXH 9. IV. Nhiệm vụ đề tài - Xác định đợc phiếu học tập là gì, các loại phiếu học tập. - Xác định đợc một số dạng số liệu cơ bản. - Nghiên cứu và vận dụng phng phỏp s dng phiu hc tp v kt hp bng s liu trong tit ụn tp a lý KTXH lp 9 THCS. - Đánh giá đợc hiệu quả của phơng pháp này và áp dụng vào quá trình giảng dạy. V. Phơng pháp nghiên cứu. Phơng pháp lí thuyết: phơng pháp phân tích hệ thống cấu trúc, phơng pháp phân loại, phơng pháp so sánh. Phơng pháp nghiên cứu thực tiễn: Thực hành thực nghiệm một số tiết dạy ở 2 lớp 9A, 9B để kiểm chứng và nhận định kết quả. Phần 2: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn I. Cơ sở lý luận 2 Những năm gần đây, định hớng đổi mới phơng pháp dạy học đã đợc thống nhất theo t tởng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh dới sự tổ chức h- ớng dẫn của giáo viên, học sinh tự giác chủ động tìm tòi phát hiện giải quyết nhiệm vụ nhận thức, vận dụng linh hoạt sáng tạo các kinh tế đã thu nhận đợc. Từ năm học 2002 2003 với những đổi mới đồng bộ về giáo dục THCS và việc xây dựng lại chơng trình biên soạn SGK các môn theo t tởng tích cực hoá hoạt động của học sinh đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phơng dạy học với từng môn học và ngay trong từng tiết học. Địa lý cũng là một môn học không nằm ngoài yêu cầu cấp thiết đó. Thực tế đã cho thấy, đặc trng của môn Địa lý là quá trình tự nhận thức, khám phá, tìm tòi các tri thức địa lý thông qua hoạt động tích cực của ngời học. Mà phơng pháp dạy học tích cực là phơng pháp hớng tới việc học tập chủ động sáng tạo đợc làm việc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, thực hành nhiều hơn để tìm ra tri thức cần thiết. Ngời giáo viên chỉ đóng vai trò là ngời thiết kế, tổ chức, điều khiển quá trình hoạt động của học sinh theo những mục tiêu cụ thể đã xác định rõ trong từng tiết học, đồng thời củng cố, bổ sung cho học sinh những thông tin để khắc sâu kiến thức. II. Cơ sở thực tiễn Năm học 2006 2007 là năm đã hoàn thành 4 năm thay sách và thực hiện đổi mới phơng pháp bậc THCS. Nhng trên thực tế đối với mỗi giáo viên chúng tôi cũng vẫn còn đang mày mò chập chững bớc đi ban đầu và gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện đổi mới phơng pháp dạy học. Đứng trớc mỗi tiết học chúng tôi luôn băn khoăn và trăn trở Tiết học này phải dạy nh thế nào, đa phơng pháp dạy học gì, để có thể hớng dẫn học sinh tìm hiểu phát hiện và giải quyết những vấn đề trên cơ sở tự giác, tự do, chủ động, sáng tạo trong hoạt động học tập. Phấn đấu làm sao trong mỗi tiết học bình th- ờng học sinh đợc suy nghĩ nhiều hơn, đợc thực hành nhiều hơn. Vì vậy việc lựa chọn nội dung kiến thức thích hợp phơng tiện hợp lí để vận dụng phơng pháp tích cực là một yêu cầu đặt ra đối với mỗi giáo viên từng trờng, từng lớp để có thể đối mới dần phơng pháp dạy học. 3 Từ nhận thức trên và đã qua thực tế giảng dạy từng tiết học tôi nhận thấy việc sử dụng phiếu học tập và kết hợp các bảng số liệu trong dạy học tiết ôn tập Địa lí phần KTXH là phơng pháp phát huy đựơc tính tích cực trong hoạt động học tập của học sinh. Phiếu học tập có thể sử dụng trong tất cả các khâu từ tìm hiểu bài đến hệ thống hoá các kiến thức cơ bản hoặc để củng cố kiến thức của bài học. Bảng số liệu vừa là phơng tiện để học sinh khai thác tri thức vừa là công cụ để rèn luyện kĩ năng địa lí cơ bản Đặc biệt trong những tiết ôn tập với mục tiêu chung là củng cố hệ thống hoá những kiến thức cơ bản ở mỗi chơng mỗi phần đồng thời rèn luyện các kĩ năng tơng ứng, theo cá nhân tôi sử dụng các phiếu học tập kết hợp dùng bảng số liệu là công cụ đặc lực, là phơng tiện hữu hiệu là phơng pháp tối u để tiết ôn tập đạt hiệu quả cao nhất. Trong bài ôn tập với dung lợng kiến thức nhiều trong một tiết nên việc kết hợp sử dụng phiếu học tập với các phơng tiện dạy học khác.nh: Bảng phụ, máy chiếu thì hiệu quả sẽ cao hơn nhiều. Với những nhận thức đó, sau đây tôi xin trình bày một ý kiến nhỏ xung quanh vấn đề về sử dụng phiếu học tập kết hợp bảng số liệu trong một tiết dạy học ôn tập địa lí KTXH lớp 9. Phần III Giải quyết vấn đề A. Lí luận chung về phiếu học tập I. Phiếu học tập là gì? Phiếu học tập là một phơng tiện thờng đợc in sẵn trên giấy rời những công việc độc lập hay chung của cả nhóm học sinh và yêu cầu phải hoàn thành trong một thời gian ngắn của tiết học. Trong mỗi phiếu có thể ra vài câu hỏi hay bài tập cụ thể nhằm dẫn dắt học sinh tới một kiến thức hoặc tập dợt một kĩ năng, rèn luyện một thao tác t duy, thăm dò thái độ kiến thức, kĩ năng của học sinh từ đó phản ánh trình độ hiểu biết của học sinh đối với từng vấn đề. 4 II.Vai trò của phiếu học tập Phiếu học tập là phơng tiện phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh trong học tập. Nó là công cụ cho phép cá thể hoá hoạt động học tập và đồng thời nó là công cụ hữu hiệu trong việc thu thập và xử lí các thông tin ngợc. Sử dụng phiếu học tập trong từng tiết dạy sẽ làm cho giờ học đó sinh động và sôi nổi hẳn lên lôi cuốn đợc nhiều học sinh làm việc và suy nghĩ, tích cực thảo luận vấn đề, tích cựu học tập hơn. Do vậy học sinh hứng thú học tập. Khi giáo viên phát phiếu học tập thì tất cả học sinh đều phải suy nghĩ và làm việc theo khả năng của mình. Một học sinh yếu lời suy nghĩ trong lớp trở thành ngời thừa và ít đợc quan tâm của mọi ngời. Nhng khi có phiếu học tập qua suy nghĩ vài lần biết trao đổi thảo luận với bạn bè thậm chí còn tranh luận với nhau về những vấn đề học tập ở phiếu. Do đó đã làm cho những học sinh ấy mạnh dạn hẳn lên, tiến bộ rõ rệt. Còn những học sinh khá giỏi thì rất hào hứng với phơng pháp này và đôi khi các em còn đóng vai trò hớng dẫn những bạn yếu. Sử dụng phiếu học tập giáo viên nhận xét đánh giá về việc học tập của từng em đợc cụ thể hơn, thờng xuyên hơn. Từ đó có những biện pháp giáo dục bồi dỡng thêm cho học sinh và cải tiến phơng pháp dạy học để phù hợp với yêu cầu đổi mới ph- ơng pháp giáo dục hiện nay. Nh vậy, phiếu học tập là một cách kiểm tra mới, kiểu thi mới. Các câu hỏi th- ờng không phức tạp, không khó quá nhng đòi hỏi học sinh phải có phản xạ nhanh hiểu ý nhanh để có câu trả lờichính xác và nhanh nhất. Hiệu quả của các phiếu học tập là tạo cho học sinh có phơng pháp học tập khoa học, phù hợp với t duy học sinh trong thời gian ngắn lại có tác động nhiều với học sinh nhất. III.Các loại phiếu học tập và hình thức sử dụng Căn cứ vào nội dung bài học và trình độ của học sinh, giáo viên có thể thiết kế hệ thống câu hỏi và phiếu học tập sao cho hợp lí. Có thể phân thành một số loại phiếu học tập nh sau: 1. Phiếu học tập dùng để xây dựng kiến thức mới. Đây là loại phiếu giáo viên sử dụng hệ thống câu hỏi, hệ thống bài tập để học sinh tự nghiên cứu trả lời. Qua nội dung trả lời câu hỏi bài tập đã hình 5 thành đợc nội dung kiến thức mới của bài, giúp học sinh nhớ và hiểu sâu kiến thức. 2. Phiếu học tập để củng cố kiến thức đây là loại phiếu giáo viên dùng hệ thống câu hỏi bài tập để học sinh nghiên cứu trả lời. Qua đó có tác dụng củng cố kiến thức của bài, khắc sâu những kiến thức trọng tâm. 3. Phiếu học tập dùng để kiểm tra trắc nghiệm. Đây là loại phiếu dùng để kiểm tra đánh giá học sinh thông qua hệ thống câu hỏi cho học sinh điền vào ô trống hoặc dùng điền đúng sai, hoặc chọn ý đúng nhất, chọn cụm từ để hoàn thiện kiến thức Trong quá trình sử dụng các loại phiếu trên có thể giao phiếu cho học sinh bằng các hình thức sau: - Hình thức 1: Phát cho mỗi em một phiếu. Hình thức này giúp học sinh, tự độc lập suy nghĩ tìm tòi để trả lời câu hỏi và bài tập. - Hình thức 2: Phát cho mỗi nhóm 1 phiếu. Hình thức này giúp học sinh thảo luận trao đổi theo nhóm. Sau khi thảo luận nhóm thống nhất ý kiến và ghi nội dung trả lời vào phiếu. Hình thức này giúp cho học sinh giao lu, trao đổi, học tập kinh nghiệm của nhau, hỗ trợ nhau. - Hình thức 3: Cả lớp chỉ có một phiếu học tập. Hình thức này giáo viên phải soạn một phiếu học tập bằng bảng phụ để học sinh dới lớp tự mình suy nghĩ hoặc trao đổi nhóm. Trong quá trình sử dụng phiếu học tập giáo viên phải nghiên cứu kĩ nội dung kiến thức, dựa vào trình độ của học sinh mà ra phiếu cho hợp lí. Câu hỏi phải rõ ràng, mạch lạc, ngắn gọn, có tác dụng trực tiếp với môn học. B. Lí luận chung về bảng số liệu. I.Bảng số liệu là gì? Bảng số liệu là tập hợp các số liệu biểu hiện quá trình phát triển của hiện t- ợng, cấu trúc của hiện tợng, mối quan hệ về thời gian và không gian giữa các hiện tợng. Các số liệu thống kê trong SGK rất đa dạng: 6 - Số liệu riêng biệt ( đơn lẻ) - Các số liệu tập hợp theo bảng II.ý nghĩa tác dụng của bảng số liệu Bảng số liệu là một bộ phận quan trọng của kiến thức. Vì vậy bảng số liệu trở thành một phơng tiện để học sinh khai thác nguồn kiến thức cơ bản về quá trình phát triển, cơ cấu, mối quan hệ về thời gian và không gian giữa các hiện tợng kinh tế xã hội. Từ bảng số liệu còn rèn luyện cho học sinh kĩ năng xử lí các số liệu để từ đó phân tích , tổng hợp , so sánh, vẽ biểu đồ để rút ra những nhận xét, kết luận cần thiết. C. Ph ơng pháp sử dụng phiếu học tập kết hợp dùng bảng số liệu trong dạy học tiết ôn tập địa lí KTXH lớp 9. I.Vai trò, vị trí của tiết ôn tập trong chơng trình địa lí lớp 9 Chơng trình địa lí 9, là phần nối tiếp của chơng trình địa lí 8. Nhiệm vụ của Địa lí 9 là cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản và tơng đối hệ thống về đặc điểm dân c xã hôi, sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Đồng thời cung cấp cho học sinh những kiến thức về điều kiện tự nhiên, dân c xã hội và phát triển kinh tế của vùng lãnh thổ Việt Nam. Những nội dung kiến thức này đợc trình bày cụ thế hoá bằng những đơn vị kiến thức nhỏ trong từng bài học đựơc biên soạn hớng dẫn trong SGK. Sau một số nội dung đựơc học qua từng phần từng chơng, học sinh sẽ có một tiết ôn tập. Cụ thể trong phân phối chơng trình địa lí 9 có 4 tiết ôn tập trong đó có 2 tiết ôn tập giữa kì I và giữa kì II để chuẩn bị cho hai bài kiểm tra 1 tiết. Còn 2 tiết ôn tập học kì I và học kì II để chuẩn bị cho 2 bài kiểm tra học kì. Mục tiêu của các tiết ôn tập này là giáo viên giúp học sinh hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, rèn luyện những kĩ năng, thao tác địa lí đặc trng. Vì vậy 7 tiết ôn tập trong cấu trúc chơng trình có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiêu cả giáo viên và học sinh đều gặp không ít khó khăn trong những tiết học này. Trớc hết tiết ôn tập không đợc biên soạn trong SGK do đó giáo viên phải chủ động thiết kế tiết học Giáo viên cần phải định vị những kiến thức cũ một cách trọng tâm, hệ thống, xâu chuỗi để đảm bảo tính khái quát, tổng hợp, tính hệ thống lôgíc, và tính khoa học của một bài ôn tập trên cơ sở giúp học sinh vừa củng cố kiến thức, vừa hệ thống kiến thức và nâng cao kiên thức. Tiết ôn tập thờng có dung lợng kiến thức nhiều do vậy mà giáo viên phải tổ chức các hoạt động học tập, phân bổ thời gian hợp lí để hoàn thành bài dạy, xong phải bám sát đối tợng và đảm bảo đầy đủ mục tiêu bài học đã đặt ra. Dạy học bài ôn tập chính là ôn cũ để biết mới. Trên cơ sở những kiến thức các em đă đợc học, giáo viên phải hớng dẫn các em tập hợp những kiên thức dới các hình thức các hoạt động học tập để các em vừa phát huy tính tích cực chủ động, vừa rèn luyện khả năng tổng hợp hệ thống những kiến thức của mình. Nh vậy, vai trò của ngời giáo viên hoàn toàn ở thể chủ động trong việc thiết kế bài học. Còn về phía học sinh phải có đợc khả năng tổng hợp khái quát, hệ thống các kiến thức đã học, nhìn nhận những kiến thức đó trên bình diện rộng hơn, yêu cầu cao hơn so với một tiết học bình thờng. Vì vậy, một tiết ôn tập thành công phụ thuộc vào sự lỗ lực của cả giáo viên và học sinh, phụ thuộc vào khâu thiết kế các hoạt động dạy học trong giáo án của giáo viên. Cho nên sử dụng phiếu học tập trong dạy học tiết ôn tập là khoa học, tối u và hợp lí hơn. II.Vấn đề sử dụng phiếu học tập trong một tiết ôn tập địa lí KTXH lớp 9. Nh trên đã nói tiết ôn tập là củng cố, hệ thống hoá những kiến thức cơ bản đã học thành những kiến thức mang tính khái quát, tính hệ thống, tính xâu chuỗi và tính lôgíc khoa học. Tiết ôn tập với dung lợng kiến thức nhiều mà thời gian học thì giới hạn trong 45 phút. Sử dụng phiếu học tập sẽ tiết kiệm đợc thời gian trong việc tổ chức các hoạt động học tập thu thập và xử lí các thông tin ngợc từ phía học sinh Đây là công cụ đắc lực trong việc thăm dò về thái độ, về kiến thức, kĩ năng của 8 học sinh trong quá trình học tập. Vì vậy tiết ôn tập là tiết Ôn cũ để biết mới. Do vậy yêu cầu về khả năng tổng hợp hệ thống hoá kiến thức của học sinh cao hơn hẳn so với một tiết học thông thờng. Sử dụng phiếu học tập dới hình thức hoạt động nhóm sẽ giúp các em đợc giao lu trao đổi, học tập kinh nghiệm của nhau, hỗ trợ lẫn nhau để đi đến một kiến thức chung một cách nhanh nhất vì vậy sự kết hợp phiếu học tập cùng với các phơng tiện khác trong dạy bài ôn tập sẽ là khoa học và hợp lí nhất. Một số yêu cầu cơ bản khi sử dụng phiếu học tập trong tiết ôn tập - Học sinh phải nắm chắc kiến thức đã học hiểu sâu sắc, có thói quen và kĩ năng sử dụng phiếu học tập. - Giáo viên nghiên cứu kĩ nội dung kiến thức dựa vào trình độ của học sinh mà ra phiếu cho hợp lí câu hỏi cần rõ ràng, ngắn gọn, nội dung chắt lọc. - Trong khi soạn phiếu giáo viên phải thiết kế những câu hỏi gợi mở sao cho phù hợp với nội dung kiến thức, trình độ học sinh. Tuỳ từng đơn vị kiến thức đa ra mà sử dụng các loại phiếu khác nhau cho phù hợp nh phiếu trắc nghiệm, phiếu hệ thống các kiến thức, phiếu củng cố, phiếu nâng cao Với hình thức giao phiếu khác nhau nh phát cho mỗi em một phiếu, mỗi nhóm một phiếu hay cả lớp một phiếu học tập tức là trong khi soạn bài thi giáo viên phải xác định đợc bài này chọn loại phiếu nào, dới hình thức nào để tiết dạy đạt hiệu quả cao nhất. III. Vấn đề sử dụng bảng số liệu trong dạy học một tiết ôn tập địa lí KTXH lớp 9. 1.Cách khai thác bảng số liệu Cách 1: Nắm chắc kiến thức cơ bản về mặt lí thuyết - Khai thác sử dụng bảng số liệu để chứng minh giải thích minh họa cho kiến thức cơ bản đã học để nhấn mạnh và giúp học sinh năm chắc kiến thức. 9 Cách 2: Dùng bảng số liệu cho học sinh nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, so sánh Với sự h ớng dẫn gợi ý và dẫn dắt của giáo viên và từ đó học sinh tự tìm kiến thức và có đợc những kiến thức cơ bản của bài học. Cách 3: Từ bảng số liệu xây dựng các biểu đồ phù hợp khai thác các biểu đồ đó để phụ vụ cho việc giảng dạy và học tập. 2. Phơng pháp khai thác bảng số liệu Có nhiều loại bảng số liệu nhng để khai thác có hiệu quả các bảng số liệu cần phải Chú ý. - Xác định đợc nội dung, mục đích, biểu hiện của bảng số liệu. - Bảng số liệu minh hoạ hay phản ánh cho nội dung cơ bản nào của bài học bằng số liệu tơng đối hay số liệu tuyệt đối. Từ đó có phơng pháp khai thác số liệu thích hợp với mục đích nội dung. - Phân tích các số liệu có tầm khái quát cao (Số liệu mang tính tổng thể) trớc khi đi vào chi tiết, thờng là đi từ số liệu phản ánh đặc tính chung của tập hợp số liệu tới các số liệu chi tiết về một thuộc tính nào đó của tập các đối tợng, hiện tợng địa lí đợc nói tới trong bảng ( trớc hết là phân tích các số liệu trung bình, các giá trị cực đại, cực, tiểu chú ý những giá trị đột biến và không đợc bỏ sót số liệu). - Tìm mối quan hệ giữa các số liệu phân tích các số liệu theo cột, theo hàng, các giá trị so sánh giữa các số liệu theo cột theo hàng. Trong một số trờng hợp cần phải xử lí số liệu để tính thêm chỉ tiêu mới. - Biết huy động cả kiến thức đã học để phân tích, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi để làm nổi bật vấn đề bảng số liệu đa ra. Tuy nhiên mỗi dạng bảng số liệu ta lại có phơng pháp khai thác khác nhau. a. Bảng số liệu biểu hiện quá trình phát triển của hiện tợng Trong bảng số liệu này có ít nhất 2 nguồn số liệu chủ yếu là : số liệu chỉ rõ sự diễn biến của hiện tợng về mặt số lợng và số liệu chỉ rõ sự diễn biến của hiện t- ợng về mặt thời gian. Ví dụ: 10 [...]... Dựa vào kiến thức đã học giải thích tại sao lại nh vậy? IV Kết hợp sử dụng phiếu học tập và dùng bảng số liệu trong một giờ ôn tập Địa lí KTXH lớp 9 Trong tiết ôn tập Địa lí KTXH lớp 9 thì phơng tiện chính là các phiếu học tập có kết hợp với các bảng số liệu để giúp học sinh hệ thống hoá bảng kiến thức Ngay từ khâu soạn giáo án ngời giáo viên phải lựa chọn những nội dung phù hợp để đa vào phiếu học tập. .. thức sử dụng phiếu học tập hợp lí Tuỳ từng nội dung ôn tập mà giáo viên lựa chọn và kết hợp hai phơng tiện trên sao cho phù hợp Phần IV thực nghiệm Nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lí luận về phơng pháp sử dụng phiếu học tập kết hợp bảng số liệu trong dạy học ôn tập địa lí kinh tế xã hôi lớp 9 Mục đích của thực nghiệm - Hớng dẫn học sinh biết cách sử dụng phiếu học tập, khai thác và sử dụng bảng số liệu. .. phiếu học tập và khai thác bảng số liệu còn hời hợt Hứng thú học tập của các em cha cao Kết quả học tập còn hạn chế Bảng tổng hợp kết quả thực nghiệm Lớp 9A 9B Sĩ số 39 37 1-2 3-4 5-6 7-8 9- 10 Trên TB Dới TB 0 1 0 8 9 18 19 8 11 2 39 28 0 9 Phần V: Kết luận Đề tài đã tiếp cận đựơc một số vấn đề có tính bức xúc của bộ môn Địa lí ở lớp 9 bậc THCS Đề tài đã xác định kết quả và tính khả thi của phơng pháp. .. phơng pháp sử dụng phiếu học tập kết hợp dùng bảng số liệu trong dạy học ôn tập Địa lí KTXH lớp 9 Bớc đầu xác lập đợc các bớc tiến hành của phơng pháp có hiệu quả Một số kiến nghị Đây là phơng pháp có hiệu quả trong giảng dạy Địa lí KTXH lớp 9, nên cần có sự quan tâm thích đáng về nội dung chơng trình (kinh phí để làm phiếu học tập, tăng thêm các kênh hình) Tăng cờng các bài tập, bài thực hành và xuất... 1 tiết Kết qủa đạt đợc Qua các bớc thực hiện nội dung kinh nghiệm này ở lớp 9A hầu hết học sinh đều biết cách hệ thống hoá kiến thức, biết sử dụng thành thạo phiếu học tập và biết cách khai thác bảng số liệu Từ đó học sinh có hứng thú học tập và kết quả đã đợc nâng cao rõ dệt 18 Còn với lớp 9B tôi không áp dụng kinh nghiệm này nhiều học sinh còn lúng túng khi hệ thống hoá kiến thức, cha sử dụng thành... của phiếu học tập và bảng số liệu - Nâng cao khả năng tự nhận thức và đi đến những kết luận cơ bản của học sinh Thực nghiệm đựơc tiến hành ở 2 lớp 9A, 9B, việc kiểm tra và đánh giá kết quả thực nghiệm đợc tiến hành bằng hình thức kiểm tra sau tiết dạy hoặc đầu tiết sau với các câu hỏi và đáp án nh nhau ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng Giáo án thực nghiệm kinh nghiệm giảng dạy: Phơng pháp sử dụng phiếu. .. Giáo án thực nghiệm kinh nghiệm giảng dạy: Phơng pháp sử dụng phiếu học tập kết hợp dùng bảng số liệu trong dạy học tiết ôn tập Địa lí KTXH lớp 9 Giáo án minh hoạ Tiết 42: Ôn tập A- Mục tiêu cần đạt Sau tiết ôn tập học sinh cần: - Hệ thống hoá đợc kiến thức của 2 vùng kinh tế Nắm chắc và hiểu sâu hơn về tiềm năng kinh tế của mỗi vùng và thế mạnh kinh tế của từng vùng Đồng thời so sánh đợc thế mạnh kinh... của Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ - Vùng kinh tế trọng điểm phía nam bao gồm những tỉnh và thành phố nào? Các nhóm thảo luận trong 3 đến 4 phút GV thu phiếu học tập * Chiếu phiếu học tập số 1, học sinh nhận xét và bổ sung (Dựa vào lợc đồ kinh tế trên bảng) GV chiếu bảng phụ (Bảng 32.1) ? Dựa vào bảng 3.1 và kiến thức vừa thảo luận cho biết thế mạnh kinh tế của vùng Đông Nam Bộ? Giải thích GV... tích các bảng số liệu, nhận biết và nhận xét các dạng biểu đồ ( Biểu đồ tròn hoặc cột ) B- Đồ dùng dạy học - Các phiếu học tập, các bảng số liệu - Các bản đồ về kinh tế, tự nhiên của Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long C- Tiến trình của hoạt động dạy học 1) ổn định tổ chức 2) Kiểm tra bài cũ ( đan xen trong giờ ôn tập ) 3) Bài mới - Giáo viên giới thiệu bài và nêu nhiệm vụ chung của giờ ôn tập (1phút)... trng kinh tế của Đông Nam Bộ và kĩ năng vẽ, nhận xét biểu đồ) * Chiếu phiếu học tập số 2, học sinh nhận xét bổ sung (Dựa vào lợc đồ kinh tế trên bảng) Bảng 32.1 Cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nớc, năm 2002 Khu vực Vùng Đông Nam Bộ Cả nớc Nông, lâm, ngnghiệp Công nghiệp Xây dựng Dịch vụ 6,2 59, 3 34,5 23,0 38,5 38,5 Bảng 36.1 Diện tích, sản lợng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nớc, năm 2002 . dụng phiếu học tập và dùng bảng số liệu trong một giờ ôn tập Địa lí KTXH lớp 9. Trong tiết ôn tập Địa lí KTXH lớp 9 thì phơng tiện chính là các phiếu học tập có kết hợp với các bảng số liệu. Cho nên sử dụng phiếu học tập trong dạy học tiết ôn tập là khoa học, tối u và hợp lí hơn. II.Vấn đề sử dụng phiếu học tập trong một tiết ôn tập địa lí KTXH lớp 9. Nh trên đã nói tiết ôn tập là. về sử dụng phiếu học tập kết hợp bảng số liệu trong một tiết dạy học ôn tập địa lí KTXH lớp 9. Phần III Giải quyết vấn đề A. Lí luận chung về phiếu học tập I. Phiếu học tập là gì? Phiếu học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN phương pháp sử dụng phiếu học tập và kết hợp bảng số liệu trong tiết ôn tập Địa lý KTXH lớp 9 THCS, SKKN phương pháp sử dụng phiếu học tập và kết hợp bảng số liệu trong tiết ôn tập Địa lý KTXH lớp 9 THCS, SKKN phương pháp sử dụng phiếu học tập và kết hợp bảng số liệu trong tiết ôn tập Địa lý KTXH lớp 9 THCS, Phần III Giải quyết vấn đề, A. Lí luận chung về phiếu học tập

Từ khóa liên quan