Rèn kỹ năng khai thác kênh hình trong địa lí 9

17 1,584 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 16:16

Sáng kiến kinh nghiệm đề tài sáng kiến kinh nghiệm Rèn kỹ năng khai thác kênh hình trong sách giáo khoa Địa Lý 9 Bố cục của đề tài Phần A: Đặt vấn đề. 1. Lý do chọn đề tài. 1.1 Cơ sở lý luận 1.2 Cơ sở thực tiễn của đề tài. 2. Mục tiêu, đối tợng và phơng pháp nghiên cứu 2.1. Mục tiêu 2.2. Phạm vi, đối tợng 2.3. Phơng pháp nghiên cứu Phần B: Giải quyết vấn đề. 1. Phân loại hệ thống kênh hình trong sách giao khoa 2. Hớng dẫn học sinh khai thác kênh hình 2.1. Công tác chuẩn bị 2.2. Quy trình khai thác kênh hình 2.2.1. Bản đồ, lợc đồ 2.2.2. Biểu đồ 2.2.3. Bảng số liệu 2.2.4. Tranh, ảnh địa lý 2.2.5. Sơ đồ, hình vẽ 3. Giáo án minh hoạ 4. Kết quả 5. Bài học kinh nghiệm Phần C: Kết luận. Phần A: Đặt vấn đề. 1. Lý do chọn đề tài. 1.1 Cơ sở lý luận: Với mỗi ngành khoa học, ở mỗi môn học đều có một phơng pháp nghiên cứu, phơng pháp học tập có tính đặc thù riêng. Có thể các môn khoa học cùng gặp nhau ở một điểm nào đó, song nói chung về phơng pháp nghiên cứu, phơng pháp lĩnh hội kiến thức thì không thể giống nhau. msmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmms 3 Sáng kiến kinh nghiệm Riêng với môn Địa lí, thì ngoài kênh chữ, kênh hình đóng một vai trò không thể thiếu đợc. Kênh hình ở đây là bản đồ, biểu đồ, lợc đồ, sơ đồ hay tranh ảnh địa lí. Bởi lẽ, Địa lí chính là khoa học về Trái Đất. Nghiên cứu Địa lí là nghiên cứu về sự phân bố của các đối tợng địa lí theo không gian và nghiên cứu về mối quan hệ biện chứng giữa các yếu tố địa lí đó. Chính vì vậy mà đối tợng nghiên cứu của Địa lí tồn tại trong một không gian rất rộng lớn, muốn nghiên cứu thì không thể thiếu đợc kênh hình, đặc biệt là bản đồ, lợc đồ. Bởi theo quan niệm của Salisev thì "Bản đồ là khoa học về sự phản ánh, nghiên cứu các hiện tợng tự nhiên và xã hội, về sự phân bố, các tính chất, các mối liên hệ lẫn nhau và những thay đổi của các hiện t- ợng, các đối tợng theo không gian và thời gian ở dạng sản phẩm đặc trng nhất là bản đồ và các mô hình bản đồ khác". Bản đồ chính là khâu mở đầu và cũng là khâu kết thúc của quá trình nghiên cứu Địa lí. Hơn nữa, quan điểm về đổi mới phơng pháp dạy học trong nhà trờng hiện nay thì hệ thống kênh hình lại càng có ý nghĩa quan trọng bởi vì nó chính là công cụ giúp cho bài học trở nên trực quan, sinh động, giúp học sinh có thể hiểu và khắc sâu kiến thức của bài học. Đồng thời giáo viên cũng dễ dàng trong việc trình bày những vẫn đề địa lí mà bài học đề cập tới. 1.2 Cơ sở thực tiễn của đề tài. Thực hiện chơng trình đổi mới phơng pháp giảng dạy trong nhà tr- ờng, trong những năm gần đây bộ sách giáo khoa ở phổ thông đã và đang từng bớc đợc đổi mới cho phù hợp với yêu cầu của thực tế. Trong số đó sách giáo khoa của môn Địa lí đã có rất nhiều đổi mới, đặc biệt là Địa lí 9. Thay thế cuốn Địa lí 9 cũ với toàn bộ hầu nh là kênh chữ thì ở cuốn Địa lí 9 hiện nay đã có nhiều thay đổi. Cùng với hệ thống kênh chữ, kênh hình đ- ợc đa vào rất nhiều con số lên đến hàng trăm. Điều này giúp cho các bài học trở nên trực quan sinh động hơn. Nhng vấn đề là chúng ta khai thác và giúp học sinh khai thác kiến thức từ hệ thống kênh hình này nh thế nào? Đây quả là vấn đề không đơn giản. Qua thực tế giảng dạy, qua công tác dự giờ thăm lớp, chúng tôi thấy việc khai thác kiến thức từ kênh hình của giáo viên, việc rèn kĩ năng khai thác kênh hình cho học sinh còn cha tốt. Đôi lúc giáo viên còn lúng túng trong các bớc để khai thác một kênh hình trong sách giáo khoa hoặc khai msmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmms 4 Sáng kiến kinh nghiệm thác cha hết các lớp nghĩa mà kênh hình đó đề cập. Thậm chí có ngời còn bỏ sót kênh hình trong sách giáo khoa. Về phía học sinh, còn một bộ phận lớn học sinh cha biết phơng pháp để khai thác kiến thức từ kênh hình phục vụ cho bài học, không biết cách đọc đúng một bản đồ, biểu đồ, cha hiểu ý nghĩa của một bức ảnh địa lí, hoặc có biết thì cũng mới chỉ ở dạng đơn giản, mới "tiếp xúc" chứ "cha hiểu" nội dung mà chúng đề cập. Vậy làm thế nào để mỗi giáo viên biết cách khai thác kiến thức kênh hình trong sách giáo khoa? Có phơng pháp rèn cho học sinh kĩ năng khai thác kênh hình? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời. Xuất phát từ những lí do trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài "Rèn kĩ năng khai thác kênh hình trong sách giáo khoa Địa lí 9 ". 2. Mục tiêu, đối tợng và phơng pháp nghiên cứu: 2.1. Mục tiêu: Nghiên cứu tổng hợp hệ thống kênh hình trong sách giáo khoa Địa lí 9 từ đó có thể đa ra đợc những phơng pháp tốt nhất nhằm rèn luyện cho học sinh kĩ năng khai thác kiến thức từ kênh hình trong sách giáo khoa. 2.2. Phạm vi, đối tợng: Trong đề tài này, chúng tôi chủ yếu đề cập đến hệ thống kênh hình trong sách giáo khoa Địa lí 9, đồng thời đa ra những kinh nghiệm trong việc rèn luyện kĩ năng khai thác kênh hình cho học sinh khối 9. Tuy nhiên đề tài này cũng có thể áp dụng cho bộ sách mới biên soạn của lớp 6, lớp 7 và lớp 8. 2.3. Phơng pháp nghiên cứu: 2.3.1. Phơng pháp thu thập tài liệu: Việc thu thập các tài liệu có liên quan đến đề tài là một công việc hết sức quan trọng, điều đó giúp ta đa ra đợc những dẫn chứng, những ví dụ minh hoạ cụ thể về vấn đề cần nghiên cứu. 2.3.2. Phơng pháp điều tra thực tế và đánh giá tổng hợp. Khi nghiên cứu đề tài này, tôi đã trực tiếp dự giờ của đồng nghiệp, khảo sát thực tế học sinh, từ đó tổng hợp nên kết quả thực tế và đa ra đợc những đánh giá chính xác. msmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmms 5 Sáng kiến kinh nghiệm 2.3.3. Phơng pháp phân tích, so sánh, thống kê. Phơng pháp này giúp xử lí nguồn thông tin mà tôi thu thập đợc, từ đó đa ra những nhận xét và phơng pháp đúng đắn. Phần B: giải quyết vấn đề. Nội dung của đề tài là Rèn kĩ năng khai thác kiến thức từ kênh hình trong sách giáo khoa Địa lý 9 cho học sinh. Nhng để rèn đợc kĩ năng cho học sinh thì trớc tiên cần phải phân loại đợc hệ thống hình trong sách giáo khoa. 1. Phân loại hệ thống kênh hình trong sách giáo khoa: Qua việc nghiên cứu tổng hợp hệ thống kênh hình trong sách giáo khoa Địa lí 9, theo tôi chúng ta có thể phân ra làm 5 loại nh sau: 1.1. Lợc đồ: Đây là dạng kênh hình thuộc loại quan trọng nhất trong chơng trình sách giáo khoa Địa lí 9. Hầu nh ở bài học nào cũng có, thậm chí có những bài có 2 - 3 lợc đồ. Tổng số lợc đồ thống kê đợc là 23. Hệ thống lợc đồ vô cùng đa dạng, đó là những lợc đồ về kinh tế, cũng có thể về dân c - xã hội, hay tự nhiên 1.2. Biểu đồ Về biểu đồ gồm có 20 biểu đồ. Trong số này chủ yếu là biểu đồ về kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cũng có biểu đồ thể hiện các yếu tố của tự nhiên. 1.3. bảng số liệu: Bảng số liệu là loại kênh hình rất phong phú trong sách giáo khoa Địa lý 9. Có đến 52 bảng số liệu các loại, trong đó các bảng số liệu về các vấn đề kinh tế - xã hội là chủ yếu. 1.4. Sơ đồ, hình vẽ: Tổng số loại kênh hình này trong sách giáo khoa là 7, đây là loại kênh hình có số lợng ít nhất song lại rất quan trọng bởi nó thể hiện cho các mối quan hệ giữa các yếu tố địa lí mà chơng trình đề cập đến. Nó có thể là msmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmms 6 Sáng kiến kinh nghiệm mối quan hệ biện chứng giữa các yếu tố địa lý kinh tế xã hội song cũng có thể là mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên với kinh tế xã hội. 1.5. Tranh, ảnh Địa lí: Đây là loại kênh hình rất phong phú và là một trong những nét mới của chơng trình sách giáo khoa mới. Các tranh, ảnh Địa lí đợc đa vào các bài học rất nhiều. Có bài có đến 3 - 4 tranh, ảnh. Tổng số tranh, ảnh trong sách giáo khoa Địa lí 9 lên tới con số 30. Theo tôi, tranh, ảnh trong sách giáo khoa Địa lí 9 có thể phân ra làm hai loại: - Loại 1: Minh hoạ, bổ sung cho bài học - Loại 2: Cung cấp kiến thức chính cho bài học. 2. Hớng dẫn học sinh khai thác kênh hình: 2.1. Công tác chuẩn bị: Theo tôi, để một tiết học nói chung và để khai thác kênh hình trong SGK nói riêng đạt đợc hiệu quả tốt nhất, khai thác đợc các mức độ ý nghĩa thì công tác chuẩn bị đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việc chuẩn bị cho một tiết học gồm rất nhiều vấn đề, song trong khuôn khổ của đề tài, tôi chỉ xin đề cập đến việc chuẩn bị cho khai thác và rèn kĩ năng khai thác kênh hình trong sách giáo khoa. 2.1.1. Đối với giáo viên: Ngời giáo viên cần phải bám sát vào nội dung trong sách giáo khoa, sách giáo viên để xác định đợc đầy đủ mục tiêu, yêu cầu của bài học. Cần quan sát hệ thống kênh hình trong sách giáo khoa, xác định h- ớng khai thác và mức độ cao, thấp trong việc khai thác. Sở dĩ nh vậy, vì trong mỗi kênh hình bao hàm nhiều lớp ý nghĩa khác nhau, một kênh hình có thể dùng cho nhiều hơn một phần học hay một bài học. Do vậy, tuỳ theo nội dung, mục đích của từng bài học mà xác định mức độ khai thác cho hợp lý. Ví dụ: Hình 17.1. Lợc đồ tự nhiên vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ. ở bài 17, ta có hớng khai thác là tìm hiểu những điều kiện tự nhiên chung nh: Địa hình, đất đai, sông ngòi, khoáng sản Nhng cũng với bản đồ này khi dùng cho bài 19 - Thực hành, thì chúng ta lại có thể đi sâu vào khai thác kiến thức để thấy đợc ảnh hởng của tài nguyên khoáng sản đến msmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmms 7 Sáng kiến kinh nghiệm sự phân bố công nghiệp trong vùng. Và từ đó giải thích đợc tại sao lại có sự phân bố công nghiệp trong vùng nh vậy. Có làm tốt công tác chuẩn bị, ngời giáo viên mới tránh đợc việc khai thác không trúng nội dung của kênh hình: Có thể là quá đơn giản hoặc quá sâu nhng không cần thiết làm bài học bị lệch hớng, tạo cho học sinh sự khó hiểu, phần học bị sa đà, không đảm bảo về mặt phân phối thời gian. Từ việc xác định đợc mức độ nội dung cần khai thác, giáo viên phải xác định đợc phơng pháp khai thác cho phù hợp. Nếu không có phơng pháp thích hợp, việc khai thác gặp rất nhiều khó khăn. Có phơng pháp thích hợp sẽ giúp học sinh nắm bắt kiến thức thuận lợi hơn. Một điều cần l- u ý là phơng pháp càng đơn giản, dễ hiểu càng tốt. Trình tự các bớc khai thác cần đợc cụ thể hoá trong giáo án giảng dạy. Điều quan trọng hơn nữa trong công tác chuẩn bị đó là cần phải hợp lí hoá, lôgíc hoá giữa hệ thống kênh hình trong sách giáo khoa với các ph- ơng tiện dạy học (nếu có). Ví dụ có những phơng tiện dạy học nh bản đồ, bảng số liệu giáo viên chuẩn bị không giống hoàn toàn với hệ thống kênh hình trong sách giáo khoa thì giáo viên phải có sự chuẩn bị để hợp lí hoá giữa hai mảng này, nếu không trong quá trình lên lớp sẽ làm cho học sinh lúng túng khó tiếp thu bài học. Với những kênh hình có ý nghĩa quan trọng với bài học mà trong hệ thống thiết bị dạy học không có, giáo viên phải phóng to các hình ảnh trong sách giáo khoa để trong quá trình hớng dẫn khai thác kênh hình, học sinh mới có thể tập trung hơn trong quá trình lĩnh hội kiến thức. Công tác chuẩn bị của giáo viên tốt thể hiện ở việc giáo viên có đợc những phơng tiện dạy học đúng, đủ, một giáo án khoa học, hợp lí. 2.1.2. Đối với học sinh: Để có môt tiết học thành công thì chỉ có giáo viên chuẩn bị tốt thôi cha đủ, mà cần phải có cả sự chuẩn bị của học sinh. Tuy nhiên công tác chuẩn bị của học sinh cần có sự hớng dẫn của giáo viên. Trớc mỗi bài học, học sinh cần phải đợc xem trớc ở nhà nội dung của bài học, quan sát hệ thống kênh hình trong bài học. Từ những kĩ năng khai thác kênh hình trong các bài học trớc, học sinh tập khai thác kênh hình theo cách hiểu của mình. Có thể cách làm và cách hiểu của học sinh cha đúng, cha trúng song đó là một cách học, một cách chuẩn bị bài ở nhà của học sinh. Trớc mỗi bài học giáo viên cần giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị ở nhà, làm nh vậy là ta đã tạo vấn đề t duy cho học sinh. Có sự chuẩn bị msmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmms 8 Sáng kiến kinh nghiệm nh vậy, khi lên lớp các em sẽ tiếp thu bài tốt hơn, tự chỉnh sửa đợc kĩ năng của mình (nếu cách khai thác cha đúng). Với những bài học đòi hỏi học sinh cần phải chuẩn bị trớc đồ dùng học tập ở nhà nh: vẽ bản biểu đồ, bản đồ câm hay sơ đồ, giáo viên cần yêu cầu các em phải chuẩn bị trớc ở nhà với những hớng dẫn cụ thể. Công tác chuẩn bị tốt chính là tiền đề cho một bài học, tiết học thành công. Tuy nhiên giáo viên cần phải căn cứ vào tình hình thực tế của nhà tr- ờng và trình độ nhận thức của học sinh để có sự chuẩn bị cho phù hợp. 2.2. Quy trình khai thác kênh hình: Do hệ thống kênh hình trong sách giáo khoa rất đa dạng, cho nên với mỗi loại ta cần có phơng pháp và quy trình khai thác thích hợp. Có thể có nhiều điểm giống nhau, song ta không thể lấy cách của loại này để áp dụng hoàn toàn cho loại khác. 2.2.1. Lợc đồ Bản đồ và lợc đồ là hai loại khác nhau. Lợc đồ là sự đơn giản hoá của bản đồ, tuy nhiên về phơng pháp đọc và khai thác kiến thức thì hoàn toàn giống nhau. Muốn đọc, phân tích tốt lợc đồ cần phải: - Biết đợc nội dung của lợc đồ. - Hiểu đợc các phơng pháp đợc thể hiện trong lợc đồ - Hiểu đợc các kí hiệu trong bảng chú giải - Hiểu đợc những yêu cầu cụ thể khi đọc và tìm hiểu thông tin từ lợc đồ - Biết huy động những kiến thức đã học để cắt nghĩa về sự phát triển và phân bố của các yếu tố địa lí. - Biết đọc lợc đồ theo một trình tự khoa học Một điểm cần lu ý khi đọc lợc đồ là chúng ta phải luôn quan tâm đến bảng chú giải. Để đọc lợc đồ, trớc hết phải đọc bảng chú giải, bởi bảng chú giải chính là chìa khoá để hiểu các nội dung đợc thể hiện trên lợc đồ. Không những thế bảng chú giải còn giúp chúng ta rút ra đợc những kiến thức nhất định có tính chất tổng quát. Chính vì vậy mà theo tôi khi hớng dẫn học sinh khai thác một lợc đồ ta nên cho học sinh làm theo các bớc nh sau: + B ớc 1: Xác định tên của hình vẽ (tên của lợc đồ). Việc này giúp học sinh xác định đợc nội dung chính mà lợc đồ thể hiện, đề cập tới + B ớc 2: msmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmms 9 Sáng kiến kinh nghiệm Xác định phơng pháp thể hiện nội dung này trong lợc đồ. Muốn vậy học sinh cần đọc bảng chú giải. + B ớc 3: Đọc và phân tích các nội dung đợc thể hiện trên lợc đồ. Việc rèn kĩ năng khai thác lợc đồ cần phải đợc làm đầy đủ theo các bớc. Nhất là với những bản đồ mà học sinh lần đầu tiếp xúc thì không thể bỏ sót bớc nào. Tuy nhiên với những lần tiếp theo chúng ta có thể cho phép học sinh làm tắt vì nếu lần nào cũng làm nh vậy thì sẽ lặp lại không cần thiết. ở đây theo tôi, tuỳ theo từng mục tiêu, yêu cầu của mỗi bài học mà giáo viên hớng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bản đồ với các mức độ khác nhau: + Mức bình thờng: chỉ cần đọc các nội dung cơ bản thể hiện trên bản đồ. Ví dụ: Hình 3.1. Lợc đồ phân bố dân c và đô thị Việt Nam, năm 1999 ? Em hãy cho biết hình 3.1 có tên là gì? ? Vậy nội dung chính đợc thể hiện trong bản đồ là yếu tố nào? ? Để thể hiện sự phân bố dân c trên bản đồ ngời ta dùng ph- ơng pháp gì? ? Hãy trình bày sự phân bố dân c và đô thị của nớc ta?. + Mức nâng cao: bằng những câu hỏi nâng cao, học sinh cần sử dụng những kiến thức đã học để cắt nghĩa, giải thích, từ đó tìm ra mối quan hệ giữa các yếu tố địa lí. Ví dụ: Cũng với lợc đồ 3.1, sau khi khai thác giống nh trên giáo viên đặt câu hỏi: ? Em có nhận xét gì về sự phân bố dân c và đô thị trên lãnh thổ nớc ta? ? Giải thích vì sao sự phân bố dân c và đô thị của nớc ta lại không đồng đều giữa các vùng, miền? Bằng những câu hỏi gợi mở nh vậy, học sinh phải vận dụng kiến thức học ở lớp 8 về đặc điểm của tự nhiên Việt Nam để trả lời những câu hỏi trên. Vì sự phân bố dân c phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là các yếu tố tự nhiên. Nơi đâu có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho đời sống và sản xuất kinh tế của con ngời thì ở đó dân c tập trung đông đúc, quá trình đô thị hoá phát triển và ngợc lại. msmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmms 10 Sáng kiến kinh nghiệm Một điều lu ý trong khi hớng dẫn học sinh khai thác bản đồ, lợc đồ là giáo viên cần có những câu hỏi mang tính tích hợp, cần có sự liên kết giữa bài đang học với bài đã học để học sinh phải vận dụng những kiến thức đã học trả lời câu hỏi. Làm nh vậy là chúng ta vừa cung cấp kiến thức mới vừa củng cố kiến thức cũ cho học sinh. Hoặc là chúng ta nên kết hợp 2 - 3 lợc đồ trong sách giáo khoa để học sinh trả lời. Ví dụ: Khai thác hình 24.3 - Lợc đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ sau khi khai thác chung, giáo viên đặt câu hỏi: ? Em có nhận xét gì về sự phân bố các trung tâm kinh tế trong vùng? ? Hãy giải thích. Nh vậy học sinh phải dựa vào kiến thức của bài 23, kết hợp giữa hình 23.1 và hình 24.3 để giải thích. Với những câu hỏi mang tính chất tích hợp kiến thức, giáo viên cần có những hớng dẫn cụ thể là phải sử dụng kết hợp với lợc đồ hay bài học nào trong sách giáo khoa để học sinh không gặp khó khăn trong quá trình nghiên cứu. 2.2.2. Biểu đồ. Trong sách giáo khoa Địa lý 9, có nhiều loại biểu đồ khác nhau nh: biểu đồ dân số, biểu đồ về lao động - việc làm, biểu đồ kinh tế - xã hội Song trong đó, chiếm nhiều nhất là các biểu đồ kinh tế - xã hội. Trong khuôn khổ của đề tài này, tôi chỉ xin đi sâu vào các biểu đồ về kinh tế - xã hội. Để thể hiện cho các yết tôt kinh tế - xã hội, sách giáo khoa đã sử dụng nhiều dạng biểu đồ khác nhau: biểu đồ hình cột, biểu đồ đờng biểu diễn (đồ thị), biểu đồ cột - đờng kết hợp, biểu đồ hình tròn. Mặc dù vậy, theo ý kiến chủ quan của tôi, chúng ta nên chia các dạng biểu đồ trong sách giáo khoa thành 2 dạng: - Biểu đồ thể hiện sự tăng trởng (thay đổi) của các yếu tố địa lý theo thời gian. - Biểu đồ thể hiện cơ cấu. ở mỗi dạng biểu đồ, giáo viên cần hớng dẫn học sinh khai thác theo một cách nhất định. * Dạng biểu đồ thể hiện sự tăng trởng (thay đổi) ở dạng biểu đồ này, sách giáo khoa thờng sử dụng 3 loại + Đờng biểu diễn (đồ thị) msmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmms 11 Sáng kiến kinh nghiệm + Cột + Cột - đờng kết hợp Dạng biểu đồ này có thể thể hiện cho một hoặc đồng cho thời nhiều yếu tố địa lý cùng một lúc (tối đa không quá 4 yếu tố) trong một khoảng thời gian nhất định. Với dạng biểu đồ này, ngời ta thờng dùng một hệ trục toạ độ gồm: + 1 trục tung (hoặc 2 nếu đơn vị tính cho các yếu tố không đồng nhất) thể hiện cho đại lợng tính của các yếu tố đợc thể hiện. + 1 trục hoành thể hiện cho thời gian. Để khai thác loại biểu đồ này, học sinh cần dựa vào hệ toạ độ để theo dõi diễn biến của các yếu tố theo thời gian. Diễn biến của các yếu tố đợc thể hiện ở độ cao - thấp của cột và sự đi lên hay đi xuống của đờng biểu diễn. Khi khai thác, giáo viên cần hớng dẫn học sinh khai thác từ tổng thể rồi mới đến chi tiết, và từ đó sẽ rút ra đợc những kết luận cần thiết. Vì vậy bớc đầu khi hỡng dẫn học sinh khai thác loại biểu đồ này giáo viên nên đa ra những câu hỏi có tính gợi mở để học sinh khai thác theo một trình tự khoa học. Cụ thể, theo tôi, giáo viên nên đặt những câu hỏi nh: ? Biểu đồ này có những yếu tố nào đợc thể hiện? Trong thời gian bao lâu? Đại lợng tính của từng yếu tố? ? Các yếu tố này đợc thể hiện nh thế nào? ? Nhận xét chung về sự thay đổi của các yếu tố này? (các yếu tố có thay đổi không? yếu tố nào tăng, yếu tối nào giảm?) ? Nhận xét cụ thể? - Yếu tố nào tăng? Tăng nh thế nào? - Yếu tố nào giảm? Giảm nh thế nào? ? Hãy rút ra kết luận chung? Ví dụ: Khi khai thác hình 40.1, giáo viên đặt các câu hỏi gợi mở: ? Có những yếu tố nào đợc thể hiện? Trong thời gian bao lâu? Đại l- ợng tính của từng yếu tố? ?Nhận xét chung về tình hình khai thác,xuất khẩu và nhập khẩu xăng dầu của nớc ta từ năm 1999 đến năm 2002? ? Rút ra kết luận về tình hình phát triển của ngành dầu khí ở nớc ta? * Dạng biểu đồ cơ cấu. Dạng biểu đồ thờng đợc biểu hiện bằng các hình tròn, trong hình tròn đợc chia ra thành các hình rẻ quạt. Mỗi hình rẻ quạt lại thể hiện cho một yếu tố địa lý trong tổng thể. msmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmms 12 [...]... Kết quả: Rèn luyện kỹ năng khai thác kênh hình trong sách giáo khoa địa lí 8 cho học sinh là một vấn đề tôi quan tâm từ khi đợc đi học lớp thay sách giáo khoa trong dịp hè Ngay từ khi có cuốn sách trong tay, tôi đã thấy đợc những điều đổi mới của cuốn sách Song bản thân tôi cũng có không ít những điều băn khoăn là làm sao để có thể khai thác và rèn cho học sinh có kỹ năng khai thác kênh hình trong sách... nghiệm Kĩ năng khai thác kênh hình trong sách giáo khoa là một yếu tố rất quan trọng trong quá trình, học tập, nghiên cứu môn Địa lí nói chung và địa lí lớp 8 nói riêng Có đợc một kĩ năng khai thác kênh hình trong sách giáo khoa đó chính là tiền đề tố để đạt kết quả cao trong môn học Để đến đích cần đạt có rất nhiều con đờng khác nhau, song con đờng hợp lí nhất, khoa học nhất thì không nhiều Việc rèn luyện... thác kênh hình tơng đối tốt, trong đó có khoảng 50% có đợc kỹ năng tốt Sau một học kỳ áp dụng phơng pháp này, học sinh có thể tự khai thác kiến thức từ kênh hình và biết dừng đúng điểm, biết khai thác đợc các tầng ý nghĩa của kênh hình Mặc dù vậy, vẫn còn những tồn tại cần khắc phục: Còn một số ít học sinh cha hình thành cho mình đợc kỹ năng cần thiết Đôi lúc giáo viên do quá quan tâm đến việc khai thác. .. kĩ năng khai thác kênh hình trong sách giáo khoa cho học sinh cũng vậy Để rèn đợc cho học sinh kĩ năng này đòi hỏi ngời giáo viên phải tìm tòi, sáng tạo để tạo cho mình một phơng pháp thích hợp và khoa học nhất, từ đó mới có thể hình thành cho học sinh những kĩ năng cần thiết Việc rèn kĩ năng khai thác kênh hình cho học sinh là một công việc khó khăn, cần một thời gian lâu dài vì đây là một kĩ năng. .. msmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmsmsmsmsmsmms 15 Sáng kiến kinh nghiệm Sơ đồ, hình vẽ là loại kênh hình chiếm tỷ lệ nhỏ nhất trong chơng trình sách giáo khoa Địa lí 9 Tuy vậy đây là những yếu tố rất quan trọng bởi những hình vẽ này rất độc đáo, nó chỉ có trong sách giáo khoa mà hầu nh trong hệ thống đồ dùng dạy học không có Loại kênh hình này trong sách giáo khoa địa lí 9 chủ yếu là các sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các... bày trong phần nội dung, kết qủa thu đợc thật dáng mừng, mặc dù nó cha hẳn là mỹ mãn, song bớc đầu tôi cũng có thể chấp nhận với kết quả này Với bản thân, tự tôi đã hình thành cho mình một phơng pháp thích hợp, tránh đợc những điều khiếm khuyết nh đã nói ở phần lý do chọn đề tài Rèn cho học sinh kỹ năng khai thác các loại kênh hình trong sách giáo khoa Với học sinh, trên 80% học sinh có kỹ năng khai thác. .. theo tôi, để hớng dẫn học sinh khai thác, chúng ta có thể tiến hành theo tiến trình sau: 1 Xác định các nội dung đợc thể hiện trong hình vẽ, sơ đồ 2 Cách thức (phơng pháp) thể hiện các nội dung 3 Đọc các thông tin về nội dung mà sơ đồ, hình vẽ thể hiện 4 Tìm các mối quan hệ giữa các yếu tố nội dung thể hiện trong hình vẽ, sơ đồ Trong quá trình khai thác các hình vẽ, sơ đồ trong sách giáo khoa, chúng ta... quan tâm đến việc khai thác kênh hình nên cha đảm bảo tốt về mặt thời gian Hơn nữa giáo viên cha có nhiều phơng pháp thích hợp hơn với những học sinh có khả năng tiếp thu chậm 4 Bài học kinh nghiệm: Trong quá trình triển khai, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào thực tế giảng dạy, tôi xin đa ra một số điều dáng chú ý nh sau: Khi hớng dẫn và rèn luyện kỹ năng khai thác kênh hình cho học sinh, giáo viên... dựa vào tỷ lệ của các hình rẻ quạt để thấy đợc tỷ lệ cơ cấu của các yếu tố trong tổng thể các đối tợng Còn với biểu đồ cơ cấu trong 2,3 năm thì cần phải chú ý đến: + Bán kính của các đờng tròn + Sự thay đổi kích thớc của các hình rẻ quạt trong mỗi hình tròn Ví dụ: Khi khai thác hình 4.1, giáo viên đặt câu hỏi: ? Trình bày cơ cấu sử dụng lao động theo ngành của nớc ta vào năm 198 9 và năm 2003? ? Nhận... dụ 1: Khi hớng dẫn học sinh khai thác hình 24.4, giáo viên có thể tích hợp với môn Lịch sử Sau khi khai thác cơ bản nội dung, giáo viên đa ra câu hỏi: ? Ngôi nhà này có ý nghĩa nh thế nào đối với cuộc đời và sự nghiệp của vị cha già kính yêu của dân tộc Việt nam Hoặc khi khai thác hình 25.2, 25.3, giáo viên có thể đa ra câu hỏi ? Em hiểu biết gì về Phố cổ Hôi An và Thánh địa Mỹ Sơn? Để trả lời những . Kĩ năng khai thác kênh hình trong sách giáo khoa là một yếu tố rất quan trọng trong quá trình, học tập, nghiên cứu môn Địa lí nói chung và địa lí lớp 8 nói riêng. Có đợc một kĩ năng khai thác kênh. yếu đề cập đến hệ thống kênh hình trong sách giáo khoa Địa lí 9, đồng thời đa ra những kinh nghiệm trong việc rèn luyện kĩ năng khai thác kênh hình cho học sinh khối 9. Tuy nhiên đề tài này cũng. của thực tế. Trong số đó sách giáo khoa của môn Địa lí đã có rất nhiều đổi mới, đặc biệt là Địa lí 9. Thay thế cuốn Địa lí 9 cũ với toàn bộ hầu nh là kênh chữ thì ở cuốn Địa lí 9 hiện nay đã
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn kỹ năng khai thác kênh hình trong địa lí 9, Rèn kỹ năng khai thác kênh hình trong địa lí 9, Rèn kỹ năng khai thác kênh hình trong địa lí 9, Mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

Từ khóa liên quan