Phương pháp phân loại học sinh dựa vào trí tuệ cảm xúc trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT

22 1,988 15
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 21:49

Nguyễn Thị Hồng Chung A Mở đầu. I. Lí do chọn đề tài: Hiện nay, khi nền kinh tế thị trờng đang biến đổi mạnh mẽ cùng với quy luật phát triển của nó, thì ngời giáo viên, đặc biệt là ngời giáo viên chủ nhiệm lại ngày càng có một trọng trách to lớn, quan trọng. Vừa phải tham gia vào quá trình trang bị kiến thức cho học sinh để đảm bảo yêu cầu của mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục, vừa phải quan tâm tới mọi mặt của từng học sinh lớp chủ nhiệm, giúp đỡ các em rèn luyện ý hức, thái độ, hình thành những phẩm chất, tình cảm trong sáng, đúng đắn. Xây dựng cho các em hoài bão, lí tởng sống cao đẹp, có bản lĩnh đề kháng với những cám dỗ, những ảnh hởng tiêu cực đang diễn ra xung quanh. Vậy làm thế nào để cùng một lúc vừa có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn lại vừa làm tốt công tác chủ nhiệm? Tôi thiết nghĩ, để trở thành một ngời giáo viên giỏi về chuyên môn đã khó, còn để trở thành một ngời giáo viên chủ nhiêm giỏi, lại khó khăn hơn rất nhiều. Bởi ta chỉ có thể trở thành một ngời giáo viên chủ nhiệm tốt khi ta thực sự là một tấm gơng mẫu mực trong cuộc sống, giải quyết tốt các mối quan hệ không chỉ đối với học sinh lớp chủ nhiệm mà còn đối với gia đình, đồng nghiệp, với mọi ngời ở cộng đồng nơi ở và toàn xã hội Không chỉ thế, ngời giáo viên chủ nhiệm giỏi cũng rất cần giỏi về chuyên môn, vì trong con mắt học sinh, thờng giáo viên chủ nhiệm lớp phải là một ngời toàn diện. Trong khuôn khổ của đề tài này, tôi không bàn về lĩnh vực chuyên môn, tôi chỉ xin bàn về việc làm thế nào để ngời giáo viên chúng ta có thể làm tốt công tác chủ nhiệm. Để giải quyết vấn để đặt ra ở trên, ngời giáo viên chủ nhiệm ngoài việc nắm vững các kiến thức, phơng pháp chủ nhiệm ta còn cần hiểu biết về trí tuệ cảm xúc, và có thể sử dụng trí tuệ cảm xúc để làm tốt công tác chủ nhiệm. Vì thế cho nên, tôi đã nghiên cứu về trí tuệ cảm xúc, về hiệu quả của nó để áp dụng vào công tác chủ nhiệm của mình. Trong khuôn khổ của đề tài này, tôi xin trình bày về đề tài kinh nghiệm của tôi: Phng phỏp phõn loi hc sinh da vo trớ tu cm xỳc trong cụng tỏc ch nhim trng THPT. II. Mục đích nghiên cứu: 2 Nguyễn Thị Hồng Chung Trong quá trình tham gia vào công tác chủ nhiệm lớp ở trờng THPT Yên Thủy B năm năm qua, tôi nhận thấy rằng, công tác chủ nhiệm lớp trong trờng THPT có vai trò và vị trí quan trọng trong sự nghiệp giáo dục của nhà trờng nói riêng và của xã hội nói chung. Bởi chúng ta không chỉ đơn giản là đào tạo một học sinh mà là đào tạo một công dân tơng lai cho đất nớc. Thực tế cho thấy, tham gia vào công tác chủ nhiệm mỗi giáo viên có một thái độ khác nhau. Có ngời cha thực sự quan tâm đến công tác này, thậm chí có ngời còn đánh giá thấp vai trò của công tác này. Cũng có ngời rất nhiệt tình, năng nổ nhng kết quả lại không cao, thờng cảm thấy bực bội có khi phát khóc và bó tay với học sinh Qua quá trình nghiên cứu tôi nhận thấy rằng, bản chất của vấn đề chính là ở chỗ, ngời giáo viên làm công tác chủ nhiệm hoặc không nắm vững yêu cầu và phơng pháp của công tác chủ nhiệm, hoặc có thể nắm chắc về lí thuyết nhng cha biết phân loại học sinh để thúc đẩy các em. Vì thế tôi đã nghiên cứu về trí tuệ cảm xúc (Emotional quotient EQ) để áp dụng vào công tác chủ nhiệm. Và tôi thấy nó rất có hiệu quả. Nó có thể nâng cao hiệu quả của công tác chủ nhiệm một cách bất ngờ, từ đó thúc đẩy đợc qúa trình học tập của học sinh, đặc biệt, có thể giúp các em vững vàng hơn, có bản lĩnh hơn trong cuộc sống. III. Khách thể và đối t ợng nghiên cứu: 1.Khách thể nghiên cứu: Tôi đã nghiên cứu về quá trình làm công tác chủ nhiệm của một số giáo viên ở một số trờng THPT, các giáo viên trong trờng THPT Yên Thủy B và quá trình làm công tác chủ nhiệm của tôi trong 5 năm, thực nghiệm 2 năm tại trờng. 2. Đối tợng nghiên cứu: Qua nghiên cứu tôi thấy, để làm tốt công tác chủ nhiệm, ngời giáo viên cần nắm vững và thực hiện tốt 6 nội dung quan trọng trong công tác chủ nhiệm (Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trờng THPT). Trong 6 nội dung đó, nội dung tìm hiểu phân loại học sinh lớp chủ nhiệm là nội dung đầu tiên, thiết yếu, quan trọng vì nó ảnh hởng tới tất cả quá trình làm công tác chủ nhiệm . Muốn làm công 3 Nguyễn Thị Hồng Chung tác chủ nhiệm tốt chắc chắn là phải phân loại học sinh tốt. Vậy làm thế nào để phân loại học sinh tốt? Để phân loại học sinh một cách có hiệu quả có thể có nhiều cách nhng theo tôi, một trong những cách tốt nhất là phải dựa vào trí tuệ cảm xúc để phân loại học sinh. IV. Giả thuyết khoa học: Nếu tất cả các giáo viên làm công tác chủ nhiệm biết dựa vào chỉ số EQ để phân loại học sinh và quan tâm giáo dục học sinh về chỉ số EQ thì chắc chắn sẽ thu đợc hiệu quả cao và các học sinh đợc giáo dục nâng cao chỉ số EQ sẽ bản lĩnh, vững vàng và thành đạt trong cuộc sống hơn rất nhiều. V. Ph ơng pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng một số phơng pháp sau: 1. Điều tra s phạm. 2. So sánh. 3. Tổng hợp đánh giá. VI . Cơ sở, phạm vi, thời gian nghiên cứu: Tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài này trong 5 năm (2003 - 2008) và tiến hành thực nghiệm trong 2 năm (2006 - 2008) ở lớp 11A1 tại trờng THPT Yên Thủy B. 4 Nguyễn Thị Hồng Chung B Quá trình nghiên cứu. Ch ơng I. Cơ sở lí luận và thực tiễn: I.Sơ lợc lịch sử vấn đề nghiên cứu. Thế giới biết đến thuật ngữ trí tuệ cảm xúc lần đầu tiên nhờ vào hai nhà tâm lí học ngời Mĩ là Piter Salovey và John D.Mayer. Vào năm 1993 hai nhà khoa học này cho xuất bản cuốn The intelligence of emotional intelligence trong đó đề cập và làm rõ vấn đề trí tuệ cảm xúc .Vấn đề chính mà cuốn sách trên muốn khẳng định là: Mặc dù chúng ta thờng quan niệm rằng cảm xúc và trí tuệ là hai thành tố tơng khắc nhau, trên thực tế chúng có quan hệ qua lại, gắn bó chặt chẽ và tác động trực tiếp lẫn nhau. Sự hòa hợp và tác động qua lại của hai thành tố trí tuệ cảm xúc quyết định thành công của con ngời trong nhiều lĩnh vực cuộc sống. 5 Nguyễn Thị Hồng Chung Vài năm sau đó, Daniel Goleman, một nhà tâm lí học ngời Mĩ khác phát triển và diễn giải ý tởng của hai tác giả trên trong cuốn Emotional Intelligence xuất bản năm 1996 dới một hình thức dễ hiểu hơn. Goleman cho rằng: có nhiều loại trí tuệ, một trong số đó là trí tuệ cảm xúc, loại trí tuệ giúp ích một cách đắc lực cho con ngời trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. trí tuệ cảm xúc - đó là một con đờng khác để trở nên thông minh, một kiểu thôngminh khác. Hiện nay, loại trí tuệ này trở thành một vấn đề đợc các giới chuyên môn khác nhau quan tâm nghiên cứu, ứng dụng khá rộng rãi ở nhiều nớc khác nhau. Có nhiều nhà nghiên cứu cho ra dời những cuốn sách bàn về trí tuệ cảm xúc nh: R.Busk (1991), E.L Yakovleva (1997), G.G Gorskova (1999), R.Bar-on (2000) và nhiều nhà nghiên cứu khác ở Việt Nam, trí tuệ cảm xúc không chỉ đợc nghiên cứu dới góc độ tâm lí học mà cả dới góc độ khoa học về con ngời; Tâm thần học và Khoa học tổ chức quản lí nhân sự; Giáo dục họcRiêng trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, gần đây cũng có nhiều ngời quan tâm tới vấn đề này. PGS.TS Nguyễn Công Khanh- Đại Học Quốc Gia Hà Nội đã có một công trình nghiên cứu về Trí tuệ cảm xúc ở học sinh THPT. Ông đa ra các phơng pháp đo lờng trí tuệ cảm xúc, trình bày các mẫu nghiên cứu và kết quả nghiên cứu ở 1177 học sinh từ 8 trờng THPT đại diện cho các khu vực thành phố, nông thôn, đồng bằng, trung du, miền núi ( chia thành 3 miền Bắc, Trung, Nam). Trong đó có trờng THPT Kim Bôi- Hòa Bình là một trong ba trờng đại diện cho Miền Bắc. Qua nghiên cứu, tác giả khẳng định, chỉ số trí tuệ cả xúc có liên quan mật thiết với chỉ số IQ và CQ, ba chỉ số này đều có liên quan đáng kể tới quá trình học tập của các em học sinh. Đặc biệt nó có một vai trò quan trọng trong cuộc sống, sự thành công trong cuộc đời của các em. Thạc sĩ Nguyễn Thị Dung trờng Cao đẳng S Phạm Tây Ninh nghiên cứu về vấn đề trí tuệ cảm xúc và công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên trờng tiểu học.Tác giả khẳng định: Trí tuệ cảm xúc quan trọng hơn trí thông minh (IQ) đối với sự thành công của công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên trờng tiểu học.Kết luận đo nghiệm này phù hợp với những kết luận khoa học của các nhà tâm lí học Mĩ đ ra vào năm 1997. 6 Nguyễn Thị Hồng Chung Dựa vào những nghiên cứu trên đây của các tác giả, tôi nghiên cứu và áp dụng trí tuệ cảm xúc vào công tác chủ nhiệm ở trờng THPT và thu đợc những kết quả đáng kể.Trong khuôn khổ của đề tài này tôi chỉ xin trình bày về phơng pháp phân loại học sinh dựa vào trí tuệ cảm xúc trong công tác chủ nhiệm ở trờng THPT. II. Cơ sở lí luận của ván đề nghiên cứu: Qua các công trình nghiên cứu về trí tuệ cảm xúc của các tác giả đã trình bày ở trên, khái niệm về trí tuệ cảm xúc đợc đa ra và đợc hiểu khá đồng nhất. Theo Peter Salovey và John D.Mayer trong cuốn The inter lligence of emotional intelligence , Trí tuệ cảm xúc (EQ) là một dạng trí tuệ xã hội cung cấp cho con ngời khả năng kiểm định, phân loại cảm xúc của mình và của ngời khác, trên cơ sở đó điều chỉnh t duy và điều tiết hành vi của mình. Theo họ: Những ngời có chỉ số cảm xúc (Emotional quotient ) cao là ngời có khả năng phát triển nhanh trong những lĩnh vực nhất định và biết cách sử dụng những khả năng sẵn có của mình, Còn Gioleman nhà tâm lý học ngời Mỹ cũng cho rằng: EQ là cách chúng ta nhận thức bản thân và những mối quan hệ cũng nh tác động qua lại của chúng ta với những ngời khác. Ông đa ra cấu trúc của trí tuệ cảm xúc bao gồm 4 thành phần chủ yếu: Sự tự nhận thức ( Self awareness), Sự tự chủ ( Self management), sự thấu cảm ( em pathy), và các kỹ năng xã hội (Social re lationship skills) . Hai cách định nghĩa trên dù tơng đồng về bản chất nhng xem ra cha đợc hoàn thiện. Sau bảy năm nghiên cứu và ứng dụng, Chính Peter Salovey và John D.Mayer cùng đồng nghiệp của mình là David Caruso đã nhận ra những thiếu sót của mình và bổ sung hoàn thiện các công trình nghiên cứu của họ trớc đó. Họ cho ra đời một quan niệm mới về trí tuệ cảm xúc vào năm 1997 thể hiện ở mô hình El97 Quy trình phát triển trí tuệ cảm xúc, theo đó họ định nghĩa: Trí tuệ cảm xúc là năng lực nhận thức đích xác, đánh giá và bộc lộ xúc cảm; năng lực tiếp cận và phát triển hoặc tạo ra cảm xúc khi những xúc cảm này tạo điều kiện thúc đẩy t duy; năng lực điều chỉnh những xúc cảm để đẩy nhanh sự phát triển về xúc cảm và trí tuệ. 7 Nguyễn Thị Hồng Chung Theo định nghĩa này ta thấy có 4 năng lực xúc cảm : 1. Nhận thức chính xác xúc cảm của bản thân, ngời khác và môi trờng nhận thức. 2. Sử dụng xúc cảm để đẩy mạnh t duy và để tạo ra một sự chia sẻ xúc cảm tơng ứng. 3. Hiểu đợc nguyên nhân của xúc cảm và chúng biến đổi qua thời gian nh thế nào. 4. Kiểm soát sự kết hợp của lập luận và dữ kiện về những xúc cảm để ra những quyết định chiến lợc. Dựa vào 4 năng lực xúc cảm trên đây, nghiên cứu về công tác chủ nhiệm ở trờng THPT, ta thấy ngời GVCN cũng cần phải có đầy đủ 4 năng lực xúc cảm này. Thứ nhất: Biết nhận thức chính xác xúc cảm của bản thân, của học sinh và của tập thể lớp chủ nhiệm. Thứ hai: Biết sử dụng xúc cảm để đẩy mạnh t duy và biết chia sẻ xúc cảm với từng học sinh và tập thể lớp chủ nhiệm. Thứ ba: Hiểu đợc nguyên nhân xúc cảm của mình, của học sinh và sự biến đổi xúc cảm qua thời gian. Thứ t : Sử dụng xúc cảm đúng đắn để ra những quyết định chiến lợc. Theo 4 năng lực xúc cảm trên của ngời giáo viên chủ nhiệm ta lại thấy việc sử dụng xúc cảm có hai quá trình. Quá trình ngời GVCN sử dụng xúc cảm của mình để làm công tác chủ nhiệm và quá trình giáo dục xúc cảm cho các em học sinh ở đây tôi chỉ xin bàn về quá trình ngời giáo viên sử dụng xúc cảm của mình để làm công tác chủ nhiệm. III. Cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. Trên Tạp chí Giáo dục số 163 kì 2 tháng 5/2007 có bài viết Trí tuệ cảm xúc và công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên trờng tiểu học của Th.S Nguyễn Thị Dung CĐSP Tây Ninh. Tác giả bài viết cho rằng: Cuộc sống thờng nhật cho thấy bằng cấp, chỉ số IQ và các kì thi truyền thống không cho phép chúng ta tiên đoán một cách chắc chắn ai sã là ngời thành công hơn trong cuộc đời. Không phải ngời có chỉ số thông minh thấp hơn bao giờ cũng ít thành đạt hơn 8 Nguyễn Thị Hồng Chung ngời có IQ cao hơn Các trắc nghiệm IQ truyền thống cho phép tiên đoán sự thành công ở nhà trờng, thì những kết quả này lại càng ít quan trọng khi những con đờng của cuộc đời rời khỏi lĩnh vực học đờng hạn hẹp. Với nhận định này của tác giả, tôi cho rằng tác giả đã đúng nhng cha hoàn toàn chính xác. Khi nhìn nhận vai trò của IQ và EQ ta không nên đối lập chúng với nhau. Cái quyết định sự thành công của con ngời thực ra phải là cả hai yếu tố IQ và EQ. Xã hội mà chúng ta đang sống là xã hội của nền kinh tế tri thức. Ngời có chỉ số EQ thấp mà IQ cao có thể gải quyết đợc những công việc cần đến rình độ chuyên môn cao nhng cha chắc dã giải quyêt đợc những áp lực công việc liên quan đến khả năng điều hòa các mối quan hệ trong công việc và ngoài xã hội, và ngợc lại. Vì thế tôi cho rằng dù cuộc đời học sinh đang ở trờng phổ thông hay ở ngoài xã hội thì các em cũng cần có cả hai yếu tố IQ và EQ. Daniel Goleman khẳng định: trong những yếu tố quyết định thành công của đời ngời thì IQ chỉ chiếm nhiều nhất là 20%. Trong khi đó chỉ số IQ không thể thay đổi còn chỉ số EQ lại có thể thay đổi theo thời gian. Trong các trờng THPT, chúng ta thờng quan tâm nhiều tới chỉ số IQ của học sinh, gáo dục kiến thức đạo đức cho các em nhng chúng ta cha quan tâm dạy các em cách điều hòa các mồi quan hệ lớp học, nhà trờng, gia đình và xã hội, cha tìm cách nâng cao chỉ số EQ cho các em. Trong khi ngời có chỉ số EQ cao sẽ có thể chớp đợc những cơ may tốt nhất để thành công và hạnh phúc. Ngợc lại, những ngời không kiểm soát đợc xúc cảm của mình thì thờng phải chịu những xung đột nội tâm, mất năng lực tập trung và suy nghĩ của mình, thờng chịu thất bại trong cuộc đời. Có một vấn đề quan trọng hơn nữa là có những giáo viên làm công tác chủ nhiệm lại cha quan tâm tới chỉ số EQ của mình, không biết tận dụng chúng một cách có hiệu quả để nâng cao chất lợng giáo dục học sinh. Bàn về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trờng phổ thông, PGS.TS Hà Nhật Thăng đã đa ra 6 nội dung cơ bản của công tác chủ nhiệm lớp. Trong 6 nội dung cơ bản này, nội dung tìm hiểu phân loại hoc sinh lớp chủ nhiệm là nội dung đầu tiên, thiết yếu và quan trọng nhất. Bởi học sinh tồn tại với t cách là đối tợng giáo dục đồng thời cũng là chủ thể giáo dục. Để giáo dục học sinh có hiệu quả tốt giáo viên phải hiểu các em một cách đúng đắn, đầy đủ và cụ thể, từ đó lựa chon những tác động s phạm thích hợp. Ngợc lại, nếu không hiểu rõ và phân loại đúng học 9 Nguyễn Thị Hồng Chung sinh thì sẽ có những tác động s phạm không phù hợp, do đó không có kết quả nh mong muốn thậm chí sẽ thất bại. Cũng bàn về nội dung này, PGS. TS đã đa ra 4 vấn đề quan trọng mà giáo viên phải nắm chắc khi phân loại học sinh đó là: 1. Hoàn cảnh sống của từng học sinh. 2. Những đặc điểm về thể chất, sinh lí của từng học sinh. 3. Những đặc điểm về tâm lí của mỗi học sinh. 4. Nắm vững tính cách và những hành vi đạo đức của từng học sinh. Cả 4 vấn đề trên đây để thực hiện đợc, giáo viên đều phải sử dụng hiểu biết về trí tuệ cảm xúc của mình. Vậy sử dụng trí tuệ cảm xúc để phân loại học sinh nh thế nào? Tôi đã nghiên cứu và đa ra 4 phơng pháp phân loại học sinh dựa vào trí tuệ cảm xúc nh sau: 1. Phân loại học sinh dựa vào chỉ số EQ của giới tính. 2. Phân loại học sinh dựa vào chỉ số EQ của các học sinh ở những khu vực khác nhau. 3. Phân loại học sinh dựa vào chỉ số EQ liên quan đến nhóm nghề của bố mẹ 4. Phân loại học sinh dựa vào sự tơng quan giữa EQ với điểm học. 10 Nguyễn Thị Hồng Chung Ch ơng II. Các biện pháp thực hiện I. Phơng pháp phân loại học sinh dựa vào chỉ số EQ của giới tính Đây là phơng pháp dựa vào đặc điểm tâm sinh lí của giới tính nam và nữ để phân loại các em. Qua nghiên cứu cho thấy, điểm số EQ trung bình của nhóm học sinh nữ luôn cao hơn điểm số EQ trung bình của nhóm học sinh nam. Điều này đúng với thực tế. Các em nữ dậy thì sớm hơn, Khả năng nhận biết cảm xúc của các em nữ nhạy cảm hơn, tinh tế hơn các em nam cùng tuổi. Các em nữ thờng quan tâm nhiều đến ngoại hình của mình, thờng dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân hơn các em nam, những yếu tố từ ngoại hình tác động nhiểu đến trí tuệ cảm xúc của các em, nó có thể giúp các em tự tin hơn để học tập tốt hơn, nhng nó cũng có thể là nguyên nhân chính dẫn các em đến việc mải mê vui chơi, làm đỏm, không quan tâm tới việc học hành. Lúc này, ngời giáo viên chủ nhiệm cần phải biết quan tâm đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tợng để hớng các em đến những hành vi, suy nghĩ đúng đắn hơn. 11 [...]... quá trình phân loại học sinh, ngời làm công tác chủ nhiệm nên áp dụng 4 phơng pháp phân loại đã trình bày ở trên để phân loại học sinh một cách đúng đắn Vì nếu không dựa vào trí tuệ cảm xúc để phân loại, ngời giáo viên khó lòng có thể phân loại chính xác đợc các đối tợng học sinh, và sẽ khó có thể xây dựng đợc một tập thể lớp vững mạnh Thứ hai: Khi sử dụng trí tuệ cảm xúc để phân loại học sinh, ngời giáo... phân loại học sinh dựa vào chỉ số EQ 10 của giới tính Phơng pháp phân loại học sinh dựa vào chỉ số EQ 10 của các học sinh ở những khu vực khác nhau 22 Nguyễn Thị Hồng Chung III IV Chơng III C Phơng pháp phân loại học sinh dựa vào chỉ số EQ liên quan đến nhóm nghề của bố mẹ Phơng pháp phân loại học sinh dựa vào sự tơng quan giữa chỉ số EQ với điểm học lực các môn Thực nghiệm s phạm Kết luận chung và kiến... những tâm t tình cảm với nhau Nh vậy sẽ khó lòng xây dựng đợc những tập thể đoàn kết vững mạnh Tuy cảm xúc của tiết dạy không hoàn toàn cố định ở lớp học nào nhng nó chịu ảnh hởng lớn bởi sự điều chỉnh cảm xúc của cả ngời dạy và ngời học Mà theo GS TS Hà Nhật Thăng, những học sinh học tốt văn có khả năng điều chỉnh cảm xúc của ngời khác tốt hơn các học sinh khác Khi làm công tác chủ nhiệm, bạn nên chú... phơng pháp, hoặc cả 4 phơng pháp mà cần kết hợp các phơng pháp hợp lí để làm tốt công tác chủ nhiệm Thứ ba: Tùy đặc điểm từng giai đoạn phát triển của tập thể để thay đổi chiến lợc cũng nh cách phân loại học sinh cho phù hợp II ý kiến đề xuất Để góp phần nâng cao chất lợng giáo dục học sinh trong các trờng phổ thông và để giúp trí tuệ cảm xúc của các giáo viên ngày càng có hiệu quả cao hơn trong công tác. .. tháng 5 2008 ở giai đoạn thứ nhất, tôi hoàn toàn không sử dụng trí tuệ cảm xúc để làm công tác chủ nhiệm, không quan tâm tới những xúc cảm của các học sinh, chỉ áp dụng những phơng pháp chủ nhiệm thông thờng, đó là đa ra những khuôn hình cụ thể về chỉ tiêu, ý thức, trách nhiệm mà yêu cầu các em phải thực hiện, đa ra những khung hình phạt nếu các em vi phạmKhông quan tâm tới trí tuệ cảm xúc của các em,... buổi hoat động chuyên đề về công tác chủ nhiệm, trong đó có nội dung bàn về trí tuệ cảm xúc để các giáo viên có điều kiện tìm hiểu thêm về vấn đề mới mẻ này 20 Nguyễn Thị Hồng Chung 3 Đối với phía Sở ban ngành: Cho đến nay, trong các trờng phổ thông có rất ít những cuốn sách nói về phơng pháp làm công tác chủ nhiệm lớp, đặc biệt là các tài liệu nói về tâm lí, trí tuệ cảm xúc Hơn nữa các giáo viên không... nhanh nhẹn và khéo léo trong quan hệ giao tiếp với thầy cô và bạn bè Là giáo viên chủ nhiệm, bạn nên khuyến khích những xử lí tốt về trí tuệ cảm xúc của các em Biến đó thành động cơ tác động tới học tập của các em Bạn cũng cần phải thận trọng, biết điều chỉnh trí tuệ cảm xúc của mình, biết giấu kín trí tuệ cảm xúc của mình vì rất có thể các em trong nhóm này sẽ điều chỉnh cảm xúc của bạn theo chiều... quả cao hơn trong công tác chủ nhiệm, tôi xin mạnh dạn đề xuất một số ý kiến sau: 1.Phía đồng nghiệp trong nhà trờng cần có sự nghiên cứu về trí tuệ cảm xúc, ủng hộ, quan tâm đóng góp ý kiến để những ngời làm công tác chủ nhiệm có thể hoàn thành tốt công tác của mình Bản thân những ngời làm công tác chủ nhiệm cũng cần giao lu, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau để việc giáo dục học sinh có hiệu quả hơn 2 Đối... nông dân Nh vậy, những học sinh có bố mẹ làm nghề nông, có điểm số EQ trung bình thấp hơn so với các em có bố, mẹ làm nghề khác Dựa vào đặc điểm này, ngời làm công tác chủ nhiệm cần hiểu rõ những học sinh có bố mẹ trong nhóm nghề lực lợng vũ trang, doanh nhân, công nhân, trí thức là những học sinh có chỉ số EQ cao, có khả năng tự đánh giá về bản thân cao hơn những học sinh có bố mẹ trong nhóm nghề còn... hổ với bạn bè, sinh ra lòng tự ái lên cao sẽ dẫn đến xa xút học tập, thậm trí thù ghét thầy cô Làm nh vậy không có nghĩa là bao che, qua loa cho những lỗi lầm của các em mà bạn phải tìm ra phơng pháp phù hợp cho từng học sinh khác nhau để giải quyết các vấn đề mà các em mắc phải? II phơng pháp Phân loại học sinh dựa vào chỉ số EQ của các học sinh ở những khu vực khác nhau Đây là phơng pháp dễ làm và . ra 4 phơng pháp phân loại học sinh dựa vào trí tuệ cảm xúc nh sau: 1. Phân loại học sinh dựa vào chỉ số EQ của giới tính. 2. Phân loại học sinh dựa vào chỉ số EQ của các học sinh ở những khu. áp dụng trí tuệ cảm xúc vào công tác chủ nhiệm ở trờng THPT và thu đợc những kết quả đáng kể .Trong khuôn khổ của đề tài này tôi chỉ xin trình bày về phơng pháp phân loại học sinh dựa vào trí tuệ cảm. nhất: Trong quá trình phân loại học sinh, ngời làm công tác chủ nhiệm nên áp dụng 4 phơng pháp phân loại đã trình bày ở trên để phân loại học sinh một cách đúng đắn. Vì nếu không dựa vào trí tuệ cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp phân loại học sinh dựa vào trí tuệ cảm xúc trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT, Phương pháp phân loại học sinh dựa vào trí tuệ cảm xúc trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT, Phương pháp phân loại học sinh dựa vào trí tuệ cảm xúc trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT

Từ khóa liên quan