Đọc - hiểu truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 theo đặc trưng thể loại (Văn bản Một người Hà Nội)

96 786 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 22:12

LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Thạc sĩ Trần Hạnh Phương, người đã luôn quan tâm, động viên và tận tình hướng dẫn tác giả trong quá trình thực hiện khoá luận này. Tác giả cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cco giáo trong tố Phương pháp dạy học Ngữ Văn cùng tấ cả các thầy cô giáo trong khoa Ngữ Văn đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tác giả học tập và nghiên cứu. Hà Nội, ngày 1 tháng 5 năm 2011 Tác giả Trần Thị Quỳnh LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan khoá luân tốt nghiệp: “Đọc - hiểu truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 theo đặc trưng thế loại” (Văn bản “Một người Hà Nội”) /à kết quả nghiên cứu của riêng tác giả dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Trần Hạnh Phương. Các kết quả nghiên cứu trong khoá luận là trung thực và chưa được công bố trong bất cứ công trình nào. Hà nội, ngày 1 tháng 5 năm 2011 Tác giả Trần Thị Quỳn hKÍ HIỆU VIẾT TẮT Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Quỳnh 1 Lóp K33C - Ngũ' Văn GV: Giáo viên. HS: Học sinh. CH: Câu hỏi. DKTL: Dự kiến trả lời SGK: Sách giáo khoa. SGV: Sách giáo viên. THPT: Trung học phổ thông .MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 2. Lịch sử vấn đề 3. Mục đích nghiên cứu 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Quỳnh 2 Lóp K33C - Ngũ' Văn 5. Đối tượng nghiên cứu 6. Phạm vi nghiên cứu 7. Phương pháp nghiên cứu 8. Bố cục của khóa luận NỘI DUNG Chương I: Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn 1.1. Cơ sở lí luận 1.1.1. Cơ sở tâm lí và lí luận dạy học hiện đại 1.1.2. Vấn đề tiếp nhận văn học 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2.Đặc điểm của hoạt động tiếp nhận văn học. Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Quỳnh 3 Lóp K33C - Ngũ' Văn 1.1.2.3.Bạn đọc với vấn đề tiếp nhận văn học. 1.1.3. Vấn đề đọc - hiểu 1.1.3.1.Khái niệm đọc - hiểu 1.1.3.2.Đọc hiểu là một con đường tiếp nhận tác phẩm văn học Các cấp độ đọc - hiể u1.1.4. Vấn đề thể loại 1.1.4.1. Khái niệm thể loại 1.1.4.2. Thể loại tự sự 1.1.4.3. Thể loại truyện ngắn 1.2. Cơ sở thực tiễn Chương II: Đặc điếm truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 và đọc - hiếu văn bản “ Một người Hà Nội” theo đặc trưng thể loại. Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Quỳnh 4 Lóp K33C - Ngũ' Văn 2.1. Vài nét về sự nghiệp của Nguyễn Khải 2.2. Vị trí của Nguyễn Khải ở nhà trường Phố thông 2.3. Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 2.3.1. Cốt truyện 2.3.2. Nhân vật 2.3.2.1. Nhân vật tư tưởng và nhân vật người kế chuyện 2.3.2.2. Nhân vật là những con người trong cuộc sống đời thường 2.3.2.2. Nhân vật là những con người mang chứa vẻ đẹp trong chiều sâu tâm hồn 2.3.3. Ngôn ngữ 2.3.4. Giọng điệu 2.3.4.1 .Giọng triết lí, tranh biện Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Quỳnh 5 Lóp K33C - Ngũ' Văn 2.3.4.2. Giọng trầm lăng suy tư 2.3.4.3. Giọng cà kê, dân dã, hóm hỉnh 2.4. Đọc - hiểu văn bản “Một người Hà Nội” theo đặc trưng thể loại 2.4.1. Hướng dẫn HS tìm hiểu các chi tiết, hình ảnh biểu tượng Hướng dẫn HS tìm hiểu các nhân vậ tHướng dẫn HS tìm hiểu ngôn ngữ, giọng điệu Chương III: Giáo án thực nghiệm: “Một người Hà Nội” Ket luận Tài liệu tham khả oPHẢN MỘT: MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Môn Ngữ Văn trong nhà trường phổ thông là môn học vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật. Nó có khả năng thâm nhập vào thế giới tâm hồn bạn đọc, làm thanh lọc tâm hồn và hướng họ tới cái Chân - Thiện - Mĩ. Do vậy dạy học Ngữ Văn chính là dạy và tập cho HS biết tiếp nhận văn chương một cách sáng tạo; bồi dưỡng năng lực tư duy văn học, tư duy thẩm mĩ đế mỗi em có thói quen tiếp nhận chủ động những giá trị văn minh, văn hoá tinh thần của dân tộc và nhân loại. Mặt khác cùng với Toán học, môn Ngữ Văn “có vị trí hàng đầu trong các môn học ở trường phố thông, trong đó Văn được xếp trước Toán”. Sở dĩ như vậy là vì môn Ngữ Văn là “công cụ cho tất cả các môn, công cụ tư duy, công cụ diễn đạt, công cụ học tập” (Lê Trí Viễn). Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Quỳnh 6 Lóp K33C - Ngũ' Văn Tuy nhiên, trong thực tế giáo dục phố thông, môn Ngữ văn chưa thế hiện được vị trí hàng đầu đó. Chất lượng dạy và học Ngữ Văn còn tồn tại nhiều bất cập, hạnh chế. Ngày càng có ít những HS thực sự yêu thích và đam mê môn Ngữ Văn; thay vào đó là một bộ phận không nhỏ HS tỏ ra bàng quan, thờ ơ với văn chương. Điều này xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu sau: Một số GV vẫn còn thói quen dạy học theo kiểu truyền thụ kiến thức một chiều, biến giờ học Ngữ Văn thành giờ đọc chép. Nhiều GV chưa chủ trọng đến việc tiếp thu, vận dụng kiến thức của HS cũng như chưa chỉ ra cho người học những con đường tích cực chủ động đế thu nhận kiến thức Vì vậy, vấn đề cấp thiết luôn được đặt ra là phải thường xuyên đối mới phương pháp dạy học. Trong đó, dạy học Ngữ Văn theo con đường đọc-hiểu được xem là một giải pháp hữu hiệu góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng dạy và học Ngữ Văn ở trường THPT. Theo tinh thần đổi mới, cấu trúc chương trình và nội dung SGK được sắp xếp theo trục thể loại là chính. Vì vậy hướng dẫn HS đọc - hiểu văn bản Ngữ Văn theo đặc trưng thể loại là một trong những hướng đi có nhiều ưu thế. Nó không chỉ cung cấp cho HS những kiến thức cụ thể ở từng bài mà còn là cơ sở giúp các em nắm được những kiến thức chung về thể loại để có thể đọc- hiểu bất cứ một văn bản nào cùng thế loại. Nguyễn Khải là một trong những nhà văn lón của nền văn học Việt Nam nửa sau thế kỉ XX. Cùng với tiểu thuyết, truyện ngắn là một thể loại tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Khải, đặc biệt là những tác phẩm truyện ngắn sau 1975. SGK Ngữ Văn 12 tập 2 (Nâng cao) lựa chọn truyện ngắn “Một người Hà Nội” để giảng dạy. Vì vậy, nghiên cứu về đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975, người viết mong muốn những kiến thức này sẽ là cơ sở góp phần quan trọng vào việc đọc hiểu văn bản “Một người Hà Nội” theo đặc trưng thể loại. Là một sinh viên Sư phạm, một GV trong tương lai, thông qua đề tài này, người viết mong muốn tích luỹ được những kinh nghiệm quý báu trong việc tiếp cận tri thức, Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Quỳnh 7 Lóp K33C - Ngũ' Văn phương pháp dạy học đổi mới và phương pháp nghiên cứu khoa học để phục vụ tốt cho công việc giảng dạy ở phổ thông trung học. 2. Lịch sử vấn đề 2.1. Các công trình nghiên cứu văn học theo loại thế Ngay từ thời xa xưa, Arixtốt (384-322 TCN) - một nhà triết học lỗi lạc của Hy Lạp cổ đại, người được Ăngghen đánh giá là “người bác học nhất trong số những nhà bác học đương thời” đã đề cập đến vấn đề loại thể trong công trình nghiên cứu nổi tiếng “Nghệ thuật thi ca”. Trong công trình này, Arixtốt đã nói đến ba phương thức mô phỏng hiện thực là: Tự sự, trữ tình và kịch. Sau này, nhiều nhà nghiên cứu cũng thống nhất chia toàn bộ tác phẩm văn học ra làm ba loại như trên xuất phát từ phương thức phản ánh hiện thực của chúng. Họ gặp nhau ở một điểm là khi tìm đến loại thể của văn chương không nên chỉ dừng lại ở hình thức cấu trúc. Ở nước ta, vấn đề nghiên cứu văn học theo loại thể cũng được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, chủ yếu trên hai lĩnh vực: Lí luận và phưong pháp. Thành tựu của nó được áp dụng vào việc tổ chức xây dựng chương trình SGK Ngữ Văn. Trên lĩnh vực lí luận, các tác giả: Nguyễn Lương Ngọc, Thành Thế Thái Bình, Hà Minh Đức, Trần Đình Sử, Phương Lựu đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triến của ngành lí luận nước nhà. Tiêu biểu là hai cuốn giáo trình “Lí luận văn học” của Đại học Tống hợp do Hà Minh Đức (chủ biên) và của Đại học Sư phạm do Phương Lựu (chủ biên). Nhìn chung các tác giả của hai cuốn giáo trình này đều tập trung nghiên cứu vấn đề loại thể. Song, ở mỗi tác giả lại có những kiến giải và cách phân chia loại thế khác nhau. Đồng thời ỏ mỗi loại thế lại đi sâu vào việc nghiên cứu những thế loại nhở khác nhau. Trên lĩnh vực phương pháp, những tài liệu có liên quan trực tiếp và các tác giả có dụng công biên soạn việc xác định vấn đề thể loại trong dạy học Văn ỏ nhà trường Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Quỳnh 8 Lóp K33C - Ngũ' Văn phố thông phải kế đến “Vẩn đề giảng dạy tảc phẩm theo loại thể” (1970) của tập thể tác giả Trần Thanh Đạm, Huỳnh Lý, Hoàng Như Mai, Phan Sĩ Tấn và Đàm Gia cấn. Cuốn sách đã góp phần làm rõ nhiều vấn đề trong mối quan hệ giữa loại thể và phương pháp dạy học Văn. Các tác giả đã đi sâu vào ba loại: Tự sự, trữ tình và kịch. Sau đó gợi ý phân tích nhiều thể nhở hơn như: Thơ, biền văn, truyện, kí, hịch Trong cuốn “Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương” (theo loại thể), TS Nguyễn Viết Chữ cũng nghiên cứu phương pháp dạy học văn chương theo loại thể. Trong đó, tập trung vào phương pháp dạy học các tác phẩm tự sự, trữ tình và phương pháp chung dành cho các loại thể văn học nước ngoài - một bộ phận đặc biệt của chương trình văn học trong nhà trường. GS Nguyễn Thanh Hùng trong “Học văn, dạy vấ/2”(2000) cũng đã dành mười sáu trang cho việc cảm thụ và phương pháp dạy học thơ trữ tình. Như vậy, có thể thấy cả hai ngành lí luận và phương pháp đều đã có những đóng góp quan trọng vào việc dạy học Văn ở nhà trường phổ thông theo đặc trưng thể loại. 2.2. Những công trình nghiên cứu về đọc-hiểu. Đọc-hiểu từ lâu đã không còn là vấn đề mới lạ của khoa học về phương pháp. Nghiên cứu về hoạt động đọc và khả năng của nó trong giờ dạy tác phẩm văn chương đã trở thành đối tượng rất đáng quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Trong tài liệu dịch, trước hết phải kế đến công trình “Phương pháp giảng dạy văn học ở trường phô thông” của V.A.Nhicônxki (Nga). Ngay từ những dòng đầu tiên khi bàn đến phương pháp dạy học bộ môn, cuốn sách đã rất chú ý đến hoạt động đọc Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Quỳnh 9 Lóp K33C - Ngũ' Văn của HS. Tác giả cũng đưa ra những ý kiến cá nhân về thủ thuật và phương pháp “đọc diễn cảm” và đọc bình giá của GV. Trong giáo trình “Phương pháp luận dạy học” Ia.Rez đã trình bày một cách có hệ thống các phương pháp và biện pháp dạy học. Trong đó, tác giả đã đặt phương pháp tập đọc sáng tạo lên vị trí hàng đầu và cụ thể hoá nó bằng các biện pháp như: Đọc diễn cảm, dạy HS đọc diễn cảm, GV đọc văn bản nghệ thuật kèm theo lời bình luận Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu về đọc văn với sự quan tâm và những lí giải về nhiều phương diện của hoạt động đọc văn bắt đầu xuất hiện từ những năm 80 của thế kỉ XX. Teong công trình “Dạy đọc - hiếu là tạo nền tảng vẫn hoả cho người đọc” tham gia hội thảo khoa học chương trình và SGK thí điếm THCS tháng 9/2000, GS Nguyễn Thanh Hùng đã chỉ ra việc đọc - hiểu văn bản góp phần hình thành, củng cố và phát triển năng lực, nắm vững và sử dụng Tiếng Việt. Vì vậy “Dạy đọc - hiểu là dạy cho HS cách đọc ra nội dung trong những mối quan hệ ngày càng bao quát trọn vẹn văn bản, tò đó hình thành được kĩ năng đọc và biết vận dụng chúng trong cuộc sống có hiệu quả”. Trên báo văn nghệ số ra ngày 14/2/1998, GS.TS Trần Đình Sử thông qua bài viết “M5/Ĩ Văn - thực trạng và giải pháp” đã nhấn mạnh một trong ba mục tiêu của dạy học Văn là “rèn luyện khả năng đọc - hiểu các văn bản, đặc biệt là văn bản văn học nhằm tạo cho HS biết đọc văn một cách có văn hoá, có phương pháp, không suy diễn tuỳ tiện, dung tục”. Quan niệm về đọc văn của tác giả tiếp tục được trình bày rõ hơn trong lời mở đầu cuốn “Đọc văn, học văn Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Quỳnh 10 Lóp K33C - Ngũ' Văn [...]... đọc - hiếu, thế loại tự sự 4.2 Nghiên cứu đặc điếm truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 Trần Thị Quỳnh 12 Lóp K33C - Ngũ' Văn Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khóa luận tốt nghiệp 4.3 Vận dụng vào quá trình đọc hiểu truyện ngắn Một người Hà Nội” trong SGK Ngữ Văn 12, tập 2 (Nâng cao) 5 ĐỐÌ tượng nghiên cứu Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 6 Phạm vi nghiên cứu Truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 Khảo sát qua truyện. .. trong truyện ngắn này Nhìn chung, các bài viết mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu từng vấn đề riêng của truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975. Tiếp thu gợi ý của các nhà nghiên cứu, người viết đi vào tìm hiếu truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 với ba dặc trưng cơ bản. Ọua đó vừa làm nổi bật những đóng góp nghệ thuật của nhà văn vừa phục vụ cho việc đọc hiếu truyện ngắn Một người Hà Nội” theo đặc trưng thể loại. .. văn bản thành những đơn vị thông tin thấm mĩ - Văn bản, tò một hệ thống ký hiệu ngôn ngữ, sau khi trở thành đối tượng của người đọc sẽ có một đời sống riêng, có ý nghĩa xác định một nội dung xã hội cụ thể Vì vậy, đọc - hiểu với nhiều cấp độ khác nhau như: Đọc thông - đọc thuộc, đọc kĩ - đọc sâu, đọc hiểu - đọc sáng tạo, đọc đánh giá - đọc ứng dụng, không chỉ là hoạt động thông thường mà đã trở thành... hiểu biết về phương pháp dạy học Ngữ Văn theo hướng đổi mới 3.2 Nắm vững những đặc điểm của truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975. Từ đó, góp phần vào việc dạy đọc - hiếu truyện ngắn “ Một người Hà Nội” theo đặc trưng thể loại 3.3 Bồi dưỡng năng lực đọc - hiểu, cảm thụ tác phẩm làm cơ sở cần thiết cho giảng dạy sau này ở trường phổ thông 4 Nhiệm vụ nghiên cún 4.1 Tìm hiếu lý thuyết tiếp nhận, lý thuyết đọc. .. thường mà đã trở thành hoạt động văn hoá thể hiện “tầm đón nhận” của mỗi bạn đọc Đọc - hiểu vì thế trở thành một phương pháp, một con đường đặc trưng để tiếp nhận tác phẩm văn học ỉ 1.3.3 Các cấp độ đọc - hiếu Đọc - hiểu bao gồm các bước như sau: Trần Thị Quỳnh 26 Lóp K33C - Ngũ' Văn Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khóa luận tốt nghiệp *Đọc thông - đọc thuộc Đọc thông là đọc rõ ràng, mạch lạc, đúng chính âm, đúng... thực tiễn Chương 2 :Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 và đọc - hiểu văn bản Một người Hà Nội” theo đặc trưng thể loại Chương 3: Giáo án thực nghiệm Phần kết luậ nPHẦN HAI: NỘI DUNG CHƯƠNG ĩ: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ cơ SỞ THựC TIẺN 1.1 Cơ sở lý luận / / / Cơ sở tâm lý và lý luận dạy học hiện đại 1.1.1.1 Cơ sở tâm lỷ Giáo dục là một hoạt động có mục đích của nhà Sư phạm nhằm hìmh thàmh cho HS những phẩm... luận các văn bản chính luận * Đọc hiểu - đọc sáng tạo Đọc hiểu là quá trình đọc kết họp với phân tích để hiểu được nội dung thông tin của mỗi văn bản một cách chính xác, có lí Đọc hiểu cũng là mục đích đầu tiên của việc đọc văn bản Nhưng với những văn bản nghệ thuật không chỉ hiếu văn bản mà còn phải hiếu người làm ra văn bản muốn gửi gắm vào đó điều gì Như vậy với các văn bản nghệ thuật hiểu gắn liền... dẫn cho HS đọc văn bản 2.3 Các công trình nghiên cún về truyện ngắn của Nguyễn Khải sau 1975 Trong tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chương trình, SGK lóp 12môn Ngữ Văn”, với bài viết “Quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngan của Nguyễn Khải sau 1975 , tác giả Đặng Thị Mây đã nêu lên những đổi mới trong quan niệm nghệ thuật về con người trong các truyện ngắn của Nguyễn Khải sau 1975 Tác giả Bích... con người Có nhiều quan niệm khác nhau về đọc , song có thế hiếu một cách chung nhất: Đọc là một hoạt động đặc trưng của con người, một hoạt động mang tính văn hoá nhằm thoả mãn một nhu cầu của đời sống Đồng thời nó cũng phản ánh năng lực, tầm văn hoá của người tiếp nhận Đọc gắn liền với hiểu, bởi vì mục đích cuối cùng của đọc là để hiểu Hiểu theo “Từ điển tiếng việt” (2009) là “Nhận ra ỷ nghĩa, bản. .. HS đọc - hiểu văn bản. Đứng trước một văn bản văn học thì cả GV và HS đều bình đẳng như nhau Vì vậy, GV không áp đặt cách hiểu của mình cho HS mà chỉ là người hướng dẫn, tố chức cho HS đọc - hiếu Đọc - Trần Thị Quỳnh 16 Lóp K33C - Ngũ' Văn Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khóa luận tốt nghiệp hiếu vì thế vừa là một hoạt động đặc thù vừa được xem là một chiến lược trong đối mới phương pháp dạy học Ngữ Văn ở nhà . sự 1.1.4.3. Thể loại truyện ngắn 1.2. Cơ sở thực tiễn Chương II: Đặc điếm truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 và đọc - hiếu văn bản “ Một người Hà Nội” theo đặc trưng thể loại. Trường ĐHSP Hà Nội 2. truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 với ba dặc trưng cơ bản. Ọua đó vừa làm nổi bật những đóng góp nghệ thuật của nhà văn vừa phục vụ cho việc đọc - hiếu truyện ngắn Một người Hà Nội” theo đặc trưng. CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan khoá luân tốt nghiệp: Đọc - hiểu truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 theo đặc trưng thế loại (Văn bản Một người Hà Nội”) /à kết quả nghiên cứu của riêng tác giả dưới
- Xem thêm -

Xem thêm: Đọc - hiểu truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 theo đặc trưng thể loại (Văn bản Một người Hà Nội), Đọc - hiểu truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 theo đặc trưng thể loại (Văn bản Một người Hà Nội), Đọc - hiểu truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 theo đặc trưng thể loại (Văn bản Một người Hà Nội)

Từ khóa liên quan