SKKN Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh

21 2,315 13
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 20:27

Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh phòng giáo dục đào tạo lệ thủy Trờng thcs hồng thủy Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học tiếng anh Ngời thực hiện: Phạm Thị Hồng Phợng Hồng Thuỷ, tháng 01 năm 2009 Ngời thực hiện: Phạm Thị Hồng Phợng Trờng THCS Hồng Thủy 1 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh A.Đặt vấn đề Mục tiêu giáo dục hiện nay đang tập trung hớng vào việc phát triển tính năng động, sáng tạo và tích cực của học sinh nhằm tạo ra khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề cho các em. Để đạt đợc mục tiêu này không gì hơn là phải đổi mới phơng pháp dạy học. Đây là vấn đề tất yếu và là chủ trơng đúng đắn của Đảng và Nhà nớc ta. Dạy học theo phơng pháp đổi mới đã tạo điều kiện cho giáo viên phát huy hết vai trò chỉ đạo, khả năng dẫn dắt, gợi mở, tổ chức, điều hành hoạt động học có hiệu quả, giúp học sinh phát huy hết vai trò trung tâm, học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động nhận thức và lĩnh hội tri thức để mở rộng tầm hiểu biết và ngày càng đam mê môn học. Đối với việc dạy học ngoại ngữ, tính sáng tạo, tích cực, chủ động học tập của học sinh càng cần thiết vì không ai có thể thay thế ngời học trong việc nắm các phơng tiện ngoại ngữ và sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động giao tiếp bằng chính năng lực giao tiếp của các em. Phơng pháp dạy học ngoại ngữ đã chọn giao tiếp là phơng hớng chủ đạo, năng lực giao tiếp là đơn vị dạy học cơ bản, coi giao tiếp vừa là mục đích vừa là phơng tiện dạy học (dạy học trong giao tiếp, bằng giao tiếp và để giao tiếp). Để dạy môn học Tiếng Anh ngày càng sinh động, đạt kết quả cao và đáp ứng nhu cầu giao tiếp đòi hỏi mỗi giáo viên phải nỗ lực hết mình, không ngừng nâng cao công tác bồi dỡng và tự bồi dỡng, thờng xuyên nghiên cứu, vận dụng các phơng pháp dạy học tích cực, khoa học và phù hợp. Qua việc trực tiếp giảng dạy môn Tiếng Anh trong giai đoạn đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay, bản thân tôi nhận thấy cần phải đổi mới thờng xuyên phơng pháp tổ chức các hoạt động dạy học. Từ thực nghiệm tôi rút ra rằng "Mt s trũ chi ngụn ng mi gõy hng thỳ hc tp cho hc sinh trong gi hc Ting Anh". Các trò chơi ngôn ngữ mới này có thể đợc xem là các kỹ thuật hay các hoạt động dạy học mới rất phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh, không chỉ gây hứng thú cho ngời học mà còn cho cả lẫn ngời dạy khi mà đã sử dụng thành Ngời thực hiện: Phạm Thị Hồng Phợng Trờng THCS Hồng Thủy 2 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh thạo các trò chơi cũ. Ngoài ra chúng còn có khả năng nâng cao đợc chất lợng dạy học. Trong các trò chơi này, không ít khi bất ngờ xuất hiện năng khiếu nào đó ở học sinh.Ơ đó tất cả đều bình đẳng, chúng vừa sức và phù hợp với cả lớp, thậm chí cả học sinh yếu kém. Hơn thế nữa, nhiều khi một học sinh ít chuẩn bị lại có thể dẫn điểm trong trò chơi. Ơ đây sự nhanh trí, thông minh quan trọng hơn nhiều so với sự hiểu biết về sự vật, đối tợng. Cảm giác bình đẳng, bầu không khí hồ hởi, hấp dẫn, cảm giác vừa sức của trò chơi - tất cả các yếu tố đó tạo cho các em khả năng vợt qua tâm lý ngại ngùng thờng cản trở việc sử dụng linh hoạt Tiếng Anh, điều này có ảnh hởng rất tốt đến kết quả dạy học. Các em không nhận ra sự sử dụng các ngữ liệu ( từ, mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp) của mình, bên cạnh đó ở các em xuất hiện một cảm giác thoả mãn - hóa ra mình cũng có thể làm tốt nh các bạn khác. Chính những lí do trên thôi thúc tôi chọn đề tài này làm sáng kiến kinh nghiệm cho mình. B.Nội dung I. Cơ sở khoa học: Đổi mới phơng pháp dạy học hớng đến việc coi trọng ngời học, coi học sinh là chủ thể hoạt động, khuyến khích các hoạt động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình dạy học. Nói cách khác, đổi mới phơng pháp dạy học là qúa trình chuyển từ phơng pháp thầy thuyết trình, phân tích ngôn ngữ - trò nghe và ghi chép thành phơng pháp mới: thầy là ngời tổ chức, giúp đỡ hoạt động học tập của học sinh, học sinh là ngời chủ động tham gia vào quá trình hoạt động học tập. Phơng pháp dạy học mới sẽ phát huy tốt nhất vai trò chủ thể, chủ động, tích cực của học sinh trong việc rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ vì những mục đích thực tiển và sáng tạo. Trong quá trình giảng dạy, việc vận dụng các phơng pháp dạy học nhằm h- ớng dẫn học sinh lĩnh hội kiến thức một cách nhanh nhất, vận dụng tốt nhất kiến thức đó là cả một vấn đề lớn đối với các bộ môn văn hóa nói chung và bộ môn Ngời thực hiện: Phạm Thị Hồng Phợng Trờng THCS Hồng Thủy 3 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh Tiếng Anh nói riêng.Việc sử dụng một số trò chơi mới trong tổ chức các hoạt động dạy học Tiếng Anh là cả một thành công giúp phát triển tính tích cực nhận thức của học sinh trong việc học ngôn ngữ, giúp học sinh tập trung hết trí lực để nắm đợc kiến thức, đồng thời giúp học sinh sử dụng Tiếng Anh trong môi trờng ngoại ngữ với những tình huống thật và sống động.Các trò chơi ngôn ngữ mới tạo đợc sự mới lạ, sự hứng thú học tập cho học sinh, làm cho học sinh có cảm giác thoải mái, giảm bớt sự căng thẳng, nhàm chán với bài học của mình đồng thời giúp các em dễ dàng tiếp nhận và khắc sâu kiến thức, tự giác chủ động tìm tòi, phát hiện, giải quyết nhiệm vụ và có ý thức vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức đã thu nhận đợc một cách có hiệu quả vào thực tế. Nói cách khác, trò chơi ngôn ngữ chứa đựng một khởi điểm tinh thần không nhỏ vì rằng nó biến việc học (nắm vững) ngoại ngữ thành một công việc hồ hởi, sáng tạo và tập thể. Tất nhiên, học ngoại ngữ không chỉ là chơi trò chơi mà sự tâm tình, tự nhiên trong sự giao tiếp giữa giáo viên và học sinh xuất hiện nhờ bầu không khí trò chơi tập thể và đặc biệt là trò chơi sẽ hớng các em đến các cuộc trao đổi nghiêm túc, thảo luận những tình huống thật bất kỳ nào đó.Tất cả ngững điều này là yếu tố rất quan trọng nhằm mục đích nâng cao chất lợng, hiệu quả của quá trình dạy học. II. Cơ sở thực tiển: 1.Những thành tựu: Trong những năm vừa qua mà đặc biệt là thời gian gần đây, Sở giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Bình và Phòng giáo dục đào tạo huyện Lệ Thủy rất quan tâm, chú trọng vào việc dạy - học Tiếng Anh. Ngành giáo dục tỉnh và huyện nhà đã tổ chức định kì các hội thi giáo viên dạy giỏi, cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Hằng năm Sở và Phòng giáo dục đào tạo đã có các đợt thanh tra trờng học nhằm t vấn và thúc đẩy cho giáo viên giảng dạy đạt kết quả cao hơn. Ngoài ra Phòng còn tổ chức hội thảo chuyên để đổi mới phơng pháp dạy học cho các cán bộ giáo viên cốt cán, tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trờng để đúc rút kinh nghiệm giảng dạy có hiệu quả. Bên cạnh đó, Phòng đã tạo điều Ngời thực hiện: Phạm Thị Hồng Phợng Trờng THCS Hồng Thủy 4 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh kiện để cho giáo viên dạy Tiếng Anh trong huyện đợc theo học các khóa học nâng cao ở trong và ngoài tỉnh. Hầu hết các giáo viên dạy Tiếng Anh trên địa bàn huyện đã cố gắng tìm tòi, học hỏi, sáng tạo những phơng pháp giảng dạy hay, có hiệu quả. Trong quá trình giảng dạy giáo viên đã cố gắng vận dụng linh hoạt, nhuần nhuyễn các phơng pháp dạy học, chú ý đúng mức đến từng đối tợng học sinh; bản thân học sinh hứng thú hơn với môn học, nhờ vậy mà chất lợng Tiếng Anh ngày càng đợc nâng cao. 2. Một số nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong việc dạy và học Tiếng Anh ở trờng THCS: Tiếng Anh đã trở thành một môn học trọng tâm nh các môn văn hóa khác nhng vẫn là môn học khó và không phải bất cứ học sinh nào cũng có năng khiếu học ngoại ngữ để học nó một cách dễ dàng. Một số học sinh, đặc biệt là học sinh cá biệt vẫn còn thiếu ý thức học tập, thiếu tính kiên nhẫn trong học tập, cha theo kịp với phơng pháp học tập mới, còn lúng túng trong việc tiếp thu và vận dụng kiến thức vào thực hành kỹ năng. Nhiều em nhận thức về môn học này cha đúng đắn, cha hiểu hết ý nghĩa của môn học trong thời kỳ hội nhập quốc tế, có em chỉ học vì tò mò nên khi khó học thì thả lỏng buông xuôi. Vì vậy các em cha thật sự nghiêm túc và cha có động cơ học Tiếng Anh đúng đắn. III. Thực trạng dạy và học Tiếng Anh ở Trờng THCS: 1. Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học: Với yêu cầu đổi mới giáo dục, cơ sở vật chất của nhà trờng ngày càng đợc tăng trởng. Song vì sự thiếu đồng bộ hóa trong các khối lớp ( phòng học, bàn ghế,) nên ảnh hởng đến sự tiếp thu bài của học sinh, gây cho các em sự mệt mỏi, chán nản. Trang thiết bị dạy học đã đợc trang cấp khá đầy đủ nhằm phục vụ tối đa cho mục đích đổi mới phơng pháp dạy học song tranh ảnh cở lớn ở một số bài ở một số khối lớp vẫn còn thiếu. Ngời thực hiện: Phạm Thị Hồng Phợng Trờng THCS Hồng Thủy 5 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh Thiết bị nghe nhìn cha đợc trang cấp đầy đủ, nếu đã có (máy móc, băng đĩa ) thì hoặc còn thiếu hoặc còn kém chất lợng làm cho tiết học kém hấp dẫn, ít lôi cuốn học sinh hoạt động, cha có phòng học tiếng mang tính đặc trng riêng của bộ môn làm cho học sinh cha phát huy hết khả năng của mình trong quá trình học bài và rèn luyện lỹ năng. 2. Tình hình thực tế học sinh: Trong những năm qua, theo chơng trình và sách giáo khoa mới, phơng pháp mới trong dạy và học, nhiều học sinh rất yêu thích môn học, năng động trong mọi hoạt động nhng chủ yếu là học sinh khá và giỏi. Đối tợng học sinh yếu còn nhiều, các em cha nắm chắc kiến thức, học tập một cách thụ động, chờ đợi kết quả của bạn mình đa ra, nhiều em rất ngại thực hành nói trên lớp, sợ nói ra sẽ bị sai, một số em cha đọc thông viết thạo, thậm chí không ghi chép bài ở trên lớp cũng nh không làm bài tập ở nhà, các em cha có phơng pháp học tập phù hợp.Thực tế này cho thấy đối tợng học sinh này cha yêu thích môn học. 3. Thực trạng đổi mới cách tổ chức hoạt động dạy học theo phơng pháp mới môn Tiếng Anh ở Trờng THCS Hồng Thủy: Thực hiện đổi mới giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo chúng tôi đã chú trọng nhiều đến phơng pháp dạy học song trong quá trình thực hiện việc tổ chức hoạt động dạy học Tiếng Anh chúng tôi vẫn còn rập khuôn với những gì đã đợc hớng dẫn, cha sáng tạo, thiếu linh động nên hiệu quả tiết học cha cao, nhiều em cha thật sự yêu thích môn họcVì vậy chất lợng dạy học môn Tiếng Anh cha đợc nh mong muốn. Cuối HKII năm học 2007 - 2008 chất lợng môn Tiếng Anh hai lớp 7D, 7E đợc thể hiện qua số liệu sau đây: Lớp Số lợng Nghe Đọc Ngữ pháp Viết Nắm đợc kiến thức, vận dụng Cha nắm đợc kiến thức, vận Nắm đợc kiến thức, vận dụng Cha nắm đợc kiến thức, vận Nắm đợc kiến thức, vận dụng Cha nắm đợc kiến thức, vận Nắm đợc kiến thức, vận dụng Cha nắm đợc kiến thức, vận dụng Ngời thực hiện: Phạm Thị Hồng Phợng Trờng THCS Hồng Thủy 6 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh khá dụng yếu khá dụng yếu khá dụng yếu khá yếu SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 7C 37 17 46, 0 20 54,1 20 54,1 17 46, 0 18 48,6 19 51,4 18 48,6 19 51,4 7D 37 14 37,8 23 62,2 15 40, 5 22 59,5 15 40, 5 22 59,5 14 37,8 23 62,2 Cộng 74 31 41,9 43 58,1 35 47,3 39 52,7 33 44,6 41 55,4 32 43,2 42 56,8 Căn cứ vào bảng thống kê chất lợng trên ta có thể thấy rằng tỉ lệ học sinh cha nắm đợc kiến thức, vận dụng còn yếu ở tất cả các kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức ngôn ngữ còn khá cao. Điều này chứng tỏ học sinh cha nắm đợc phơng pháp học tập bộ môn, cha tích cực chủ động và sáng tạo vận dụng kiến thức mà giáo viên đã hớng dẫn vào các hoạt động giao tiếp. Từ thực tế đó, là ngời trực tiếp giảng dạy Tiếng Anh tôi đã cố gắng suy nghĩ, tìm tòi biện pháp để nâng cao chất lợng học tập bộ môn.Biết đợc tâm - sinh lý của học sinh là thích làm theo ý mình, thích cái mới lạ, ham chơi hơn ham học tôi đã thay đổi phơng pháp học cho các em, vừa chơi vừa học, tạo cho các em không khí nhẹ nhàng, thoải mái khi học bằng các trò chơi ngôn ngữ mới đợc xem nh những thủ thuật dạy học mới thay thế cho các thủ thuật cũ mà các em đã quá quen thuộc và nhàm chán. Những trò chơi ngôn ngữ mới này thực chất là những cuộc thi luôn luôn đòi hỏi ở các em những quyết định: Hành động nh thế nào? Nói gì? Làm thế nào để thắng cuộc? Mong muốn giải quyết những câu hỏi đó sẽ làm hoạt động t duy của các em tinh và nhạy hơn bởi các em sẽ huy động hết trí lực của mình, tạo ra đợc bầu không khí nỗ lực, vui vẻ, hồ hở, hào hứng.Và nh thế tất cả các em đều bị lôi cuốn vào việc học một cách rất tự nhiên.Các em vận dụng đợc kiến thức mà giáo viên mong đợi một cách không ép buộc - điều mà các em hay lo ngại lâu nay. IV. Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh: 1.Trò chơi: "Thing Snatch" (giống nh trò chơi Cớp cờ ở Việt Nam) Ngời thực hiện: Phạm Thị Hồng Phợng Trờng THCS Hồng Thủy 7 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh - Mục đích: Sử dụng trò chơi này để kiểm tra từ vựng hoặc luyện tập từ vựng ở giai đoạn Warm - up và rèn kỹ năng nghe cho tất cả các đối tợng học sinh, đặc biêt là học sinh yếu kém. - Thời gian: 3 - 5 phút - Chuẩn bị đồ dùng: Giáo viên chuẩn bị sẵn và mang đến lớp một số đồ vật (tên gọi các đồ vật chính là những từ vựng cần ôn) - Các bớc thực hiện: + Giáo viên đặt các đồ vật có tên gọi liên quan đến bài học lên trên ghế hoặc bàn để ở giữa lớp (ở vị trí dễ quan sát) + Chia lớp thành hai nhóm A và B + Chọn khoảng 4 - 6 học sinh ở mỗi nhóm lên bảng và yêu cầu số học sinh đại diện cho hai nhóm này đứng cách xa nhau + Giao số cho các học sinh này + Giáo viên nêu yêu cầu trò chơi là giáo viên sẽ gọi tên đồ vật bằng Tiếng Anh còn học sinh phải lấy đồ vật có tên gọi đó + Khi giáo viên gọi số nào thì hai học sinh mang số ấy ở hai đội đại diện cho hai nhóm chạy lên để lấy đồ vật. Ai nhanh chân hơn và lấy đúng đồ vật mà giáo viên gọi tên thì sẽ thắng cuộc và sẽ ghi đợc một điểm + Giáo viên tổng kết: Đội nào nhiều điểm hơn thì nhóm đó thắng cuộc - Ví dụ: Ví dụ 1: English 8 Unit 9: A first aid course Lesson 1: Getting started + Listen and read - Mục đích: Ôn một số từ vựng ( sterile dressing / bandage, medicated oil, ice, water pack, alcohol ), rèn kỹ năng nghe cho học sinh, đợc thực hiện ở giai đoạn Warm-up - Thời gian: 3 - 5 phút - Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị những đồ vật có tên gọi Tiếng Anh nh trên - Các bớc thực hiện: + Giáo viên đặt các đồ vật này lên trên ghế để ở giữa lớp Ngời thực hiện: Phạm Thị Hồng Phợng Trờng THCS Hồng Thủy 8 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh + Chia lớp thành hai nhóm A và B + Chọn 5 học sinh ở mỗi nhóm tơng ứng với 5 đồ vật có tên trên lên bảng và yêu cầu số học sinh đại diện cho hai nhóm này đứng cách xa nhau + Giao số cho các học sinh này ( từ 1 đến 5 ) + Giáo viên nêu yêu cầu trò chơi là giáo viên sẽ gọi tên đồ vật bằng Tiếng Anh còn học sinh phải lấy đồ vật có tên gọi đó + Khi giáo viên gọi số 3 và tên một đồ vật nh alcohol thì hai học sinh mang số 3 ở hai đội đại diện sẽ chạy lên để lấy vật ở trên ghế. Ai nhanh chân hơn và lấy đúng đồ vật alcohol thì sẽ thắng cuộc và sẽ ghi đợc một điểm + Lần lợt chơi cho đến khi giáo viên gọi hết số từ cần kiểm tra + Giáo viên tổng kết: Đội nào nhiều điểm hơn sẽ thắng cuộc * Lu ý: - Giáo viên không nhất thiết phải gọi học sinh theo thứ tự từ 1 đến 5 Ví dụ 2: English 8 Unit 10: Recycling Lesson 2: Speaking+Listening - Mục đích: Ôn một số từ vựng ( used paper, old newspaper, bottles, glass, plastic bags, food cans, drinking tins, metal, leather, vegetable matter, cardboard boxes, shoes ), rèn kỹ năng nghe cho học sinh, đợc thực hiện ở giai đoạn Warm-up. - Thời gian: 5 phút - Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị những đồ vật có tên gọi Tiếng Anh nh trên - Các bớc thực hiện: + Giáo viên đặt các đồ vật có tên gọi nh trên lên trên bàn để ở giữa lớp + Chia lớp thành hai nhóm A và B + Chọn 6 học sinh ở mỗi nhóm lên bảng, yêu cầu số học sinh đại diện cho hai nhóm này đứng cách xa nhau + Giao số cho các học sinh này (từ 1 đến 6) + Khi giáo viên gọi số 5 và tên một đồ vật nh plastic bags thì hai học sinh mang số 5 ở hai đội đại diện sẽ chạy lên để lấy vật ở trên ghế. Ai Ngời thực hiện: Phạm Thị Hồng Phợng Trờng THCS Hồng Thủy 9 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh nhanh chân hơn và lấy đúng đồ vật plastic bags thì sẽ thắng cuộc và sẽ ghi đ- ợc một điểm + Lần lợt chơi cho đến khi giáo viên gọi hết số từ cần kiểm tra ( Lu ý: Mỗi em sẽ có hai lần cớp vật ) + Giáo viên tổng kết: Đội nào có nhiều điểm hơn sẽ thắng cuộc 2.Trò chơi: Sentence Arranging ( có thể thay thế cho thủ thuật Jumbled sentences ) - Mục đích: Sử dụng trò chơi này để ôn lại một số cấu trúc ngữ pháp ở các tiết Language focus hoặc các tiết ôn tập. - Thời gian: 5-7 phút - Chuẩn bị đồ dùng: Giáo viên chuẩn bị các tấm bìa giấy (có thể sử dụng bìa cứng hoặc tờ lịch treo tờng để làm) hoặc các tấm thẻ bằng plastic (cắt từ bảng phụ plastic có bán nhiều ở hiệu sách để dùng đợc nhiều lần), kích thớc to hay nhỏ phụ thuộc nội dung cần kiểm tra / ôn. - Các bớc thực hiện: + Giáo viên chuẩn bị sẵn một số câu cần ôn tập và viết mỗi từ của các câu này lên một tấm bìa hoặc tấm thẻ (tùy theo trình độ học sinh để giáo viên có thể chuẩn bị câu dài hay ngắn, khó hay dễ) + Chia lớp thành hai nhóm A và B + Tùy theo số từ của mỗi câu để giáo viên gọi số học sinh của mỗi nhóm lên trớc lớp (ví dụ câu có 6 từ thì gọi 6 học sinh) + Giáo viên xáo trộn các từ trong câu trớc khi phát cho số học sinh đợc gọi lên bảng, mỗi em một từ + Trong khoảng thời gian nhất định (ví dụ: 30 giây) những học sinh này phải đa từ của mình ra phía trớc và tự sắp xếp trong đội để có đợc một câu hoàn chỉnh + Đội nào sắp xếp đúng và nhanh nhất đợc giáo viên cho 2 điểm + Giáo viên tổng kết: Đội nào nhiều điểm hơn sẽ thắng cuộc * Ví dụ: English 8 Period 50: Reviewing Ngời thực hiện: Phạm Thị Hồng Phợng Trờng THCS Hồng Thủy 10 [...]... Ph ợng Trờng THCS Hồng Thủy 18 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh Từ bảng số liệu trên ta thấy chất lợng bộ môn chuyển biến rõ rệt và cao hơn nhiều so với kết quả học kì II năm học 2007-2008 Điều này khẳng định rằng các trò chơi ngôn ngữ mới đã mang lại hiệu quả cao trong dạy học Nếu áp dụng những trò chơi mới này một cách rộng rãi ở các khối lớp... có liên quan về kiến thức văn hóa, đất nớc học ể giới thiệu cho học sinh, giúp cho các em thêm hứng thú học, dễ tiếp thu và ghi nhớ tốt hơn kiến thức của bộ môn Ngời thực hiện: Phạm Thị Hồng Ph ợng Trờng THCS Hồng Thủy 19 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh C Kết luận và đề xuất: Việc học tập bộ môn Tiếng Anh để rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc,... giáo viên cho 2 điểm + Giáo viên tổng kết: nhóm nào có số điểm nhiều hơn thì nhóm đó thắng cuộc 3 Trò chơi: Concentration (Có thể thay thế cho hoạt động học tập Pelmanism) Ngời thực hiện: Phạm Thị Hồng Ph ợng Trờng THCS Hồng Thủy 11 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh - Mục đích: Trò chơi này đợc sử dụng để kiểm tra hoặc ôn các từ vựng, các điểm ngữ pháp,và... Hồng Thủy 13 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh + Nếu nh hai nội dung không phù hợp nhau thì giáo viên phải xóa chúng đi và lợt chơi sẽ dành cho nhóm tiếp theo + Giáo viên tổng kết: Nhóm nào có số điểm nhiều hơn sẽ là nhóm thắng cuộc 4 Trò chơi: Spelling bee - Mục đích: Trò chơi này đợc sử dụng để kiểm tra hoặc ôn một số từ vựng, điểm ngữ pháp và đợc... sai, em học sinh ấy phải ngồi xuống để dành lợt chơi cho em kế tiếp + Lần lợt chơi cho đến khi giáo viên đã đi hết số từ cần kiểm tra hoặc cho đến khi thời gian giáo viên ấn định đã hết + Giáo viên tổng kết: Đội có nhiều điểm hơn là đội thắng cuộc Ngời thực hiện: Phạm Thị Hồng Ph ợng Trờng THCS Hồng Thủy 14 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh *Ví.. .Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh - Mục đích: Ôn lại một số cấu trúc ngữ pháp sử dụng adverbs of manner; modal: should; commands, requests and advice in reported speech - Thời gian: 7 phút - Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị sẵn 5 câu và viết mỗi từ của những câu này lên một tấm bìa hoặc thẻ plastic màu trắng, mỏng,... có số điểm nhiều hơn sẽ là nhóm thắng cuộc Chú ý: Các nhóm có thể thảo luận với nhau về các số và cử ngời nói các số đó khi đến lợt đi *Ví dụ: English 8 Unit 4: Our past Lesson 3: Listen + Language focus 1,2,3 Ngời thực hiện: Phạm Thị Hồng Ph ợng Trờng THCS Hồng Thủy 12 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh - Mục đích: Kiểm tra hình thức quá khứ của một. .. bản thân trong việc nâng cao chất lợng giảng dạy bộ môn Tiếng Anh ở trờng THCS Hồng Thủy Thiếu sót là điều không thể tránh khỏi, tôi mong nhận đợc sự góp ý của các bạn Ngời thực hiện: Phạm Thị Hồng Ph ợng Trờng THCS Hồng Thủy 20 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh đồng nghiệp trong nhà trờng, trong huyện để bản sáng kiến này đợc hoàn thiện hơn và đợc... 16 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh listen attend see ( bảng đen) buy Infinitive walk Past Participle study be play go find collect read work ( bảng đen ) watch have do come live ( Chú ý: Phần bảng đen xuất hiện khi giáo viên sử dụng lại hai tấm bìa để dạy các lớp sau ) + Chia lớp thành hai nhóm và mời 5 đại diện từ mỗi nhóm lên bảng.Yêu cầu số học. .. của tính từ / trạng từ, và đợc thực hiện ở giai đoạn Warm up Ngời thực hiện: Phạm Thị Hồng Ph ợng Trờng THCS Hồng Thủy 15 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh - Thời gian: 5-7 phút - Các bớc thực hiện: +Giáo viên chuẩn bị sẵn một số từ cần kiểm tra nh các tính từ, động từ, và viết những từ này lên hai tấm bìa (vừa tiết kiệm đợc thời gian và dạy đợc nhiều . 2 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh thạo các trò chơi cũ. Ngoài ra chúng còn có khả năng nâng cao đợc chất lợng dạy học. Trong các trò chơi. Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh phòng giáo dục đào tạo lệ thủy Trờng thcs hồng thủy Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: một số trò chơi. Trờng THCS Hồng Thủy 19 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh C. Kết luận và đề xuất: Việc học tập bộ môn Tiếng Anh để rèn luyện các kỹ năng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh, SKKN Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh, SKKN Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh

Từ khóa liên quan