Sử dụng phiếu giao việc trong dạy học môn Toán lớp 2_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH.

55 1,845 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 18:32

Khoá luận tốt nghiệp Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài. Con ngời là vốn quý nhất của một quốc gia, bởi vậy đào tạo nguồn nhân lực, bồi dỡng nhân tài là nhiệm vụ mang tính chiến lợc hàng đầu của Đảng và Nhà nớc ta hiện nay. Để thực hiện mục tiêu đó, trách nhiệm của Giáo dục - đào tạo là hết sức lớn lao. Trong thời gian qua Giáo dục - đào tạo nớc ta đã có những thay đổi đáng kể từ nội dung đến phơng pháp dạy và học cho phù hợp với sự phát triển mau lẹ của khoa học và công nghệ thông tin trên thế giới, phù hợp với yêu cầu mới về phát triển nguồn nhân lực cho quốc gia trong giai đoạn mới. Trong hệ thống giáo dục của mỗi quốc gia thì hệ thống giáo dục Tiểu học giữ một vị trí quan trọng. Trong quyết định số 2957/GD của Bộ trởng Bộ giáo dục đào tạo đã chỉ rõ: Tiểu học là cấp học nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành, phát triển nhân cách toàn diện của con ngời, đặt nền tảng vững chắc cho Giáo dục đào tạo và toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân:. Trong các môn học ở trờng tiểu học thì môn Toán có một ý nghĩa và vị trí đặc biệt quan trọng. Với t cách là một môn khoa học trong nhà trờng thì môn Toán giúp trang bị cho học sinh một hệ thống tri thức và phơng pháp riêng để nhận thức thế giới và làm công cụ cần thiết để học tập các môn khác tốt hơn. môn Toán cũng giúp hình thành ở học sinh các kỹ năng Toán học, góp phần hình thành ở học sinh phơng pháp học tập và làm việc có kế hoạch, khoa học, chủ động, sáng tạo. Để nâng cao hiệu quả của việc dạy và học Toán ở Tiểu học hiện nay vấn đề đổi mới phơng pháp dạy học Toán đã đợc đa ra và trở thành vấn đề đợc quan tâm nhiều nhất của các cấp, ngành có liên quan. Phải làm sao có đợc những giờ học toán thực sự chất lợng, gây hứng thú ở học sinh, phát huy đợc hết tính tích cực và năng lực vôn có ở các em. Có nhiều phơng án đã đợc đa ra và phơng pháp dạy học Toán bằng phiếu giáo việc (PGV) là một phơng pháp dạy học mới có nhiều u điểm, phát huy năng lực và tích cực hoá hoạt động của học sinh trong mỗi giờ học. Nguyễn Thị Minh K30B GDTH 1 Khoá luận tốt nghiệp Với mục đích tìm hiểu và bớc đầu tập xây dựng các phiếu giao việc trong dạy học Toán ở Tiểu học và cụ thể là đề xuất một số nội dung có sử dụng phiếu giao việc trong việc hình thành kiến thức mới môn Toán lớp 2, tôi chọn đề tài: S dng phiu giao vic trong dy hc mụn Toỏn lp 2 2. Nhiệm vụ nghiên cứu. - Nghiên cứu cơ sở lý luận về phiếu giao việc trong dạy học môn Toán ở Tiểu học. - Tìm hiểu mục tiêu và nội dung dạy học môn Toán lớp 2 - Xây dựng phiếu giao việc trong tiết học bài mới môn Toán lớp 2 3. Phơng pháp nghiên cứu. Nghiên cứu tài liệu lý luận có liên quan đến đề tài: Chơng trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, các tài liệu tham khảo về các nội dung có liên quan. Tổng kết kinh nghiệm. 4. Cấu trúc khoá luận. Không kể phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, khoá luận gồm có 2 chơng: Chơng 1: Cơ sở lý luận. 1. Nhu cầu và định hớng đổi mới phơng pháp dạy học. 2 . Khái niệm về phiếu giao việc. 3. Những u điểm và nhợc điểm khi dạy học bằng phiếu giao việc. 4. Các dạng phiếu giao việc đợc sử dụng trong tiết học bài mới.Cấu tạo của từng loại. 5. Căn cứ để xây dựng phiếu giao việc. 6. Những điều cần lu ý khi soạn phiếu giao việc. Chơng 2: Xây dựng phiếu giao việc trong tiết học bài mới môn Toán lớp 2. 1. Nội dung chơng trình môn Toán lớp 2. 2. Mục tiêu dạy học Toán 2. 3. Hệ thống bài soạn sử dụng phiếu giao việc ở một số nội dung môn Toán lớp 2. Nguyễn Thị Minh K30B GDTH 2 Khoá luận tốt nghiệp Nội dung Chơng 1: Cơ sở lý luận 1. Nhu cầu và định hớng đổi mới phơng pháp dạy học. 1.1. Vì sao phải đổi mới phơng pháp dạy học (PPDH). Phát huy tính tích cực học tập của học sinh không phải là vấn đề mới mà đã đợc đặt ra trong ngành Giáo dục nớc ta từ những năm 60 của thế kỉ trớc. Trong cuộc cải cách giáo dục lần thứ hai từ năm 1980, vấn đề này đã trở thành một trong những phơng hớng chính nhằm tạo ra những ngời lao động sáng tạo, làm chủ đất nớc. Những năm vừa qua, trong phong trào đổi mới PPDH, một số không ít giáo viên có tâm huyết với nghề, có hiểu biết sâu sắc về bộ môn, có tay nghề khá và nhạy cảm trớc yêu cầu của xã hội đã thể hiện nhiều giờ dạy tốt, phản ánh đợc tinh thần của xu thế mới. Tuy nhiên phổ biến hiện nay vẫn là cách dạy thông báo kiến thức có sẵn, dạy học theo phơng pháp thuyết trình có kết hợp với đàm thoại là chủ yếu mà thực chất vẫn là thầy truyền đạt, trò tiếp nhận và ghi nhớ. Một nét nổi bật hiện nay là nói chung học sinh cha biết cách tự học, cha học tập một cách tích cực, tự giác. Nếu cứ tiếp tục cách dạy học thụ động nh thế sẽ không đáp ứng đợc nhu cầu mới của xã hội. Sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc và sự thách thức trớc nguy cơ tụt hậu trong cạnh tranh trí tuệ đang đòi hỏi phải đổi mới Giáo dục, trong đó có sự đổi mới căn bản về PPDH. đây không phải chỉ là vấn đề của nớc ta mà là vấn đề đợc quan tâm của mọi quốc gia trong chiến lợc phát triển nguồn nhân lực phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội. 1.2. Định hớng đổi mới phơng pháp dạy học đã đợc xác định trong các Nghị quyết TW4 khoá VII và Nghị quyết TW2 khoá VIII, đợc thể chế hoá trong luật giáo dục và đợc cụ thể hoá trong chỉ thị 15 của Bộ giáo dục và đào tạo. Trong Luật Giáo dục khoản 2 điều 24 đã ghi: Phơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng môn học, bồi dỡng tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức Nguyễn Thị Minh K30B GDTH 3 Khoá luận tốt nghiệp vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Nh vậy, có thể nói con đờng và cũng là mục đích của quá trình đổi mới ph- ơng pháp dạy học là tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. Tính tích cực hoá trong hoạt động học tập của học sinh thực chất là tính tích cực nhận thức đợc đặc tr- ng ở khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ và nghị lực cao trong quá trình chiếm lĩnh tri thức. 1.3. Định hớng đổi mới phơng pháp dạy học Toán ở Tiểu học. PPDH Toán là sự tổ hợp những cách thức làm việc của thầy và trò trong quá trình hoạt động. Từ đó ta có thể hiểu: PPDH môn Toán ở Tiểu học là sự vận dụng một cách hợp lý các PPDH theo đặc trng của môn Toán ở Tiểu học. Đổi mới PPDH môn Toán thực chất là việc sử dụng các PPDH mới nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. Qua các hoạt động mà giáo viên tổ chức, học sinh phát huy đợc tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự phát hiện, tự chiếm lĩnh tri thức mới. Với môn Toán ở Tiểu học, mỗi nội dung đều tiềm ẩn, chứa trong nó những hoạt động nhất định. Hoạt động này liên quan tới quá trình hình thành và vận dụng nội dung đó. Các hoạt động nh vậy ta gọi là các hoạt động ăn khớp với nội dung. Việc phát hiện, lựa chọn, hớng dẫn và tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động ăn khớp với các nội dung để học sinh nắm đợc kiến thức, kỹ năng tơng ứng là con đờng ngắn nhất, hợp lý nhất, hiệu quả nhất để dạy học các nội dung đó. Nói một cách ngắn gọn, PPDH Toán theo tinh thần đổi mới là PPDH mà giáo viên tổ chức h- ớng dẫn học sinh hoạt động nhiều hơn, tích cực hơn, chủ động hơn để tự chiếm lĩnh tri thức mới. Có nhiều lý do khác nhau để chúng ta tiến hành đổi mới: hầu hết các nớc trên thế giới đều đã đang tiến hành đổi mới PPDH từ rất lâu; từ thực trạng việc sử dụng PPDH Toán hiện nay: đó là cách truyền thụ một chiều, cách học trực tuyến, dẫn tới tình trạng học sinh kém linh hoạt trong t duy, trí tuệ (Cách dạy này không đáp ứng đợc yêu cầu giáo dục hiện nay); từ nội dung chơng trình đã thay đổi Những lý do này yêu cầu trong quá trình dạy học môn Toán phải có sự đổi mới PPDH để đảm bảo quá trình dạy học vận động và phát triển đúng quy luật. Nguyễn Thị Minh K30B GDTH 4 Khoá luận tốt nghiệp Để việc đổi mới PPDH môn Toán ở Tiểu học đạt kết quả cao cần phải đề ra những định hớng cụ thể, và thực hiện theo những định hớng có tính nguyên tắc ấy. Có ba định hớng nh sau: - Trong quá trình dạy học môn Toán, giáo viên là ngời tổ chức, hớng dẫn các hoạt động của học sinh. Tất cả mọi học sinh đều phải hoạt động học tập để phát triển năng lực cá nhân. - Khi tổ chức và hớng dẫn các hoạt động của học sinh, giáo viên phải vận dụng một cách hợp lý mặt tích cực của các PPDH cũ để giúp học sinh huy động các kiến thức của mình, tham gia vào các hoạt động nh quan sát, điều tra, thảo luận. Từ đó mà phát hiện ra và tham gia vào việc giải quyết các tình huống có thể có trong đời sống. - Đổi mới PPDH Toán là một quá trình lâu dài. Nó gắn bó chặt chẽ với đổi mới mục tiêu giáo dục, nội dung, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và bồi dỡng trình độ chuyên môn cho giáo viên dạy Toán. Nh vậy để đổi mới PPDH Toán thành công nh mong muốn cần phải tiến hành theo ba định hớng trên. Ngoài ra chúng ta nên thực hiện 5 giải pháp có tính khả thi sau đây: + Đổi mới nhận thức, trong đó cần tôn trọng khả năng chủ động, sáng tạo của ngời giáo viên và học sinh Tiểu học. + Đổi mới các hình thức tổ chức dạy học: khuyến khích dạy học theo nhóm, dạy học ở hiện trờng, tăng cờng trò chơi học tập. + Đổi mới cách trang trí, sắp xếp phòng học để tạo ra môi trờng học tập hợp lý. + Đổi mới phơng tiện dạy học, khuyến khích dùng các loại phiếu học tập, đồ dùng học tập, phơng tiện kỹ thuật hiện đại + Đổi mới cách đánh giá của giáo viên và học sinh. 2. Khái niệm phiếu giao việc. - Phiếu giao việc là một hệ thống những công việc mà học sinh phải làm để có thể chiếm lĩnh đợc kiến thức mới, tự mình hình thành những kỹ năng mới. Những công việc này đã đợc viết sẵn trên giấy và chừa chỗ trống để học sinh làm. Nguyễn Thị Minh K30B GDTH 5 Khoá luận tốt nghiệp Phiếu giao việc đợc giáo viên chuẩn bị trớc rồi nhân thành nhiều bản để phát cho từng học sinh trong mỗi tiết học. 3. Những u điểm và nhợc điểm khi dạy học bằng phiếu giao việc. 3.1. Ưu điểm: - Tiết kiệm thời gian: vì trên mỗi phiếu giao việc ngời ta đã làm sẵn cho học sinh nhiều việc, học sinh chỉ còn phải tự làm những việc quan trọng nhất, những việc chính mà thôi. Việc này giúp học sinh tiết kiệm đợc thời gian chép yêu cầu đề bài, chỉ cần tập trung vào giải quyết nhiệm vụ đề ra trong mỗi phiếu giao việc một cách nhanh nhất. Ví dụ 1: Muốn học sinh lớp 2 tính: 12 2 5 = Thì có 2 cách: Cách 1: Giáo viên viết dãy tính trên lên bảng lớp, cho học sinh chép lại vào vở sau đó học sinh mới tính nhẩm: 12 2 = 10; 10 5 = 5 và viết 5 để có 12 2 5 = 5 Với cách làm này học sinh phải thực hiện 8 động tác: 1. Chờ giáo viên viết đề bài lên bảng 2. Viết số 12 3. Viết dấu 4. Viết số 2 5. Viết dấu 6. Viết số 5 7. Viết dấu = 8. Học sinh nghĩ: 12 - 2 = 10; 10 - 5 = 5 rồi viết tiếp 5 vào sau dấu = Cách 2: Dùng phiếu giao việc: Trong phiếu giao việc đã in sẵn: 12 - 2 - 5 = Khi đó, học sinh đợc phát mỗi em một phiếu giao việc và học sinh chỉ cần tính nhẩm trong đầu 12 - 2 = 10; 10 - 5 = 5 rồi viết 5 sau dấu = để có 12 - 2 - 5 = 5. Tức là học sinh chỉ phải thực hiện 1 động tác: viết 5. Nguyễn Thị Minh K30B GDTH 6 Khoá luận tốt nghiệp So sánh hai cách làm nói trên ta thấy rõ ràng từ việc phải thực hiện 8 động tác, khi sử dụng phiếu giao việc học sinh chỉ phải làm 1 động tác, học sinh tiết kiệm đợc 7 động tác. Quan trọng hơn, cách 2 nói trên u thế hơn cách 1 là tiết kiệm đợc thời gian. (Phần thời gian tiết kiệm đợc ấy sẽ giúp bù lại số thời gian bị kéo dài ra do giáo viên tổ chức cho học sinh thao tác). Ví dụ 2: Khi cho học sinh lớp 2 giải bài tập 2. SGK Toán 2 trang 21. Viết số thích hợp vào ô trống: Số hạng 8 28 38 8 18 90 Số hạng 7 16 41 53 34 8 Tổng Thông thờng, giáo viên bắt buộc phải sử dụng lối đàm thoại cũ, tức là giáo viên kẻ bảng nói trên lên bảng lớp rồi lần lợt chỉ vào ô trống rồi hỏi học sinh: - Em điền vào đây số nào? - Vì sao? - . Cứ giáo viên chỉ bảng hỏi, học sinh trả lời lần lợt cho đến hết. ở đây nếu chỉ dùng SGK thì rất khó tổ chức cho tất cả học sinh đợc làm việc,vì muốn vậy chỉ có các phơng án sau: Phơng án 1: Giáo viên cho học sinh điền ngay số tìm đợc vào SGK Điều này rất khó vì nh thế SGK chỉ dùng đợc 1 lần, không giữ lại đợc đến năm sau. Phơng án 2: Cho học sinh kẻ 1 bảng giống SGK vào vở sau đó tính toán để điền các số còn thiếu vào các ô trống. Cách làm này tốn nhiều thời gian vì học sinh phải kẻ bảng rất lâu, có khi hết cả tiết học mà vẫn cha xong, không còn thời gian cho các bài luyện tập. Phơng án 3: Cho học sinh dùng bảng con: giáo viên chỉ vào ô trống nào thì học sinh ghi vào bảng con số tơng ứng. Nhng cách làm này không giúp đợc trẻ thấy rõ sự tơng quan giữa các số trong cột. Nguyễn Thị Minh K30B GDTH 7 Khoá luận tốt nghiệp Tuy nhiên, nếu dùng phiếu giao việc thì vấn đề trở nên đơn giản hơn. Trên phiếu giao việc đã kẻ sẵn bảng nêu trên. Học sinh chỉ cần nhìn vào đó, tính nhẩm các số còn thiếu rồi điền vào đó là xong. Nh vậy 100% học sinh đều đợc làm việc mà ta cũng chỉ tốn rấ ít thời gian. Nếu so sánh thời gian để học sinh giải bài tập này trên phiếu giao việc với thời gian để học sinh kẻ bảng nói trên vào vở rồi giải thì ta thấy cách làm trên phiếu giao việc cho phép tiết kiệm tới 90% thời gian. - Dạy học bằng phiếu giao việc tức là giáo viên đã tạo điều kiện để 100% học sinh đều phải làm việc bằng tay, không có học sinh ỷ lại, lời suy nghi, còn giáo viên có thể kiểm soát đợc hoạt động của học sinh. - Từ kết quả hoàn thành các phiếu giao việc của học sinh, giáo viên thu đợc thông tin phản hồi trung thực nhất từ phía học sinh, qua đó mà tự điều chỉnh phơng pháp dạy cho phù hợp với đối tợng học sinh. - Khi tự mình hoạt động bằng tay kết hợp suy nghĩ, học sinh sẽ nhớ bài lâu hơn, chắc hơn. Học sinh tích cực hoạt động, tự mình chiếm lĩnh kiến thức mới. - Vì phiếu giao việc đợc soạn ra một cách khoa học, cho nên khi thu lại phiếu giao việc giáo viên dễ dàng kiểm tra kết quả hoàn thành của học sinh một cách nhanh chóng, chính xác. - Sử dụng phiếu giao việc trong đó có nhiều bài tập trắc nghiệm sẽ giúp học sinh dần tiếp cận và làm việc thành thạo với các phiếu trắc nghiệm, phù hợp với ph- ơng hớng đổi mới kiểm tra đánh giá và thi cử theo quy định hiện hành của Bộ giáo dục - đào tạo. - Khi sử dụng phiếu giao việc, giáo viên làm việc có kế hoạch và mang tính khoa học. giáo viên không cần phải giải thích, làm nhiều, còn học sinh đợc làm việc nhiều cho nên rất phù hợp với quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm. 3.2. Nhợc điểm. - Học sinh làm việc bằng tay nhiều nên khả năng diễn đạt bằng lời bị hạn chế. - Dùng phiếu giao việc khá tốn kém trong khi nhiều địa phơng cha có điều kiện về kinh phí để đầu t sử dụng. - Các thao tác của giáo viên khi phát và thu phiếu giao việc cho học sinh nếu không tốt sẽ dễ gây lộn xộn, ồn ào lớp học. Nguyễn Thị Minh K30B GDTH 8 Khoá luận tốt nghiệp 3.3. Cách khắc phục những nhợc điểm nói trên. - Giáo viên không nên quá lạm dụng phiếu giao việc mà phải cân đối giữa việc dùng phiếu giao việc với việc sử dụng SGK và cho học sinh ghi vở với các bài tập trên lớp thì có thể yêu cầu học sinh sử dụng phiếu giao việc còn với các bài luyện tập ở nhà thì yêu cầu học sinh làm vào vở. - Yêu cầu học sinh khi đọc kết quả bài làm trong phiếu giao việc thì phải đọc hoàn chỉnh, không đợc nói tắt theo kiểu không đầu, không cuối, đồng thời yêu cầu học sinh giải thích cách làm của mình. Khuyến khích học sinh nêu thắc mắc và tự giải đáp thắc mắc lẫn nhau. Trong dạy học, không nên tuyệt đối hoá nguyên tắc học bằng tay mà vẫn phải kết hợp khéo léo các phơng pháp khác nhau. 4. Các dạng phiếu giao việc đợc sử dụng trong tiết học bài mới. Cấu tạo của từng dạng: Tiến trình dạy bài mới của giáo viên có thể gồm có 3 bớc: Bớc 1: Kiểm tra bài cũ Bớc 2: Dạy bài mới Bớc 3: Luyện tập, củng cố Tơng ứng với 3 bớc dạy nói trên có thể có 3 loại phiếu giao việc nh sau: 1. Phiếu kiểm tra 2. Phiếu học 3. Phiếu luyện tập Với 3 loại phiếu này chúng ta có thể in riêng hoặc in chung đều đợc. Nơi nào có điều kiện thì in riêng ba phiếu này vào 3 tờ giấy khác nhau rồi phát cho học sinh trong mỗi bớc lên lớp. Nơi nào không có điều kiện thì in chung cả 3 phiếu đó trong một tờ giấy (khổ A4) rồi phát cho học sinh theo từng tiết. Với điều kiện tài chính có hạn ở nhiều trờng Tiểu học nớc ta hiện nay thì việc in chung cả 3 loại phiếu trong một tờ giấy là phơng án khả thi hơn cả. Khi in chung nh vậy, giáo viên có thể ghi rõ các phần Kiểm tra Bài mới Luyện tập .hoặc chỉ đánh số thứ tự các công việc 1,2,3,4, còn khi sử dụng thì ta tự phân biệt. Sau đây là cấu tạo của từng loại phiếu cụ thể: Nguyễn Thị Minh K30B GDTH 9 Khoá luận tốt nghiệp 4.1. Phiếu kiểm tra. - Phiếu kiểm tra là một đề kiểm tra viết ngắn đã đợc in trớc trên giấy có chừa sẵn chỗ trống để học sinh làm ngay vào đó. - Ta dùng phiếu kiểm tra để tránh tình trạng giáo viên chỉ kiểm tra đợc có một vài học sinh, còn các học sinh khác chỉ việc ngồi trật tự theo dõi bạn mình trả lời. Khi dùng phiếu kiểm tra, mọi học sinh đều phải làm việc, nh thế sẽ buộc học sinh có ý thức hơn trong việc học bài ở nhà trớc khi đến lớp. - Nội dung của phiếu kiểm tra: giáo viên muốn kiểm tra học sinh cái gì thì viết vào giấy cái đó. Các bài tập trong phiếu kiểm tra có thể đợc đa ra theo các cách sau: + Giáo viên ra lại các bài tập lấy từ các bài đã ra cho học sinh làm ở nhà. Ví dụ: Sau khi dạy bài Tính chất kết hợp của phép cộng SGK Toán 4 trang 46 mà giáo viên muốn kiểm tra khả năng hiểu bài và học bài ở nhà của học sinh ở bài đó, mà trong SGK có bài tập: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 3254 + 146 + 1698 b) 921 + 898 + 2079 Thì giáo viên có thể ghi vào phiếu kiểm tra các bài tập giống hệt nh thế, chỉ khác là có chừa sẵn chỗ trống để học sinh làm: Tính bằng cách bằng thuận tiện nhất: a) 3254 + 146 + 1698 b) 921 + 898 + 2079 = = . = . = . = = . + Giáo viên ra các bài tập mới cùng loại với các bài tập đã ra về nhà nhng thay số. Ví dụ: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 1589 + 261 + 1730 b) 657 + 899 + 2103 = = . = . = . = = . Nguyễn Thị Minh K30B GDTH 10 [...]... hình chữ nhật ta lấy chiều rộng Nên sửa lại là: Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấynhân với chiều rộng - Các khoảng trống phải đủ chỗ cho các câu trả lời để học sinh trình bày rõ ràng Nguyễn Thị Minh 21 K30B GDTH Khoá luận tốt nghiệp Chơng 2: Xây dựng phiếu giao việc trong tiết học bài mới môn Toán lớp 2 1 Mục tiêu dạy học môn Toán lớp 2: Dạy học Toán 2 nhằm giúp học sinh: 1.1 Bớc đầu có một số kiến... Nguyễn Thị Minh 25 K30B GDTH Khoá luận tốt nghiệp dạy lớp 2 cần nghiêm túc tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu rõ rừng nội dung để có thể lựa chọn đợc phơng pháp dạy học và các hình thức tổ chức dạy học hợp lý, đảm bảo truyền thụ hết nội dung bài học Với những thay đổi về nội dung, chơng trình môn Toán lớp 2 nh vậy thì việc sử dụng các phiếu giao việc trong một số bài học là hợp lý, phù hợp với định hớng... cho học sinh năng lực trình bày và diễn đạt bằng lời 4.2 Phiếu học: - Phiếu học là một hệ thống công việc đợc sắp xếp một cách khéo léo để học sinh tự làm, qua đó các em có thể tự mình tìm ra kiến thức mới, giáo viên chỉ cần nói, hỏi hoặc hớng dẫn rất ít - Ví dụ về phiếu học: Ví dụ 1: Dạy bài Giới thiệu hình bình hành.SGK Toán 4 trang 102 Mục tiêu của phiếu học: tổ chức cho học sinh làm việc để tự học. .. tập củng cố trong cách dạy học truyền thống ở mỗi phiếu luyện tập nên đa vào các bài toán đố và các bài tập về một số trong các vấn đề: số học, hình học và đo đại lợng có liên quan đến kiến thức mới, trong đó u tiên hai mạch bài tập về toán đố và số học, sau đó mới đến hai mạch nội dung còn lại Ví dụ: Dạy bài Tính giá trị của biểu thức SGK Toán 3 trang 79 Ta có thể thiết kế phiếu giao việc với các... 24 x 9 +6 + Tìm x : khoanh tròn vào phơng án cho kết quả đúng của : x + 9 + 18 = 29 A x = 3 B x = 2 C x = 4 D x = 1 D x = 4 D x = 5 12 : x x 4 = 16 A x = 2 B x = 3 + Bài toán về đo lờng: 12cm + 9cm = .dm.cm 54cm - 5cm + 3cm Nguyễn Thị Minh 5 dm 2cm 16 K30B GDTH Khoá luận tốt nghiệp 5 Căn cứ để xây dựng phiếu giao việc trong dạy học Toán 5.1 Phải căn cứ vào mục đích của phiếu giao việc Giáo viên phải... thành ở học sinh và hệ thống bài tập trong SGK để xây dựng các bài tập trong phiếu giao việc cho học sinh 5.3 Căn cứ vào trình độ học sinh ở từng lớp, trờng, địa phơng mà mức độ khó của các nhiệm vụ trong PGV đề ra là khác nhau Ví dụ: Khi dạy bài: Bảng chia 6, ở lớp 3 có bài tập để học sinh tự xây dựng bảng chia 6 từ bảng nhân 6 thì chia hai mức độ nh sau: + Với đối tợng học sinh trung bình, bài tập trong. .. ngôi trờng có 19 phòng học gồm cả phòng học cũ và phòng học mới, trong đó có 11 phòng học mới Hỏi ngôi trờng đó có bao nhiêu phòng học cũ? Tóm tắt Tổng số phòng học: Phòng học mới: Phòng học cũ:. - Cách sử dụng PGV: Bài giải . Đáp số: A Kiểm tra bài cũ: + Phát PGV.Yêu cầu học sinh làm phần A + Giáo viên thu và chấm nhanh một số phiếu + Giáo viên chữa bài, học sinh theo dõi và sửa sai (nếu có) B Hình... Tiểu học và Trung học Mặt khác, ta cũng thấy tính cập nhật ở tất cả các tuyến kiến thức trong nội dung chơng trình môn Toán lớp 2 Ví dụ: ở nội dung Đại lợng và đo đại lợng, nếu nh trong chơng trình cải cách giáo dục, học sinh học về tiền Việt Nam là hào, đồng, xu thì trong chơng trình mới, học sinh đợc học về các loại giấy bạc mới: 100 đồng, 200 đồng và khi thực hành giải các bài toán có lời văn học. .. dung, chơng trình môn Toán lớp 2 còn là sự nối tiếp các mạch kiến thức ở nội dung Toán lớp 1 trên cơ sở có sự mở rộng Ngoài ra, sự biên soạn, trình bày bố cục các bài trong sách giáo khoa Toán lớp 2 cũng thu hút sự chú ý, kích thích hứng thú học tập của học sinh: bài học ngắn (thờng chỉ phân bố trong một trang giấy), kênh hình tăng lên, kích chữ giảm đi, số lợng bài tập chiếm tới 60%, trong đó đã xuất hiện... giản của bài học và bài thực hành; tập dợt so sánh, lựa chọn, phân tích, tổng hợp, trừu tợng hoá, khái quát hoá, phát triển trí tởng tợng trong quá trình áp dụng các kiến thức, kĩ năng Toán 2 trong học tập và đời sống 1.3 Tập phát hiện, tìm tòi và tự chiếm lĩnh kiến thức mới theo mức độ của lớp 2, chăm chỉ, hứng thú trong học tập và thực hành toán Nguyễn Thị Minh 22 K30B GDTH Khoá luận tốt nghiệp 2 Nội . soạn phiếu giao việc. Chơng 2: Xây dựng phiếu giao việc trong tiết học bài mới môn Toán lớp 2. 1. Nội dung chơng trình môn Toán lớp 2. 2. Mục tiêu dạy học Toán 2. 3. Hệ thống bài soạn sử dụng phiếu. giao vic trong dy hc mụn Toỏn lp 2 2. Nhiệm vụ nghiên cứu. - Nghiên cứu cơ sở lý luận về phiếu giao việc trong dạy học môn Toán ở Tiểu học. - Tìm hiểu mục tiêu và nội dung dạy học môn Toán lớp. tập xây dựng các phiếu giao việc trong dạy học Toán ở Tiểu học và cụ thể là đề xuất một số nội dung có sử dụng phiếu giao việc trong việc hình thành kiến thức mới môn Toán lớp 2, tôi chọn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng phiếu giao việc trong dạy học môn Toán lớp 2_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH., Sử dụng phiếu giao việc trong dạy học môn Toán lớp 2_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH., Sử dụng phiếu giao việc trong dạy học môn Toán lớp 2_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH.

Từ khóa liên quan