Khảo sát khả năng phát hiện và hiểu ý nghĩa từ ngữ của học sinh qua các bài tập đọc lớp 4, 5_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH.

55 1,241 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 18:30

Khoá luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của tổ bộ môn Ngôn ngữ, khoa Ngữ văn Trường ĐHSP Hà Nội 2 và đặc biệt là Thạc sỹ Lê Bá Miên cùng các thầy cô, các bạn sinh viên trong khoa GDTH. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tổ bộ môn Ngôn ngữ, Thạc sỹ Lê Bá Miên đã động viên hướng dẫn và tận tình giúp đỡ chúng tôi hoàn thành khoá luận đúng thời hạn quy định. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các bạn trong khoa GDTH, các thầy cô giáo của Trường Tiểu học Trưng Nhị (Phúc Yên – Vĩnh Phúc), Tiểu học Xuân Phú (Xuân Trường – Nam Định) đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian hoàn thành đề tài nghiên cứu. Lần đầu tiên bước vào nghiên cứu khoa học, hơn nữa thời gian nghiên cứu còn hạn hẹp nên chúng tôi khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn sinh viên để đề tài được hoàn thiện hơn . Hà Nội, Tháng 5 / 2008 Sinh viên Phan Thị Hồng Phan Thị Hồng K30B - GDTH 1 Khoá luận tốt nghiệp MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn 1 Mục lục . 2 Phần 1: Phần mở đầu 4 1. Lý do chọn đề tài 4 2. Lịch sử vấn đề 5 3. Mục đích – yêu cầu 5 4. Phương pháp nghiên cứu 6 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6 Phần 2: Nội dung 7 Chương 1: Cơ sở lí luận 7 1. Nghĩa của từ 7 1.1. Khái niệm về nghĩa của từ 7 1.2. Các thành phần nghĩa của từ 8 2. Hiện tượng biến đổi nghĩa của từ 11 2.1.Thế nào là sự biến đổi nghĩa của từ ? 11 2.2. Nguyên nhân của sự biến đổi nghĩa của từ 11 2.3. Các chiều hướng biến đổi nghĩa của từ 12 2.4. Các quy luật biến đổi nghĩa của từ 13 2.5. Các kiểu nghĩa của từ đa nghĩa 17 Chương 2: Thực trạng khả năng phát hiện và hiểu ý nghĩa từ ngữ của học sinh qua các bài tập đọc lớp 4, 5 ở Tiểu học. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục 20 1. Dạng bài: Bài tập phát hiện từ ngữ 20 1.1. Kết quả khảo sát 21 1.2. Nguyên nhân 26 Phan Thị Hồng K30B - GDTH 2 Khoá luận tốt nghiệp 1.3. Biện pháp khắc phục 27 2. Dạng bài: Giải nghĩa từ 27 2.1. Kết quả khảo sát 28 2.2. Nguyên nhân 35 2.3. Biện pháp khắc phục 36 3. Dạng bài: Cảm thụ từ 40 3.1. Kết quả khảo sát 40 3.2. Nguyên nhân 42 3.3. Biện pháp khắc phục 43 Phần 3: Kết luận 48 Tài liệu tham khảo 49 Phụ lục 50 Phan Thị Hồng K30B - GDTH 3 Khoá luận tốt nghiệp PHẦN 1. MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Từ vựng – là một bình diện của ngôn ngữ bên cạnh những bình diện khác như ngữ pháp, ngữ âm, phong cách Dạy từ ngữ là một hoạt động không thể thiếu trong chương trình phổ thông nói chung và chương trình Tiếng Việt bậc tiểu học nói riêng. Mục tiêu đầu tiên của môn học Tiếng Việt hiện nay là hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp. Điều này có nghĩa là chương trình Tiếng Việt Tiểu học giúp các em mở rộng và phát triển vốn từ làm cho các em hiểu nghĩa của từ cụ thể, từ đó vận dụng vào học tập và giao tiếp. Về từ ngữ, tác giả cuốn “Phương pháp dạy học Tiếng Việt” khẳng định “Từ vựng là một trong các bộ phận của hệ thống ngôn ngữ, thiếu từ vựng thì không có bất cứ một ngôn ngữ nào”. Điều này lí giải tại sao việc dạy từ ngữ được coi là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình Tiếng Việt tiểu học, lí giải tại sao việc mở rộng và phát triển vốn từ cho học sinh được chú trọng ngay từ bậc Tiểu học. Trung tâm của việc dạy từ vựng là dạy từ và khâu then chốt của dạy từ là dạy ý nghĩa. Trong giao tiếp thông thưòng cả người phát (nói, viết) và người nhận (nghe, đọc) đều phải nắm được từ, hiểu được từ thì mới sử dụng được một cách chuẩn xác, từ đó giao tiếp mới có hiệu quả. Đối với học sinh tiểu học việc phát hiện ra từ, hiểu nghĩa của từ, từ đó thấy được cái hay cái đẹp của từ sẽ góp phần mở rộng và phát triển vốn từ cho học sinh, từ đó “bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt, hình thành giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho các em”. Phan Thị Hồng K30B - GDTH 4 Khoá luận tốt nghiệp Vậy hiện trạng khả năng phát hiện và hiểu ý nghĩa từ ngữ của học sinh ra sao? Trước hiện trạng đó ngườigiáo viên cần đưa ra phương pháp dạy học như thế nào cho thích hợp? Xác định được tầm quan trọng của vấn đề và qua tìm hiểu thực tế dạy học chúng tôi lựa chọn đề tài : “Khảo sát khả năng phát hiện và hiểu ý nghĩa từ ngữ của học sinh qua các bài tập đọc lớp 4, 5”. 2. Lịch sử vấn đề Từ trước đến nay chưa có một công trình nào nghiên cứu riêng về khả năng phát hiện và hiểu ý nghĩa từ ngữ của học sinh qua các bài tập đọc lớp 4, 5 ở Tiểu học. Vì vậy, chúng tôi có thể khẳng định đề tài “Khảo sát khả năng phát hiện và hiểu ý nghĩa từ ngữ của học sinh qua các bài tập đọc lớp 4,5 ở Tiểu học” là một đề tài hết sức mới mẻ và có khả năng khơi nguồn cho nhiều cây bút. 3. Mục đích – yêu cầu 3.1. Mục đích Khi lựa chọn đề tài này, người thực hiện nhằm đạt tới một hiệu quả ứng dụng nhất định. Trước hết, chúng tôi phải tiến hành được việc khảo sát thống kê khả năng phát hiện và hiểu ý nghĩa từ ngữ của học sinh. Trên cơ sở đó tôi đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng phát hiện, hiểu nghĩa và cảm thụ từ ngữ của học sinh. 3.2. Yêu cầu Để đạt được mục đích trên, người viết cần đảm bảo yêu cầu sau : - Nắm vững cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn. - Tiến hành việc điều tra, thống kê, miêu tả, phân loại về khả năng phát hiện và hiểu nghĩa từ ngữ của học sinh. Phan Thị Hồng K30B - GDTH 5 Khoá luận tốt nghiệp - Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng phát hiện và hiểu ý nghĩa từ ngữ của học sinh. 4. Phương pháp nghiên cứu Chúng tôi đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau : 4.1. Phương pháp tổng hợp lí luận và thực tiễn. 4.2. Phương pháp điều tra – khảo sát – thống kê – phân tích ngôn ngữ học. Muốn thực hiện được phương pháp này, người viết phải tiến hành các công việc sau : - Tiến hành khảo sát về khả năng phát hiện và hiểu ý nghĩa từ ngữ của học sinh qua các dạng bài tập tại lớp 4A, 4B, 5A, 5B trường Tiểu học Xuân Phú – Xuân Trường – Nam Định và lớp 4A1, 4A2, 5A1, 5A2 trường tiểu học Trưng Nhị – Phúc yên – Vĩnh Phúc. - Xử lí số liệu bằng phương pháp : phân loại, so sánh hay đưa ra các biểu mẫu. - Đưa ra nguyên nhân dẫn tới lỗi sai của học sinh trong quá trình làm bài. 4.3. Phương pháp đề xuất giả thiết 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Để tìm hiểu và thu thập tài liệu cho đề tài chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu nghĩa của từ trong chương trình tiểu học. Sau đó khảo sát khả năng phát hiện và hiểu ý nghĩa từ ngữ của học sinh qua ba dạng bài tập Bài tập phát hiện từ ngữ Bài tập giải nghĩa từ ngữ Bài tập cảm thụ từ ngữ Phan Thị Hồng K30B - GDTH 6 Khoá luận tốt nghiệp Phần 2. Nội dung Chương 1: Cơ sở lí luận 1. Nghĩa của từ 1.1. Khái niệm về nghĩa của từ Để trả lời cho câu hỏi “Nghĩa của từ là gì ?”, trước hết ta phải trở lại bản chất tín hiệu của từ. Từ là tín hiệu, nó phải “nói lên”, phải đại diện cho, phải được người sử dụng qui chiếu về một cái gì đó. Mỗi khi học nghĩa của một từ, chúng ta đều học bằng cách liên hệ với những cái mà từ đó chỉ ra (trước hết là sự vật, hiện tượng, hành động hoặc thuộc tính mà từ làm tên gọi cho nó). Mặt khác nghĩa của từ cũng được học thông qua hoặc liên quan tới vô vàn tình huống giao tiếp ngôn ngữ mà từ đó sử dụng. Nghĩa của từ chính là nội dung tư tưởng gợi ra ở trong từ. Trong một đơn vị từ vựng người ta phân chia thành hai lớp nghĩa : Lớp nghĩa bên ngoài (nghĩa liên hội) và lớp nghĩa bên trong (nghĩa cấu trúc, nghĩa nhữ pháp). Lớp nghĩa bên ngoài được hình thành trong mối quan hệ với xã hội, lịch sử, dân tộc, thời đại và cá nhân người sử dụng ngôn ngữ. Cụ thể mỗi từ ngữ khi đưa vào sử dụng thì trong quá trình sử dụng ấy đã hình thành một lớp nghĩa bao quanh mỗi từ. Nhờ có lớp nghĩa này mà từ mới thực sự trở thành cụ thể sinh động của một thực tiễn nhất định. Mỗi dân tộc hầu như có một ngôn ngữ, tính chất cư trú trên những vị trí địa lí khác nhau, phong tục tập quán khác nhau Tất cả những cái khác nhau ấy tạo nên ý nghĩa bên ngoài của từ khác nhau. Ý nghĩa bên ngoài ấy lại có thể thay đổi theo từng thời đại và cũng có thể được mỗi cá nhân sử dụng với những ý nghĩa khác nhau do vốn sống vốn ngôn ngữ khác nhau. Nghĩa bên trong, đây là lớp nghĩa đối lập với lớp nghĩa bên ngoài, lớp nghĩa này có tính bền vững ít thay đổi, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ Phan Thị Hồng K30B - GDTH 7 Khoá luận tốt nghiệp khác. Lớp nghĩa bên trong gồm hai loại, đó là nghĩa từ vựng và nghĩa ngữ pháp. Ý nghĩa riêng của từ vựng là ý nghĩa riêng của từng từ, không lặp lại ở từ khác. Nghĩa từ vựng bao gồm nghĩa biểu niệm, nghĩa biểu vật, nghĩa biểu thái. Nghĩa ngữ pháp là ý nghĩa chung cho nhiều từ cùng loại và liên quan đến chức năng cấu tạo câu. Nghĩa này có thể quy về các phạm trù như : giống, số, cách, ngôi, thời, thể, thức hay các phạm trù như : danh, động, tính, số từ Nghĩa ngữ pháp tạo thành khuôn từ loại, còn nghĩa từ vựng là lõi nằm trong khuôn từ loại đó. Như vậy muốn hiểu được nghĩa của từ ta phải đối chiếu từ với các hoạt động giao tiếp, với các chức năng tín hiệu học của từ, phải nắm được ý nghĩa riêng của từ đó là nghĩa từ vựng và ý nghĩa chung của từ đó là nghĩa ngữ pháp. Trong phần nghiên cứu này ta chỉ đi tìm hiểu ý nghĩa riêng của từ. Vì vậy trong phần này chúng tôi chỉ đề cập tới phần nghĩa từ vựng. 2. Các thành phần nghĩa của từ 2.1. Nghĩa biểu vật Ý nghĩa biểu vật bắt nguồn từ chức năng biểu vật của từ. Nghĩa biểu vật là nghĩa gọi tên các loại sự vật, hiện tượng, trạng thái, tính chất, hoạt động theo lối tổng hợp tính, nghĩa là gọi tên không có lý do. Khi nghiên cứu nghĩa biểu vật của từ phải đặt từ vào trong mối liên hệ với thực tế khách quan. Bởi vì đó là những “mẩu”, những “mảnh”, những “đoạn cắt” của thực tế nhưng không hoàn toàn trùng với thực tế khách quan, giữa từ và thực tế khách quan ít nhiều có sự tương ứng 1 – 1, cùng một sự vật nhưng có rất nhiều tên gọi hoặc cùng một từ nhưng chỉ nhiều sự vật, hiện tượng khác nhau. Các từ trong Tiếng Việt có từ có ý nghĩa biểu vật rộng, có từ có ý nghĩa biểu vật hẹp. Những từ có ý nghĩa biểu vật rộng là những từ có ý nghĩa khái quát có thể gọi tên nhiều sự vật, hiện tượng đó là những từ đơn âm tiết, từ Phan Thị Hồng K30B - GDTH 8 Khoá luận tốt nghiệp ghép (nhà cửa, ruộng vườn ), láy cá thể (máy móc, chim chóc, tiệc tùng ). Những từ mang ý nghĩa biểu vật hẹp là những từ chỉ gọi tên được một hay một số ít các sự vật hiện tượng, đó là các từ ghép phân nghĩa (xe đạp, xe máy ) láy sắc thái hoá (xanh xao, vàng vọt ). 2.2. Nghĩa biểu niệm Nghĩa biểu niệm là liên hệ giữa từ với ý (hoặc ý nghĩa, ý niệm) các ý đó người ta gọi là cái biểu niệm hoặc biểu niệm (sự phản ánh các thuộc tính của biểu vật và trong ý thức con người). Nghĩa biểu niệm bắt nguồn từ chức năng biểu niệm của từ. Nghĩa biểu niệm là nghĩa biểu thị khái niệm về sự vật, hiện tượng của thực tế khách quan. Mỗi sự vật, hiện tượng được nhận thức bằng tư duy thông qua những dấu hiệu của nó và được phản ánh bằng ngôn ngữ thành các ý nghĩa biểu vật (được gọi tên), từ nghĩa biểu vật sẽ có một nghĩa biểu niệm tương ứng. Khi nghiên cứu nghĩa biểu niệm phải đặt từ trong mối quan hệ với các dấu hiệu của khái niệm. Như vậy gọi tên theo lối biểu niệm là gọi tên có lý do. Ví dụ: Sự vật có mặt phẳng, làm bằng nguyên liệu rắn, có chân, dùng để viết: là cái bàn. Mỗi dấu hiệu được đưa vào nghĩa biểu niệm là một nét nghĩa. Ý nghĩa biểu niệm là tập hợp một số nét nghĩa. Ý nghĩa biểu niệm và khái niệm có quan hệ với nhau nhưng không phải lúc nào cũng trùng nhau, bởi vì một khái niệm nhưng có ý nghĩa biểu niệm khác nhau, do vậy số lượng tên gọi khác nhau. Ví dụ: Ý nghĩa: Dùng nước làm sạch gạo: vo Dùng nước làm sạch đầu: gội Dùng nước làm sạch mặt: rửa Dùng nước làm sạch quần áo: giặt Phan Thị Hồng K30B - GDTH 9 Khoá luận tốt nghiệp Như vậy, một ý nghĩa biểu niệm tương ứng với bốn khái niệm 2.3. Nghĩa biểu thái Ngoài hai thành phần nghĩa biểu vật và nghĩa biểu niệm khi xác định nghĩa của từ người ta còn phân biệt một thành phần nghĩa nữa, đó là nghĩa ngữ dụng hay còn gọi là nghĩa biểu thái, nghĩa hàm chỉ. Nghĩa biểu thái (nghĩa ngữ dụng, nghĩa hàm chỉ) bắt nguồn từ chức năng biểu thái của từ, nó biểu thị thái độ, tình cảm, cách đánh giá của người sử dụng ngôn ngữ đối với sự vật được gọi tên. Như vậy, nghiên cứu nghĩa biểu thái, nó đặt trong mối quan hệ với người sử dụng ngôn ngữ, biểu hiện ở thái độ: người ta ứng sử như thế nào trước một sự vật được gọi tên; ở các cung bậc tình cảm: vui, buồn, lo ghét, yêu, sầu ; ở trong cách đánh giá: con người đánh giá như thế nào trước một sự vật hiện tượng trong thực tế khách quan, ví dụ: đánh giá về lượng nhiều hay ít, về chất tốt hay xấu, về cường độ nhanh hay chậm, về phương hướng xa hay gần Trong hệ thống từ vựng, nghĩa biểu thái của từ cũng biểu hiện không đồng đều giữa các từ: những từ có ý nghĩa biểu thái cao nhất là các từ cảm, các trợ từ : ái, ôi, a, chao ôi ; những từ có nghĩa biểu thái thấp hơn là nhóm từ vừa có ý nghĩa định danh vừa có ý nghĩa biểu thái, đó là những từ ghép, láy sắc thái hoá và một số từ đơn có ý nghĩa biểu thái ví dụ: lom khom, khấp khỉnh, tấp tỉnh, đen sì, đỏ làu Nhóm từ có ý nghĩa sắc thái hoá thấp nhất là nhóm từ có nghĩa định danh thông thường. Muốn tìm hiểu ý nghĩa sắc thái hoá của những từ định danh thông thường phải đặt nó trong mối quan hệ với dãy đồng nghĩa để ta so sánh từ này với từ kia, xét nó ở mức độ nào đó. Ví dụ dãy đồng nghĩa: đi, chuồn, phắn, lặn. Như vậy, nghĩa của từ có ba thành phần: Nghĩa biểu vật gọi tên sự vật bên ngoài (khách quan), cụ thể; Nghĩa biểu niệm chỉ khái niệm bên trong (bản chất), trừu tượng; Nghĩa biểu thái chỉ ý nghĩa đi kèm thái độ, cảm xúc của Phan Thị Hồng K30B - GDTH 10 [...]... tình Từ cây trong các ngữ cảnh Cây đời mãi mãi xanh tươi (Xuân Diệu) và Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm (Huy Cận) mang nghĩa bóng Phan Thị Hồng 19 K30B - GDTH Khoá luận tốt nghiệp Chương 2 Thực trạng khả năng phát hiện và hiểu ý nghĩa từ ngữ của học sinh qua các bài tập đọc lớp 4,5 Nguyên nhân và các biện pháp khắc phục Việc tiến hành khảo sát khả năng phát hiện và hiểu ý nghĩa từ ngữ qua các bài tập đọc. .. GDTH Khoá luận tốt nghiệp (Tiểu học Xuân Phú) Đến lớp 5 thì khả năng phát hiện từ của học sinh cũng tăng lên nhưng không đáng kể Cụ thể Số học sinh tìm đúng đầy đủ các từ ngữ theo yêu cầu của đề bài của học sinh lớp 5 là 25/125 bài = 20% Trong đó số bài tìm đúng đầy đủ các từ ngữ theo cầu của đề bài của học sinh lớp 4 là 23/134 bài = 17% Tất cả các bài ở lớp 5 đều tìm được đúng ít nhất là 3 từ Cụ thể... giữa các nghĩa là cần thiết khi đi tìm hiểu nghĩa của từ Có nhiều căn cứ để phân loại các kiểu nghĩa của từ 5.1 Căn cứ vào sự hình thành và phát triển của các nghĩa, có thể phân nghĩa của từ thành: nghĩa gốc và nghĩa phái sinh Nghĩa gốc là nghĩa vốn có của từ, là nghĩa đầu tiên được dùng mà không xuất phát từ bất cứ một nghĩa nào khác Nghĩa phái sinh (nghĩa nhánh, nghĩa chuyển) là nghĩa bắt nguồn từ nghĩa. .. K30B - GDTH Khoá luận tốt nghiệp khai thác triệt để cái hay cái đẹp trong từ để nâng lên mức cao nhất chất lượng nội dung và hình thức câu văn nói và câu văn viết của mình Vì vậy để biết được khả năng hiểu ý nghĩa từ ngữ của học sinh, lấy cơ sở là bài tập đọc lớp 4 5 chúng tôi đưa ra bài tập khảo sát với từng khối lớp 4, 5, như sau 2.1 Kết quả khảo sát Lớp 4 Đề bài: Đọc kỹ bài tập đọc: “Dế Mèn bênh... Bài tập phát hiện từ ngữ Nội dung của mỗi đoạn trích, mỗi tác phẩm đều được thể hiện trên những từ ngữ có trên văn bản Vì vậy việc phát hiện từ ngữ biểu hiện một nội dung nào đó trong tác phẩm là bước đầu tiên quan trọng để từ đó các em có thể rút ra nội dung ý nghĩa của toàn tác phẩm, thấy được cái hay cái đẹp của tác phẩm đó Và việc phát hiện ra từ ngữ là biểu hiện ban đầu của việc hiểu ý nghĩa của. .. hiện và hiểu ý nghĩa từ ngữ qua các bài tập đọc của học sinh lớp 4,5 thông qua ba dạng bài tập: Dạng 1: Bài tập phát hiện từ ngữ Dạng 2: Bài tập giải nghĩa từ ngữ Dạng 3: Bài tập cảm thụ từ ngữ Việc khảo sát được thực hiện tại khối lớp 4, 5 thuộc hai trường tiểu học - Trường Tiểu học Xuân Phú – Xuân Trường – Nam Định (khu vực nông thôn) - Trường Tiểu học Trưng Nhị – Thị xã Phúc Yên – Vĩnh Phúc (khu... Ví dụ: mai phục (hiểu sai 72,4%) 2.2 Nguyên nhân Nghĩa của mỗi từ là một hợp thể phức tạp bao gồm nhiều lớp nghĩa (nghĩa từ vựng, nghĩa ngữ pháp), mỗi từ vừa mang nghĩa khái quát của cả một lớp từ, vừa mang nghĩa riêng của nó, trong từng hoàn cảnh nghĩa của từng từ lại bộc lộ một cách cụ thể Mà đặc biệt đối với học sinh tiểu học để hiểu một cách đầy đủ chính xác nghĩa của mỗi từ trong từng hoàn cảnh... đúng được 3 từ, ngữ Lớp 5 Tiểu học Xuân Phú: 4/65 bài = 6,1% Lớp 5 Tiểu học Trưng Nhị: 0/60 bài = 0% Tìm đúng được 4 từ, ngữ Lớp 5 Tiểu học Xuân Phú: 6/65 bài = 9,2% Lớp 5 Tiểu học Trưng Nhị: 5/60 bài = 8,3% Tìm đúng được 5 từ, ngữ Lớp 5 Tiểu học Xuân Phú: 12/65 bài = 18,5% Lớp 5 Tiểu học Trưng Nhị: 12/60 bài = 20% Tìm đúng được 6 từ, ngữ Lớp 5 Tiểu học Xuân Phú: 17/65 bài = 26,1% Lớp 5 Tiểu học Trưng... 115 95,9 8 Qua các bảng số liệu trên đây ta thấy Phan Thị Hồng 34 K30B - GDTH Khoá luận tốt nghiệp Các từ láy như: chùn chùn, thui thủi hay các từ ghép sắc thái hoá như ngọt lựng, thơm nồng thì số lượng học sinh hiểu đúng là rất cao Ví dụ: ngọt lựng (83,3%) Khả năng hiểu nghĩa các thành ngữ của học sinh là rất thấp Ví dụ: kéo bè kéo cánh (3,3%) Khả năng hiểu nghĩa các từ ghép Hán Việt của học sinh cũng... Trưng Nhị: 8/60 bài = 13,1% Tìm đúng được 7 từ, ngữ Lớp 5 Tiểu học Xuân Phú: 18/65 bài = 27,7% Lớp 5 Tiểu học Trưng Nhị: 18/60 bài = 30% Tìm đúng được 8 từ, ngữ Lớp 5 Tiểu học Xuân Phú: 8/65 bài = 12,3% Lớp 5 Tiểu học Trưng Nhị: 17/60 bài = 28,3% Ở lớp 5 các em vẫn mắc phải lỗi nhầm lẫn giữa ranh giới từ, ngữ và câu Rất nhiều bài các em chép hoàn toàn câu thơ có chứa từ ngữ cần phát hiện Phan Thị Hồng . trạng khả năng phát hiện và hiểu ý nghĩa từ ngữ của học sinh qua các bài tập đọc lớp 4 ,5 Nguyên nhân và các biện pháp khắc phục. Việc tiến hành khảo sát khả năng phát hiện và hiểu ý nghĩa từ ngữ qua các. nghiên cứu nghĩa của từ trong chương trình tiểu học. Sau đó khảo sát khả năng phát hiện và hiểu ý nghĩa từ ngữ của học sinh qua ba dạng bài tập Bài tập phát hiện từ ngữ Bài tập giải nghĩa từ ngữ Bài tập. qua các bài tập đọc của học sinh lớp 4 ,5 thông qua ba dạng bài tập: Dạng 1: Bài tập phát hiện từ ngữ. Dạng 2: Bài tập giải nghĩa từ ngữ. Dạng 3: Bài tập cảm thụ từ ngữ. Việc khảo sát được thực hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát khả năng phát hiện và hiểu ý nghĩa từ ngữ của học sinh qua các bài tập đọc lớp 4, 5_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH., Khảo sát khả năng phát hiện và hiểu ý nghĩa từ ngữ của học sinh qua các bài tập đọc lớp 4, 5_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH., Khảo sát khả năng phát hiện và hiểu ý nghĩa từ ngữ của học sinh qua các bài tập đọc lớp 4, 5_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH.

Từ khóa liên quan