Chữa lỗi chính tả cho học sinh tiểu học_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH

93 1,848 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 18:28

Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Mai Lời cảm ơn Trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu khoá luận này tôi không khỏi lúng túng và bỡ ngỡ. Nhng dới sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của Th.S Lê Thị Lan Anh, tôi đã từng bớc tiến hành và hoàn thành khoá luận với đề tài: Chữa lỗi chính tả cho học sinh tiểu học. Qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Lê Thị Lan Anh, các thầy cô giáo trong khoa Giáo dục Tiểu học, các thầy cô giáo trong khoa Ngữ văn và các thầy cô giáo trờng Đại học S phạm Hà Nội 2 đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2008 Sinh viên Nguyễn Thị Mai 1 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Mai Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, căn cứ, kết quả có trong khoá luận là trung thực. Đề tài này cha đợc công bố trong bất kì công trình khoa học nào khác. 2 Kho¸ luËn tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Mai Danh môc C¸c kÝ hiÖu viÕt t¾t § : ®óng K.§ : kh«ng ®óng K®d : kh«ng ®¸nh dÊu S : sai SGK : s¸ch gi¸o khoa THBL : Trêng TiÓu häc B¹ch Long THLQA : Trêng TiÓu häc Lu Quý An 3 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Mai Mục lục Trang Mở đầu 1. Lí do chọn đề tài 6 2. Lịch sử vấn đề 7 3. Mục đích nghiên cứu 9 4. Đối tợng, phạm vi nghiên cứu 9 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 9 6. Phơng pháp nghiên cứu 10 7. Cấu trúc khoá luận 10 Nội dung 11 Chơng 1. Cơ sở lí luận 11 1.1. Khái niệm chính tả 11 1.2. Căn cứ để viết đúng chính tả 11 1.3. Quy định về chính tả 13 1.4. Khái niệm lỗi chính tả 22 1.5. Phân loại lỗi chính tả 23 1.6. Việc dạy chính tả ở trờng tiểu học 26 Chơng 2. Thực trạng các lỗi chính tả của học sinh tiểu học 34 2.1. Khảo sát thực trạng lỗi chính tả của học sinh tiểu học 34 qua các bài viết chính tả, bài làm văn viết lớp 4, lớp 5 2.2. Khảo sát thực trạng lỗi chính tả của học sinh tiểu học 39 qua phiếu điều tra (ankét) Chơng 3. Một số biện pháp chữa lỗi chính tả cho học sinh tiểu học 47 3.1. Nguyên nhân và cách chữa lỗi chính tả 47 3.2.1. Nguyên nhân và cách chữa lỗi chính tả về âm 47 3.1.2. Nguyên nhân và cách chữa lỗi chính tả về vần 50 4 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Mai 3.1.3. Nguyên nhân và cách chữa lỗi chính tả về thanh điệu 51 3.2. Nguyên nhân chung và một số biện pháp giúp học 53 sinh tiểu học viết đúng chính tả 3.2.1. Nguyên nhân chung 53 3.2.2. Một số biện pháp giúp học sinh tiểu học 54 viết đúng chính tả 3.3. Những kiến nghị, đề xuất 64 3.4. Các dạng bài tập luyện viết đúng chính tả 66 Kết luận 67 Phụ lục 68 Tài liệu tham khảo 91 5 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Mai Mở đầu 1. Lí do chọn đề tài Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục tiểu học giữ vai trò nền tảng với mục đích và nhiệm vụ là trang bị những cơ sở ban đầu quan trọng nhất cho ngời công dân, ngời lao động tơng lai. Đó là những ngời phát triển toàn diện, có tri thức và có tay nghề, có năng lực thực hành, tự chủ, sáng tạo. Đáp ứng yêu cầu của giáo dục, các môn học ở tiểu học dần chú trọng hình thành rèn luyện cho học sinh các kĩ năng học tập. Cùng với các môn học khác, môn Tiếng Việt chú trọng hình thành, rèn luyện cho học sinh các kĩ năng sử dụng tiếng Việt để phục vụ cho hoạt động học tập và giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những phân môn quan trọng của Tiếng Việt đó là phân môn Chính tả, nhằm củng cố cho các em những quy tắc sử dụng hệ thống chữ viết, làm cho các em nắm vững các quy tắc đó và hình thành kĩ năng viết (đọc, hiểu chữ viết), thông thạo tiếng Việt. ở tiểu học hiện nay chơng trình Tiếng Việt nói chung và chơng trình Chính tả nói riêng đã có nhiều đổi mới rõ rệt so với trớc. Chơng trình Chính tả đã hớng đến dạy cho học sinh những tri thức và kĩ năng chính tả, phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ ở dạng thức viết vào hoạt động giao tiếp. Chơng trình Chính tả không chỉ củng cố, hoàn thành tri thức cơ bản về hệ thống chữ viết và hệ thống ngữ âm tiếng Việt, cung cấp tri thức cơ bản về hệ thống quy tắc chuẩn, thống nhất chính tả tiếng Việt, trang bị cho học sinh một công cụ quan trọng để học tập và giao tiếp mà còn phát triển t duy ngôn ngữ và phát triển t duy khoa học cho học sinh. Vì vậy, trong dạy học chính tả tiếng Việt giáo viên phải đặc biệt chú ý uốn nắn các em thực hiện các hoạt động một cách chính xác, tránh trờng hợp 6 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Mai để tồn tại ở các em lối mòn sau này rất khó sửa. Trên thực tế, trong các bài viết, các bài làm văn của học sinh tiểu học, các em vẫn còn mắc các lỗi chính tả. Để dạy Chính tả đợc tốt, chúng tôi nhận thức việc nghiên cứu các lỗi chính tả của học sinh, xác định đợc khó khăn mà học sinh gặp phải là rất cần thiết. Công việc này giúp chúng tôi rất nhiều trong việc tìm ra cách hạn chế các lỗi chính tả của học sinh, đồng thời có hớng dạy học Chính tả cho các em phù hợp và hiệu quả hơn. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu, đi sâu tìm hiểu đề tài: Cha li chớnh t cho hc sinh tiu hc. Chúng tôi mong muốn thông qua tìm hiểu thực trạng lỗi chính tả của các em, đa ra cách chữa và các biện pháp giúp các em viết đúng chính tả sẽ đem lại cho chúng tôi những kinh nghiệm quý báu phục vụ cho việc giảng dạy sau này. 2. Lịch sử vấn đề Từ lâu chính tả tiếng Việt đã đợc nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Năm 1976, tác giả Hoàng Phê trong cuốn Tạp chí ngôn ngữ đã đa ra một số nguyên tắc giải quyết vấn đề chuẩn hoá chính tả. Tác giả cho rằng hiện nay chúng ta đang cần phải: xác định chuẩn chính tả đối với một số âm tiết mà chính tả cha nhất trí, quy định cách viết các từ nhiều âm tiết, quy định cách dùng chữ hoa, cách viết các âm riêng nhiều âm tiết, kể cả các tên riêng nớc ngoài phiên âm, Đến năm 1998, Phan Thiều trong cuốn Rèn luyện ngôn ngữ, tập 1, Nxb Giáo dục, khi nghiên cứu về chính tả đã dành gần 100 trang để bàn về vấn đề luyện chính tả, đa ra một loạt bài tập chính tả phân biệt và một số quy định về chính tả. Đặc biệt, tác giả đã đi tìm hiểu Chính tả là gì?, đặc điểm chính tả tiếng Việt từ đó đa ra ba căn cứ để viết đúng chính tả: căn cứ ngữ âm, căn cứ ngữ nghĩa, căn cứ quy tắc. Trong cuốn Tiếng Việt thực hành, năm 2001, Nxb Giáo dục, Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) lại đề cập đến vấn đề tìm hiểu quy tắc viết hoa và quy 7 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Mai tắc phiên âm tiếng nớc ngoài. Đặc biệt tác giả bàn kĩ về lỗi chính tả mà học sinh thờng mắc phải, tác giả phân loại lỗi chính tả thành: các lỗi về thanh điệu, các lỗi về vần và các lỗi về phụ âm đầu. Trên cơ sở phát hiện ra các lỗi tác giả đa ra cách khắc phục chung và giới thiệu một vài mẹo giúp giải quyết phần nào những lỗi đó. Còn trong cuốn Dạy học chính tả ở Tiểu học, Nxb giáo dục, tác giả Hoàng Trung Thông - Đỗ Xuân Thảo, năm 2003 đã nghiên cứu một vấn đề quan trọng của chính tả đó là mẹo luật chính tả theo quy tắc ngữ nghĩa và thói quen. Đồng thời, tác giả cũng bàn về vấn đề kĩ năng chính tả bao gồm: kĩ năng chính tả các từ hay âm tiết có bộ phận âm đầu, kĩ năng chính tả các từ hay âm tiết có âm cuối là phụ âm, kĩ năng chính tả các âm chính. Đến Tạp chí ngôn ngữ, số 11, năm 2003, T.S Vũ Kim Bảng lại bàn về vấn đề: đặt dấu thanh trong chính tả tiếng Việt hiện trạng và giải pháp. Tác giả đã trình bày những điểm đã thống nhất và những điểm cha thống nhất về đặt dấu thanh. Đặc biệt, tác giả đã đa ra đợc giải pháp - đó là những quy tắc thuần tuý dựa vào hình thức chữ viết. Trong cuốn Sổ tay chính tả, năm 2006, Học viện Báo chí và tuyên truyền do tác giả Hoàng Anh (chủ biên) khi nghiên cứu về những cặp tiếng tiêu biểu với ch/tr, d/r/gi, l/n, s/x, tác giả đã đa ra một số mẹo luật để phân biệt chúng. Ngoài ra, tác giả còn dành hẳn phần phụ lục để nghiên cứu về một số quy tắc kết hợp chính tả tiếng Việt, mẹo giúp khắc phục nhầm lẫn thanh hỏi (?) với thanh ngã (~), mẹo khắc phục các lỗi về vần và quy tắc đơn giản để đánh dấu thanh điệu. Còn trong cuốn Để viết đúng tiếng Việt, Nxb Trẻ, năm 2006, tác giả Nguyễn Khánh Nồng lại chủ yếu đi nghiên cứu vấn đề lỗi chính tả có tính chất chuyên sâu nh: thế nào là lỗi chính tả, làm thế nào để khắc phục lỗi chính tả nói trên, quy tắc viết hoa, quy tắc viết chữ ghi âm. Trên cơ sở đó, đa ra các lỗi và cách khắc phục. 8 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Mai Và gần với đề tài chúng tôi nghiên cứu là cuốn Dùng từ viết câu và soạn thảo văn bản, Nxb Giáo dục, 2007, tác giả Nguyễn Thị Ly Kha đã nghiên cứu về chính tả, viết đúng chính tả với trọng tâm là các quy tắc chính tả tiếng Việt và chữa các lỗi thông thờng về chính tả. Đặc biệt, ở phần phụ lục của cuốn sách, tác giả đã trích quy định tạm thời về cách viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa. 3. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nắm vững đặc điểm của chính tả tiếng Việt và xuất phát từ các bài viết chính tả, bài tập làm văn viết của học sinh đã thống kê, khảo sát phân tích; từ đó tìm ra nguyên nhân sai và các biện pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lợng dạy học phân môn Chính tả nói riêng và dạy học Tiếng Việt ở tiểu học nói chung. 4. Đối tợng, phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tợng nghiên cứu của đề tài Các lỗi chính tả của học sinh tiểu học thờng mắc qua các bài viết chính tả, bài tập làm văn viết của học sinh lớp 4, lớp 5, cách chữa và các biện pháp khắc phục. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Trong khóa luận này, chúng tôi đi vào thực tế tìm hiểu các lỗi chính tả của học sinh tiểu học qua các bài viết chính tả, bài tập làm văn viết của học sinh lớp 4, lớp 5. Nhng do thời gian và điều kiện không cho phép, chúng tôi chỉ có thể điều ta thực tế ở hai trờng tiểu học: - Trờng Tiểu học Lu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Trờng Tiểu học Bạch Long, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu những vấn đề lí luận chính tả, khái niệm chính tả, căn cứ để viết đúng chính tả, khái niệm lỗi chính tả, phân loại lỗi chính tả. 9 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Mai - Tìm hiểu thực trạng lỗi chính tả của học sinh qua các bài viết chính tả, bài tập làm văn viết lớp 4, lớp 5. - Thông qua các bài tập trắc nghiệm về chính tả để kiểm tra và đánh giá năng lực viết đúng chính tả của học sinh tiểu học. - Tìm hiểu nguyên nhân của việc mắc lỗi từ đó đa ra cách chữa và các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lợng bài viết chính tả và bài tập làm văn viết của học sinh. - Đa ra hệ thống bài tập luyện viết đúng chính tả cho học sinh tiểu học. 6. Phơng pháp nghiên cứu Trong đề tài này, chúng tôi đã sử dụng phơng pháp thống kê để tập hợp các loại lỗi chính tả của học sinh. Sau đó dùng phơng pháp phân tích để tìm ra lỗi sai, phân tích các lỗi. Và phơng pháp tổng hợp giúp chúng tôi đánh giá, nhìn nhận vấn đề một cách khái quát. 7. Cấu trúc khoá luận Mở đầu Nội dung Chơng 1: Cơ sở lí luận Chơng 2: Thực trạng các lỗi chính tả của học sinh tiểu học Chơng 3: Một số biện pháp chữa lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Kết luận Phụ lục 10 [...]... lại kết quả đúng - Học sinh làm bài tập đúng vào vở hoặc vở bài tập 3 Củng cố, dặn dò - Nếu còn thời gian, có thể cho học sinh làm bài tập hoặc chơi trò chơi củng cố - Dặn dò học sinh làm bài tập ở nhà Chơng 2 33 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Mai Thực trạng các lỗi chính tả của học sinh tiểu học 2.1 Khảo sát thực trạng lỗi chính tả của học sinh tiểu học qua các bài viết chính tả, bài tập làm văn... 30 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Mai - Nhận xét bài viết chính tả của học sinh mà giáo viên đã thu về chấm từ buổi trớc Nêu một số lỗi tiêu biểu, nhắc nhở học sinh cách sửa chữa và khắc phục lỗi 2 Dạy bài mới 2.1 Giới thiệu bài mới Giáo viên nêu yêu cầu của bài viết chính tả và các bài tập chính tả âm - vần 2.2 Hớng dẫn học sinh viết chính tả đoạn bài a) Tìm hiểu bài viết chính tả - Cho học sinh đọc... và chữa lỗi - Giáo viên đọc lại bài chính tả đã viết, chỉ dẫn cách viết hiện tợng chính tả khó trong mỗi câu để học sinh đối chiếu với bài viết chính tả của mình để phát hiện và chữa lỗi * Chú ý: Với bài Chính tả tập chép hoặc nhớ - viết, giáo viên không đọc bài cho học sinh viết mà cho hoc sinh chép lại bài chính tả trên bảng phụ hoặc trong SGK (tập chép) hoặc nhớ và viết lại bài chính tả (đã học. .. chính tả Lớp 5: Mỗi tuần có một tiết chính tả + Hình thức chính tả: nghe - viết, nhớ - viết + Kiến thức và kĩ năng chính tả: viết đúng một bài chính tả cha đợc học với tốc độ nhanh, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng quy định; lập sổ tay chính tả, ôn tập quy tắc chính tả; chính tả phơng ngữ 1.6.2 Cấu trúc bài chính tả 26 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Mai Cấu trúc bài chính tả gồm hai phần: - Phần 1: Chính. .. các bài viết của học sinh - Thống kê các lỗi - Trò chuyện, trao đổi với giáo viên và học sinh 2.1.3 Cách thức tiến hành Chúng tôi thu các bài viết chính tả, bài tập làm văn viết của học sinh chấm và thống kê lỗi chính tả theo các chỉ số sau: - Lỗi chính tả về âm - Lỗi chính tả về vần - Lỗi chính tả về thanh điệu 2.1.4 Kết quả điều tra a) Kết quả thống kê và phân loại 34 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị... tả (nhớ - viết) + Kĩ năng chính tả cần luyện: tập viết hoa tên địa lí nớc ngoài; tập phát hiện, sửa lỗi chính tả quy tắc và chính tả phơng ngữ Lớp 4: Mỗi tuần có một tiết chính tả + Hình thức chính tả: nghe - viết, nhớ - viết + Kiến thức và kĩ năng chính tả: nghe viết chính tả tốc độ nhanh, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng quy định; lập sổ tay chính tả, ôn tập các quy tắc chính tả đã học, sửa lỗi chính. .. tiết Chính tả trớc đó) 2.3 Hớng dẫn học sinh làm bài tập Chính tả âm - vần 32 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Mai Giáo viên hớng dẫn học sinh làm tất cả các bài tập bắt buộc và một số bài tập lựa chọn (tuỳ đặc điểm phơng ngữ của học sinh) theo quy định chung sau :Học sinh đọc yêu cầu của bài tập - Học sinh làm bài tập (cá nhân hoặc thảo luận nhóm/ theo cặp) - Một số học sinh báo cáo kết quả, các học sinh. .. tra năng lực ghi nhớ của học sinh và đợc thực hiện ở giai đoạn học sinh đã quen và nhớ hình thức chữ viết của tiếng Việt - Phần 2: Chính tả âm - vần Phần chính tả âm - vần gồm các bài tập luyện kĩ năng chính tả cho học sinh Có hai nhóm bài tập âm - vần: + Nhóm bài tập bắt buộc dành cho mọi đối tợng học sinh Đây là các bài tập nhằm cung cấp kiến thức, kĩ năng chính tả cho học sinh các vùng, các miền... viết chính tả * Viết bài tập chép (nhìn- viết) - Học sinh nhìn lên bảng (bảng phụ) giáo viên đã viết sẵn bài chính tả hoặc nhìn SGK - Cho học sinh chép bài; giáo viên quan sát, nhắc nhở, giúp học sinh thực hiện đúng theo yêu cầu + Cách trình bày văn bản (đúng mẫu) + Nội dung văn bản có chính xác không (không mắc lỗi chính tả, không thừa, không thiếu chữ) * Đọc bài chính tả cho học sinh viết (kiểu bài chính. .. chính tả ngắn Lớp 2: Mỗi tuần có hai tiết chính tả + Hình thức chính tả: tập chép, nghe - viết + Kĩ năng chính tả cần luyện: tập viết hoa tên ngời, địa danh Việt Nam, tập viết một số tiếng có vần khó; rèn luyện thói quen sửa lỗi chính tả và trình bày bài chính tả đúng quy định; chính tả phơng ngữ Lớp 3 : Một tuần có hai tiết chính tả + Hình thức chính tả: nghe - viết, nhớ lại bài đã thuộc để viết chính . các lỗi chính tả của học sinh tiểu học Chơng 3: Một số biện pháp chữa lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Kết luận Phụ lục 10 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Mai Nội dung Chơng 1 Cơ sở lí luận 1.1 viết chính tả, bài làm văn viết lớp 4, lớp 5 2.2. Khảo sát thực trạng lỗi chính tả của học sinh tiểu học 39 qua phiếu điều tra (ankét) Chơng 3. Một số biện pháp chữa lỗi chính tả cho học sinh tiểu. chính tả, khái niệm chính tả, căn cứ để viết đúng chính tả, khái niệm lỗi chính tả, phân loại lỗi chính tả. 9 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Mai - Tìm hiểu thực trạng lỗi chính tả của học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chữa lỗi chính tả cho học sinh tiểu học_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH, Chữa lỗi chính tả cho học sinh tiểu học_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH, Chữa lỗi chính tả cho học sinh tiểu học_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH

Từ khóa liên quan