Tìm hiểu những khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH

76 1,637 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 18:28

Khoá luận tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ************** ĐỖ THỊ THU TRANG TÌM HIỂU NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯU QUÝ AN, THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Tâm lý học HÀ NỘI – 2008 Đỗ Thị Thu Trang 1 K30A – GDTH Khoá luận tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ************** ĐỖ THỊ THU TRANG TÌM HIỂU NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯU QUÝ AN, THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Tâm lý học Người hướng dẫn khoa học: Th.S HÀ KIM DUNG HÀ NỘI – 2008 Đỗ Thị Thu Trang 2 K30A – GDTH Khoá luận tốt nghiệp Lời cảm ơn Trong quá trình nghiên cứu đề tài: "Tìm hiểu những khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc", em đã gặp phải một số khó khăn vì đây là lần đầu tiên nghiên cứu khoa học. Nhưng được sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của Th.s Hà Kim Dung, cùng sự giúp đỡ của các cô giáo Nguyễn Thị Đức - giáo viên chủ nhiệm lớp 4A1, Nguyễn Thị Minh - giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2 và Nguyễn Thị Tuyết Mai - giáo viên chủ nhiệm lớp 4A3, cùng toàn thể các em học sinh trường tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, các thầy, cô trong tổ bộ môn Tâm lí - Giáo dục, các thầy cô trong khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, bạn Lê Thị Yến cùng nhóm. Qua đây, em xin trân trọng gửi tới các thầy cô, các bạn sinh viên, các em học sinh, đặc biệt xin trân trọng gửi tới cô giáo Hà Kim Dung lời cảm ơn, sự biết ơn chân thành và sâu sắc nhất. Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008 Sinh viên Đỗ Thị Thu Trang Đỗ Thị Thu Trang 3 K30A – GDTH Khoá luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Khóa luận tốt nghiệp này là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu của tôi dưới sự chỉ bảo, dìu dắt của các thầy cô giáo, đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Hà Kim Dung. Khóa luận tốt nghiệp với đề tài: "Tìm hiểu những khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc" không có sự trùng lặp với các khóa luận khác và kết quả thu được trong đề tài là hoàn toàn xác thực. Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008 Sinh viên Đỗ Thị Thu Trang Đỗ Thị Thu Trang 4 K30A – GDTH Khoá luận tốt nghiệp MỤC LỤC Mở đầu 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Đối tượng, khách thể nghiên cứu 2 4.1. Đối tượng nghiên cứu 2 4.2. Khách thể nghiên cứu 2 5. Phạm vi nghiên cứu 2 6. ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 3 7. Giả thuyết khoa học 3 8. Phương pháp nghiên cứu 3 9. Dự kiến dàn ý công trình nghiên cứu 4 Nội dung 5 Chương 1. Cơ sở lí luận 5 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 5 1.2. Những vấn đề lí luận chung 7 1.2.1. Giao tiếp là gì? 7 1.2.2. Các trở ngại trong giao tiếp 9 1.2.3. Đặc điểm giao tiếp của học sinh Tiểu học 11 1.2.4. Một số nét về nhân cách học sinh Tiểu học 12 Chương 2. Thực trạng khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 15 2.1. Biểu hiện của khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 15 2.1.1. Khó khăn trong giao tiếp với giáo viên 15 2.1.2. Khó khăn trong giao tiếp với bạn bè 18 2.1.3. Khó khăn trong giao tiếp với người thân trong gia đình 23 2.2. Nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh 27 Đỗ Thị Thu Trang 5 K30A – GDTH Khoỏ lun tt nghip Vnh Phỳc 2.2.1. Nguyờn nhõn ch quan 27 2.2.2. Nguyờn nhõn khỏch quan 32 Chơng 3. Một số tác động thử nghiệm nhằm hạn chế khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 trờng Tiểu học Lu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 40 3.1. Mục đích thử nghiệm 40 3.2. Cơ sở khoa học để lựa chọn các biện pháp thử nghiệm 40 3.3. Nội dung thử nghiệm 41 3.4. Kết quả của quá trình thử nghiệm 41 3.4.1. Kết quả thử nghiệm một số biện pháp tác động nhằm giảm bớt khó khăn trong giao tiếp với giáo viên 41 3.4.2. Kết quả thử nghiệm một số biện pháp tác động nhằm giảm bớt khó khăn trong giao tiếp với bạn bè 47 3.4.3. Kết quả thử nghiệm một số biện pháp tác động nhằm giảm bớt khó khăn trong giao tiếp với gia đình 50 Kết luận và kiến nghị 53 1. Kết luận 53 2. Kiến nghị 54 Phụ lục 56 Phụ lục 1. Phiếu trng cầu ý kiến 56 Phiếu số 1 56 Phiếu số 2 60 Phụ lục 2. Một số trò chơi 62 1. Trò chơi: "Hiểu nhau" 62 2. Trò chơi: "Nếu thì " 63 3. Trò chơi: "Đặt tên cho bạn" 63 Tài liệu tham khảo 65 Th Thu Trang 6 K30A GDTH Khoá luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thu Trang 7 K30A – GDTH Khoá luận tốt nghiệp MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Con người từ khi xuất hiện trên Trái đất, để có thể tồn tại và phát triển, đã không ngừng nhận thức thế giới xung quanh cũng như thế giới bên trong mình. Trong quá trình nhận thức, loài người phải tiến hành giao tiếp, không chỉ để trao đổi thông tin, truyền đạt kinh nghiệm, mà còn trao đổi cả tư tưởng, tình cảm, góp phần làm cho cuộc sống của mình trở nên đa dạng, phong phú. Việc trao đổi, truyền đạt những kinh nghiệm đã được tích lũy, đã được khái quát hóa và hệ thống hóa dẫn đến sự ra đời của hoạt động giáo dục. Nhờ có giáo dục mà nhân cách con người được hình thành và phát triển đúng đắn. Ở lứa tuổi học sinh Tiểu học, nhân cách đang được hình thành và phát triển. Lúc này, giao tiếp cũng có vị trí đặc biệt quan trọng, bởi vì các phẩm chất nhân cách chỉ được hình thành trong hoạt động học, hoạt động cùng nhau, trong đó giao tiếp là điều kiện. Đối với học sinh bậc Tiểu học, sự phát triển chung nhiều mặt của nhân cách, trong đó đặc biệt là sự phát triển thể chất và ngôn ngữ ảnh hưởng rất lớn đến việc giao tiếp với những người xung quanh. Lúc này, cơ thể trẻ đang có sự phát triển mạnh mẽ, hoạt động học tập, vui chơi cũng được mở rộng, theo đó, vốn ngôn ngữ của trẻ cũng mở rộng thêm. Mặt khác, trình độ phát triển tâm lý của giai đoạn lứa tuổi này cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển nhu cầu giao tiếp của các em. Có thể nói, đây là giai đoạn "quá độ" chuyển từ tuổi nhi đồng sang tuổi thiếu niên, đã tạo sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động giao tiếp, nhất là giao tiếp với bạn cùng tuổi. Vì thế, học sinh cuối bậc Tiểu học sẽ gặp phải một số khó khăn trong giao tiếp. Nội dung những khó khăn đó như thế nào, nhiều hay ít, cản trở đến Đỗ Thị Thu Trang 8 K30A – GDTH Khoá luận tốt nghiệp hoạt động học tập, vui chơi của các em như thế nào cần phải được nghiên cứu để xác định những biện pháp và nội dung giáo dục phù hợp cũng như điều khiển, điều chỉnh quá trình phát triển nhân cách của học sinh lứa tuổi này. 2. Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu những khó khăn học sinh lớp 4 gặp phải trong giao tiếp và nguyên nhân dẫn đến những khó khăn này. - Tiến hành thử nghiệm nhằm tìm ra những biện pháp tác động để hạn chế khó khăn trong giao tiếp cho học sinh Tiểu học. - Đề xuất một số giải pháp để giảm khó khăn của học sinh trong quá trình giao tiếp. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu cơ sở lý luận của đề tài. - Xây dựng phiếu điều tra tìm hiểu khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4. - Tiến hành điều tra qua một số phương pháp nghiên cứu để lấy số liệu. - Phân tích kết quả nghiên cứu để làm rõ khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 và nguyên nhân gây ra khó khăn này. - Đề xuất một số biện pháp tác động nhằm giảm bớt khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4. 4. Đối tượng, khách thể nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu - Khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 4.2. Khách thể nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu là học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 5. Phạm vi nghiên cứu Đỗ Thị Thu Trang 9 K30A – GDTH Khoá luận tốt nghiệp - Nghiên cứu những khó khăn mà học sinh lớp 4 bậc Tiểu học gặp phải trong giao tiếp với giáo viên, bạn bè và những người thân trong gia đình. 6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn Đề tài nghiên cứu trên học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là quan trọng và cần thiết, trên cơ sở đó cung cấp những kiến thức, hiểu biết cơ bản về khó khăn trong giao tiếp và việc điều tra sẽ trang bị cho ta những hiểu biết về khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ đó có biện pháp tích cực giúp học sinh Tiểu học khắc phục khó khăn trong giao tiếp, góp phần tạo thuận lợi cho sự phát triển nhân cách của các em. 7. Giả thuyết khoa học Học sinh lớp 4 bậc Tiểu học là những nhân cách đang hình thành và phát triển. Mặc dù cơ thể và các đặc điểm tâm lý của các em đã phát triển hơn so với giai đoạn trước nhưng các em vẫn gặp một số khó khăn trong giao tiếp. Nếu phát hiện kịp thời những khó khăn này của các em và có biện pháp tác động đúng đắn thì sẽ tạo thuận lợi cho học sinh Tiểu học phát triển nhân cách toàn diện. 8. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp quan sát. - Phương pháp trò chuyện. - Phương pháp điều tra. - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm. - Phương pháp thực nghiệm. - Phương pháp thống kê toán toán học. Đỗ Thị Thu Trang 10 K30A – GDTH [...]... tiếp của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Khách thể nghiên cứu là 65 học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, trong đó có 30 học sinh lớp 4A 1 và 35 học sinh lớp 4A3 2.1 Biểu hiện của khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 2.1.1 Khó khăn trong giao tiếp với giáo viên Khó khăn trong giao tiếp. .. tốt nghiệp [12,tr 34] Điểm qua các công trình nghiên cứu đã cho thấy đặc điểm giao tiếp của học sinh Tiểu học Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu chưa xác định rõ khó khăn, biểu hiện và nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong giao tiếp của học sinh cuối bậc Tiểu học Vì vậy, việc tìm hiểu những khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là việc làm... trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Chương 3 Một số tác động thử nghiệm nhằm hạn chế khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Kết luận và kiến nghị 1 Kết luận 2 Kiến nghị Phụ lục Tài liệu tham khảo Đỗ Thị Thu Trang K30A – GDTH 11 Khoá luận tốt nghiệp NỘI DUNG CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Giao. .. số khó khăn trong giao tiếp với người thân trong gia đình Tuy nhiên, mức độ biểu hiện của những khó khăn này không nhiều và sự ảnh hưởng đến hoạt động giao tiếp của trẻ là không đáng kể 2.2 Nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Xuất phát từ những khó khăn trong giao tiếp mà trẻ gặp phải và ảnh hưởng tiêu cực của những. .. cực của những khó khăn này gây ra cho trẻ, nên việc tìm hiểu các nguyên nhân gây ra khó khăn trong giao tiếp để từ đó đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn là việc làm vô cùng cần thiết và cấp thiết Để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi đã tiến hành điều tra trên 16 giáo viên của trường 2.2.1... dục của mọi tổ chức cá nhân của cộng đồng nơi trẻ sống có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển nhân cách của nhi đồng Đỗ Thị Thu Trang K30A – GDTH 21 Khoá luận tốt nghiệp CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KHÓ KHĂN TRONG GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯU QUÝ AN, THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC Trong chương này, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích kết quả nghiên cứu để làm rõ khó khăn trong giao tiếp. .. 2.1.2 Khó khăn trong giao tiếp với bạn bè Khó khăn trong giao tiếp với bạn bè của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An thể hiện ở mối quan hệ của các em với các bạn cùng lứa tuổi Đỗ Thị Thu Trang K30A – GDTH 25 Khoá luận tốt nghiệp Bảng 2 Biểu hiện của khó khăn trong giao tiếp với bạn bè STT Mức độ Khó khăn Thường xuyên Thỉnh thoảng Không bao giờ SL % SL % SL % Giờ chơi thường ngồi trong lớp hoặc... lớp 1 hai trường tiểu học tỉnh Sơn La", Vũ Ngọc Hà và Lê Thị Thu Hà nhận xét: "Học sinh lớp một còn gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp Những khó khăn này có mức độ và thứ bậc không đều nhau, trong đó giao tiếp với giáo viên, trẻ gặp nhiều khó khăn nhất" [3,tr 34] Phan Thị Hạnh Mai, trong công trình nghiên cứu: "Khảo sát khả năng hòa nhập vào tập thể lớp của học sinh Tiểu học bằng trắc đạc xã hội" thì nhận... tiếp của học sinh cuối Tiểu học" , Đào Thị Oanh nhận xét: "Nội dung giao tiếp của học sinh cuối bậc Tiểu học khá đa dạng, phong phú Những vấn đề được các em quan tâm, trao đổi, bàn luận khi gặp nhau được nhóm lại và trải rộng từ lĩnh vực học tập của bản thân (là nhiệm vụ chính của các em) đến những chuyện trong gia đình, trường lớp của mình và xã hội" Đỗ Thị Thu Trang K30A – GDTH 13 Khoá luận tốt nghiệp. .. được giao lưu, kết bạn cùng các bạn khác Tuy nhiên, có thể phần lớn quỹ thời gian của trẻ là dành cho việc học tập, giáo viên lại ít tạo cơ hội để trẻ giao lưu, kết bạn nên trẻ gặp phải khó khăn trên Như vậy, mặc dù ở trong một môi trường học tập, tự tin, năng động thì học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An vẫn gặp phải một số khó khăn nhất định trong việc giao tiếp với bạn cùng tuổi Những khó khăn . TIỂU HỌC ************** ĐỖ THỊ THU TRANG TÌM HIỂU NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯU QUÝ AN, THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 15 2.1. Biểu hiện của khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 15 2.1.1. Khó khăn trong giao tiếp với. giao tiếp của học sinh Tiểu học 11 1.2 .4. Một số nét về nhân cách học sinh Tiểu học 12 Chương 2. Thực trạng khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu những khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH, Tìm hiểu những khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH, Tìm hiểu những khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lưu Quý An, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH

Từ khóa liên quan