Tổ chức trò chơi cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học nội dung hình học_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH

46 1,412 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 18:27

1 Khoá luận tốt nghiệp mở đầu 1 - lý do chọn đề tài Học sinh Tiểu học có độ tuổi từ 6 -11 tuổi, đây là giai đoạn học sinh có nhiều biến đổi trong nhận thức, trí tuệ và trong tâm sinh lý của trẻ. Hơn nữa, trong giai đoạn này nhận thức của trẻ chủ yếu là nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính cha phát triển, t duy trực quan còn chiếm u thế, t duy tởng t- ợng còn hạn chế. ở trẻ cha có khả năng tập trung chú ý lâu dài vào đối tợng, do cơ thể trẻ cha hoàn thiện về các chức năng sinh lý, vì vậy các em dễ mệt mỏi, chán nản, dễ hng phấn say mê nhng cũng dễ bị kích động bi quan. Trẻ ở độ tuổi này rất dễ bị hiểu động, tò mò thích khám phá nhng lại thiếu khả năng tự kiềm chế bản thân mình. Chúng ta biết rằng nội dung hình học ở Tiểu học nói chung, ở lớp 4,5 nói riêng chiếm khối lợng kiến thức lớn, trừu tợng, nó đòi hỏi ngời học sinh phải có sự t duy, tởng tợng và liên kết khá cao. Những bài toán hình học thờng khô khan, khó giải quyết bằng các thao tác t duy cụ thể. Vậy làm thế nào để các em có những giờ học hình sôi nổi, nhẹ nhàng mà vẫn lĩnh hội đợc tri thức. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, các nhà giáo dục đã tìm ra một phơng pháp (PP) phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mà vẫn đảm bảo cho trẻ đáp ứng mục tiêu môn học. Đó chính là PP trò chơi một trong những PP dạy học theo hớng tích cực của học sinh. PP trò chơi là một phơng pháp dạy học (PPDH) sử dụng đến các hình thức của trò chơi để qua đó giúp học sinh lĩnh hội , khám phá tri thức. Từ đó hình thành nên những kĩ năng, kĩ xảo cần thiết. Trò chơi là một hình thức học tập nhẹ nhàng, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh vào các hoạt động học tập tích cực, sáng tạo. Các em vừa có thể đợc vui chơi, giải trí nhng lại lĩnh hội đợc kiến thức trong giờ học. Sự đan xen giữa chơi mà học , học mà chơi nó giúp học sinh giảm tải đi những giờ học tẻ nhạt, căng thẳng , mệt mỏi và từ đó hình thành nên ở học sinh lòng say mê tinh thần tự khám phá tri thức. Đây là điều cần thiết phải hình thành ở học sinh trong quá trình dạy học. Đúng nh nhà tâm lý học ngời Nga B.C.Grê-nhi-xkai-a đã Vũ Thị Giang Lớp k30A Giáo dục Tiểu học 2 Khoá luận tốt nghiệp cho rằng chúng ta không những phải tạo cho trẻ thì giờ để chơi mà còn phải làm cho toàn bộ cuộc sống của trẻ đợc nuôi dỡng bằng trò chơi Chính vì những vấn đề nêu trên, tôi đã chọn cho mình đề tài T chc trũ chi cho hc sinh lp 4, 5 thụng qua dy hc ni dung hỡnh hc để tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn trong khoá luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Từ việc làm rõ cơ sở lý luận của phơng pháp trò chơi học tập chúng tôi tiến hành tìm hiểu cách sử dụng PP này trong dạy học nội dung hình học lớp 4, 5ở Tiểu học để đạt hiệu quả cao. Bên cạch đó, tìm hiểu trên thực tế việc sử dụng PP trò chơi học tập ở trờng Tiểu học và đa ra một số ý kiến đề xuất. 3. đối tợng, phạm vi nghiên cứu của đề tài 3.1. Đối tợng nghiên cứu Vấn đề sử dụng phơng pháp trò chơi học tập trong dạy học nội dung hình học lớp 4, 5. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Cách thức tổ chức trò chơi và thực tế việc tổ chức trò chơi học tập trong dạy học nội dung hình học 4, 5 ở trờng Tiểu học Thời gian: Từ ngày 18/2/2008 đến ngày 11/4/2008 4. Các phơng pháp nghiên cứu - PP nghiên cứu tài liệu lý luận - PP trò chuyện - PP điều tra, quan sát, thống kê 5. Cấu trúc khoá luận Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phụ lục, và tài liệu tham khảo, nội dung chính của khoá luận gồm: Chơng 1: Cơ sở lý luận 1.1.Đặc điểm nhận thức của học sinh cuối bậc Tiểu học 1.2. Đặc điểm môn Toán ở Tiểu học Vũ Thị Giang Lớp k30A Giáo dục Tiểu học 3 Khoá luận tốt nghiệp 1.3. Đặc điểm phơng pháp dạy học ở Tiểu học 1.4.Vai trò của trò chơi trong việc giáo dục học sinh Tiểu học 1.5. Kết luận Chơng 2: Môn toán 4, 5 và cách tổ chức trò chơi trong dạy học nội dung hình học 2.1. Môn Toán lớp 4,5 2.2. Cách tổ chức trò chơi trong dạy học nội dung hình học 4,5 2.3. Kết luận Chơng 3: Tìm hiểu việc sử dụng phơng pháp trò chơi trong dạy học nội dung hình học lp 4, 5 3.1.Tìm hiểu việc sử dụng phơng pháp trò chơi học tập trong dạy học nội dung hình học lớp 4,5 3.2. Một số ý kiến đề xuất 3.3. Giải pháp 3.4.Kết luận Vũ Thị Giang Lớp k30A Giáo dục Tiểu học 4 Khoá luận tốt nghiệp nội dung Chơng 1: Cơ sở lý luận 1.1. Đặc điểm nhận thức của học sinh cuối bậc Tiểu học Quá trình nhận thức của học sinh Tiểu học phân chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn đầu ứng lớp 1.2.3 (từ 6- 9 tuổi), ở giai đoạn này học sinh nhận thức cảm tính là chủ yếu, t duy hết sức cụ thể, giai đoạn sau ứng lớp 4.5 ( từ 9- 11 tuổi), ở giai đoạn này hệ thống tín hiện thứ hai phát triển nhng còn ở mức độ thấp. Khả năng phân tích của học sinh còn kém, các em thờng tri giác trên tổng thể, tri giác không gian chịu nhiều tác động của trờng tri giác gây ra các biến dạng, ảo giác. So với học sinh ở đầu bậc Tiểu học, các em học sinh cuối bậc Tiểu học đã có các hoạt động tri giác phát triển và đợc hớng dẫn bởi các hoạt động khác nên chinh xác dần. Sự chú ý không chủ định ở học sinh Tiểu học còn chiếm u thế. Sự chú ý này không bền vững nhất là đối với các đối tợng ít thay đổi. Do thiếu khả năng tổng hợp nên sự chú ý của học sinh còn bị phân tán nên dễ bị lôi cuốn vào hình ảnh trực quan gợi cảm. Sự chú ý của học sinh Tiểu học thờng hớng ra bên ngoài vào hành động chứ chua có khả năng hớng vào bên trong, vào t duy. Trí nhớ trực quan hình tợng và trí nhớ máy móc phát triển hơn trí nhớ logic, hình tợng hình ảnh cụ thể dễ ghi nhớ hơn là các câu chữ khô khan. ở giai đoạn cuối bậc Tiểu học trí nhớ tởng tợng có phát triển nhng còn tản mạn, ít có tổ chức vá chịu nhiều hứng thú của kinh nghiệm sống và các mẫu hình đã biết. Với các đặc điểm nhận thức của học sinh Tiểu học đã nêu ta phải lựa chọn để sử dụng PPDH vào trong quá trình giải các bài tập toán để đạt đợc hiệu quả cao, làm thế nào để thu hút đợc sự chú ý của học sinh Tiểu học, giúp học sinh Tiểu học hiểu đợc bản chất của bài toán, bản chất của vấn đề, biết cách giải một cách khoa học, logic đống thời phát triển khả năng t duy của học sinh Tiểu học. Vũ Thị Giang Lớp k30A Giáo dục Tiểu học 5 Khoá luận tốt nghiệp 1.2. Đặc điểm môn Toán ở Tiểu học Môn toán ở Tiểu học là một môn học thống nhất không đợc chia thành các phân môn nh ở Tiếng việt. Chơng trình môn Toán ở Tiểu học bao gồm các tuyến kiến thức chính sau: Số học (số tự nhiên, số thập phân, phân số), các yếu tố đại số, yếu tố hình học, yếu tố thống kê, đại lợng và đo đại lợng, giải toán có lời văn. Nội dung hình học ở Tiểu học không đợc trình bày thành từng chơng, từng phần riêng biệt, mà đợc sắp xếp xen kẽ với các tuyến kiến thức khác. Sự sắp xếp xen kẽ này đợc quán triệt trong cấu trúc chung của toàn bộ chơng trình và sách giáo khoa, nó cũng đợc thể hiện trong từng bài, từng tiết. Trong mỗi bài, thì việc giải các bài toán hình học lại chiếm một thời lợng khá lớn, đó là hình thức hoạt động chủ yếu trong hoạt động nhận thức của học sinh. Các bài toán hình học nói riêng và các bài toán toán học nói chung đây là phơng tiện rất hiệu quả và không thể thay thế trong việc giúp học sinh nắm vững tri thức, phát triển t duy và hình thành kĩ năng, kĩ xảo, ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.Vì vậy, tổ chức có hiệu quả việc dạy giải các bài toán toán học có vai trò quan trọng đối với việc dạy học toán ở Tiểu học và các chơng trình học ở phổ thông. 1.3. Đặc điểm Phơng pháp dạy học Tiểu học 1.3.1. Khái niệm phơng pháp dạy học PPDH là PP đợc xây dựng và vận dụng vào một quá trình cụ thể, đó là quá trình dạy học. Vì vậy PPDH là tổ hợp những cách thức hoạt động của giáo viên và học sinh nhằm đạt đợc các mục tiêu dạy học . PPDH toán là sự vận dụng một cách hợp lý các PPDH theo đặc trng môn toán. Các PPDH phải nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học đó là : - Trang bị cho học sinh hệ thống tri thức khoa học phổ thông cơ bản, hiện đại, phù hợp với thực tiễn đất nớc và hệ thống những kỹ năng kỹ xảo tơng ứng. Vũ Thị Giang Lớp k30A Giáo dục Tiểu học 6 Khoá luận tốt nghiệp - Phát triển ở các em năng lực hoạt động trí tuệ trên cơ sở đó hình thành ở các em cơ sở thế giới quan khoa học và những phẩm chất đạo đức của con ngời mới. Nh vậy PPDH là tổ hợp những cách thức hoạt động của thầy và trò trong quá trình dạy học, đợc tiến hành dới vai trò chủ đạo của thầy nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học. 1.3.2. Một số đặc điểm của phơng pháp dạy học ở Tiểu học a) PPDH ở Tiểu học phụ thuộc vào nội dung dạy học Nội dung dạy học quy định PPDH nội dung dạy học là cái khách quan, PPDH là cái chủ quan cách thức con đờng nhằm truyền tải nội dung dạy học. Khi nội dung dạy học thay đổi kéo theo sự thay đổi của PPDH. b) PPDH ở Tiểu học phụ thuộc vào các đặc điểm tâm sinh lý của ngời học - Nhận thức của học sinh Tiểu học chủ yếu là nhận thức cảm tính, từ cụ thể đến trừu tợng. Do đó PP trực quan rất hay đợc sử dụng trong nhà trờng Tiểu học. - Độ tuổi học sinh Tiểu học còn nhỏ, từ 6- 11tuổi cho nên khả năng chú ý và trí nhớ còn kém bền vững. Hơn nữa học sinh dễ mệt mỏi và chán nản, do đó không nên sử dụng một PPDH duy nhất mà phải kết hợp đan xen nhiều PPDH khác giúp trẻ tập trung chú ý cao, gây hứng thú học tập. c) PPDH ở Tiểu học phụ thuộc vào các yếu tố khác nh phơng tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học d) PPDH ở Tiểu học phụ thuộc vào vai trò của nhà s phạm (giáo viên), vai trò của thầy và cô giáo có vị trí quan trọng. Đối với học sinh Tiểu học thầy và cô giáo luôn là ngời mẫu lý tởngdo đó một giờ học thành công hay không phụ thuộc phần lớn vào khả năng s phạm của ngời giáo viên. 1.3.3. Một số PPDH tích cực PPDH tích cực là hệ thống các PPDH nhằm đáp ứng yêu cầu cơ bản của mục tiêu giáo dục, có khả năng định hớng cho việc tổ chức quá trình dạy học thành quá trình tự học, quá trình kết hợp cá nhân và xã hội hoá việc học tập. Vũ Thị Giang Lớp k30A Giáo dục Tiểu học 7 Khoá luận tốt nghiệp Mỗi PP có một đặc trng riêng do đó trong quá trình dạy học phải biết khai thác và tận dụng những mặt mạnh, hạn chế khắc phục những điểm yếu của chúng. Hệ thống các PPDH tích cực đó là sự tích hợp và kết hợp của nhiều PP trong đó có một số PP điển hình nh : + PPDH phát hiện và giải quyết vấn đề + PP thảo luận nhóm + PP trò chơi * u điểm của PPDH theo hớng tích cực Dạy học theo hớng tích cực thì dù ở thời điểm nào vai trò và hoạt động của ngời học cũng luôn đợc tập trung và chú ý hay nói cách khác đây là cách dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Mặt khác, dạy học theo PP này đòi hỏi học sinh phải tự mình tìm ra trí thức mới ngời học phải tự học, tự rèn luyện nắm vững tri thức để vận dụng linh hoạt vào những tình huống cụ thể của học sinh. So với PPDH truyền thống, PPDH tích cực có nhiều u điểm nổi bật ta tìm hiểu qua bảng so sánh sau: Bảng số 1 Đối tợng so sánh Chỉ tiêu so sánh PPDH theo hớng tích cực PPDH truyền thống 1.Mục tiêu dạy học Chuẩn bị cho học sinh thích ứng, hoà nhập với xã hội, phát triển cộng đồng tôn trọng nhu cầu, lợi ích khả năng của học sinh Giáo viên có nhiệm vụ truyền đạt hết kiến thức quy định trong chơng trình sách giáo khoa 2.Nội dung dạy học Chú trọng đến các kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong thực tiễn Chú trọng đến hệ thống kiến thức lý thuyết, các khái niệm định luật, học thuyết khoa học Vũ Thị Giang Lớp k30A Giáo dục Tiểu học 8 Khoá luận tốt nghiệp 3.Phơng pháp dạy học - Tập trung vào hoạt động cua học sinh - Giáo viên tổ chức, hớng dẫn, điều khiển các hoạt động nhận thức của học sinh. - Học sinh tích cực t duy, tích cực tìm hiểu vấn đề, tự mình chiếm lĩnh tri thức - Bài học đợc xây dựng từ những đóng góp của học sinh thông qua những hoạt động do giáo viên tổ chức khai thác vốn hiểu biết kinh nghiệm của từng học sinh và tập thể lớp. - Giao tiếp trò trò nổi lên. - Giáo viên khuyến khích học sinh nêu ý kiến cá nhân về vấn đề học tập. - Học sinh tự lấy ví dụ, giáo viên giúp các em tự giải quyết bài tập theo nhiều dạng khác nhau. - Tập trung vào hoạt động của giáo viên - Giáo viên trình bày cặn kẽ nội dung bài học ,cố gắng truyền thụ vốn kinh nghiệm và sự hiểu biết của bản thân cho học sinh - Học sinh thụ động lắng nghe và ghi chép đúng lời thầy giảng. - Giáo viên huy động vốn kiến thức của mình để xây dựng bài giáo án thiết kế theo đờng thẳng đồng loạt cho cả lớp chủ động thực hiện giáo án đã chuẩn bị. - Giao tiếp thầy- trò nổi lên - Giáo viên hạn chế học sinh nêu ý kiến cá nhân về vấn đề học tập - Giáo viên cho ví dụ mẫu và yêu cầu học sinh giải các bài tập tơng tự Vũ Thị Giang Lớp k30A Giáo dục Tiểu học 9 Khoá luận tốt nghiệp - Gv khuyến khích học sinh nêu thắc mắc trong khi nghe giảng. - Bài làm sáng tạo tìm tòi mới đợc điểm cao. - Giáo viên hạn chế sự thắc mắc của học sinh trong quá trình giảng. - Làm đúng nh sách giáo khoa nh lời thầy giảng mới đợc điểm cao. - Khuyến khích học sinh nhận xét, bổ sung, tham gia ý kiến vào câu trả lời của bạn trong quá trình học tập. - Giáo viên hạn chế học sinh nhận xét, bổ sung cho câu trả lời của bạn. 4. Hình thức tổ chức dạy học - Nhiều giờ học đợc tiến hành trong phòng thí nghiệm, ngoài trời, vờn thực nghiệm, cuộc sống xung quanh - Bài học chỉ đợc tiến hành trong lớp học, điểm thu hút học sinh chỉ là bảng đen và giáo viên. - Bài học đợc bố trí theo hớng học sinh, mặt đối mặt thuận lợi cho việc thảo luận của từng chủ đề - Học sinh ngồi theo dãy, hớng lên bảng cố định 5. Đánh giá xếp loại -HS tự đánh giá về kết quả học tập của mình, có sự đánh giá lẫn nhau về mức độ đạt đợc mục tiêu của từng phần kết hợp với đánh giá của giáo viên. - Giáo viên là ngời duy nhất có quyền đánh giá kết quả học tập của học sinh. Chỉ tiêu đánh giá thờng chú ý nhiều đến khả năng ghi nhớ và tái hiện các thông tin mà giáo viên đã cung cấp 1.4. Vai trò của trò chơi trong việc giáo dục học sinh Tiểu học Vũ Thị Giang Lớp k30A Giáo dục Tiểu học 10 Khoá luận tốt nghiệp Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh rằng, nếu đợc tổ chức đúng đắn, hợp lý thì trò chơi sẽ là phơng tiện rất tốt để giáo dục toàn diện trẻ em cụ thể là: + Trò chơi giúp trẻ thu lợm đợc những hiểu biết về thế giới xung quanh nói chung, về các hoạt động của ngời lớn nói riêng. Dần dần ở các em sẽ hình thành nên nhu cầu muốn tác động đến thế giới đó nh ngời lớn. + Trò chơi giúp cho trẻ phát triển về thể chất và trí tuệ hoàn thiện các qua trình tri giác, chú ý, ghi nhớ, t duy tởng tợng sáng tạo. + Trò chơi giúp trẻ em hình thành ý trí và tính cách, bồi dỡng cho trẻ năng lực hoạt động tập thể, tạo điều kiện cho chúng thống nhất những nỗ lực chung để giải quyết một nhiệm vụ nào đó. + Trò chơi còn khuyến khích các em biểu hiện tính sáng tạo và tính độc lập Ngoài ra, trò chơi còn giúp trẻ em hình thành và phát triền nhiều phẩm chất nh: lòng dũng cảm, tính kiên trì, ý thức tập thể, tình bạn và tình đồng đội Qua trò chơi học sinh có cơ hội để thể nghiệm những chuẩn mực hành vi chẳng hạn nh: qua một trò chơi tiếp sức ( nh thi tiếp sức giải toán ) sẽ giúp cho các em thể nghiệm đợc tính kiên trì, bền bỉ, tinh thần trách nhiệm trong học tập cũng nh trong ý thức tập thể trong hoạt động chung. Chính nhờ sự thể nghiệm này các em sẽ dần dần đợc hình thành những hành vi ứng xử trong cuộc sống. Đồng thời qua trò chơi học sinh cũng hình thành đợc những năng lực quan sát, kỹ năng phê phán, đánh giá hành vi của ngời khác. Bằng trò chơi, việc rèn luyện các kỹ năng đợc tiến hành một cách nhẹ nhàng, sinh động, không khô khan nhàm chán. Học sinh đợc lôi cuốn vào quá trình luyện tập một cách tự nhiên, hứng thú và có tinh thần trách nhiệm. Vì vậy, hiệu quả học tập của học sinh tăng lên. Nh vậy có thể nói rằng qua trò chơi, trẻ em dần dần phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ, đúng nh A.X. Makarenkô nói: Trẻ em trong trò chơi nh thế nào thì phần lớn nó sẽ nh thế trong công việc khi nó lớn lên. Trò chơi trở thành một hoạt động sống không thể thiếu đợc đối với trẻ em. Vũ Thị Giang Lớp k30A Giáo dục Tiểu học [...]... học, các nguyên tắc, nguyên lý, quy trình lựa chọn và tổ chức một trò chơi Phải có sự chuẩn bị kỹ và đầy đủ ngay từ khâu soạn giáo án trò chơi Vũ Thị Giang Lớp k30A Giáo dục Tiểu học 30 Khoá luận tốt nghiệp Chơng 3: Tìm hiểu việc sử dụng phơng pháp trò chơi học tập trong dạy học nội dung hình học lớp 4 ,5 3.1 Tìm hiểu việc sử dụng phơng pháp trò chơi học tập trong dạy học nội dung hình học lớp 4, 5. .. tiêu nội dung hình học lớp 5 - Nhận biết đợc hình thang, hình hộp chữ nhật, hình lập phơng, hình trụ, hình cầu và một số dạng của hình tam giác - Biết tính chu vi, diện tích hình tròn, diện tích tam giác, diện tích hình thang - Biết tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phơng 2.2 Cách tổ chức trò chơi cho học sinh trong dạy học nội dung hình học 4 ,5 2.2.1... dạy khối lớp 4 ,5 và học sinh của 2 khối lớp này 3.1.1 Nhận thức của giáo viên về tác dụng của PP trò chơi học tập trong dạy học nội dung hình học 4 ,5 Để tìm hiểu vấn đề này tôi đã sử dụng phiếu điều tra thăm dò ý kiến cùng với việc trao đổi thảo luận trực tiếp với giáo viên Nội dung của phiếu nh sau: bàn về tác dụng của PP trò chơi học tập trong dạy học nội dung hình học lớp 4 ,5 có những ý kiến cho rằng... tổ chức trò chơi học tập Để tìm hiểu về cách thức chọn thời điểm tổ chức trò chơi học tập chúng tôi sử dụng phiếu điều tra với nội dung: Thầy ( cô) thờng tổ chức trò chơi học tập trong dạy học nội dung hình học lớp 4 ,5 vào thời điểm nào? a) Đầu tiết học b) Giữa tiết học c) Cuối tiết học Sau khi tiến hành điều tra, tôi thu đợc kết quả sau : Bảng số 4 Đối tợng ý kiến Tổng số a Giáo viên khối lớp 4, 5. .. hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông - Giới thiệu hình bình hành, diện tích hình bình hành - Giới thiệu hình thoi, diện tích hình thoi 2.1.2.2 Nội dung hình học lớp 5 Dạy học các yếu tố hình học lớp 5 bao gồm những nội dung chủ yếu sau: - Hình tam giác, diện tích hình tam giác - Hình thang, diện tích hình thang - Hình tròn, đờng tròn, diện tích chu vi hình tròn - Hình hộp chữ nhật , diện tích xung quanh,... 2: Môn toán 4, 5 và cách tổ chức trò chơi Vũ Thị Giang Lớp k30A Giáo dục Tiểu học Khoá luận tốt nghiệp 12 trong dạy học nội dung hình học 2.1 Môn toán lớp 4, 5 2.1.1 Vị trí vai trò toán 4, 5 Ta có thể nhận thấy rằng toán 4 mở đầu cho giai đoạn mới của học sinh Tiểu học Bởi vì ta biết theo chơng trình Tiểu học mới hiện nay bậc Tiểu học chia thành 2 giai đoạn + Giai đoạn 1: từ lớp 1đến lớp 3 ( ứng với... hoàn cảnh thực tiễn của lớp học, trờng học (về quỹ thời gian, không gian và các phơng tiện cần thiết cho trò chơi ) b) Nguyên tắc tổ chức trò chơi Vũ Thị Giang Lớp k30A Giáo dục Tiểu học Khoá luận tốt nghiệp 25 Nguyên tắc 1: Đảm bảo cho học sinh hiểu rõ về những yêu cầu, nội dung và cách tổ chức trò chơi, trò chơi phải có tác dụng định hớng đối với toàn bộ quá trình dạy học và trò chơi phải nhằm đáp ứng... tuỳ theo mục đích, nội dung bài học có thể tiến hành dạy học bỏ qua 1 hoặc 1 vài bớc cụ thể Vũ Thị Giang Lớp k30A Giáo dục Tiểu học 28 Khoá luận tốt nghiệp Ví dụ: Trò chơi Hộp th Mục đích của trò chơi: rèn cho học sinh kỹ năng quan sát nhận dạng hình, phát triển t duy hình học Chuẩn bị tổ chức : giáo viên chuẩn bị bức tranh phóng to có hình ảnh sau: 1 A 2 B D C 3 Nội dung trò chơi nh sau: Bên trong... điểm tổ chức trò chơi vào cuối tiết học Khi chúng tôi hỏi thêm: Vì sao thầy cô lại chọn thời điểm tổ chức trò chơi cho học sinh vào cuối tiết học? Các thầy cô cho biết: nên tổ chức trò chơi vào phần củng cố bài học khi thời gian của tiết học còn khoảng 5 đến 6 phút Sau khi học sinh đã nỗ lực tự giác, giải quyết các nhiệm vụ của bài học, nên chuyển sang một hình thức học tập mới (hình thức trò chơi) ... khả năng diễn đạt cho học sinh sẽ nhiều hơn, phong phú và vững chắc hơn so với các lớp trớc Nh vậy, toán lớp 5 sẽ giúp học sinh đạt đợc những mục tiêu dạy học toán, không chỉ ở lớp 5 mà ở toàn cấp Tiểu học 2.1.2 Nội dung hình học lớp 4, 5 2.1.2.1 Nội dung hình học lớp 4 Dạy học các yếu tố hình học toán 4 bao gồm những nội dung chính sau: - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt - Hai đờng thẳng vuông góc, hai đờng . trong dạy học nội dung hình học lớp 4, 5. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Cách thức tổ chức trò chơi và thực tế việc tổ chức trò chơi học tập trong dạy học nội dung hình học 4, 5 ở trờng Tiểu học Thời. Tiểu học 1.4.Vai trò của trò chơi trong việc giáo dục học sinh Tiểu học 1 .5. Kết luận Chơng 2: Môn toán 4, 5 và cách tổ chức trò chơi trong dạy học nội dung hình học 2.1. Môn Toán lớp 4 ,5 2.2 lớp 5 sẽ giúp học sinh đạt đợc những mục tiêu dạy học toán, không chỉ ở lớp 5 mà ở toàn cấp Tiểu học. 2.1.2. Nội dung hình học lớp 4, 5 2.1.2.1. Nội dung hình học lớp 4 Dạy học các yếu tố hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức trò chơi cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học nội dung hình học_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH, Tổ chức trò chơi cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học nội dung hình học_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH, Tổ chức trò chơi cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học nội dung hình học_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH