Tìm hiểu việc sử dụng phương pháp trò chơi học tập trong dạy học môn Tự nhiên Xã hội ở lớp 3 bậc Tiểu học_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH

76 2,274 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 18:25

Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Xuân Lan trờng đại học s phạm hà nội 2 khoa: Giáo dục tiểu học o0o Phan Thị Ngát Tìm hiểu việc sử dụng phơng pháp trò chơi học tập trong dạy học môn Tự nhiên và X hội ở lớp 3 bậc Tiểuã học khoá luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: Giáo dục học Ngời hớng dẫn khoa học Th.s Nguyễn Thị Xuân Lan H Nội - 2008 trờng đại học s phạm hà nội 2 khoa: Giáo dục tiểu học SVTH: Phan Thị Ngát K30B GDTH 1 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Xuân Lan o0o Phan Thị Ngát Tìm hiểu việc sử dụng phơng pháp trò chơi học tập trong dạy học môn Tự nhiên và X hội ở lớp 3 bậc Tiểuã học khoá luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: Giáo dục học H Nội - 2008 Lời cảm ơn Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới cô giáo: Th.s Nguyễn Thị Xuân Lan giảng viên tổ Tâm lí giáo dục trờng ĐHSP Hà Nội 2 ngời đã tận tình SVTH: Phan Thị Ngát K30B GDTH 2 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Xuân Lan hớng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện khoá luận này. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo trong khoagiáo dục Tiểu học, các thầy cô trong tổ bộ môn Tâm lí giáo dục cùng các thầy cô giáo trờng Tiểu học Xuân Hoà A, trờng Tiểu học Xuân Hoà B và trờng Tiểu học Tân Dân đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ em hoàn thành khoá luận này. Với điều kiện thời gian nghiên cứu và vốn kiến thức còn hạn chế, chắc chắn đề tài của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp để đề tài của em thực sự có chất lợng và hữu ích. Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày 8 tháng 5 năm 2008 Sinh viên Phan Thị Ngát Lời cam đoan SVTH: Phan Thị Ngát K30B GDTH 3 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Xuân Lan Khoá luận đợc hoàn thành tại bộ môn Tâm lí giáo dục, dới sự hớng dẫn của cô giáo - Th.s Nguyễn Thị Xuân Lan. Các số liệu trong khoá luận là trung thực. Khoá luận này cha từng đợc công bố trong bất kì công trình khoa học nào khác. Tác giả Phan Thị Ngát SVTH: Phan Thị Ngát K30B GDTH 4 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Xuân Lan Mục lục Trang Lời cảm ơn 1 Lời cam đoan . 2 Mục lục 3 A. Phần mở đầu 5 1. Lý do chọn đề tài 5 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 6 3. Mục đích nghiên cứu 7 4. Đối tợng,khách thể và phạm vi nghiên cứu 7 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 8 6. Giả thuyết khoa học 8 7. Các phơng pháp nghiên cứu 8 8. Kế hoạch nghiên cứu 8 9. Cấu trúc của khoá luận 9 B. Phần nội dung 10 Chơng 1: Cơ sở lí luận 10 1: Khái niệm phơng pháp dạy học 10 2: Một số đặc điểm của phơng pháp dạy học Tiểu học 10 3: Phân loại phơng pháp dạy học ở Tiểu học 11 4: Vấn đề đổi p trò chơi học mới phơng pháp dạy học Tiểu học 14 5: Phơng pháp trò chơi 21 Chơng2: Môn Tự nhiên và Xã hội và vấn đề sử dụng phơng pháp SVTH: Phan Thị Ngát K30B GDTH 5 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Xuân Lan trò chơi học tập 28 1. Môn tự nhiên và xã hội ở Tiểu học 28 2. Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 và vấn đề sử dụng phơng pháp trò chơi học tập 31 Chơng 3: Thực trạng sử dụng phơng pháp trò chơi học tập trong dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 3 ở Tiểu học. Nguyên nhân và biện pháp 37 1. Thực trạng sử dụng phơng pháp trò chơi học tập trong dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 3 ở Tiểu học 37 1.1 Thực trạng nhận thức của giáo viên về tác dụng của phơng pháp trò chơi học tập trong dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 3 37 1.2. Thực trang sử dụng phơng pháp trò chơi học tập trong dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 3 38 1.3. Thực trạng về hiệu quả của trò chơi học tập đối với giờ học Tự nhiên và Xã hội lớp 3 ở Tiểu học 45 2. Nguyên nhân và biện pháp 50 2.1. Nguyên nhân 50 2.2. Biện pháp 52 C. Phần kết luận 56 Tài liệu tham khảo 58 Phụ lục 59 SVTH: Phan Thị Ngát K30B GDTH 6 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Xuân Lan A-phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Chúng ta đang tiến hành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n- ớc. Do đó ở tất cả các ngành nghề hiện nay đều có sự đổi mới để phù hợp với yêu cầu của sự phát triển xã hội. Trong đó ngành giáo dục với sản phẩm đặc biệt là con ngời thì càng phải đổi mới để tạo ra những con ngời lao động có trình độ học vấn cao, có năng lực, có bản lĩnh, bản ngã, đáp ứng đợc mọi yêu cầu của cuộc sống hiện đại. Đổi mới trong giáo dục phải đợc hiểu là đổi mới toàn diện, đổi mới từ mục tiêu, nội dung đến phơng pháp và hình thức tổ chức. Trong xu thế đó, sự đổi mới về phơng pháp dạy học đang đợc coi là vấn đề nóng bỏng, mang tính chất thời đại, thu hút đợc sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lí giáo dục cũng nh các giáo viên trực tiếp đứng lớp. Đổi mới phơng pháp dạy học phải khắc phục cách thức truyền thụ thầy giảng trò ghi phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của ngời học. Môn Tự nhiên Xã hội ở trờng Tiểu học là môn học tích hợp những kiến thức của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Môn học này đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành những phẩm chất, năng lực đạo đức của con ngời và trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể của hệ thống giáo dục quốc dân. Để SVTH: Phan Thị Ngát K30B GDTH 7 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Xuân Lan đáp ứng mục tiêu của hệ thống giáo dục và của giáo dục Tiểu học, chơng trình môn Tự nhiên Xã hội đã đề ra mục tiêu môn học phải khơi dậy tính tích cực trong hoạt động của học sinh . Trên cơ sở những mục tiêu này đòi hỏi hoạt động tổ chức, hớng dẫn của giáo viên phải hớng tới hoạt động tự chiếm lĩnh kiến thức và hình thành rèn luyện kỹ năng học tập của học sinh. Học sinh phải đợc hoạt động, đợc bộc lộ mình và đợc phát triển một cách tối đa thông qua hoạt động học tập. Mục tiêu này đòi hỏi thầy giáo, cô giáo trong khi tổ chức cho học sinh học tập phải sử dụng phối hợp, linh hoạt các phơng pháp dạy có tác dụng phát huy tính tích cực, chủ động nhận thức của ngời học nh phơng pháp trò chơi học tập, phơng pháp thảo luận nhóm, phơng pháp dạy học nêu vấn đề. Phơng pháp trò chơi học tập đợc coi là một trong những phơng pháp dạy học tích cực. Phơng pháp này đợc sử dụng khá phổ biến để tổ chức cho học sinh học tập có hiệu quả ở nhiều môn học của bậc Tiểu học (Toán, Tiếng việt, Tự nhiên Xã hội, Đạo đức ). Sử dụng trò chơi trong dạy học không phải là một vấn đề hoàn toàn mới, cho đến nay đã có nhiều bài viết, nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề này. Thực tế nhiều giáo viên đứng lớp cũng đã có nhiều kinh nghiệm quý báu về việc sử dụng phơng pháp trò chơi học tập nhằm đem lại những giờ học nhẹ nhàng, vui vẻ, lí thú mà vẫn đạt hiệu quả cao. Cơ sở lý luận về phơng pháp này đã đợc nhiều chuyên gia nghiên cứu và không ai có thể phủ nhận đợc những mặt tích cực mà việc tổ chức trò chơi học tập đã mang lại sau mỗi tiết học. Tuy nhiên thực trạng sử dụng phơng pháp này nh thế nào và nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng đó vẫn còn là một vấn đề cha có nhiều công trình quan tâm, tìm hiểu. Kế thừa những thành tựu của các công trình nghiên cứu nói trên và xuất phát từ nhu cầu thực tiễn dạy học môn Tự nhiên Xã hội ở tiểu học, chúng tôi chọn đề tài: Tỡm hiu vic s dng phng phỏp trũ chi hc tp trong dy hc mụn T nhiờn Xó hi SVTH: Phan Thị Ngát K30B GDTH 8 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Xuân Lan lp 3 bc Tiu hc để tìm hiểu và nghiên cứu trong khoá luận tốt nghiệp của mình. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Việc sử dụng trò chơi trong dạy học không phải là vấn đề mới đợc đặt ra. Ngay từ đầu thế kỉ XX nhà tâm lý học Thụy Sỹ J.Piaget đã rất quan tâm tới phơng pháp này Thông qua hoạt hoạt động vui chơi để tiến hành học tập. Năm 1974, trên tạp chí văn học trờng học Matxcơva, số 2 (trang 53) B.C.Grrenhikaia đã cho rằng: Chúng ta không những phải tạo cho trẻ có thì giờ để chơi mà còn phải làm cho toàn bộ cuộc sống của trẻ đợc nuôi dỡng bằng trò chơi ở Việt Nam ngoài những công trình nghiên cứu có tính chất lý luận về phơng pháp trò chơi học tập nói chung, nhiều tác giả đã quan tâm đến việc sử dụng phơng pháp này trong từng môn học cụ thể. Đặc biệt là tác giả Nguyễn Thị Hoa giáo viên sinh học, trờng Cao đẳng s phạm Tây Bắc đã đề cập đến một cách khá chi tiết từ nguồn su tầm, sự phân loại, hớng dẫn sử dụng câu đố nh là một phơng tiện đặc biệt để tổ chức trò chơi học tập cho học sinh nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học, tạo bài giảng có tính hấp dẫn, lôi cuốn, làm học sinh say mê, phấn khởi học tập qua bài viết Sử dụng câu đố trong giảng dạy môn Tự nhiên Xã hội. Hay nhóm tác giả Đỗ Tiến Đạt, Trần Ngọc Lan, Phạm Thanh Tâm đã đề cập đến các loại trò chơi theo từng nội dung bài học trong chơng trình Toán 1 qua cuốn sách 100 trò chơi học toán lớp 1. Tác giả Ngô Thúc Lanh đã cho xuất bản cuốn Giúp em vui học toán 1. Cuốn sách đã đa ra những câu đố và rất nhiều trò chơi toán học giúp các em củng cố nội dung bài học, rèn trí thông minh và khả năng sáng tạo mà vẫn đảm bảo vui mà học, học mà vui. Nh vậy, mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu về việc sử dụng phơng pháp trò chơi học tập trong dạy học ở Tiểu học. Nhng thực trạng sử dụng phơng SVTH: Phan Thị Ngát K30B GDTH 9 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Xuân Lan pháp này trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học thì vẫn còn ít đợc quan tâm. 3. mục đích nghiên cứu đề tài Từ việc làm rõ cơ sở lí luận của phơng pháp trò chơi học tập, chúng tôi tiến hành tìm hiểu vấn đề sử dụng phơng pháp trò chơi trong dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 3 (ở ba trờng Tiểu học: trờng Tiểu học Tân Dân, trờng Tiểu học Xuân Hoà A và trờng Tiểu học Xuân Hoà B). Trên cơ sở đó tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lợng sử dụng phơng pháp trong dạy học Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học. 4. đối tợng, khách thể và phạm vi nghiên cứu của đề tài - Đối tợng nghiên cứu: Vấn đề sử dụng phơng pháp trò chơi trong dạy học cho học sinh lớp 3. - Khách thể nghiên cứu: Việc dạyhọc môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 3 - Phạm vi nghiên cứu: Do thời gian có hạn nên phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu sử dụng phơng pháp trò chơi học tập trong môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 3 trờng Tiểu học Tân Dân (khu vực Khoái Châu Hng Yên), trờng Tiểu học Xuân Hoà A, trờng Tiểu học Xuân Hoà B (khu vực Phúc Yên Vĩnh Phúc) 5. nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài - Tìm hiểu cơ sở lí luận về phơng pháp dạy học, phơng pháp trò chơi học tập trong dạy học nói chung, trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học nói riêng SVTH: Phan Thị Ngát K30B GDTH 10 [...]...Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Xuân Lan -Tìm hiểu thực trạng vấn đề sử dụng phơng pháp trò chơi trong dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 3 ở Tiểu học - Chỉ ra nguyên nhân của thực trạng và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Tự nhiên và Xã hội ở lớp 3 nói riêng và ở tiểu học nói chung 6 Giả thuyết khoa học: Nếu tìm hiểu đúng thực trạng sử dụng phơng pháp trò chơi trong dạy học. .. của khoá luận bao gồm: Chơng 1: Cơ sở lí luận Chơng 2: Môn Tự nhiên và Xã hội Vấn đề sử dụng trò chơi học tập Chơng 3: Thực trạng sử dụng phơng pháp trò chơi trong dạy học Tự nhiên và Xã hội ở lớp 3, nguyên nhân và biện pháp SVTH: Phan Thị Ngát K30B GDTH 12 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Xuân Lan B: phần nội dung Chơng 1: Cơ sở lí luận 1 khái niệm phơng pháp dạy học Phơng pháp dạy học là... năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở SVTH: Phan Thị Ngát K30B GDTH 34 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Xuân Lan 1.2 Nội dung chơng trình môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học Theo chơng trình hiện hành môn Tự nhiên và Xã hội bao gồm 3 chủ đề: Con ngời và sức khoẻ, Xã hội, Tự nhiên 1 .3 Đặc điểm chơng trình môn Tự nhiên và Xã hội 1 .3. 1 Chơng trình môn Tự nhiên và Xã hội đợc xây dựng... Trò chơi trong học tập ở Tiểu học có nhiều loại: trò chơi sắm vai, trò chơi trí tuệ, trò chơi nghệ thuật Ph ơng pháp này thờng đợc sử dụng khi giảng dạy nhiều môn học nh: Tiếng việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Toán Tuỳ theo nội dung bài học và đặc điểm lứa tuổi của các em theo từng năm học ở Tiểu học mà các nhà s phạm khai thác, sử dụng các loại trò chơi SVTH: Phan Thị Ngát K30B GDTH 17 Khoá luận. .. chí trong một số trờng hợp, tuỳ theo mục đích, nội dung bài học có thể tiến hành dạy học bỏ qua một hoặc một vài các bớc cụ thể SVTH: Phan Thị Ngát K30B GDTH 32 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Xuân Lan SVTH: Phan Thị Ngát K30B GDTH 33 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Xuân Lan Chơng 2 Môn tự nhiên và xã hội với vấn đề sử dụng phơng pháp trò chơi học tập 1 .môn tự nhiên và xã hội ở. .. Phơng pháp này sử dụng chủ yếu trong phân môn Kể chuyện, Đạo đức, phần lịch sử trong môn Tự nhiên và Xã hội 3. 2.1.2 Phơng pháp giảng giải: Phơng pháp giảng giải là phơng pháp mà thầy dùng lời để giảng giải cho học sinh nội dung dạy học Nó chứa đựng yếu tố giảng giải, minh hoạ và đợc sử dụng nhiều trong môn Tự nhiên và Xã hội (phần khoa học) 3. 2.1 .3 Phơng pháp vấn đáp: Phơng pháp vấn đáp là phơng pháp. .. thầy và trò trong quá trình dạy học, đợc hình thành dới vai trò chỉ đạo của thầy nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học 2 một số đặc điểm của phơng pháp dạy học tiểu học 2.1 Phơng pháp dạy học Tiểu học phụ thuộc vào nội dung dạy học Trong nhà trờng Tiểu học, học sinh đợc lĩnh hội hệ thống tri thức, kĩ năng, kĩ xảo (nội dung dạy học) thông qua các môn học (6 môn học với giai đoạn 1 và 9 môn học với... phơng pháp luyện tập, phơng pháp ôn tập, phơng pháp trò chơi 3. 2 .3. 1 Phơng pháp làm thí nghiệm Phơng pháp này đợc sử dụng ở Tiểu học qua môn Tự nhiên và Xã hội Nó giúp học sinh nắm đợc tri thức một cách vững chắc, gây hứng thú, tò mò khoa học, tin tởng vào tính chính xác của các tri thức khoa học Phơng pháp này có liên hệ trực tiếp với nhiều phơng pháp khác nh quan sát, luyện tập, giải thích 3. 2 .3. 2... trực quan 3. 2.2.1 Phơng pháp quan sát (trng bày trực quan) Quan sát là một phơng pháp nhận thức cảm tính tích cực Nó đợc sử dụng rộng rãi trong quá trình dạy học ở Tiểu học, đặc biệt là trong giảng dạy các môn học tự nhiên nh Toán, Tự nhiên và Xã hội Nhằm giúp học sinh rút ra đợc những khái quát và kết luận 3. 2.2.2 Phơng pháp trình bày trực quan Phơng pháp trình bày trực quan là phơng pháp sử dụng các... biết chơi một cách sáng tạo 5.2.2 Trò chơi theo chủ đề Trò chơi theo chủ đề bao gồm: trò chơi sắm vai, trò chơi đóng kịch, 5.2 .3 Trò chơi vận động (hay trò chơi linh hoạt) Đây là loại trò chơi trong đó luôn có sự vận động cơ bắp Do gắn với nhiều thao tác khác nhau dới hình thức tự nhiên, trò chơi vận động có ảnh hởng tốt tới sự phát triển cả thể chất lẫn trí tuệ của trẻ 5.2.4 Trò chơi học tập (hay trò . lớp 3 và vấn đề sử dụng phơng pháp trò chơi học tập 31 Chơng 3: Thực trạng sử dụng phơng pháp trò chơi học tập trong dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 3 ở Tiểu học. Nguyên nhân và biện pháp 37 1 sử dụng phơng pháp trò chơi học tập trong dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 3 ở Tiểu học 37 1.1 Thực trạng nhận thức của giáo viên về tác dụng của phơng pháp trò chơi học tập trong dạy học Tự nhiên. và Xã hội lớp 3 37 1.2. Thực trang sử dụng phơng pháp trò chơi học tập trong dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 3 38 1 .3. Thực trạng về hiệu quả của trò chơi học tập đối với giờ học Tự nhiên và Xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu việc sử dụng phương pháp trò chơi học tập trong dạy học môn Tự nhiên Xã hội ở lớp 3 bậc Tiểu học_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH, Tìm hiểu việc sử dụng phương pháp trò chơi học tập trong dạy học môn Tự nhiên Xã hội ở lớp 3 bậc Tiểu học_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH, Tìm hiểu việc sử dụng phương pháp trò chơi học tập trong dạy học môn Tự nhiên Xã hội ở lớp 3 bậc Tiểu học_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH

Từ khóa liên quan