SKKN Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS

17 1,320 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:13

Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS I . PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Một trong những đặc điểm của thời đại ngày nay là cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang phát triển như vũ bão đã dẫn tới sự bùng nổ thông tin.Nên đòi hỏi con người phải có tri thức , năng động sáng tạo, biết sống tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh. Để có được những phẩm chất đó thế hệ trẻ phải không ngừng học tập , rèn luyện bản thân. Giáo dục nhà trường là giáo dục ưu việt với hai hoạt động đặc trưng dạy và học, là hai con đường quan trọng để giáo dục thế hệ trẻ.Để nâng cao chất lượng dạy và học là vấn đề phức tạp, nỗi trăn trở của các nhà giáo dục, nhà giáo. Vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy và học? Hàng năm chúng ta không ngừng đổi mới phương pháp dạy học và kết quả thu được thật đáng khích lệ. Bộ môn Địa Lý ở trường THCS có nhiệm vụ là bồi dưỡng cho học sinh một khối lượng tri thức phong phú về tự nhiên ,về kinh tế ,xã hội và bồi dưỡng cho học sinh những kỹ năng, kỹ xảo cần thiết để vận dụng vào trong cuộc sống mà trong đó đặc biệt là kỹ năng nhận biết, phân tích trên bản đồ mà không có một môn khoa học nào đề cập tới. Là giáo viên dạy bộ môn Địa Lý, trước những yêu cầu của xã hội ,thời đại và sự phát triển của khoa học kỹ thuật tôi xác định mục tiêu dạy học của bộ môn Địa Lý không chỉ đơn thuần là cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng địa lý cho học sinh, mà qua đó còn góp phần cùng các môn học khác đào tạo ra những con người có phẩm chất năng lực hành động,tính sáng tạo, năng động, tính tự lực và trách nhiêm, năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết những tình huống,vấn đề của xã hội, của cuộc sống. Để đạt được mục tiêu trên cần phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng học sinh giữ vai trò chủ đạo nắm vững kiến thức,giáo viên là người hướng dẫn, định hướng cho học sinh. Đổi mới phương pháp dạy học không có nghĩa là loại bỏ các phương pháp dạy học hiện có mà thay vào đó các phương pháp mới, mà cần có sự vận dụng linh họat các phương pháp cổ truyền và các phương pháp hiện đại. Mà tôi thấy phương pháp khai thác bản đồ và thảo luận nhóm được kết hợp với nhau trong dạy học địa lý sẽ đem lại hứng thú học tập cho học sinh, các em chiếm lĩnh được tri thức, rèn luyện được kỹ năng, đồng thời các em còn đánh giá được kết quả học tập của mình. Trang 1 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS Nên tôi đã kết hợp hai phương pháp này trong dạy học địa lý và đã đem lại kết quả . 2. MỤC ĐÍCH: Để học sinh tích cực tham gia vào quá trình học tập, các em chủ động nắm vững tri thức đồng thời rèn luyện được kỹ năng, kỹ xảo cho các em trong quá trình học tập bộ môn Địa Lý ở Trường THCS, biết quan sát thực địa để kết hợp tốt trong các bài học Địa Lý. 3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG : A , Khách thể: 122 học sinh khối 8 Trường THCS Cao Minh B, Đối tượng : Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và phương pháp khai thác bản đồ trong quá trình dạy học bộ môn Địa Lý ở trường THCS. II . NỘI DUNG 1, VỀ LÝ LUẬN: Bản đồ có ý nghĩa quan trọng trong dạy học địa lý: là kiến thức, cuốn sách giáo khoa thứ hai, là phương tiện dạy học trong nhiều bài địa lý. Bản đồ có hai công dụng : một là minh hoạ cho một bài giảng địa lý, hai là cung cấp kiến thức. Do đặc điểm của các đối tượng, sự vật địa lý phân bố trải rộng trong không gian nên bản đồ thể hiện sự phân bố và mối quan hệ giữa các hiện tượng địa lý trên bề mặt trái đất bằng màu sắc và các ký hiệu. Đó là ngôn ngữ của bản đồ. Bản đồ là phương tiện trực quan đồng thời lại giúp cho học sinh tư duy và tìm ra kiến thức tiềm ẩn trong bản đồ. Khi nhìn vào bản đồ chúng ta phải đọc được chứ không phảI xem. Trong Địa Lý có câu nói nổi tiếng của N. N. Baranxki, nhà địa lý Nga: “Địa lý học bắt đầu từ bản đồ và kết thúc bằng bản đồ” . Do vậy việc dạy học sinh đọc, quan sát bản đồ là nhiêm vụ quan trọng hàng đầu . Nên khi sử dụng bản đồ có các tác dụng sau: Khi có kỹ năng sử dụng bản đồ học sinh có thể tái tạo lại những hình ảnh của các sự vật trên các lãnh thổ với những đặc điểm riêng của chúng mà không cần nghiên cứu ngoài thực địa. - Làm việc với bản đồ học sinh sẽ có kỹ năng sử dụng bản đồ trong học tập và trong cuộc sống sau này. - Khi phân tích nội dung bản đồ so sánh chúng với nhau học sinh sẽ thiết lập được các mối liên hệ nhân quả địa lý. Trang 2 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS Thảo luận là sự trao đổi ý kiến về một chủ đề giữa giáo viên và học sinh cũng như giữa học sinh với nhau. Mục đích của thảo luận là để khuyến khích sự phân tích một vấn đề hoặc các ý kiến khác nhau của học sinh, và trong những trường hợp nhất định nó mang lại sự thay đổi thái độ của những người tham gia. Phương pháp thảo luận có ý nghĩa: - Giúp cho học sinh mở rộng ,đào sâu những vấn đề học tập trên cơ sở nhìn nhận một cách có suy nghĩ, phân tích có lý lẽ, có dẫn chứng minh hoạ, phát triển được tư duy khoa học . - Giúp học sinh phát triển kỹ năng nói, giao tiếp, tranh luận, bồi dưỡng các phương pháp nghiên cứu một cách vừa sức như các phương pháp tìm đọc tài liệu tham khảo, phương pháp quan sát và ghi chép ngoài thực địa… - Thông qua thảo luận có thể làm thay đổi quan điểm của cá nhân trên cơ sở các sự kiện, thông tin một cách logic từ các học sinh trong nhóm, lớp. - Quá trình thảo luận dưới sự hướng dẫn của giáo viên còn tạo ra mối quan hệ hai chiều giữa giáo viên và học sinh, giúp cho giáo viên nắm được hiệu quả giáo dục về các mặt nhận thức, thái độ , quan điểm, xu hướng hành vi của học sinh. 2 . VỀ THỰC TIỄN: Với những ý nghĩa và tác dụng trên của hai phương pháp thảo luận và khai thác bản đồ khi vận dụng trong quá trình dạy học địa lý có những thuận lợi và những khó khăn riêng. Những thuận lợi: Khi kết hợp hai phương pháp này trong dạy học địa lý giúp cho học sinh vừa giao tiếp vừa trình bày được hiểu biết của mình cho bạn nghe, đồng thời lắng nghe ý kiến của các thành viên khác trong nhóm và trong lớp, cùng nhau bàn bạc các em sẽ cảm thấy tự tin. Như vậy sẽ giúp các em có cơ hội để làm quen với nhau, gắn bó với nhau trong một tập thể, tạo cơ hội để các em tích cực hoạt động và có tính cạnh tranh với nhau.( thi đua nhau học tập). Đồng thời các em còn có thể xác định các địa danh , các yếu tố địa lý trên lược đồ, và trình bày được đặc điểm, nơi phân bố của chúng,… Những khó khăn: trong một giờ học 45 phút đồng hồ hoạt động nhóm nhiều khi mất thời gian, hoặc có nhóm làm việc rất tích cực có nhóm làm việc còn chưa tích cực, có nhóm chỉ là hình thức của một số học sinh tích cực, còn những học sinh chưa tích cực thì coi đó là cơ hội để các em nói chuyện riêng. Đồng Trang 3 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS thời khi khai thác bản đồ và xác định các yếu tố địa lý trên bản đồ chỉ có thể kỉêm tra được một số em vì nếu nhiều học sinh lên bảng sẽ rất mất thời gian nên kỹ năng chỉ bản đồ của học sinh còn rất kém. 3 , CÁCH TIẾN HÀNH: Để kết hợp hai phương pháp trên trong dạy học địa lý tôi đã áp dụng trong những bài giảng cụ thể như sau: Bài 23 : Vị trí giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam I, MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học học sinh nắm được : 1 , Về kiến thức : - Lãnh thổ Việt Nam bao gồm 2 phần : phần đất liền và phần biển - Đặc điểm vị trí và giới hạn lãnh thổ Việt Nam. - Đặc điểm lãnh thổ nước ta, ý nghĩa của vùng biển Việt Nam. - Những thuận lợi và khó khăn của nước ta về mặt vị trí, giới hạn và đặc điểm lãnh thổ. 2 , Về kỹ năng : - Học sinh rèn luyện kỹ năng xác định lược đồ : các điểm cực,vị trí, giới hạn lãnh thổ nước ta - Rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích ảnh địa lý. - Học sinh xác lập được các mối quan hệ địa lý giữa vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ với đặc điểm tự nhiên, hoạt động kinh tế và an ninh quốc phòng. 3 , Về thái độ: - Giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước, khám phá những nét đẹp của thiên nhiên. - Luôn có ý thức xây dựng quê hương đất nước,phòng chống giặc ngoại xâm,phòng chống thiên tai ,bảo vệ môi trường. II , CHUẨN BỊ : Giáo viên : - Màn hình , máy chiếu - Các hình ảnh - Phiếu học tập Học sinh : - Chuẩn bị kỹ bài học ở nhà III , TIẾN TRÌNH BÀI HỌC. 1 . Ổn định lớp Trang 4 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS 2 . Kiểm tra bài cũ : Chọn đáp án đúng thích hợp : 1 , Hiện nayViệt Nam đang hợp tác toàn diện , tích cực với các nước trong tổ chức ; A . EEC B . ASEAN C . OPEC D . ASEM 2 , Từ năm 1990 đến năm 2000 cơ cấu kinh tế nước ta có sự dịch chuyển : A . Tăng tỷ trọng ngành nông nghiệp , giảm tỷ trọng ngành công nghiệp và dich vụ. B . Tăng tỷ trọng ngành nông nghiệp và công nghiệp , giảm tỷ trọng ngành dịch vụ. C . Giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ. D . Giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp và dịch vụ, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp . 3 . Bài mới A, Giới thiệu bài : Vị trí hình dạng kích thước lãnh thổ là những yếu tố địa lý góp phần hình thành nên đặc điểm chung của thiên nhiên và có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi hoạt động kinh tế , xã hôị nước ta . Vậy vị trí hình dạng kích thước lãnh thổ nước ta có đặc điểm gì ? nó có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên và sự phát triển kinh tế xã hội nước ta ? Đó là nội dung chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay. B . Tiến trình hoạt động . Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1 : Tìm hiểu vị trí và giới hạn lãnh thổ Việt Nam Gv đưa lược đồ hành chínhViệt Nam trên màn hình H : Hãy cho biết lãnh thổ Việt Nam bao gồm các phần nào? Hãy xác định trên lược đồ? Gv : Các bộ phận đó có đặc Hs quan sát Gồm 2 phần : phần đất liền và phần biển Hs xác định trên lược đồ 1 . Vị trí và giới hạn lãnh thổ. Trang 5 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS điểm như thế nào cô trò ta cùng tìm hiểu phần a. Yêu cầu học sinh quan sát lươc đồ hành chính Việt Nam trên màn hình và bảng 23.2 H: Phần đất liền nước ta giáp với những quốc gia nào ? xác định trên lược đồ? H: Xác định các điểm cực B, N, T, Đ của nước ta trên lược đồ và cho biết toạ độ địa lý của chúng? Yêu cầu hs khác nhận xét H: Việt Nam nằm từ vĩ độ nào đến vĩ độ nào? Từ kinh Hs quan sát Hs xác định trên lược đồ Giáp : Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia. Hs xác định: - Điểm cực Bắc: 23 o 23’B – 105 o 20’Đ Xã Lũng Cú – Huyện Đông Văn- Tỉnh Hà Giang - Điểm cực Nam:8 o 34’B – 104 o 40’Đ Xã Đất Mũi – Huyện Ngọc Hiển – Tỉnh Cà Mau. - Điểm cực Tây:22 o 22’B – 102 o 10’Đ - Xã Sín Thầu – Huyện Mường Nhé – Tỉnh Điện Biên - Điểm cực Đông:12 o 40’B – 109 o 24’Đ Xã vạn Thạnh – Huyện Vạn Ninh – Tỉnh Khánh Hoà Hs nhận xét Xác địnhlại . Hs: - Từ 8 0 34’ B đến 23 0 23’B - Từ 102 0 10’Đ đến 109 0 24’ Đ a ,Phần đất liền - Vị trí: + Điểm cực Bắc: 23 o 23’B + Điểm cực Nam: 8 o 34’B. Trang 6 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS độ nào đến kinh độ nào? Gv đưa hình 23.1 và 23.3. H: Hãy mô tả các bức hình trên? Gv chia nhóm thảo luận (chia lớp thành 2 nhóm: dãy trong và dãy ngoài, thời gian 3 phút) Gv đưa lược đồ. Nhóm 1: - Từ Bắc vào Nam phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ ? - Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? - Từ Tây sang Đông phần đát liền lãnh thổ nước ta kéo dài bao nhiêu kinh độ? - Lãnh thổ phần đất liền nước ta nằm trong múi giờ thứ mấy theo giờ GMT? - Nêu diện tích đất tự nhiên nước ta? cả nước có bao nhiêu tỉnh , thành phố? Nhóm 2: _ Nêu diện tích Hs quan sát H23.1: Lá cờ Tổ Quốc tung bay trên đỉnh núi Rồng, đây là điểm cực Bắc của Việt Nam nơi ranh giới phân chia giữa Việt Nam và Trung Quốc. H23.3: Hình ảnh rừng ngập mặn (Cà Mau) đang vươn mình chắn sóng,là điểm cuối cùng của Tổ Quốc ta phần đất liền điểm cực Nam. Hs thảo luận theo nhóm Sau 3 phút các nhóm cử đại diện trình bày ,nhóm khác nhận xét ,bổ sung. Hs quan sát Nhóm 1: - kéo dài 15 vĩ độ - khí hậu nhiệt đới (kiểu nhiệt đới gió mùa). - 7 kinh độ - Múi giờ thứ 7 - S :329.247 km 2 (61/ 200 quốc gia) - 63 tỉnh ,thành phố Nhóm 2:- Khoảng 1 triệu km 2 . (gấp 3 lần diện tích đất liền). - S : 329.247 km 2 - Gồm 63 tỉnh, thành phố. b, Phần biển - S: 1 triệu km 2 Trang 7 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS phần biển nước ta ? So sánh với diện tích đất liền? Em có nhận xét gì? - Biển nước ta nằm ở phía nào của lãnh thổ? Tiếp giáp với biển những nước nào? - Xác định tên và vị trí quần đảo xa nhất nước ta? Quần đảo đó thuộc tỉnh nào? - Xác định trên lược đồ vùng biển Việt Nam và các quốc gia có chung biển Đông ? Gv: Với vị trí và giới hạn lãnh thổ nêu trên hãy cho biết : H: Đặc điểm nổi bật của vị trí địa lý nước ta về mặt tự nhiên? Yêu cầu hs nhắc lại Gv ghi bảng H: Tại sao nói Việt Nam nằm ở vị trí nội chí tuyến? H: Những đặc điểm nêu trên của vị trí địa lý có ảnh hưởng như thế nào tới môi trường tự nhiên nước ta? Cho ví dụ? - Nằm ở phía đông của lãnh thổ. - Tiếp giáp biển: Trung Quốc, Phi-lip-pin, … - Hs xác định quần đảo Trường Sa( Khánh Hoà), các quốc gia có chung biên giới với Biển Đông. Hs: - Vị trí nội chí tuyến. - Vị trí trung tâm của khu vực Đông Nam á. - Vị trí cầu nối giữa đất liền và hải đảo, giữa Đông Nam á đất liền và Đông Nam á hải đảo. - Vị trí tiếp xúc giữa các luồng gió mùa và các luồng sinh vật. Hs nhắc lại Hs : Do nằm từ 23 o 23’B – 8 o 34’ B Hs: Thiên nhiên nước ta rất phong phú và đa dạng do: nằm ở vị trí nội chí tuyến nên tổng nhiệt độ trong năm tương - Nằm ở phía đông của lãnh thổ. c, Đặc điểm của vị trí địa lý về mặt tự nhiên. - Vị trí nội chí tuyến. - Vị trí cầu nối. - Vị trí trung tâm. - Vị trí tiếp xúc. Trang 8 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS G: Ngoài những sinh vật đặc hữu ở nước ta còn có các sinh vật đến từ các luồng như Hoa Nam ,Hymalay a- ấn Độ,…nên sinh vật nước ta rất phong phú và đa dạng. Với tài nguyên sinh vật nước ta đa dạng và phong phú ra sao các em sẽ tìm hiểu trong những bài học sau. H: Điều gì sẽ xảy ra nếu nước ta không nằm ở vị trí như hiện nay mà nằm sâu trong nội địa hoặc ở vùng cực của Trái đất? Hoạt động 2 : Tìm hiểu đặc điểm lãnh thổ nước ta. H: Dựa vào kênh chữ và kênh hình, hãy nêu những đặc điểm nổi bật về hình dạng lãnh thổ nước ta phần đất liền? H: Em có nhận xét gì về hình dạng lãnh thổ nước ta? đối lớn -> cây cối xanh tốt quanh năm, Việt Nam là nơi gặp gỡ của 3 luồng gió mùa : Gió mùa Đông Bắc á, Tây Nam á, Đông Nam á -> Khí hậu nước ta rất đa dạng và có tính thất thường Hs : thiên nhiên kém phong phú và đa dạng ( hoang mạc hoá,rất lạnh ) Hs: - Chiều dài B- N: 1650 km - Nơi hẹp nhất theo chiều T - Đ : 50 km (Quảng Bình). - Đường bờ biển uốn cong hìmh chữ S ,dài 3260 km - Đường biên giới dài 4550 km. 2, Đặc điểm lãnh thổ a, Phần đất liền: Uốn cong hình chữ S, kéo dài và tương đối hẹp ngang. Trang 9 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS Gv đưa hình ảnh sự đa dạng của thiên nhiên và khó khăn trong giao thông vận tải nước ta. H: Hình dạng lãnh thổ nước tacó ảnh hưởng gì tới điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải nước ta? Hs: Uốn cong hình chữ S, kéo dài và tương đối hẹp ngang. Hs: quan sát Hs: - Thiên nhiên phong phú và đa dạng: + có sự khác nhau giữa các vùng: ven biển, sâu trong đát liền… + có sự khác nhau giữa các miền: Miền Bắc có rừng nhiệt đới gió mùa, Miền Nam rừng cận xích đạo… + ảnh hưởng của biển dễ dàng vào sâu trong đất liền càng làm tăng cường tính chất nóng , ẩm của thiên nhiên nước ta _ Hoạt động giao thông vận tải: + Nước ta có nhiều loại hình giao thông vận tải: biển, sông , bộ… + đường bờ biển dài có nhiều vịnh và vũng vịnh ăn sâu vào đất liền… thuận lợi cho việc xây dựng những cảng nước sâu… + Tuy nhiên gây trở ngại cho giao thông: Lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang, các tuyến đường giao thông lại nằm sát b, Phần biển Trang 10 [...]... Yêu cầu học sinh về nhà làm các bài tập trong SGK/ 86 3 Xem lại kSGK Địa Lý 6 các kiến thức về dòng bỉên, thuỷ triều… Trang 13 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS 4 Đọc và chuẩn bị trước bài 24 4 , Kết quả: Sau khi áp dụng hai phương pháp trên trong những bài giảng địa lý, cụ thể với bài giảng trên trong dạy học dạy học địa lý khối 8 trường THCS Cao... lên bảng để xác định trên bản đồ Vì vậy sau buổi học đa số các em hiểu bài và có thể xác định được vị trí và giới hạn lãnh thổ nước ta…trên bản đồ III PHẦN KẾT LUẬN 1, Kết luận chung: Trang 14 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS Qua giảng dạy tôi thấy chất lượng dạy học phụ thuộc phần lớn vào tính tích cực học tập của học sinh Có nhiều nhân tố ảnh hưởng... mới phương pháp dạy học không có nghĩa là xoá bỏ hoàn toàn các phương pháp dạy học truyền thống thay vào đó là các phương pháp dạy học mới mà cần phải có sự kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp cả truyền thống và hiện đại .Và trong dạy học chúng ta phải căn cứ vào đối tượng học sinh, căn cứ vào từng bài học cụ thể mà chúng ta sử dụng các phương pháp dạy học nào cho phù hợp để học sinh có thể hiểu bài và. .. nhiều hình thức học tập theo hướng tích cực để học sinh có cơ hội tham gia vào quá trình học tập và chủ động nắm vững tri thức Trang 15 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS - Với đồ dùng bộ môn hiện có giáo viên phải sử dụng triệt để để học sinh dễ dàng nắm vững kiến thức và có thói quen làm việc với bản đồ từ những lớp dưới… c , Đối với học sinh: - Các... giáo viên: - Các giáo viên dạy bộ môn Địa Lý ở các lớp dưới hãy bồi dưỡng hơn cho học sinh kỹ năng chỉ bản đồ , đọc bản đồ - Giúp học sinh sử dụng sách giáo khoa ,bản đồ trong sách giáo khoa một cách triệt để - Giáo viên cần phải khéo léo trong việc phối hợp các phương pháp cũng như các hình thức tổ chức dạy học, các phương tiện dạy học, đặc biệt là các bản đồ và tranh ảnh địa lý - Các giáo viên cần phải.. .Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS biển nên dễ bị hư hỏng do - Mở rộng về H: Phần biển Việt Nam có thiên tai, bão, sóng biển …đặc phía Đông và đặc điểm gì? biệt là tuyến đường B –N Yêu cầu hs quan sát màn Hs: - Mở rộng ở phía Đông và - Có nhiều quần hình Đông Nam Xác định tên đảo lớn nhất - Có nhiều đảo và quần đảo: nước ta? Thuộc... kiến thức để kiến thức địa lý của mình thêm phong phú Trên đây là ý kiến riêng của tôi về việc kết hợp hai phương pháp thảo luận nhóm và phương pháp khai thác bản đồ trong dạy học bộ môn địa Lý Qua bài dạy của mình tôi thấy rằng để đạt được kết quả cao nhất trong quá trình dạy học giáo viên phải có kiến thức ,có hiểu biết nhiều về tất cả các lĩnh vực của cuộc sống vầ biết áp dụng trong bài giảng của... không được thưởng huy chương song những người thầy giáo tốt là những người anh hùngvô danh.” Thấm nhuần lời dạy đó tôi không ngừng bồi dưỡng đạo đức và nâng cao tay nghề để trở thành người giáo viên có phẩm chất tốt, có năng lực Trang 16 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS PHỤ LỤC Tài liệu tham khảo 1 , Sách giáo khoa, Sách Giáo viên Địa Lý 8 2 , Một số... giám hiệu: - Hiện nay đồ dùng dạy học bộ môn Địa Lý cũng như nhưng môn học khác ở trường ta còn thiếu nhiều nên tôi đề nghị lãnh đạo nhà trường cần mua thêm các đồ dùng để phục vụ tốt hơn nữa cho việc dạy học Vì trong dạy học Địa Lý nếu thiếu bản đồ thì học sinh không xác định được vị trí của các đối tương địa lý trên lược đồ để từ đó các em hình thành được những biểu tượng địa lý b , Đối với giáo viên:... tiện… thúc đẩy kinh tế phát triển - An ninh : Nước ta có vùng Trang 11 Đông Nam đảo và đảo Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS H: Vị trí dịa lý ,hình dạng biển rộng ngăn cách các thế lãnh thổ nước ta có khó khăn lực ngoại xâm gì? Hs: - Có nhiều thiên tai, bão lụt … -> ảnh hưởng xấu đến môi trường ( làm cho môi trường bị ô nhiễm) - Việc bảo vệ vùng đất, biển . được kết quả học tập của mình. Trang 1 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS Nên tôi đã kết hợp hai phương pháp này trong dạy học địa lý và đã đem. 13 1 2 3 4 5 6 7 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS 4 . Đọc và chuẩn bị trước bài 24. 4 , Kết quả: Sau khi áp dụng hai phương pháp trên trong những bài giảng địa. Kết luận chung: Trang 14 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS Qua giảng dạy tôi thấy chất lượng dạy học phụ thuộc phần lớn vào tính tích cực học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS, SKKN Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS, SKKN Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm và khai thác bản đồ trong dạy học địa lý ở THCS

Từ khóa liên quan