ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG TRONG TIẾT TIẾNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 6

46 1,410 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:17

Nghiờn cu khoa hc s phm ng dng Nm hc 2012-2013 Uỷ ban nhân dân huyện cát hải Trờng thcs thị trấn cát bà TI: MT S GII PHP I MI PHNG PHP DY HC THEO CHUN KIN THC K NNG TRONG TIT TING VIT môn ngữ văn 6 năm học: 2012 - 2013 Họ và tên : Phạm Thị Nguyệt Chức vụ : giáo viên Đơn vị : Trờng THCS TT Cát Bà Cát Hi, ngày 25 tháng 12 năm 2012 Giỏo viờn : Phm Th Nguyt 4 Dạy tốt Học tốt Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng – Năm học 2012-2013 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Mục lục 2 Bản cam kết 3 I.TÓM TẮT ĐỀ TÀI 4,5 II. GIÓI THIỆU 1. Hiện trạng 2. Giải pháp thay thế 3. Vấn đề nghiên cứu 4. Giả thuyết nghiên cứu 5.Giả thuyết nghiên cứu 5 5,6 6 6 6 III. PHƯƠNG PHÁP 1. Khách thể nghiên cứu 2. Thiết kế 3. Qui trình nghiên cứu 4. Đo lường a. Sử dụng công cụ đo, thang đo b. Kiểm chứng độ giá trị nội dung 6,7 7,8 8,9 9 IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THU ĐƯỢC VÀ BÀN LUẬN 1. Phân tích kết quả dữ liệu 2. Bàn luận 10,11 11,12 V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHHỊ 1. Kết luận 2. Khuyến nghị 12 12 VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 13,14 VII. PHỤ LỤC 15-47 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ ộc l ập - Tự do - Hạnh Phúc Giáo viên : Phạm Thị Nguyệt 5 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng – Năm học 2012-2013 BẢN CAM KẾT I.TÁC GIẢ Họ và tên: Phạm Thị Nguyệt Ngày, tháng , năm sinh: 15/12/1981 Đơn vị: THCS TT Cát Bà II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Tên đề tài: ‘’ Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng trong tiết Tiếng Việt môn Ngữ văn 6 năm học 2012-2013.’’ III. CAM K ẾT Tôi xin cam kết sáng kiến kinh nghiệm này là sản phẩm của cá nhân tôi. Nếu có xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu một phần hay toàn bộ sáng kiến kinh nghiệm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo về tính trung thực của ban cam kết này. Cát Hải, ngày 25/12/2012 Người cam kết Phạm Thị Nguyệt ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG TRONG TIÕT TIÕNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 6 ( HỌC SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ). Giáo viên : Phạm Thị Nguyệt 6 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng – Năm học 2012-2013 Người nghiên cứu: Phạm Thị Nguyệt- Trường THCS TT Cát Bà. I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Trong giai đoạn hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng là yêu cầu quan trọng đối với các môn học nói chung và bộ môn Ngữ văn 6 nói riêng. Để dạy tiết Tiếng Việt lớp 6 giáo viên thường khai thác những dữ liệu, câu hỏi trong Sách giáo khoa theo tiến trình phân tích đi từ ví dụ đến rút ra khái niệm, khái quát kiến thức. Với cách dạy này học sinh tiếp thu kiến thức một cách thụ động, nhàm chán không phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, khả năng tự học, tinh thần hợp tác của học sinh. Giải pháp của tôi là đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, sử dụng nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. Ngoài việc khai thác những tranh ảnh trong Sách giáo khoa giáo viên còn sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại : GAĐT, máy chiếu với nhiều hình ảnh sinh động, các đoạn video clip, tranh ảnh, cây tư duy ……. Dạy học tích hợp liên môn: tích hợp với giáo dục môi trường và các bộ môn khác : Công dân, Sử, Địa, Sinh…để rèn cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào những tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống tạo niềm tin, niềm vui và hứng thú học tập cho các em. Làm cho học là quá trình kiến tạo, học sinh tìm tòi, khám phá tự hình thành tri thức. Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: hai lớp 6 Trường THCS TT Cát Bà. Lớp 6A3 là lớp thực nghiệm và lớp 6A2 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế dạy các tiết Tiếng Việt từ bài 12-17. Kết quả cho thấy tác động đã ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 7,9 ; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 7,3. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Giáo viên : Phạm Thị Nguyệt 7 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng – Năm học 2012-2013 Điều đó chứng minh rằng sử dụng phương dạy học mới theo chuẩn kiến thức kĩ năng làm nâng cao kết quả học tập trong các tiết Tiếng Việt môn Ngữ văn 6 học sinh Trường THCSTT Cát Bà. II.GIỚI THIỆU 1.Hiện trạng: Trong SGK Ngữ văn 6 các tiết Tiếng Việt chỉ đưa ra những dữ liệu, ví dụ và bài tập không có những hình ảnh, tranh ảnh minh hoạ. Thực tế hiện nay việc đổi mới phương pháp dạy học, với nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin với việc sử dụng máy vi tính và máy chiếu Projector đã tạo ra những hình ảnh rực rỡ, sinh động … góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. Trong quá trình dạy học tiết Tiếng Việt của những năm học trước đây, tôi chỉ sử dụng những dữ liệu trong sách giáo khoa hoặc đưa lên bảng phụ, cho học sinh quan sát những phiên bản tranh ảnh, đưa ra hệ thống câu hỏi gợi mở dẫn dắt học sinh tìm hiểu vấn đề. Học sinh tích cực suy nghĩ, trả lời câu hỏi của giáo viên, phát hiện và giải quyết vấn đề. Kết quả là học sinh thuộc bài nhưng hiểu bài chưa sâu sắc, kĩ năng vận dụng làm bài tập chưa tốt, vận dụng vào thực tế chưa cao. Để thay đổi hiện trạng trên, đề tài nghiên cứu này tôi đã sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học mới, đổi mới theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, đã sử dụng phương tiện dạy học hiện đạt, các đoạn video clip thay thế và khai thác nó như một nguồn dẫn đến kiến thức. 2.Giải pháp thay thế : Tôi đã sử dụng nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực như : phương pháp vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề, đóng vai, thuyết trình…. , kĩ thuật động não, mảnh ghép, theo góc, khăn trải bàn. Sử dụng những tranh ảnh trong Sách giáo khoa, sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại : GAĐT, máy chiếu với nhiều hình ảnh sinh động, các đoạn video clip, tranh ảnh, cây tư duy, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tự hình thành và khắc sâu kiến thức của học sinh. Giáo viên : Phạm Thị Nguyệt 8 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng – Năm học 2012-2013 3.Một số vấn đề gần đây có liên quan đến đề tài Về vấn đề đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng trong đó có ứng dụng CNTT trong dạy học, đã có nhiều bài viết được trình bày trong các hội thảo liên quan.Ví dụ : - Sáng kiến kinh nghiệm : Ứng dụng CNTT trong dạy học của cô giáo Trần Hồng Vân, Trường Tiểu học Cát Linh, Hà Nội. - Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Trọng Hoàn, Vũ Nho : “Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục THCS môn Ngữ văn. - Hunter M, Hunter R : “Làm chủ phương pháp giảng dạy” - Các đề tài : Dạy học theo chuẩn KTKN môn Văn của Nguyễn Văn Đường và Hoàng Vân. Các đề tài này đều đề cập đến định hướng, tác dụng, kết quả của đổi mới phương pháp dạy học, đưa công nghệ thông tin vào dạy và học. 4.Vấn đề nghiên cứu Việc đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng trong tiết Tiếng Việt có nâng cao kết quả học tập bộ môn Ngữ văn của học sinh lớp 6 Trường THCSTT Cát Bà không ? 5.Giả thuyết nghiên cứu Đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng trong tiết Tiếng Việt sẽ nâng cao kết quả học tập bộ môn Ngữ văn của học sinh lớp 6 Trường THCSTT Cát Bà. III.PHƯƠNG PHÁP 1.Khách thể nghiên cứu Tôi chọn hai lớp 6A2 và 6A3 Trường THCSTT Cát Bà có những điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu và ứng dụng. Tôi chia lớp thành hai nhóm, hai nhóm tham gia nghiên cứu đều có điểm tương đồng nhau về tỉ lệ giới tính, dân tộc và ý thức rèn luyện đạo đức. Cụ thể : Giáo viên : Phạm Thị Nguyệt 9 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng – Năm học 2012-2013 Bảng 1: Giới tính, thành phần dân tộc, thành tích học tập và đạo đức của học sinh lớp 6 Trường THCSTT Cát Bà Năm học 2012- 2013. Nhóm Tổng số Nam Nữ Học lực Hạnh kiểm Dân tộc G KH TB Y K T KH TB Y Kinh Lớp 6A2 40 18 22 6 19 15 0 0 32 8 0 0 40 Lớp 6A3 38 16 22 5 20 12 1 0 31 7 0 0 38 Về ý thức học tập, tất cả các em ở hai lớp đều chăm ngoan, tích cực và cố gắng trong học tập. Về thành tích học tập, hai lớp khá tương đương về điểm số của tất cả các môn học. 2.Thiết kế Tôi chia lớp thành 2 nhóm, nhóm I là nhóm đối chứng, nhóm II là nhóm thực nghiệm. Tôi dùng bài kiểm tra 1 tiết là bài kiểm tra trước tác động. Kết quả bài kiểm tra cho thấy điểm trung bình của hai nhóm có sự khác nhau, do đó tôi dùng phép kiểm chứng T.Tesh để kiểm chứng sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của hai nhóm trước khi tác động. Bảng 2. Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương Đối chứng Thực nghiệm TBC 6,0 6,2 p 0,1047 p = 0,1047 > 0,05, từ đó kết luận sự chênh lệch điểm số trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng là không có ý nghĩa, hai nhóm được coi là tương đương. Giáo viên : Phạm Thị Nguyệt 10 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng – Năm học 2012-2013 Sử dụng thiết kế 2: Kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm ngẫu nhiên (được mô tả ở bảng 2 ). Bảng 3. Thiết kế nghiên cứu Nhóm Kiểm tra trước TĐ Tác động KT sau TĐ Thực nghiệm O1 Chưa đổi mới PP dạy học theo chuẩn KTKN O3 Đối chứng O2 Đổi mới PP dạy học theo chuẩn KTKN O4 ở thiết kế này, tôi sử dụng phép kiểm chứng T-Test độc lập. 3.Quy trình nghiên cứu * Chuẩn bị của giáo viên : Nhóm 1( đối chứng): Thiết kế bài học không thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, quy trình chuẩn bị như bài bình thường : sử dụng bảng phụ đưa ra các ví dụ, nêu các câu hỏi trong SGK gợi mở dẫn dắt học sinh nắm kiến thức. Nhóm 2( Thực nghiệm) : Sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học mới bám sát chuẩn KTKN, thiết kế bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng tranh ảnh và vi deo clip. * Tiến hành thực nghiệm : Thời gian tiến hành thực nghiệm vẫn tuân theo kế hoạch dạy học của nhà trường và thời khoá biểu để đảm bảo tính khách quan. Cụ thể : Bảng 4: Thời gian dạy đối chứng và thực nghiệm Tháng Thứ, ngày Tiết dạy Nhóm Tiết theo PPCT Tên bài dạy 11 Thứ 2 5/11 2 TN 52 Số từ và lượng từ 4 ĐC Thứ 7 1 TN 57 Chỉ từ 3 ĐC Giáo viên : Phạm Thị Nguyệt 11 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng – Năm học 2012-2013 17/11 Thứ 2 2 TN 4 ĐC Thứ 2 26/11 3 TN 62 Cụm động từ 5 ĐC 12 Thứ 7 1/12 3 TN 64 Tính từ và cụm tính từ 4 ĐC Thứ 2 3/12 2 TN 65 Ôn tập Tiếng Việt 4 ĐC 4. Đo lường 4.1 Sử dụng công cụ đo, thang đo : - Bài kiểm tra 45 phút của học sinh. - Sử dụng bài kiểm tra trước tác động : Bài kiểm tra 1 tiết môn Văn. - Bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra sau khi giáo viên đã áp dụng phương pháp và kĩ thuật mới trong dạy học. * Tiến hành kiểm tra và chấm bài : Sau khi thực hiện dạy xong các bài học nêu trên, tôi tiến hành cho học sinh làm bài kiểm tra thời gian 1 tiết ( có đề kèm theo). Sau đó chấm bài theo đáp án đã xây dựng. 4.2 Kiểm chứng độ giá trị nội dung : Kiểm chứng độ giá trị nội dung của các bài kiểm tra bằng cách giáo viên trực tiếp dạy sẽ chấm bài nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Nhận xét của giáo viên để kiểm chứng độ giá trị nội dung của dữ liệu : - Về nội dung đề bài : Phù hợp với trình độ của học sinh nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Đề bài phân hoá được đối tượng học sinh. - Cấu trúc đề phù hợp: 8 câu trắc nghiệm ( 2 điểm), 2 câu tự luận (6 điểm) - Đáp án, biểu điểm : rõ ràng, phù hợp *Nhận xét về kết quả hai nhóm: nhóm thực nghiệm có điểm trung bình là 7,75 nhóm đối chứng có điểm trung bình là 6,25 thấp hơn nhóm thực nghiệm là 1.50. Giáo viên : Phạm Thị Nguyệt 12 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng – Năm học 2012-2013 Điều đó chứng minh rằng nhóm thực nghiệm, giáo viên đã đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng nên kết quả cao hơn. 4.3. Kiểm chứng độ tin cậy: - Kiểm chứng độ tin cậy của kết quả kiểm tra bằng cách chia đôi dữ liệu. Tôi chia các điểm số của bài kiểm tra thành 2 phần và kiểm tra tính nhất quán giữa các điểm số của 2 phần đó bằng công thức Spearman-Brown. Kết quả: Hệ số tương quan chẵn lẻ r hh = 0,813489 Độ tin cậy Spearman-Brown r SB = 0,897153 > 0,7  Kết luận: Các dữ liệu thu được là đáng tin cậy. IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 1. Phân tích dữ liệu Bảng 5. So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động . Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm Điểm trung bình 7,3 7,9 Độ lệch chuẩn 0,90 0,66 Giá trị P của T- test 0,0007 Chênh lệch giá trị TB chuẩn (SMD) 0,7 Như trên đã chứng minh rằng kết quả 2 nhóm trước tác động là tương đương. Sau tác động kiểm chứng chênh lệch ĐTB bằng T-Test cho kết quả P =0,0007 cho thấy: sự chênh lệch giữa ĐTB nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng rất có ý nghĩa, tức là chênh lệch kết quả điểm trung bình nhóm thực nghiệm cao hơn điểm trung bình nhóm đối chứng là không ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động. Giáo viên : Phạm Thị Nguyệt 13 [...]... 5 4 7 5 7 6 4 6 7 6 5 6 6 7 7 6 7 8 6 6 7 9 6 6 8 7 8 7 6 7 6 7 6 7 7 8 9 7 8 9 7 7 8 PH LC 4 : GIO N LIấN QUAN ến đề TI TIT 57 BI 15 : CH T I.TRNG TM KIN THC K NNG CN T 1 .Kiến thức: HS nắm đợc - Khái niệm của chỉ từ - Chức vụ ngữ pháp của chỉ từ trong câu 2 .Kĩ năng: Rèn cho hs kĩ năng - Nhận diện đợc chỉ từ - Vận dụng linh hoạt đợc chỉ từ khi nói và viết 3.Thái độ: - HS biết sử dụng từ ngữ đúng, linh... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H v tờn Nguyn Long An Lờ Quc Anh Bựi Quc Bo V Vn Bo V Linh Chi inh Khc Chin Quang Duy Ngụ Hi Dng V Vn Hi Nguyn Th M Hng ng c Hu Phm Th Mai Hiờn inh Th Hin ng c Huy Nguyn Thựy Linh inh Hu Lng Lu c Minh on Tho Minh 6 8 6 8 5 8 6 7 6 8 6 7 6 8 5 7 6 7 6 8 6 7 7 8 6 8 6 7 7 9 7 9 6 8 6 8 6 8 6 7 7 9 B LP đối CHNG (40 HS) im KT trc T im KT sau tỏc ng 6 8 5 7 7 8 6 9... 5 Trong các đề sau đề nào kể chuyện đời thờng? A Kể lại sự đổi mới của quê hơng em B Kể lại một truyện truyền thuyết đã học Giỏo viờn : Phm Th Nguyt 22 Nghiờn cu khoa hc s phm ng dng Nm hc 2012-2013 C Kể lại một truyện cổ tích em thích D Kể lại một truyện dân gian em đã học Câu 6 Truyện đời thờng là chuyện diễn ra trong đời sống hàng ngày đúng hay sai? A Đúng B Sai Câu 7 Có mấy bớc tiến hành bài văn. .. 1,25 3 1 2,0 1 0,75 Tổng 0,25 2,0 5 1 1 6, 0 1 6, 0 1 10 10 Môn: Ngữ văn lớp 6 phần tiếng việt - tiết 45 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề ) A Trắc nghiệm: (2 điểm): Học sinh chọn đáp án đúng nhất: Đoạn văn : Con cá vàng không nói gì, quẫy đuôi lặn sâu xuống đáy biển Ông lão đứng trên bờ đợi mãi không thấy nó lên trả lời, mới trở về Đến nơi, ông sửng sốt, lâu đài, cung điện biến đâu mất;... B, C đều đúng B Tự luận: (8 điểm) Câu 1 ( 2 điểm) : Xác định cấu tạo ba phần của cụm danh từ sau: Một ngời chồng thật xứng đáng Câu 2 ( 6 điểm) : Viết một đoạn văn (từ 6 - 8 câu ) kể về một ngời bạn của em Trong đoạn văn có ít nhất 2 danh từ chung, 2 danh từ riêng và 2 cụm danh từ Chỉ ra các danh từ chung, danh từ riêng và các cụm danh từ đó Đáp án - Biểu điểm kiểm tra định kì Môn NGữ Văn 6 - tiết. .. Nghiờn cu khoa hc s phm ng dng Nm hc 2012-2013 0,25 Câu 6 0,25 1 0,25 Câu 7 0,25 1 0,25 Câu 8 1 6, 0 Câu 2 10 câu 4 1,0 4 2,0 1 Tổng 1,0 1 6, 0 1 1 0,25 1 6, 0 1 1 10 10 Môn: Ngữ văn lớp 6 - tiết 49+50 Thời gian :90 phút (không kể thời gian giao đề ) A Trắc nghiệm: (2 điểm): Học sinh chọn đáp án đúng nhất Câu 1 Các văn bản : Treo biển - Lợn cới, áo mới thuộc thể loại truyện nào? A Truyện cổ tích C Truyện... 4 bớc D 5 bớc Câu 8 Bố cục bài văn kể chuyện đời thờng gồm mấy phần? A 1 phần B 2 phần C 3 phần D 4 phần B Tự luận: (8 điểm) Câu 1 ( 2 điểm) : - Đặt câu với cụm danh từ làm chủ ngữ hoặc vị ngữ - Xác định cụm danh từ đó Câu 2 ( 6 điểm) Đề bài: Kể về những đổi mới của quê hơng em Đáp án - Biểu điểm kiểm tra định kì Môn NGữ Văn 6 - tiết 49 + 50 A Trắc nghiệm: (2,0 điểm) Học sinh chọn đáp án đúng (mỗi... 8 6 8 6 7 7 9 7 9 6 8 6 8 6 8 6 7 7 9 B LP đối CHNG (40 HS) im KT trc T im KT sau tỏc ng 6 8 5 7 7 8 6 9 7 8 5 6 6 7 6 7 5 8 6 7 6 7 7 8 5 6 6 7 6 7 5 6 4 7 6 8 Giỏo viờn : Phm Th Nguyt 25 Nghiờn cu khoa hc s phm ng dng Nm hc 2012-2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trn Quang Minh Nguyn Tr My inh Hu Chớnh Nguyn Bo Vi Nguyn Minh Vng Nguyn Thanh Xuõn Nguyn Hi Yn inh... đích tiếng cời trong tryện cời là gì? A Tiếng cời mua vui B Tiếng cời phê phán những thói h tật xấu trong XH C Cả A và B đều đúng D Cả A và B đều sai Câu 3 Trong các cụm danh từ sau cụm nào có cấu trúc đủ cả ba phần? A Túp lều C Thuyền buồm B Một chàng trai khôi ngô tuấn tú D Những em học sinh Câu 4 Học sinh thuộc loại danh từ nào? A Danh từ chung C Danh từ chỉ đơn vị B Danh từ riêng D Danh từ chỉ số. .. Câu 6 Danh từ giữ chức vụ ngữ pháp gì trong câu? A Làm chủ ngữ C Cả A và B đều đúng B Làm vị ngữ D Cả A và B đều sai Câu 7 Cấu tạo của cụm danh từ gồm có mấy phần? A 2 phần B 3 phần C 4 phần D 5 phần Câu 8 Đáp án nào đúng nhất về cấu tạo của cụm danh từ? A Cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ hơn danh từ B Cụm danh từ có cấu tạo phức tạp hơn một mình danh từ C Cụm danh từ hoạt động trong câu giống nh một . Bà II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Tên đề tài: ‘’ Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng trong tiết Tiếng Việt môn Ngữ văn 6 năm học 2012-2013.’’ III đến TBC học tập của nhóm thực nghiệm là rất lớn. Giả thuyết của đề tài Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng trong tiết Tiếng Việt môn Ngữ văn 6 làm. Người cam kết Phạm Thị Nguyệt ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG TRONG TIÕT TIÕNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 6 ( HỌC SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ).
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG TRONG TIẾT TIẾNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 6, ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG TRONG TIẾT TIẾNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 6, ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG TRONG TIẾT TIẾNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 6

Từ khóa liên quan