Nghiên cứu giải pháp ứng dụng hệ thống IPTV trên cơ sở mạng thế hệ mới ( NGN )

81 734 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 09:53

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ************* TRỊNH TỐ TOẢN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG HỆ THỐNG IPTV TRÊN CƠ SỞ MẠNG THẾ HỆ MỚI (NGN) Ngành: Công nghệ thông tin Mã số: 1.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS ĐOÀN VĂN BAN Hà Nội 12/2007 – MỤC LỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 3 DANH MỤC HÌNH VẼ 8 MỞ ĐẦU 9 Chƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ MỚI (NGN) 10 1.1. Sơ lƣợc mạng viễn thông hiện tại 10 1.2. Giới thiệu mạng thế hệ mới (NGN) 14 1.3. Các công nghệ phát triển NGN 18 1.4. Các dịch vụ trên NGN 20 1.5. Kết chƣơng 24 Chƣơng 2. GIỚI THIỆU IPTV VÀ CÁC DỊCH VỤ ỨNG DỤNG 26 2.1. Khái niệm 26 2.2. Kiến trúc tổng quan về hệ thống IPTV 26 2.3. Các dịch vụ nội dung đƣợc cung cấp 31 2.4. Kết chƣơng 38 Chƣơng 3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT HỆ THỐNG IPTV 40 3.1. Một số giải pháp IPTV của các hãng trên thế giới 40 3.2. Yêu cầu kỹ thuật mạng truyền tải 45 3.3. Giải pháp IPTV Headend 46 3.4. Video on Demand Server 53 3.5. Set Top Box (STB) 55 3.6. Hệ thống Middleware 58 3.7. Quản lý bản quyền số (Digital Right Management - DRM) 65 3.8. Kết chƣơng 68 Chƣơng 4. PHƢƠNG ÁN TRIỂN KHAI HỆ THỐNG IPTV TẠI VIỆT NAM 69 4.1. Phân tích khả năng triển khai dịch vụ IPTV tại Việt Nam 69 4.2. Đề xuất phƣơng án triển khai hệ thống IPTV 71 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 21CN (21st Century Network) Mạng thế kỉ 21. Cơ sở hạ tầng mạng toàn thế giới dựa trên công nghệ chuyển mạch nhãn MPLS phục vụ cho các dịch vụ triple-play. AAA (Authentication, Authorization and Accounting) Việc xác thực, chứng thực và kiểm soát. ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line)- Đường dây thuê bao số không đồng bộ. Cách thức truyền tải dữ liệu qua đường điện thoại truyền thống, và nhanh hơn nhiều so với kết nối điện thoại truyền thống, tốc độ download:8-10 Mbps, Upload: 128 Kbps. ADSL2+ Một tiêu chuẩn ADSL mới cho phép tăng tốc độ download. Tốc độ download đạt tới 24Mbbps API (Application Program Interface) Giao diện chương trình ứng dụng Một nhóm các chỉ dẫn đưa ra các yêu cầu bắt buộc để thực hiện việc trao đổi thông tin giữa 2 máy tính. ASI (Asynchronous Serial Interface) Chuẩn kết nối tín hiệu TV ATM (Asynchronous Transfer Mode) Network Mô hình truyền tải bất đồng bộ Mạng sử dụng công nghệ chuyển mạch các kết nối tâp chung được xây dựng để truyền tải dữ liệu sử dụng công nghệ ADSL. Tốc độ truyền tải trung bình là 155.52 Mbps hoặc 622.08Mbps. Tốc độ tối đa là 10Gbps. AVC (Advanced Video Coding) Mã hóa hình ảnh nâng cao BSS (Business Support System) Hệ hỗ trợ giao dịch CATV (Cable Television) Truyền hình cáp Thiết bị truyên tải băng thông rộng thường xử dụng cáp đồng trục 75 ôm để truyền tải đồng thời một số lượng lớn các kênh truyền hình theo tần số. CDN (Content Delivery Network) Mạng phân phối nội dung CPE (Customer Premise Equipment) Tập các thiết bị vật lý phía người dùng thuê bao IPTV. Có thể bao gồm cả điện thoại, STB và các dây cáp liên quan. DRM (Digital Rights Management) Hệ thống quản lí quyền số Quản lí việc chứng thực, nhận dạng, bảo vệ, điều khiển và xác nhận mọi quyền sử dụng hợp pháp. DSLAM (Digital Bộ tổng hợp truy nhập đường dây thuê bao số. Subscriber Line Access Multiplexer) Một thiết bi bao gồm một tập hợp các modem DSL để kết nối các đường DSL tới một đường ATM tốc độ cao DVB (Digital Video Broadcasting) Quảng bá hình ảnh số Một hệ thống truyền hình số trên tất cả các môi trường (vệ tinh, cáp, trạm mặt đất) và hỗ trợ các dịch vụ internet với tốc độ truyền lên đến 6Mbps EPG (Electronic Program Guide) Trang tương tác điện tử Một trang hướng dẫn cung cấp thông tin chi tiết của các chương trình hiện tại và tương lai, giúp cho người sử dụng lựa chọn. Các thông tin gồm có: tóm tắt chương trình, tìm kiếm nội dung hoặc kênh, tương tác trực tiếp với các chương trình được lựa chọn, lưu trữ, và chức năng điều khiển dành cho bố mẹ. FMC (Fixed Mobile Convergence) Sự hội tụ của điện thoại cố định và mobile. FTAM (File Transfer Access and Management) Giao thức kết hợp giữa giao thức truyền file FTP và truy nhập file từ xa. FTTH (Fiber to the Home) Mạng quang tới hộ gia đình Cho phép các dịch vụ triple-play được truy nhập qua một cáp quang FTTP (Fiber to the Premises) Mạng quang tới khu vực Hệ thống thông tin lien lạc sử dụng các cáp quang và các thành phần điện quang dể cung cấp các dịch vụ băng thông rộng tới các hộ gia đình và các trụ sở công ty FTTx Sử dụng cho các công nghệ sử dụng mạng quang gồm FTTH, FTTP GigE (Gigabit Ethernet) Cung cấp băng thông 22 T3s với tốc độ truyền là 1Gbps H.264 Xem MPEG4 Part 10 H.320 Cho phép tương tác giữa các thiết bị hội thảo truyền hình từ các khu vực khác nhau thông qua dịch vụ chuyển mạch kênh như ISDN. H.323 Một chuẩn cho việc truyền dữ liệu hình ảnh thảo đa phương tiện qua giao thức mạng Hard-encoding Cách thức thực hiện nhúng dữ liệu trong quá trình sản xuất video mà sau đó nội dung không thể thay đổi được trừ khi mã hóa lại nội dung media. HDTV (High- Definition Television) Truyền hình chất lượng cao Một chuẩn truyền hình tăng gấp đôi số đường quét từ 525 lên đến 1050 đường và tăng tỉ lệ màn hình từ 12:9 lên 16:9. Tỉ lệ này tạo ra hiệu ứng như khung hình ảnh trong phim. IAD (Integrated Access Device) Thiết bị truy nhập tích hợp. Cho phép truy nhập mạng băng thông rộng với nhiều kênh truyền tải audio, data, video. IMS (IP Multimedia Subsystem) Là một kiến trúc framework thiết kế để cung cấp các dịch vụ multimedia trên nền mạng IP tới khách hàng. IMS hỗ trợ các thiết bị có dây và không dây truy cập các ứng dụng multimedia và voice dễ dàng hơn. In-band Management Quản trị thông qua các kênh dữ liệu thông thường (ví dụ Ethernet) để quản lý thiệt bị. Nó có hạn chế là chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các thiệt bị được quản lý hoặc lỗi mạng. Xem thêm Out-band Management IP/MPLS (Internet Protocol/MultiProtocol Label Switching) Chuyển mạch nhãn đa giao thức. Hệ thống mạng cung cấp các mạng riêng ảo, mạng LAN, đường dây thuê bao, và các dịch vụ tốc độ cao IRD (Integrated Receiver/Descrambler) Bộ tích hợp nhận và giải mã tần số ISDN (Integrated Digital Services Network) Mạng dịch vụ số tổng hợp Chuẩn truyền thông quốc tế cho phép các đường dây điện thoại truyền thống truyền tải số thay vì truyền các tín hiệu tương tự, cho phép dữ liệu có thể t ruyền ở tốc độ nhanh hơn là trên các modem truyền thống. ITU (International Telecommunication Union) Tổ chức viễn thông quốc tế. Tổ chức quốc gia Mĩ thiết lập các chuẩn cho các thiết bị viễn thông như phần cứng ISDN, modem, và các máy fax. IXC (Interexchange Carrier) Hệ thống tổng đài quốc tế. Công ty điện thoại đường dài. LEC Xem ILEC Middleware Một lớp ứng dụng cung cấp giao diện và quá trình tương tác giữa các ứng dụng và các hệ thống điều hành hoặc giữa các giữa các hệ thống khác nhau. MPEG (Motion Picture Experts Group) Các chuẩn nén âm thanh và hình ảnh. MPEG2 Định dạng hình ảnh cho dịch vụ quảng bá. Thường sử dụng trên DVD hay truyền hình số. MPEG4 Part 2 Định dạng hình ảnh được sử dụng trên hệ thống điện thoại 3G để thu và phát hình ảnh. MPEG4 Part 10 Công nghệ nén cung cấp hình ảnh chất lượng MPEG2 nhưng tốc độ dữ liệu chỉ bằng một nửa. NII (Nation Information Infrastructure) Hạ tầng cơ sở thông tin quốc gia nPVR (Network-based Personal Video Recorder) Một nguồn hình ảnh quảng bá mà người sử dụng có thể lưu trữ trên hệ thống hình ảnh. NVOD (Near Video On Demand) Chức năng xem cùng một bộ phim tại các thời điểm khác nhau, vì vậy phải có nhiều kênh truyền cho cùng một bộ phim. OEM (Original Equipment Manufacturer) Công ty thiết bị truyền thống. Để chỉ các công ty sản xuất các thiết bị mà sau đó thương mại hóa và bán nó cho các công ty khác. OSS (Operation Support System) Hệ thống hỗ trợ điều hành Hệ thống phần mềm cho phép các hoạt động điều hành của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông điều khiển và quản lí mạng của họ. Một giao diện cung cấp khả năng điều hành, quản lí, và duy trì cho các thành phần của mạng. Out-band Management Quản trị thông qua các kênh quản lý riêng để bảo trì thiết bị. Nó cho phép quản trị hệ thống có thể theo dõi và quản trị các server từ xa mà không quan tâm tới máy có bật hay không. Xem thêm In-band Management PIP (Picture-In- Picture) Một đặc điểm trong truyền hình cho phép một chương trình có thể được xem trên toàn bộ khung hình, trong khi một hay nhiều chương trình khác được đặt trên một khung hình bên trong khung hình chính. PON (Passive Optical Network) Mạng quang bị động Mạng truy nhập cáp sử dụng đoạn cáp chia sẻ cho các hộ gia đình mà không phải sử dụng các đường cáp riêng rẽ từ trạm tổng đài, công ty điện thoại, hoặc các đầu cuối cáp TV. PPV (Pay Per View) Cho phép xem các hình ảnh với khung hình rộng hơn, nhưng không sử dụng cho các dịch vụ truyền hình quảng bá. PVR (Personal Video Recorder) Tiện ích trong truyền hình cho phép người sử dụng ghi lại các chương trình của họ. RSTP (Realtime Stream Transport Protocol) Giao thức chuẩn cho việc truyền các luồng media theo yêu cầu thời gian thực. SDH (Synchronous Digital Hierarchy) Chuẩn của Châu Âu cho việc truyền tải mạng quang đồng bộ. Với các chuẩn về định dạng, giao diện, lựa chọn truyền tải, và khả năng duy trì. Tốc độ truyền tải 150Mbps (tối thiểu) SDI (Serial Digital Interface) Chuẩn kết nối tín hiệu TV SIP (Session Initial Protocol) Giao thức khởi tạo phiên, là giao thức cho việc truyền tải âm thanh qua mạng IP. Xem thêm VoIP. SNMP (Simple Network Management Protocol) Giao thức quản trị mạng SONET (Synchronous Optical Network) Mạng quang đồng bộ Dịch vụ mạng tốc độ cao với tốc độ truyền tải từ 51.84Mbps tới 2.4Gbps STB (Set Top Box) Thiết bị cho phép hệ thống truyền hình trở thành giao diện người sử dụng internet, và cũng có thể cho phép hệ thống truyền hình nhận và giải mã hình ảnh quảng bá số. STM (Synchronous Tranfer Mode) Kiểu truyền đồng bộ (mạng quang), tốc độ cao truyền tải từ 150 Mbps tới 2.4Gbps TDM (Time Division Multiplexing) Kỹ thuật ghép kênh phân chia thời gian. Time Shifted TV Cho phép lưu lại (delay) kênh TV trong một khoảng thời gian nhất định. Triple-Play Các dịch vụ âm thanh, hình ảnh, và luồng dữ liệu trên cùng một mạng IP. Video De-Multiplexing Bộ giải điều chế hình ảnh. Video Multiplexing Bộ điều chế hình ảnh. VLAN (Virtual Local Area Network) Mạng LAN ảo Các trạm làm việc được kết nối với một thiết bị thông minh cung cấp các khả năng cho việc xác định các thành phần mạng LAN. VOD (Video On Demand) Dịch vụ cho phép nhiều người sử dụng yêu cầu cùng một hình ảnh tại một thời điểm. VoIP (Voice over Internet Protocol) Giao thức âm thanh qua mạng Internet Một cách gọi khác của điện thoại IP. Liên quan tới việc truyền các cuộc gọi qua mạng dữ liệu như kiểu mạng Internet gửi âm anh, fax và các thông tin khác mà không qua mạng điện thoại thoại truyền thống. WDM ( Wavelength Division Multiplexing) Phương pháp ghép kênh phân chia dải tần WiFi (Wireless Fidelity) Là tên của mạng không dây 802.11b. Là một chuẩn thay thế cho các cáp trong mạng Ethernet. DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1. Các thành phần chính của mạng viễn thông 10 Hình 2. Cấu hình mạng cơ bản 11 Hình 3. Cấu trúc mạng phân cấp 12 Hình 4. Topo mạng thế hệ mới 16 Hình 5. Kiến trúc mạng theo xu hướng mới 18 Hình 6. Cấu trúc vật lý mạng NGN 20 Hình 7. Mạng đa dịch vụ 21 Hình 8. Cấu trúc mạng đa dịch vụ 22 Hình 9. IPTV là công nghệ của tương lai 26 Hình 10. Mô hình chung của hệ thống IPTV 27 Hình 11. Các thành phần trong hệ thống IPTV Headend 28 Hình 12. Mô hình giải pháp Middleware của Huawei 29 Hình 13. Các dịch vụ IPTV có thể cung cấp 32 Hình 14. Kiến trúc phân lớp hệ thống IPTV của Huawei 40 Hình 15. Hệ thống Huawei Middleware 41 Hình 16. Mô hình hệ thống IPTV của UTStarcom 42 Hình 17. Mô hình hệ thống IPTV của Siemens 43 Hình 18. Tích hợp giải pháp bảo vệ nội dung của Verimatrix 44 Hình 19. Kiến trúc tổng thể hệ thống IPTV của ZTE 45 Hình 20. Mô hình luồng thông tin xử lý tại Head-end (Cisco) 47 Hình 21. Mô hình DRM với công nghệ của Verimatrix 66 Hình 22. Cấu trúc các thành phần hệ thống DRM 67 Hình 23. Thống kê về nhu cầu giải trí trong hộ gia đình 69 Hình 24. Mô hình kết nối mạng cung cấp dịch vụ 73 Hình 25. Mô hình triển khai hệ thống IPTV 77 MỞ ĐẦU Cuối thập kỷ trước, cùng sự phát triển của các dịch vụ truyền hình vệ tinh, sự tăng trưởng của dịch vụ truyền hình cáp số, và đặc biệt là sự ra đời của HDTV đã để lại dấu ấn đối với lĩnh vực truyền hình. Tuy nhiên, hiện nay trên thế giới đã xuất hiện một phương thức cung cấp dịch vụ mới hứa hẹn mạnh hơn với tiềm năng sẽ làm thay đổi phương thức truyền hình đã có. Internet Protocol Television (IPTV) đã ra đời, dựa trên sự hậu thuẫn của ngành viễn thông, đặc biệt là mạng băng rộng. IPTV dễ dàng cung cấp nhiều hoạt động tương tác hơn, tạo nên sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ truyền hình. Hãng In-Stat, một hãng nghiên cứu thị trường công nghệ cao có uy tín, gần đây đã dự báo rằng thị trường các dịch vụ IP video tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng tới gần 80% mỗi năm từ nay đến năm 2010 và sẽ tạo ra một thị trường 4,2 tỷ USD [2]. Hãng này cũng dự đoán châu Á sẽ chiếm tới một nửa trong tổng số thuê bao TV của các công ty điện thoại trên toàn thế giới vào năm 2009 với tổng số thuê bao tối thiểu 32 triệu. Các số liệu này cho thấy trong những năm còn lại của thập kỷ này, IPTV sẽ trở thành một dịch vụ có thị trường rộng lớn trên toàn cầu với châu Á tiếp tục dẫn đầu trong việc thu hút khách hàng. Các con số này cũng cho thấy đây là một thị trường năng động với rất nhiều cơ hội cho các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình có mô hình kinh doanh, hình thức cung cấp dịch vụ và công nghệ hợp lý. Tại Việt Nam, hiện có nhiều nhà khai thác dịch vụ viễn thông lớn đang cạnh tranh nhau nhằm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ băng rộng với chất lượng cao và giá rẻ. Họ cũng đã nhận ra xu hướng phát triển của truyền hình trực tuyến và video theo yêu cầu, và đang có những bước đi mạnh mẽ. Một số website cung cấp thử nghiệm các chuơng trình truyền hình trực tuyến của VietNamNet, Công ty VTC, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận số lượng truy cập rất lớn, cho thấy sức hấp dẫn của dịch vụ này đối với công chúng. Theo ước tính, truyền hình cáp vẫn sẽ thống trị đến năm 2010, nhưng sau đó IPTV sẽ thực sự là đối thủ cạnh tranh với truyền hình số mặt đất và vệ tinh đối với người xem truyền hình [2]. Sự phát triển của IPTV chắc chắn sẽ nhanh hơn, nhưng với sự số hóa của truyền hình cáp và vệ tinh, các nhà cung cấp sẽ phải cạnh tranh để giành được khách hàng mới. Tùy thuộc vào thị trường cụ thể, các nhà khai thác dịch vụ IPTV sẽ phải bổ sung vào dịch vụ truyền hình quảng bá nhiều kênh với việc mở rộng cung cấp các dịch vụ đa dạng như VoD, Replay-TV (nPVR), In-home DVR, Gameshow, v.v Với những phân tích trên đây, mục đích của đề tài này là nghiên cứu và tìm hiểu các công nghệ đã được phát triển và ứng dụng cho các hệ thống IPTV trên thế giới. Tiếp đó dựa trên hiện trạng và mô hình thực tế cơ sở hạ tầng mạng ở Việt Nam đề xuất giải pháp cho việc cung cấp hệ thống IPTV cùng các dịch vụ đi kèm, đảm bảo cung cấp và đáp ứng chất lượng dịch vụ một cách hiệu quả nhất. Qua việc triển khai rộng rãi các dịch vụ IPTV sẽ giúp các nhà khai thác mạng viễn thông Việt Nam nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng, mở rộng lĩnh vực kinh doanh nội dung nghĩa là nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn kinh tế thị trường. Tổng quan về mạng thế hệ mới (NGN) 10 Chƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ MỚI (NGN) 1.1. Sơ lƣợc mạng viễn thông hiện tại 1.1.1. Khái niệm về mạng viễn thông Mạng viễn thông là phương tiện truyền đưa thông tin từ đầu phát tới đầu thu. Mạng có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ cho khách hàng. Mạng viễn thông bao gồm các thành phần chính [6]: thiết bị chuyển mạch, thiết bị truyền dẫn, môi trường truyền và thiết bị đầu cuối.  Thiết bị chuyển mạch gồm có tổng đài nội hạt và tổng đài quá giang. Các thuê bao được nối vào tổng đài nội hạt và tổng đài nội hạt được nối vào tổng đài quá giang. Nhờ các thiết bị chuyển mạch mà đường truyền dẫn được dùng chung và mạng có thể được sử dụng một cách kinh tế.  Thiết bị truyền dẫn dùng để nối thiết bị đầu cuối với tổng đài, hay giữa các tổng đài để thực hiện việc truyền đưa các tín hiệu điện. Thiết bị truyền dẫn chia làm hai loại: thiết bị truyền dẫn phía thuê bao và thiết bị truyền dẫn cáp quang. Thiết bị truyền dẫn phía thuê bao dùng môi trường thường là cáp kim loại, tuy nhiên có một số trường hợp môi trường truyền là cáp quang hoặc vô tuyến.  Môi trường truyền bao gồm truyền hữu tuyến và vô tuyến. Truyền hữu tuyến bao gồm cáp kim loại, cáp quang. Truyền vô tuyến bao gồm vi ba, vệ tinh.  Thiết bị đầu cuối cho mạng thoại truyền thống gồm máy điện thoại, máy Fax, máy tính, tổng đài PABX. Hình 1. Các thành phần chính của mạng viễn thông Mạng viễn thông cũng có thể được định nghĩa như sau: Mạng viễn thông là một hệ thống gồm các nút chuyển mạch được nối với nhau bằng các đường truyền dẫn. Nút được phân thành nhiều cấp và kết hợp với các đường truyền dẫn tạo thành các cấp mạng khác nhau. [...]... rằng hiện nay mạng PSTN/ISDN vẫn đang là mạng cung cấp các dịch vụ dữ liệu 1.2 Giới thiệu mạng thế hệ mới (NGN) 1.2.1 Định nghĩa Mạng viễn thông thế hệ mới (Next Generation Network -NGN) [6] có nhiều tên gọi khác nhau, chẳng hạn như:  Mạng đa dịch vụ (cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau)  Mạng hội tụ (hỗ trợ cho cả lưu lượng thoại và dữ liệu, cấu trúc mạng hội t )  Mạng phân phối (phân phối tính... NGN nhưng vẫn chưa có một định nghĩa cụ thể và chính xác nào cho mạng NGN Do đó định nghĩa mạng NGN nêu ra ở đây không thể bao hàm hết mọi chi tiết về mạng thế hệ mới, nhưng nó có thể tương đối là khái niệm chung nhất khi đề cập đến NGN Bắt nguồn từ sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ chuyển mạch gói và công nghệ truyền dẫn băng rộng, mạng thông tin thế hệ mới (NGN) ra đời là mạng có cơ. .. trúc mạng mới Cần tiếp tục phát triển các hệ thống truyền dẫn công nghệ SDH và WDM, hạn chế sử dụng công nghệ PDH Cáp quang:  Hiện nay trên 60% lưu lượng thông tin được truyền đi trên toàn thế giới được truyền trên mạng quang Tổng quan về mạng thế hệ mới (NGN) 19 - Công nghệ truyền dẫn quang SDH cho phép tạo trên đường truyền dẫn tốc độc cao (n*... các nhà cung cấp dịch vụ và ứng dụng triển khai dịch vụ đến cho khách hàng trong môi trường NGN 1.5 Kết chƣơng Trong phần trên ta đã được tìm hiểu sơ qua về mạng viễn thông Việt Nam cũng như khái niệm về mạng viễn thông thế hệ sau (NGN) và hoạt động của nó Các vấn đề đã đề cập bao gồm:  Ưu, nhược điểm của NGN  Các công nghệ phát triển NGN Tổng quan về mạng thế hệ mới (NGN) 25 ... phần tử trong mạng) Tổng quan về mạng thế hệ mới (NGN) 15 - Mạng nhiều lớp (mạng được phân phối ra nhiều lớp mạng có chức năng độc lập nhưng hỗ trợ nhau thay vì một khối thống nhất như trong mạng TDM) Cho tới hiện nay, mặc dù các tổ chức viễn thông quốc tế và cung các nhà cung cấp thiết bị viễn thông trên thế giới đều rất quan tâm và nghiên cứu về chiến... lớn dịch vụ và ứng dụng phức tạp bao gồm cả đa phương tiện, phần lớn trong đó là không được trù liệu khi xây dựng các hệ thống mạng hiện nay 1.2.2 Đặc điểm của NGN Mạng NGN có bốn đặc điểm chính [6]: 1 Nền tảng là hệ thống mạng mở 2 Mạng NGN là do dịch vụ thúc đẩy, nhưng dịch vụ phải thực hiện độc lập với mạng lưới 3 Mạng NGN là mạng chuyển mạch gói, dựa trên một giao thức thống nhất 4 Là mạng cho phép... quan về mạng thế hệ mới (NGN) 11 Hình 2 Cấu hình mạng cơ bản Mạng viễn thông hiện nay được chia thành nhiều loại Đó là mạng mắc lưới, mạng sao, mạng tổng hợp, mạng vòng kín và mạng thang Các loại mạng này có ưu điểm và nhược điểm khác nhau để phù hợp với các đặc điểm của từng vùng địa lý (trung tâm, hải đảo, biên giới, ) hay vùng lưu lượng (lưu thoại... Network) * Mạng di động GSM (Global System for Mobile Telecom) là mạng cung cấp dịch vụ thoại tương tự như PSTN nhưng qua đường truy nhập vô tuyến Mạng này chuyển mạch dựa trên công nghệ ghép kênh phân thời gian và công nghệ ghép kênh phân tần số Các thành phần cơ bản của mạng này là: BSC (Base Station Controller), BTS (Base Transfer Station), HLR (Home Location Register), VLR ( Visitor Location Register)... các dịch vụ của hệ thống IPTV đến các khách hàng của mạng mobile Hệ thống có giải pháp hoàn chỉnh hệ thống IPTV có thể kết nối, triển khai để cung cấp dịch vụ mobile-TV Việc tính cước có thể tích hợp với hệ thống Billing độc lập để có các phương thức yính cước linh động và hiệu quả 2.3.2 Dịch vụ theo nhu cầu (On-Demand) 2.3.2.1 VoD (Video on demand) Đối với dịch vụ video theo yêu cầu (VoD), người xem... vụ lấy IP làm cơ sở đều có thể thực hiện nối thông các mạng khác nhau; con người lần đầu tiên có được giao thức thống nhất mà ba mạng lớn đều có thể chấp nhận được; đặt cơ sở vững chắc về mặt kỹ thuật cho hạ tầng cơ sở thông tin quốc gia (NII) Giao thức IP thực tế đã trở thành giao thức ứng dụng vạn năng và bắt đầu được sử dụng làm cơ sở cho các mạng đa dịch vụ, mặc dù hiện tại vẫn còn ở thế bất lợi . NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ************* TRỊNH TỐ TOẢN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG HỆ THỐNG IPTV TRÊN CƠ SỞ MẠNG THẾ HỆ MỚI (NGN) Ngành: Công nghệ thông tin Mã số: 1.01.10. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ MỚI (NGN) 10 1.1. Sơ lƣợc mạng viễn thông hiện tại 10 1.2. Giới thiệu mạng thế hệ mới (NGN) 14 1.3. Các công nghệ phát triển NGN 18 1.4. Các dịch vụ trên NGN 20 1.5 Tổng quan về mạng thế hệ mới (NGN) 10 Chƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ MỚI (NGN) 1.1. Sơ lƣợc mạng viễn thông hiện tại 1.1.1. Khái niệm về mạng viễn thông Mạng viễn thông là phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp ứng dụng hệ thống IPTV trên cơ sở mạng thế hệ mới ( NGN ), Nghiên cứu giải pháp ứng dụng hệ thống IPTV trên cơ sở mạng thế hệ mới ( NGN ), Nghiên cứu giải pháp ứng dụng hệ thống IPTV trên cơ sở mạng thế hệ mới ( NGN ), Chƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ MỚI (NGN), Chƣơng 2. GIỚI THIỆU IPTV VÀ CÁC DỊCH VỤ ỨNG DỤNG, Chƣơng 3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT HỆ THỐNG IPTV, Chƣơng 4. PHƢƠNG ÁN TRIỂN KHAI HỆ THỐNG IPTV TẠI VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm