Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Giao nhận hàng hóa EI – chi nhánh Hà Nội

54 407 0

Kaka Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,785 tài liệu

  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2015, 13:06

trờng đại học kinh tế quốc dân khoa khoa học quản lý chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đề tài: một số giảI pháp nhằm hoàn thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty tnhh giao nhận hàng hóa ei chi nhánh hà nội Hà Nội - 05/2011 trờng đại học kinh tế quốc dân khoa khoa học quản lý chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên thực hiện : Đỗ Bích Hằng Lớp : Quản lý kinh tế 49B Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Giáo viên hớng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền Hà Nội - 05/2011 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tên em là : Đỗ Bích Hằng Mã SV : CQ490805 Lớp : Quản lý kinh tế 49B Khoa : Khoa học quản lý Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Giao nhận hàng hóa EI – chi nhánh Hà Nội Em xin cam đoan chuyên đề thực tập tốt nghiệp này là do em tự viết bằng tất cả vốn kiến thức em đã tích lũy được trong suốt bốn năm học đại học, dưới sự hướng dẫn tận tình của cô Nguyễn Thị Ngọc Huyền, và những tài liệu thực tế thu thập được từ công ty TNHH Giao nhận hàng hóa EI – chi nhánh Hà Nội. Hà Nội, ngày 11/05/2011 Sinh viên Đỗ Bích Hằng Đỗ Bích Hằng Quản lý kinh tế 49B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC Đỗ Bích Hằng Quản lý kinh tế 49B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT 1. TNHH: trách nhiệm hữu hạn 2. EI: Expeditors International 3. VHDN: văn hóa doanh nghiệp 4. XD: xây dựng 5. KD: kinh doanh 6. SX: sản xuất 7. HAN – ALL: tất cả mọi nhân viên của công ty EI- chi nhánh Hà Nội Đỗ Bích Hằng Quản lý kinh tế 49B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Văn hóa - như một học giả nào đó đã nói, đó là cái cân bằng khi xã hội có nhiều nguy cơ biến động. Hay nói theo cách khác, khi mọi vật chất mất đi, cái còn đọng lại chính là văn hóa. Bất kể quốc gia nào, tổ chức nào, giáo phái nào muốn trường tồn đều phải có văn hóa riêng, doanh nghiệp cũng không nằm ngoài quy luật đó. Trong điều kiện hội nhập, cạnh tranh trên một môi trường ngày càng phẳng, văn hóa doanh nghiệp ngày càng trở nên quan trọng. Công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước của chúng ta từ xưa tới nay luôn coi trọng yếu tố văn hóa, coi đó là nền tảng tinh thần của xã hội, là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất trong mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với xã hội, và với thiên nhiên. Văn hóa vừa là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, vừa là mục tiêu hướng tới của mỗi chúng ta. Văn hóa doanh nghiệp từ trước tới nay vẫn luôn là đề tài được tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn của giới doanh nghiệp, các nhà quản lý, và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, văn hóa doanh nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc điều tiết tinh thần, khai thác những nhân tố tích cực, hạn chế những nhân tố tiêu cực của mối quan hệ hàng hóa – tiền tệ trong xã hội, cần hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp ra sao để có thể bắt kịp xu hướng đang chuyển mình dữ dội của nên văn hóa thế giới đang chuyển mình dữ dội nhưng vẫn giữ vững được nét đậm đà của bản sắc truyền thống dân tộc không phải doanh nghiệp nào cũng thấu đáo, nhất là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với mục đích tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay, em đã đến thực tập tại công ty TNHH Giao nhận hàng hóa EI – chi nhánh Hà Nội. Sau một thời gian học hỏi và nghiên cứu, em đã lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Giao nhận hàng hóa EI – chi nhánh Hà Nội”. Đề tài gồm 3 chương: Đỗ Bích Hằng Quản lý kinh tế 49B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển văn hóa doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Giao nhận hàng hóa EI – chi nhánh Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp cho việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp ở công ty TNHH Giao nhận hàng hóa EI – chi nhánh Hà Nội Tuy nhiên, văn hóa doanh nghiệp là một phạm trù rộng lớn,có nhiều mối quan hệ tác động qua lại hết sức đa dạng và phức tạp, đòi hỏi phải có sự đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng trong một thời gian dài. Với vốn kiến thức ít ỏi và thời gian thực tập ngắn ngủi, đề tài của em khó tránh khỏi một vài thiếu sót. Em rất mong nhận được những lời góp ý chân thành từ các thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Đỗ Bích Hằng Đỗ Bích Hằng Quản lý kinh tế 49B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1. Khái niệm văn hóa doanh nghiệp * Khái niệm văn hóa Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình hoặc theo các học giả phương Tây “là một khuôn mẫu tích hợp các hành vi con người bao gồm suy nghĩ, lời nói, hành động, và các vật dụng phụ thuộc vào khả năng của con người để học hỏi và chuyển đạt tri thức cho các thế hệ kế tiếp” (theo từ điển Webster). *Khái niệm VHDN Theo từ điển Wikipedia, văn hóa doanh nghiệp là một phần của văn hóa tổ chức. Văn hoá doanh nghiệp có thể được hiểu là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích chung. Marvin Bower - Tổng giám đốc, McKinsey Co. đã nói “Văn hóa doanh nghiệp là tất cả các thành tố mà chúng ta đang thực hiện trong quá trình kinh doanh và di sản để lại cho thế hệ kế tiếp”. Theo Gold, K.A., VHDN là phẩn chất riêng biệt của tổ chức được nhận thức phân biệt nó với các tổ chức khác trong cùng một lĩnh vực. Đỗ Bích Hằng Quản lý kinh tế 49B 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Theo quan điểm của Kotter, J.P. & Heskett, J.L., văn hóa thể hiện tổng hợp các giá trị và cách hành xử phụ thuộc lẫn nhau phổ biến trong doanh nghiệp và có xu hướng tự lưu truyền, thường trong thời gian dài. Theo quan điểm của Williams, A., Dobson, P. & Walters, M. ), VHDN là những niềm tin, thái độ và giá trị rồn tại phổ biến và tương đối ổn định trong doanh nghiệp. 1.2. Các bộ phận cấu thành của văn hóa doanh nghiệp 1.2.1 Mô hình 1: Hệ thống các ý nghĩa biểu đạt chung trong VHDN có thể được hiểu theo 3 khía cạnh, bao gồm: các nguyên tắc chung, các chuẩn mực hành vi và các hoạt động hỗ trợ • Các nguyên tắc chung Các nguyên tắc chung được coi như kim chỉ nam trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nguyên tắc 1: Tài sản và kỹ năng là những yếu tố quan trọng nhất tạo nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Nguyên tắc 2: Đề cao tính chính xác, đảm bảo mọi kế hoạch được hoàn thành đúng tiến độ Đỗ Bích Hằng Quản lý kinh tế 49B 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyên tắc 3: Uy tín doanh nghiệp luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Tất cả mọi nhân viên đều phải nỗ lực hết mình, không phạm sai sót để đem lại sự hài lòng nhất đến khách hàng Nguyên tắc 4: Mọi cá nhân trong doanh nghiệp phải đồng tâm hiệp lực trong việc duy trì và phát triển vị trí đã có của doanh nghiệp và mở rộng sang các chức năng khác, phấn đấu từ sản xuất chuyển sang thống lĩnh thị trường Nguyên tắc 5: Xây dựng môi trường doanh nghiệp trong sạch, lành mạnh và gắn bó. Các cấp quản lý cần đưa ra cách thức quản lý tối ưu, tăng cường giao lưu nội bộ, vận động tất cả các thành viên tham gia vào những hoạt động chung của doanh nghiệp và thực hiện tốt công việc của mình Nguyên tắc 6: Đề cao vai trò của các thành viên trong doanh nghiệp, mỗi thành viên đều là một nhân tố đóng góp vào sự bền vững và thành công cho doanh nghiệp Nguyên tắc 7: Mọi nỗ lực của thành viên trong doanh nghiệp đều nhằm thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp, ví dụ hãng thời trang Lare boss muốn chiếm lĩnh thị trường thời trang dành cho nam giới tại Việt Nam thì cần đánh bại hai đối thủ sừng sỏ đã đặt chân vào Việt Nam trước là Milano và Armani, còn Samsung phải là người thống lĩnh thị trường trong lĩnh vực sản xuất điện thoại. • Chuẩn mực hành vi: chuẩn mực bắt buộc và quy tắc bổ trợ Các chuẩn mực hành vi bao gồm những quy tắc, quy định cho phép các thành viên được phép và không được phép làm gì, họ phải thể hiện bằng những thái độ nào và có những hành vi ra sao cho phù hợp. Đồng thời, nó cũng đưa ra các hình phạt cho từng trường hợp vi phạm. Các quy tắc này có vai trò hỗ trợ, hướng dẫn cho các hành vi để nó thống nhất với các nguyên tắc chung. Các quy tắc lại được chia ra làm hai loại: Đỗ Bích Hằng Quản lý kinh tế 49B 3 [...]... EI – CHI NHÁNH HÀ NỘI 1 ÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VĂN HÓA CỦA CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN HÀNG HÓA EI – CHI NHÁNH HÀ NỘI 1.1 Giới thiệu về công ty 1.1.1 Lịch sử hình thành Tên công ty: Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa EI - chi nhánh Hà Nội Tên giao dịch: E.I Freight Forwarding Co., Ltd (Ha Noi branch) Tên viết tắt: EI – HAN Trụ sở chính: Tầng 13 Harec building, số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Điện... sẽ được sử dụng để đánh giá, phân tích thực trạng VHDN tại công ty TNHH Giao nhận hàng hóa EI – chi nhánh Hà Nội, để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển VHDN tại công ty ở những chương sau Đỗ Bích Hằng 7 Quản lý kinh tế 49B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.3 Vai trò của văn hóa doanh nghiệp 1.3.1 Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong quản lý: • Đối với quá trình hoạch định: Xác... điều doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm 2 PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 2.1 Khái niệm phát triển văn hóa doanh nghiệp Trong hội thảo Hội nghị Phát triển VHDN”, TS Trần Kim Hào – Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế TW và ThS Phạm Công Toàn – Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã đưa ra khái niệm về phát triển văn hóa doanh nghiệp Đó là phát triển toàn diện những triết lý hoạt động của doanh. .. văn hóa môi trường tại Việt Nam Kết luận lại, chúng ta đều thấy rằng, nhân tố làm nên thành công ở những doanh nghiệp nước ngoài là ở tính thống nhất, tính năng động, và tính cạnh tranh của VHDN ở những doanh nghiệp này Đỗ Bích Hằng 19 Quản lý kinh tế 49B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN HÀNG HÓA EI – CHI NHÁNH HÀ... đó, bất kì một doanh nghiệp nào cũng mang những đặc điểm chung nhất về văn hóa, lối sống của quốc gia họ Công ty Expeditors – chi nhánh Hà Nội được hình thành và phát triển trên đất nước Việt Nam, với đội ngũ nhân viên đa số là người Việt Nam, do vậy văn hóa công ty chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa thuần Việt, từ lối sống, phong cách giao tiếp, ứng xử giữa những thành viên trong nội bộ công ty cũng... sức hút của doanh nghiệp VHDN tạo nên hình ảnh của một doanh nghiệp và tạo nên nét khác biệt giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác Bằng cách nhìn vào VHDN ta có thể cảm nhận được phần nào hoạt động của doanh nghiệp đó là mạnh hay yếu 3 MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY NƯỚC NGOÀI 3.1 Thống nhất và mang yếu tố năng động Nếu nghiên cứu văn hóa của một số công ty nổi tiếng... thêm văn phòng tại chi nhánh Hà Nội với mục đích mở rộng thị trường của mình tới miền Bắc Việt Nam Ngày 1 tháng 8 năm 2005, công ty mở thêm một văn phòng phụ thuộc tại Đà Nẵng với quy mô nhỏ Đỗ Bích Hằng 20 Quản lý kinh tế 49B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Như vậy tính cho đến nay, công ty TNHH giao nhận hàng hóa EI – chi nhánh Hà Nội đã đi vào hoạt động được hơn 10 năm và đã có được những thành tích đáng... www.expeditors.com Công ty bắt đầu đặt chân vào thị trường Việt Nam từ năm 1993 bằng việc mở một công ty kinh doanh dịch vụ và hợp tác chung với một công ty địa phương Ngày 1 tháng 6 năm 2000, công ty bắt đầu tách ra và thành lập văn phòng riêng của mình tại thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ cho việc tăng trưởng doanh thu kinh doanh và nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng Ngày 1 tháng 3 năm 2001, công ty mở thêm văn. .. suất công việc Phê phán và phàn nàn được giải quyết ngay trong những buổi họp hàng tuần, hay những buổi họp nóng khi có sự cố xảy ra 2 THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Ở CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN HÀNG HÓA EI – CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.1 Mức độ nhận biết cá nhân trong doanh nghiệp Là cách nhìn nhận đối với cá nhân không phải theo cách nhìn đơn lẻ trên phương diện nghề nghiệp hay chuyên môn, năng lực của bản thân... động của doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, hệ thống hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp cho thị trường, phương thức tổ chứ hoạt động của doanh nghiệp, phương thức giao tiếp của doanh nghiệp với xã hội Theo IBG, phát triển VHDN là từ việc nắm rõ được hệ thống xuyên suốt trong bản sắc văn hóa của mình, doanh nghiệp đưa ra cách thức duy trì và phát triển những nét văn hóa ấy, tạo nên một hình ảnh . trạng phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Giao nhận hàng hóa EI – chi nhánh Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp cho việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp ở công ty TNHH Giao. hóa EI – chi nhánh Hà Nội. Sau một thời gian học hỏi và nghiên cứu, em đã lựa chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Giao nhận hàng. chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đề tài: một số giảI pháp nhằm hoàn thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty tnhh giao nhận hàng hóa ei chi nhánh hà nội Hà Nội - 05/2011 trờng đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Giao nhận hàng hóa EI – chi nhánh Hà Nội, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Giao nhận hàng hóa EI – chi nhánh Hà Nội, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Giao nhận hàng hóa EI – chi nhánh Hà Nội

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn