SKKN Một vài giải pháp nâng cao công tác PCGD Ở THCS

25 4,222 30
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:42

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Công tác Phổ cập giáo dục THCS là chủ trương lớn của đảng và nhà nước và cũng là một trong những tiêu chuẩn quan trọng trong trường trung học. Công tác Phổ cập giáo dục THCS là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước được xác định rõ trong Nghị quyết trung ương 2 khóa VIII của Quốc hội về việc thực hiện PCGD THCS trên phạm vi cả nước. Việc hoàn thành chỉ tiêu đạt chuẩn quốc gia công tác phổ cập giáo dục THCS đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối kết hợp của các ban ngành, đoàn thể với trường học đặc biệt là sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực của nhân dân. Giáo viên chuyên trách Phổ cập có vai trò hết sức quan trọng trong việc tham mưu cho nhà trường, Ban chỉ đạo hoàn thành công tác này. Thực tế cho thấy, giáo viên chuyên trách nhiệt tình, tích cực trong công tác, phát huy tốt vai trò tham mưu và nắm vững cách thiết lập hồ sơ sổ sách thì việc thực hiện công tác Phổ cập giáo dục ở địa phương đạt kết quả cao. Thực hiện Chỉ thị số 61/CT-TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện PCGD THCS. Nghị quyết 41/2000/QH10 của Quốc hội về việc thực hiện PCGD THCS trên phạm vi cả nước. Với nỗ lực của toàn ngành giáo dục cùng với các cấp chính quyền, Công tác PCGD THCS được chính quyền địa phương và Phòng GD&ĐT Thị Xã Bình Long đặc biệt quan tâm. Nhiệm vụ PCGD THCS được triển khai thực hiện mạnh mẽ và quyết liệt trên khắp địa bàn thị xã và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nhà trường cùng với chính quyền địa phương lấy công tác PCGD THCS đặt lên hàng đầu. Từ năm 2006 đến nay địa phương luôn đạt chuẩn PCGD THCS và được duy trì trì tốt. Đó cũng là cơ sở để duy trì tốt công tác đạt chuẩn PCGD THCS cho những năm tiếp theo. Với kết quả đạt được là như vậy, tuy nhiên hiện nay ở một số địa phương do sức ép về tiến độ và số lượng, nên một số địa phương đó cố gắng thực hiện kế hoạch trong điều kiện chưa thật đầy đủ, chưa quan tâm đến chất 1 A. PHẦN MỞ ĐẦU lượng PCGD, kết quả đạt chuẩn chưa cao, chưa bền vững, có thể dẫn đến nguy cơ mất chuẩn. Nguyên nhân do dân cư di dân tự do từ nhiều nơi khác đến lập nghiệp nên kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, phần nào ảnh hưởng đến việc học tập của con, em họ. Một số bậc phụ huynh chưa quan tâm nhiều đến việc học tập của con em họ, họ cho rằng con em họ chỉ biết đọc, biết viết, biết tính toán qua loa là được. Nên họ cho con em mình nghỉ học đi làm thuê kiếm sống (đa phần là đồng bào dân tộc), một số nhỏ đi bán vé số… Một số em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt (cha mẹ ly hôn, rượu chè, cờ bạc, số đề…) tự bản thân các em chán nản rồi bỏ học, trốn tiết để đi tham gia các trò chơi điện tử, tụ tập thành băng nhóm, một số em đi làm công nhân xí nghiệp, làm thuê, hoặc học nghề mà không nhận thức được tương lai của chính mình, để cò nghề nghiệp ổn định cho tương lai. Một số gia đình khó khăn nên con em họ phải nghỉ học để lao động kiếm sống. Hoặc đối với những nơi học sinh bỏ học còn chiếm tỉ lệ khá cao, điều kiện gia đình kinh tế khó khăn không đủ tiền đóng tiền học, nhất là con em đồng bào dân tộc , tình trạng bỏ học nửa chừng vẫn thường xảy ra, ảnh hưởng lớn đến chất lượng học tập. Trong khi đó, chính quyền cơ sở lại khoán trắng công tác phổ cập cho ngành giáo dục, thiếu sự đôn đốc, hỗ trợ các điều kiện cần thiết, nên việc duy trì, củng cố và phát triển kết quả phổ cập chưa được bền vững. Vì thế nguy cơ trượt chuẩn rất cao. Tiếp tục thực hiện nghị quyết 41/2000/QH10 về mục tiêu giáo dục THCS giai đoạn 2010 – 2015 là “Phải đảm bảo cho hầu hết thanh niên, thiếu niên sau khi tốt nghiệp tiểu học tiếp tục học để đạt trình độ THCS trước khi hết 18 tuổi, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Nghị định 88/2001/NĐCP; Chỉ thị số 22/CT-TU ngày 17 tháng 2 năm 2010 của Thị ủy Bình Long và các văn bản hướng dẫn của bộ GD & ĐT. Sở GD & ĐT Bình Phước, Phòng GD & ĐT Bình Long về việc thực hiện công tác PCGD THCS. Trong phạm vi đề tài này, tôi chỉ đề cập đến một số biện pháp nhằm góp phần thực hiện công tác này sao cho hiệu quả. Xác định công tác PCGD THCS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng, Nhà nước đặt lên hành đầu, đòi hỏi chúng ta cần quan tâm nhiều hơn nữa xem việc làm là trách nhiệm của mình. Chính vì vậy tôi chọn đề tài “Một vài giải pháp nâng cao công tác PCGD” ở Phường Hưng Chiến để nghiên cứu. Đề tài này là một vấn đề lớn so với tầm nhận thức và khả năng của 2 bản thân. Do điều kiện về thời gian và những hiểu biết còn hạn hẹp, thực tế thiếu sinh động, chắc chắn đề tài không thể nói hết những vấn đề quan trọng, bức thiết và không thể nào tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự giúp đỡ tận tình của quý thầy cô, các đồng chí, đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện và mang tính thiết thực hơn. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài này tìm hiểu thực trạng và đề xuất một vài giải pháp nhằm góp phần nâng cao và duy trì kết quả PCGD THCS ở Phường Hưng Chiến - Với phương châm biến một xã hội còn nhiều khó khăn, với nhiều người đồng bào sinh sống, cơ cấu dịch vụ còn thấp, đất nông nghiệp chiếm trên 70% thành một xã hội học tập tiến bộ hơn. III. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu Các quy trình, giải pháp thực hiện công tác PCGD THCS 2. Khách thể nghiên cứu Quản lý duy trì công tác phổ cập giáo dục trong trường THCS. IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Những học sinh, học viên độ tuổi từ 11 – 18 tuổi, chủ yếu những em bỏ học phổ thông và không có điều kiện để tiếp tục học trong chương trình THCS của 9 khu phố và 02 ấp trong Phường để tìm hiểu và nghiên cứu. Những kết quả này vừa mang ý nghĩa cá nhân, đối với một người làm chuyên trách PCGD ; vừa có thể mang tính phổ dụng cho tất cả những đơn vị có cùng điều kiện. Đồng thời xem đây là bài học kinh nghiệm trong quá trình làm công tác PCGD THCS và sau này làm tốt công tác PCGD THPT ở Thị xã Bình Long. V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Nghiên cứu lí luân Những vấn đề liên quan đến PCGD THCS. 2. Điều tra 2.1. Đối tượng điều tra: - Thanh thiếu niên Phường Hưng Chiến trong độ tuổi từ 11 đến 18 đã tốt nghiệp tiểu học, chưa tốt nghiệp THCS. 3 - Người lao động trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi. 2.2. Địa bàn điều tra: - 9 Khu Phố và 02 ấp của Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long. 2.3 Nội dung điều tra: - Đến hộ gia đình ghi phiếu điều tra khảo sát từng khu phố (ấp) của địa phương (có bảng biểu kèm theo); nhằm tìm hiểu thực trạng trình độ văn hoá của từng đối tượng , công tác rà soát nắm bắt đối tượng nghiên cứu thực trạng công tác phổ cập giáo dục THCS như học sinh bỏ học giữa chừng (nguyên nhân vì đâu: mất căn bản, tiếp thu chậm, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, ham chơi ) - Nhận thức của phụ huynh về trách nhiệm của gia đình trong việc phổ cập giáo dục THCS. Cũng như sự quan tâm của gia đình, đôn đốc nhắc nhỡ,… VI. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Nếu xác định được các giải pháp PCGD THCS ở một phường có tính khoa học, khả thi và có kế hoạch thực hiện hợp lí thì sẽ nâng cao và duy trì kết quả PCGD THCS ở Hưng Chiến; góp phần cùng toàn ngành GD Bình Long hoàn thành tốt công tác PCGD THCS và duy trì đạt chuẩn. CHƯƠNG I. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS I. Cơ sở lí luận 1. Khái niệm Phổ cập giáo dục là làm “dài lâu- bền vững-lan rộng” trên một địa bàn nào đó với một lứa tuổi nào đó, một trình độ văn hóa nhất định, làm cho người dân đều được đi học. PCGD chính là một hoạt động căn bản góp phần nâng cao dân trí từ mức thấp nhất là xóa mù chữ đến phổ cập giáo dục tiểu học, PCGD THCS và sẽ tiến đến PCGD THPT sau này. 2. Nội dung công tác PCGD THCS 4 B. PHẦN NỘI DUNG Nội dung công tác PCGD THCS là: Huy động tối đa học sinh tốt nghiệp tiểu học ( với tỉ lệ 100%) vào học lớp 6, duy trì, chống lưu ban, bỏ học ở cấp THCS; Mở rộng các loại hình trường lớp như lớp bổ túc, phổ cập đối với đối tượng học sinh không có điều kiện tiếp tục đến trường học cấp THCS. 3. Tiêu chuẩn PCGD THCS Để được công nhận đạt chuẩn PCGD THCS phải đạt các tiêu chuẩn sau: Đối tượng thanh niên thiếu niên trong độ tuổi Tiêu chuẩn chung Tiêu chuẩn 1 (TH) Tiêu chuẩn 2 (THCS) Địa phương bình thường Địa phương khó khăn Địa phương bình thường Địa phương khó khăn 1 11 tuổi -18 tuổi Đến hết 18 t (THCS) Có HK hoặc tạm trú dài hạn 2 a/ 6t vào học lớp 1 b/ tỉ lệ TNTH (11-14t) c/ Số còn lại a/ 90% b/ ít nhất 80% c/ Đang học TH a/ 80% b/ ít nhất 70% c/ Đang học TH 3 HS TNTH vào học lớp 6 95%á 80%á 4 a/HS THCS TN hàng năm. b/15-18t có bằng TNTHCS. a/90%á b/80%á a/ 75%á b/ 70%á 4. Việc PCGD THCS do các lực lượng sau thực hiện: - Cấp trên (UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND Thị Xã, Phòng GD&ĐT): Thành lập ban chỉ đạo, ban kiểm tra, bộ phận chuyên trách công tác PCGD THCS để kiểm tra, đánh giá, góp ý, nhắc nhở đối với cấp dưới nhằm thực hiện tốt công tác phổ cập THCS. Họp giao ban theo định kỳ nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời, để có biện pháp khắc phục sửa chữa. - Trường THCS: Thực hiện “một hội đồng hai nhiệm vụ”; phân công bộ phận chuyên trách về công tác PCGD THCS, có nhiệm vụ tham mưu cho hiệu trưởng trong công tác phổ cập; tiến hành khảo sát tình hình để vận động ra lớp rồi xây dựng kế hoạch mở lớp phổ cập; phân công chuyên môn, phân nhiệm cho giáo viên trong trường thực hiện công tác PCGD THCS; tham mưu cho lãnh đạo địa phương và cấp trên các vấn đề liên quan đến PCGD THCS. -UBND Phường: hằng năm (khoảng giữa tháng 9) ra quyết định cũng cố kiện toàn ban chỉ đạo CMC phổ cập THCS do phó chủ tịch UBND làm trưởng ban, hiệu trưởng trường TH và THCS làm phó ban, các trưởng khu phố (ấp) 5 trong phường cùng với hai GV chuyên trách phổ cập (1 của trường TH và 1 của trường THCS ) làm thành viên. Phân công, phân nhiệm cho các thành viên Trung tâm học tập cộng đồng cùng các ban ngành – đoàn thể cũng như các lực lượng xã hội khác trong phường phối kết hợp với nhau để thực hiện tốt công tác PCGD THCS. Đề ra các chủ trương, chính sách, nghị quyết để chỉ đạo công tác PCGD THCS. Thường xuyên tổ chức họp giao ban để nắm bắt tình hình; tiến hành giám sát, kiểm tra, đôn đốc, động viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hằng năm ra quyết định thành lập đoàn tự kiểm tra kết quả PCGD THCS (khoảng tuần thứ I của tháng 10). Báo cáo lên cấp trên và đề nghị công nhận kết quả PCGD THCS. Khen thưởng kịp thời đối với những người thực hiện tốt nhiệm vụ PCGD THCS. - GVBM và GVCN: Tham gia điều tra, khảo sát tình hình phổ cập, tuyên truyền, vận động học sinh đến trường để duy trì tốt sĩ số lớp; tham gia công tác giảng dạy; tiến hành đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường để nâng cao chất lượng. GVCN phối hợp với GV chuyên trách làm tốt công tác duy trì sĩ số lớp. Thực hiện tốt cuộc vận động ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Cùng với hội khuyến học của Phường phối kết hợp để có những hỗ trợ kịp thời với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp bước cho các em đến trường. - Các ban ngành – đoàn thể trong nhà trường, trong phường: Phối kết hợp với nhau thực hiện công tác tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh và toàn thể nhân dân địa phương hiểu biết về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác PCGD THCS; nhận thức được tầm quan trọng, lợi ích của nền giáo dục nói chung và công tác PCGD THCS nói riêng. Để từ đó huy động, vận động được con em tham gia học tập đầy đủ. - Phụ huynh học sinh: Nhận thức đúng về tầm quan trọng và lợi của nền giáo dục, để có quan tâm, đầu tư thích đáng cho việc học tập của con em. 5. Kết quả PCGD THCS phụ thuộc vào những điều kiện sau: - Chủ trương, chính sách: Cần có các chủ trương, chính sách đúng đắn, đi vào lòng dân, làm cho người dân nhận thức được rằng: phổ cập GD THCS sẽ đem lại lợi ích to lớn cho chính họ. - Công tác tuyên truyền vận động, huy động: Đây là một trong những công tác trọng tâm, làm nồng cốt cho việc nâng cao chất lượng, quyết định sự thành công của việc PCGD THCS. 6 - Chế tài: Chế tài góp phần thành công cho công tác PCGD THCS, vì vậy phải xây dựng bộ chế tài hợp lí để áp dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. - Điều kiện kinh tế của địa phương, cơ sở vật chất phục cho công tác: Điều kiện kinh tế của địa phương và cơ sở vật chất là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến công tác PCGD THCS. Thong qua các tổ chức cá nhân nhà hảo tâm để tạo mọi điều kiện cho học sinh đến trường. Địa phương nào có kinh tế phát triển, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học đảm bảo thì địa phương đó sẽ làm tốt công tác PCGD THCS. - Công tác quản lí, vai trò của Hiệu trưởng: Khi công tác quản lí được tổ chức, thực hiện nghiêm túc, khoa học; vai trò của hiệu trưởng được phát huy thì công tác PCGD THCS sẽ thành công. II. Cơ sở pháp lí Đảng và nhà nước ta luôn luôn chỉ đạo các cấp chính quyền quan tâm Công tác phổ cập giáo dục THCS, do đó công tác này dựa trên các công văn pháp luận, pháp quy sau đây: - Điều lệ trường phổ thông - Nghị quyết số 41/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ VIII về thực hiện công tác phổ cập giáo dục THCS. - Chỉ thị số 61/CT – TW 28 tháng 12 năm 2000 của Bộ chính trị về việc thực hiện phổ cập giáo dục THCS. - Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2001 của chính phủ về việc thực hiện phổ cập giáo dục THCS. - Quyết định số 26/2001/QĐ-BGD-ĐT ngày 05 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra, đánh giá và công nhận phổ cập giáo dục THCS. - Các chỉ thị và công văn hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; sở GD&ĐT Bình Phước và phòng GD&ĐT Bình Long về việc thực hiện PCGD THCS. - Các chỉ thị và công văn hướng dẫn của ban thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND Tỉnh về việc thực hiện phổ cập giáo dục THCS. - Chỉ thị số 22/CT-TU ngày 17 tháng 02 năm 2010 của Thị ủy và các kế hoạch của UBND Thị xã Bình Long về việc thực hiện công tác PCGD THCS. - Các văn bản hướng dẫn và kế hoạch chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đakrông về việc thực hiện PCGD THCS. 7 III. Cơ sở thực tiễn Kể từ khi phường (trước kia thuộc thị trấn An Lộc khi chưa tách thị xã) được công nhận đạt chuẩn PCGD THCS vào năm 2006, chính quyền địa phương dường như thiếu sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp và kiểm tra đôn đốc; công tác PCGD THCS hầu như khoán trắng cho nhà trường. Công tác PCGD chưa được coi trọng. Tuy rằng nhà trường vẫn thực hiện một hội đồng hai nhiệm vụ, nhưng người làm công tác PCGD chỉ là kiêm nhiệm, chưa phân công, bố trí được giáo viên chuyên trách công tác phổ cập, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác PCGD THCS còn thiếu thốn. Công tác này chỉ làm qua loa chiếu lệ. Phụ huynh học sinh chưa nhận thức hết tầm quan trọng và lợi của nền giáo dục, nên chưa có quan tâm, đầu tư thích đáng cho việc học tập của con em, thậm chí nhiều phụ huynh nghĩ rằng: “học sinh đi học là học cho nhà trường, để thầy cô nhận được lương; học xong rồi thì cũng phải làm rẫy, làm nương chứ có làm được cán bộ đâu, thế thì học làm gì ? ”, vì vậy mọi việc liên quan đến học tập của học sinh, họ đều phó mặc cho nhà trường. Ý thức học tập của học sinh kém, thiếu sự phấn đấu, thi đua. Công tác xã hội hóa giáo dục chưa được đẩy mạnh. Sự phối kết hợp giữa các mặt giáo dục “Nhà trường – Gia đình – Xã hội” việc học gắn liền với thực tiễn chưa được chú trọng chỉ đặt nặng lý thuyết và chạy theo thành tích. Tất cả những yếu tố trên ảnh hưởng rất lớn đến công tác PCGD THCS ở địa phương. Vì vậy một yêu cầu bức thiết được đặt ra là phải tìm ra một số giải pháp nhằm cũng cố, duy trì kết quả PCGD THCS, tránh tình trạng trượt chuẩn. Kể từ sau năm 2006 đến nay trường THCS An Lộc đã được sự quan tâm nhiều hơn của Lãnh đạo thị xã (trước kia là huyện), Phòng GD&ĐT Bình Long cũng như chính quyền địa phương như: tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên , xây dựng thêm trường lớp, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị từng bước chuẩn hoá. Các trường chuẩn quốc gia cũng được chú trọng … Với sự quan tâm đó, chắc rằng công tác PCGD THCS sẽ thuận lợi hơn, đạt kết quả cao hơn. 8 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS Ở PHƯỜNG HƯNG CHIẾN 1. Tình hình đặc điểm Phường Hưng Chiến - Hưng Chiến là một phường có diện tích rộng, dân số đông, đồng bào dân tộc Xtiêng chiếm 8.3%, diện tích đất nông nghiệp chiếm hơn 70%, cơ cấu dịch vụ chỉ có 11.2% , Phường Hưng Chiến có 9 khu phố và 02 ấp tổng số hộ dân là 2229 hộ/10.314 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc ít người là 421 hộ/1.082 nhân khẩu đa số là đồng bào dân tộc stiêng, mặt bằng dân trí thấp, nhận thức về tầm quan trọng của nền giáo dục còn hạn chế, phụ huynh chưa quan tâm, đầu tư cho việc học của con em, chính quyền địa phương còn thờ ơ với công tác giáo dục, mọi việc đều phó mặc cho nhà trường. Những yếu tố đó đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác giảng dạy và nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh. Đặc biệt là duy trì số lượng và vận động học sinh đến lớp và đến trường. Do địa bàn rộng, dân cư phân bố rãi rác, có 4 sóc nằm trong các khu phố Đông Phất, Bình Tây, Hưng Phú, Bình Ninh; phường Hưng Chiến có 2.321,11 ha diện tích tự nhiên đa phần là nông nghiệp. Đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào ruộng, vườn, nương rẩy và chăn nuôi, các dịch vụ ngành nghề công thương chưa phát triển. Cuộc sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, toàn phường có hơn 120 hộ đói, nghèo. Nhân dân ở đây chưa ý thức được việc học, phần lớn do các hộ dân khi tách về thị xã là dân của Thanh bình và An Phú thuộc Hớn Quản; từ đó việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phổ cập giáo dục THCS càng khó khăn hơn. Nhưng với nổ lực và quyết tâm cao BCĐ CMC PCGD phường, của Hội đồng sư phạm trường THCS An Lộc và chính quyền ở địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành công tác PCGD THCS. 2. Một số kết quả điều tra. a. Kết quả điều tra và tổng hợp đối tượng ngoài nhà trường như sau: Năm 2012: 9 Tuổi Năm Sinh TS đối tượng trong độ tuổi ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THEO HỌC VÀ BỎ HỌC TS Nữ DT Nữ DT L 0 L 1, 2, 3 L 4,5 L 6 L 7 L 8 L 9 Tổng cộng TC Nữ DT NỮ DT 2 3 4 5 6 3 0 3 1 32 3 3 3 4 3 5 3 6 37 38 39 40 11 2001 189 93 34 19 1 1 1 12 2000 231 113 43 20 1 1 1 13 1999 182 84 30 11 5 2 7 3 3 1 14 1998 168 80 32 15 1 3 3 2 9 4 5 3 Cộng 11-14 770 370 13 9 65 3 8 5 2 18 7 10 4 15 1997 176 97 40 24 3 2 10 9 6 30 20 21 14 16 1996 160 75 19 8 2 1 2 2 7 1 3 1 17 1995 168 73 31 16 1 1 4 7 4 2 19 7 11 6 18 1994 183 100 32 19 1 6 7 3 17 12 13 9 Cộng 15-18 687 345 12 2 67 1 5 14 25 1 8 1 0 73 40 48 30 Cộng 11-18 145 7 71 5 26 1 132 1 8 14 33 23 1 2 91 47 58 34 Năm 2013 Tuổi Năm Sinh TS đối tượng trong độ tuổi ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THEO HỌC VÀ BỎ HỌC TS Nữ DT L 0 L 1, 2, 3 L 4,5 L 6 L 7 L 8 L 9 Tổng cộng TC Nữ DT 2 3 4 5 3 0 3 1 32 3 3 3 4 3 5 3 6 37 38 39 11 2002 183 92 33 1 1 2 1 2 12 2001 188 93 34 1 1 2 1 13 2000 231 113 43 1 2 1 4 1 4 14 1999 182 84 30 2 2 1 Cộng 11-14 784 382 14 0 3 4 1 2 10 3 7 15 1998 168 80 32 1 1 1 3 1 2 16 1997 176 98 40 3 2 5 2 5 17 1996 160 75 19 1 1 18 1995 168 73 31 1 4 5 2 4 Cộng 15-18 672 326 12 2 1 4 7 1 1 14 5 11 Cộng 11-18 145 6 708 262 1 7 11 2 3 24 8 18 10 [...]... cứu B.PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌCCỦA VIỆC THỰC HIỆN PHỔ CẬP THCS I Cơ sở lý luận II Cơ sở pháp lý III Cơ sở thực tiển CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS Ở PHƯỜNG HƯNG CHIẾN CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PCGD THCS Ở PHƯỜNG HƯNG CHIẾN I Công tác tư tưởng II Công tác tổ chức lực lượng III Các hoạt động hỗ trợ B.PHẦN KẾT LUẬN I Những đóng góp... thông qua quá trình quản lý, chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục THCS ở Phường Hưng Chiến , Thị xã Bình Long Mặt khác nhà trường cũng phải tạo mọi điều kiện về công tác PCGD; chúng tôi nghĩ rằng có nhiều giải pháp góp phần nâng cao hiệu qủa trong công tác PCGD THCS Vì vậy, tôi chọn đề tài này để làm đề tài nghiên cứu cho bản thân cũng như áp dụng cho công tác PCGD THCS của địa phương và có thể áp dụng... triển của đề tài Mở rộng nghiên cứu và áp dụng cho những địa bàn khác có hoàn cảnh tương tự IV Đề xuất kiến nghị thực hiện 1 Đối với nhà trường - Cần có phương pháp cải tiến trong công tác PCGD THCS, như công tác tuyên truyền giáo dục, công tác vận động, công tác mở lớp PCG, - Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và chuyên môn, đặc biệt đào tạo nghiệp vụ về PCGD THCS cho cán bộ giáo... hợp nhằm góp phần nâng cao và duy trì kết quả PCGD THCS phường Hưng Chiến CHƯƠNG III GIẢM BỎ HỌC LÀ YẾU TỐ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PCGD THCS Ở PHƯỜNG HƯNG CHIẾN I Công tác tư tưởng - Phải làm cho các cấp lãnh đạo và mỗi gia đình phải thấy rằng việc cần phải cập trong giáo dục là rất quan trọng, là một vấn đề bức xúc trước tình hình phát triển của đất nước hiện nay, một khi xã hội tiến dần... duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giảng dạy để giảm đến mức thấp nhất số học sinh lưu ban, bỏ học -Bảy là: Quy hoạch, kiện toàn lại hệ thống trường lớp, từng bước bổ sung cơ sở vật chất nhà trường Bồi dưỡng và nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng giáo dục trong trường phổ thông, đây là giải pháp thiết thực nhất, hiệu quả nhất cho công tác PCGD THCS -Tám là:... THCS, chính quyền địa phương cần làm gì dể huy động học sinh đến trường, duy trì kết quả về số lượng học sinh tham gia học tập và nâng cao chất lượng; đồng thời quan tâm đến điều kiện thực tế về đội ngũ, cơ sở vật chất, cách thức tổ chức, quản lí lớp học và công tác PCGD THCS Vì thế với vai trò và trách nhiệm của một người quản lí, tôi đã cố gắng tìm ra các giải pháp quản lí phù hợp nhằm góp phần nâng. .. trình xã hội hóa giáo dục bởi vì chỉ có một vài tổ chức hay cá nhân thì không thể thực hiện được công tác này 19 -Ba là: Công tác cán bộ là yếu tố then chốt, cho nên phải kiện toàn ban chỉ đạo PCGD THCS kịp thời, chú ý bố trí những người có năng lực và có tinh thần trách nhiệm Phân công, phân nhiệm rõ ràng và phải có sự kiểm điểm thường xuyên, kịp thời để uốn nắn và tìm giải pháp khắc phục khuyết điểm... tuổi tốt nghiệp THCS còn thấp (82.7%), thấp hơn 2013 0.% Công tác PCGD THCS còn gặp nhiều khó khăn và có nguy cơ rớt chuẩn Qua tìm hiểu tôi được biết nguyên nhân học sinh bỏ học do chưa làm tốt công tác vận động duy trì sĩ số của GVCN; những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác PCGD THCS như sau: - Thứ nhất: Với học sinh nữ dân tộc thiểu số, con số bỏ học giữa chừng tương đối cao tập trung khu... UBND làm trưởng ban chỉ đạo; như Bác Hồ đã khẳng định “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” kết hợp có hiệu quả mối quan hệ Nhà trường – gia đình – xã hội 1 Về phía nhà trường: - Ở Sở giáo dục thành lập ban chỉ đạo giúp giám đốc điều hành để kiểm tra, đôn đốc công tác PCGD THCS ở các huyện, thị - Ở các Huyện thị, Phó chủ tịch làm trưởng BCĐ, mỗi phòng GD&ĐT có một lãnh đạo và ít nhất một cán bộ chuyên... BCĐ để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác PCGD THCS III Các hoạt động hỗ trợ 1 Tổ chức tốt công tác tuyên truyền , công tác vận động: - Nên tổ chức “ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” qua loa đài địa phương băng rôn tuyên truyền - Thực hiện tốt cuộc vận động tiếp bước cho em đến trường - Nội dung: Tôn vinh những gia đình thực hiện tốt công tác phổ cập để làm gương, công tác khuyến học Ví dụ: như các gia . góp phần nâng cao và duy trì kết quả PCGD THCS phường Hưng Chiến . CHƯƠNG III. GIẢM BỎ HỌC LÀ YẾU TỐ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PCGD THCS Ở PHƯỜNG HƯNG CHIẾN I. Công tác tư tưởng - Phải. trưởng được phát huy thì công tác PCGD THCS sẽ thành công. II. Cơ sở pháp lí Đảng và nhà nước ta luôn luôn chỉ đạo các cấp chính quyền quan tâm Công tác phổ cập giáo dục THCS, do đó công tác. yếu tố trên ảnh hưởng rất lớn đến công tác PCGD THCS ở địa phương. Vì vậy một yêu cầu bức thiết được đặt ra là phải tìm ra một số giải pháp nhằm cũng cố, duy trì kết quả PCGD THCS, tránh tình
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một vài giải pháp nâng cao công tác PCGD Ở THCS, SKKN Một vài giải pháp nâng cao công tác PCGD Ở THCS, SKKN Một vài giải pháp nâng cao công tác PCGD Ở THCS

Từ khóa liên quan