Kinh nghiệm chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học

15 3,963 13
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 20:09

  &   Thaùng 4 naêm 2008 PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ TRƯỜNG HỒ VĂN CƯỜNG  0  CHỈ ĐẠO & QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2007 - 2008 I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là nhu cầu trọng tâm của ngành giáo dục. Do đó, các trường đang tập trung điều chỉnh và xây dựng phương pháp dạy và học cho phù hợp với tình hình mới nói chung và của tất cả giáo viên các cấp nói riêng. Góp phần trong đổi mới phương pháp dạy học cần áp dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Giải quyết được thử thách nâng cao tính trực quan sinh động đối với các môn học, đặt biệt là các môn học yêu cầu minh hoạ, trực quan nhiều hình vẽ, màu sắc để hình thành khái niệm, kiến thức, kỹ năng cho học sinh cần phải có sự hỗ trợ của máy tính và các phần mềm. Để nâng cao chất lượng giáo dục người giáo viên của chúng ta phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng sử dụng các phương pháp tích cực kết hợp với các thành tựu của công nghệ thông tin phấn đấu để trong một tiết dạy tốt học sinh được hoạt động, thực hành nhiều hơn, thảo luận suy nghĩ nhiều hơn. Việc sử dụng máy tính làm phương tiện dạy học có tác dụng làm tăng hiệu quả sư phạm của nội dung và phương pháp dạy học lên rất nhiều, đây là một vấn đề cần phải đưa vào trong thực tiễn giảng dạy và các hoạt động của nhà trường. Việc sử dụng giáo án điện tử và ứng dụng CNTT trong những năm học qua chưa được chú trọng, chưa được thường xuyên, còn mang tính tự phát. 2 Nhưng để tất cả thầy cơ biết sử dụng, sử dụng có hiệu quả và thường xun sử dụng là một u cầu đặt ra đối với Ban Giám Hiệu các trường, nhất là những phó hiệu trưởng làm cơng tác chun mơn cần phải giải quyết trong năm học 2007 – 2008. II. BỐ CỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: A. THỬ THÁCH& GIẢI PHÁP: 1. Xây dựng nhận thức cho đội ngũ.Tập huấn nâng cao kỹ thuật sử dụng cho tất cả giáo viên. 2. Thiết lập kế hoạch và phân bố chỉ tiêu thực hiện( trong năm học 2007 – 2008) 3. Phối hợp với chính quyền, đồn thể tác động tích cực đến việc ứng dụng CNTT trong dạy – học. 4. Sưu tầm các giáo án điện tử và thiết kế những giáo án mới phù hợp với đặc thù của nhà trường. 5. Khắc phục điều kiện cơ sở vật chất. 6. Sơ và tổng kết kịp thời. 7. Kết quả đã đạt được so với năm học trước. 8. Định hướng cho năm học 2008 – 2009 . B. LỜI KẾT. C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA. III. NỘI DUNG CỤ THỂ: A. THỬ THÁCH & GIẢI PHÁP: Thử thách Giải pháp Lộ trình thực hiện, bài học kinh nghiệm: 1. Sự sử dụng Xây dựng nhận Ngày 4/9/2007: Kết hợp với 3 CNTT trong giảng dạy năm học 2006 – 2007 chỉ hình thức và mang tính tự phát, GV chưa thật sự đầu tư và mạnh dạn áp dụng trong dạy – học. thức và củng cố lại kỹ năng sử dụng CNTT trong giảng dạy cho 100% GV. chuyên đề “Nâng cao chất lượng dạy Chính tả” đã tập huấn lại cho 100% GV “ Ứng dụng CNTT trong dạy và học”. Được sự phân cơng của BGH, tơi đã giải thích cho tất cả các GV hiểu sự cần thiết của ứng dụng CNTT trong u cầu đổi mới về PPDH. Cá nhân tơi lập kế hoạch tập huấn. Trong đó, phân cơng cho cơ Bùi Thị Kim Thúy (1 GV giỏi về vi tính và CNTT) tập huấn trực tiếp tại phòng máy của nhà trường. Lắng nghe ý kiến và tư vấn, giải thích các giải pháp khắc phục khó khăn cho đội ngũ. Chọn lọc một số ý kiến và giải pháp đưa vào kế hoạch chun mơn năm và hàng tháng để việc sử dụng CNTT đi đúng tiến độ nhưng khơng gây nặng nề cho GV. Bài học kinh nghiệm:  Nhận thức của GV và sự trang bị thêm kiến thức về tin học của đội ngũ đã nâng lên thì việc thực hiện sẽ nhiều thuận lợi và dễ dàng đạt 4 kt qu cao. 2. Vic ch o thc hin ging dy cú ng dng CNTT ca cỏc nm hc trc cha c s kim tra cht ch v kp 1. Phi cú k hoch c th : Cú nhng quy nh phỏp lý. 2. Thng xuyờn nhc nh cỏc yờu cu ca hot ng ging dy cú ng dng CNTT. Xõy dng k hoch chuyờn mụn s: 62/KHCM HVC( ngy 7/ 9/ 2008). Trong k hoch ó quy nh c th: Mi giỏo viờn phi thc hin ớt nht 1 tit dy/ nm, tit dy cú ng dng CNTT cú th t thit k hoc s dng ngun ti nguyờn cú sn nhng phi iu chnh cho phự hp). Th thỏch Gii phỏp Loọ trỡnh thửùc hieọn, baứi hoùc kinh nghieọm: thi t vn nờn hiu qu cha cao (v c s lng ln cht lng). Yờu cu t ra: Qun lý ca nh trng cn phi lm gỡ khc phc nhng tn ti ny? Thng xuyờn a ni dung thỳc y, t vn, kim tra trong cỏc bui hp t khi, hp HGD v d gi cú ng dng CNTT trong thc t. - Cung cp v mong mun GV chia s qua email ca BGH: khanhtranht@yahoo.com; anhthu73 _HVC@yahoo.com; pqthien_21263@yahoo.com Bi hc kinh nghim: K hoch c xõy dng va tm vi quy mụ ca nh trng d dng tt c GV thc hin. Vic thng xuyờn ụn c hot ng dy cú ng dng CNTT ngay t u nm hc ó lm cho i 5 ngũ GV hiểu rõ trách nhiệm cần phải thực hiện một cách tự giác. 3. Kích thích việc thúc đẩy sử dụng CNTT một cách tự giác và đẩy mạnh cao trào, thực hiện thành mũi nhọn phải dựa vào đâu? Phối hợp với chính quyền, đồn thể tác động tích cực đến việc ứng dụng CNTT trong dạy – học. Ngày 10/10/ 2007, phổ biến kế hoạch số 66/KHCM –HVC, V/V: Hội thi “ Dạy tốt chương trình dổi mới phổ thơng, tổ chức thi 2 vòng. Trong đó có quy định:  Vòng 1: thi 1 tiết dạy trên lớp ( BGK dự đột xuất, tuy nhiên nếu sử dụng CNTT thì được chọn bài)  Vòng 2: có 1 nội dung là phải dạy 1tiết ứng dụng CNTT. Theo dõi kiểm tra, tư vấn kịp thời, khơng để xảy ra tình trạng “Có xây dựng kế hoạch nhưng khơng thực hiện”. Dẫn chứng:  Buổi họp Hội đồng Giáo dục phổ biến: Đăng ký tiết dạy có sử dụng Powerpoint ( Mỗi khối lớp đăng ký 1 -2 GV) Thử thách Giải pháp Lộ trình thực hiện, bài học kinh nghiệm: 3………  Buổi họp HĐGD tháng 10, rút kinh nghiệm :Các tổ khối chưa thực hiện 1, 2 và 4.  Các buổi họp HĐGD và tổ khối, 6 nội dung về sử dụng CNTT cũng được nhận định sâu sát, triệt để. Bài học kinh nghiệm: Việc phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận sẽ góp phần nâng cao tính khả thi của kế hoạch. 4. Khi thiết kế 1 GAĐT đòi hỏi sự đầu tư rất nhiều. Người GV sẽ chắc chắn ngán ngại khi thực hiện công việc này. Để giúp GV nhẹ nhàng hơn trong soạn giảng, BGH đã có những chỉ đạo như thế nào? 1. Sưu tầm các giáo án điện tử và thiết kế những giáo án mới phù hợp với đặc thù của nhà trường. 2. Tổ chức cho tổ khối hợp tác, phân công tìm tư liệu để việc thiết kế GAĐT không còn là gánh nặng, là áp lực trên cá nhân của 1 GV nào cả, mà trở thành là trách nhiệm chung của tất cả các thành viên trong tổ khối. 1. Từ tháng 5/2007 – tháng 10/2007 và liên tục cập nhật trong năm học: - Giúp GV một số Website để download các GAĐT và phần mềm tiện ích để sử dụng như: http://hanoi.com.vn/ http://thuathienhue.edu.vn/ http://pgdtanphu.edu.vn/ www.bachkim.com.vn … Phó Hiệu trưởng download các GAĐT nghiên cứu và coppy cho GV, các tổ khối trưởng nghiên cứu, bàn bạc trong khối chuyên môn bổ sung , điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của HS lớp để thực hiện giảng dạy. Tham mưu với Hiệu trưởng trang bị cho các khối trưởng 1USB có dung lương 1G để tiện sử dụng trong save các tài liệu phục vụ giảng dạy, tạo điều kiện cho GV có 1 máy vi tính và được sử dụng phòng máy và mạnh internet 7 ca nh trng trong quỏ trỡnh thc hin thit k GAT - Qua cỏc t tp hun, d chuyờn , Hi thi GV gii Qun bn thõn tụi cng su tm c nhiu GAT b ớch mang v chia s vi i ng GV. T chc cho t khi hp tỏc, phõn cụng tỡm t liu vic thit k GAT, khụng sao chộp nguyờn bn GAT su Th thỏch Gii phỏp Loọ trỡnh thửùc hieọn, baứi hoùc kinh nghieọm: 4. . tm m mi GV phi thay i thit k sao cho phự hp vi c im ca lp mỡnh. Bi hc kinh nghim: cú nhiu GAT giỳp GV gim nh ỏp lc thỡ chỳng ta nờn cú nhng s vn dng linh hot, tha hng thnh qua ca ng nghip khp ni. Khụng GV s dng nguyờn bn cỏc GAT su tm m ũi hi GV phi iu chnh cho phự hp vi c thự ca HS lp mỡnh v cn phi nm vng GA khi thc hin c sinh ng v phự hp hn. 8 5. Khó khăn về cơ sở vật chất, về phòng chiếu. Khắc phục như thế nào? 1. Tổ chức 1 phòng chiếu cố định( P1- CS1), 1 lưu động. -2.Phân công bộ phận phụ trách kỹ thuật. Từ 9/2007 đến cuối năm học:  Tham mưu cùng Hiệu trưởng mua thêm 1 máy chiếu.  Phân công 2 nhân viên luôn đáp ứng yêu cầu trình chiếu của GV.  Khi nhiều GV cùng có nhu cầu thực hiện GAĐT thì sẽ hoán chuyển phòng học cho GV - học sinh được dạy – học theo nhu cầu. Bài học kinh nghiệm:  Cơ sở vật chất dù có khó khăn, nhưng nếu kịp thời giải quyết thì sẽ đạt mục tiêu của từng giai đoạn.  Qua sự hỗ trợ của BGH và các bộ phận khác, người GV cũng nhận rõ và họ cộng tác tốt hơn trong từng hoạt động. 6. Việc đánh giá, rút kinh nghiệm, động viên kịp thời những năm trước còn sơ sài đã không kích thích và mang lại hiệu quả cao của hoạt động giảng dạy có ứng dụng Ban Giám Hiệu cần tổ chức các hoạt động cao trào làm điểm nhấn phục vụ cho dạy học có ứng dụng CNTT. Sau đó cần kịp thời rút kinh nghiệm Sơ và tổng kết kịp thời, Từ cuối tháng 9/2007 – giữa tháng 10/2007 các tổ khối đã thực hiện một số chuyên đề Chính tả, một số hoạt động dạy có CNTT, tôi và 1 P.hiệu trưởng tham dự 100% số tiết dạy minh họa và đã góp ý thật khách quan để đội ngũ rút kinh nghiệm kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả khi sử dụng CNTT. Từ tháng 10/ 2007 – hết tháng 9 CNTT, nm hc ny phi thay i nh th no? trỏnh quỏ lõu i ng s khụng kp iu chnh phc v cho thc tin 11/2007: Thụng qua cao tro Hi thi GV gii cp trng, bn thõn tụi ó phi Th thỏch Gii phỏp Loọ trỡnh thửùc hieọn, baứi hoùc kinh nghieọm: 6 ging dy. hp cựng BGH a ra cỏc nhn nh kp thi v gii phỏp cho thi gian ti. Dn chng: Vũng 1 : Hi thi GV gii cp trng ( T chc t 15/10 19/10/2007 ) kp thi nhn nh v chia s cựng 100% GV. Vũng 2: Hi thi GV gii cp trng ( T chc t 17/10 16/11/2007) Tt c GV thi vũng 2 u phi thc hin 1 hot ng ging dy cú ng dng CNTT. Kt qu tit dy ca 5GV tham d: 5 tt / 5 GV. Qua vũng 2, BGH cng chia s, rỳt kinh nghim ngay vi tt c GV. T 04/03/08 n 11/03/08: PGD v kim tra chuyờn ng dng cụng ngh thụng tin trong son ging . Kt qu: 2 tit tt/ 6 tit ; 4 tit khỏ/6 tit; khụng cú tit TB 10 [...]... học kinh nghiệm: trong dạy – học 8… - Tăng cường số tiết dạy có sử dụng CNTT/ 1GV B LỜI KẾT: - Qua sáng kiến kinh nghiệm này, bản thân tơi cũng chỉ mong mỏi việc chia sẻ đến đồng nghiệp của mình các việc đã làm để đẩy mạnh về đổi mới phương pháp dạy học trong trường Hồ Văn Cường - Tất nhiên sáng kiến kinh nghiệm này chưa thể đáp ứng q thầy cơ cán bộ quản lý về cơng tác chỉ đạo và kiểm tra việc sử dụng. .. 8 Để việc thực hiện ứng dụng 1 Khơng chỉ nên động sử dụng CNTT trong dạy và học cơng nghệ dừng lại với những gì - Tham mưu với Hiệu trưởng thực hiện thơng tin đã làm được Người 1 phòng học cố định có trang bị máy trong giảng cán bộ quản lý cần chiếu (Hội trường) để khắc phục sự một tiếp tục thực hiện hốn chuyển lớp học của học sinh và dạy là 12 phần cơ hữu trong hoạt động dạy và học của GV Chúng ta... Pham vi của sáng kiến kinh nghiệm có thể áp dụng cho các trường còn nhiều khó khăn như trường chúng tơi và có thể phát triển mạnh hơn, hiệu quả cao hơn ở các trường có đủ điều kiện - Qua sáng kiến kinh nghiệm này, tơi muốn xin được nhận những sự chia sẻ từ q thầy cơ để mau chóng bổ sung thêm kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và quản lý việc dạy – học có ứng dụng cơng nghệ thơng tin ngõ hầu giúp ích cho... chưa hợp lý) Lộ trình thực hiện, bài học kinh nghiệm: Trong năm học 2006 – 2007 : đẩy sự phát 1 Tất cả các hoạt Thực hiện được 6 GAĐT với 6 tiết triển của ứng động nếu áp dụng dạy dụng CNTT được CNTT đều vận Đến cuối tháng 3, năm học 2007 – trong nhà dụng để nâng cao 2008: trường hiệu quả Chúng ta còn 2 Muốn thúc đẩy sự phải làm gì? phát triển của ứng dụng CNTT trong nhà trường Người  Thực hiện được:... trường trong hoạt động sử dụng CNTT trong soạn giảng  Qua đó, tơi cũng kịp thời rút kinh nghiệm cho tập thể và tiếp tục thúc đẩy các GV chưa thực hiện hoạt động giảng dạy có ƯDCNTT phải thực hiện trong tháng 4/2008 ( 1/3; 2/2; 2/3; 2/5; 3/4; 3/5 và 4/3) Bài học kinh nghiệm:  Để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng GAĐT , người cán bộ quản lý chun mơn phải thường xun theo dõi, kịp thời rút kinh nghiệm( ... hướng, nhiệm vụ năm học của Chính quyền, 11 cán bộ quản lý cần Cơng đồn, Chun mơn: 7 phải kịp thời so sánh  Các chun đề cấp Quận: 2 kết quả để kịp thời  Các chun đề cấp trường: 5 giới thiệu cho đội  Hội thi An tồn giao thơng: 1 ngũ các thành tựu đã  Giáo án điện tử: 25 ( dạy trên 30 đạt được trong năm tiết) học 2007 -2008 Bài học kinh nghiệm:  Tỉ lệ sử dụng GAĐT trong giảng dạy và trong các hoạt động... việc sử dụng CNTT trong hoạt động dạy và học của từng trường Nhưng với một niềm đam mê và với một mong mỏi tạo được cho học sinh những tiết học đầy hứng thú, tơi đã xây dựng kế hoạch và đã quyết tâm thực hiện nó và đã có một số thành quả nhất định so với năm học 2006 – 2007 Cũng từ 13 đó, tơi đã rút ra những bài học riêng cho bản thân và đội ngũ để có thể áp dụng thành cơng hơn cho năm học 2008 – 2009... hơn trong thời gian tới giảm bớt thời gian lắp máy của cơng nh6an viên - Trong phân cơng nhiệm vụ năm học, 2 Cụ thể là cần định BGH sẽ cơ cấu mỗi khơi sẽ có 1 GV hướng cho năm học thành thạo CNTT để làm nòng cốt 2008 – 2009 - Tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, giúp đỡ ngay từ đầu năm với năm học 2007 các GV còn chưa mạnh dạn áp dụng – 2008? CNTT Giải pháp Thử thách Lộ trình thực hiện, bài học. .. đều có hiệu quả và việc ứng dụng các kỹ thuật, các hiệu ứng, thao tác của GV ngày càng thuần thục Điều đó có được là do chúng tơi đã tăng cường nhiều về số lượng, cũng như quan tâm đến chất lượng của từng GA trước khi cho thực hiện  Để thúc đẩy việc sử dụng GAĐT , người cán bộ quản lý chun mơn phải thúc đẩy các hoạt động khác của nhà trường cũng cùng sử dụng thành tựu của khoa học CNTT - Xây dựng riêng... nhận những sự chia sẻ từ q thầy cơ để mau chóng bổ sung thêm kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và quản lý việc dạy – học có ứng dụng cơng nghệ thơng tin ngõ hầu giúp ích cho bản thân tơi, cho giáo viên và học sinh của trường chúng tơi Trân trọng kính chào và cảm ơn Tân Phú, ngày 2 tháng 4 năm 2008 Người viết Phan Quang Thiện Nhận xét của hội đồng chấm SKKN trường : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . áp dụng trong dạy – học. thức và củng cố lại kỹ năng sử dụng CNTT trong giảng dạy cho 100% GV. chuyên đề “Nâng cao chất lượng dạy Chính tả” đã tập huấn lại cho 100% GV “ Ứng dụng CNTT trong dạy. tựu của công nghệ thông tin phấn đấu để trong một tiết dạy tốt học sinh được hoạt động, thực hành nhiều hơn, thảo luận suy nghĩ nhiều hơn. Việc sử dụng máy tính làm phương tiện dạy học có tác dụng. điều chỉnh và xây dựng phương pháp dạy và học cho phù hợp với tình hình mới nói chung và của tất cả giáo viên các cấp nói riêng. Góp phần trong đổi mới phương pháp dạy học cần áp dụng công nghệ thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học, Kinh nghiệm chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học, Kinh nghiệm chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học

Từ khóa liên quan