Một số biện pháp giảng dạy hiệu quả tiết language focus lớp 9

21 2,466 13
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:10

a- ĐặT VấN Đề I. Lời mở đầu . Ging dy ngoi ng luụn cú nhiu dao ng v bin i theo nhp tin húa chung ca nn vn minh v vn húa th gii - ú l iu m khụng ai cú th ph nhn. Vỡ vy ũi hi ngi ging dy mụn hc ny phi luụn cú trỏch nhim v tõm huyt truyn t kin thc tht s hiu qu, ỏp ng yờu cu ca xó hi. Qua nhng nm ỏp dng phng phỏp i mi trong ging dy mụn Ting Anh THCS vi chng trỡnh thay sỏch, ó cú nhiu thy, cụ giỏo cú nhng kinh nghim, sỏng kin phc v tớch cc cho cụng tỏc ging dy b mụn Ting Anh. Tuy nhiờn, tụi vn nhn thy cũn cú nhng vn tip tc ny sinh trong thc t ging dy trng tụi m bn thõn tụi là giỏo viờn giỏng dy mụn hc ny, luụn trn tr, suy ngh tỡm hng gii quyt. Mt trong nhng vn ú l : lm th no dy hiu qu tit LANGUAGE FOCUS nhm nõng cao cht lng bi kim tra, cng nh nõng cao cht lng dy hc b mụn Ting Anh trờn thc t trng tụi v phng tin dy hc hin cú. Ngy nay vic dy ng phỏp trong ging dy theo phng phỏp giao tip khụng cũn theo li phõn tớch t loi v phõn tớch cõu nh phng phỏp c. Hu ht thi gian c dnh cho cỏc bi tp ng phỏp kt hp rốn luyn cỏc k nng Nghe - Núi - c - Vit qua nhiu hỡnh thc khỏc nhau v bi hc c cng c bng nhng trũ chi. Vic ging dy ng phỏp c thụng qua nhng bi tp kt hp vi vic dy nhiu k nng ngụn ng, k nng hc phng phỏp hc, k nng vn dng, dy ng phỏp cú hiu qu, giỏo viờn cn linh ng chn lc phng phỏp v k thut dy sao cho t mc ớch yờu cu ca bi hc. Ngoi ra, giỏo viờn cng phi gii thớch cho hc sinh hiu tm quan trng ca vic hc ng phỏp. T ú cỏc em cú th s dng ngụn ng mt cỏch cú ý ngha v din t c ỳng iu m mỡnh mun giao tip. Quan trng nht l hc sinh hiu c hỡnh thỏi v ý ngha ca nhng im ng phỏp ang hc cú th s dng qua cỏc hỡnh thc Nghe - 1 Núi - c - Vit. ng thi cỏc em th hin c kin thc ngụn ng c hc ca mỡnh qua cỏc bi kim tra v cú th t kt qu tt. Vi vn t ra nh vy, t nm hc thỏng 8 - 2009 tụi nghiờn cu tỡm hng gii quyt v thc hin trong nm hc 2009 - 2010, vi i tng nghiờn cu l cỏc lp khi 9 m tụi trc tip ging dy. Với khuôn khổ bài viết này tôi xin chia sẻ cùng đồng nghiệp kinh nghiệm vận dụng phơng pháp dạy tiết Language Focus có hiệu quả môn Tiếng anh 9 , cũng là những gì tôi học đợc qua các lớp bồi dỡng chuyên đề, tập huấn thay SGK cũng nh trong quá trình thực tế giảng dạy của bản thân. Với những lý do trên nên tôi đã chọn đề tài Biện pháp để dạy hiệu quả tiết Language Focus lớp 9 để nghiên cứu. II.Thực trạng vấn đề nghiên cứu. 1. Thực trạng. Hin nay cú nhiu sỏch tham kho cng nh giỏo trỡnh bi dng nghip v b tr tớch cc cho vic ging dy theo phng phỏp i mi ca giỏo viờn dy ngoi ng. Bờn cnh ú, hng nm cỏc Phũng cng t chc cỏc lp hc bi dng chuyờn mụn cho giỏo viờn, t chc cỏc t sinh hot cm nghip v, t chc thao ging, bỏo cỏo cỏc chuyờn i sõu vo cỏc vn trong chuyờn mụn, nhm giỳp i ng giỏo viờn dy ngoi ng cú th tip cn, s dng phng phỏp mi hiu qu nht. Tuy nhiờn, giỏo viờn cỏc trng khụng th vn dng rp khuụn cho mi mi iu kin thc t ging dy, m ũi hi giỏo viờn phi bit chn lc thc hin cho phự hp vi trỡnh hc sinh, la tui hc sinh, c s vt cht trng, lp. Mt s tit dy LANGUAGE FOCUS giỏo viờn nng n ging dy kin thc ng phỏp v luụn lo lng hc sinh khụng th lm tt c cỏc dng bi tp ng phỏp ( thng cú trong trong cỏc loi sỏch bi tp bỏn ngoi th trng ) khin hc sinh khụng cú nhiu thi gian rốn luyn cỏc k nng yờu cu thụng qua cỏc bi tp trong SGK. Hoc giỏo viờn khụng chn c nhng k thut, hot ng ging dy phự hp vi bi tp, vi yờu cu rốn luyn k nng ca bi tp khin bi dy 2 khụng t hiu qu. Thm chớ vic lm dng hoc sa vo mt s hot ng trũ chi no ú cng cú th khin tit dy khụng t yờu cu t ra Chớnh vỡ vy, vic phõn loi v chn lc cỏc hot ng, cỏc k thut ging dy vn dng phự hp vo tng bi tp l vic lm mang ý ngha quan trng quyt nh s thnh cụng v hiu qu ca tit dy. Bờn cnh ú, vic thit k k hoch ging dy hp lớ cho tng tit s giỳp giỏo viờn ch ng c thi gian trờn lp, linh hot trong cỏc hot ng dy hc, cng nh hng dn c cho hc sinh kt hp hp lý gia vic hc tp nh cng nh lp ca hc sinh, sao cho qu thi gian c tn dng hp lớ nht, hiu qu nht. 2. Kết quả, hiệu quả thực trạng trên. để nắm đợc khả năng và mức độ tiến triển về kỹ năng luyện tập phần Language Focus môn Tiếng Anh 9 của học sinh, trong quá trình giảng dạy môn tiếng anh 9 chơng trình mới bản thân tôi không ngừng vận dụng đổi mới phơng pháp và các biện pháp để giúp các em nắm bắt đợc khả năng, kỹ năng tiếp cận và thực hiện các bài luyện tập phần Language Focus có hiệu quả. Để đánh giá đợc khả năng đó của học sinh trớc khi áp dụng và thực hiện những phơng pháp và biện pháp mới tôi đã tiến hành các bài kiểm tra mức độ hiểu biết của học sinh và thu đợc kêt quả nh sau: Tổng số học sinh Tiếp cận tốt và biết cách vận dụng các kiến thức ở phần Language Focus để làm tất cả các bài tập. Gặp khó khăn trong việc tiếp cận và vận dụng các kiến thức ở phần Language Focus để làm các bài tập. Tiếp cận và không thể vận dụng các kiến thức ở phần Language Focus để làm các bài tập. 82 25 = 30,5 % 35 = 42,7% 22 = 26,8 % 3 Chúng ta cũng biết rằng, giáo viên dạy ngoại ngữ bây giờ càng ngày càng có nhiều phơng pháp dạy khác nhau. Các sách hớng dẫn giáo viên thì ngoài việc giới thiệu phơng pháp bộ môn và hớng dẫn giảng dạy chung, còn gợi ý các thủ thuật trên lớp nhằm giúp cho giáo viên có thể chọn ra những cách dạy hiệu quả nhất, đồng thời phát huy đợc vai trò tích cực của học sinh trong quá trình học tập. Song phơng pháp tốt nhất là phơng pháp mà mỗi cá nhân giáo viên tự tìm ra thông qua một quá trình tìm tòi, thử nghiệm trên cơ sở những hiểu biết về lý thuyết của việc dạy ngoại ngữ. Sau đây tôi xin đợc nêu ra một vài ý kiến nhỏ về các biện pháp để dạy một tiết Language Focus có hiệu quả cho học sinh trong việc dạy ngoại ngữ qua thực tế giảng dạy của mình. b- giải quyết VấN Đề I.các giải pháp thực hiện. Ngữ pháp là phần rất quan trọng và cần thiết trong quá trình giao tiếp. Nó cũng giống nh 4 kỹ năng : nghe nói - đọc viết. Việc dạy và học phần ngữ pháp này đạt hiểu quả cao là một việc không đơn giãn nhất là đối với học sinh THCS, nó đòi hỏi phải có sự kiên trì và phơng pháp , biện pháp khoa học. Căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý của học sinh thì các em có hứng thú hơn và tích cực hơn trong hoạt động phát triển kỹ năng đọc, viết nhng cũng rất dễ chán nản trong việc luyện tập phát triển các kỹ năng phức tạp nh kỹ năng tiếp cận và vận dụng ngữ pháp vì gặp nhiều từ mới và cấu trúc mới trừu tợng và khó đoán nghĩa và khó vận dụng cũng nh luyện tập thành thạo các cấu trúc mới đó. Để hình thành kỹ năng tiếp cận và luyện tập ngữ pháp cho học sinh đòi hỏi một quá trình lâu dài , song với một tiết học 45 phút để có giờ dạy ngữ pháp đạt kết quả cao đòi hỏi phải có sự vận dụng , phối hợp 4 các bớc, các biện pháp dạy ngữ pháp một cách linh hoạt, đồng thời phải có sự phân bố thời gian hợp lí cho từng bớc. Các bớc tiến hành dạy ngữ pháp: Để tiến hành một bài dạy kỹ năng nói chung và bài dạy ngữ pháp nói riêng theo phơng pháp mới cần tiến hành theo 3 bớc: Giới thiệu hình thái và nghĩa của cấu trúc, Rèn luyện, Cũng cố bằng các bài tập và hoạt động hoặc trò chơi ngay sau bớc rèn luyện. Những yêu cầu hoạt động đợc thiết kế theo các bớc này nhằm giúp học sinh hiểu bài và thực hiện các kỹ năng tiếp cận và luyện tập ngữ pháp một cách thấu đáo và có suy nghĩ hơn, trên cơ sở đó sẽ khắc sâu bài lâu bền hơn. Ngoài ra giáo viên cũng cần áp dụng một số kỹ thuật và biện pháp trong giờ dạy ngữ pháp để nâng cao hiệu quả dạy học hơn nh: Giới thiệu hình thái và nghĩa của cấu trúc, cách thực hiện các kỹ thuật rèn luyện câu, Thủ thuật củng cố, kiểm tra sau rèn luyện . Dựa trên cơ sở đó đòi hỏi giáo viên khi dạy ngữ pháp cần nắm đợc bản chất của ngữ pháp là gì và tuân thủ các bớc tiến hành cũng nh các biện pháp sẽ đề cập đến ở mục II về việc dạy một bài ngữ pháp từ đó thiết kế một bài giảng một cách khoa học hiệu quả để hình thành cho học sinh kỹ năng ngày một tốt hơn. II.các biện pháp tổ chức thực hiện. Núi chung, vic dy ng phỏp thng c thc hin qua 3 giai on: - Gii thiu hỡnh thỏi v ngha ca cu trỳc. - Rốn luyn - Cng c bng cỏc bi tp v hot ng hoc trũ chi tip ni theo sau bc rốn luyn. Mi giai on cú yờu cu riờng v c thự loi bi tp riờng ca nú. Tụi cho rng t hiu qu ca tit dy, khi lờn k hoch ging dy GV phi nghiờn cu k dng bi tp, nhn dng ỳng la chn k thut phự hp trong iu kin v hon cnh ging dy thc t. Gii quyt vn ny, tụi tin hnh nh sau : 1. GII THIU HèNH THI V NGHA CA CU TRC Trc khi i vo khõu rốn luyn, GV gii thiu hỡnh thỏi v ngha ca cu trỳc ng phỏp bng li núi v ch vit lờn bng. gii thiu ngha, tụi thng chn dựng k thut phự hp vi tng bi khỏc nhau, sao cho cú s thay i cỏc k thut iu kin cú th khụng gõy nhm chỏn, chng hn : 5  Thị giác :dùng đồ vật thật, hình vẽ hoặc tranh ảnh, có thể kết hợp với nét mặt, điệu bộ để minh họa nghĩa. Thí dụ : " Unit 10 " : Section L.F 1 / P. 89 GV có thể sử dụng vật thật là hộp quà để ôn lại "modals: may/might" T : This is a present. Do you know what it is ? S : No. T : However, you can guess. What may it be ? S : - It may be a book. - It may be a box of chocolates / cookies. (etc.) Sau khi HS sử dụng động từ " may " ( hoặc might ) để đoán, GV giúp HS ôn lại hai động từ này bằng công thức, cách dùng của chúng : Form : may / might + bare infinitive Use : may / might is used to talk about present or future possbility Might is normally a little les sure than May  So sánh đối chiếu các cấu trúc ngữ pháp : Khi phải giới thiệu một lúc 2, 3 cấu trúc ngữ pháp, để HS thấy được sự khác biệt trong các cấu trúc này, tôi sử dụng cách cho HS so sánh các câu và chỉ ra sự khác nhau giữa các cấu trúc. Thí dụ : Unit 7 : section L.F 3/ P.64 T : Now I give you some examples to show the differences between the suggestions, using "I suggest ". Listen : I suggest collecting some money / I suggest that we should collecting some money. Tell me the differeces between these two sentences. S :Sentence 1 : suggest + V-ing, sentence 2 : suggest + that-clause. T : That's right. Sau đó GV chốt ý và giúp HS nắm mục đích sử dụng và cấu trúc câu đề nghị trước khi bước vào giai đoạn rèn luyện.  Dùng tình huống : 6 Một số nội dung có thể sử dụng phương pháp nêu tình huống tôi dùng trang ảnh, hoặc hình vẽ để nêu tình huống. Thí dụ để dạy cấu trúc " The past simple with WISH " ở bài 1, tôi vẽ lên bảng hình vẽ đơn giản ( người thấp ) : I wish I were taller K T : Look at him ( or her ). What does he ( she ) look like ? S : He ( She ) is short. / He ( She ) isn't tall. T : Is he ( she ) happy with it ? S : No T : What does he ( she ) have in his ( her ) mind ? S : I wish I were taller T : What tense was used in the clause after WISH ? S : Past tense Tiếp theo GV giới thiệu cấu trúc và mục đích sử dụng câu WISH  Dịch nghĩa : Một số cấu trúc GV có thể dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh hay ngược lại. Thí dụ : Unit 8 : section L.F 4 / P.72 T : Thu Ha is not satisfied with her preparations for Tet. Thu Ha has decorated her house and made plenty of cakes. Combine two sentences above into one by using a connective- EVEN THOUGH S : Thu Ha is not satisfied with her preparations for Tet, even though she has decorated her house and made plenty of cakes. T : Vietnamese ? 7 S : Thu Hà không hài lòng với việc chuẩn bị tết của mình, mặc dù cô ấy đ· trang hoàng nhà cửa và làm rất nhiều bánh. 2. CÁCH THỰC HIỆN CÁC KĨ THUẬT RÈN LUYỆN CÂU Các bài tập rèn luyện câu đã được biên soạn trong sách giáo khoa ở nhiều hình thức khác nhau nhằm thông qua kiến thức ngôn ngữ để rèn luyện các kĩ năng cho HS.Tuy nhiên, các bài tập đó chỉ là những công cụ mà GV giảng dạy phải biết cách hướng dẫn HS sử dụng chúng để hoàn thiện mục tiêu học tập bộ môn. Sau đây là một số kĩ thuật mà tôi đã sử dụng trong quá trình hướng dẫn HS rèn luyện câu :  Bài tập lặp lại ( Repetition drill ) Khi rèn luyện các cấu trúc ngữ pháp,tôi quan tâm đến sự khác biệt về tính chất của bài tập rèn luyện mang tính máy móc hay giao tiếp. Một bài tập rèn luyện mang tính máy móc diễn ra khi HS không cần hiểu ý nghĩa của cấu trúc mà vẫn có thể làm được. GV cần phải biết cách phát huy ưu điểm của dạng bài này là HS sẽ làm quen được với hệ thống trọng âm, tiết tấu và ngữ điệu của tiếng Anh qua đó nghĩa của câu được thể hiện. Bên cạnh đó HS có thể làm quen với hệ thống âm tiếng Anh qua nghe - nói. Đồng thời GV cũng không nên lạm dụng dạng bài tập này vì tính máy móc, áp đặt, dễ gây nhàm chán, không phát huy tư duy HS. Về kĩ năng của GV, chúng tôi chú ý thiết lập một số cử chỉ để điều khiển lớp để không phải nói nhiều. Thí dụ vẫy tay cho HS lặp lại thay vì phải luôn nói " Repeat after me / Repeat "  Bài tập thay thế ( Substitution drill ) Bài tập thay thế xuất hiện trong phần "LANGUAGE FOCUS " của một số đơn vị bài. Trong bài tập này HS luyện tập nghe -nói theo bài mẫu trên cơ sở sử dụng cấu trúc được học. Chúng tôi tạo điều kiện cho HS luyện tập thuận lợi với các phương tiện hỗ trợ như tranh ảnh, poster, và tổ chức rèn luyện cặp, nhóm, Đáng lưu ý là dạng bài tập này trong chương trình Tiếng Anh ( thường ở dạng một đoạn hội 8 thoại phức tạp, do đó cần tiến hành từ đơn giản đến phức tạp để HS dễ luyện tập hơn và khắc sâu được kiến thức ngôn ngữ được học. Thí dụ : Unit 2 : section L.F 2 / P. 20: GV sử dụng posters ghi bài mẫu và bảng thông tin thay thế. T : You and your friend are visiting HCMC. Look at the notes, there are things you have done, and some things you haven't done, what are they ? S : - I have seen GiacLam Pagod - I have eaten Chinese and French food - I haven't seen Reunification Palace, Zoo and Botanical Gardens. - I haven't tried Vietnamese and vegetarian food. Ask Ss to look at the dialogue and elicit from Ss the use and the position of ALREADY and YET in the sentence. Then practice the dialogue in pairs ( close / open ): S1 : Have you seen the Reunification Palace yet ? S2 : No. I haven't. S1 : Have you tried French food ? S2 : Yes. I've already tried it…… Đôi khi GV không quan tâm lắm đến dạng bài tập này vì đây là dạng bài tập không phổ biến trong các bài kiểm tra. Tuy nhiên, với nguyên tắc đi từ đơn giản đến phức tạp, đồng thời chú trọng rèn luyện tất cả các kĩ năng, trong đó chú trọng việc sử dụng ngôn ngữ cho mục đích giao tiếp là việc làm cần thiết. 3. THỦ THUẬT CỦNG CỐ, KIỂM TRA SAU RÈN LUYỆN Phần lớn các kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh 9 là ôn tập, hệ thống lại, củng cố lại kiến thức đã học từ lớp 6 - 8 . Do đó phần lớn bài tập trong các bài LANGUAGE FOCUS nhằm mục đích củng cố, kiểm tra kiến thức ngữ pháp đã được học. Để giúp HS tiếp thu tốt nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ năng vận dụng, ngoài việc hướng dẫn các em làm bài tập, tôi nghĩ cũng phải cần tạo cho các em cảm giác hưng phấn và hứng thú cho các em tích cực tham gia vào bài học cũng 9 như tiếp thu kiến thức. Muốn vậy, cách tốt nhất là GV áp dụng các thủ thuật phù hợp, đồng thời dạng các trò chơi sẽ có tác dụng tích cực trong việc kích thích sự hưng phấn cho HS. Với những thủ thuật thông thường có thể áp dụng cho mục đích bài học này là : Dialogue build, Dictation, Gap fill, Matching, Network, Finding friends, Find someone who, Ordering words, Write-it-up, Language games. Tôi quan tâm đến việc sử dụng hiệu quả và hợp lí thủ thuật Language games, tất nhiên trên cơ sở có sự chuẩn bị kế hoạch tiết dạy kĩ càng để chủ động thời gian và không quá lạm dụng khiến có thể " cháy giáo án ". Thủ thuật này bao gồm các trò chơi như : Chain game, Noughts & crosses, Pelmanism, Guessing game, Rub out and remember, Lucky numbers, Những bài tập có thể sử dụng Language games chẳng hạn như : Unit 1 : section L.F 2 / P.12: Lucky numbers ( group work - Time : 10' ) - Teaching aids: pictures ( p.12 ) and the poster : 1. make / a cake 2. L.N 3. L.N 4. buy / flowers 5. hang / colorful lamps 6. go / shopping 7. L.N 8. paint / a picture of HaNoi - Divide the class into 2 groups. - For a lucky number, Ss will get 2 points without answering any questions. For other numbers, Ss have to write the things Lan and her friends did to prepare for the party, using the words given. 2 points for a correct sentence. Ex. : make / a cake  Lan made a cake. Etc. 10 [...]... LC TRANG A.Đặt vấn đề 1 I Lời mở đầu 1 II Thực trạng vấn đề nghiên cứu 2 19 1 Thực trạng 2 Kết quả , hiệu quả thực trạng trên B.Giải quyết vấn đề I Các giải pháp thực hiện II Các biện pháp tổ chức thực hiện C.Kết luận I.Kết quả nghiên cứu II Bài học kinh nghiệm III Kiến nghị, đề xuất Mục lục Tài liệu tham khảo 2 3 5 5 6 19 19 19 20 TI LIU THAM KHO Pattison,P DEVELOPING COMMUNICATION SKILLS Cambridge... những bịên pháp mới: Tiếp cận tốt và biết cách vận dụng các kiến Tổng số thức ở phần Language học sinh Focus để làm tất cả các bài tập 82 55 học sinh = 67 % Gặp khó khăn trong việc tiếp cận và vận dụng các kiến thức ở phần Language Focus để làm các bài tập 20 họcsinh = 24,4 % Tiếp cận và không thể vận dụng các kiến thức ở phần Language Focus để làm các bài tập 7 học sinh = 8,6 % II bài học kinh nghiệm... two teams and all out the sentences 4 Ap dụng bài dạy thực tế Period 2: Unit 1: A visit from a pen pal Lesson 1: Getting started + listen and read + language focus 3 I Mục tiêu : - HS làm quen với chủ đề mới : Giới thiệu với một ngời bạn nớc ngoài về Việt nam, về chơng trình tham quan du lịch Hànội - Học sinh nói đợc các hoạt động tham quan giải trí II Language contents: 1 Grammar: - Wish sentence: Wish... Kết quả nghiên cứu 17 Qua thi gian thc hin nh trờn, cỏc tit dy bi " LANGUAGE FOCUS " cỏc lp do tụi ph trỏch luụn to c s hng thỳ v tham gia tớch cc t hc sinh, ng thi tụi thc hin c vic rốn luyn ng phỏp theo phng phỏp giao tip Chớnh vỡ vy hc sinh nm c kin thc ngụn ng v nõng cao c kh nng vn dng T ú cht lng b mụn luụn gi c mc cao : bỡnh quõn trờn 90 % t yờu cu, cụ thể kết quả sau khi áp dụng những bịên pháp. .. dy tớch cc trong bi LANGUAGE FOCUS Trờn c s ú tụi s cú iu kin phỏt huy ti nghiờn cu, hon thin thờm ti, m rng phm vi ỏp dng i vi nh trng : Khụng biờn ch lp quỏ 45 HS/ lp vỡ khụng gian hp s nh hng n vic t chc cỏc hot ng trờn lp Đối với phòng Giáo dục và địa phơng : Cần quan tâm hơn nữa đến môn Tiếng anh cũng nh phong trào học Tiếng anh, tạo điều kiện hơn nữa để nâng cao chất lợng dạy và học bộ môn... complete the sentences by using correct connectives Unit 9 : section L.F 1 / P.81 Quiz ( Group work - Time 7-10') - Divide the class into two teams - Call out the questions and Ss have to answer as quickly as possible.The team having the right answers get good marks The team which has more marks wins the game - Questions : 1 Which country won the 199 8 Tiger Cup ? ( Singapore ) 2 Which animal has 1 or 2... Singapore ? S2 : No, I haven't - Give feedback Unit 4 : section L.F 4 / 39 Lucky numbers ( Group work - Time : 10' ) - Teaching aids: the poster : 1 LN 2 How old are you ? 3 Is your school near here ? 4 What is the name of your school ? 5 LN 6 Do you go to school by bicycle ? 7 Which grade are you in ? 8 Can you use a computer ? 9 Why do you want this job ? 10.When dors your school vacation start ? -... situation and make wishes Sample answers : I wish I were in the swimming pool now I wish I had a computer now - Ask Ss to practice making sentences with structures Used to + V / Wish + pat simple Language focus 3.(page 12) S1: you are not very tall S2: I wish I were taller Feedback : - Practice in groups 5 Homework - Learn by heart all new words and structures then make 5 sentences for each one -... swallow ? ( Chewing gum ) 8 Which thing can you swallow but can't chew ? ( water ) ( After that ask Ss to answer the questions, using the Relative pronouns WHICH orWHO ) Unit 10 : section L.F 3-4 / P 90 -92 Matching Game ( Stage : Production - Group work - Time : 5-8' ) - Divide the class into two teams ( A & B ) - Each student from team A writes one if clause ( of the conditional sentences type 2 )on... chart : (1) pleased /work hard (2) excited / go / DaLat (3) sorry / break bicycle (4)disappointed/not phone (5) amazed/win first prize (6) sure / like film (7)happy / pass exam (8)afraid / not help you (9) delighted/show/good - Divide the class into teams : 0 & X - Model sentence : (1) I'm pleased that you are working hard (2) I'm excited that I can go to DaLat Unit 7 : section L.F 1 / P.62 Brainstorming . nêu ra một vài ý kiến nhỏ về các biện pháp để dạy một tiết Language Focus có hiệu quả cho học sinh trong việc dạy ngoại ngữ qua thực tế giảng dạy của mình. b- giải quyết VấN Đề I.các giải pháp. vận dụng phơng pháp dạy tiết Language Focus có hiệu quả môn Tiếng anh 9 , cũng là những gì tôi học đợc qua các lớp bồi dỡng chuyên đề, tập huấn thay SGK cũng nh trong quá trình thực tế giảng dạy của. sinh đòi hỏi một quá trình lâu dài , song với một tiết học 45 phút để có giờ dạy ngữ pháp đạt kết quả cao đòi hỏi phải có sự vận dụng , phối hợp 4 các bớc, các biện pháp dạy ngữ pháp một cách linh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giảng dạy hiệu quả tiết language focus lớp 9, Một số biện pháp giảng dạy hiệu quả tiết language focus lớp 9, Một số biện pháp giảng dạy hiệu quả tiết language focus lớp 9

Từ khóa liên quan