Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng dược lý của rễ củ sâm Báo trồng tại Thanh Hóa (Hibiscus Sagitifolius Var. Septentrionalis Gag., Malvaceae

2 586 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan