Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động tại CÔng ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Hà Nội

67 569 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2013, 09:20

vốn lưu động chỉ tham gia vào 1 chu kì sản xuâts Mai văn Việt Lớp K39_11.08 Lời mở đầu Với bất cứ một doanh nghiệp nào dù là sản xuất hay kinh doanh thuần tuý của nhà nớc hay của t nhân, khởi nghiệp kinh doanh hay đ quá trình kinh doanh trên thã ơng trờng thì Vốn bao giờ cũng là yếu tố quan trọng nhất. Đây là yếu tố trớc tiên đối với ngời l nh đạo hay chủã doanh nghiệp. Buôn tài không bằng dài vốn _ câu phơng ngôn đ khẳng định vai trò của vốnã trong kinh doanh. Vốn luôn đợc coi là yếu tố hàng đầu của mọi quá trình sản xuất kinh doanh, là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn theo đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản tài chính của doanh nghiệp. Trong cấu vốn của doanh nghiệp, nếu vốn cố định đợc ví nh là xơng cốt của một thể sống, thì vốn lu động lại đợc ví nh là huyết mạch trong thể đó, thể ở đây chính là doanh nghiệp, bởi dặc điểm vận động tuần hoàn liên tục gắn với chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, quản vốn lu động luôn đợc xem là một trong những công tác quản hàng đầu trong quản tài chính doanh nghiệp. Nớc ta trong nền kinh tế thị trờng, với chế chính sách mở cửa mở rộng thông thơng buôn bán với quốc tế, những năm gần đây thị trờng xuất nhập khẩu đ trở nên nhộn nhịp; hàngã hoá nớc ta nhiều lợi thế so sánh, đồng thời nhu cầu hàng ngoại trong nớc là rất lớn, đó là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp thơng mại tham gia xuất nhập khẩu. Tuy nhiên một đăc trng mà cũng là trở ngại rất lớn đối với các doanh nghiệp này đó là vốn l- u động doanh nghiệp cần rất lớn. Vấn đề đặt ra là vốn lu động lấy ở đâu quản nh thế nào cho hiệu quả? Đó là câu hỏi đặt ra cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực thơng mại, mà Công ty Cổ phần Thiết Bị Phụ Tùng Nội cũng không phải là ngoại lệ. Là một đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập, tồn tại cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp khác trên thị trờng, vậy nên yêu cầu nâng cao hiệu quả quản sử dụng vốn lu động đang là một đòi hỏi cấp thiết đặt ra đối với Công ty. Đ nhiều đề tài phân tích nghiên cứu nói về vốn lã u động, song với mỗi loại hình Công ty với mỗi điều kiện môi trờng lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác nhau thì yêu cầu về quản vốn lu động là không giống nhau. Đồng thời cùng với sự phát triển, biến đổi không ngừng của nền kinh tế thị trờng những vấn đề đặt ra về vốn lu động luôn cập nhật mới mẻ. Luận văn tốt nghiệp - 1 - Mai văn Việt Lớp K39_11.08 Với những kiến thức đ học đã ợc ở Học viện cùng với thực tế công tác nghiên cứu tìm hiểu trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Phụ Tùng Nội, luận văn tốt nghiệp với đề tài: Vốn lu động các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, quản sử dụng vốn lu động tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Phụ Tùng Nội đ đã ợc xây dựng hoàn thành với mục đích đa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản sử dụng vốn kinh doanh của Công ty. Ngoài phần mở đầu phần kết luận, bố cục luận văn gồm 3 chơng: Chơng I : Những luận bản về vốn lu động của doanh nghiệp Chơng II : Thực trạng tình hình tổ chức, quản sử dụng vốn lu động tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Phụ Tùng Nội. Chơng III : Một số giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, quản sử dụng vốn lu động tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Phụ Tùng Nội. Do thời gian thực tập, điều kiện nghiên cứu trình độ kiến thức còn hạn chế, nên mặc dù đ nhiều cố gắng nhã ng đề tài nghiên cứu này khó thể tránh khỏi những sai sót. Tác giả luận văn rất mong đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo các bạn để đề tài nghiên cứu đợc hoàn thiện hơn. Tác giả luận văn xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo Vũ Thị Yến Thạc sỹ Giảng viên khoa tài chính doanh nghiệp Học viện tài chính, cùng tập thể cán bộ công nhân viên phòng Tài chính - Kế toán, các phòng ban đại liên quan của Công ty Cổ phần Thiết Bị Phụ Tùng Nội đ tạo điều kiện cho tác giả luận văn hoàn thành tốt luận vănã tốt nghiệp này. Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2005 Tác giả luận văn Mai văn Việt Luận văn tốt nghiệp - 2 - Mai văn Việt Lớp K39_11.08 Ch ơng I Những luận bản về vốn lu động của doanh nghiệp 1.1. Những vấn đề bản về vốn l u động trong doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm Vốn lu động của doanh nghiệp Để tiến hành bất kỳ một quá trình sản xuất kinh doanh nào cũng cần phải vốn. Vốn là yếu tố tiên quyết cho mọi quá trình sản xuất kinh doanh là điều kiện hàng đầu để doanh nghiệp tồn tại phát triển trong nền kinh tế thị trờng. Vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản đợc đầu t vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời. ứng với từng loại hình đặc điểm của mỗi loại hình doanh nghiệp mà quy mô cấu vốn kinh doanh tơng ứng sự khác nhau. Dựa vào công dụng kinh tế thì vốn kinh doanh của doanh nghiệp thông thờng đợc chia thành Vốn cố định, Vốn lu động Vốn đầu t tài chính. Mỗi một loại vốn đều vị trí quan trọng khác nhau trong doanh nghiệp. Với doanh nghiệp thơng mại thì Vốn lu động chiếm giữ một vai trò rất quan trọng. Vốn lu động của doanh nghiệp là số vốn tiền tệ ứng trớc về tài sản lu động sản xuất tài sản lu động lu thông nhằm đảm bảo cho quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đợc thực hiện thờng xuyên liên tục. Vốn lu động luân chuyển toàn bộ giá trị ngay trong một lần. Tuần hoàn liên tục hoàn thành một vòng tuần hoàn sau một chu kỳ kinh doanh Vốn lu động 3 đặc điểm nh sau: - Vốn lu động chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất. - Vốn lu động chu chuyển toàn bộ giá trị ngay trong một lần vào giá trị sản phẩm đợc hoàn lại toàn bộ sau doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, cung ứng đợc dịch vụ, thu đợc tiền bán hàng về. - Vốn lu động tuần hoàn liên tục hoàn thành một vòng tuần hoàn sau một chu kỳ sản xuất. Từ khái niệm đặc điểm của vốn lu động ta nội dung quản đối với vốn lu động nh sau: - Vốn lu động luân chuyển toàn bộ giá trị ngay trong một lần vào giá trị sản phẩm đợc hòan lại toàn bộ sau khi doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, cung ứng Luận văn tốt nghiệp - 3 - Mai văn Việt Lớp K39_11.08 dịch vụ, thu tiền bán hàng về. Do vậy nhiệm vụ công tác quản của vốn lu động là phải thu hồi lại lợng vốn lu động đó. Ngay khi tiền thu bán hàng về ở cuối kỳ phải trích ngay một lợng vốn để tái lập vốn lu động ban đầu đảm bảo sức mua, đảm bảo cho chu kỳ sản xuất tiếp theo. - Do vốn lu động tuần hoàn liên tục hoàn thành một vòng tuần hoàn sau một chu kỳ sản xuất. Nên trong quản vốn lu động phải tổ chức đảm bảo vốn lu động sao cho vốn lu động tồn tại ở tất cả các hình thái một cách hợp lý, đảm bảo sự đồng bộ cân đối tạo điều kiện cho vốn lu động chu chuyển nhịp nhàng. Đây là công tác tổ chức quản hết sức quan trọng đã đợc nâng lên tầm nghệ thuận quản lý. - Không những quản về công tác tổ chức đảm bảo vốn lu động mà còn đi sâu quản trọng điểm vốn lu động, xác định thành phần nào là thành phần vốn chủ yếu của vốn lu động nhằm đa ra biện pháp quản phù hợp cho mỗi thành phần đó nhằm nâng cao tốc độ chu chuyển vốn lu động. 1.1.2. Phân loại vốn lu động của doanh nghiệp 1.1.2.1. Phân loại theo hình thái biểu hiện của vốn lu động Căn cứ vào hình thái biểu hiện của vốn lu động, vốn lu động đợc chia thành : - Vốn vật t hàng hóa: Là các khoản vốn lu động hình thái vật chất biểu hiện bằng hiện vật. Đối với doanh nghiệp sản xuất thì vốn vật t hàng hóa là hàng tồn kho nh nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ; sản phẩm sản xuất dở dang, bán thành phẩm; thành phẩm. Đối với doanh nghiệp thơng mại thì Vốn vật t hàng hóa chủ yếu là hàng hóa dự trữ phục vụ cho việc bán ra. - Vốn bằng tiền các khoản phải thu: Là những khoản vốn lu động biểu hiện bằng tiền nh: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền Séc, tiền đang chuyển các khoản phải thu (chủ yếu khoản phải thu từ khách hàng; các khoản thu tạm ứng). Cách phân loại này giúp ngời quản xem xét, đánh giá đợc cấu vốn lu động theo hình biểu hiện, xem xét đánh giá cấu vốn lu động của doanh nghiệp xem đã hợp hay cha, xem tỷ trọng vốn vật t hàng hóa vốn bằng tiền lớn hay nhỏ áp dụng vào doanh nghiệp mình: Đối với doanh nghiệp sản xuất thờng thì tỷ trọng vốn vật t hàng hóa lớn, còn đối với doanh nghiệp thơng mại tỷ trọng vốn vật t hàng hóa là nhỏ. Mặt khác cách phân loại này còn giúp nhà quản biết đợc tác dụng của từng bộ phận vốn. Giúp đảm bảo vật t cho quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tiến hành liên tục, góp phần sản xuất tiết kiệm đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Luận văn tốt nghiệp - 4 - Mai văn Việt Lớp K39_11.08 1.1.2.2. Phân loại vốn lu động theo vai trò Căn cứ vào vai trò của vốn lu động trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn lu động thể đợc chia làm ba loại: - Vốn lu động trong khâu dự trữ sản xuất kinh doanh (vốn lu động dự trữ): đây là bộ phận vốn lu động cần thiết nhằm thiết lập nên các khoản dự trữ về vật t hàng hóa đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiến hành một cách th- ờng xuyên, liên tục, bao gồm: giá trị của các loại nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng thay thế, các công cụ lao động nhỏ, - Vốn lu động trong khâu trực tiếp sản xuất: là số vốn lu động dự trữ kể từ khi xuất vật t dùng vào sản xuất đến khi tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Thuộc vốn lu động sản xuất các bộ phận: các khoản giá trị sản phẩm dở dang, bán thành phẩm tự chế, các khoản chi phí trả trớc. - Vốn lu động trong khâu lu thông : Là số vốn lu động chiếm dụng kể từ khi Sản phẩm nhập kho tới khi tiêu thụ đợc Sản phẩm thu đợc tiền bán hàng về. Bao gồm các bộ phận : các khoản vốn bằng tiền; các khoản giá trị của thành phẩm chờ tiêu thụ; các khoản vốn trong thanh toán; các khoản vốn đầu t ngắn hạn; các khoản thế chấp, ký cợc, ký quỹ ngắn hạn. Cách phân loại này giúp cho ngời quản biết đợc kết cấu vốn lu động theo vai trò của từng loại vốn, thấy đợc mức độ đầu t vốn lu động vào các giai đoạn quá trình sản xuất hợp hay không, để định hớng điều chỉnh kịp thời. Thêm vào đó nó giúp cho ngời quản biết đợc vai trò của từng bộ phận vốn lu động đối với quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; giúp cho việc xác định cấu vốn lu động cho từng khoản mục, từng khâu kinh doanh; là sở để xác định tính chất đặc thù về cấu vốn của mỗi ngành; là sở để xác định nhu cầu vốn lu động theo ph- ơng pháp trực tiếp. 1.2 . Tổ chức đảm bảo vốn l u động trong doanh nghiệp. 1.2.1. Xác định nhu cầu vốn lu động của doanh nghiệp. 1.2.1.1 Chu kỳ kinh doanh nhu cầu vốn lu động của doanh nghiệp. Khái niệm: Hoạt động của doanh nghiệp diễn ra thờng xuyên hằng ngày, từ ứng vốn tiền tệ hình thành nên dữ trữ vật t sản xuất, đến xuất dùng vật t cho sản xuất, sản xuất, Luận văn tốt nghiệp - 5 - Mai văn Việt Lớp K39_11.08 bán sản phẩm hàng hoá thu tiền bán hàng. Quá trình diễn ra này tạo ra chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp: là thời gian trung bình cần thiết để thực hiện việc mua sắm vật t hàng hoá cần thiết dự trữ cho sản xuất, sản xuất ra Sản phẩm tiêu thụ Sản phẩm thu đợc tiền bán hàng về. Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp đợc chia thành ba giai đoạn: - Giai đoạn một: Mua sắm dự trữ vật t, hàng hoá. Giai đoạn này hoạt động của doanh nghiệp phát sinh luồng vật t đi vào doanh nghiệp: nếu doanh nghiệp trả tiền ngay thì sẽ các luồng tiền gắn liền ngợc chiều với luồng vật t đi vào; nếu doanh nghiệp thực hiện tín dụng của ngời cung ứng thì một thời gian sau khi các luồng đi vào doanh nghiệp mới xuất hiện một lợng tiền đi ra khỏi doanh nghiệp làm xuất hiện Nợ phải trả nhà cung cấp. - Giai đoạn hai: Sản xuất. Giai đoạn này vốn lu động chuyển từ hình thái hiện vật này (vật t) sang hình thái khác (sản phẩm dở dang, thành phẩm). Để thực hiện quá trình này doanh nghiệp phải ứng ra một lợng vốn lu động nhất định trả cho dịch vụ thuê ngoài ( nh lơng công nhân, tiền điện, tiền nớc, tiền điện thoại, ). - Giai đoạn ba: bán sản phẩm thu tiền bán hàng . Nếu doanh nghiệp bán mà thu tiền ngay thì đồng thời với sự vận động của sản phẩm hàng hoá ra khỏi doanh nghiệp thì cũng sự vận động ngợc chiều là dòng tiền đi vào doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp bán chịu cho khách hàng thì khi đó mặc dù sản phẩm hàng hoá đã xuất ra rồi nhng phải sau một thời gian nhất định doanh nghiệp mới thu đợc tiền, chỉ khi nào doanh nghiệp thu đợc tiền bán hàng đó thì doanh nghiệp mới thu hồi đợc số vốn lu động đã ứng ra, nếu cha thu hồi đợc thì một bộ phận vốn lu động cha thực hiện đợc một vòng tuần hoàn, làm xuất hiện các khoản nợ phải thu từ khách hàng. Nh vậy trong chu kỳ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát sinh nhu cầu vốn lu động của doanh nghiệp. Nhu cầu vốn lu động của doanh nghiệp: là thể hiện số vốn tiền tệ cần thiết doanh nghiệp phải trực tiếp ứng ra để hình thành một lợng dự trữ hàng tồn kho (vật t các loại, sản phẩm dở dang, thành phẩm hàng hoá) khoản tiền khách hàng nợ sau khi đã sử dụng tín dụng của ngời cung ứng vật t hàng hoá. Ta công thức xác định nhu cầu vốn lu động của doanh nghiệp nh sau: Luận văn tốt nghiệp - 6 - Mai văn Việt Lớp K39_11.08 Nhu cầu vốn lu độ ng = Mức dự trữ hàng tồn kho + Các khoản nợ phải thu từ khách hàng - Các khoản nợ phải trả nhà cung cấp Căn cứ vào tính chất cũng nh thời gian sử dụng vốn lu động, ngời ta chia nhu cầu vốn lu động thành 2 loại: - Nhu cầu vốn lu động thờng xuyên cần thiết: là nhu cầu vốn lu động tính ra phải đủ đảm bảo cho quá trình tái sản xuất đợc tiến hành một cách liên tục, nhng đồng thời phải thực hiện đợc nguyên tắc tiết kiệm một cách hợp lý. Nghĩa là tơng ứng với mỗi quy mô kinh doanh, với điều kiện về mua sắm dự trữ hàng hoá, vật t tiêu thụ sản phẩm đã đợc xác định đòi hỏi doanh nghiệp thờng xuyên phải một lợng vốn lu động nhất định. Nhu cầu về vốn lu động đó gọi là nhu cầu vốn lu động tính chất thờng xuyên. - Nhu cầu vốn lu động tính chất tạm thời: trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thờng thể phát sinh những nhu cầu cần thiết phải tăng thêm dự trữ vật t hàng hoá hoặc sản phẩm dở dang, nh tăng thêm do tính chất thời vụ, do nhận thêm đơn đặt hàng đột xuất, do biến động tăng giá vật t, Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng thêm lợng vốn lu động ứng vào cho quá trình hoạt động kinh doanh . Doanh nghiệp phải xác định nhu cầu vốn lu động thờng xuyên cần thiết bởi vì: - Xác định đợc nhu cầu vốn lu động đúng đắn sẽ giúp cho doanh nghiệp đáp ứng kịp thời đầy đủ vốn thờng xuyên cần thiết cho yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp hoạt động một cách bình thờng liên tục. - Xác định nhu cầu vốn lu động đúng đắn là một trong những căn cứ để tổ chức tốt những nguồn vốn tài trợ, xem xét đánh giá nên khai thác huy động vốn từ nguồn nào cho lợi. - Đối với những doanh nghiệp nhà nớc mới thành lập việc xác định vốn lu động th- ờng xuyên cần thiết là căn cứ để nhà nớc giao vốn cho những doanh nghiệp này. Những yếu tố ảnh hởng tới nhu cầu vốn lu động của doanh nghiệp: - Những yếu tố về tính chất ngành nghề kinh doanh mức độ hoạt động của doanh nghiệp: Luận văn tốt nghiệp - 7 - Mai văn Việt Lớp K39_11.08 + Quy mô kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ: nhân tố này tác động thuận chiều tới nhu cầu vốn lu động của doanh nghiệp. + Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp: chu kỳ kinh doanh càng dài nhu cầu vốn lu động thờng xuyên cần thiết càng lớn. + Tính chất thời vụ: khi cha đến vụ thì nhu cầu vốn lu động chỉ ở mức tối thiểu cần thiết ở mức thấp nhất đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn ra bình thờng, khi thời vụ đến thì huy động vốn lu động tạm thời. + Sự thay đổi khoa hoc công nghệ: khi doanh nghiệp trang bị tài sản cố định càng hiện đại thì nhu cầu vốn lu động sẽ càng giảm. - Những yếu tố mua sắm vật t, hàng hoá: + Giá cả vật t hàng hoá: Giá vật t tăng sẽ gia tăng nhu cầu vốn lu động thờng xuyên cần thiết. + Khoảng cách giữa doanh nghiệp nhà cung ứng vật t hàng hoá: nếu khoảng cách đó là xa thì thờng số lần cung ứng ít lợng vật t cung ứng mỗi lần nhiều, nh vậy mức dự trữ hàng tồn kho sẽ lớn đồng nghĩa với nhu cầu vốn lu động cũng sẽ lớn. Khoảng cách giữa doanh nghiệp khách hàng cũng ảnh hởng tơng tự nh vậy. + Điều kiện phơng tiện lu thông vận tải: nếu trong điều kiện doanh nghiệp thiếu phơng tiện vận tải, phải đi thuê dịch vụ vận chuyển, sẽ làm tăng nhu cầu vốn lu động của doanh nghiệp. - Những yếu tố về chính sách của doanh nghiệp trong việc tiêu thụ sản phẩm, trong tín dụng hay trong tổ chức thanh toán chính sách chi trả tiền lơng cũng ảnh hởng không nhỏ tới nhu cầu vốn lu động của doanh nghiệp. 1.2.1.2 Các phơng pháp xác định nhu cầu vốn lu động của doanh nghiệp a> Phơng pháp trực tiếp: Phơng pháp này căn cứ vào những yếu tố ảnh hởng trực tiếp đến lợng vốn lu động ứng ra để xác định vốn lu động thờng xuyên cần thiết. Trình tự tiến hành của phơng pháp nh sau: - Xác định lợng hàng tồn kho cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. - Xác định chính xác lợng sản phẩm hàng hoá tiêu thụ khoản tín dụng cung cấp cho khách hàng. - Xác định khoản nợ phải trả cho ngời cung ứng. Luận văn tốt nghiệp - 8 - Mai văn Việt Lớp K39_11.08 - Tổng hợp nhu cầu vốn lu động thờng xuyên cần thiết của Doanh nghiệp. Công thức tổng quát của phơng pháp này nh sau: = = = k i n i1 1 Vnc Mij x Nij Trong đó: V nc : Nhu cầu vốn lu động thờng xuyên cần thiết của Doanh nghiệp. M : Mức tiêu dùng bình quân một ngày của loại vốn đợc tính toán. N : Số ngày luân chuyển của loại vốn đợc tính toán. i : các giai đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh: Dự trữ - sản xuất - tiêu thụ (k = 3). j : Loại vốn sử dụng trong từng khâu (j = 1,n ). b> Phơng pháp Gián tiếp : Dựa vào số vốn lu động bình quân năm báo cáo, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm kế hoạch khả năng tăng tốc độ luân chuyển vốn lu động năm kế hoạch để xác định nhu cầu vốn lu động cuả Doanh nghiệp năm kế hoạch. Ta công thức tổng quát của phơng pháp này nh sau: Vnc = VLĐ O x M 1 Mo x (1 t%) hoặc Vnc = 1 L 1 M Trong đó: M 1 , M o : Tổng mức luân chuyển vốn lu động năm kế hoạch năm báo cáo. VLĐ O : Số d bình quân vốn lu động năm báo cáo. t% : Tỷ lệ tăng (hoặc giảm) số ngày luân chuyển vốn lu động năm kế hoạch so với năm báo cáo. c> Phơng pháp xác định nhu cầu vốn lu động theo tỷ lệ % trên doanh thu thuần: Nội dung tóm tắt của phơng pháp này qua các bớc nh sau: B ớc 1 : Tính số d bình quân của các khoản mục trong bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo. B ớc 2 : Chọn ra những khoản mục chịu sự tác động trực tiếp mối quan hệ chặt chẽ với doanh thu tính tỷ lệ phần trăm của các khoản mục đó so với doanh thu thực hiện đợc trong kỳ. Luận văn tốt nghiệp - 9 - Mai văn Việt Lớp K39_11.08 B ớc 3 : Dùng tỷ lệ phần trăm đó để ớc tính nhu cầu vốn lu động tăng thêm cho năm kế hoạch trên sở doanh thu dự kiến năm kế hoạch. B ớc 4 : Định hớng nguồn trang trải nhu cầu tăng vốn kinh doanh trên sở kết quả kinh doanh kỳ kế hoạch. Nhu cầu vốn lu động tăng thêm đợc tính theo công thức: V nc = ( M 1 - M 0 ) x T đ Trong đó: T đ = tổng cộng tỷ lệ % bên tài sản tổng cộng tỷ lệ % bên nguồn vốn. 1.2.2. Nguồn tài trợ vốn lu động Để đáp ứng cho nhu cầu vốn lu động thờng xuyên cần thiết, nhu cầu vốn lu động tạm thời, tơng ứng hai nguồn tài trợ đảm bảo cho hai nhu cầu trên: - Nguồn vốn lu động thờng xuyên: là nguồn tính chất ổn định nhằm đảm bảo cho nhu cầu vốn lu động thờng xuyên cần thiết, hình thành nên tài sản lu động thờng xuyên cần thiết, bao gồm: Nguồn vốn chủ sở hữu Nguồn vốn huy động dài hạn.Trong đó: Nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm: + Nguồn vốn điều lệ: là số vốn lu động đợc hình thành từ nguồn vốn điều lệ ban đầu khi thành lập hoặc nguồn vốn điều lệ bổ sung trong quá trình sản xuất kinh doanh cuả doanh nghiệp. + Nguồn vốn tự bổ sung: là nguồn vốn do doanh nghiệp tự bổ sung từ lợi nhuận hoặc quỹ chuyên dùng của doanh nghiệp Nguồn vốn huy động dài hạn bao gồm: + Nguồn vốn liên doanh liên kết: đợc hình thành từ vốn góp liên doanh của các bên tham gia liên doanh, thể bằng tiền hoặc vật t, hàng hoá. + Nguồn vốn vay dài hạn: vay từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng hay doanh nghiệp phát hành trái phiếu dài hạn để huy động vốn. - Nguồn vốn lu động tạm thời: là nguồn tính chất ngắn hạn dới một năm, chủ yếu là để đáp ứng các nhu cầu tính chất tạm thời về vốn lu động phát sinh trong quá Luận văn tốt nghiệp - 10 - [...]... nó một cách thích đáng Chơng II Thực trạng tình hình tổ chức quản sử dụng vốn lu động tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Phụ Tùng Nội 2.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần Thiết Bị Phụ Tùng Nội Luận văn tốt nghiệp - 21 - Mai văn Việt Lớp K39_11.08 2.1.1 Khái quát quá trình hình thành phát triển của Công ty Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng nội (tên giao dịch quốc tế: MACHINERY & SPARE PARTS JOINT... nguồn vốn tài trợ thời gian sử dụng tài sản đ ợc tạo ra việc tổ chức nguồn tài trợ đảm bảo nhu cầu vốn lu động cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cần đợc xem xét trong tổng thể chiến lợc chung về tổ chức hoạt động vốn của doanh nghiệp 1.3 Nâng cao hiệu quả tổ chức quản sử dụng vốn lu động trong doanh nghiệp 1.3.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả tổ chức quản sử dụng vốn lu động. .. lợi để vốn lu động luân chuyển nhịp nhàng cân đối, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lu động, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn lu động, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động của doanh nghiệp (vốn lu động của doanh nghiệp quay vòng càng nhanh, số lần tính lãi của doanh nghiệp càng tăng theo) Nâng cao hiệu quả tổ chức, quản sử dụng vốn lu động ý nghĩa rất lớn đối với việc nâng cao hiệu quả sản... công nhân viên trong văn phòng Tổng Công ty Thiết bị Phụ tùng - Trạm dịch vụ thành lập 10/3/1988 - Tháng 3/1990 đổi tên thành Xí nghiệp Dịch vụ Kinh doanh Thiết bị Phụ tùng - Tháng 3/1991 đổi tên thành Công ty Kinh doanh Thiết bị Phụ tùng Tổng hợp - Tháng 4/1993 đổi tên thành Công ty Thiết bị Phụ tùng nội - Tháng 9/2003 chuyển đổi sang Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng nội theo Quyết định số: 0282/2003/QĐ... thuế (sau thuế) 1.4 Một số giải pháp bản nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn l u động trong doanh nghiệp Luận văn tốt nghiệp - 17 - Mai văn Việt Lớp K39_11.08 1.4.1 Các nhân tố chủ yếu ảnh hởng tới hiệu quả tổ chức, quản sử dụng vốn lu động trong doanh nghiệp Muốn nâng cao việc quản lý, sử dụng vốn lu động, không thể không tìm hiểu các nhân tố tác động tới công tác này nh vậy, doanh... 2.2.3.1 Công tác tổ chức xác định nhu cầu vốn lu động tại Công ty năm 2004: Công tác xác định nhu cầu vốn lu động của Công ty Cổ phần Thiết Bị Phụ Tùng Nội đợc tổ chức liên tục đều đặn qua các năm nó nằm trong Kế hoạch tài chính của Công ty Thực tế trong năm 2004 vừa qua Công ty đã xác định nhu cầu vốn lu động theo cách sau: Dựa vào kế hoạch kinh doanh các số liệu lịch sử của Công ty (chủ yếu là... tới hiệu quả sử dụng vốn Luận văn tốt nghiệp - 18 - Mai văn Việt Lớp K39_11.08 Mỗi doanh nghiệp cần phải tìm hiểu đánh giá mức độ ảnh hởng của từng nhân tố Từ đó, các biện pháp để nâng cao công tác tổ chức, quản lý, sử dụng vốn lu động 1.4.2 Một số biện pháp bản nhằm nâng cao hiệu quả quản sử dụng vốn lu động trong doanh nghiệp Xác định đúng nhu cầu vốn lu động thờng xuyên cần thiết: Công. .. học Bộ máy quản của Công ty đợc tổ chức theo sơ đồ sau (trang bên) Công tác tổ chức, quản trị điều hành kiểm soát đợc quy định cụ thể trong điều lệ hoạt động của Công ty Sau đây xin trích lợc cụ thể con số: + Đại hội cổ đông: là quan thẩm quyền cao nhất của Công ty + Hội đồng quản trị: là quan quản cao nhất của Công ty giữa hai kỳ đại hội cổ đông Hội đồng quản trị 5 thành viên... hoá thành một hệ thống tiêu chuẩn - Sự cạnh tranh về kinh doanh thiết bị phụ tùng ngày càng gay gắt quyết liệt, các Công ty xuất nhập khẩu xuất hiện ngày càng nhiều ở mọi thành phần kinh tế Môi trờng cạnh tranh không lành mạnh giữa các thành phần kinh tế Nhà nớc với các thành phần kinh tế khác 2.2.3 Phân tích thực tế tình hình tổ chức quản sử dụng vốn lu động tại Công ty năm 2004: 2.2.3.1 Công. .. đọng, để từ đó nhà quản biết đợc tìm ra nguyên nhân cùng với những giải pháp tơng ứng phù hợp nhằm cải thiện thay đổi tình hình theo chiều hớng tốt hơn b> ý nghĩa của việc tổ chức đảm bảo vốn lu động nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động Tổ chức đảm bảo vốn lu động kịp thời, đầy đủ, tạo ra sự tồn tại hợp ở mỗi hình thái của vốn lu động sự đồng bộ giữa các hình thái, giữa các khâu của . động và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý và sử dụng vốn lu động tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Phụ Tùng Hà Nội đ đã ợc xây dựng và. Tùng Hà Nội. Chơng III : Một số giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý và sử dụng vốn lu động tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Phụ Tùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động tại CÔng ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Hà Nội, Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động tại CÔng ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Hà Nội, Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động tại CÔng ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Hà Nội, Phân loại vốn lu động theo vai trò, Các phơng pháp xác định nhu cầu vốn lu động của doanh nghiệp, Nguồn tài trợ vốn lu động, Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty., Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty., Tổ chức, quản trị, điều hành và kiểm soát., Đánh giá khái quát tình hình Tài chính qua Báo cáo Tài chính:, Công tác tổ chức xác định nhu cầu vốn lu động tại Công ty năm, Công tác tổ chức nguồn tài trợ vốn lu động tại Công ty năm 2004:, Phân tích tình hình tổ chức quản lý và sử dụng vốn lu động tại Công, Đánh giá hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lu động tại Công, Hoàn thiện việc xác định nhu cầu vốn lu động, Chủ động huy động các nguồn tài trợ đáp ứng đầy đủ kịp thời vốn lu động:, Tăng cờng công tác quản lý vốn tồn kho dự trữ:, Sử dụng hiệu quả vốn bằng tiền tạm thời nhàn rỗi: Chú trọng công tác tìm kiếm mở rộng thị trờng và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá:

Từ khóa liên quan