Thực trạng và hiệu quả đầu tư của công ty phát triển đô thị mới tại Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Xây Dựng

83 466 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2013, 09:13

Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Xây Dựng Lời nói đầu Trong chiến lợc phát triển kinh tế xã hội thực hiện mục tiêu Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nớc, việc thực hiện các dự án đầu t phát triển khu đô thị mới có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Việc phát triển các khu đô thị mới đã tạo điều kiện cơ sở vật chất cho sự đổi mới phát triển kinh tế đất nớc. Thực hiện chủ trơng lấy phát triển để cải tạo, chuyển việc phát triển đô thị bằng các dự án đơn lẻ sang phát triển đô thị bằng các dự án đầu t đồng bộ, từng bớc hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đã đợc phê duyệt. Với mục tiêu xây dựng các khu đô thị mới với đầy đủ cơ sở ạ tầng kỹ thuật xã hội đồng bộ góp phần cải thiện một cách cơ bản điều kiện sống của nhân dân thủ đô. Tổng công ty đầu t phát triển nhà đô thị- Bộ Xây Dựng hiện đang đợc giao làm chủ đầu t một số dự án đầu t phát triển nhà đô thi, có trách nhiệm huy động mọi nguồn vốn đầu t cơ sở hạ tầng kỹ thuật xã hội của các dự án đồng thời thu hút các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu t xây dựng các công trình nhà các công trình chuyên dùng trong phạm vi dự án theo quy hoạch đợc duyệt. Khi tiến hành một hoạt động đầu t phát triển đô thị mới vấn đề đặt ra là sử dụng vốn làm sao để đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất việc đánh gía hiệu quả của hoạt động đầu t sẽ cho chúng ta biết đợc hoạt động đầu t có đem lại những giá trị gì, đạt đợc hiệu quả tài chính là bao nhiêu . ngoài ra đánh giá hiệu quả đầu t còn cho phép chúng ta rút ra đợc những bài học kinh nghiệm cho những giai đoạn sau của công cuộc đầu t khác cho phép tạo ra hiệu quả cao hơn cho toàn bộ nền kinh tế . Thấy đợc tầm quan trọng của việc đánh giá hiệu quả đầu t, trong quá trình thực tập tại Tổng công ty đầu t phát triển nhà đô thị- Bộ Xây Dựng tôi đã chọn đề tài thực trạng hiệu quả đầu t của công ty phát triển đô thị mới tại Tổng công ty đầu t phát triển nhà đô thị-Bộ Xây Dựng làm đối t- ợng nghiên cứu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Nội dung của chuyên đề xem 1 xét tình hình đầu t của Tổng công ty trong thời gian qua đánh giá chi tiết hiệu quả một dự án của Tổng công ty đã thực hiện. Trên cơ sở đó vận dụng những kiến thức lý luận đã nắm bắt trong thời gian học tập ở trờng để đề ra một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu t tại Tổng công ty trong thời gian tới. Kết cấu của chuyên đề đợc chia làm 3 chơng: Chơng I: Những vấn đề lý luận chung. Chơng II: Thực trạng hiệu quả đầu t phát triển đô thị mới tại Tổng công ty Đầu t phát triển nhà đô thị- Bộ Xây Dựng. Chơng III: Những định hớng giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu t phát triển đô thị mới tại Tổng công ty Đầu t phát triển nhà đô thị. Do đợc sự tận tình giúp đỡ của cô giáo Phạm Thị Thêu, giảng viên chính Bộ môn Kinh tế Đầu t trờng ĐHKTQD các cô chú cán bộ phòng Nghiên cứu phát triển dự án của Tổng công ty Đầu t phát triển nhà đô thị, cùng với sự nỗ lực nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu thực tế . em đã hoàn thành chuyên đề này. Tuy nhiên do thời gian, trình độ kinh nghiệm còn có hạn nên không tránh khỏi những sai sót bất cập. Em rất mong đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, các cô chú cán bộ Tổng công ty Đầu t phát triển nhà đô thị các bạn bè quan tâm đến vấn đề này. Cuối cùng em xin bầy tỏ lòng biết ơn chân thành tới toàn thể thầy cô giáo trong Bộ môn Kinh tế Đầu t các cô chú cán bộ của Tổng công ty, đặc biệt là cô giáo Phạm Thị Thêu chú Phạm Trung Kiên đã giành nhiều thời gian giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kến bổ ích giúp em hoàn chỉnh chuyên đề này. 2 Chơng I Những vấn đề lý luận chung I. Những vấn đề lý luận chung về đầu t đầu t phát triển. 1. Khái niệm đầu t. Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về đầu t song đều toát lên đợc bản chất của nó, đó là sự hy sinh những giá trị ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm thu về những giá trị lớn hơn trong tơng lai. Định nghĩa chung nhất về đầu t là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về cho ngời đầu t các kết quả nhất định trong tơng lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt đợc các kết qủa đó. Nguồn lực đó có thể là tiền, tài nguyên thiên nhiên, là sức lao động trí tụê. Những kết quả đó có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính (tiền vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đờng xá, các của cải vật chất khác .), tài sản trí tuệ (trình độ văn hoá, chuyên môn, khoa học kỹ thuật .) nguồn nhân lực có đủ điều kiện làm việc với năng suất cao hơn trong nền sản xuất xã hội. 2. Đầu t phát triển, vai trò đặc điểm của nó trong nền kinh tế quốc dân. 2.1. Khái niệm đầu t phát triển. Đầu t phát triển là hoạt động đầu t mà ngời có tiền bỏ tiền ra để tiến hành các hoạt động nhằm tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, làm tăng thêm tiềm lực sản xuất kinh doanh mọi hoạt động xã hội khác, là điều kiện chủ yếu tạo việc làm, nâng cao đời sống của mọi ngời dân trong xã hội. Đó chính là việc bỏ tiền ra để xây dựng, sửa chữa nhà cửa kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị lắp đặt chúng trên nền bệ, bồi dỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các chi phí thờng xuyên gắn liền với sự hoạt động 3 của các tài sản này nhằm duy trì tiềm lực đang hoạt động của các cơ sở đang tồn tại tạo tiềm lực mới cho nền kinh tế xã hội. 2.2. Những đặc điểm của hoạt động đầu t phát triển. Để làm rõ sự khác biệt giữa hoạt động đầu t phát triển với các loại hình đầu t khác, cần phải tìm hiểu những đặc trng cơ bản sau đây: - Hoạt động đầu t phát triển đòi hỏi một lợng vốn lớn để nằm khê đọng trong suốt quá trình thực hiện đầu t. Đây là cái giá phải trả khá lớn của đầu t phát triển. - Thời gian để tiến hành một công cuộc đầu t cho đến khi các thành quả củaphát huy tác dụng thờng đòi hỏi nhiều năm tháng với nhiều biến động sảy ra. - Thời gian cần hoạt động để có thể thu hồi đủ vốn đã bỏ ra đối với các cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh thờng đòi hỏi nhiều năm tháng do đó không tránh khỏi sự tác động hai mặt tích cực tiêu cực của các yếu tố không ổn định về tự nhiên, xã hội, chính trị, kinh tế . - Các thành quả của hoạt động đầu t phát triển có giá trị sử dụng lâu dài nhiều năm, có khi hàng trăm, hàng ngàn năm thậm chí tồn tại vĩnh viễn nh các công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới (Kim tự tháp cổ Ai Cập, Nhà thờ La Mã ở Rôma, Vạn Lý Trờng Thành ở Trung Quốc, Ăngcovát của Campuchia .). Điều này nói lên giá trị lớn lao của các thành quả đầu t phát triển. - Các thành quả của hoạt động đầu t là các công trình xây dựng sẽ hoạt động ở ngay nơi mà nó đợc tạo dựng nên. Do đó, các điều kiện về địa hình tại đó có ảnh hởng lớn đến quá trình thực hiện đầu t cũng nh các hoạt động sau này của các kết quả đầu t. Những đặc trng trên đây cần đợc các nhà đầu t, các nhà quản lý đầu t, các nhà lập dự án nghiên cứu nắm vững để đa ra những phơng án, nội dung lập dự án, tiến hành quản lý đầu t nhằm đa ra quyết định đúng đắn, có căn cứ để đem lại hiệu quả cao nhất. 4 2.3. Vai trò của hoạt động đầu t phát triển Mục tiêu của mọi công cuộc đầu t là đạt đợc kết quả lớn hơn so với nguồn lực đã bỏ ra. Đối với nền kinh tế, đầu t quyết định sự tăng trởng phát triển của nền sản xuất xã hội. Nó tạo ra, duy trì phát triển các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế. Đối với các đơn vị, cá nhân kinh doanh đầu t là điều kiện quyết định sự ra đời, tồn tại phát triển của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ. Đầu t có vai trò vô cùng to lớn trong quá trình phát triển của mọi quốc gia trên toàn thế giới. 2.3.1. Đầu t vừa tác dụng tới tổng cung vừa tác động đến tổng cầu hàng hoá của nền kinh tế. Khi cần tiến hành một hoạt động đầu t, có một lợng tiền lớn đợc huy động để đa vào lu thông trong nền kinh tế để mua sắm các nguyên liệu, vật liệu, máy móc thiết bị, trả tiền dịch vụ, thuê nhân công . làm cho tổng cầu tăng vọt. Nhng sự tăng vọt này chỉ trong thời gian ngắn hạn, bởi lẽ do các kết quả của đầu t cha phát huy tác dụng. Nên tổng cung của nền kinh tế cha có sự thay đổi. Sự tăng lên của cầu hàng hoá trên thị trờng kéo theo sản lợng cân bằng tăng lên giá cả các đầu vào tăng lên. Đây chính là tác động ngắn hạn của đầu t đối với tổng cầu. Đến khi các thành quả của đầu t phát huy tác dụng các năng lực mới đi vào hoạt động thì tăng cung, đặc biệt là tổng cung dài hạn tăng lên kéo theo sản lợng tiềm năng tăng lên giá cả hàng hoá giảm đi. Đây chính là tác dụng trong dài hạn của đầu t. 2.3.2. Đầu t tác động hai mặt đến sự ổn định kinh tế. Do tác động không đồng thời về mặt thời gian của đầu t đối với sự tăng cung tăng cầu của nền kinh tế làm cho mỗi sự thay đổi của đầu t, dù là tăng hay giảm đều cùng một lúc vừa là yếu tố duy trì sự ổn định vừa là yếu tố phá vỡ sự ổn định của nền kinh tế của mỗi quốc gia. Khi tăng đầu t sẽ tạo thêm nhiều việc làm, làm giảm thất nghiệp, nâng cao mức sống của dân c giảm các tệ nạn xã hội. Nhng đồng thời việc tăng đầu t dẫn tới sự tăng cầu các yếu tố đầu vào, làm tăng giá cả của các hàng hoá có liên quan (giá chi phí vốn, giá công nghệ, giá lao động, vật t .) đến một 5 mức nào đó dẫn đến tình trạng lạm phát. Đến lợt mình lạm phát làm sản xuất đình trệ, đời sống của ngời lao động gặp nhiều khó khăn do tiền lơng thực tế ngày càng thấp hơn, thâm hụt Ngân sách, kinh tế phát triển chậm lại. Ngợc lại, khi giảm đầu t làm cho giá cả ổn định hơn, giảm lạm phát, mức sống của dân c đợc đảm bảo hơn, Nhng đồng thời giảm đầu t khi số lao động vẫn gia tăng sẽ dẫn đến tình trạng thất nghiệp, tăng các tệ nạn xã hội. Vì vậy, khi đã nắm bắt đợc tác động hai mặt của đầu t đến sự ổn định nền kinh tế, thì vai trò điều tiết của Nhà nớc là rất quan trọng đối với mọi quốc gia, nhất là các quốc gia đang phát triển nh Việt Nam. Sự tăng giảm thích hợp đầu t trong từng thời kỳ sẽ có ý nghĩa rất quan trọng đến tăng trởng phát triển kinh tế đất nớc. Việt Nam ta đang thực hiện mục tiêu chiến lợc tăng trởng nhanh phát triển kinh tế bền vững thì càng phải cần có một cơ cấu đầu t thích hợp trong từng thời kỳ thực hiện chiến lợc. 2.3.3. Đầu t tác động đến tăng trởng phát triển kinh tế. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà kinh tế cho thấy tốc độ tăng trởng kinh tế của một quốc gia trong một thời kỳ phụ thuộc vào hệ số ICOR của một quốc gia đó. ( là hiệu quả vốn đầu t ). ICOR = Vốn đầu t Mức tăng GDP => Mức tăng GDP = Vốn đầu t ICOR Nếu ICOR không đổi thì mức tăng GDP phụ thuộc hoàn toàn vào vốn đầu t. Sự gia tăng vốn đầu t sẽ làm tăng GDP nhiều hơn. Vì vậy, đầu t tác động mạnh mẽ đến mức tăng trởng kinh tế. ở mỗi nớc có hệ số ICOR khác nhau, tuỳ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, trình độ quản lý sử dụng vốn đầu t, trình độ công nghệ, lao động các chính sách trong nớc. 6 ở các nớc phát triển ICOR thờng lớn hơn từ 5 ữ 7 lần do thừa vốn thiếu lao động, vốn đợc sử dụng nhiều qua việc sử dụng nhiều công nghệ hiện đại có giá cao. Còn ở những nớc chậm phát triển ICOR thờng thấp từ 2ữ3 lần do thiếu vốn thừa lao động, nên phải sử dụng nhiều công nghệ kém hiện đại với giá rẻ. Do đó, với bất cứ quốc gia nào muốn tăng trởng nền kinh tế điều kiện cần thiết phải có một lợng vốn đầu t lớn. Khi đã có tăng trởng rồi, việc tạo ra các tiền đề về văn hoá xã hội dễ dàng hơn, chính là điều kiện đủ để phát triển nền kinh tế xã hội của đất nớc . 2.3.4. Đầu t tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Kinh ngiệm các nớc cho thấy, động lực để có thể tăng trởng nhanh với tốc độ mong muốn (từ 9ữ10%) của nền kinh tế là tăng cờng đầu t nhằm tạo ra sự phát triển nhanh ở các khu vực công nghiệp dịch vụ vì những ngành này có thể đạt tốc độ tăng trởng cao nhờ sử dụng những tiềm năng vô hạn về trí tuệ con ngời. Khu vực nông - lâm - ng nghiệp cho những hạn chế về đất đai, về khả năng sinh học, để đạt đợc tốc độ tăng trởng từ 5 ữ 6% ở ngành này là rất khó khăn. Vì vậy, chính sách đầu t của một quốc gia tập trung chủ đạo cho ngành kinh tế nào đã quyết định tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành nhằm đạt đợc tốc độ tăng trởng cao của ngành đó, là động lực thúc đẩy tăng tr- ởng kinh tế của toàn bộ nền kinh tế. Về cơ cấu vùng lãnh thổ: Đầu t có tác dụng giải quyết những mất cân đối về phát triển giữa các vùng lãnh thổ, đa những vùng kém phát triển thoát khỏi tình trạng đói nghèo, phát huy tối đa những lợi thế so sánh về mặt tài nguyên, địa thế, kinh tế, chính trị của vùng có khả năng phát triển nhanh hơn, làm bàn đạp thúc đẩy những vùng khác phát triển. ở nớc ta, vai trò của đầu t đợc thể hiện rất rõ. Để thực hiện Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nớc, trong định hớng phát triển ngành lãnh thổ đã chỉ rõ: Là tập trung phát triển những ngành then chốt, những địa bàn trọng điểm. Tập trung đầu t những ngành công nghiệp then chốt, hớng mạnh xuất khẩu, thay thế nhập khẩu có hiệu quả. Công nghiệp chế biến chế tạo, nhất là 7 chế tạo máy công nghiệp điện tử có vị trí cơ bản ngày càng cao. Công nghiệp năng lợng nhiên liệu đợc u tiên đầu t, đồng thời coi trọng ngành công nghiệp tạo nhiên liệu cơ bản cho quá trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nớc nh xi măng, sắt thép, hoá chất . Các công trình kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông vận tải thông tin liên lạc là nền tảng cho sự phát triển kinh tế, mở rộng giao lu trong nớc quốc tế đợc u tiên đầu t. Luôn coi trọng sự phát triển của nông nghiệp kinh tế nông thôn trong suốt quá trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá. Phát huy tối đa lợi thế so sánh trong việc lựa chọn các địa bàn trọng điểm đầu t, nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các vùng khác nhau trong cả nớc. Đồng thời hỗ trợ phát triển các vùng xa xôi hẻo lánh, điều kiện sống trong vùng cực kỳ khó khăn. Ba vùng trọng điểm: Bắc Bộ, Nam Bộ, Trung Bộ năm tuyến hành lang gắn với nó tốc độ tăng trởng vợt trớc gấp 1,5 ữ 1,7 lần tốc độ bình quân cả nớc, thu hút thêm một nửa số vốn đầu t cả thời kỳ, đóng góp khoảng 70% mức gia tăng tổng sản phẩm quốc nội. Điểm tựa của bộ khung cơ cấu kinh tế lãnh thổ lại là hệ thống đô thị các cấp theo từng cấp bậc trung tâm của các lãnh thổ có quy mô khác nhau. Hệ thống đô thị các cấp theo từng cấp bậc trung tâm của các lãnh thổ có quy mô khác nhau. Hệ thống đô thị vừa mang chức năng trung tâm tạo vùng vừa là các hạt nhân ''ngòi nổ có sức đột phá lớn. 2.3.5. Đầu t với việc tăng cờng khả năng công nghệ khoa học kỹ thuật của đất nớc. Công nghệ là trung tâm của công nghiệp hoá. Đầu t là điều kiện tiên quyết của sự phát triển tăng cờng công nghệ. Bởi vì để tiến hành công nghiệp hoá đất nớc thì không thể thiếu công nghệ đó là các máy móc thiết bị, các bí quyết công nghệ nhằm nâng cao năng suất- năng lực sản xuất kinh doanh của mọi ngành. Muốn có đợc công nghệ thì phải tiến hành nghiên cứu hoặc ứng dụng các thành tựu khoa học trên thế giới qua con đờng chuyển giao công nghệ (mua công nghệ). Dù tự nghiên cứu hay nhận chuyển giao thì đều cần phải có tiền, đồng thời với việc bỏ ra tiền, của, trí tuệ - đó là phải đầu t. 8 Nh vậy đầu t sẽ góp phần tăng cờng khả năng khoa học công nghệ cho quốc gia. 2.3.6. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thì đầu t quyết định sự ra đời, tồn tại phát triển của mỗi cơ sở. Để tạo dựng đợc cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu cho sự ra đời của bất kỳ cơ sở nào đều cần phải xây dựng nhà cửa, cấu trúc hạ tầng, mua sắm máy móc thiết bị, lắp đặt nó trên nền bệ thực hiện các chi phí khác gắn với sự hoạt động trong một chu kỳ sản xuất của các cơ sở vật chất kỹ thuật vừa tạo ra. Để duy trì hoạt động bình thờng cần phải định kỳ sửa chữa hoặc sửa chữa lớn, thay đổi máy móc thiết bị. Tất cả các hoạt động đó đều phải có tiền đề để thực hiện. Do vậy, nói rằng đầu t quyết định sự ra đời phát triển của mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh. 3. Vốn nguồn vốn đầu t. Từ khái niệm đầu t tới vai trò của đầu t phát triển ta biết rằng muốn tiến hành hoạt động đầu t đều phải có vốn. Vậy vốn đầu t là gì? Theo nguồn hình thành mục tiêu sử dụng vốn đầu t đợc hiểu nh sau: - Vốn đầu t là tiền tích luỹ của xã hội, của các cơ sở sản xuất kinh doanh là tiền tiết kiệm của dân đợc huy động từ các nguồn khác đợc đa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội nhằm duy trì tiềm lực sẵn có tạo ra tiềm lực mới lớn hơn cho nền sản xuất xã hội. Vốn đầu t đợc huy động từ hai nguồn: Nguồn trong nớc nguồn nớc ngoài. 3.1. Nguồn vốn trong nớc bao gồm: * Vốn tích luỹ từ Ngân sách Nhà nớc. Đó là tiền cấp phát từ tiền tiết kiệm của Ngân sách Nhà nớc. Tuỳ thuộc vào từng quốc gia có trình độ phát triển kinh tế khác nhau mà có tỷ lệ tích luỹ Ngân sách Nhà nớc cao hay thấp. Đối với một quốc gia nguồn vốn có vai trò rất quan trọng bởi nó quyết định sự ra đời, tồn tại của các công 9 trình phúc lợi xã hội, tăng trình độ văn hoá, trình độ quản lý . Nguồn vốn này còn tạo điều kiện hình thành phát triển của các doanh nghiệp quốc doanh. Với vai trò quan trọng của vốn Ngân sách Nhà nớc nh vậy. Nớc ta do nhiều năm luôn thâm hụt Ngân sách, vay nợ nớc ngoài cùng với chính sách tự cấp tự túc nhiều năm. Ngân sách Nhà nớc gánh chịu tất cả, do vậy việc đầu t dàn trải cho mọi lĩnh vực đã ảnh hởng tới hiệu quả đầu t không cao. Kể từ khi các chính sách mới đợc áp dụng, nhất là các doanh nghiệp Nhà nớc đợc phép cổ phần hoá. Vốn Ngân sách Nhà nớc đợc tập trung đầu t hơn vào các lĩnh vực mà ngoài Nhà nớc ra không ai có thể giám đầu t nh các công trình phúc lợi đã nói trên. * Nguồn vốn tích luỹ từ các doanh nghiệp trong nớc (bao gồm doanh nghiệp Nhà nớc doanh nghiệp t nhân). Nguồn gốc của vốn này là từ lợi nhuận để lại không chia của mọi cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Nguồn vốn này có vai trò rất lớn đối với hoạt động đầu t sản xuất kinh doanh của mọi doanh nghiệp, nó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện thêm các hoạt động đầu t mới khác tạo cho các doanh nghiệp vị thế vững chắc bằng chính khả năng của mình. ở các nớc phát triển, sự lớn mạnh của nhiều Công ty, Tổng công ty, tập đoàn đã chứng tỏ khả năng tạo chỗ đứng vững chắc trên trờng quốc tế chính bằng tiềm lực tích luỹ của họ. ở Việt Nam ta mới bớc sang thời kỳ mở cửa nền kinh tế, số lợng các doanh nghiệp tăng lên đáng kể. Song một thực tế là các doanh nghiệp đều có tiềm lực kém, nhất là các doanh nghiệp Nhà nớc. Điều đó đợc chứng minh là vốn đối ứng của bên Việt Nam khi tham gia liên doanh với nớc ngoài đều chiếm tỷ trọng thấp chủ yếu là tiền sử dụng đất. Khi thực hiện một hoạt động đầu t mới đều phải vay mợn quá nhiều, dẫn tới khi gặp sự cố bất thờng đem tới thiệt hại. Nhận thức rõ đợc tầm quan trọng của nguồn vốn này, Nhà nớc ta đã ban hành nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nớc tăng tiềm lực sản xuất, từ đó tăng tích luỹ. * Nguồn vốn huy động trong dân c: Đó là vốn nhàn rỗi của dân c dới dạng tiền tiết kiệm cất giữ cá nhân gia đình không đa vào lu thông. Đối với 10 [...]... là lập thực hiện các dự án đầu t xây dựng các công trình nhà ở văn phòng, hạ tầng khu đô thị khu công nghiệp với t cách là chủ đầu t xây dựng 3 Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty Tổng công ty Đầu t phát triển nhà đô thị - Bộ Xây Dựng là đơn vị chuyên ngành về đầu t xây dựng, phát triển nhà các khu đô thị mới, khu công nghiệp tập trung Cùng một thời điểm, Tổng công ty thực hiện... vật chất văn hoá tinh thần của nhân dân nên sử dụng mục đích đầu t trớc tiên phải đạt đợc là nâng cao hiệu quả xã hội, sau mới kết hợp kinh doanh 29 Chơng II Thực trạng hiệu quả đầu t phát triển đô thị mới tại Tổng công ty Đầu t phát triển nhà đô thị - Bộ Xây Dựng I Giới thiệu chung về Tổng công ty Đầu t phát triển nhà đô thị Bộ Xây Dựng Tiền thân là Ban quản lý các công trình nhà ở đờng... 2/6/2000 Bộ Xây Dựng đã ra quyết định số 08/2000/QĐ-BXD thành lập Tổng công ty Đầu t phát triển nhà đô thị 1 Vai trò, vị trí của Tổng công ty Đầu t phát triển nhà đô thị 1.1 Vai trò Trong quá trình hoạt động, Tổng công ty đã có nhiều đóng góp to lớn cho xã hội, đặc biệt là vấn đề nhà ở hiện nay là một nhu cầu rất bức xúc đối với nhân dân Thủ đô Tổng công ty đã đóng góp một lợng lớn diện tích nhà ở vào... đô thị hoá là tất yếu, song để quá trình đô thị hoá có trật tự, có mục tiêu rõ ràng, không làm mất đi đặc điểm, chức năng, vai trò vốn có của đô thị cần phải có sự định hớng phát triển chỉ đạo xây dựng thống nhất mang tính khoa học, đó là sự phát triển đô thị hoá theo quy hoạch Trong đó có quy hoạch phát triển các đô thị các khu đô thị mới Đô thị mới là một điểm dân c đợc quy hoạch đầu t xây. .. lợng công tác II Thực trạng đầu t phát triển đô thị mới trong thời gian qua 1 Sự hình thành nhu cầu phát triển các khu đô thị mới Cũng nh hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong thời gian qua, quá trình đô thị hoá của Việt Nam diễn ra hết sức mạnh mẽ Thập kỷ 60 70 là thời kỳ hình thành phát triển khá mạnh mẽ các đô thị mới khu đô thị mới ở miền Bắc thực hiện đờng lối Công nghiệp hoá xã... năm 1983) trực thuộc Bộ Xây Dựng với chức năng chính là quản lý nguồn vốn phát triển nhà Đến tháng 10 năm 1989 Bộ Xây Dựng đã quyết định thành lập công ty với tên gọi là Công ty phát triển nhà đô thị (HUD) Quá trình hoạt động Công ty ngày càng trởng thành về mọi mặt có uy tín lớn trên cả nớc Cùng với nhu cầu về các khu đô thị mới với hệ thống hạ tầng đầy đủ nhu cầu về nhàcủa Thành phố ngày... chóng vững chắc sau hơn 10 năm hoạt động, một thời gian khá ngắn đối với ngành kinh doanh phát triển nhà Từ ban đầu thành lập với cơ sở vật chất cũng nh vốn còn thiếu thốn, đến nay Tổng công ty đã vơn lên vị trí hàng đầu trong ngành với số vốn lên đến hơn 71 tỷ đồng, mức tăng trởng trung bình là 12%/năm 31 2 Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Đầu t phát triển nhà đô thị - Bộ Xây Dựng Tổng công ty. .. khu đô thị mới thờng là các doanh nghiệp nhng ngoài việc tổ chức triển khai dự án để mang lại hiệu quả về tài chính, cần phải quan tâm đến vấn đề quản lý trong phạm vi khu vực dự án, đặc biệt là về mặt kiến trúc quy hoạch 3 Sự cần thiết phát triển các khu đô thị mới Từ khái nhiệm đầu t nói chung, chúng ta hiểu đầu t vào xây dựng đô thị một cách cụ thể nh sau: - Đầu t vào xây dựng đô thị là chủ đầu. .. Ban quản lý dự án, các Công ty thành viên về lĩnh vực chuyên môn mà mình phụ trách, đồng thời quản lý thực hiện các dự án đầu t xây dựng có quy mô nhỏ không có Ban quản lý dự án riêng biệt Các trởng phòng chịu trách nhiệm trớc lãnh đạo Tổng công ty các lĩnh vực công tác đợc giao 3.6 Các Ban quản lý dự án đầu t xây dựng Ban quản lý dự án Khu đô thị mới Định Công - Ban quản lý dự án Khu dịch vụ tổng. .. chỉnh cơ cấu kinh tế góp phần thực hiện chủ trơng phát triển của Nhà nớc Các chỉ tiêu này không thể định lợng đợc nhng không thể không tính tới chúng Nói tóm lại việc phân tích đánh giá kết quả hiệu quả hoạt động đầu t là quan trọng rất cần thiết đối với công cuộc đầu t 23 III Khu đô thị mới sự cần thiết phát triển các khu đô thị mới 1 Khái niệm chức năng của đô thị 1.1 Khái niệm Trong thời . trình thực tập tại Tổng công ty đầu t phát triển nhà và đô thị- Bộ Xây Dựng tôi đã chọn đề tài thực trạng và hiệu quả đầu t của công ty phát triển đô thị. Thực trạng và hiệu quả đầu t phát triển đô thị mới tại Tổng công ty Đầu t phát triển nhà và đô thị- Bộ Xây Dựng. Chơng III: Những định hớng và giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và hiệu quả đầu tư của công ty phát triển đô thị mới tại Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Xây Dựng, Thực trạng và hiệu quả đầu tư của công ty phát triển đô thị mới tại Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Xây Dựng, Thực trạng và hiệu quả đầu tư của công ty phát triển đô thị mới tại Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Xây Dựng, Khái niệm đầu t phát triển. Những đặc điểm của hoạt động đầu t phát triển., Vai trò của hoạt động đầu t phát triển, Nguån vèn trong níc bao gåm:, Vốn huy động từ nớc ngoài, Bản chất và ý nghĩa của việc phân tích đánh giá hiệu quả đầu t Bản chất và ý nghĩa của việc đánh giá mặt kinh tế xã hội dự án đầu t., Khối lợng vốn đầu t thực hiện Tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm., Các chỉ tiêu lợi nhuận thuần, thu nhập thuần., Tỷ suất lợi nhuận của vốn đầu t: Chỉ tiêu thời hạn thu hồi vốn đầu t., Chức năng của đô thị., Khái niệm đầu t. Đặc điểm của các dự án phát triển khu đô thị mới., Sự cần thiết phát triển các khu đô thị mới., Tổng giám đốc. Các Phó Tổng giám đốc. Các Công ty thành viên. Các liên doanh với các đối tác nớc ngoài., Tình hình quản lý nhân sự. Sự hình thành và nhu cầu phát triển các khu đô thị mới., Vốn đầu t thực hiện. Cơ cấu nguồn vốn đầu t., Thành phần vốn đầu t thực hiện., Mô tả khái quát dự án. Tình hình thực hiện đầu t của dự án., Thuận lợi. Khó khăn., Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn tình hình hoạt động của Tổng công ty., Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Từ khóa liên quan