DỰ án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH hồ CHỨA nước y2, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

30 693 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2015, 15:35

Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên MỤC LỤC CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ KHU VỰC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC Y2, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1. Những thông tin chung về khu vực dự án 2.1.1. Giới thiệu chung 2.1.2. Điều kiện tự nhiên khu vực dự án 1. Vị trí địa lý 2. Đặc điểm địa hình địa mạo 3. Đặc điểm khí tượng thủy văn 4. Điều kiện địa chất công trình dự án 2.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng dự án 2.2.1. Tình hình dân số kinh tế 2.2.2. Hiện trạng nền kinh tế hiện nay 2.2.3. Hiện trạng thủy lợi và điều kiện cần thiết xây dựng công trình - Tình hình quy hoạch nguồn nước trong vùng 1. Hiện trạng thủy lợi 2. Điều kiện cần thiết xây dựng công trình 2.3. Sự cần thiết phải đầu tư, nhiệm vụ của dự án 2.3.1. Sự cần thiết phải đầu tư 2.3.2. Nhiệm vụ của dự án CHƯƠNG 4: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 4.1. Tính toán khối lượng các hạng mục công trình 4.1.1. Khái niệm đo bóc khối lượng xây dựng công trình 4.1.2. Mục đích và ý nghĩa của đo bóc khối lượng 1. Mục đích của đo bóc khối lượng 2. Ý nghĩa của đo bóc khối lượng SVTH: Nguyễn Việt Đức Lớp 51K Trang 1 Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 4.1.3. Nguyên tắc và trình tự đo bóc khối lượng xây dựng công trình 1. Nguyên tắc đo bóc khối lượng XDCT 2. Trình tự triển khai công tác đo bóc khối lượng XDCT 4.1.4. Một số quy định cụ thể khi đo bóc khối lượng xây dựng công trình 1. Công tác đào, đắp 2. Công tác xây lát 3. Công tác bê tông 4. Công tác ván khuôn 5.Công tác cốt thép 4.1.5. Kết quả đo bóc khối lượng các hạng mục công trình 4.2. Xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình 4.2.1. Khái niệm và vai trò của tổng mức đầu tư 4.2.2. Cơ sở và căn cư lập tổng mức đầu tư 1.Cơ sở lập tổng mức đầu tư 2.Căn cứ lập tổng mức đầu tư 4.2.3. Các phương pháp xác định tổng mức đầu tư 4.2.4. Xác định các thành phần trong tổng mức đầu tư 4.2.4.1. Chi phí xây dựng của dự án(G XD ) 4.2.4.2 Chi phí thiết bị của dự án: (G TB ) 4.2.4.3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (G BT, TĐC ) 4.2.4.4. Chi phí quản lý dự án của dự án (G QLDA ) 4.2.4.5. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (G TV ) 4.2.4.6. Chi phí dự phòng (G DP ) 4.3. Kết quả tính toán SVTH: Nguyễn Việt Đức Lớp 51K Trang 2 Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ KHU VỰC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC Y2, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Các công trình xây dựng có tác động rất lớn tới môi trường sinh thái và cuộc sống của cộng đồng dân cư, các tác động về vật chất và tinh thần trong một thời gian dài. Chính vì thế, chúng ta cần phải tìm hiểu rõ những thông tin cần thiết về khu vực dự án, từ đó nêu lên sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình. 2.1. Những thông tin chung về khu vực dự án 2.1.1. Giới thiệu chung  Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Y2, tỉnh Thừa Thiên Huế;  Địa điểm xây dựng: nằm trên Sông Hương phía bắc huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế;  Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới công trình;  Quy mô công trình Các hạng mục được đầu tư xây dựng gồm: + Đập chính dâng nước là đập đất đắp. + Các đập phụ. + Cống lấy nước tưới trong thân đập phụ I. + Tràn xã lũ đặt tại đầu đập chính đoạn II. 2.1.2. Điều kiện tự nhiên khu vực dự án 1. Vị trí địa lý Tỉnh Thừa Thiên Huế nằm ở duyên hải miền trung Việt Nam bao gồm phần đất liền và phần lãnh hải thuộc thềm lục địa biển Đông. Thừa Thiên-Huế giáp tỉnh Quảng Trị về phía bắc, biển Đông về phía đông, thành phố Đà Nẵng về phía đông nam,tỉnh Quảng Nam về phía nam, dãy Trường Sơn và các tỉnh Saravane và Sekong của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về phía tây. Phần đất liền Thừa Thiên Huế có tọa độ địa lý như sau: • Điểm cực Bắc: 16°44'30 vĩ Bắc và 107°23'48 kinh Đông tại thôn Giáp Tây, xã Điền Hương, huyện Phong Điền. SVTH: Nguyễn Việt Đức Lớp 51K Trang 3 Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên • Điểm cực Nam: 15°59'30 vĩ Bắc và 107°41'52 kinh Đông ở đỉnh núi cực nam, xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông. • Điểm cực Tây: 16°22'45 vĩ Bắc và 107°00'56 kinh Đông tại bản Paré, xã Hồng Thủy, huyện A Lưới. • Điểm cực Đông: 16°13'18 vĩ Bắc và 108°12'57 kinh Đông tại bờ phía Đông đảo Sơn Chà, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Huyện Hương Trà có vị trí nằm ở phần trung tâm của tỉnh Thừa Thiên-Huế, giáp thành phố Huế, có diện tích 51.853,4 ha (518,53 km²) và dân số 118.534 người. Huyện nằm giữa sông Hương và sông Bồ, có miền núi, đồng bằng và vùng duyên hải. • Phía Đông giáp thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang • Phía Tây giáp huyện Phong Điền và huyện A Lưới • Phía Nam giáp thị xã Hương Thủy và huyện A Lưới • Phía Bắc giáp huyện Quảng Điền và Biển Đông 2. Đặc điểm địa hình địa mạo  Mô tả địa hình khu đầu mối : Các công trình đầu mối hồ Y2 nằm cách thành phố Hu ế 30km về phía bắc, đây là vùng núi thấp, đồi trọc nhiều lùm bụi và cây thưa. Trên các sườn núi và đồi trọc nhiều chỗ lộ đá. Vùng tuyến các công trình đầu mối trải dài trên một đoạn sông khoảng 500m. Đây cũng là ranh giới giữa vùng núi đồi và đồng bằng và cũng là vị trí duy nhất có thế núi để làm các công trình dâng nước tạo thành hồ chứa. Càng ngược về phía thượng lưu địa thế càng hiểm trở, dung tích hồ chứa bị thu bé lại và khối lượng đào kênh lớn. Điều kiện địa hình khu vực lòng hồ, tuyến đập, tuyến cống, tuyến tràn được mô tả ở bình đồ và bản đồ sau: - Bình đồ khu vực lòng hồ tỷ lệ 1/10000 - Bình đồ khu vực các tuyến đập phụ tỷ lệ 1/1000 - Bình đồ đập chính tỷ lệ 1/1000  Mô tả địa hình khu tưới : Khu tưới hồ Y2 vùng đồng bằng lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế kéo dài từ Hương Trà ở phía bắc xuống tới thành phố Huế ở SVTH: Nguyễn Việt Đức Lớp 51K Trang 4 Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên phía nam. Cao trình ruộng đất chênh nhau khá lớn từ cao độ +50 ở phía tây bắc xuống dần cao độ +(5 ÷ 10)m ở phía đông nam. 3. Đặc điểm khí tượng thủy văn  Tình hình chung: Hồ chứa nước Y2 nằm ở phía bắc tỉnh Thừa Thiên Huế, thuộc ven biển trung trung bộ.Vì vậy khí hậu ở đây chịu ảnh hưởng khí hậu hai mùa rõ rệt : mùa mưa và mùa khô. Mùa khô từ tháng 2 đến tháng 8. Mùa mưa từ tháng 9 năm trước đến tháng 1 năm sau. Trong mùa khô thường có lũ tiểu mãn từ tháng 5 và tháng 6 . Địa hình của lưu vực có thay đổi lớn .Chỗ thấp tại vị trí tuyến đập chính là : +58.0 m. Chỗ cao nhất là đỉnh núi + 150 m. Thực vật chủ yếu trong vùng là cây cối thưa thấp, tại những vùng thấp được người dân địa phương khai thác làm nương rẫy, trồng lúa và các loại hoa màu khác. Do điều kiện khí hậu, địa hình, địa chất và thảm thực vật của lưu vực tương đối thuận lợi nên tạo ra dòng chảy dồi dào, xong lại có biến động rất lớn giữa mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường chiếm từ ( 80 ÷ 90 %) lượng mưa cả năm .  Đặc trưng khí tượng a. Tốc độ gió lớn nhất: Bảng 2-1 : Tốc độ gió lớn nhất Tốc độ gió lớn nhất Vp (m/s) Hướng V o (m/s) C v C s /C v 1% 2% 4% 20% 50% Tây bắc 5.6 1.00 1.0 22.4 19.7 17.0 9.9 4.7 Tây 16.8 0.23 1.0 16.5 25.4 23.6 20.0 16.6 Tây nam 12.7 0.27 6.0 24.4 22.6 21.3 15.0 11.8 Đông bắc 12.3 0.34 1.0 23.4 21.7 20.0 15.0 12.1 Bắc 6.6 0.80 1.0 21.9 19.6 17.2 10.7 5.9 Không hướng 18.2 0.22 1.0 28.2 27.3 25.4 21.5 18.0 b. Nhiệt độ và độ ẩm không khí : SVTH: Nguyễn Việt Đức Lớp 51K Trang 5 Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Nhiệt độ và độ ẩm không khí vùng hồ Y2 lấy theo tài liệu đo trạm Phú Vang, như bảng sau Nhiệt độ không khí trung bình T cp ( 0 C) Độ ẩm không khí trung bình W cp (%) Bảng 2-2 : Bảng nhiệt độ và độ ẩm không khí TBNN Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII T cp ( 0 C) 19. 6 20.5 21. 6 22.0 22.0 21.5 21.0 21.0 20.8 20.7 20.3 19.3 W cp (%) 76. 3 70.5 74. 1 78.8 84.7 87.9 89. 1 89.4 90.0 87.5 83. 9 80.8 c . Bốc hơi : Lượng bốc hơi mặt hồ trung bình nhiều năm khi không có tài liệu thực đo tính theo công thức kinh nghiệm Z n = K x Z p (2) Trong đó : K hệ số chuyển đổi ( K = 1.4 ) Z p Lượng bốc hơi đo bằng ống Piche trung bình nhiều năm, đo được tại Thừa Thiên Huế. Kết quả cho Z p = 1123 mm Thay vào (2) ta có Z n = 1.4 x 1123 = 1572.2 mm Bảng 2-3 :Bảng phân phối tổn thất bốc hơi Z n trong năm Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ki (%) 7.85 8.21 8.64 8.78 8.78 8.58 8.38 8.38 8.31 8.27 8.11 7.71 Zi(mm) 123. 4 129. 1 135. 8 138. 0 138. 0 134. 9 131. 8 131. 8 130. 6 130. 0 127.5 121.2 d . Lượng mưa TBNN trên lưu vực: Lượng mưa bình quân năm dùng phương pháp bản đồ đẳng trị mưa tính được lượng mưa bình quân nhiều năm trên lưu vực : X 0 = 1500 mm C vx = 0.18 SVTH: Nguyễn Việt Đức Lớp 51K Trang 6 Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 4. Điều kiện địa chất công trình dự án  Đánh giá điều kiện địa chất công trình vùng đập chính, các đập phụ, tràn, cống: a. Vùng đập chính : - Vai trái đập chính gối vào sườn đồi mà đỉnh ở cao độ khoảng +130.0m - Vai phải đập gối vào sườn đồi có đỉnh ở cao độ khoảng +150.0m; Chiều dài đập theo đỉnh 886m; Lòng sông rộng từ 35 ÷ 40 m; Cao độ đáy khoảng +58.0m. Phần đập bên phải lũng sâu ở cao độ +64.0m; Độ dốc sườn núi bình quân 7 ÷ 10 o , tầng phủ thực vật ở tuyến đập là cây thân gỗ mọc thưa thớt không phủ kín mặt đất. Trên các đỉnh đồi và sườn dốc có nhiều đá lăn. Địa tầng chung của tuyến đập chính từ trên xuống dưới như sau: + Tầng phủ đệ tứ bao gồm đất á sét lẫn dăm sạn ( lớp 4c)nguồn gốc pha tàn tích phủ gần khắp tuyến đập từ cao độ +65.0 trở lên. Đoạn đập bờ trái phần lòng suối, thềm sông có lớp 1 là tầng bồi tích cát, cuội sỏi. Mặt thềm là á sét nhẹ - vừa (2b) và dưới lớp 2b là lớp cát, cuội sỏi đáy thềm (2d). Dưới tầng phủ đệ tứ là đá gốc Granit từ phong hoá nhẹ đến đá tươi. - Vùng tuyến đập chính có hai tầng chứa nước: + Tầng đá gốc nứt nẻ chứa nước, nguồn bù cấp cho tầng này là nước mưa. Vì đá phong hoá nhẹ, ít nứt nẻ nên lượng nước chứa trong tầng này rất nghèo nàn. + Tầng chứa nước trong lớp cuội sỏi đáy thềm 1 có diện phân bố hẹp, chiều dày tầng tối đa 6.5m, trung bình là 4.0m. Hàm lượng sét bụi nhiều, tính lưu thông nước bị hạn chế. b. Vùng các đập phụ : - Đập phụ I : Dự định đặt ở đỉnh yên ngựa có cao độ +80.36m dài khoảng 150.0m, chiều cao đập lớn nhất khoảng 13.5m. Vùng yên ngựa thấp có độ dốc mái từ 12 ÷ 14 o , địa tầng từ trên xuống như sau: + Lớp phủ tàn tích 4c là đất Á sét nặng lẫn dăn sạn lớp này có chiều dày trung bình 1.5 ÷ 2.0m. + Đá gốc là đá Granit phong hoá nhẹ đến tươi, cứng chắc. Riêng đỉnh yên ngựa do nước chảy dần xuống hình thành 1 lớp đá tảng lăn dày 2.0m nằm trực tiếp lên đá gốc. SVTH: Nguyễn Việt Đức Lớp 51K Trang 7 Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên - Đập phụ III : Nằm cách đập chính khoảng 1000m về phía tây nam. Đập nằm trên một eo yên ngựa có cao độ thấp nhất +79.60m. Toàn bộ chiều dài đập 260m, với chiều cao đập cao nhất 14.0m. Tuyến đập kéo dài về phía bên phải chừng 100m, có một lũng thấp cao độ khoảng 89.0m, đoạn cần đắp thêm này dài khoảng 100m, với chiều cao cao nhất khoảng 4.5m. Đây là một eo núi có hai vách tương đối dốc, chõ dốc nhất 20 o . Trên hai đoạn đập phụ III, chỉ tại vị trí địa hình bằng phẳng mới có lớp phủ đệ tứ. Các sườn dốc thì hầu như lộ đá gốc Granit, các lớp phủ đều có nguồn gốc pha tàn tích, lớp pha tàn tích là á cát, lẫn đá lăn, đá dăm vỡ vụn từ đá Granit. - Hai đập phụ II và IV : Chiều cao thấp nhất khoảng vài ba mét. + Đập phụ II dự định đắp ở eo yên nhựa có cao độ +91.0m + Đập phụ IV dự định đắp ở eo yên nhựa có cao độ +90.0m Nhìn chung ở hai đập phụ nàycũng chỉ có tầng phủ mỏng, còn dưới tầng phủ là đá Granit. c. Vùng tuyến cống lấy nước : Vị trí cống lấy nước được nghiên cứu bố trí đặt ở đập phụ I, cách vai đập chính (đoạn II) 500m về phía tây nam. Điều kiện địa chất và địa chất thuỷ văn : - Tầng phủ đệ tứ là đất Á sét nặng lẫn dăm sạn ( 4C ) phủ rộng rãi trên toàn bộ bề mặt đồi núi. Chiều dày phổ biến 1.5 ÷ 2.0m, chỗ dày nhất 3.0m - Đá gốc Granit phong hoá nhẹ đến tươi khá rắn chắc, ít nức nẻ. - Về địa chất thuỷ văn : Mùa mưa tồn tại khe nứt của đá gốc ổn định ở cao độ +76.5m, mùa khô xuống thấp hơn. d. Vùng tuyến tràn xả lũ : * Vị trí I : - Tràn được dự định đặt trên eo lưng ngựa cách tuyến đập chính khoảng 500m về phía tây bắc. Đỉnh eo có cao độ +96.7m, sau đó thấp dần và mở rộng đổ vào sông Hương cách đập chính khoảng 1km. Vùng eo núi có độ dốc thoải 10 ÷ 15 o , tầng phủ thực vật thưa thớt, chủ yếu là cây gỗ tạp. - Toàn bộ đường tràn được chia làm hai phần rõ rệt SVTH: Nguyễn Việt Đức Lớp 51K Trang 8 Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên + Đoạn I gồm ngưỡng tràn và đoạn dốc sát ngưỡng, địa chất tương đối đồng nhất : Trên mặt là lớp phủ tàn tích, dưới là đá gốc Granit. + Đoạn II chủ yếu nằm trên thềm sông bằng phẳng. * Vị trí II : - Vùng tuyến tràn xả lũ được nghiên cứu đặt ở vị trí vai phải đoạn II của đập chính, ngưỡng tràn trên tim đập chính. Từ tim đập chính tràn đổ thẳng ra sông Hương về phía đông. - Điều kiện địa chất : + Tầng phủ là lớp pha tàn tích sườn đồi ( 4C ), chiều dày phổ biến từ 1.5 ÷ 2.0m, có chỗ lộ hoàn toàn đá gốc. Đá gốc Granit phong hoá nhẹ đến tươi khá vững chắc, ít nứt nẻ. Tất cả các đoạn thí nghiệm đều có q < 0.01 l/phút. - Tại vị trí này chỉ có nước trong khe nứt đá gốc phong hoá, lượng nước rất nghèo nàn. * Vị trí III : Tràn dự định đặt ở núi giữa hai đầu đoạn đập chính. Tại vị trí này tràn xả lũ sẽ được đặt trong giữa núi đá. * Kết luận sơ bộ : Cả ba vị trí nghiên cứu bố trí tràn xả lũ đều có điều kiện địa chất nền tốt  Tài liệu về vật liệu xây dựng a. Vật liệu đất đắp : Dùng hai loại đất sau đây để đắp đập * Đất lớp 2b : Đây là đất á sét nhẹ đến vừa, có khối lượng đáng kể và chất lượng có thể dùng đắp đập. Đất này có đặc điểm khi ngâm trong nước nó bị tan rã, khi dung trọng càng lớn (càng chặt ) tốc độ tan rã chậm hơn. Khi γ c = 1.80 ÷ 1.85 T/m 3 tan rã 100 % trong 140’γ c = 1.90 T/m 3 tan rã 100 % trong 180’. Đất lớp 2b dùng đắp đập chính * Đất lớp 2c: Đất lớp 2c là đất sét nhẹ có chỗ là đất sét trong có vị trí địa tầng như lớp 2b, đất lớp 2c dùng đắp đập phụ và lăng trụ chống thấm đê quây thượng lưu đập chính. Trữ lượng của các bãi vật liệu đảm bảo đủ để đắp các đập chính và đập phụ. SVTH: Nguyễn Việt Đức Lớp 51K Trang 9 Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Bảng 2-4 : Chỉ tiêu cơ lý cơ bản của đất đắp thân đập Tên đập Ký hiệu đất lấy từ kho đất Điều kiện chế bị Khi chưa bão hoà Khi bão hoà Hệ số thấm γ c W cb ϕ C ϕ C (T/m 3 ) (%) (độ) (T/m 2 ) (độ) (T/m 2 ) (cm/s) Đập chính 2b 1.85 12 ÷ 14 16 1.80 10 1.20 1.10 -6 đập phụ 2c 1.75 19 15 2.0 12 1.60 1.10 -5 Bảng 2-5 : Bảng tổng hợp các khối lượng vật liệu đắp đập Tên bãi VLX Phần bóc bỏ Lớp 2b Lớp 2c cự ly V/c (km) chiều dày (m) K.lượng (m 3 ) chiều dày (m) K.lượng (m 3 ) chiều dày (m) K.lượng (m 3 ) A 0.47 280.000 1.70 1.000.000 2.50 B 0.30 440.000 1.75 2.400.000 1.50 400.000 2.50 C 0.30 6.000 1.50 30.000 0.30 D 0.3 42.000 1.50 210.000 2.00 Tổng 3.640.000 400.000 b. Vật liệu cát sỏi : Công tác thăm dò cát sỏi được tiến hành từ vùng hồ xuống ( cách công trình 10km) đủ để đáp ứng yêu cầu xây dựng về khối lượng và chất lượng. c. Vật liệu đá: Khai thác mỏ nằm trong lòng hồ cách tuyến đập về phía thượng lưu 1.5 ÷ 2.0 km đó là mỏm núi có cao độ dỉnh +150.0, chân núi +75.0m có thể khai thác trên diện tích 200 x 200m, chiều sâu hàng chục mét và khai thác ở mái núi phía đông vai đập nhánh phải ( đoạn II ) 2.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng dự án 2.2.1. Tình hình dân sinh kinh tế Trong khu vực có 10 xã hưởng lợi nguồn nước hồ Y2, hơn 100.000 người toàn bộ khoảng 17.154 hộ, gồm 75.648 người, nữ 38.400 người; Lao động gồm 29.654 người; Lao động nông nghiệp 24.513 người. Hương Trà ít mưa, nước ngầm SVTH: Nguyễn Việt Đức Lớp 51K Trang 10 [...]... cơ sở của dự án đầu tư: Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình được tính theo công thức: V = GXD + GTB + GBT, TĐC + GQLDA + GTV + GK + GDP (4.5) Trong đó: V : Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình (đồng) GXD : Chi phí xây dựng của dự án (đồng) GTB : Chi phí thiết bị của dự án (đồng) GBT, TĐC: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đồng) GQLDA: Chi phí quản lý dự án (đồng)... phụ lục chương 4 4.2 Xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình 4.2.1 Khái niệm và vai trò của tổng mức đầu tư Theo Điều 4 trong Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010, tổng mức đầu tư là chi phí dự tính để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, được tính toán và xác định trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với nội dung dự án và thiết kế cơ sở; đối với trường... GTV : Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (đồng) GK : Chi phí khác của dự án (đồng) GDP : Chi phí dự phòng (đồng) 4.2.4.1 Chi phí xây dựng của dự án( GXD) Chi phí xây dựng của dự án (G XD) bằng tổng chi phí xây dựng của các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án được tính theo công thức sau: GXD = GXDCT1 + GXDCT2 + + GXDCTn (4.6) Trong đó: n là số công trình, hạng mục công trình thuộc dự án SVTH: Nguyễn... phận kết cấu khác còn lại của công trình, hạng mục công trình được ước tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí xây dựng các công tác xây dựng chủ yếu/ tổng chi phí xây dựng các bộ phận kết cấu chính của công trình, hạng mục công trình - TGTGT-XD: Mức thuế suất thuế GTGT quy định cho công tác xây dựng • Xác định đơn giá xây dựng công trình Đơn giá xây dựng công trình là chỉ tiêu kinh tế - kỹ... việc xây dựng Hồ chứa nước Y2 là một nhu cầu cấp thiết, nó mang lại lợi ích to lớn và thiết thực Gắn liền với lợi và phát triển của nền kinh tế quốc dân huyện Hương Trà - tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung CHƯƠNG 4: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 4.1 Tính toán khối lượng các hạng mục công trình 4.1.1 Khái niệm đo bóc khối lượng xây dựng công trình Đo bóc khối lượng xây dựng công trình, ... chi phí đầu tư xây dựng công trình và lập bảng khối lượng mời thầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu Khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình được đo bóc là một cơ sở cho việc kiểm soát chi phí, thanh quyết toán giá trị hợp đồng thi công xây dựng công trình Việc tính đúng, tính đủ khối lượng ban đầu công tác xây dựng là mối quan tâm của những người tham gia vào hoạt động đầu tư xây dựng Xác... tổng mức đầu tư đồng thời là dự toán xây dựng công trình được xác định phù hợp với nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công Tổng mức đầu tư là một trong những cơ sở để đánh giá hiệu quả kinh tế và lựa chọn phương án đầu tư; là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình Các thành phần của tổng mức đầu tư bao gồm: chi phí xây dựng; chi... ở phụ lục 4.6 • Giá xây dựng tổng hợp Giá xây dựng tổng hợp là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một một nhóm loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận của công trình - Cơ sở lập giá xây dựng tổng hợp + Danh mục nhóm loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận của công trình; + Đơn giá xây dựng công trình tư ng ứng với nhóm loại công tác, đơn vị kết... quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước  Các văn bản khác: Định mức dự toán xây dựng công trình số 1776/2007/QĐ - BXD ngày 16/08/2007 ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình; Định mức 1784/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 công bố... Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên  Chi phí xây dựng của công trình, hạng mục công trình được tính như sau: m GXDCT = ( ∑ QXDj x Zj + GQXDK ) x (1+TGTGT-XD) (4.7) j= 1 Trong đó: - m: Số công tác xây dựng chủ yếu/ bộ phân kết cấu chính của công trình, hạng mục công trình thuộc dự án - j: Số thứ tự công tác xây dựng chủ yếu/ bộ phận kết cấu chính của công trình, hạng mục công trình . dự án, từ đó nêu lên sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình. 2.1. Những thông tin chung về khu vực dự án 2.1.1. Giới thiệu chung  Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước. Ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ KHU VỰC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC Y2, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Các công trình xây dựng có tác động rất lớn. chứa nước Y2, tỉnh Thừa Thiên Huế;  Địa điểm xây dựng: nằm trên Sông Hương phía bắc huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế;  Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới công trình;  Quy mô công trình Các
- Xem thêm -

Xem thêm: DỰ án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH hồ CHỨA nước y2, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, DỰ án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH hồ CHỨA nước y2, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, DỰ án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH hồ CHỨA nước y2, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Từ khóa liên quan