Bài giảng biện pháp thi công đường theo tuyến

33 1,752 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 20:09

phần i: Giới thiệu tuyến I. Vị trí và đặc điểm tuyến 1. Tên dự án: Tên hạng mục: 2. Địa điểm xây dựng: II. Điều kiện tự nhiên khu vực tuyến A - Điều kiện địa hình Cao độ tự nhiên của đoạn tuyến đi qua thay đổi trong khoảng từ +52m đến +70m. Đây là đoạn tuyến nối giữa khu vực nhà máy với hệ thống đờng thi công kết hợp quản lý. B - Điều kiện địa chất Địa tầng từ trên xuống bao gồm các lớp đất nh sau: + Lớp 4B: Đất á sét trung là chủ yếu, chứa nhiều dăm sạn (khoảng 20% ữ 40% cá biệt có chỗ đến 60%), đôi chỗ chứa tảng lăn 20cm ữ 30cm, có chỗ tới 1m ữ 2m trạng thái cứng chặt vừa, chiều dày lớp trung bình 2m ữ 5m, nguồn gốc không phân chia. + Lớp 5A: Sản phẩm phong hoá hoàn toàn của đá gốc, khi khoan lên ở dạng đất á sét nặng đến sét lẫn khoảng 12% ữ 20% dăm sạn mềm bở, đôi chỗ lẫn đá tảng 20cm ữ 30cm có chỗ đến 1m ữ 2m. Trong đới còn quan sát thấy dấu vết kết cấu ban đầu của đá gốc, đới dày trung bình 5m ữ 20m, có chỗ tới 40m. + Lớp 6: Đá phong hoá mạnh bị biến màu hoàn toàn so với đá tơi, kém cứng chắc đến mềm bở, các khoáng vật FETSPAT nhiều chỗ phong hoá gần thành đất. + Lớp 7: Đá phong hoá vừa, đá bị biến màu nhng còn tơng đối cứng chắc, các mảnh vỡ t- ơng đối sắc cạnh, nứt nẻ mạnh, cờng độ chịu lực của đá không đều phụ thuộc vào bản chất của đá gốc. III. Quy mô và giải pháp hạng mục công trình 1. Chiều dài tuyến: L= 325,80m, từ Km0 + 00 đến Km0 + 325,80. 2. Qui mô mặt cắt ngang điển hình Bề rộng mặt cắt ngang thông thờng là 10m bao gồm: - Bề rộng mặt đờng: B md = 7,0m . - Hai rải lề đờng mỗi rải rộng: B ld = 1,5m. 3. Kết cấu mặt đờng: Theo tiêu chuẩn số 22 TCN năm 1998 của Bộ Giao Thông Vận Tải 4054-1998 Yêu cầu thiết kế, trình tự kết cấu mặt đờng từ trên xuống dới nh sau: 1 Lớp BTN hạt mịn, h=5cm Nhựa dính bám Lớp CPDD 1 (base), h=15cm chi tiết mặt đờng Lớp BTN hạt thô, h=7cm Lớp CPDD 2 (subbase), h=20cm Lớp BTN hạt mịn, h=5cm Nhựa dính bám Lớp CPDD 1 (base), h=15cm chi tiết lề đờng Lớp BTN hạt thô, h=7cm Kết cấu mặt đờng nh sau: Lớp mặt: - Bê tông nhựa hạt mịn, chiều dày 5cm - Bê tông nhựa hạt thô, chiều dày 7cm Lớp móng: - Lớp móng trên (base): cấp phối đá dăm loại 1, chiều dày 15 cm - Lớp móng dới (subbase): cấp phối đá dăm loại 2, chiều dày 20 cm IV. yêu cầu kỹ thuật thi công 1 . Quy định chung Việc thiết kế tổ chức thi công là yếu tố quyết định đến tiến độ và chất lợng công trình, áp dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm có hiệu quả kinh tế đẩy nhanh tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu t. Căn cứ vào tài liệu khảo sát và thiết kế đã đợc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, nhà thầu tổ chức khảo sát mặt bằng, nhận bàn giao mốc tuyến, tọa độ, mốc chuẩn nhằm phục vụ công tác thi công và kiểm tra nghiệm thu sau khi công việc hoàn thành. Trong quá trình thi công nhà thầu sử dụng lực lợng công nhân kỹ thuật chuyên nghiệp, trình độ tay nghề cao, kỹ s có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong công tác thi công các công việc tơng tự. Việc tiến hành đào đất phù hợp với TCVN 4447-1987, phải đảm bảo ổn định của mái dốc, căn cứ vào tính chất cơ lý của đất (lực dính C, góc ma sát trong ) để quyết định mở mái cho hợp lý đảm bảo an toàn cho ngời, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công, vận chuyển đất đá. Trong trờng hợp cần thiết, có thể sử dụng tờng chắn tạm (cọc, cừ) để đảm bảo ổn định của mái dốc. Bố trí hệ thống thoát nớc mặt và nớc ngầm, đảm bảo mặt bằng thi công luôn khô ráo, giao thông nội bộ thuận tiện. 2 Trong thi công khoan nổ mìn, đảm bảo về kỹ thuật tạo mái, tạo tầng và khối lợng tiêu hao thuốc nổ, đảm bảo an toàn cho ngời, thiết bị và công trình. Trong quá trình thi công Nhà thầu tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau: - Quản lý chất lợng công trình: TCVN 5637-1991 - Công tác đất- Quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN 4447-1987 - Quy phạm kỹ thuật an toàn vật liệu nổ: TCVN 4586-97 - Quy trình, quy phạm an toàn nổ mìn: Đ-2121, Đ-3-74 - Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5308 - 91 - Nghiệm thu các công trình xây dựng cơ bản: TCVN 4091 - 85 Ngoài các qui trình qui phạm trên đây, nhà thầu phải tuân thủ các tiêu chuẩn, qui trình, qui phạm thi công và các văn bản pháp luật hiện hành, theo đúng bản vẽ thiết kế. 2. yêu cầu về vật t, vật liệu Nhà thầu tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật hiện hành về vật t, vật liệu cho tất cả các phần việc đợc thể hiện trong hồ sơ thiết kế hạng mục công trình. 3. Kiểm tra và nghiệm thu Công tác kiểm tra và nghiệm thu tuân thủ theo tiêu chuẩn sau: - TCVN 4447-1987: Công tác đất quy phạm thi công và nghiệm thu. - TCVN 4252-1988: Quy trình thiết kế và tổ chức thi công, thiết kế thi công, quy phạm thi công và nghiệm thu. - TCXD 79-1980: Thi công và nghiệm thu nền móng. - Công tác nghiệm thu công việc, giai đoạn hạng mục hoàn thành căn cứ vào Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lợng công trình xây dựng. Sau khi Chủ đầu t, kỹ s giám sát chấp thuận, mới đợc tiến hành thi công chuyển tiếp phần việc tiếp theo. - Việc nghiệm thu theo giai đoạn đợc tiến hành sau khi nhà thầu đã hoàn tất toàn bộ công việc, báo cáo chủ đầu t, kỹ s giám sát tổ chức nghiệm thu theo luật định. 3 phần ii: biện pháp thi công Chơng I : Công tác chuẩn bị I . Cắm lới đo đạc và định vị công trình Sau khi Chủ đầu t bàn giao cọc mốc định vị và mốc cao độ chuẩn, Nhà thầu sẽ tiến hành dẫn mốc về công trình, xây dựng các mốc chuẩn để phục vụ cho thi công và nghiệm thu. Các mốc chuẩn đợc làm bằng bê tông, đặt ở những vị trí chắc chắn, ổn định không nằm trong khu vực thi công và đợc rào chắn bảo vệ. Các cọc mốc chuẩn đợc bố trí dọc tuyến đ- ờng tạo thành lới khống chế mặt bằng. Bản vẽ lới khống chế sẽ phải thể hiện đợc: quan hệ giữa các mốc chuẩn với nhau, giữa mốc chuẩn với một số điểm định vị quan trọng của công trình với các số liệu góc đo khép kín và cự ly giữa chúng (đã đợc tính toán bình sai) bằng số chính xác. Từ các mốc chuẩn công trình, đơn vị thi công sẽ dẫn về các mốc gửi của các đoạn thi công. Các mốc gửi đợc làm bằng cọc gỗ 60x60x700mm đóng sâu vào đất, xung quanh xây gạch bảo vệ, có đinh định vị, và cũng đợc bảo vệ chắc chắn. Trong quá trình thi công sẽ th- ờng xuyên kiểm tra độ chính xác, ổn định của các mốc gửi. Nếu có sự nghi ngờ về độ chính xác thì cần kiểm tra lại từ các mốc chuẩn công trình. Việc xác định vị trí công trình trên mặt bằng thi công đợc tiến hành theo trình tự: - Trớc tiên, cần xác định đờng trục công trình (đóng các định vị trục công trình, cự ly 20 ữ 50 m/mốc). Các cọc định vị này đợc làm bằng gỗ 40x40x500mm, trên đỉnh cọc có đóng đinh định vị. - Sau đó, lấy đờng trục làm chuẩn đo vuông góc về hai phía để xác định hình dạng khối đào đắp. Căn cứ vào bản vẽ thiết kế (các mặt cắt), cốt mặt đất hiện trạng rồi lên ga cho các tuyến đào đắp. - Các cữ ga đợc đóng bằng giá gỗ, trên cữ gỗ đợc ghi rõ: cốt cữ, cốt mặt đất tự nhiên tại vị trí đóng cọc cữ, độ dốc mái ta luy đào xuống (chân ta luy) hay đắp lên (đỉnh ta luy) từ điểm đinh chuẩn. - Các mốc gửi phải giữ trong suốt quá trình thi công, hoàn công và bàn giao công trình. - Các mốc chuẩn công trình đợc giữ lại để theo dõi và đánh giá sự biến dạng của công trình trong quá trình vận hành. II. Bố trí lán trại, kho xởng, lắp đặt hệ thống điện và cấp thoát nớc a. Chuẩn bị lán trại Tất cả cơ sở hạ tầng bao gồm: lán trại và các công trình phụ trợ đợc nhà thầu xây dựng tập trung gần ngay tuyến ngoài phạm vi bán kính an toàn nổ mìn. b. Điện nớc phục vụ thi công 4 Nhà thầu sẽ hợp đồng với cơ quan Điện lực địa phơng nơi tuyến đi qua để có nguồn điện phục vụ thi công và sẽ sử dụng máy phát điện 250 KVA trong những trờng hợp bị mất lới điện. Nguồn nớc sẽ dùng các xe chở nớc chuyên dùng để kết hợp luôn với việc bơm tới rửa đờng và tới ẩm khi thi công lớp nền móng mặt đờng. c. Tập kết nguyên vật liệu, thiết bị thi công Nhà thầu sẽ xây dựng các kho bãi để tập kết vật liệu trong phạm vi đã xin phép Chủ đầu t, T vấn cũng nh các đơn vị có liên quan. Các kho, bãi vật liệu sẽ đợc xây dựng một cách hợp lý để việc tập kết nguyên vật liệu dễ dàng và thuận lợi cho thi công. d. Công tác tiêu nớc bề mặt và nớc ngầm Trớc khi thi công nhà thầu sẽ đảm bảo giữ mặt bằng công trình, hố móng, bãi lấy đất luôn khô ráo bằng hệ thống mơng tiêu, rãnh tiêu (nớc bề mặt), giếng thu nớc trạm bơm tiêu (nớc ngầm). Chơng II: Biện pháp thi công tổng thể 1. Thi công đất 1.1. Đào bóc đất nền đờng - Thực hiện đào đảm bảo đúng kích thớc, cao độ theo đồ án thiết kế. Lớp đất xấu không phù hợp sẽ đợc đào bỏ thay bằng lớp đất tốt. - Nhà thầu sẽ sử dụng các biện pháp thi công thích hợp để khi loại bỏ đất xấu, đất còn lại sẽ đợc sử dụng để đắp trả theo yêu cầu của chủ đầu t và thiết kế. Nhà thầu sẽ vận chuyển đất thải hoặc đất sử dụng lại đến đổ ở các khu vực quy định. - Nền móng phải đảm bảo đúng cao trình thiết kế, bằng phẳng và luôn luôn đợc giữ khô ráo trớc khi bắt đầu thi công phần xây đúc. 1.2. Đắp đất nền đờng - Đất dùng để đắp nền đờng đợc lấy từ mỏ đất đã đợc sự chấp thuận của chủ đầu t và đơn vị t vấn giám sát. - Khối lợng đất đắp theo đúng thiết kế đảm bảo cao trình thiết kế 2. Công tác thi công nền móng, mặt đờng 2.1. Thi công lớp lót đáy K98 - Trớc khi tiến hành gia cố đất phải căn cứ vào kết cấu mặt đờng và các tiêu chuẩn vật liệu cũng nh khả năng trang thiết bị và các điều kiện liên quan khác để thiết kế tổ chức thi công cho phù hợp nhằm đảm bảo thời gian quy định chất lợng và hiệu quả kinh tế cao. - Nguồn vật liệu dùng để đắp phải đợc kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý, thành phần hạt đạt yêu cầu chất lợng và đợc sự chấp thuận của T vấn giám sát nhà thầu mới tiến hành thi công. 2.2. Thi công lớp cấp phối đá dăm - Lấy mẫu CPĐD để thí nghiệm xác định cmã và W 0 (theo tiêu chuẩn đầm nén cải tiến AASHTO T180 ) - Xác định hệ số rải: cmax . K K rải = 5 ctn Trong đó - cmã : là dung trọng khô lớn nhất của CPĐD theo kết quả thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn - K : là độ chặt K 0,98 - ctn : là dung trọng khô của CPĐD lúc cha lu lèn. - K rải : lấy tạm bằng 1,3 và xác định chính xác thông qua rải thử - Chuẩn bị các thiết bị phục vụ kiểm tra, các thiết bị thi công - Chuẩn bị nền, móng phía dới lớp CPĐD sao cho, đồng đều, đảm bảo độ dốc ngang - Tổ chức thi công một đoạn rải thử 50m ữ 100 m - Tiến hành rải và lu lèn theo đúng trình tự lu để đảm bảo độ chặt K 0,98 - Bảo dỡng và làm lớp nhựa tới thấm 2.3. Thi công lớp bê tông nhựa (BTN) - Sau khi thi công xong lớp CPĐD, đợc sự đồng ý của Chủ đầu t và t vấn giám sát, nhà thầu tiến hành thi công rải lớp bê tông nhựa. Trớc khi rải lớp bê tông nhựa phải làm sạch, khô và bằng phẳng mặt lớp móng, xử lý độ dốc ngang cho đúng với yêu cầu thiết kế. - Trớc khi rải lớp bê tông nhựa, phải tới một lợng nhựa dính bám, hoặc nhũ tơng phân tích nhanh 1 ữ 1,5kg/m 2 hoặc phân tích vừa, việc tới dính bám phải thực hiện trớc khi rải lớp bê tông nhựa từ 3 ữ5 giờ. - Trong trờng hợp không thể dùng nhựa lỏng và nhũ tơng đợc thì có thể dùng nhựa đặc nấu đến nhiệt độ thi công tới đều. - Từng vệt rải trong một phân đoạn thi công của một lớp phải so le nhau nhằm đảm bảo trong cùng một mặt cắt ngang các mối nối của các lớp kết cấu không đợc trùng nhau, gây hiện tợng lún, gãy cục bộ. - Các mối nối dọc theo tim đờng trong một đoạn thi công phải hoàn thành xong trong ngày nhằm mục đích mặt đờng êm thuận, đảm bảo sự dính kết tốt giữa vệt rải cũ và vệt rải mới, tránh hiện tợng đọng nớc tại vị trí mối nối dọc. - Khi thi công từng vệt rải trong một lớp phải có ván khuôn & phải dùng máy thuỷ bình kiểm tra thờng xuyên. - Trong quá trình thi công phải có thớc 3m thờng xuyên kiểm tra độ bằng phẳng để kịp thời bổ xung những chỗ mặt đờng bị thiếu, lồi lõm . - Tất cả mọi trờng hợp khi thi công các phần việc của hạng mục công trình đều phải chú ý công tác an toàn cho ngời & phơng tiện qua lại, tránh ùn tắc giao thông. Phải có ngời h- ớng dẫn và điều phối giao thông. - Khi nhiệt độ >25C: ở nơi kín gió nhà thầu sẽ thi công mỗi vệt rải L = 150m ữ 200m; ở nơi thoáng gió mỗi vệt rải L = 80m ữ 100m. - Hết ngày rải bê tông nhựa nhà thầu sẽ thi công hoàn chỉnh toàn bộ bề rộng mặt đờng, không để xảy ra hiện tợng có mối nối dọc sang ngày hôm sau. 6 - Chỉ đợc thi công mặt đờng bê tông nhựa trong những ngày không ma, móng khô ráo, nhiệt độ không khí không dới 5C Chơng III : biện pháp thi công chi tiết I . Thi công đất 1. Chuẩn bị mặt bằng thi công Nhân lực: 50 ngời Thiết bị: STT Tên thiết bị ĐVT Số lợng Ghi chú 1 Máy đào gầu >1.6 m3 Cái 02 2 Máy ủi 180 CV Cái 02 3 Ôtô tự đổ 15 tấn Cái 20 4 Máy toàn đạc điện tử Bộ 01 5 Máy kinh vĩ Bộ 01 6 Xe téc nớc Bộ 01 7 Xe téc chở dầu Bộ 01 - Dọn dẹp phát quang mặt bằng trong phạm vi thi công. - Thoát nớc mặt và nớc ngầm trong phạm vi thi công. 2. Thi công đào đất hố móng 2.1. Nội dung công việc Nhà thầu sẽ cung cấp tất cả lao động máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu, thi công và hoàn thiện tất cả các công việc cần thiết cho việc đào móng đợc chỉ ra trên bản vẽ thiết kế. 2.2. Mô tả công việc - Công việc bao gồm đào đất và đất mặt, tạo hình, cắt xén cần thiết tuỳ theo vị trí hớng tuyến, cao độ, độ dốc và kích thớc. Sắp xếp, chất đống, vận chuyển đất đá từ các hố đào đến bãi thải theo yêu cầu của t vấn giám sát. - Công tác đào còn bao gồm đào đất bổ xung để tạo thành các mái dốc taluy, không gian làm việc, rãnh thoát nớc và các hố thu nớc, làm chệch hớng hoặc chặn dòng chảy cùng với các công việc cần thiết nh bơm nớc, tiêu theo yêu cầu. 2.3. Thi công đào đất - Theo đồ án thiết kế chiều cao đào đất ở mỗi mái cơ tơng đối đồng đều (mỗi cơ cao từ 8 ữ 10m). Để đảm bảo mái cơ theo đúng thiết kế, tại mỗi cơ nhà thầu chia thành 3 lớp mỗi lớp có chiều cao từ 3 ữ 3.5m. Trong quá trình thi công có trắc địa và kỹ thuật hiện trờng kiểm tra, giám sát thờng xuyên. - Nhà thầu áp dụng biện pháp đào trực tiếp theo từng tầng từ trên xuống dới bằng máy đào dung tích > 1.4 m3, ủi 180CV và ô tô 12 ữ 25 T chuyển ra bãi thải. Đào đất sẽ đợc đào tới nền đá hoặc tới các đờng biên đào, độ dốc và kích thớc đợc chỉ ra trên bản vẽ thiết kế. 7 - Tại những mái cơ có tiết diện ngang đào <= 3m Nhà thầu sẽ dùng máy đào dung tích nhỏ (0.8m3) kết hợp với thủ công tiến hành đào bóc lu tầng từ trên xuống. - Công tác đào cấp đợc thực hiện bằng máy kết hợp với thủ công, đào theo đúng kích th- ớc chỉ ra trên bản vẽ thiết kế. - Công tác đào đợc thực hiện đảm bảo đúng kích thớc, đờng biên các cấp bậc, cao độ, độ dốc và mái dốc nh trong bản vẽ thiết kế. Trong giới hạn đào, toàn bộ đất đá long rời có thể gây trợt sẽ đợc chuyển ra khỏi khu vực giới hạn đào. - Những nơi mà đất nền xốp, có tạp chất hoặc không phù hợp thì nhà thầu sẽ đào toàn bộ và thay bằng vật liệu thích hợp với sự chấp thuận của chủ đầu t và t vấn giám sát. Khối lợng đào thêm và vật liệu bổ xung sẽ đợc đo đạc trình lên chủ đầu t và t vấn giám sát. - Trong quá trình thi công nhà thầu tiến hành tạo cơ, rãnh thoát nớc theo đúng thiết kế. 2.4 Thi công đá. 2.4.1. Chuẩn bị trớc khi nổ mìn - Các bản sao giấy phép cho thu mua, vận chuyển, dự trữ và sử dụng chất nổ trong khu vực của dự án. - Các chi tiết chất nổ sử dụng. - Bản lý lịch của ngời nổ mìn và giám sát viên nổ mìn. - Các phơng pháp đo đạc và qui trình thực hiện. 2.4.2. Vật liệu và thiết bị 2.4.2.1 Thuốc nổ và phơng tiện nổ Nhà thầu chỉ dùng thuốc nổ và phơng tiện nổ đợc sản xuất công nghiệp và đã đợc nhà nớc cho phép sử dụng. a) Bảo quản thuốc nổ. - Kho thuốc nổ sẽ đợc Nhà thầu xây dựng sau khi đã có ý kiến của các cơ quan hữu quan trong tỉnh. - Thiết kế chi tiết: Theo quy định của cơ quan PCCC địa phơng, kho thuốc, kho chứa kíp riêng biệt, khoảng cách hai kho tính toán đảm bảo an toàn về truyền nổ, xung quanh kho đắp ụ bảo vệ, kho đợc thiết kế nửa chìm nửa nổi, khu vực kho có tờng rào, cổng, bố trí lực l- ợng bảo vệ chặt chẽ, kho đợc trang bị dụng cụ cứu hoả và thiết bị chống sét. - Nhà thầu sẽ thực hiện việc quản lý chặt chẽ việc xuất, nhập thuốc nổ, đa thuốc nổ ra thi công hàng ngày có sổ sách ghi chép tỉ mỉ, tránh thất thoát thuốc nổ và hoả cụ. - Thuốc nổ đợc bảo quản trong kho theo qui định. b) Vận chuyển thuốc nổ. - Việc vận chuyển thuốc nổ và kíp nổ từ nơi cung cấp tới công trờng đợc nhà thầu thực hiện bằng xe tải nhẹ 5T riêng cho thuốc nổ và kíp nổ, đợc thiết kế chuyên dụng: có cấu tạo lót đệm hợp lý, có thiết bị phòng hoả, lái xe đực đào tạo, có hiểu biết cần thiết để vận chuyển thuốc nổ và hoả c, mà đã đợc cơ quan công an kiểm tra, cấp giấy phép. - Vận chuyển trong công trờng đợc Nhà thầu thực hiện nghiêm ngặt nh qui trình vận chuyển từ nơi cung cấp đến công trờng. 8 Công tác vận chuyển, bảo quản, sử dụng thuốc nổ và phơng tiện nổ phù hợp với TCVN 3255 86, TCVN 4586 1997, và mục 13.7, phần an toàn và sức khoẻ c) Các thông số kĩ thuật nổ phá dự kiến. - Vật liệu nổ: thuốc nổ Anomit số 9 - Phơng pháp gây nổ: bằng kíp điện vi sai. - Hình thức nổ: nổ om. - Trình tự nổ: nổ vi sai. - Phơng pháp thi công: kết hợp nổ mìn lỗ sâu và nổ mìn lỗ nhỏ. - Phơng pháp khoan: khoan tay, khoan máy đập xoay. - Vệ sinh lỗ khoan bằng thiết bị thổi khí nén. 2.4.2.2 Thiết bị khoan : Thiết bị khoan đợc bố trí phù hợp với sơ đồ khoan trên cơ sở tính toán kinh tế kỹ thuật. 2.4.3. Yêu cầu chung - Việc nổ mìn đào hố móng chỉ đợc dùng sau khi tất cả các biện pháp đào khác đã đ- ợc làm thử mà không đạt kết quả. - Việc nổ mìn chỉ đợc bắt đầu sau khi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ ngời, thiết bị và công trình. - Công tác nổ mìn phải đảm bảo các yêu cầu sau: + Hố đào sau khi nổ mìn có hình dạng và kích thớc gần nh mặt cắt thiết kế trong phạm vi sai lệch cho phép, ít phải sửa sang lại. + Mái dốc ít bị phá hoại và độ nứt nẻ ở ngoài phạm vi đờng biên là nhỏ nhất. 2.4.4. Thi công 2.4.4.1 Công tác khoan nổ mìn a) Quá trình nổ trên thực địa theo trình tự sau: - Khảo sát khu vực nổ phá, thành lập hộ chiếu nổ. - Khoan tạo lỗ. - Nạp thuốc, đặt kíp. - Lấp bua. - Bố trí các vọng gác an toàn. - Đấu mạng điện. - Kích nổ sau khi mọi ngời đã vào vị trí an toàn. - Xử lý các lỗ mìn câm bằng phơng pháp kích nổ khối nổ bố trí bên cạnh Trong quá trình thực hiện công tác nổ phá, Nhà thầu sẽ nghiên cứu rút kinh nghiệm qua từng đợt nổ để thiết kế nổ phá hợp lý nhất. Việc nổ phá đào đá đợc tiến hành ngay sau khi hoàn thành việc bóc bỏ lớp phủ đất và cuội sỏi phía trên, trên mỗi phân đoạn thi công. Phơng pháp nổ sẽ là nổ om bằng kíp nổ vi sai, có nổ mìn tạo biên định hớng nổ truớc khi nổ khối lớn. 9 Những nơi mái đợc gia cố, bảo vệ nhà thầu tiến hành đào đến đâu thì thi công lớp bảo vệ đến đó. Theo hồ sơ thiết kế chiều dày tầng đào lớn, mặt bằng rộng, phù hợp với biện pháp khoan nổ tầng cao. Riêng phần mái đào áp dụng biện pháp nổ nhỏ để làm phẳng mái theo thiết kế. Phần sát hố móng đợc áp dụng biện pháp khoan nổ nhỏ, nổ mìn viền để hạn chế sự phát sinh khe nứt và giảm nhỏ khối lợng bê tông đổ bù. Đá đợc đào thành từng lớp nằm ngang, chiều dày mỗi lớp 3 - 6m. Phơng pháp đào là nổ mìn om. Tiến trình đào đá trên mỗi lớp đợc thực hiện lấn dần từ vị trí thấp lên vị trí cao, để đảm bảo đống đá nổ phá sụp xuống vị trí thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bốc xúc vận chuyển. Với mỗi tầng đào chữ U, ban đầu sẽ đào mở gơng đào với mặt đào chữ U, sau đó sẽ đào theo mặt đào chữ L lấn ngang để tăng mặt thoáng nổ phá. Công tác khoan đào đá sẽ đợc thực hiện theo phơng pháp nổ mìn bậc thang trong lỗ khoan lớn hoặc lỗ khoan nhỏ và nổ mìn có kiểm soát tuỳ theo tính chất công việc và đắc điểm của đáy và mái hố đào. 2.4. Bảo vệ nền và mái đào - Để đảm bảo an toàn ổn định mái và bề mặt đào không bị phá hoại, các thiết bị nặng nh máy ủi, máy súc không đợc hoạt động trong phạm vi khoảng 0.3m tính từ đờng biên đào hoặc cao độ cuối cùng trong khu vực đào đất. - Các mái đào đất sẽ đợc xây dựng hệ thống thoát nớc ma trên mái, rãnh thu nớc ở chân và trồng cỏ bảo vệ bề mặt nếu có yêu cầu. Công tác trồng cỏ và xây dựng hệ thống thoát n- ớc ma trên mái đợc thực hiện ngay sau khi hoàn thành tầng đào giữa các cơ. 2.5. Làm sạch bề mặt đào - Trớc khi tiến hành phủ các vật liệu cố định lên, bề mặt đào phải đợc dọn sạch tất cả các vật liệu tơi, rời hoặc không đợc chấp nhận bằng thủ công : quét, xói nớc, thổi khí, Các mái phải đợc gọt tỉa, làm phẳng phiu các mép gờ, các vết nứt, khe nứt, đứt gãy, chỗ lồi lõm sẽ đ- ợc dọn sạch và đợc đắp lại với các vật liệu đợc phù hợp và đợc sự chấp thuận của t vấn giám sát. 2.6. Công tác thoát nớc trong quá trình thi công - Tiêu nớc trong quá trình thi công đóng vai trò quan trọng trong công tác thi công đất, ảnh hởng lớn đến tiến độ thi công. Vì vậy nhà thầu sẽ tổ chức công tác thoát nớc hợp lý, kịp thời để không ảnh hởng đến công tác đất. - Công tác tiêu nớc chủ yếu là nớc mặt và nớc ngầm. Biện pháp chính là tại những mặt bằng đào sẽ bố trí hệ thống thoát nớc chạy xung quanh để thu nớc mặt, nớc ngầm và thoát nớc tự nhiên. Tại những vị trí cục bộ sẽ bố trí máy bơm động cơ Diezel công suất 200m3/h để bơm cỡng bức thoát ra ngoài. 2.7. Công tác kiểm tra và nghiệm thu - Kiểm tra cao độ: dùng máy thủy bình kiểm tra cao độ bóc hữu cơ dựa vào hệ thống mốc khống chế đờng truyền đã đợc xác định từ trớc. 10 [...]... lèn * Thi t bị thi công: Theo bản vẽ biện pháp thi công III Công tác thi công lớp đá dăm đầm chặt 1 Thi công lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 20cm * Yêu cầu vật liệu : + Tính chất của CPĐD đợc tuân theo đúng yêu cầu của t vấn thi t kế và đợc sự chấp thuận của TVGS, Chủ đầu t + Vật liệu đợc lấy tại mỏ đá 9A, và chỉ đợc đem vào công trình khi đợc chủ đầu t và t vấn giám sát chấp nhận Thi t bị thi công: ... ngoài qui định nêu trong biện pháp thi công nhà thầu sẽ quan tâm tới việc bảo quản vật t trong vận chuyển cũng nh trong thi công - Thực hiện đầy đủ công tác thí nghiệm, báo cáo kết quả thông qua các chứng chỉ trình chủ đầu t xem xét phần v : biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi tr ờng 1 Công tác đảm bảo giao thông - Trong quá trình thi công Nhà thầu chúng tôi lập biện pháp thi công hợp lý để hạn chế... + Công nhân phục vụ sau máy rải phải có ủng, găng tay, khẩu trang, quần áo lao động tuỳ theo từng phần việc * Nhật ký công trờng Nhà thầu sẽ bố trí 1 ngời có đủ năng lực để giám sát toàn bộ công việc & hàng tuần nộp cho T vấn các thông tin sau: - Ngày thi công - Thời tiết - Khối lợng công việc thực hiện V Thi công các công trình phụ trợ trên đờng V.I Công tác thi công cống tròn Nhân lực: 50 ngời Thi t... và chỉ đợc đem vào công trình khi đợc chủ đầu t và t vấn giám sát chấp nhận Thi t bị thi công: - Ô tô tự đổ - Máy rải - Lu tĩnh 6 ữ 8T - Lu rung 14 ữ 25T - Lu bánh lốp - Lu tĩnh 8 ữ 10T * Biện pháp thi công: - Chuẩn bị các thi t bị phục vụ kiểm tra, các thi t bị thi công - Chuẩn bị nền, móng phía dới lớp cấp phối đá dăm sao cho vững chắc, đồng đều, đảm bảo độ dốc ngang -Tổ chức thi công một đoạn rải... máy thi công - Sau mỗi ca thi công, máy móc thi t bị phải đợc tập kết về bãi theo quy định - Các thi t bị thi công ban đêm phải có đầy đủ các đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn - Công tác phòng cháy nổ tại công trờng cũng đợc quan tâm, phải bố trí bình cứu hoả cũng nh thùng cát chữa cháy và phải có phơng án chữa cháy khi có hoả hoạn xảy ra 2.2 Đảm bảo an toàn cho công trình - Trong quá trình thi công, ... + Kiểm tra hớng tuyến: dùng máy toàn đạc điện tử để kiểm tra Các chỉ tiêu trên đạt yêu cầu thì làm biên bản nghiệm thu lớp đắp đó, cứ thế thi công, kiểm tra và nghiệm thu đến lớp đỉnh K98 Sai số cho phép cao độ của lớp đỉnh K98 là 10mm Trớc khi thi công đại trà lớp đắp K98 đơn vị thi công sẽ tiến hành thi công thí điểm một đoạn khoảng100m làm cơ sở thực tế để hoàn thi n công nghệ thi công lớp đắp K98... nguồn nớc sạch sẽ đợc bảo quản tốt, không đổ rác thải thi công và các vật liệu thi công vào các khu vực nớc sạch - Khu vực ăn ở trong quá trình thi công đợc bố trí công trình vệ sinh đầy đủ Mọi thành viên tham gia thi công đợc quán triệt ý thức vệ sinh trong quá trình sinh hoạt, ăn ở, thi công - Giáo dục thờng xuyên cho cán bộ công nhân viên toàn công trờng về ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn cảnh... dựng Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ phần iv : biện pháp qu ản lý chất l ợng: - Công tác đảm bảo chất lợng công trình và tiến độ thi công dự án là yêu cầu đợc nhà thầu quan tâm hàng đầu - Nhà thầu sẽ áp dụng mọi biện pháp để duy trì thờng xuyên và liên tục nhằm đảm bảo tốt chất lợng và tiến độ thi công công trình 29 - Bố trí ban điều hành công trờng : Có lực lợng đủ mạnh gồm cán bộ kỹ thuật... Máy san - Lu tĩnh 8 ữ 10T - Lu rung 14 ữ 24T * Biện pháp thi công: - Chuẩn bị các thi t bị phục vụ kiểm tra, các thi t bị thi công -Chuẩn bị nền, móng phía dới lớp CPĐD sao cho vững chắc, đồng đều, đảm bảo độ dốc ngang -Tổ chức thi công một đoạn rải thử 50 ữ 100 m -Tiến hành rải và lu lèn theo đúng trình tự lu để đảm bảo độ chặt -Vì bề dầy lớp CPĐD loại 2 thi t kế dầy 20 cm nên ta tiến hành rải 1 lớp... thi công đợc trang bị đủ thi t bị kiểm tra thí nghiệm hiện trờng - Công tác giám định chất lợng duy trì thờng xuyên, liên tục có sổ ghi chép theo dõi hàng ngày làm cơ sở cho việc hoàn công và bảo hành công trình Ngoài ra nhà thầu đặc biệt chú ý một số vấn đề : - Thờng xuyên kiểm tra hớng tuyến, cao độ Có giải pháp thoát nớc bề mặt tránh gây lãng phí do phải sử lý kỹ thuật khi có ma - Trong thi công,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng biện pháp thi công đường theo tuyến, Bài giảng biện pháp thi công đường theo tuyến, Bài giảng biện pháp thi công đường theo tuyến, phần i: Giới thiệu tuyến, I . Cắm lưới đo đạc và định vị công trình

Từ khóa liên quan