Hoàn thiện công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong

48 552 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 12:16

TÓM LƯỢC [ Nền kinh tế nước ta đang dần chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế đó, không ít các doanh nghiệp tỏ ra lúng túng, khó khăn, làm ăn thua lỗ, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp sau những bỡ ngỡ ban đầu đã thích ứng được với cơ chế mới, kinh doanh năng động và ngày càng phát triển. Thực tế kinh doanh trong cơ chế thị trường đã chứng tỏ thị trường hay nói rộng hơn là môi trường kinh doanh luôn vận động, biến đổi, phá vỡ sự cứng nhắc của các kế hoạch ngắn hạn cũng như dài hạn của các doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp cần thiết phải hoạch định và triển khai công tác hoạch định hữu hiệu đủ linh hoạt ứng phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Tuy nhiên các doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong nói riêng chưa thực sự chú trọng tới công tác này trong quá trình hoạt động kinh doanh. Trên cơ sở xác định rõ mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài, khóa luận đã giải quyết được những nội dung cơ bản đặt ra và thu được những kết quả sau: Thứ nhất, khóa luận hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác hoạch định tại doanh nghiệp. Thứ hai, khảo sát thực trạng phát triển của Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong, phân tích và đánh giá công tác hoạch định để từ đó tìm ra tồn tại cần khắc phục và những nguyên nhân của tồn tại. Từ những lý luận tổng hợp, kết hợp với thực trạng công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong, khóa luận đã đưa ra một số giải pháp và các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong. Tuy nhiên, do điều kiện thời gian và các nguồn lực hạn chế, nên nội dung của khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Mong rằng thông qua khóa luận này em có thể giúp cho công ty hoàn thiện hơn công tác hoạch định. i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Hoàn thiện công tác hoạch định của Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong” cùng với sự cố gắng của bản thân, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ phía nhà trường, giáo viên hướng dẫn với sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo và CBCNV của Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong. Đầu tiên em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo khoa Quản trị doanh nghiệp, các thầy cô bộ môn Nguyên lý quản trị cùng các giáo viên đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện cho em trong quá trình học tập tại trường Đại học Thương Mại. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo Th.S Đào Hồng Hạnh đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình thực hiện đề tài này. Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong đã tạo điều kiện cho em thực tập, nghiên cứu và hoàn thiện đề tài này. Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài này, do còn nhiều hạn chế về mặt thời gian cũng như nhận thức và kinh nghiệm đánh giá vấn đề nên em không tránh khỏi những thiếu sót về nội dung và phương pháp. Vì vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô cùng các bạn để chuyên đề của em được đầy đủ và hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, tháng 4 năm 2013 Sinh viên Bùi Thị Bích Đông ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC SƠ ĐỒ iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tình hình tài chính công ty năm 2010 – 2012 Bảng 2: Cơ cấu lao động của Công ty năm 2010 -2012 Bảng 3: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2010-2012 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBCNV :Cán bộ công nhân viên TNHH :Trách nhiệm hữu hạn NN & PTNT : Nông nghiệp và phát triển nông thôn CSH : Chủ sở hữu TSLĐ : Tài sản lưu động NVL : Nguyên vật liệu iv PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Với sự chuyển mình của nền kinh tế hiện nay ở nước ta, môi trường kinh doanh có rất nhiều biến động, do đó để có thể đối phó được với những thay đổi này một trong những biện pháp mà doanh nghiệp nào cũng chú trọng đến là phải tiến hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hoạch định có một vai trò hết sức quan trọng, có thể nói đó là nền tảng trong kinh doanh, là chức năng đầu tiên của quá trình quản lý. Hoạch định gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai, là cơ sở để xác định và triển khai các chức năng còn lại là tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra. Một kế hoạch tốt sẽ tạo điều kiện thúc đẩy tổ chức phát triển theo con đường định trước. Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong là một trong những doanh nghiệp của ngành Quảng cáo, là một doanh nghiệp sản xuất với nhiều ngành hàng như sản phẩm đèn led, sản phẩm mica, sản phẩm đồ nội thất, không gian. Trong suốt 6 năm hoạt động ( 2007- 2012) công ty luôn khẳng định là một doanh nghiệp phát triển sản xuất có hiệu quả. Để bắt nhịp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của nước nhà, công ty đã và đang thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch và chiến lược mới. Là một doanh nghiệp sản xuất nên công tác hoạch định sản xuất có vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hoạch định sản xuất nhằm tối ưu hóa việc sử dụng các yếu tố sản xuất sẵn có để sản xuất ra sản phẩm, nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo khả năng hoạt động tốt của hệ thống sản xuất, quản lý tốt các nguồn lực và có các quyết định đầu tư phù hợp. Trên cơ sở kiến thức được học và nghiên cứu thực tế trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong, em nhận thấy công tác hoạch định là phần quan trọng trong công tác quản lý sản xuất của công ty, em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài:“ Hoàn thiện công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong ” 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu Qua tìm hiểu em đã thấy nhiều đề tài nghiên cứu về công tác hoạch định trong các doanh nghiệp. Vũ Thị Thu Huyền, 2007, Hoàn thiện công tác hoạch định tại Công ty Tự động hóa cơ khí và Môi trường , Trường Đại học Thương Mại. Luận văn tốt nghiệp này đưa ra các lý thuyết về công tác hoạch định, các vấn đề liên quan đến 1 công tác này, thực trạng công tác hoạch định và giải pháp cho công ty tự động hóa cơ khí và môi trường. Mai Thị Hà, 2010, Hoàn thiện công tác hoạch định cho Công ty TNHH Thiết bị và Phụ tùng Hòa Phát, Trường Đại học Thương Mại. Khóa luận tốt nghiệp này cũng đưa ra các lý thuyết về công tác hoạch định, các vấn đề liên quan đến công tác này, thực trạng công tác hoạch định và giải pháp cho công ty TNHH thiết bị và phụ tùng Hòa Phát. Nguyễn Anh Tuấn, 2011, Hoàn thiện công tác hoạch định tại Công ty Cổ phần Nông sản quốc tế, Trường Đại học Thương Mại. Khóa luận tốt nghiệp tìm hiểu nghiên cứu công tác hoạch định, lý luận cơ bản liên quan đến công tác này, thực trạng công tác hoạch định cho công ty cổ phần nông sản quốc tế và giải pháp kiến nghị cho công ty nhằm hoàn thiện công tác hoạch định của công ty. 3. Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài là đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong. Đề tài hệ thống hóa lý luận về công tác hoạch định tại doanh nghiệp, phân tích thực trạng công tác hoạch định tại công ty Đức Phong, những vấn đề công ty gặp phải từ những năm 2010-2012. Trên cơ sở những thực trạng đó rút ra những tồn tại, nguyên nhân và kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong. 4. Phạm vi nghiên cứu Về nội dung nghiên cứu: khóa luận chủ yếu tập trung công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong. Từ đó rút ra nhận xét, đánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hoạch định tại Công ty. Về không gian: nghiên cứu công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong. Về thời gian: nghiên cứu thực trạng công tác hoạch định của Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong trong những năm 2010, 2011, 2012. Dựa trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định của Công ty để đáp ứng những thay đổi của nền kinh tế trong những năm tới. 5. Phương pháp nghiên cứu: 5.1. Phương pháp thu thập thông tin 5.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 2 Dữ liệu thứ cấp là những thông tin đã được thu thập từ trước, từ những nguồn nội bộ hay bên ngoài. Đây là những dữ liệu có sẵn do quá trình thu thập điều tra trước hay do các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành điều tra nghiên cứu, do đó việc thu thập dữ liệu này không quá khó khăn và ít tốn kém. Các dữ liệu bên trong doanh nghiệp bao gồm các thông tin lưu trữ của công ty như kết quả hoạt động kinh doanh, các số liệu về cơ cấu lao động, cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty, … và đặc biệt là thông tin về công tác hoạch định những năm trước. Những thông tin này được các bộ phận trong công ty giúp đỡ và cung cấp trong quá trình thực tập thực tế tại doanh nghiệp. Dữ liệu bên ngoài được thu thập từ các giáo trình, báo đài, tạp chí, internet… Những dữ liệu này được sử dụng để làm rõ một số vấn đề nghiên cứu như lý luận chung về công tác hoạch định tại doanh nghiệp. 5.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp a. Phương pháp phiếu điều tra trắc nghiệm Phiếu điều tra trắc nghiệm được thiết kế để điều tra về tình hình công tác hoạch định của Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong hiện nay còn có vướng mắc gì. Đối tượng để điều tra là các nhà quản trị trong Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong, cụ thể là các trưởng phòng của các phòng ban nghiệp vụ, giám đốc. b. Phương pháp phỏng vấn Để phục vụ cho quá trình nghiên cứu, em đã xây dựng những câu hỏi phỏng vấn cho các nhà quản trị của Công ty. Bởi vì nhà quản trị là những người nắm rõ tình hình hoạch định hiện tại của Công ty cũng như phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. Những câu hỏi đã giúp em định hướng ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định của Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong. 5.2. Phương pháp phân tích số liệu Bao gồm hai phương pháp định lượng và định tính. Đây là hai phương pháp sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích để phân tích các số liệu thu thập được để từ đó có cái nhìn tổng quát hơn về tình hình của công ty. Bên cạnh đó còn sử dụng phần mềm EXCEL để tổng hợp các dữ liệu thông tin sơ cấp và thứ cấp liên quan đến kết quả kinh doanh của công ty. 6. Kết cấu khóa luận: 3 Qua thời gian thực tập em đã tìm hiểu về những hoạt động của công ty và hoàn thành bài khóa luận với nội dung gồm 3 phần: + Chương I - Một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác hoạch định + Chương II - Thực trạng công tác hoạch định tại công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Đức Phong + Chương III - Đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hoạch định tại công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Đức Phong 4 CHƯƠNG I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH 1.1 Các khái niệm cơ bản 1.1.1 Khái niệm về quản trị Thuật ngữ quản trị được giải thích bằng nhiều cách khác nhau và có thể nói là chưa có một định nghĩa nào được tất cả mọi người chấp nhận hoàn toàn. Mary Parker Follett cho rằng “quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác”. Định nghĩa này nói lên rằng những nhà quản trị đạt được các mục tiêu của tổ chức bằng cách sắp xếp, giao việc cho những người khác thực hiện chứ không phải hoàn thành công việc bằng chính mình. Koontz và O’Donnell định nghĩa: “Có lẽ không có lĩnh vực hoạt động nào của con người quan trọng hơn là công việc quản lý, bởi vì mọi nhà quản trị ở mọi cấp độ và trong mọi cơ sở đều có một nhiệm vụ cơ bản là thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm có thể hoàn thành các nhiệm vụ và các mục tiêu đã định.” Một định nghĩa giải thích tương đối rõ nét về quản trị được James Stoner và Stephen Robbins trình bày như sau: “Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra”. 1.1.2 Khái niệm về hoạch định Hoạch định bao gồm việc xác định mục tiêu, hình thành chiến lược tổng thể nhằm đạt được mục tiêu và xây dựng các kế hoạch hành động để phối hợp các hoạt động trong tổ chức. Theo Harold Koontz, Cyril Odonnel và Heinz Wehrich thì: “Hoạch định là quyết định xem phải làm cái gì, làm như thế nào, khi nào làm và ai làm cái đó” [Nguyễn Hải Sản (2005), Quản trị học, NXB Thống Kê, Hà Nội] . Như vậy hoạch định chính là phương thức xử lý và giải quyết các vấn đề có kế hoạch cụ thể từ trước. Hoạch định có thể là chính thức và không chính thức. Các nhà quản trị đều tiến hành hoạch định, tuy nhiên có thể chỉ là hoạc định không chính thức. Trong hoạch định không chính thức mọi thứ không được viết ra, ít có hoặc không có sự chia sẻ các mục tiêu với những người khác trong tổ chức. Loại hoạch định này hay được áp dụng ở các doanh nghiệp nhỏ. Cách hoạch định này thường chung 5 chung và thiếu tính liên tục. Tất nhiên hoạch định không chính thức cũng được áp dụng ở một số doanh nghiệp lớn và một số khác cũng có những kế hoạch chính thức rất công phu. Thuật ngữ hoạch định ở đây được hiểu theo tinh thần là hoạch định chính thức. Với hoạch định chính thức, các mục tiêu cụ thể của tổ chức được xác định, được viết ra và mọi thành viên trong tổ chức đều được biết và chia sẻ. Thêm vào đó, những nhà quản trị cũng xây dựng những chương trình hành động rõ ràng nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức đã đặt ra. Tóm lại hoạch định được hiểu là một quá trình liên quan đến tư duy và cả ý chí của con người, bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu, định rõ chiến lược, chính sách, thủ tục, quy tắc, các kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu. 1.2 Các nội dung liên quan đến hoàn thiện công tác hoạch định 1.2.1 Phân loại hoạch định a) Hoạch định chiến lược là quá trình ra những quyết định dài hạn, xác định ra con đường phát triển của công ty trong những khoảng thời gian nhất định, nhằm liên kết các nổ lực của công ty hướng tới mục tiêu. Có nhiều loại chiến lược: chiến lược tầm công ty, chiến lược tầm kinh doanh và chiến lược cấp chức năng. Chiến lược tầm công ty bao gồm những chiến lược như: Chiến lược hợp nhất về phía trước, Chiến lược hợp nhất về phía sau, Chiến lược hợp nhất theo chiều ngang, chiến lược đa dạng hóa kết nối Chiến lược tầm kinh doanh gồm: Chiến lược thâm nhập thị trường, mở rộng sản phẩm, đa dạng hóa kinh doanh. Chiến lược cấp chức năng. Bao gồm chiến lược của các bộ phận thực hiện các chức năng quản trị như: chiến lược bộ phận sản xuất, marketing, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, bộ phận kỹ thuật và nghiên cứu, … b) Hoạch định tác nghiệp là xác định các kế hoạch nhằm thực hiện kế hoạch chiến thuật với thời gian ngắn hơn và phạm vi hẹp hơn hoạch định chiến thuật. Hoạch định rõ các nhiệm vụ chuyên biệt được hoàn thành như thế nào với nguồn lực hiện có. Nhìn chung hoạch định tác nghiệp có thể phân loại thành kế hoạch thường xuyên và kế hoạch không thường xuyên (đơn dụng). Kế hoạch thường xuyên: Kế hoạch thường xuyên được hoạch định để giải quyết những vấn đề xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại. Kế hoạch thường xuyên 6 [...]... lệch thông tin và bị phân tán thông tin, thiếu sự đông bộ trong toàn công ty Đội ngũ nhân viên chưa có trình độ cao về công tác hoạch định do đó không thể xây dựng nội dung hoạch định tiến tiến, khả thi hơn 30 CHƯƠNG III- ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỨC PHONG 3.1 Phương hướng hoạt động của công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Đức. .. Nghiên cứu và tìm ra phương pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật để hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện và kiểm soát hoạch định là một trong những nhiệm vụ quan trọng ở mọi tổ chức trong giai đoạn hiện nay 14 CHƯƠNG II- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỨC PHONG 2.1 Khái quát về Công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Đức Phong 2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển... hình thức và lý thuyết Để làm được như vậy công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong cần xác định đúng đắn các căn cứ trước khi tiến hành công tác hoạch định Công ty cần căn cứ vào kết quả kinh doanh của những năm trước, các yếu tố môi trường kinh doanh và nội lực của công ty để làm căn cứ cho công tác hoạch định của năm tới Hoạch định phải dựa trên cơ sở những lợi thế so sánh của công ty Hay trong... của các chuyên gia hoạch định tại Công ty Đức Phong ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty * Quy mô Công ty: quy mô của Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong có ảnh hưởng trực tiếp tới việc đề ra mục tiêu của Công ty Quy mô mà càng lớn thì việc phân công công việc sẽ bớt gánh nặng cho các cấp, phòng ban theo do đó sự quản lý cũng phức tạp hơn Các nhà quản trị công ty phải biết sắp... hội: Môi trường văn hóa có ảnh hưởng tới công tác hoạch định của Công ty Với Công ty Đức Phong các nhân viên của Công ty đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau như Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa, Nam 28 Định sẽ có những lối sống khác nhau ảnh hưởng tới công tác hoạch định và phân công công việc để hoàn thành mục tiêu của Công ty * Công nghệ: Quảng cáo là một ngành mới và đang phát triển ở Việt nam do đó nó... hoạch định: thực hiện đầy đủ các bước hoạch định, ở mỗi bước Công ty có những tìm hiểu, phân tích kỹ lưỡng tránh sai lỗi ảnh hưởng cả quá trình hoạch định - Tổ chức hoạch định: công tác hoạch định cần được tiến hành từ giám đốc tới nhân viên Tạo ra mối quan hệ tương trợ lẫn nhau trong quá trình làm việc 3.2 Quan điểm giải quyết vấn đề hoàn thiện công tác hoạch định trong Công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền. .. và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lên 1,2 triệu đồng nhưng không đáng kể nên không ảnh hưởng nhiều tới doanh thu, lợi nhuận của Công ty Đẩy lợi nhuận Công ty không ngừng tăng lên, năm 2012 so với 2011 là 96,6% tương đương 951.02 triệu đồng 2.2 Thực trạng công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Đức Phong 2.2.1 Quy trình hoạch định của Công ty 2.2.1.1 Xác định sứ mạng và. .. tốt công tác đầu tư nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên toàn Công ty Đầu tư đổi mới trang bị công nghệ sản xuất và bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Tất cả cán bộ nhân viên đều hiểu và thực hiện nghiêm các quy định về chất lượng có liên quan đến công việc được giao 3.1.2 Định hướng hoàn thiện công tác hoạch định của Công ty Khi tiến hành công tác hoạch định Công ty. .. http//www.bienquangcaodep.vn Email : ducphongmedia@gmail.com Loại hình doanh nghiệp : Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2.1.1.2 Qúa trình phát triển Công ty Năm 2009, Công ty bắt đầu đi vào hoạt động chính thức trở thành Công ty TNHH quảng cáo và truyền thông Đức Phong Năm 2012, Đức Phong trở thành công ty có quy mô rộng hơn với 3 đơn vị sản xuất trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất các sản phẩm công nghệ quảng cáo ngoài trời Với... sản phẩm lớn Thị 17 trường kinh doanh của Công ty vẫn còn hạn hẹp ở trong nước, chưa có sự mở rộng đầu tư ra nước ngoài Hơn nữa Công ty cũng gặp phải nhiều đối thủ cạnh tranh như là Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo Táo Đỏ, Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Thương Hiệu Việt, Công ty cổ phần Tổ chức sự kiện Minh Nam và nhiều doanh nghiệp hoạt động quảng cáo, in ấn khác trong nước Vì vậy, nhiệm . nghiên cứu công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong. Về thời gian: nghiên cứu thực trạng công tác hoạch định của Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong. công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong, khóa luận đã đưa ra một số giải pháp và các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng cáo. quát về Công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Đức Phong 2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty 2.1.1.1 Tên, địa chỉ Công ty Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong được
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong, Hoàn thiện công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong, Hoàn thiện công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong

Từ khóa liên quan