VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY

21 481 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:47

VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY. MỤC LỤCCHƯƠNG 1:NHỮNG LÝ LUẬN VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG41.1.Kinh tế thị trường41.1.1.Khái niệm41.1.2.Đặc điểm của nền kinh tế thị trường41.1.3.Ưu điểm và nhược điểm của nền kinh tế thị trường51.2.Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam51.2.1.Sự tất yếu của việc hình thành nền kinh tế thị trường ở Việt Nam51.2.2.Đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 7CHƯƠNG 2:VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC:82.1.Kinh tế nhà nước:82.2.Vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa:82.2.1. Vai trò của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường của các nước tư bản chủ nghĩa …………………………………………………………………………….8 2.2.2 Vai trò của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường của các nước xã hội chủ nghĩa …………………………………………………………………………...9 2.2.2.Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta10CHƯƠNG 3:THỰC TRẠNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA123.1.Thành tựu:123.1.1.Đất nước ra khỏi khủng hoảng, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng nhanh123.1.2.Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn sản xuất với thị trường133.1.3.Thực hiện có kết quả chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, phát huy ngày càng tốt hơn tiềm năng của các thành phần kinh tế133.1.4.Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dần dần được hình thành, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định133.2.Những tồn tại và bất cập13CHƯƠNG 4:CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC …………………………………………………………………………………...154.1.Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước:154.2.Cần có sự đột phá trong cải cách hành chính và tài chính công:154.3.Hoàn thiện cơ chế vận hành các loại thị trường:154.3.1.Thị trường tài chính:154.3.2.Thị trường bất động sản:164.3.3.Xây dựng thị trường hàng hóa tương lai và phát triển mạng lưới thương mại hiện đại:164.3.4.Thị trường lao động:174.3.5.Thị trường công nghệ:17LỜI MỞ ĐẦUTrong lịch sử kinh tế thế giới, sự hình thành và phát triển của kinh tế thị trường chính là một thành quả vượt trội của nhân loại. Đó là một quá trình lâu dài, trải qua nhiều thế kỷ, qua nhiều phương thức sản xuất khác nhau và đạt được sự hoàn thiện trong phượng thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, kinh tế thị trường không phải là thuộc tính riêng có của chủ nghĩa tư bản mà là kiểu tổ chức xã hội, là một thể chế kinh tế phổ biến đối với tất cả các chế độ chính trị xã hội nào mà ở đó sản xuất hàng hóa còn là tất yếu. Mặc dù phổ biến đối với tất cả các nền sản xuất hang hóa, nhưng dưới ảnh hưởng của điều kiện lịch sử văn hóa – xã hội chính trị của các dân tộc khác nhau, kinh tế thị trường được biểu hiện dưới các hình thức khác nhau.Xác định vấn đề cốt lõi ấy, Đảng và Nhà nước ta chủ động xây dựng nền kinh tế Việt Nam theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với vai trò chủ đạo do nền kinh tế nhà nước nắm giữ. Vậy kinh tế Nhà nước là gì? Thế nào là vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? Và làm thế nào để kinh tế Nhà nước giữ được vai trò chủ đạo ấy? Đó là những câu hỏi được đặt ra không chỉ cho các nhà lãnh đạo và quản lí kinh tế mà còn cho cả các nhà quản trị, kinh doanh và bất cứ ai quan tâm đến những vấn đề kinh tế của nước ta.Dưới sự hướng dẫn của giảng viên bộ môn cô cùng những tài liệu sưu tầm và kiến thức thu được trong quá trình học tập môn “Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam”, nhóm 5 sẽ tập trung trả lời các câu hỏi trên đồng thời đi sâu tìm hiểu, phân tích thực trạng quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta từ đó có những giải pháp thích hợp.Do hạn chế thời gian và vốn kiến thức có hạn, trong quá trình tìm hiểu không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy nhóm rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ thầy cô và bạn bè để bài thu hoạch được hoàn chỉnh hơn. Mọi đóng góp xin vui lòng gửi qua email: ltbsam1995gmail.com CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG1.1. Kinh tế thị trường1.1.1. Khái niệmKinh tế thị trường là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với nhau theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường.Kinh tế thị trường là kiểu tổ chức kinh tế xã hội mà trong đó các quan hệ kinh tế, phân phối sản phẩm , lợi ích đều do các quy luật của thị trường điều tiết, chi phối.1.1.2. Đặc điểm của nền kinh tế thị trườngKinh tế thị trường là nền kinh tế được vận hành theo cơ chế thị trường mà cơ chế thị trường là tổng thể các nhân tố quan hệ cơ bản, vận động dưới sự chi phối của quy luật thị trường trong môi trường cạnh tranh nhằm mục đích sinh lợi.Trong cơ chế thị trường, những vấn đề có liên quan đến việc phân bổ và sử dụng nguồn tài nguyên sản xuất khan hiếm như lao động, vốn,…về cơ bản được giải quyết khách quan thông qua sự hoạt động của các quy luật kinh tế đặc biệt là quy luật cung cầu.Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ kinh tế của các cá nhân, các doanh nghiệp biểu hiện qua việc mua bán hàng hoá, dịch vụ trên thị trường. Thái độ cư xử của từng thành viên tham gia thị trường là hướng tìm kiếm lợi ích của mình theo sự dẫn dắt của giá cả thị trường.Khách hàng giữ vị trí trung tâm trong nền kinh tế thị trường; quyết định sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải tìm mọi cách để thu hút thoả mãn nhu cầu của khách hàng.Tất cả các mối quan hệ giữa các chủ thể kinh tế được tiền tệ hoá. Tiền tệ trở thành thước đo hiệu quả kinh tế của các hoạt động sản xuất kinh doanh.Lợi nhuận là yếu tố trung tâm, là động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.Thông qua các quy luật kinh tế đặc biệt là sự linh hoạt trong giá cả nền kinh tế thị trường luôn duy trì sự cân bằng giữa cung cầu của các loại hàng hoá, dịch vụ, hạn chế xảy ra khan hiếm hàng hoá.1.1.3. Ưu điểm và nhược điểm của nền kinh tế thị trường•Ưu điểm:Thúc đẩy sản xuất và gắn sản xuất với tiêu thụ, thực hiện mục tiêu của sản xuất.Thúc đẩy và đòi hỏi các nhà sản suất năng động thích nghi với biến động của thị trường bằng các cách như thay đổi mẫu mã, tìm mặt hàng mới, phá thế độc quyền,…Thúc đẩy khoa học – công nghệ, kích thích tăng năng suất lao động, nâng cao trình độ xã hội hóa sản xuất và chất lượng sản phẩm, giá thành hạ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường.Tạo quá trình cạnh tranh kinh tế, thúc đẩy tích tụ và tập trung sản xuấtKích thích sản xuất, đề cao trách nhiệm của nhà kinh doanh đối với khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội•Nhược điểm:Mang tính tự phát, tìm kiếm lợi nhuận bằng bất cứ giá nào, không cần theo hướng của Nhà nước vì mục tiêu của nó là phát triển kinh tế vĩ mô. Điều đó gây ra độc quyền, thủ tiêu cạnh tranh làm giảm hiệu quả chung của nền kinh tếCác nhà kinh doanh luôn tìm mọi cách, thậm chí thủ đoạn để làm hàng giả, buôn lậu, trốn thuế,.. để có thể thi về lợi nhuận tối đa. Tàn phá tài nguyên, hủy hoại môi trường1.2. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam1.2.1. Sự tất yếu của việc hình thành nền kinh tế thị trường định hường xã hội chủ nghĩa ở Việt NamTrước đổi mới, cơ chế quản lý kinh tế nước ta là cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp với những đặc điểm chủ yếu sau: Nhà nước quản lí nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới. Các doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các chỉ tiêu pháp lệnh được giao.Các cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm gì về vật chất và pháp lý đối với các quyết định của mình. Những thiệt hại vật chất do các quyết định không đúng gây ra thì ngân sách nhà nước phải gắng chịu. Các doanh nghiệp không có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh, cũng không bị rang buộc trách nhiệm đối với kết quả sản xuất, kinh doanh.Quan hệ hang hóa tiền tệ bị coi nhẹ, chỉ là hình thức, quan hệ hiện vật là chủ yếu. Nhà nước quản lý kinh tế thong qua chế độ “cấp phátgiao nộp”.Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều cấp trung gian vừa kém năng động, vừa sinh ra đội ngũ quản lý kém năng lực, phong cách cửa quyền, quan liêu nhưng lại được hưởng quyền lợi cao hơn người lao động.Chế độ bao cấp được thực hiện dưới các hình thức chủ yếu sau: Bao cấp qua giá: Nhà nước quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hang hóa thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực của chúng trên thị trường.Bao cấp qua chế độ tem phiếu : Nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dung cho cán bộ, công nhân viên theo định mức qua hình thức tem phiếu với mức giá khác xa so với mức giá thị trường.Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn của ngân sách nhưng không có chế tài ràng buộc trách nhiệm vật chất đối với các đơn vị được cấp vốn. Cơ chế này có những tác dụng nhất định, nó cho phép tập trung tối đa các nguồn lực kinh tế vào các mục tiêu chủ yếu trong từng giai đoạn và điều kiện cụ thể. Tuy nhiên, xét đến tình hình phát triển của đất nước ta lúc bấy giờ cũng như xu hướng phát triển kinh tế trên thế giới, cơ chế quản lý này đã ngày càng bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Cơ chế này không tạo được động lực phát triển, làm suy yếu kinh tế xã hội chủ nghĩa, hạn chế việc sử dụng và cải tạo các thành phần kinh tế khác, kìm hãm sản xuất, làm giảm năng suất, chất lượng, hiệu quả, gây rối loạn trong phân phối lưu thông và sinh ra nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội.Trong khi đó, kinh tế thị trường là một thành quả chung của nhân loại với nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn. Mặc dù đạt trình độ cao nhất ở các nước chủ nghĩa tư bản nhưng việc phát triển và xây dựng kinh tế thị trường không phải là đi theo con đường chủ nghĩa tư bản. Nền kinh tế thị trường chỉ đối lập với kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc, chứ không đối lập với các chế độ xã hội. Kinh tế thị trường tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, rất cần thiết sử dụng nền kinh tế này làm cơ sở kinh tế của sựphát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, việc áp dụng nền kinh tế thị trường phải được nghiên cứu thật kĩ, nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn đọng trong bản chất nền kinh tế này, đồng thời phải phù hợp với điều kiện chính trị, xã hội của đất nước. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã xác định mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.1.2.2. Đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước taMục đích của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phát triển lực lượng sản xuất hiện đại gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp trên cả ba mặt: sở hữu, quản lý và phân phối nhằm thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.Về sở hữu sẽ phát triển theo hướng còn tồn tại các hình thức sở hữu khác nhau, nhiều thành phần kinh tế khác nhau trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Tiêu chuẩn căn bản để đánh giá hiệu quả xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa là thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân và thực hiện công bằng xã hội nên phải từng bước xác lập và phát triển chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất chủ yếu một cách vững chắc, tránh nóng vội xây dựng ồ ạt mà không tính đến hiệu quả như trước đây.Về quản lý, trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải có sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chính sách đồng thời sử dụng cơ chế thị trường, các hình thức kinh tế và phương pháp quản lý kinh tế thị trường để kích thích sản xuất, giải phóng sức sản xuất, phát huy tính tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực, khuyết tật của cơ chế thị trường, bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động của toàn thể nhân dân.Về phân phối, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực hiện đa dạng hoá các hình thức phân phối. Thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội (Trích Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 7778).Cơ chế phân phối này vừa tạo động lực kích thích các chủ thể kinh tế nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời hạn chế những bất công trong xã hội. Thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển.Tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường nước ta còn thể hiện ở chỗ tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, giáo dục, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm cho chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, giáo dục và đào tạo con người, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Chủ trương xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện trình độ tư duy, và vận dụng của Đảng ta về quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC:2.1. Kinh tế nhà nước:Kinh tế nhà nước (KTNN) là thành phần kinh tế giữ vai trò sở hữu công cộng (công hữu) về tư liệu sản xuất, gồm sở hữu toàn dân và sở hữu nhà nước. Nói một cách dễ hiểu, thành phần KTNN do nhà nước là người đại diện cho toàn dân để làm chủ sở hữu, tổ chức quản lý, và thông qua doanh nghiệp, tham gia vào các hoạt động kinh tế. Mô hình KTNN gồm 2 bộ phận cấu thành: doanh nghiệp nhà nước và thành phần KTNN phi doanh nghiệp (đất đai, hệ thống đường xá, ngân sách quốc gia,…)Doanh nghiệp nhà nước do nhà nước thành lập, đầu tư vốn sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý và hoạt động theo cơ chế thị trường như mọi thành phần kinh tế khác, được chia thành hai lĩnh vực: Doanh nghiệp hoạt động công ích không vì mục tiêu lợi nhuận: là những doanh nghiệp độc lập làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc sản xuất, cung ứng dịch vụ theo những quy định về khung giá và hình thức của nhà nước, không vì mục tiêu lợi nhuận.Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận Các doanh nghiệp nhà nước cần phải được hoàn thiện, phát triển, mở rộng, làm tốt nhiệm vụ then chốt của mình, giúp nhà nước định hướng, điều tiết vĩ mô và tạo cơ sở để KTNN hoàn thành tốt vai trò chủ đạo trong điều kiện nền kinh tế quốc gia và gia nhập kinh tế thế giới.2.2. Vai trò của kinh tế nhà nước2.2.1. Vai trò kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở các nước tư bản Vai trò kinh tế của nhà nước tư bản hiện đại là điều chỉnh sự vận động của quá trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa tức là thúc đẩy, điều tiết và quản lí nền kinh tế. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, ngoài việc sử dụng các nguồn lực và công cụ sẵn có, nhà nước còn phải sử dụng công cụ điều chỉnh kinh tế. Kết cấu của hệ thống điều chỉnh kinh tế của nhà nước tư bản độc quyền hiện đại là một hệ thống thiết chế tổ chức bộ máy nhà nước tư bản, cùng với nó là hệ thông các công cụ và các giải pháp kinh tế được thể chế hóa thành các chính sách kinh tế của nhà nước. Hệ thống điều chỉnh kinh tế của nhà nước tư bản gồm: Khu vực sản xuất thuộc sở hữu nhà nước: Với mục đích duy trì sự tồn tại của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa nhưng hướng hoạt động kinh tế vào việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và cải thiện điều kiện để thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội mà không cần lợi nhuận cao hoặc không mang lại lợi nhuận nhưxây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, khai thác các nguồn nguyên liệu mới, xây dựng các ngành kinh tế mũi nhọn gặp nhiều rủi ro, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất…Tài chính nhà nước: Nhà nước tư sản có tiềm lực kinh tế vô cùng to lớn và hiệu quả để có thể điều chỉnh kinh tế. Công cụ chủ yếu của tài chính là thuế và tài trợ Nhà nước, bằng các định ra mức thuế khác nhau và khoản tài trợ chủ yếu, Nhà nước có thể điều chỉnh được vận động của dòng đầu tư tư bản, khoa học – công nghệ, điều hòa thu nhập giữa các tầng lớp dân cư…. Thông qua chính sách thuế Nhà nước khuyến khích và nâng đỡ các ngành giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế.Tiền tệ và tín dụng: Nhà nước điều chỉnh khối lượng tiền tệ trong lưu thông qua ba công cụ hoạt động thị trưởng mở, thay đổi tỷ lệ chiết khấu và tỷ dự trữ pháp định.Giá cả: Nhà nước điều chỉnh giá cả sao cho phù hợp với từng thời kì kinh tế, từng sự biến đổi của cơ chế thị trường và điều chỉnh tiền lương sao cho tương xứng với giá cả.Kế hoạch hóa: Nhà nước dùng kế hoạch không chỉ để định hướng kinh doanh phát triển theo cơ cấu kinh tế phù hợp mà còn nâng đỡ và hỗ trợ Tư bản tư nhân phát triểnCác công cụ hành pháp: Các văn bản và sắc lệnh Nhà nước cùng với bộ máy thi hành thanh tra, giám sát, xử lí tạo thành một hệ thống công cụ hành pháp mạnh để Nhà nước điều chỉnh quá trình vận động của nền kinh tế theo mục tiêu định trước của mình.Các công cụ kĩ thuật2.2.2Vai trò kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở các nước xã hội chủ nghĩa Nhà nước đảm bảo sự ổn định chính trị, kinh tế, xã hội và thiết lập khuôn khổ pháp luật để tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động kinh tế vì ổn địn chính trị, xã hội là điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế. Nhà nước còn tạo ra hành lang pháp luật cho hoạt động kinh tế bằng cách đặt ra các điều luật cơ bản về quyền sở hữu tài sản và hoạt động thị trường, đặt ra các quy định chi tiết cho hoạt động của các doanh nghiệp. Nhà nước định hướng cho sự phát triển kinh tế và thực hiện điều tiết các hoạt động kinh tế để đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng ổn định. Nhà nước đảm bảo cho nền kinh tế hoạt động có hiệu quả. Các doanh nghiệp vì lợi ích có thể lạm dụng tài nguyên gây ô nhiễm môi trường sống. Vì vậy, Nhà nước phãi thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn những tác động này Đảm bảo cạnh tranh và chống độc quyền để nâng cao tính hiệu quả của thị trường. Khắc phục các mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, thực hiện công bằng xã hội. Tăng trưởng kinh tế gắn với cải thiện đời sống nhân dân, tiến bộ và công bằng xã hội.2.2.3 Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.Thành phần KTNN, với những lợi thế về bản chất, cơ cấu tổ chức, có đủ điều kiện cần thiết và cơ bản để dảm nhận vai trò chủ đạo trong việc đưa nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Thứ nhất: KTNN dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất do nhà nước đại diện cho toàn dân làm chủ sở hữu, phù hợp với xu hướng xã hội hóa của lực lượng sản xuất. Chế độ công hữu góp phần xóa bỏ sự độc chiếm, không còn sự bóc lột và kẻ bóc lột trong xã hội. Và trong thời đại xã hội chủ nghĩa, các đơn vị kinh tế công hữu theo đuổi lợi ích kinh tế độc lập hoặc tương đối độc lập nên tồn tại quan hệ cạnh tranh. Đồng thời, tư liệu sản xuất thuộc sở hữu chung của toàn thể người lao động, do đó tồn tại quan hệ hợp tác lẫn nhau. Chính vì vậy, cần một bộ phận đứng ra để điều phối chế độ công hữu này một cách phù hợp và công bằng, đó là kinh tế nhà nướcThứ hai: sở hữu vị trí then chốt, xương sống của nền kinh tế, KTNN có khả năng chi phối, điều tiết hoạt động các thành phần kinh tế khác. Đồng thời, KTNN còn định hướng và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khác cùng phát triển. Mỗi thành phần kinh tế không hề hoạt động đôc lập mà có sự tương quan, liên kết lẫn nhau, do đó, để đảm bảo cho quá trình vận động vừa cạnh tranh, vừa tác động với các thành phần kinh tế khác, KTNN cần tự mình vươn lên phát triển, khắc phục những khuyết điểm, hoàn thiện hơn để tạo nền tảng trong nền kinh tế quốc dân. Ngoài ra, KTNN còn đảm bảo cung ứng các dịch vụ về kinh tế và xã hội, tạo điều kiện và định hướng cho các thành phần kinh tế khác cùng phát triển và ổn địnhThứ 3: ngoài các công cụ, đòn bẩy kinh tế, KTNN còn tận dụng những thiết chế và hoạt động kiến trúc thượng tần gián tiếp tác động tới các thành phần kinh tế khác. Đó là nhà nước, đảng phái, giáo hội, đoàn thể xã hội hay những quan điểm chính trị, pháp quyền, tôn giáo, đạo đức, nghệ thuật,…Những yếu tố này đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ, giữ vững chế độ kinh tế dưới sự ổn định của tư tưởng chính trị Thứ tư: KTNN sớm tiếp thu và ứng dụng các thành tựu khoa họccông nghệ, có nhịp độ phát triển nhanh, góp phần quan trọng vào ngân sách nhà nước. Với vai trò chủ đạo của mình, KTNN luôn nhanh chóng lĩnh hội, nắm bắt và đưa những tiến bộ khoa hoccông nghệ vào nền kinh tế, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức sang tạo, nghiên cứu, đảm bảo quyền nghiên cứu và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Thứ năm: KTNN là lực lượng nòng cốt hình thành các trung tâm kinh tế, khu đô thị mới, nắm giữ và đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng, nhưng đòi hỏi vốn lớn mà thời gian thu hồi vốn chậm CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA3.1. Thành tựu:3.1.1. Đất nước ra khỏi khủng hoảng, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng nhanhTrong vòng 20 năm (19912011), tăng trưởng GDP của Việt Nam (VN) đạt 7,34%năm, thuộc loại cao của khu vực Đông Nam Á nói riêng, ở châu Á và trên thế giới nói chung; quy mô kinh tế năm 2011 gấp trên 4,4 lần năm 1990.Năm 2012, GDP tăng 5,03% so với năm 2011. Về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tính tăng 3,4% so với năm 2011; công nghiệp tăng 4,8% so với năm 2011. Xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 18,3%. Kim ngạch xuất khẩu có thể vượt qua mốc 100 tỷ USD, tỷ lệ kim ngạch xuất, nhập khẩu so với GDP năm 2011 đã đạt xấp xỉ 170%, đứng thứ 5 trên thế giới. Vốn FDI tính từ năm 1988 đến tháng 72012 đăng kí đạt trên 236 tỷ USD, thực hiện đạt trên 96,6 tỷ USD. Vốn ODA từ năm 1993 đến nay cam kết đạt gần 80 tỷ USD, giải ngân đạt trên 35 tỷ USD.Sự phục hồi và tăng trưởng khá này đã tạo cơ sở vững chắc để quá trình thực hiện kế hoặc 5 năm (20112015) trong những năm sau đạt kết quả vững vàng hơn.3.1.2. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn sản xuất với thị trườngCơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng nông nghiệp trong GDP giảm dần, năm 1986 là 46,3%, năm 2013 còn 18,4%; cơ cấu trồng trọt và chăn nuôi dịch chuyển theo hướng tiến bộ, tăng tỉ trọng các sản phẩm có năng suất và hiệu quả kinh tế cao, có giá trị xuất khẩu. Tỉ trọng công nghiệp và xây dựng tăng nhanh và liên tục gắn với đối mới thiết bị, công nghệ: năm 1988 là 21,6%, năm 2013 lên 38,3%. Tỷ trọng khu vực dịch vụ đã tăng từ 33,1% năm 1988 lên 43,3% năm 2013.3.1.3. Thực hiện có kết quả chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, phát huy ngày càng tốt hơn tiềm năng của các thành phần kinh tếKinh tế nhà nước được sắp xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tập trung hơn vào những ngành then. Cơ chế quản lí doanh nghiệp nhà nước được đổi mới theo hướng xóa bao cấp, thực hiện mô hình công ty, phát huy quyền tự chủ và trách nhiệm của doanh nghiệp trong kinh doanh. Kinh tế tư nhân phát triển ngành càng mạnh, huy động ngày một tốt hơn tiềm lực trong nhân dân. Ước tính năm 2013, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 76955 doanh nghiệp, tăng 10,1% so với năm 2012 với tổng vốn đăng ký là 398,7 nghìn tỷ đồng, giảm 14,7%. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân; là cầu nối quan trọng với thế giới về chuyển giao công nghệ, giao thông quốc tế, đóng góp vào ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho nhiều người dân.3.1.4. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dần dần được hình thành, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn địnhThể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện; chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng tiếp tục được thể chế hóa thành luật pháp, cơ chế, chính sách ngày càng đầy đủ, đồng bộ hơn; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; các yếu tố thị trường và các loại thị trường tiếp tục hình thành, phát triển; nền kinh tế nhiều thành phần có bước phát triển mạnh. Với chủ trương tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, VN đang là thành viên của 63 tổ chức quốc tế, trong đó có ASEAN, WTO, AFTA,… và có quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ trên thế giới.3.2. Những tồn tại và bất cậpTrong khi dựa vào “kinh tế nhà nước là chủ đạo”, xây dựng các tập đoàn kinh tế thành “quả đấm thép”, là “công cụ ổn định kinh tế vĩ mô” thì thực tế cho thấy tình trạng kém hiệu quả, lãng phí, thua lỗ, thất thoát của các tập đoàn kinh tế nhà nước là nguyên nhân dẫn đến đầu tư cao nhưng hiệu quả thấp, nợ công tăng lên, các tập đoàn độc quyền tăng giá không kiểm soát được (giá điện, giá xăng), chi phí xây cầu, đường cao tốc cao quá mức so với thế giới, chưa dùng đã hỏng, làm tăng chi phí, giảm năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.Việc dùng các tập đoàn kinh tế, công ty nhà nước để bù lỗ, ổn định giá đều quá tốn kém, không hiệu quả và bị chia chác trong “lợi ích nhóm”. Hoàn toàn có thể trả chi phí vận tải cho các công ty tư nhân tham gia vận chuyển lên miền núi, vùng sâu, vùng xa, chi trả chênh lệch tiền điện trực tiếp cho người dân thay vì bù lỗ và chỉ sử dụng các công ty nhà nước.Trên thực tế, còn nhiều chương trình, kế hoạch nhà nước hoạt động chưa thật sự hiệu quả, có sự chồng chéo giữa các chương trình hoạt động thường xuyên của Bộ, Ngành; sự quản lí của nhà nước còn sơ hở, công tác quy hoạch chất lượng thấp, chưa phù hợp với tình hình phát triển của xã hội dẫn đến nhiều tồn hại về tiền của vật chất mang tính liên hoàn,… điển hình là vụ PMU18, đã làm thất thoát nhiều tỉ đồng. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều bất cập: quá nhiều người trong một cơ quan, trình độ năng lực hạn chế, tình trạng quan liêu, tham nhũng còn tồn tại,… dẫn đến sự yếu kém trong quản lí. Điển hình là việc lạm phát tăng cao trong những năm vừa qua, đặc biệt là năm 2011, tỉ lệ lạm phát là 18,9%. Một mặt do tác động của tình hình kinh tế thế giới, mặc khác do việc nới lỏng trong chính sách tiền tệ, chi tiêu ngân sách lãng phí, đầu tư kém hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế yếu kém, buông lỏng quản lí thị trường, những hạn chế trong dự báo biến động kinh tế thị trường và thế giới.Bên cạnh đó, pháp luật tổ chức và quản lí kinh tế vẫn còn nhiều bất cập:Thiếu pháp luật trong các lĩnh vực như kế toán, bất động sản.Ý thức chấp hành pháp luật còn kém: kinh doanh trái phép, trốn thuế.,,,Pháp luật kinh tế thiếu nhiều cơ chế tự kiểm soát thông qua thị trường, ít mang tính chất của “luật tư”.Hệ thống pháp luật về kinh tế của VN còn nhiều khác biệt so với hệ thống pháp luật thế giới.CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC4.1. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước:Nhà nước cần ban hành, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp Nhà nước thực sự hoạt động trong môi trường cạnh tranh, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả, các doanh nghiệp Nhà nước cần gắn trách nhiệm quyền hạn và lợi ích của người quản lý doanh nghiệp với kết quả hoạt động của doanh nghiệp; chăm lo đào tạo đội ngũ quản trị giỏi….Đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước để vừa sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Nhà nước vừa huy động thêm vốn của xã hội vào phát triển sản xuất kinh doanh, tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động, có hiệu quả, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.Nâng cao vai trò của kinh tế nhà nước trong các lĩnh vực then chốt, thiết yếu, quan trọng.4.2. Cần có sự đột phá trong cải cách hành chính và tài chính công:Mở rộng phân cấp, phân quyền cho địa phương; nhưng đồng thời phải tạo cơ chế để tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát của chính quyền Trung ương đối với chính quyền địa phương. Cụ thể là Chính phủ cần tập trung vào 3 nhiệm vụ: (i) hoạch định chính sách; (ii) ban hành các quy định và (iii) kiểm tra giám sát chế tài vi phạm..Nhiệm vụ của cấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm toàn bộ, có thẩm quyền đầy đủ (tự quyết, tự quản đối với công việc được giao; không trùng lặp giữa việc do Trung ương làm với việc của địa phương làm).Chuyển nền hành chính đang mang nặng mục tiêu quản lý, bao cấp trách nhiệm dân sự của công dân sang nền hành chính mang tính chất phục vụ. Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước không quản lý xã hội theo phương thức bao cấp trách nhiệm dân sự của công dân mà Nhà nước cần nâng cao vai trò trách nhiệm của công dân trong các quan hệ dân sự4.3. Hoàn thiện cơ chế vận hành các loại thị trường:4.3.1. Thị trường tài chính:Trước hết cần chuyển từ sự can thiệp trực tiếp bằng các công cụ hành chính sang phương thức can thiệp gián tiếp thông qua các công cụ thị trường. Tăng cường tính chất độc lập tương đối của Ngân hàng Trung ương trong quản lý thị trường tiền tệ; xây dựng định chế giám sát độc lập của Nhà nước đối với toàn bộ thị trường tài chính4.3.2. Thị trường bất động sản:Để lành mạnh hóa và phát triển thị trường bất động sản, cần phải, tìm ra những nhân tố nào trực tiếp ảnh hưởng đến thị trường này để có chính sách tác động phù hợp. Rà soát lại toàn bộ hệ thống pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản để sửa đổi đồngbộ. Phải sử dụng công cụ tài chính và công cụ quy hoạch để định hướng thị trường và chống đầu cơ.4.3.3. Xây dựng thị trường hàng hóa tương lai và phát triển mạng lưới thương mại hiện đại:Thị trường hàng hóa nước ta có tốc độ phát triển tương đối khá cao trong những năm qua. Tuy nhiên, cần tập trung hoàn thiện và phát triển 2 loại thị trường sau đây: Xây dựng và phát triển thị trường hàng hóa tập trung, thực hiện theo hướng thị trường tương lai. Xây dựng định chế thị trường hàng hóa,tập trung mua bán các hợp đồng tương lai cần ưu tiên cho các loại nông sản và nguyên liệu cho sản xuất. Ngay cả những sản phẩm tiêu dùng nhập khẩu cũng có thể chuyển sang hình thức mua bán thị trường tương lai để tránh những biến động giá cả ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Ví dụ, các công ty kinh doanh xăng dầu, sắt thép, phân bón phải tham gia vào thị trường hàng hóa tập trung mua bán các hợp đồng tương lai trên thế giới và chịu trách nhiệm về rủi ro giá cả của thị trường, chứ không phải tất cả biến động tiêu cực đều dồn cho người tiêu dùng.Phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa nội địa. Xu hướng chung của thị trường hàng hóa, thì phương thức mua bán truyền thống của nước ta sẽ được thay thế dần bằng các hình thức mua bán hiện đại như hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tập trung tổng hợp, trung tâm thương mại chuyên ngành. Hiện nay các phương thức kinh doanh hiện đại mới chiếm khoảng 20% tổng giao dịch hàng hóa bán lẻ của nước ta. Trong những năm gần đây, ở các đô thị lớn đang phát triển khá nhanh các hình thức kinh doanh bán lẻ hiện đại; trong đó có vai trò của các tập đoàn kinh doanh bán lẻ quốc tế. Trong cam kết gia nhập WTO của nước ta, tuy mở cửa có hạn chế cho các tập đoàn bán lẻ nước ngoài kinh doanh tại thị trường nước ta (điều kiện hạn chế là Chính phủ giữ quyền cấp phép kinh doanh từ điểm bán lẻ thứ hai của các tập đoàn này trên thị trường Việt Nam), nhưng đối với các tập đoàn bán lẻ nước ngoài thì họ luôn luôn hướng tới mục tiêu xây dựng cả hệ thống phân phối, chứ không thể chỉ kinh doanh với một điểm bán lẻ. Do đó, nguy cơ các tập đoàn bán lẻ nước ngoài từng bước nắm giữ thị trường bán lẻ trong nước đang là thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy cần có chính sách ưu tiên cho các tổchức bán lẻ trong nước phát triển; đồng thời khuyến khích hình thành các tập đoàn bán lẻ Việt Nam, xây dựng hệ thống bán lẻ hiện đại4.3.4. Thị trường lao động:Một trong các thế mạnh của nước ta là yếu tố nguồn nhân lực. Do đó cân phải hoàn thiện và phát triển thị trường lao động đồng bộ với các loại thị trường khác, thông qua việc hoàn thiện pháp luật về lao động, đổi mới chính sách đào tạo gắn với thị trường; tiến hành cải cách cơ bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Đặc biệt cần quan tâm đặc biệt đến 2 vấn đề:Chất lượng lao động được đào tạo phải phù hợp với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.Phục vụ cho lộ trình chuyển đổi mô hình kinh tế sử dụng lao động rẻ sang lao động có chất lượng cao.4.3.5. Thị trường công nghệ:Để hoàn thiện và phát triển thị trường công nghệ cần tập trung vào 4 nhóm chính sách và biện pháp sau đây: Các chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần đồng bộ với chính sách phát triển khoa học và công nghệ theo từng lĩnh vực và địa bàn cụ thể. Đặc biệt là cần có cách chính sách, chủ trương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới vào lĩnh vực sản xuất. Ví dụ, trong quá trình thực hiện những cam kết gia nhập WTO, với lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu, vấn đề đầu tư nhằm tăng hàm lượng khoa học và công nghệ trong giá trị sản phẩm hàng hóa dịch vụ, cần thực hiện chính sách thuế ưu đãi đối với doanh nghiệp chấp nhận rủi ro ứng dụng công nghệ trong nước để phát triển các sản phẩm mới hoặc chuyển từ giai đoạn gia công sang giai đoạn sản xuất linh kiện, phụ kiện. Nghiên cứu đổi mới cách sử dụng ngân sách Nhà nước đầu tư cho khoa học và công nghệ theo hướng: nghiên cứu phải theo đơn đặt hàng cụ thể và có nghiệm thu sản phẩm cuối cùng; kết quả nghiên cứu được thanh toán theo thực chi, chứ không theo khung hành chính như hiện nay; nguồn kinh phí từ ngân sách nên được tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm, tránh dàn trải làm giảm hiệu quả đầu tư. Nhà nước cần khuyến khích và hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo công nghệ đối với cá nhân các nhà khoa học, đồng thời khuyến khích hình thành các vườn ươm doanh nghiệp công nghệ, vườn ươm công nghệ cao thương mại điện tử, v.v… và khuyến khích hình thành nhiều doanh nghiệp khoa học và công nghệ. LỜI KẾTViệc xác định vai trò chủ đạo của nền kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ớ nước ta là một chiến lược đúng đắn và quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nước ta hiện nay. Trong những năm qua, chúng ta đã từng bước xây dựng và đưa vào hoạt động cũng như hoàn thiện mô hình kinh tế trên. Những thành tựu mới trong kinh tế, chính trị, xã hội đã ngày càng góp phần thay đổi diện mạo của đất nước.Điều này càng làm tăng thêm uy tín cho vai trò chủ đạo của nền kinh tế Nhà nước. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn còn nhiều mục tiêu chưa hoàn thành, cũng như gặp không ít khó khăn, trở ngại và thách thức đòi hỏi chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn trong việc trau dồi tư duy kinh tế, tư duy phát triển, không ngừng phân tích, đánh giá, rút ra bài học thành công, thất bại trong suốt quá trình. Đó không chỉ là vai trò, trách nhiệm riêng của Nhà nước mà còn là nhiệm vụ của mỗi công dân Việt Nam trước yêu cầu bức thiết của thời đại. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II TẠI TP. HỒ CHÍ MINH *** TIU LUN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế & Tài chính quốc tế VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY Nhm: Kha: Người hướng dẫn khoa học: Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2014 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Trong lịch sử kinh tế thế giới, sự hình thành và phát triển của kinh tế thị trường chính là một thành quả vượt trội của nhân loại. Đó là một quá trình lâu dài, trải qua nhiều thế kỷ, qua nhiều phương thức sản xuất khác nhau và đạt được sự hoàn thiện trong phượng thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, kinh tế thị trường không phải là thuộc tính riêng có của chủ nghĩa tư bản mà là kiểu tổ chức xã hội, là một thể chế kinh tế phổ biến đối với tất cả các chế độ chính trị xã hội nào mà ở đó sản xuất hàng hóa còn là tất yếu. Mặc dù phổ biến đối với tất cả các nền sản xuất hang hóa, nhưng dưới ảnh hưởng của điều kiện lịch sử - văn hóa – xã hội- chính trị của các dân tộc khác nhau, kinh tế thị trường được biểu hiện dưới các hình thức khác nhau. Xác định vấn đề cốt lõi ấy, Đảng và Nhà nước ta chủ động xây dựng nền kinh tế Việt Nam theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với vai trò chủ đạo do nền kinh tế nhà nước nắm giữ. Vậy kinh tế Nhà nước là gì? Thế nào là vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? Và làm thế nào để kinh tế Nhà nước giữ được vai trò chủ đạo ấy? Đó là những câu hỏi được đặt ra không chỉ cho các nhà lãnh đạo và quản lí kinh tế mà còn cho cả các nhà quản trị, kinh doanh và bất cứ ai quan tâm đến những vấn đề kinh tế của nước ta. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên bộ môn cô cùng những tài liệu sưu tầm và kiến thức thu được trong quá trình học tập môn “Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam”, nhóm 5 sẽ tập trung trả lời các câu hỏi trên đồng thời đi sâu tìm hiểu, phân tích thực trạng quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta từ đó có những giải pháp thích hợp. Do hạn chế thời gian và vốn kiến thức có hạn, trong quá trình tìm hiểu không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy nhóm rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ thầy cô và bạn bè để bài thu hoạch được hoàn chỉnh hơn. Mọi đóng góp xin vui lòng gửi qua email: ltbsam1995@gmail.com CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUN VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1. Kinh tế thị trường 1.1.1. Khái niệm Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với nhau theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường. Kinh tế thị trường là kiểu tổ chức kinh tế xã hội mà trong đó các quan hệ kinh tế, phân phối sản phẩm , lợi ích đều do các quy luật của thị trường điều tiết, chi phối. 1.1.2. Đặc điểm của nền kinh tế thị trường Kinh tế thị trường là nền kinh tế được vận hành theo cơ chế thị trường mà cơ chế thị trường là tổng thể các nhân tố quan hệ cơ bản, vận động dưới sự chi phối của quy luật thị trường trong môi trường cạnh tranh nhằm mục đích sinh lợi. Trong cơ chế thị trường, những vấn đề có liên quan đến việc phân bổ và sử dụng nguồn tài nguyên sản xuất khan hiếm như lao động, vốn,…về cơ bản được giải quyết khách quan thông qua sự hoạt động của các quy luật kinh tế đặc biệt là quy luật cung cầu. Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ kinh tế của các cá nhân, các doanh nghiệp biểu hiện qua việc mua bán hàng hoá, dịch vụ trên thị trường. Thái độ cư xử của từng thành viên tham gia thị trường là hướng tìm kiếm lợi ích của mình theo sự dẫn dắt của giá cả thị trường. Khách hàng giữ vị trí trung tâm trong nền kinh tế thị trường; quyết định sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải tìm mọi cách để thu hút thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Tất cả các mối quan hệ giữa các chủ thể kinh tế được tiền tệ hoá. Tiền tệ trở thành thước đo hiệu quả kinh tế của các hoạt động sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận là yếu tố trung tâm, là động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua các quy luật kinh tế đặc biệt là sự linh hoạt trong giá cả nền kinh tế thị trường luôn duy trì sự cân bằng giữa cung- cầu của các loại hàng hoá, dịch vụ, hạn chế xảy ra khan hiếm hàng hoá. 1.1.3. Ưu điểm và nhược điểm của nền kinh tế thị trường • Ưu điểm: Thúc đẩy sản xuất và gắn sản xuất với tiêu thụ, thực hiện mục tiêu của sản xuất. Thúc đẩy và đòi hỏi các nhà sản suất năng động thích nghi với biến động của thị trường bằng các cách như thay đổi mẫu mã, tìm mặt hàng mới, phá thế độc quyền, … Thúc đẩy khoa học – công nghệ, kích thích tăng năng suất lao động, nâng cao trình độ xã hội hóa sản xuất và chất lượng sản phẩm, giá thành hạ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường. Tạo quá trình cạnh tranh kinh tế, thúc đẩy tích tụ và tập trung sản xuất Kích thích sản xuất, đề cao trách nhiệm của nhà kinh doanh đối với khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội • Nhược điểm: Mang tính tự phát, tìm kiếm lợi nhuận bằng bất cứ giá nào, không cần theo hướng của Nhà nước vì mục tiêu của nó là phát triển kinh tế vĩ mô. Điều đó gây ra độc quyền, thủ tiêu cạnh tranh làm giảm hiệu quả chung của nền kinh tế Các nhà kinh doanh luôn tìm mọi cách, thậm chí thủ đoạn để làm hàng giả, buôn lậu, trốn thuế, để có thể thi về lợi nhuận tối đa. - Tàn phá tài nguyên, hủy hoại môi trường 1.2. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 1.2.1. Sự tất yếu của việc hình thành nền kinh tế thị trường định hường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Trước đổi mới, cơ chế quản lý kinh tế nước ta là cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp với những đặc điểm chủ yếu sau: Nhà nước quản lí nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới. Các doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các chỉ tiêu pháp lệnh được giao. Các cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm gì về vật chất và pháp lý đối với các quyết định của mình. Những thiệt hại vật chất do các quyết định không đúng gây ra thì ngân sách nhà nước phải gắng chịu. Các doanh nghiệp không có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh, cũng không bị rang buộc trách nhiệm đối với kết quả sản xuất, kinh doanh. Quan hệ hang hóa- tiền tệ bị coi nhẹ, chỉ là hình thức, quan hệ hiện vật là chủ yếu. Nhà nước quản lý kinh tế thong qua chế độ “cấp phát-giao nộp”. Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều cấp trung gian vừa kém năng động, vừa sinh ra đội ngũ quản lý kém năng lực, phong cách cửa quyền, quan liêu nhưng lại được hưởng quyền lợi cao hơn người lao động. Chế độ bao cấp được thực hiện dưới các hình thức chủ yếu sau: Bao cấp qua giá: Nhà nước quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hang hóa thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực của chúng trên thị trường. Bao cấp qua chế độ tem phiếu : Nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dung cho cán bộ, công nhân viên theo định mức qua hình thức tem phiếu với mức giá khác xa so với mức giá thị trường. Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn của ngân sách nhưng không có chế tài ràng buộc trách nhiệm vật chất đối với các đơn vị được cấp vốn. Cơ chế này có những tác dụng nhất định, nó cho phép tập trung tối đa các nguồn lực kinh tế vào các mục tiêu chủ yếu trong từng giai đoạn và điều kiện cụ thể. Tuy nhiên, xét đến tình hình phát triển của đất nước ta lúc bấy giờ cũng như xu hướng phát triển kinh tế trên thế giới, cơ chế quản lý này đã ngày càng bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Cơ chế này không tạo được động lực phát triển, làm suy yếu kinh tế xã hội chủ nghĩa, hạn chế việc sử dụng và cải tạo các thành phần kinh tế khác, kìm hãm sản xuất, làm giảm năng suất, chất lượng, hiệu quả, gây rối loạn trong phân phối lưu thông và sinh ra nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Trong khi đó, kinh tế thị trường là một thành quả chung của nhân loại với nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn. Mặc dù đạt trình độ cao nhất ở các nước chủ nghĩa tư bản nhưng việc phát triển và xây dựng kinh tế thị trường không phải là đi theo con đường chủ nghĩa tư bản. Nền kinh tế thị trường chỉ đối lập với kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc, chứ không đối lập với các chế độ xã hội. Kinh tế thị trường tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, rất cần thiết sử dụng nền kinh tế này làm cơ sở kinh tế của sự phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, việc áp dụng nền kinh tế thị trường phải được nghiên cứu thật kĩ, nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn đọng trong bản chất nền kinh tế này, đồng thời phải phù hợp với điều kiện chính trị, xã hội của đất nước. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã xác định mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. 1.2.2. Đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta Mục đích của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phát triển lực lượng sản xuất hiện đại gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp trên cả ba mặt: sở hữu, quản lý và phân phối nhằm thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Về sở hữu sẽ phát triển theo hướng còn tồn tại các hình thức sở hữu khác nhau, nhiều thành phần kinh tế khác nhau trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Tiêu chuẩn căn bản để đánh giá hiệu quả xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa là thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân và thực hiện công bằng xã hội nên phải từng bước xác lập và phát triển chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất chủ yếu một cách vững chắc, tránh nóng vội xây dựng ồ ạt mà không tính đến hiệu quả như trước đây. Về quản lý, trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải có sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chính sách đồng thời sử dụng cơ chế thị trường, các hình thức kinh tế và phương pháp quản lý kinh tế thị trường để kích thích sản xuất, giải phóng sức sản xuất, phát huy tính tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực, khuyết tật của cơ chế thị trường, bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động của toàn thể nhân dân. Về phân phối, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực hiện đa dạng hoá các hình thức phân phối. "Thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội" (Trích Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 77- 78). Cơ chế phân phối này vừa tạo động lực kích thích các chủ thể kinh tế nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời hạn chế những bất công trong xã hội. Thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển. Tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường nước ta còn thể hiện ở chỗ tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, giáo dục, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, giáo dục và đào tạo con người, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Chủ trương xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện trình độ tư duy, và vận dụng của Đảng ta về quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC: 2.1. Kinh tế nhà nước: Kinh tế nhà nước (KTNN) là thành phần kinh tế giữ vai trò sở hữu công cộng (công hữu) về tư liệu sản xuất, gồm sở hữu toàn dân và sở hữu nhà nước. Nói một cách dễ hiểu, thành phần KTNN do nhà nước là người đại diện cho toàn dân để làm chủ sở hữu, tổ chức quản lý, và thông qua doanh nghiệp, tham gia vào các hoạt động kinh tế. Mô hình KTNN gồm 2 bộ phận cấu thành: doanh nghiệp nhà nước và thành phần KTNN phi doanh nghiệp (đất đai, hệ thống đường xá, ngân sách quốc gia,…) Doanh nghiệp nhà nước do nhà nước thành lập, đầu tư vốn sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý và hoạt động theo cơ chế thị trường như mọi thành phần kinh tế khác, được chia thành hai lĩnh vực: Doanh nghiệp hoạt động công ích không vì mục tiêu lợi nhuận: là những doanh nghiệp độc lập làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc sản xuất, cung ứng dịch vụ theo những quy định về khung giá và hình thức của nhà nước, không vì mục tiêu lợi nhuận. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận Các doanh nghiệp nhà nước cần phải được hoàn thiện, phát triển, mở rộng, làm tốt nhiệm vụ then chốt của mình, giúp nhà nước định hướng, điều tiết vĩ mô và tạo cơ sở để KTNN hoàn thành tốt vai trò chủ đạo trong điều kiện nền kinh tế quốc gia và gia nhập kinh tế thế giới. 2.2. Vai trò của kinh tế nhà nước 2.2.1. Vai trò kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở các nước tư bản Vai trò kinh tế của nhà nước tư bản hiện đại là điều chỉnh sự vận động của quá trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa tức là thúc đẩy, điều tiết và quản lí nền kinh tế. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, ngoài việc sử dụng các nguồn lực và công cụ sẵn có, nhà nước còn phải sử dụng công cụ điều chỉnh kinh tế. Kết cấu của hệ thống điều chỉnh kinh tế của nhà nước tư bản độc quyền hiện đại là một hệ thống thiết chế tổ chức bộ máy nhà nước tư bản, cùng với nó là hệ thông các công cụ và các giải pháp kinh tế được thể chế hóa thành các chính sách kinh tế của nhà nước. Hệ thống điều chỉnh kinh tế của nhà nước tư bản gồm: Khu vực sản xuất thuộc sở hữu nhà nước: Với mục đích duy trì sự tồn tại của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa nhưng hướng hoạt động kinh tế vào việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và cải thiện điều kiện để thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội mà không cần lợi nhuận cao hoặc không mang lại lợi nhuận như xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, khai thác các nguồn nguyên liệu mới, xây dựng các ngành kinh tế mũi nhọn gặp nhiều rủi ro, phát triển và ứng dụng khoa học- công nghệ vào sản xuất… Tài chính nhà nước: Nhà nước tư sản có tiềm lực kinh tế vô cùng to lớn và hiệu quả để có thể điều chỉnh kinh tế. Công cụ chủ yếu của tài chính là thuế và tài trợ Nhà nước, bằng các định ra mức thuế khác nhau và khoản tài trợ chủ yếu, Nhà nước có thể điều chỉnh được vận động của dòng đầu tư tư bản, khoa học – công nghệ, điều hòa thu nhập giữa các tầng lớp dân cư…. Thông qua chính sách thuế Nhà nước khuyến khích và nâng đỡ các ngành giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tiền tệ và tín dụng: Nhà nước điều chỉnh khối lượng tiền tệ trong lưu thông qua ba công cụ hoạt động thị trưởng mở, thay đổi tỷ lệ chiết khấu và tỷ dự trữ pháp định. Giá cả: Nhà nước điều chỉnh giá cả sao cho phù hợp với từng thời kì kinh tế, từng sự biến đổi của cơ chế thị trường và điều chỉnh tiền lương sao cho tương xứng với giá cả. Kế hoạch hóa: Nhà nước dùng kế hoạch không chỉ để định hướng kinh doanh phát triển theo cơ cấu kinh tế phù hợp mà còn nâng đỡ và hỗ trợ Tư bản tư nhân phát triển Các công cụ hành pháp: Các văn bản và sắc lệnh Nhà nước cùng với bộ máy thi hành thanh tra, giám sát, xử lí tạo thành một hệ thống công cụ hành pháp mạnh để Nhà nước điều chỉnh quá trình vận động của nền kinh tế theo mục tiêu định trước của mình. Các công cụ kĩ thuật 2.2.2Vai trò kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở các nước xã hội chủ nghĩa - Nhà nước đảm bảo sự ổn định chính trị, kinh tế, xã hội và thiết lập khuôn khổ pháp luật để tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động kinh tế vì ổn địn chính trị, xã hội là điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế. Nhà nước còn tạo ra hành lang pháp luật cho hoạt động kinh tế bằng cách đặt ra các điều luật cơ bản về quyền sở hữu tài sản và hoạt động thị trường, đặt ra các quy định chi tiết cho hoạt động của các doanh nghiệp. - Nhà nước định hướng cho sự phát triển kinh tế và thực hiện điều tiết các hoạt động kinh tế để đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng ổn định. - Nhà nước đảm bảo cho nền kinh tế hoạt động có hiệu quả. Các doanh nghiệp vì lợi ích có thể lạm dụng tài nguyên gây ô nhiễm môi trường sống. Vì vậy, Nhà nước phãi thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn những tác động này - Đảm bảo cạnh tranh và chống độc quyền để nâng cao tính hiệu quả của thị trường. - Khắc phục các mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, thực hiện công bằng xã hội. Tăng trưởng kinh tế gắn với cải thiện đời sống nhân dân, tiến bộ và công bằng xã hội. 2.2.3 Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thành phần KTNN, với những lợi thế về bản chất, cơ cấu tổ chức, có đủ điều kiện cần thiết và cơ bản để dảm nhận vai trò chủ đạo trong việc đưa nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ nhất: KTNN dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất do nhà nước đại diện cho toàn dân làm chủ sở hữu, phù hợp với xu hướng xã hội hóa của lực lượng sản xuất. Chế độ công hữu góp phần xóa bỏ sự độc chiếm, không còn sự bóc lột và kẻ bóc lột trong xã hội. Và trong thời đại xã hội chủ nghĩa, các đơn vị kinh tế công hữu theo đuổi lợi ích kinh tế độc lập hoặc tương đối độc lập nên tồn tại quan hệ cạnh tranh. Đồng thời, tư liệu sản xuất thuộc sở hữu chung của toàn thể người lao động, do đó tồn tại quan hệ hợp tác lẫn nhau. Chính vì vậy, cần một bộ phận đứng ra để điều phối chế độ công hữu này một cách phù hợp và công bằng, đó là kinh tế nhà nước Thứ hai: sở hữu vị trí then chốt, xương sống của nền kinh tế, KTNN có khả năng chi phối, điều tiết hoạt động các thành phần kinh tế khác. Đồng thời, KTNN còn định hướng và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khác cùng phát triển. Mỗi thành phần kinh tế không hề hoạt động đôc lập mà có sự tương quan, liên kết lẫn nhau, do đó, để đảm bảo cho quá trình vận động vừa cạnh tranh, vừa tác động với các thành phần kinh tế khác, KTNN cần tự mình vươn lên phát triển, khắc phục những khuyết điểm, hoàn thiện hơn để tạo nền tảng trong nền kinh tế quốc dân. Ngoài ra, KTNN còn đảm bảo cung ứng các dịch vụ về kinh tế và xã hội, tạo điều kiện và định hướng cho các thành phần kinh tế khác cùng phát triển và ổn định Thứ 3: ngoài các công cụ, đòn bẩy kinh tế, KTNN còn tận dụng những thiết chế và hoạt động kiến trúc thượng tần gián tiếp tác động tới các thành phần kinh tế khác. Đó là nhà nước, đảng phái, giáo hội, đoàn thể xã hội hay những quan điểm chính [...]... chủ nghĩa xã hội của nước ta hiện nay Trong những năm qua, chúng ta đã từng bước xây dựng và đưa vào hoạt động cũng như hoàn thiện mô hình kinh tế trên Những thành tựu mới trong kinh tế, chính trị, xã hội đã ngày càng góp phần thay đổi diện mạo của đất nước. Điều này càng làm tăng thêm uy tín cho vai trò chủ đạo của nền kinh tế Nhà nước Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng. .. giới về chuyển giao công nghệ, giao thông quốc tế, đóng góp vào ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho nhiều người dân 3.1.4 Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dần dần được hình thành, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện; chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng tiếp tục được thể chế hóa thành luật... các nhà khoa học, đồng thời khuyến khích hình thành các vườn ươm doanh nghiệp công nghệ, vườn ươm công nghệ cao thương mại điện tử, v.v… và khuyến khích hình thành nhiều doanh nghiệp khoa học và công nghệ LỜI KẾT Việc xác định vai trò chủ đạo của nền kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ớ nước ta là một chiến lược đúng đắn và quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ. .. nhiệm dân sự của công dân sang nền hành chính mang tính chất phục vụ Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước không quản lý xã hội theo phương thức bao cấp trách nhiệm dân sự của công dân mà Nhà nước cần nâng cao vai trò trách nhiệm của công dân trong các quan hệ dân sự 4.3 Hoàn thiện cơ chế vận hành các loại thị trường: 4.3.1 Thị trường tài chính: Trước hết cần chuyển từ sự can thiệp trực tiếp bằng... trường, ít mang tính chất của “luật tư” Hệ thống pháp luật về kinh tế của VN còn nhiều khác biệt so với hệ thống pháp luật thế giới CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC 4.1 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước: Nhà nước cần ban hành, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp Nhà nước thực sự hoạt động trong môi trường cạnh tranh, công... hơn; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; các yếu tố thị trường và các loại thị trường tiếp tục hình thành, phát triển; nền kinh tế nhiều thành phần có bước phát triển mạnh Với chủ trương tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, VN đang là thành viên của 63 tổ chức quốc tế, trong đó có ASEAN, WTO, AFTA,… và có quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ trên thế giới 3.2 Những tồn tại và bất cập Trong. .. mua bán hiện đại như hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tập trung tổng hợp, trung tâm thương mại chuyên ngành Hiện nay các phương thức kinh doanh hiện đại mới chiếm khoảng 20% tổng giao dịch hàng hóa bán lẻ của nước ta Trong những năm gần đây, ở các đô thị lớn đang phát triển khá nhanh các hình thức kinh doanh bán lẻ hiện đại; trong đó có vai trò của các tập đoàn kinh doanh bán lẻ quốc tế Trong. .. tranh của nền kinh tế yếu kém, buông lỏng quản lí thị trường, những hạn chế trong dự báo biến động kinh tế thị trường và thế giới Bên cạnh đó, pháp luật tổ chức và quản lí kinh tế vẫn còn nhiều bất cập: Thiếu pháp luật trong các lĩnh vực như kế toán, bất động sản Ý thức chấp hành pháp luật còn kém: kinh doanh trái phép, trốn thuế.,,, Pháp luật kinh tế thiếu nhiều cơ chế tự kiểm soát thông qua thị trường, ... Thực hiện có kết quả chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, phát huy ngày càng tốt hơn tiềm năng của các thành phần kinh tế Kinh tế nhà nước được sắp xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tập trung hơn vào những ngành then Cơ chế quản lí doanh nghiệp nhà nước được đổi mới theo hướng xóa bao cấp, thực hiện mô hình công ty, phát huy quyền tự chủ và trách nhiệm của doanh nghiệp trong. .. bán lẻ nước ngoài từng bước nắm giữ thị trường bán lẻ trong nước đang là thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam Vì vậy cần có chính sách ưu tiên cho các tổ chức bán lẻ trong nước phát triển; đồng thời khuyến khích hình thành các tập đoàn bán lẻ Việt Nam, xây dựng hệ thống bán lẻ hiện đại 4.3.4 Thị trường lao động: Một trong các thế mạnh của nước ta là yếu tố nguồn nhân lực Do đó cân phải hoàn thiện . TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II TẠI TP. HỒ CHÍ MINH *** TIU LUN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế & Tài. viên bộ môn cô cùng những tài liệu sưu tầm và kiến thức thu được trong quá trình học tập môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam”, nhóm 5 sẽ tập trung trả lời các câu hỏi trên đồng. tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện; chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng tiếp tục được thể chế hóa thành luật pháp, cơ chế, chính sách ngày càng
- Xem thêm -

Xem thêm: VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY, VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY, VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY, Về quản lý, trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải có sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chính sách đồng thời sử dụng cơ chế thị trường, các hình, Thứ tư: KTNN sớm tiếp thu và ứng dụng các thành tựu khoa học-công nghệ, có nhịp độ phát triển nhanh, góp phần quan trọng vào ngân sách nhà nước. Với vai trò chủ đạo của mình, KTNN luôn nhanh chóng lĩnh hội, nắm bắt và đưa những tiến bộ khoa hoc-công nghệ , Nghiên cứu đổi mới cách sử dụng ngân sách Nhà nước đầu tư cho khoa học và công nghệ theo hướng: nghiên cứu phải theo đơn đặt hàng cụ thể và có nghiệm thu sản phẩm cuối cùng; kết quả nghiên cứu được thanh toán theo thực chi, chứ không theo khung hành chính, Nhà nước cần khuyến khích và hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo công nghệ đối với cá nhân các nhà khoa học, đồng thời khuyến khích hình thành các vườn ươm doanh nghiệp công nghệ, vườn ươm công nghệ cao thương mại điện tử, v.v… và khuyến khích hình thành nh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm