Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần– chi nhánh goại Thương Việt Nam –Chi nhánh Thăng Long

57 287 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 08:03

Hiện nay trong nền kinh tế thị trường, môi trường cạnh tranh đã tạo ra những triển vọng, điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và các ngân hàng nói riêng. Nhất là khi hệ thống ngân hàng được tổ chức lại, trở thành hệ thống ngân hàng hai cấp theo nghị định 53 HĐBT về tổ chức bộ máy ngân hàng, các NHTM đã được tách rời với tư cách là đơn vị kinh doanh tiền tệ mà mục tiêu chủ yếu là tối đa hóa lợi nhuận. Nhưng đồng thời bên cạnh những cơ hội thì cơ chế thị trường cũng đầy rẫy những rủi ro bất trắc lại đặt các doanh nghiệp (trong đó có doanh nghiệp ngân hàng) trước những thử thách khốc liệt hơn bởi sự cạnh tranh để sinh tồn và phát triển. Trong đó,rủi ro luôn là căn bệnh bẩm sinh vốn có của nền kinh tế thị trường, khả năng thu hồi lợi nhuận càng cao thì rủi ro gặp phả càng lớn.Đó là quy luật xảy ra. Đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ một loại hàng hóa đặc biệt thì rủi ro đối với các doanh nghiệp ngân hàng ở đây là con số cộng khả năng rủi ro đối với các doanh nghiệp trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Nguyên nhân là do trong số tổng nguồn vốn để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp thì nguồn vốn vay từ ngân hàng chiếm tỷ trọng khá lớn. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Bưu MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU SV: Nguyễn Thị Châm Lớp: Quản lý kinh tế 49A Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Bưu DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Từ viết cụ thể 1 NHTM Ngân hàng thương mại 2 TMCP Thương mại cổ phần 3 NHNN Ngân hàng nhà nước 4 DN Doanh nghiệp 5 CIC Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng SV: Nguyễn Thị Châm Lớp: Quản lý kinh tế 49A Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Bưu 6 CBCNV Cán bộ công nhân viên 7 CN Chi nhánh 8 TCTD Tổ chức tín dụng 9 QĐ Quyết định 10 TT Thủ tướng 11 USD United states dollar 12 VNĐ Việt Nam đồng SV: Nguyễn Thị Châm Lớp: Quản lý kinh tế 49A Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Bưu LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay trong nền kinh tế thị trường, môi trường cạnh tranh đã tạo ra những triển vọng, điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và các ngân hàng nói riêng. Nhất là khi hệ thống ngân hàng được tổ chức lại, trở thành hệ thống ngân hàng hai cấp theo nghị định 53/ HĐBT về tổ chức bộ máy ngân hàng, các NHTM đã được tách rời với tư cách là đơn vị kinh doanh tiền tệ mà mục tiêu chủ yếu là tối đa hóa lợi nhuận. Nhưng đồng thời bên cạnh những cơ hội thì cơ chế thị trường cũng đầy rẫy những rủi ro bất trắc lại đặt các doanh nghiệp (trong đó có doanh nghiệp ngân hàng) trước những thử thách khốc liệt hơn bởi sự cạnh tranh để sinh tồn và phát triển. Trong đó,rủi ro luôn là căn bệnh bẩm sinh vốn có của nền kinh tế thị trường, khả năng thu hồi lợi nhuận càng cao thì rủi ro gặp phả càng lớn.Đó là quy luật xảy ra. Đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ - một loại hàng hóa đặc biệt thì rủi ro đối với các doanh nghiệp ngân hàng ở đây là con số cộng khả năng rủi ro đối với các doanh nghiệp trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Nguyên nhân là do trong số tổng nguồn vốn để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp thì nguồn vốn vay từ ngân hàng chiếm tỷ trọng khá lớn. Như vậy bất kỳ một rủi ro dù lớn hay nhỏ, xảy ra ở bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào có quan hệ tín dụng đối với ngân hàng đều gây rủi ro cho ngân hàng. Vì thế công tác quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tín dụng của ngân hàng luôn được quan tâm hàng đầu nhằm giúp các ngân hàng hạn chế rủi ro tín dụng.Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý rủi ro tín dụng góp phần vào việc giảm bớt các mất mát của ngân hàng và giúp các ngân hàng hoạt động kinh doanh tốt nên trong thời gian thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long mà em xin chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác quản SV: Nguyễn Thị Châm Lớp: Quản lý kinh tế 49A 1 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Bưu lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần– chi nhánh goại Thương Việt Nam –Chi nhánh Thăng Long” làm chuyên đề thực tập. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề này là: - Nghiên cứu về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng trên khía cạnh lý thuyết. - Dựa vào tình hình thực trạng hoạt động của Vietcombank – Chi nhánh Thăng Long để đánh giá được tình hình quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh. - Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh. Để giải quyết vấn đề này chuyên đề được chia làm ba chương: Chương I :Những nội dung lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –Chi nhánh Thăng Long Chương III:Giai pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Ngại Thương Việt Nam-Chi nhánh Thăng Long. Tuy nhiên trong thời gian và trình độ có hạn, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên bản thân không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và bạn đọc để chuyên đề được hoàn thiện hơn. SV: Nguyễn Thị Châm Lớp: Quản lý kinh tế 49A 2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Bưu CHƯƠNG I:NHỮNG NỘI DUNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. Tín dụng ngân hàng 1.1 Khái niệm và phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.1Khái niệm tín dụng và tín dụng ngân hàng Tín dụng: là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và nghiệp vụ cấp tín dụng khác Tín dụng ngân hàng: hàng là quan hệ tin dụng giữa một bên là ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các pháp nhân hoặc thể nhân trong nền kinh tế. 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng có thể phân loại theo nhiều tiêu chí như: thời gian, hình thức tài trợ, đảm bảo, mức độ an toàn, theo ngành kinh tế, theo loại khách hàng, theo mục đích vay… 1.1.2.1 Phân loại tín dụng theo thời gian Tín dụng ngân hàng theo thời gian được chia làm 3 loại: Tín dụng ngắn hạn: tín dụng ngắn hạn có thời hạn từ 12 tháng trở xuống, tài trợ cho tài sản lưu động ( đối với khách hàng doanh nghiệp) hoặc món vay giá trị nhỏ ( đối với khách hàng cá nhân ) Tín dụng trung hạn: tín dụng trung hạn có thời hạn từ 1 năm đến 5 năm, được sử dụng để bổ sung vốn mua sắm tài sản cố định hoặc cải tiến đổi mới kỹ thuật, mở rộng và xây dựng các công trình có quy mô nhỏ và thời gian thu hồi vốn nhanh. SV: Nguyễn Thị Châm Lớp: Quản lý kinh tế 49A 3 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Bưu Tín dụng dài hạn: tín dụng dài hạn có thời hạn trên 5 năm được sử dụng để hỗ trợ vốn xây dụng cơ bản ; đầu tư xây dựng các công trình có quy mô lớn, kỹ thuật và công nghệ hiện đại có thời gian hoàn vốn dài. Tín dụng trung hạn và dài hạn dùng để tài trợ cho những tài sản cố định ( đối với khách hàng doanh nghiệp) ; chậm thu hồi vốn hoặc món vay giá trị lớn ( đối với khách hàng cá nhân ). 1.1.2.2 Phân loại tín dụng theo hình thức tài trợ. Tín dụng phân loại theo hình thức tài trợ bao gồm: cho vay, bảo lãnh, cho thuê tài chính, chiết khấu giấy tờ có giá, bao thanh toán. Cho vay: là việc ngân hàng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. Bảo lãnh: bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng cam kết với bên nhận bảo lãn về việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện khkoong đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết; khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng theo thỏa thuận. bảo lãnh là tài sản ngoại bảng. phần bảo lãnh ngân hàng đã phải thực hiện chi trả được ghi vào tài sản nội bảng. Cho thuê tài chính: cho thuê tài chính là tín dụng trung, dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị theo yêu cầu của beenthuee và nắm giữ quyền sở hữu. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh oán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê thỏa thuận. Kế thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc thêu hoặc tiếp tục thuê theo thảo thuận. Chiết khấu giấy tờ có giá: là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán. Ngân hàng không nhận chiết khấu cổ SV: Nguyễn Thị Châm Lớp: Quản lý kinh tế 49A 4 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Bưu phiếu vì tính rủi ro cao, kỳ hạn không xác định, không có quyền đòi nợ từ người phát hành. Bao thanh toán: là một hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ đã được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. 1.1.2.3 Phân loại tín dụng theo đảm bảo Tín dụng phân loại theo đảm bảo gồm. Tín dụng không có đảm bảo bằng tài sản: : Khoản tín dụng được cấp không có giá trị vật tư, hàng hoá hoặc tài sản làm đảm bảo trực tiếp mà chỉ dựa trên uy tín, sự tín nhiệm của cá nhân, tổ chức tín dụng đối với bên nhận tín dụng. Vì vậy loại hình tín dụng này còn có tên gọi là tín dụng tín chấp được áp dụng cho các khách hàng có uy tín, các khoản cho vay theo chỉ thị của Chính Phủ, các khoản cho vay đối với công ty lớn hoặc những khoản cho vay trong thời gian ngắn hạn mà ngân hàng có khả năng giám sát việc bán hàng. Mặc dù, không có tài sản hoặc hàng hoá trực tiếp làm đảm bảo, nhưng so với loại tín dụng có đảm bảo thì tín dụng tín chấp có mức độ rủi ro thấp. Bởi lẽ, với tín dụng tín chấp khi cấp tín dụng người cho vay đã kiểm soát rất chặt chẽ năng lực tài chính, hiệu quả của dự án cho vay, khả năng hoàn trả vốn vay đúng hạn và nhưng rủi ro tiền tàng có thể xảy ra đối vớ bên đi vay. Đố với tín dụng có đảm bảo trực tiếp, xuất phát từ bản chất của tín dụng là dựa trên niềm tin, cho nên khi xét duyệt tín dụng do có một số yếu tố chưa đảm bảo an tòan về hạn chế rủi ro, nên người cho vay yêu cầu người đi vay phải áp dụng số phương thức để đảm bảo khi cấp tín dụng. Tín dụng có đảm bảo bằng tài sản: là tài sản có sẵn của người vay, tài sản của người bảo lãnh, tài sản hình thành từ vốn vay dưới các hình thức là thế chấp , cho vay, bảo lãnh, thuê mua và cầm cố được thực hiện khi người đi vay có khối lượng hàng hoá, tài sản tương đương được dùng trực tiếp để dảm bảo cho món vay. SV: Nguyễn Thị Châm Lớp: Quản lý kinh tế 49A 5 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Bưu 1.1.2.4 Phân loại tín dụng theo mức độ an toàn Nhóm 1: Tín dụng đủ tiêu chuẩn là tín dụng có khả năng thu hồi vốn cao Nhóm 2: Tín dụng cần chú ý là các khoản tín dụng có dấu hiệu: khách hàng chậm tiêu thụ,tiến độthực hiện kế hoạch chậm,gặp thiên tai ,trì hoãn nộp báo cáo tài chính…. Nhóm 3: Tín dụng dưới tiêu chuẩn là tín dụng khả năng thu hồi vốn thấp Nhóm 4:Tín dụng nghi ngờ là tín dụng khả năng thu hồi vốn rất thấp Nhóm 5:Tín dụng có khả năng mất vốn là tín dụng mà khả năng thu hồi vốn hầu như không được 1.1.2.5 Phân loại tín dụng theo nghành kinh tế Tín dụng phân loại theo nghành kinh tế gồm 3 loại: Tín dụng theo nghành công nghiệp Tín dụng theo nghành nông nghiệp Tín dụng theo nghành dịch vụ 1.1.2.6 Phân loại tín dụng theo đối tượng tín dụng Tín dụng phân loại theo đội tượng tín dụng đựơc chia làm hai loại: Tín dụng vốn lưu động: được thể hiện dưới hình thức cho vay để bổ sung vốn lưu động cho các tổ chức kinh tế. Trên thực tế, loại tín dụng này được thực hiện dưới các hình thức như: Cho vay để dự trữ hàng hoá; cho vay các khoản mục chi phí phát sinh trong các công đoạn của chu kỳ sản xuất kinh doanh;cho vay để thanh toán các khoản nợ. Tín dụng vốn cố định: Tín dụng vốn cố định là loại tín dụng được cấp để bổ sung vốn cố định hình thành nên tài sản cố định, cải tiến khoa học kỹ thuật, mở rộng sản xuất kinh doanh , xây dựng các công trình mới. Thời gian tín dụng là trung hạn và dài hạn. 1.1.2.7 Phân loại tín dụng theo mục đích sử dụng - Tín dụng phục vụ sản xuất lưu thông hàng hoá: Là loại tín dụng được SV: Nguyễn Thị Châm Lớp: Quản lý kinh tế 49A 6 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Bưu cấp cho các chủ thể kinh doanh nhằm hộ trợ vốn để mở rộng hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hoá. - Tín dụng tiêu dùng: Là loại tín dụng đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng của cá nhân. Mục đích của tín dụng tiêu dùng là hỗ trợ cải thiện đời sống vật chất, sinh hoạt cho con người trong xã hội, kích thích tiêu dùng, tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động, ngoài ra tín dụng tiêu dùng cũng giúp cho các doanh nghiệp tăng doanh số tiêu thụ; mở rộng thị trường để hướn tới tối đa hoá lợi nhuận kinh doanh. Tín dụng tiêu dùng sẽ ngày càng mở rộng và phát triển; về 2 mặt giá trị cũng như hình thức, cùng với tiến trình phát triển của kinh tế thị trường. Ở những quốc gia có nền kinh tế phát triển như Mỹ,Nhật,Anh,Pháp… thu nhập người dân rất cao nhưng tín dụng tiêu dùng phát triển rất mạnh thông qua phương thức cấp tín dung mà hàng hoá, dịch vụ được cung ứng cho người tiêu dùngmột cách tốt nhất cách tốt nhất. 1.2 Vai trò của hoạt động tín dụng đối với ngân hàng thương mại Ở các nước đang phát triển như Việt Nam, trong các hoạt động của ngân hàng thương mại ,hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu và mang lại tổng thu lãi cao nhất cho ngân hàng thương mại.Tỷ trọng của hoạt động tín dụng thường lớn nhất trong tổng tài sản của ngân hàng.Chiếm từ 60% đến 80% nguồn thu của ngân hàng. Còn ở các nước phát triển như: Mỹ,Anh,Nhật…hoạt động tín dụng vẫn quan trọng trong các hoạt đông của ngân hàng thương mại nhưng tỷ trọng chiếm trong nguồn thu của ngân hàng không nhiều ,chỉ khoảng 30% đến 40% vì ở các nước đó thị trường tài chính đang rất phát triển có nhiều kênh để đầu tư.Điều đó khiến đầu tư qua các ngân hàng thương mại cũng không phát triển khiến các NHTM có quy mô tiền gửi giảm. SV: Nguyễn Thị Châm Lớp: Quản lý kinh tế 49A 7 [...]... quản lý SV: Nguyễn Thị Châm 19 Lớp: Quản lý kinh tế 49A Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Bưu rủi ro tại chi nhánh CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG 1.Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Namchi nhánh Thăng Long 1.1Qúa trình hình thành và phát triển của chi nhánh Thăng Long Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt. .. Việt Nam Ngày 01/08/2007, Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Cầu Giấy được đổi tên thành Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long theo quyết định số 567/NHNT-TCCB-DDT ngày 11/07/2007 của Chủ tịch Hội Đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Ngày 02/06/2008 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long được chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng. .. đến việc nhiều ngân hàng cùng cho vay một khách hàng đến mức vượt quá giới hạn tối đa này thì rủi ro chia sẽ được chia đều cho tất cả các ngân hàng 3 Quản lý rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại 3.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình lập kế hoạch,tổ chức lãnh đạo,kiểm tra các nguồn lực và hoạt động của ngân hàng nhằm phát hiện kịp thời rủi ro, đưa ra giải... Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long có tiền thân là Chi nhánh cấp II của Ngân hàng Ngoại thương Cầu Giấy trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội, được thành lập và hoạt động từ ngày 03/03/2003 Đến năm 2006 được nâng cấp thành Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Cầu Giấy trực thuộc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam theo quyết định số 13/12/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt. .. PGS.TS Mai Văn Bưu 2 Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại bao gồm các hoạt động như: hoạt động huy động vốn,hoạt động tín dụng, hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân qũy …luôn gặp những rủi ro và trong đó rủi ro tín dụng là rủi ro nguy hiểm nhất... quan trọng trong các ngân hàng nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro Xuất phát từ những phân tích, đánh giá về bản chất, nguyên nhân dẫn đến rủi ro các ngân hàng sẽ lựa chọn các giải pháp phù hợp để nhằm đạt hiệu quả quản lý rủi ro tốt nhất Để có thể đưa ra những giải pháp, kiến nghị phù hợp nhằm hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh Thăng Long -Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam thì chúng... Quản lý kinh tế 49A Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Bưu rủi ro trong tương lai 3.2 Vai trò quản lý rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng là thực trạng luôn luôn tồn tại trong hoạt động kinh doanh của NHTM Việc quản lý rủi ro tín dụng là việc rất cần thiết tại NHTM vì rủi ro và lợi nhuận bao giờ cũng chứa đựng trong bản thân chúng hai nghịch lý: Lợi nhuận cao thì rủi ro cao, ngược lại không có rủi. .. Lớp: Quản lý kinh tế 49A Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Bưu - Nguyên tắc chuyển đẩy các loại rủi ro không cho phép 3.5 Qui trình quản lý rủi ro tín dụng Quy trình quản lý rủi ro tín dụng gồm 5 bước: -Xác định rủi ro - Lượng hóa rủi ro - Điều tra nguyên nhân - Đưa ra phương pháp giải quyết rủi ro - Quản lý và giám sát Quy trình quản lý rủi ro tín dụng được thể hiện qua 2 hình dưới đây: 3.6 Công. .. 102,7 4,3 110,6 (Nguồn kết quả kinh doanh 2009 Vietcombank-CN Thăng Long) Tổng số tài khoản cá nhân ở chi nhánh là 44.061 tài khoản, Tăng 194% so với năm 2007 và tăng 45% so với năm 2008 2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thăng Long 2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng tại chi nhánh Thăng Long 2.1.1 Nợ quá hạn Tỷ lệ nợ quá hạn luôn được giữ ở mức dưới... các món vay của khách hàng giúp hạn chế mất mát khi rủi ro tín dụng xảy ra 3.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại 3.7.1 Những yếu tố chủ quan -Công tác kiểm tra nội bộ trong ngân hàng thương mại đôi khi gặp sai sót điều đó dẫn đến hệ lụy là thông tin không chính xác và ảnh hưởng xấu đến việc quản lý rủi ro tín dụng -Đạo đức của nhân viên trong NHTM,một số nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần– chi nhánh goại Thương Việt Nam –Chi nhánh Thăng Long, Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần– chi nhánh goại Thương Việt Nam –Chi nhánh Thăng Long, Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần– chi nhánh goại Thương Việt Nam –Chi nhánh Thăng Long

Từ khóa liên quan